Carcassonne: Mapy (základní pravidla)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Carcassonne Maps - Basic Rules and the translation is 100% complete.
Other languages:


Úvod

Symbol Map.png
neoficiální symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro variantu  Mapy v edici C3 a C2, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2019. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotných mapách naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Carcassonne: Mapy jsou variantou pro novou a třetí edici originální základní hry Carcassonne. Hráčům nabízí možnost hrát Carcassonne pokládáním kartiček na herní plán. Vydavatelství HiG navrhlo několik variant pravidel, vybízí ale také hráče, aby si navrhli i vlastní.

Herní materiál

 • 1 mapa (nebo 2, pokud kombinujete mapy USA)
Dále potřebujete:
 • Kartičky krajiny: Doporučujeme použít kartičky ze základní hry + 1. a 2. rozšíření, tedy rozšíření 1 - Hostince a katedrály a rozšíření 2 - Kupci a stavitelé (dohromady 114 kartiček) . [1] Pokud používáte Big Box se sedmi minirozšířeními, je další možností hrát s kartičkami základní hry, 1. rozšířením Hostince a katedrály a mini č. 4 až 7 (dohromady 120 kartiček). [2] Hráči mohou kombinovat vše, co chtějí vyzkoušet. U každé mapy je uveden doporučený počet kartiček pro co nejlepší zážitek ze hry. Doporučujeme vynechat další pravidla z rozšíření (např. hrát 2. rozšíření bez zboží, stavitele, prasátka atd.).
Doporučený počet kartiček se u jednotlivých map liší:
 • Benelux: 110-120 kartiček
 • Francie: 110-120 kartiček
 • Německo: 110-120 kartiček
 • Pyrenejský poloostrov: 110-120 kartiček
 • Skandinávie: 115-125 kartiček
 • Taiwan: 110-120 kartiček [3]
 • Ukrajina: 110-120 kartiček
 • USA východ: 110-120 kartiček
 • USA západ: 110-120 kartiček
 • USA západ + východ: 220-240 kartiček (Budete potřebovat dvakrát tolik kartiček.)
 • Velká Británie: 90-100 kartiček
 • Družiníci: Každý hráč by měl hrát s 9 místo se 7 družiníky (+ 1 družiník na počítadle bodů). [4]


Pravidla

Příprava hry  

Příprava evropských map

Každá mapa má několik startovních polí. Na každém z nich je „malé město“ a jsou zvýtrazněny červeným okrajem. Doporučujeme hru začít s alespoň 2 startovními poli. Vezměte startovní kartičku ze základní hry (s tmavým rubem) a další 1 až 2 náhodně vybrané kartičky. Kartičky umístěte na 2 až 3 startovní pole. Hru následně zahájíte přiložením první kartičky vedle některé z těchto kartiček.

Příklad: Startovní pole z různých map [5]

Následující tabulka uvádí počet startovních polí, které je možné v jednotlivých mapách použít: [6]

Mapa Použitá startovní pole Počet startovních polí
Benelux 2 3
Francie 2 3
Německo 2 3
Velká Británie 3 3
Pyrenejský poloostrov 3 4

Pokud hrajete pouze podle základních pravidel - bez pravidel mapových žetonů, jednoduše ignorujete na jednotlivých mapách předtištěné symboly, např. lahve vína na mapě Francie, barevné pruhy na mapě Pyrenejského poloostrova, barevné ostrovy na mapě Beneluxu atd. Základní pravidla hry zůstávají a s použitím mapových žetonů se přidává několik nových pravidel.

(Poznámka: Pro jednoduchost budeme mluvit o velkých a malých městech, i když toto označení neodpovídá realitě.)


Příprava mapy Skandinávie

Na každé mapě se nacházejí tři startovní pole. Jsou označeny hnědým okrajem a začíná se od dvou z nich. Vezměte startovní kartičku (s tmavým rubem) a jednu náhodnou kartičku a obě umístěte na 2 vybraná startovní pole na mapě. Hru zahájíte přiložením kartičky vedle dvou umístěných kartiček.

Příklad: Počáteční pole mapy Skandinávie

Pokud hrajete pouze podle základních pravidel - bez pravidel mapových žetonů, jednoduše ignorujete na mapě předtištěné symboly s výjimkou zvýraznění. Základní pravidla hry zůstávají stejná a při použití mapových žetonů se přidávají nová pravidla.

(Poznámka: Pro jednoduchost budeme mluvit o velkých a malých městech, i když toto označení neodpovídá realitě.)


Příprava mapy Taiwan

Na mapě jsou dvě startovní pole. Na každém z nich je „hora“ a jsou označeny červeným okrajem. Doporučujeme hrát s oběma startovacími poli. Vezměte startovní kartičku (s tmavou zadní stranou) a ještě jednu náhodnou kartičku a umístěte je na 2 startovací pole. Hru následně zahájíte přiložením první kartičky vedle některé z umístěných kartiček.

