Carcassonne Landkaarten - Basisregels

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Carcassonne Maps - Basic Rules and the translation is 100% complete.

Carcassonne Landkaarten is een variatie op de nieuwe editie die de spelers de mogelijkheid geeft Carcassonne te spelen waarbij de tegels op een landkaart gelegd worden.

Other languages:


Algemene informatie en opmerkingen

Carcassonne Landkaarten werd oorspronkelijk in 2019 uitgebracht door Hans im Glück, te beginnen met de landkaart van Duitsland. Later dat jaar kwamen er nog meer landkaarten uit: Benelux, Frankrijk, Groot-Brittannië en het Iberisch schiereiland (getiteld Península Ibérica). Ze werden gevolgd door nog twee landkaarten in 2020: VS-Oost en VS-West.

Bovendien heeft Swan Panasia in 2021 de landkaart van Taiwan uitgegeven. In 2022 heeft Swan Panasia ook de overige 7 landkaarten die bij HiG beschikbaar waren uitgegeven. Op deze landkaarten staan de namen van de steden in het Chinees en het zijn dus aangepaste versies van de originelen. Dit heeft geen gevolgen voor de spelregels.

In 2022, heeft HiG de landkaarten van Oekraïne en Taiwan uitgegeven. Tot dat moment volgden alle landkaarten de stijl van de tweede editie (C2).

In 2023 heeft HiG de landkaart van de Scandinavië (Nordics) uitgegeven in de derde edtie (C3), en daarnaast alle andere landkaarten omgezet naar deze editie. [1]

Carcassonne Landkaarten biedt een variant voor de nieuwe editie die spelers een nieuwe mogelijkheid biedt om Carcassonne te spelen door tegels op een landkaart te leggen. HiG suggereert enkele variaties in de spelregels, maar moedigt spelers aan om ook hun eigen spelregels te bedenken.

Speelmateriaal

Carcassonne Landkaarten in C2 (9 stuks)
Carcassonne Landkaarten in C3 (10 stuks met de toevoeging van Scandinavië)
 • 1 Carcassonne Landkaart (of 2 Carcassonne Landkaarten als je de landkaarten van de VS combineert).
Bovendien heb je nodig:
 • Tegels: Het is aan te bevelen om met de tegels van het basisspel en die van de eerste en tweede uitbreiding, dat zijn, Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen en Uitbr. 2 - Kooplieden en Bouwmeesters Uitbr. 2 - Kooplieden en Bouwmeesters te spelen. (voor in totaal tot 114 tegels)[2] Als je een Big Box Big Box gebruikt wordt waar de zeven mini's in zitten, is het ook een optie om te spelen met de tegels van het basisspel, de eerste uitbreiding, dat wil zeggen, Kathedralen en Herbergen Kathedralen en Herbergen aangevuld met Mini #4 tot en met #7 (in totaal 120 tegels). [3] Spelers kunnen alles combineren wat ze willen proberen. Voor elke landkaart is er een aanbeveling van het aantal te gebruiken tegels. Het is beter om zonder de aanvullende regels en meeples van de uitbreidingen te spelen en alleen de tegels te gebruiken.
Het aantal aanbevolen tegels voor elke landkaart verschilt:
 • Benelux: 110-120 tegels
 • Duitsland (Deutschland): 110-120 tegels
 • Frankrijk: 110-120 tegels
 • Groot Brittanië: 90-100 tegels
 • Iberisch schiereiland (Península Ibérica): 110-120 tegels
 • Oekraïne: 110-120 tegels
 • Scandinavié: 115-125 tegels
 • Taiwan: 100-110 tegels [4]
 • VS-West: 110-120 tegels
 • VS-Oost: 110-120 tegels
 • VS-West + VS-Oost: 220-240 tegels (Je hebt twee keer zoveel tegels nodig.)
 • Meeples: Indien mogelijk, zou elke speler met 9 in plaats van 7 meeples moeten spelen (+ 1 meeple op het scoretableau) [5]


Spelregels

Voorbereiding

Europese landkaarten opzetten

Op elke landkaart staan verschillende startvakken. Op elk vak staat een kleine stad en ze zijn gemarkeerd met een rode rand. Je moet beginnen met minstens 2 startvakken. Neem de starttegel (met de donkere achterkant) en een of 2 willekeurige tegels en leg ze allemaal op 2 tot 3 startvakken. Je begint je spel door je eerste tegel aan één van deze tegels aan te leggen.

