De Landmeters

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Land Surveyors and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Land Surveyors C2 Scoring Explanation 01.png Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


In deze mini-uitbreiding trekken landmeters door het gebied van Carcassonne om telkens weer de waarde te bepalen. Bij het plannen en afwachten van het juiste moment om je projecten af te bouwen draait alles om de timing.

Algemene informatie en opmerkingen

Blad

De Landmeters is de tweede officiële Print & Speel mini-uitbreiding voor de tweede editie. Deze werd in 2020 uitgegeven door Hans im Glück.

Deze uitbreiding bevat geen nieuwe landtegels maar een set tellingtegels die de puntentellingen van wegen, steden en kloosters beïnvloeden.

Voorbeelden van tellingtegels die bij De Landmeters horen

De tellingtegels staan op de laatste pagina van de spelregels, die vind je hier:

Zorg ervoor dat je de tellingtegels op dik papier afdrukt (of plak het papier op een stuk karton) en snijd ze uit.

Deze uitbreiding is ontworpen voor het basisspel van Carcassonne. Alle standaard spelregels zijn van kracht, aangevuld met de spelregels voor deze uitbreiding. Je kunt deze uitbreiding – op eigen risico – ook met andere uitbreidingen combineren, er zijn echter geen officiële regels voor die combinaties, aangezien die niet samen getest zijn.

Opmerking: Hier vind je een online simulator van deze uitbreiding.

Speelmateriaal

 • 12 tellingtegels onderverdeeld in:
  • 5 stadstellingen
Stadstellingen
 • 4 wegtellingen
Wegtellingen
 • 3 kloostertellingen
Kloostertellingen

Spelregels

Voorbereiding

Verdeel de tellingtegels in drie stapels (steden, wegen en kloosters), de bovenzijde met de informatie erop naar boven. Schud elk van de drie stapels en leg ze naast elkaar naast het scoretableau. Neem vervolgens de bovenste tegel van elke stapel en leg die naast de stapel. Deze drie tegels zijn de actieve tellingtegels.

Voorbeeld: Klaargelegde stad-, weg- en kloostertellingtegels (van links naar rechts). Van elk tellingtype leg je het volgende klaar:
 • 1 Een stabel telllingtegels
 • 2 Een actieve scoretegel naast de stapel

Spelverloop

Deze uitbreiding heeft alleen gevolgen voor de puntentellingen. Doorloop op de gebruikelijke manier de stappen 1. Landtegel leggen and 2. Een meeple zetten.

{{RulesScoring|title=3. Puntentellingen afhandlen|rules= Voor elk van de drie projecten (steden, wegen en kloosters) is altijd één tellingtegel actief. De tellingtegels bepalen bij het tellen van een rpoject hoeveel punten een speler krijgt. Als er tijdens een beurt meer dan één project geteld wordt, wordt de telling hiervan door de betreffende tellingtegel beïnvloed.

Na een beurt waarin tenminste één project is geteld neem je de actieve tellingtegels en legt ze onderop de respectievelijke stapel. Neem hiervan de bovenste tegel van elke stapel en leg die ernaast (deze wordt de actieve tellingtegel). Als er een project wordt afgebouwd maar er geen puntentelling plaatsvindt (bijvoorbeeld omdat er geen meeple op staat), dan blijven de actieve scoretegels liggen worden ze niet vervangen.