Příklad: Startovní pole na mapě Taiwanu.

Pokud hrajete pouze podle základních pravidel - bez pravidel mapových žetonů, jednoduše na mapě ignorujete předtištěné symboly. Základní pravidla hry zůstávají a s použitím mapových žetonů se přidává několik nových pravidel.

(Poznámka: Pro jednoduchost budeme mluvit o velkých a malých městech, i když toto označení neodpovídá realitě.)


Příprava mapy Ukrajina

Na každé mapě se nacházejí tři startovní pole. Jsou označeny hnědým okrajem a začíná se od dvou z nich. Vezměte startovní kartičku (s tmavým rubem) a jednu náhodnou kartičku a obě umístěte na 2 vybraná startovní pole na mapě. Hru zahájíte přiložením kartičky vedle dvou umístěných kartiček.

Příklad: Startovní pole mapy Ukrajiny

Pokud hrajete pouze podle základních pravidel - bez pravidel mapových žetonů, jednoduše na mapě ignorujete předtištěné symboly (například políčka Chumak). Základní pravidla hry zůstávají stejná a při použití mapových žetonů se přidávají nová pravidla.

(Poznámka: Pro jednoduchost budeme mluvit o velkých a malých městech, i když toto označení neodpovídá realitě.)


Příprava map USA

Na každé mapě jsou dvě startovní pole. Jsou označeny hnědým okrajem. Doporučujeme hrát s oběma startovacími poli. Vezměte startovní kartičku krajiny (s tmavou zadní stranou) a ještě jednu náhodně vybranou kartičku a umístěte je na 2 startovací pole. Hru následně zahájíte přiložením první kartičky vedle některé z těchto kartiček.

USA západ: Startovní pole na mapě USA západ (označené šipkami).
USA východ: Startovní pole na mapě USA východ (označené šipkami).

Pokud hrajete pouze podle základních pravidel - bez pravidel mapových žetonů, jednoduše ignorujete na jednotlivých mapách předtištěné symboly. Základní pravidla hry zůstávají a s použitím mapových žetonů se přidává několik nových pravidel.

(Poznámka: Pro jednoduchost budeme mluvit o velkých a malých městech, i když toto označení neodpovídá realitě.)

Výjimky pro mapy USA

Hra pouze s jednou mapou USA

Pokud chcete hrát pouze s jednou mapou USA, nejsou poloviční pole na pravé straně mapy USA západ a na levé straně mapy USA východ, součástí hry. Kartičky se zde nepokládají.

Hrajete-li pouze s mapou USA západ: Nelze použít poloviční pole na pravé straně (označeny červeně).
Hrajete-li pouze s mapou USA východ: Nelze použít poloviční pole na levé straně (označeny červeně).

Hra s oběma mapami USA

Můžete hrát s použitím obou map současně. Pro tento případ doporučujeme:

 • Posuňte východní mapu přes západní, až dosáhnete čárkované čáry a slepte je lepící páskou.
 • Protože poloviční pole při spojení obou map vytvoří pole celá, lze na ně pokládat kartičky.
 • Použijte dvojnásobné množství kartiček. Tedy 220-240. [7]
 • Umístěte kartičky na 4 startovní pole.
 • Pravidla zůstávají stejná, berte však v potaz, že dvě mapy vytváří jednu velkou.
Hra s oběma mapami USA: Mapy se překrývají v místě čárkované čáry (viz kroužek) a na rozhraní vytvoří celá pole, na které poté lze normálně pokládat kartičky. Výsledkem je jedna velká mapa.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Kartičku můžete položit pouze na předtištěná pole. Jako obvykle musíte přiložit kartičku vedle již umístěné kartičky.

Příklad 1: Přiložte odpovídající kartičku ke startovní kartičce (na Rostocku [8] například).

Velká města

Na pole s předtištěnými velkými městy (např. Berlín, Londýn, Paříž, Amsterdam nebo Barcelona) nemůžete položit kartičku. Jakmile takovou „velkoměstskou kartičku“ připojíte přiložením jiné kartičky, je propojena. Od této chvíle může každý hráč přikládat své kartičky do všech otevřených stran tohoto velkého města.

Příklad 2: Spojili jste Berlín na západě pomocí odpovídající kartičky. V dalších tazích můžete již přikládat kartičky na sousední pole.

Malá města

Pole s malými městy (např. Brémy, Bordeaux, Oxford, Štrasburk, Utrecht, Salamanca) jsou považována za normální pole. Můžete na ně položit kartičku podle běžných pravidel. Na některých mapách se pravidla pro tyto pole liší. Některé varianty naleznete níže v části Varianty.

Příklad 3: Na toto pole můžete položit kartičku podle běžných pravidel.