Voorbeeld: Enkele startvakken van verschillende landkaarten [6]

Onderstaande tabel geeft het aantal starttegels dat voor elke landkaart gebruikt moet worden: [7]

Carcassone Landkaart Gebruikte startvakken Totaal aantal startvakken
Benelux 2 3
Frankrijk 2 3
Duitsland 2 3
Groot Britannië 3 3
Iberisch schiereiland (Península Ibérica) 3 4

Als je met de spelregels van het basisspel speelt zonder de spelregels van de Landdaart-fiches uitbreiding, negeer je gewoon de extra plaatjes op de landkaarten (bijvoorbeeld de wijnflessen op de landkaart van Frankrijk, de gekleurde lijnen op de landkaart van het Iberisch schiereiland, de eilanden op de landkaart van de Benelux, enzovoort). De algemene spelregels blijven hetzelfde en er worden enkele nieuwe spelregels toegevoegd als je de Landkaart-fiches gebruikt.

(Opmerking: vanwege de leesbaarheid gebruiken we de termen grote stad en stad zelfs als die niet altijd de lading dekken.)


De landkaart van Scandinavië opzetten

Er staan drie startvakken op elke landkaart. Ze zijn gemarkeerd met een bruine rand en het is de bedoeling om met twee van deze drie vakken te beginnen. Neem de starttegel (met de donkere achtergrond) en een willekeurige tegel en leg die op de twee gekozen startvakken op de landkaart. Je begint het spel door je eerste tegel aan één van deze tegels aan te leggen.

Voorbeeld: De startvakken op de landkaart van Scandinavië

Als je met de spelregels van het basisspel speelt zonder de spelregels van de Landkaart-fiches uitbreiding, negeer je gewoon de extra plaatjes op de landkaarten behalve de bezienswaardigheden. De algemene spelregels blijven hetzelfde en er worden enkele nieuwe spelregels toegevoegd als je de Landkaart-fiches gebruikt.

(Opmerking: vanwege de leesbaarheid gebruiken we de termen grote stad en stad zelfs als die niet altijd de lading dekken.)


De landkaart van Taiwan opzetten

Er staan twee startvakken op de landkaart. Op elk vak staat een berg en ze zijn gemarkeerd met een rode rand. [8] Het is de bedoeling met deze twee startvakken te beginnen. Neem de starttegel (met de donkere achtergrond) en een willekeurige tegel en leg die op de twee startvakken. Je begint het spel door je eerste tegel aan één van deze tegels aan te leggen.

Voorbeeld: De startvakken van de landkaart van Taiwan

Als je met de spelregels van het basisspel speelt zonder de spelregels van de Landkaart-fiches uitbreiding, hoef je geen bijzondere dingen te doen. De algemene spelregels blijven hetzelfde en er worden enkele nieuwe spelregels toegevoegd als je de Landkaart-fiches gebruikt.

(Opmerking: vanwege de leesbaarheid gebruiken we de termen grote stad en stad zelfs als die niet altijd de lading dekken.)


De landkaart van Oekraïne opzetten

Er staan drie startvakken op elke landkaart. Ze zijn gemarkeerd met een bruine rand en het is de bedoeling om met twee van deze drie vakken te beginnen. Neem de starttegel (met de donkere achtergrond) en een willekeurige tegel en leg die op de twee gekozen startvakken op de landkaart. Je begint het spel door je eerste tegel aan één van deze tegels aan te leggen.

Voorbeeld: De startvakken op de landkaart van Oekraïne

Als je met de spelregels van het basisspel speelt zonder de spelregels van de Landkaart-fiches uitbreiding, negeer je gewoon de extra plaatjes op de landkaarten. De algemene spelregels blijven hetzelfde en er worden alleen nieuwe spelregels toegevoegd als je de Landkaart-fiches gebruikt.

(Opmerking: vanwege de leesbaarheid gebruiken we de termen grote stad en stad zelfs als die niet altijd de lading dekken.)


De VS landkaarten opzetten

Er staan op elke landkaart twee startvakken. Ze zijn gemarkeerd met een bruine rand en het is de bedoeling dat je ze allebei gebruikt. Neem de starttegel (met de donkere achterkant) en een willekeurige tegel en leg die op de twee startvakken op de landkaart. Je start het spel door je eerste tegel aan één van deze tegels aan te leggen.