De tellingtegels nader uitgelegd
Land Surveyors C2 Scoring Explanation 01.png
Burgergerecht | Bij het tellen van een stad is de meerderheid niet van toepassing. Elke speler met tenminste één meeple in de stad krijgt de punten.
Voorbeeld 1: Je hebt de stad afgebouwd. Als gevolg van de tellingtegel Burgergerecht krijgen zowel rood (die de meerderheid aan meeples heeft) en blauw (met slechts 1 meeple) 14 punten.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 02.png
Slechte Buurt | Bij het tellen van een stad tellen deze afsluitende stadsdelen Land Surveyors C2 Semicircular City Segment.png niet mee voor de puntentelling en leveren geen punten op.[1]
Voorbeeld 2: De stad van rood levert maar 6 punten op door de Slechte Buurt. Alle stadsdelen met een X leveren geen punten op.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 03.png   Land Surveyors C2 Scoring Explanation 04.png   Land Surveyors C2 Scoring Explanation 05.png
Land Surveyors C2 Scoring Explanation 06.png
Rijkdom / Armoede | Bij het tellen van een stad, weg of klooster krijg je +3 of -3 punten. Het is daardoor ook mogelijk negatieve punten te krijgen en onder de 0 te belanden.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 07.png
Beleg | Je krijgt 1 punt extra voor elk wapen in de stad.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 08.png
Braderie | Je krijgt twee keer zoveel punten bij het tellen van een weg. [2]

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 09.png
Snelweg | Je krijgt vijf punten bij het tellen van een weg, ongeacht de lengte van de weg. [3]
Voorbeeld 3: Je hebt beide wegen afgebouwd. Dankzij de tellingtegel Snelweg krijgen zowel rood als blauw elk 5 punten voor hun wegen.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 10.png
Boerenopstand | Bij het tellen van een weg, krijg je één punt minder voor elke tegel met een boerderij. Stallen hebben geen invloed op de telling.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: What are farmhouses and sheds?

Antwoord: Het gaat om de kleine illustraties die je op de weiden van Carcassonne II tegenkomt:

Opmerking: De kleine illustraties van een koeienstal, een varkensstal en een ezelsstal worden gezamenlijk ook wel stallen genoemd.

Voorbeeld 4: Vanwege de Boerenopstand krijgt rood slechts 4 punten voor de weg. De wegtegels met een Land Surveyors C2 Symbol Cross v01.png leveren geen punten op.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 11.png
Kluizenaarsklooster | Bij het tellen van een klooster krijg je 1 punt minder voor elk van de 9 omliggende tegels waar een stadsdeel op staat.
Voorbeeld 5: Door het Kluizenaarsklooster krijgt rood slechts 5 punten (9 - 4 punten) voor het klooster. Elke tegel met een Land Surveyors C2 Symbol Cross v01.png levert geen punten op.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 12.png
Pelgrimspad | Je krijgt bij het tellen van een klooster 1 punt extra voor elk van de 9 omliggende tegels waar een weg op staat.
Voorbeeld 6: Door het Pelgrimspad krijgt rood 16 punten (9 + 6 punten) voor het klooster. Elke tegel met een Land Surveyors C2 Symbol Check v01.png krijgt een punt extra.

Andere uitbreidingen

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over combinaties met andere Carcassone-uitbreidingen.

De spelregels van deze mini-uitbreiding houden alleen rekening met projecten van het bassispel. Bovendien was het oorspronkelijk de bedoeling om de basisregels met betrekking tot de meerderheid en het tellen van projecten dynamisch te maken. Dientengevolge kunnen sommige tegels andere tellingen opleveren of kan zelfs de totaaltelling van een project gewijzigd worden.

Algemene overwegingen:

Interpretatie uit de gemeenschap Dit gezegd hebbende, geven we, gegeven de afwezigheid van een nadere verklaring van de uitgever, de volgende opmerkingen in overweging voor het combineren van deze mini-uitbreiding met andere uitbreidingen:

 • De volgende waarderings tegels moeten als eerste worden toegepast om de oorspronkelijke bedoeling van het wijzigen van de basiswaardering van een kenmerk te behouden. Dit betekent dat de volgende waarderingstegels voor elke andere waardering moeten worden toegepast (zoals herbergen en kathedralen), maar niet voor bonussen die er bovenop worden toegepast (zoals Magiërs of Markten van Leipzig):
  • Jury van burgers: wijzigt de meerderheid op het onderdeel. Het zal als eerste worden beschouwd.
  • Snelweg / Slechte buurt: het aantal tegels dat in aanmerking wordt genomen bij de puntentelling wijzigen. Het gewijzigde aantal tegels zal in aanmerking worden genomen voor elke andere achteraf toegepaste modificatie of bonus die punten per tegel inhoudt.
   • Wegen: Duitse kathedralen en herbergen (de Tovenaarsbonus, de bonus van het wagenmakerskwartier van de Markten van Leipzig en de bonus van de Weddenchappen worden niet beïnvloed, dus ze gebruiken het oorspronkelijke aantal tegels)
   • Steden: Katharen / Belegering / Besiegers en kathedralen (de Tovenaarsbonusen de bonus van de Weddenschappen worden niet beïnvloed, dus het gebruikt de oorspronkelijke tegel aantal). [4]
  • 'Belegering / Straatmarkt / Boerenopstand / Kluizenaarsklooster / Pelgrimsroute: wijzigt het aantal punten dat per tegel of symbool wordt gescoord. Elke aanpassing of bonus zal achteraf worden toegepast zoals gebruikelijk.
 • De volgende tellingtegels dienen samen met andere projectbonussen (zoals kleine gebouwen) toegepast te worden, aangezien ze het aantal punten dat een project waard is wijzigen nadat de telling per tegel bepaald is:
  • Rijkdom / Armoede: geeft een bonus of malus bovenop het normale aantal punten voor het project.
 • De klooster-tellingtegels zijn van toepassing op alle kloosterachtige gebouwen: kloosters, abdijen, cultusplaatsen, Duitse kloosters, Nederlandse & Belgische kloosters, Japanse gebouwen en Darmstadtkerken. Duitse kathedralen en tuinen tellen niet mee.
 • Een abt die op een kloosterachtig gebouw staat wordt niet beïnvloed door de klooster-tellingtegel wanneer die voortijdig wordt verwijderd en geteld tijdens de fase 2. Een meeple plaatsen, aangezien het project niet na afgebouwd te zijn wordt geteld tijdens de fase 3. Puntentellingen afhandelen.

Tegelverdeling

Aantal tellingtegels: 12

Land Surveyors C2 Scoring Tile 01.png ×1
Land Surveyors C2 Scoring Tile 02.png ×1
Land Surveyors C2 Scoring Tile 03.png ×1
Land Surveyors C2 Scoring Tile 04.png ×1
Land Surveyors C2 Scoring Tile 05.png ×1
Land Surveyors C2 Scoring Tile 06.png ×1
Land Surveyors C2 Scoring Tile 07.png ×1
Land Surveyors C2 Scoring Tile 08.png ×1
Land Surveyors C2 Scoring Tile 09.png ×1
Land Surveyors C2 Scoring Tile 10.png ×1
Land Surveyors C2 Scoring Tile 11.png ×1
Land Surveyors C2 Scoring Tile 12.png ×1

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap De Slechte Buurt telling heeft invloed op het aantal tegels. De pionnen die op de tegels staan die niet meetellen voor de telling tellen nog steeds mee voor de meerderheid zoals gebruikelijk.
 2. Interpretatie uit de gemeenschap Er staat "x2" op de braderie tellingtegel in plaats van een gewone wegtegel met "+1". Die laatste vorm heeft de voorkeur bij tellingtegel waarvan de wijziging alleen op bepaalde tegels van toepassing is. De "x2" vorm is echter duidelijker om aan te geven dat de "+1" voor alle tegels geldt.
 3. Interpretatie uit de gemeenschap De tellingtegel snelweg beïnvloedt het tellen van het aantal tegels. Ongeacht de lengte van de weg, wordt die geteld alsof hij vijf tegels lang was. Deze tellingtegel heeft een dubbele functie omdat die het aantal punten voor een weg zowel kan verhogen als verlagen.
 4. Interpretatie uit de gemeenschap De tegels die niet meetellen voor de basiswaardering van de stad tellen wel mee voor bonuswaarderingen zoals Duitse kathedraalbonussen of het activeren van de waardering van naburige kastelen. Figuren of speelfiguren die op deze tegels worden geplaatst worden op de gebruikelijke wijze meegeteld: speelfiguren, speciale figuren, neutrale figuren en speelfiguren zoals kleine gebouwen.