Okrajová pole s městem nebo cestou

Pokud jsou cesty a města vytištěny na okraji mapy, musíte k nim vždy přiložit odpovídající kartičku krajiny.


Příklad 4: Zde bylo město s okrajem spojeno odpovídající kartičkou.
Příklad 5: Zde byla cesta s okrajem spojena odpovídající kartičkou.

Okrajové pole bez spojení

Pokud na okraji mapy není vytištěná žádná cesta ani město, je považován za „neutrální“, což znamená, že na něj můžete umístit libovolné území kartičky.

Příklad 6: U těchto okrajových polí nezáleží které území na kartičce směřuje ven.

Trajektová spojení (mapa Benelux, Pyrenejský poloostrov, Skandinávie a Taiwan)

Pokud je na okraji mapy trajektové spojení s cestou, může každý hráč pokračovat na druhé straně tohoto spojení.

Příklad 7: Trajekt byl připojen, nyní může každý hráč přiložit odpovídající kartičku na druhý konec trajektového spojení.

Vlny (mapa Benelux a Skandinávie)

Mapa Beneluxu obsahuje tři pole s vlnami. Na tato pole nemůžete položit žádnou kartičky krajiny.

Příklad 8: Pole s vlnami, na které nelze položit žádnou kartičku.

Ostrovní pole s erby (mapa Pyrenejský poloostrov a Taiwan)

Na ostrovní pole mapy Pyrenejského poloostrova lze položit kartičku, pouze pokud byl ostrov připojen trajektem z pevniny (viz obecná pravidla na této stránce). Pokud položíte kartičku na pole s erbem, získáte za každý erb 2 body.

Příklad 9: Ostrov byl spojen s pevninou. Na ostrov položíte kartičku a okamžitě získáte 4 body (za dva erby).

Skandinávské zajímavosti (mapa Skandinávie)

Kartičku krajiny nelze umístit na zvýrazněná pole. Můžete však jakoukoli kartičku umístit vedle. Stejně jako u pole na okraji mapy jsou všechna území na straně u zvýrazněného pole uzavřeny. Pokud se k jedné straně zvýrazněného pole objeví kartičky, nemůžete automaticky přiložit kartičky na ostatní strany (na rozdíl od potištěného města). [9]

Příklad 10: Pole se Skandinávskou zajímavostí, kam nelze umístit žádnou kartičku.
2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky můžete běžným způsobem umístit družiníka.

3. Započítání bodů

Erb přidává další 2 body, ať už je na cestě nebo ve městě.

1) Velká města

Pokud uzavřete velké město, získáte body podle obvyklých pravidel. Předtištěné velké městské kartičky se počítají jako normální části města. Erby dává majiteli města další body.

Příklad 1: Berlín je dokončen. Za dokončení obdržíte 20 bodů (6 kartiček + 4 erby, z nichž každý přináší 2 body).

2a) Okrajová pole s městem nebo cestou

Cesta vedoucí z okraje mapy ukončuje cestu. Pokud je v hodnocení zahrnuta tištěná cesta nebo město, počítá se jako normální kartička. Majitel získává další body i za erby.

Příklad 2: Vaše cesta je dokončená (končí v Denmarku [8]). Získáte 8 bodů. (4 body za 4 úseky cesty a 4 body za dva erby).
Příklad 3: Vaše město je uzavřeno. Získáte 10 bodů. (3 kartičky s častí města + 2 erby, z nichž každý přináší 2 body).

2b) Okrajové pole bez spojení

Město, cesta nebo louka, která leží na okraji mapy, se považuje za uzavřenou. Hodnotíte je podle běžných pravidel.

Příklad 4: Vaše (poloviční) město je uzavřeno okrajem mapy. Získáte 2 body (1 kartička).

3) Trajektová spojení

Trajektové spojení se počítá za 1 bod za cestu plus 2 body za každý erb patřící k tomuto spojení. Tyto body se samozřejmě započítávají, až nebude cesta uzavřena.

Příklad 5: Vaše cesta s trajektem je dokončena. Získáte 7 bodů. (3 body za 3 cesty a 4 body za 2 erby).

4) Klášter na okrajovém poli

Klášter na okraji mapy nepotřebuje k dokončení všech 8 sousedících kartiček. Kartičky musí být obklopeny pouze sousedními poli (i diagonálními). V takovém případě klášter přináší pouze body za tyto kartičky (počítají se také předtištěná velká města). [10]

Příklad 6: Dokončily jste svůj klášter na okraji mapy. Získáte 6 bodů (1 bod za klášter a každou sousední kartičku).
Závěrečné vyhodnocení

Stejně jako v základní hře i zde části nedokončených měst a jejich erby přináší pouze 1 bod. U nedokončených cest se erby počítají také pouze za 1 bod.