VS-West: Startvakken op de landkaart VS-West, aangeduid met pijlen.
VS-Oost: Startvakken op de landkaart VS-Oost, aangeduid met pijlen.

Als je met de spelregels van het basisspel speelt zonder de spelregels van de Landkaart-fiches uitbreiding, negeer je gewoon de extra plaatjes op de landkaarten. De algemene spelregels blijven hetzelfde en er worden enkele nieuwe spelregels toegevoegd als je de Landkaart-fiches gebruikt.

(Opmerking: vanwege de leesbaarheid gebruiken we de termen grote stad en stad zelfs als die niet altijd de lading dekken.)

Speciale situaties met de landkaarten van de VS

Spel met slechts één landkaart van de VS

Als je slechts één van de twee landkaarten gebruikt, maken de halve vakken aan respectievelijk de rechterkant van de landkaart VS-West en aan de linkerkant van de landkaart VS-Oost geen deel uit van het spel. Hier kunnen geen tegels gelegd worden.

Spel met alleen de landkaart VS-West: De halve vakken aan de rechterzijde, hier rood gemarkeerd, mogen niet gebruikt worden.
Spel met alleen de landkaart VS-Oost: De halve vakken aan de linkerzijde, hier rood gemarkeerd, mogen niet gebruikt worden.

Spel met beide landkaarten van de VS

Je kunt ook een spel doen waarbij je beide landkaarten tegelijk gebruikt. Doe in dat geval het volgende:

 • Schuif de landkaart VS-Oost over de landkaart VS-West tot aan de stippellijn en plak ze aan elkaar met plakband.
 • Aangezien de halve vakken aan de randen van de landkaarten complete vakken vormen als je beide landkaarten gebruikt, mogen er tegels op die vakken gelegd worden.
 • Gebruik twee keer zoveel tegels, dus 220-240 tegels. [9]
 • Leg tegels op alle vier de startvakken.
 • De spelregels blijven gelijk, maar houd er rekening mee dat beide landkaarten één grote landkaart vormen.
Spel met beide landkaarten van de VS: De landkaarten overlappen met gebruik van de stippellijn (zie cirkel) als leidraad en vormen volledige vakken waar tegels normaal neergelegd kunnen worden. Het resultaat is één grote landkaart.

Spelverloop

1. Landtegel leggen

Je mag alleen tegels leggen op een voorbedrukt vak. Zoals gebruikelijk moet je de tegel aan een reeds gelegde tegel aanleggen.

Voorbeeld 1: Je legt een passende tegel aan de starttegel aan (in Rostock [10], bijvoorbeeld).

Grote steden

Op vakken met een voorbedrukte grote stad-tegel (bijvoorbeeld Berlijn, Londen, Parijs, Amsterdam of Barcelona) mag je geen tegel leggen. Zodra je een tegel aan een stadstegel aanlegt, is die verbonden. Vanaf nu, mag iedereen tegels aan de stadstegel aanleggen.

Voorbeeld 2: Je hebt Berlijn in het westen verbonden door middel van een passende tegel. Vanaf nu mag iedereen tegels op de aangrenzende vakken leggen.

Steden

Vakken met steden (met een klein huis, bijvoorbeeld Bremen, Bordeaux, Oxford, Straatsburg, Utrecht, Salamanca...) gelden als normale vakken. Hier mag je volgens de gebruikelijke spelregels tegels leggen. Op sommige landkaarten wijken de spelregels voor deze tegels af. In de sectie Varianten hieronder vind je een aantal varianten.

Voorbeeld 3: Op dit vak mag je volgens de basisregels tegels leggen.

Grensvakken met een naastgelegen stad of weg

Overal waar er steden of wegen aan de "grens" van de landkaart zijn afgedrukt moet je een passende tegel leggen.

Voorbeeld 4: Hier is een stad aan de grens verbonden met een passende tegel.
Voorbeeld 5: Hier is een weg aan de grens verbonden met een passende tegel.

Randvakken zonder verbinding

De "grens" van de landkaart is neutraal gebied, wat betekent dat als er geen voorbedrukte steden of wegen staan, je daar elke tegel die je wilt mag leggen.

Voorbeeld 6: In dit geval maakt het (voor wat betreft de grens) niet uit hoe je je tegels legt.

Veerboot-routes (landkaarten van de Benelux, het Iberisch schiereiland, Scandinavië, en Taiwan)

Als je een een veerboot-route met een weg hebt gekoppeld, mag iedereen die verbinding aan de andere zijde voortzetten.

