De Weddenschappen

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Bets and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bets C3 Tile 02.png Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Met deze mini-uitbreiding zet je in op het aantal tegels waaruit een weg of een stad zal bestaan bij voltooiing. Beïnvloed deze gebieden in je voordeel en krijg de extra punten.

Algemene informatie en opmerkingen

Stanstableau
Markering

De Weddenschappen werd oorspronkelijk in 2022 uitgebracht door Hans im Glück.

Deze uitbreiding bestaat niet voor de 1e editie (kortweg C1) of de 2e editie (kortweg C2).

Deze uitbreiding heeft Steden met afgesneden gebouwen.

Deze uitbreiding is ontwikkeld voor het basisspel van Carcassonne. Alle spelregels van het basisspel zijn, naast de spelregels van de uitbreiding hieronder, nog steeds van toepassing. Je kunt het met andere uitbreidingen combineren - maar op eigen risico - d.w.z. dat er geen officiële spelregels zijn voor deze combinaties.

Speelmateriaal

 • 10 nieuwe bookmaker-landtegels met wedlokalen
 • 36 wedfiches
Bookmaker-tegels
Betting office
Wedfiches

Spelregels

Voorbereiding

Elke speler krijgt 6 wedfiches in zijn kleur en legt die gedekt voor zich neer. Schud de 10 bookmakertegels van deze uitbreiding door de overige landtegels.

Weddenschap plaatsen

Bets C3 Feature Betting Office.png

Als je een tegel trekt waarop een wedlokaal staat afgebeeld, voer je eerst volgens de gebruikelijke spelregels de drie acties 1. Landtegel leggen, 2. Een meeple zetten en mogelijk ook 3. Puntentellingen afhandelen uit. Daarna voer je de nieuwe actie 4. Weddenschappen plaatsen uit, tenzij het de laatste tegel van het spel is.

4. Weddenschappen plaatsen

Alle spelers mogen één van de wedfiches uit hun eigen voorraad nemen en die gedekt op het wedlokaal op de tegel. Stapel de fiches van alle spelers die meedoen op het wedlokaal. Je mag de gedekte fiches die voor je liggen altijd bekijken.

Als alle wegen en steden na het leggen van de bookmaker-tegel zijn afgebouwd, worden er geen wedfiches geplaatst.

Let op:

 • Alle fiches die al op tegels liggen blijven gedekt liggen tot de puntentelling. Je mag die fiches niet bekijken!
 • Als er op de laatste aan te leggen tegel een wedlokaal staat afgebeeld, worden er geen wedfiches meer geplaatst.

Weddenschappen afhandelen

Wanneer een stad of weg met bookmaker-tegels wordt afgebouwd, worden ook de wedfiches geteld.

3. Puntentellingen afhandelen

Weddenschap afhandelen

Als er een weg of stad wordt geteld met segmenten één of meer bookmaker-tegels met wedfiches erop, moeten die wedfiches geteld worden na de gebruikelijke puntentelling. Daartoe draai je ze om.

 • Als het getal op jouw fiche overeenkomt met het aantal tegels van de afgebouwde weg of stad, krijg je punten.
 • Als jouw getal niet overeenkomt met het aantal tegels, krijg je geen punten.

Nadat je punten voor de wedfiches hebt geteld neem je je wedfiche terug in voorraad. Je mag ze bij een volgende bookmakertegel opnieuw gebruiken.

Uitzonderingen:

 • Als er meerdere bookmakertegels bij één of meer puntentellingen betrokken zijn handel je ze allemaal één voor één af.
 • Als verschillende projecten met dezelfde wedfiches in dezelfde beurt geteld worden, bepaalt de speler die aan de beurt is voor welk project de punten van de fiches gelden. Dat moet besloten worden voordat de fiches worden omgedraaid.

Wedfiches

Op de meeste wedfiches staan 2 getallen. Daarom geven ze twee mogelijkheden om op het juiste aantal te wedden. Als je gelijk hebt, krijg je het bijbehorende aantal punten dat op het fiche staat.