Příklad 7: Za nedokončenou cestu získáte 4 body (3 body za kartičky a 1 bod za erb).
Variant.pngVarianty

Malá města

Můžete také vyzkoušet následující varianty pravidel pro pole s malými městy:

 1. Pokud zakryjete malé město kartičkou, můžete okamžitě provést další tah. Tento tah lze provést pouze 1 v rámci vašeho tahu.
 2. Přiložíte-li na malé město kartičku, dosatnete okamžitě 2 trestné body.
 3. Při hodnocení cesty získáte další 2 body za každé malé město, které je stále viditelné a je umístěno vodorovně, nebo svisle vedle cesty.

Seznam map

Třetí edice (C3)  

Carcassonne: Mapa - BelenuxCarcassonne: Mapa - Belenux

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - FrancieCarcassonne: Mapa - Francie

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - NěmeckoCarcassonne: Mapa - Německo

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - Velká BritánieCarcassonne: Mapa - Velká Británie

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - Pyrenejský poloostrovCarcassonne: Mapa - Pyrenejský poloostrov

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - SkandinávieCarcassonne: Mapa - Skandinávie

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - TaiwanCarcassonne: Mapa - Taiwan

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - UkrajinaCarcassonne: Mapa - Ukrajina

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - USA východCarcassonne: Mapa - USA východ

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - USA západCarcassonne: Mapa - USA západ

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Nová edice (C2)  

Carcassonne: Mapa - BelenuxCarcassonne: Mapa - Belenux

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - FrancieCarcassonne: Mapa - Francie

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - NěmeckoCarcassonne: Mapa - Německo

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - Velká BritánieCarcassonne: Mapa - Velká Británie

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - Pyrenejský poloostrovCarcassonne: Mapa - Pyrenejský poloostrov

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - TaiwanCarcassonne: Mapa - Taiwan

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - UkrajinaCarcassonne: Mapa - Ukrajina

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - USA východCarcassonne: Mapa - USA východ

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Carcassonne: Mapa - USA západCarcassonne: Mapa - USA západ

Celkem map: 1
link={{{link}}} 1×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou To obnáší (72 + 18 + 24 =) 114 kartiček, jak uvádějí v původní pravidla pro mapu - Německo.
 2. Výklad pravidel komunitou To představuje (72 + 18 + 8 + 8 + 8 + 6 =) 120 kartiček, což je uvedeno u mapy - Skandinávie.
 3. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Stránka k mapě Taiwan na CundCo doporučuje použít 100-110 kartiček, kvůli její menší velikosti.
  Pravidla mapových žetonů pro mapu Taiwan doporučují použít 125-130 kartiček včetně stejných rozšíření jako u ostatních mapv tomto případě se jedná velmi pravděpodobně o chybu. Kromě toho je na mapě Taiwanu místo pouze pro 121 kartiček.
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud potřebujete další družiníky: můžete si objednat sadu se 2 základními družiníky v každé barvě navíc. cundco.de webshop.
 5. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že Rostock byl v nejnovějších verzích německé mapy nahrazen městem Wismar: Ve verzi C2 od Swan Panasia a ve verzi C3 od HiG.
 6. Výklad pravidel komunitou Jedná se o stejné údaje požadované v pravidlech mapových žetonů pro jednotlivé mapy.
 7. Domácí pravidla nebo varianty Při hře s oběma mapami použijte 250-270 kartiček, aby centrální část nezůstala prázdná. (přispěl corinthiens13.)
 8. 8.0 8.1 Výklad pravidel komunitou Tento příklad předpokládá, že hrajete s mapou Německa.
 9. Výklad pravidel komunitou Klášter sousedící se Skandinávskou zajímavostí ji nebude započítávat při svém vyhodnocení. Prostor zabraný Skandinávskou zajímavostí je považován za okraj mapy.
 10. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Předtištěné úseky měst a cest na okraji, stejně jako předtištěné trasy trajektů a severské zajímavosti se při hodnocení kláštera nepočítají. Při hodnocení klášterů se počítají pouze:
  • Běžné kartičky krajiny podle běžných pravidel.
  • Předtištěná velká města, které mohou sousedit s klášterem.
  Území na okraji mapy tedy při hodnocení zohledňují předtištěná území odlišně (rovněž uvedeno v tabulce níže):
  • Cesty zohledňují běžné kartičky, pole s předtištěnými velkými městy s cestami, předtištěné úseky cest na okrajích a trajektová spojení.
  • Města berou v úvahu běžné kartičky, pole s předtištěnými velkými městy a předtištěné části města na okrajích.
  • Kláštery berou v úvahu běžné kartičky a pole s předtištěnými velkými městy.
  Území Běžná kartička krajiny Pole s předtištěnými velkými městy Předtištěná území na okrajích Předtištěná trajektová spojení Severský vrchol
  Cesta (úsek cesty) (úsek cesty)
  Město (část města)
  Klášter