Voorbeeld 7: De veerboot is verbonden en nu mag elke speler een passende tegel aan de andere kant van de weg aanleggen.

Golven (landkaarten van de Benelux, en Scandinavië)

Er zijn drie vakken op de landkaart van de Benelux die gemarkeerd zijn met golven. Op deze vakken mogen geen landtegels gelegd worden.

Voorbeeld 8: Een vak met golven, waar geen tegel aangelegd mag worden.

Eiland-vakken met wapens (landkaarten van het Iberisch schiereiland en Taiwan)

Je mag op de landkaart van het Iberisch schiereiland alleen tegels op de eiland vakken leggen als ze door een veerboot-route met het vaste land verbonden zijn (zie de basisregels hier). Als je een tegel legt op een vak met een wapen, krijg je onmiddellijk 2 punten voor elk wapen.

Voorbeeld 9: Het eiland is verbonden met het vaste land. Je legt een tegel op het eiland krijgt onmiddellijk 4 punten (voor de twee wapens).

Scandinavische bezienswaardigheden (landkaart van Scandinavië)

Je mag geen tegel op een bezienswaardigheid leggen. Je mag elke willekeurige tegel wel ernaast aanleggen. Net als bij een grensvak zijn alle projecten aan de zijde van de bezienswaardigheid afgesloten. Als een bezienswaardigheid aan één kant ontdekt is, mag je niet automatisch (in tegenstelling tot een afgedrukte stad) ook tegels aan de andere zijden aanleggen. [11]

Voorbeeld 10: Een Scandinavische bezienswaardigheid, waar geen tegel aangelegd mag worden.
2. Een meeple zetten

Na het aanleggen van een tegel mag je volgens de basisregels een meeple zetten.

3. Puntentelling afhandelen

Een wapen [12] levert je bij elke puntentelling 2 extra punten op, ongeacht of die onderdeel uitmaken van een weg of een stad.

1) Grote steden

Als je een grote stad afbouwt, tel je die volgens de basisregels. Voorbedrukte tegels van grote steden tellen op dezelfde manier mee als normale stadstegels. Wapens geven extra punten.

Voorbeeld 1: Berlijn is afgebouwd. Als speler met de meerderheid, krijgt rood 20 punten (6 tegels + 4 wapens [2 punten per wapen]).

2a) Grensvakken met een aangrenzende stad of weg

Wegen die bij de grens eindigen zijn aan die kant automatisch afgebouwd. Voorbedrukte wegen of steden tellen mee als normale tegels. Wapens geven extra punten.

Voorbeeld 2: De weg is afgebouwd (hij eindigt in Denemarken. [10] ) Rood krijgt 8 punten (4 punten voor 4 wegdelen en 4 punten voor de wapens).
Voorbeeld 3: De stad is afgebouwd. Rood krijgt 10 punten (3 stadstegels + 2 wapens [2 punten per wapen]).

2b) Grensvakken zonder verbinding

Een stad, weg of weide die aan de grens gelegd wordt (naast wolken of de zee) wordt als afgebouwd beschouwd. Ze worden volgens de gebruikelijke spelregels geteld.

Voorbeeld 4: De (halve) stad is afgebouwd vanwege de grens. Rood krijgt 2 punten.

3) Veerboot-routes

Een veerboot-route levert 1 punt op voor de weg plus de aanvullende punten voor de wapens op deze verbinding. Ze worden geteld wanneer de weg wordt afgebouwd.

Voorbeeld 5: De weg met de veerboot-route is afgebouwd. Rood krijgt 7 punten (3 punten voor de weg en 4 punten voor 2 wapens).

4) Klooster aan de grens

Om een klooster aan de grens af te bouwen en te tellen is het niet noodzakelijk om 8 omliggende tegels te leggen. Alleen de omliggende vakken (ook de diagonale) moeten belegd zijn met een tegel. Voor de telling tellen echter alleen "echte" tegels en voorbedrukte grote steden mee. [13]

Voorbeeld 6: Rood krijgt 6 punten (1 punt voor het klooster en 1 punt voor elke aangrenzende tegel) voor het klooster aan de grens.
Eindtelling

Zoals gebruikelijk leveren stadstegels en wapens op steden of wegen die niet zijn afgebouwd slechts 1 punt elk op. Wapens van onafgebouwde wegen die in buurlanden eindigen leveren ook 1 punt op.