Bets C3 Example Token 01.png
Op dit wedfiche staat alleen het getal 4. Dat betekent dat de weg of stad uit precies 4 tegels moet bestaan. In ruil daarvoor krijg je het dubbele aantal afgebeelde punten (8 punten).
Bets C3 Example Token 02.png
Het plus-teken achter de getallen betekent dat het project uit meer dan 7 of 8 tegels mag bestaan om de weddenschap te winnen. Wel krijg je nog steeds maar 7 of 8 punten. [1]
Voorbeeld: Rood bouwt de stad met zijn tegel af en het project wordt geteld. Zoals gebruikelijk krijgt rood 10 punten voor de stad. Op één van de tegels van de stad liggen wedfiches. Deze worden omgedraaid en afgehandeld. Blauw en groen hebben op het juiste aantal gewed. Blauw krijgt 4 punten en groen krijgt 8 punten. Rood heeft niet het juiste aantal op zijn fiche en krijgt dus geen bonuspunten. Nu neemt iedereen zijn wedfiches weer terug in voorraad.
Eindtelling

Tel aan het begin van de eindtelling alle overgebleven wedfiches die nog op het speelveld liggen. Hiervoor geldt het aantal tegels waaruit het project tot dat punt bestaat. Voordat je wedfiches omdraait bepaal je welke stad of weg je gaat tellen. [2] Daarna vindt de gebruikelijke eindtelling plaats.

Verduidelijking van de nieuwe landschaps tegels

Wedlokalen sluiten wegen af en scheiden weiden. [3]

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Please have a look at the image below with some areas marked in different colors and the comments for each one. You'll find:
1) 3 areas marked in red where we understand the fields are separated. We ask for confirmation in these cases.
2) 1 area marked in yellow where we understand the field is not separated. We ask for confirmation in this case.
3) 2 areas marked in blue where we are not sure. We ask for advice in these cases.

Are the fields separated at the circled areas?
A = Not sure. There is a small gap. Please advice.
B = Yes, the dirt road serves as a separation
C = No, the is an important gap
D = Yes, the flag serves as a separation
E = Yes, the betting office and its flag serve as a separation
F = Not sure. There is a small gap with some dirt patches. Please advice.
The Bets Field Questions v1.jpg

Antwoord: This is the answer to your question:
1) Yes, this is correct. B, D and E are separated.
2) This is correct, too. C is not separated.
3) F isn’t easy, that’s right. A is not separated and F should be not separated either. (7/2024)

</ref>

Bets C3 Tile 02.png
Dit wedlokaal scheidt de weiden tussen de stad en de weg. Deze tegel heeft 3 weidedelen.
Bets C3 Tile 03.png
Dit wedlokaal scheidt de weiden tussen de stad en de weg, hoewel het er zo niet uitziet. Deze tegel heeft 3 weidedelen.
Bets C3 Tile 04.png
Dit wedlokaal scheidt de wijden tussen de stad en de weg, hoewel het er zo niet uitziet. Deze tegel heeft 3 weidedelen.
Bets C3 Tile 06.png
Dit wedlokaal en de zandweg scheiden de weiden tussen de stad en de twee wegen. Deze tegel heeft 3 weidedelen.
Bets C3 Tile 07.png
Dit wedlokaal scheidt de weiden op de bovenste en onderste helft van de tegel, ook al ziet het er niet zo uit. Deze tegel heeft twee weidedelen.
Bets C3 Tile 09.png
Dit wedlokaal sluit de weg links af en scheidt de weiden op de bovenste en onderste helft van de tegel. Deze tegel heeft 3 weidedelen.

Andere uitbreidingen

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over combinaties met andere Carcassone-uitbreidingen.

Algemene opmerkingen

Interpretatie uit de gemeenschap Het aantal tegels wordt voor het afhandelen van een weddenschap niet gewijzigd door uitbreidingen. Je kijkt altijd naar het oorspronkelijke aantal tegels.
Interpretatie uit de gemeenschap Eén of twee driehoekige tegels in een vierkant vak tellen als één tegel.
Interpretatie uit de gemeenschap Elke helft van een dubbele tegel telt als een aparte tegel.

 • Grensgeval: Alleen in C2, telt het lange wegdeel op een Markten van Leipzig-tegel voor één wegdeel, zelfs als deze over beide helften van de dubbel tegel loopt.