Voorbeeld 7: Rood krijgt 4 punten voor de onafgebouwde stad (3 voor de tegels en 1 voor het wapen).
Variant.png
Variants

Steden

Je kunt proberen de volgende extra spelregels te gebruiken voor de stadsvakken:

 1. Een tegel leggen op een stad geeft je meteen een extra beurt. Dit mag maar één keer terwijl jij aan de beurt bent.
 2. Een tegel op een stad leggen kost 2 punten.
 3. Bij de puntentelling van een weg, krijg je 2 bonuspunten voor elke stad die nog zichtbaar is en jouw weg (horizontaal of verticaal) raakt.

Tegelverdeling

C3 Editie

Carcassonne Kaart: BeneluxCarcassonne Kaart: Benelux

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C3 Map Benelux.jpg ×1

Carcassonne Kaart: FrankrijkCarcassonne Kaart: Frankrijk

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C3 Map France.jpg ×1

Carcassonne Kaart: DuitslandCarcassonne Kaart: Duitsland

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C3 Map Germany.jpg ×1

Carcassonne Kaart: Groot BritanniëCarcassonne Kaart: Groot Britannië

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C3 Map British Isles.jpg ×1

Carcassonne Kaart: Iberisch SchiereilandCarcassonne Kaart: Iberisch Schiereiland (Península Ibérica)

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C3 Map Iberian Peninsula.jpg ×1

Carcassonne Kaart: ScandinaviëCarcassonne Kaart: Scandinavië

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C3 Map Nordics.jpg ×1

Carcassonne Kaart: TaiwanCarcassonne Kaart: Taiwan

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C3 Map Taiwan.jpg ×1

Carcassonne Kaart: OekraïneCarcassonne Kaart: Oekraïne

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C3 Map Ukraine.jpg ×1

Carcassonne Kaart: VS OostCarcassonne Kaart: VS Oost

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C3 Map USA East.jpg ×1

Carcassonne Kaart: VS WestCarcassonne Kaart: VS West

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C3 Map USA West.jpg ×1

C2 Editie

Carcassonne Kaart: BeneluxCarcassonne Kaart: Benelux

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C2 Map Benelux.jpg ×1

Carcassonne Kaart: FrankrijkCarcassonne Kaart: Frankrijk

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C2 Map France.jpg ×1

Carcassonne Kaart: DuitslandCarcassonne Kaart: Duitsland

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C2 Map Germany.jpg ×1

Carcassonne Kaart: Groot BritanniëCarcassonne Kaart: Groot Britannië

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C2 Map British Isles.jpg ×1

Carcassonne Kaart: Iberisch SchiereilandCarcassonne Kaart: Iberisch Schiereiland (Península Ibérica)

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C2 Map Iberian Peninsula.jpg ×1

Carcassonne Kaart: TaiwanCarcassonne Kaart: Taiwan

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C2 Map Taiwan.jpg ×1

Carcassonne Kaart: OekraïneCarcassonne Kaart: Oekraïne

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C2 Map Ukraine.jpg ×1

Carcassonne Kaart: VS OostCarcassonne Kaart: VS Oost

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C2 Map USA East.jpg ×1

Carcassonne Kaart: VS WestCarcassonne Kaart: VS West

Totaal aantal landkaarten: 1
Maps C2 Map USA West.jpg ×1

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap Deze C3 versies van de landkaarten bevatten enkele kleine wijzigingen en correcties van kwesties met de eerdere C2 drukken:
  • Duitsland:
   • Wijzigingen (in navolging van de voorzet tot wijzigingen die opgenomen waren in de editie van Swan Panasia uit 2022):
    • Rostock gewijzigd in Wismar (plaatsnaam op een startvak)
    • Ruhrgebiet gewijzigd in Essen + Köln (verschillende namen gebruikt voor dezelfde grote stad op afgedrukte tegels)
   • Correcties:
    • Correctie van de weg naar Polen die een wapen overlapt.
  • Taiwan:
   • Wijzigingen:
    • Toeviging van plaatsen die in de oorspronkelijke versie van HiG ontbraken: Yunlin en Miaoli
    • Hernoemen van de Pescadores eilanden naar Penghu, in navolging van de versie die uitgegeven werd door Swan Panasia.
    • Opname van de oorspronkelijke bergen (Mount Snow en Mount Jade) op de startvakken die aanwezig waren in de editie van Swan Panasia maar later door HiG verwijderd waren.
   • Correcties:
    • Hernoemen van één van de Lienchiang-eilanden naar Dongyin (de naam was per abuis dubbel gebruikt), in vavolging van de versie dir in 2022 door Swan Panasia werd uitgegeven.
  • Oekraïne:
   • Correcties:
    • Correctie van een typfout met betrekking tot Tscherkassy.
  • VS-West:
   • Correcties:
    • Correctie van typfouten met betrekking tot Albuquerque, San Antonio, en Amarillo.
    • Hernoemen van Toledo naar Ely.
 2. Interpretatie uit de gemeenschap Dit vertegenwoordigt (72 + 18 + 24 =) 114 tegels, zoals aangegeven door de oorspronkelijke regels voor Carcassonne Landkaarten - Duitsland.
 3. Interpretatie uit de gemeenschap Dit vertegenwoordigt (72 + 18 + 8 + 8 + 8 + 6 =) 120 tegels, zoals aangegeven bij Carcassonne Landkaarten - Scandinavië.
 4. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De pagina over de landkaart van Taiwan op CundCo suggereert om 100-110 tegels te gebruiken vanwege de kleinere omvang.
  De spelregels voor Taiwan suggereren het gebruik van 125-130 tegels inclusief dezelfde uitbreidingen als de andere landkaarten, dus dit lijkt een vergissing te zijn. Bovendien is er op de Taiwanese landkaart slechts plaats voor 121 tegels.
 5. Officiële verheldering van de uitgever Als je extra meeples nodig hebt: het is mogelijk om een set meeples te bestellen met 2 extra normale meeples in elke kleur in de cundco.de webwinkel.
 6. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat op de meest recente versies van de landkaart van Duitsland, de C2 versie door Swan Panasia en de C3 versie door HiG Rostock vervangen is door Wismar.
 7. Interpretatie uit de gemeenschap Dit zijn dezelfde aantallen die voor elke landkaart-fiches-uitbreiding vereist zijn.
 8. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Bij de door HiG in 2022 uitgegeven C2-versie van de landkaart van Taiwan staan er geen bergen op de startvakken. In navolging van de versie die Swan Panasia werd uitgegeven zijn ze echter wel in de C3-versie opgenomen.
 9. Veelvoorkomende huisregel of -variant Gebruik 250-270 tegels als je met beide landkaarten samen speelt om er zeker van te zijn dat het midden niet leeg blijft. (Met dank aan corinthiens13.)
 10. 10.0 10.1 Interpretatie uit de gemeenschap Dit voorbeeld neemt aan dat je met de landkaart van Duitsland speelt.
 11. Interpretatie uit de gemeenschap Als een aan een Scandinavische bezienswaardigheid grenzend klooster geteld wordt dan telt het vak met de bezienswaardigheid niet mee. Het vak met de bezienswaardigheid geldt als een grens van de landkaart.
 12. Interpretatie uit de gemeenschap In de eerste versie van de Engelse handleiding die door Cundco.de uitgegeven werd, stond overal in de spelregels "embleem" ("emblem") in plaats van "wapen" ("coat of arms").
 13. Officiële verheldering van de uitgever Voorbedrukte steden en wegdelen in het buitenland, voorbedrukte veerboot-routes, en Scandinavische bezienswaardigheden tellen niet mee voor het tellen van een klooster. Voor het tellen van een klooster tellen dus alleen:
  • Gewone landtegels, volgens de normale spelregels
  • Voorbedrukte tegels van grote steden die aan het klooster grenzen
  Projecten aan de grens van de landkaart kijken dus op een andere manier naar voorbedrukte elementen bij de puntentelling (zie ook onderstaande tabel):
  • Wegen nemen normale tegels, voorbedrukte tegels van grote steden met wegen, voorbedrukte wegdelen in het buitenland en veerboot-routes in overweging.
  • Steden nemen normale tegels, voorbedrukte tegels van grote steden en voorbedrukte stadsdelen in het buitenland in overweging.
  • Kloosters nemen normale tegels en voorbedrukte tegels van grote steden in overweging.
  Projecct Reguliere projecttegel Voorbedrukte grote stad-tegel Voorbedrukt projectdeel in buitenland Voorbedrukte veerboot-route Scandinavische bezienswaardigheid
  Weg (road segment) (road segment)
  Stad (city segment)
  Klooster