Interpretatie uit de gemeenschap Een 2x2-tegel geldt als vier aparte tegels.

Uitbr. 8 - Bruggen, Burchten & BazaarsUitbr. 8 - Bruggen, Burchten & Bazaars

Interpretatie uit de gemeenschap Als in één en dezelfde beurt een wedkantoor-tegel wordt aangelegd, alle wegen afgebouwd zijn en de stad tot een burcht wordt omgebouwd, worden er geen wedfiches gelegd.
Interpretatie uit de gemeenschap Het bouwen van een burcht op een wedkantoor-tegel veroorzaakt geen afhandeling van de weddenschappen die op die tegel liggen. De wedfiches blijven op de tegel tenzij al diens wegen al afgebouwd zijn - deze wegen moeten dan zijn afgebouwd toen de tegel werd aangelegd. Zo niet, dan gaan de wedfiches naar hun eigenaren terug zonder dat er punten voor geteld worden, aangezien er geen geldige weg of stad meer over is om de weddenschappen af te handelen.

Duitse KathedralenDuitse Kathedralen

Interpretatie uit de gemeenschap Voor een weddenschap op een weg telt een Duitse kathedraaltegel maar voor één keer mee, ook als meerdere wegdelen op de kathedraaltegel aan dezelfde weg verbonden zijn.

De LandmetersDe Landmeters

Interpretatie uit de gemeenschap De tellingtegel snelweg heeft geen invloed op het aantal tegels voor de afhandeling van een weddenschap op een weg.
Interpretatie uit de gemeenschap De tellingtegel slechte buurt heeft geen invloed op het aantal tegels voor de afhandeling van een weedenschap op een stad.

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 10
Bets C3 Tile 01.png ×1
Bets C3 Tile 02.png ×1
Bets C3 Tile 03.png ×1
(K)
Bets C3 Tile 04.png ×1
(B)
Bets C3 Tile 05.png ×1
(K)
Bets C3 Tile 06.png ×1
Bets C3 Tile 07.png ×1
Bets C3 Tile 08.png ×1
(S)
Bets C3 Tile 09.png ×1
Bets C3 Tile 10.png ×1
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature Farmhouse C3.png
Feature Cows C3.png
Opmerking: De kleine afbeeldingen van een koeienstal, een varkensstal en een ezelstal worden gezamenlijk aangeduid als schuren of stallen.
Totaal aantal fiches: 36

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap Dit betekent dat een nummer met een plus-teken voor een project met het aangegeven aantal tegels of meer geldt, dat wil zeggen:
  • Een wed-fiche met een 7+ levert 7 punten op voor een weg of stad die uit 7 of meer tegels bestaat.
  • Een wed-fiche met een 8+ levert 8 punten op voor een weg of stad die uit 8 of meer tegels bestaat.
 2. Interpretatie uit de gemeenschap Bij de eindtelling handelt iedere speler de puntentelling voor zijn overbleven weddenschappen afzonderlijk af. Als de weddenschap op meer dan één weg en/of stad van toepassing kan zijn, kiest de speler zelf één van die projecten (er vindt in dit geval geen gezamenlijke beslissing per wedlokaal plaats).

   Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Bij 3. Puntentellingen afhandelen, staat in de spelregels: "Als verschillende projecten met dezelfde wedfiches in dezelfde beurt geteld worden, bepaalt de speler die aan de beurt is voor welk project de punten van de fiches gelden. Dat moet besloten worden voordat de fiches worden omgedraaid." Als aan het einde van het spel een soortgelijke situatie zich voordoet (bijv. twee onafgebouwde steden die een wedlokaal met weddenschappen delen), wie neemt deze beslissing bij de eindtelling? Merk op dat spelers mogelijk niet tot overeenstemming komen vanwege tegenstrijdige belangen.

  Antwoord: Bij de eindtelling beslist elke speler voor zichzelf. (11/2022)

 3. Officiële verheldering van de uitgever De spelregel is dat alle wedlokalen weiden scheiden. Het is waar dat de illustraties niet zo duidelijk zijn. Toch geldt voor alle tegels dezelfde spelregel. (11/2022)