Sázky

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Bets and the translation is 100% complete.

Carcassonne Sázky - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Bets C3 Tile 02.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


S tímto minirozšířením si můžete vsadit na to, z kolika dílků se bude skládat cesta nebo město po dokončení. Ovlivněte tato území ve svůj prospěch a získejte body navíc.

Úvod

Symbol Bets C3.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Sázky Sázky v edici C3, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2022 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nebylo vydané v původní edici (zkráceně C1) ani v nové edici (zkráceně C2).

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Sázky můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 10 nových kartiček krajiny se sázkovými kancelářemi
 • 36 sázkových žetonů
Bets C3 Tiles.png
kartičky se sázkovou kanceláří
Bets C3 Feature Betting Office.png
sázková kancelář
Bets C3 Tokens.png
sázkové žetony

Pravidla

Příprava hry  

Každý hráč obdrží 6 sázkových žetonů své barvy a položí je před sebe lícem dolů. 10 kartiček se sázkovými kancelářemi zamíchejte společně s kartičkami krajiny ze základní hry.

Uzavření sázek  

Bets C3 Feature Betting Office.png

Pokud si doberete kartičku s vyobrazenou sázkovou kanceláří, proveďte kroky 1. Přiložení kartičky, 2. Umístění družiníka a případně také 3. Započítání bodů podle obvyklých pravidel. Poté proveďte nový krok 4. Umístění sázky, s výjimkou poslední kartičku ve hře.

4. Umístění sázky

Každý hráč si může vybrat jeden ze svých sázkových žetonů a položit jej lícem dolů na kartičku se sázkovou kanceláří. Žetony všech hráčů naskládejte na sebe. Podívat se můžete pouze na žetony které máte položeny lícem dolů před sebou.

Pokud jsou všechny cesty a města po přiložení kartičky se sázkovou kanceláří již dokončené, nelze umístit žádné sázkové žetony.

Pozor:

 • Všechny žetony, které již leží na kartičkách, zůstávají až do hodnocení lícem dolů. Na lícovou stranu těchto žetonů se nesmíte podívat!
 • Pokud je poslední položená kartička ve hře se sázkovou kanceláří, žádné další sázkové žetony se již nepokládají.

Vyhodnocení sázek  

Po dokončení cesty nebo města s kartičkou se sázkovou kanceláří dojde na vyhodnocení také sázkových žetonů.

3. Započítání bodů

Vyhodnocení sázky

Při hodnocení cesty nebo města jejichž části se nacházení na jedné nebo více kartičkách se sázkovými kancelářemi a sázkovými žetony se tyto žetony musí - po obvyklém vyhodnocení - rovněž vyhodnotit. Úkon je zahájen otočením žetonů.

 • Pokud se číslo na vašem žetonu shoduje s počtem kartiček dokončené cesty nebo města, získáváte body.
 • Pokud se vaše číslo neshoduje s počtem kartiček, bonusové body nezískáte.

Po vyhodnocení sázkových žetonů si je hráči rozeberou zpět do zásoby. Mohou být použity na nové kartičky se sázkovou kanceláří.

Výjimky:
 • Pokud je součástí jednoho nebo více hodnocení několik sázkových kanceláří, vyhodnotí se všechny – jedena po druhé.
 • Pokud se v jednom tahu hodnotí více území se stejnými sázkovými kancelářemi, rozhodne hráč na tahu, za které území se žetony vyhodnotí. Musí rozhodnout dříve, než se žetony otočí.

Sázkové žetony

Na některých sázkových žetonech jsou vyobrazeny 2 čísla. Nabízejí tedy 2 možnosti, jak vsadit na správnou hodnotu. Pokud vsadíte správně, získáte příslušné body vyobrazené na žetonu.

Bets C3 Example Token 01.png
Tento sázkový žeton zobrazující pouze číslo 4, je tak potřeba aby se cesta nebo město skládaly přesně ze 4 kartiček. Získáte tak dvojnásobek vyobrazených bodů (8 bodů).
Bets C3 Example Token 02.png
Znaménko plus za čísly znamená, že se hodnocené území může skládat ze 7 a více resp. 8 a více kartiček a vyhráváte sázku. Získáte však stále jen 7 nebo 8 bodů. [1]
Bets C3 Example 01.png
Příklad: Červený přiloží kartičku a dokončí město. Za město získá 10 bodů jako obvykle. Na jedné z kartiček města leží sázkové žetony. Otočí je a vyhodnotí sázky. Modrý a zelený vsadili na správné číslo. Modrý získá 4 body a zelený 8 bodů. Červený se svou sázkou netrefil a nezíská tak žádné bonusové body. Po vyhodnocení si každý hráč vezme své sázkové žetony zpět do zásoby.
Závěrečné vyhodnocení sázkových žetonů

Na začátku závěrečného vyhodnocení všechny zbývající sázkové žetony na kartičkách vyhodnoťte. Počítá se počet kartiček umístěných do tohoto okamžiku. Před otočením sázkových žetonů se každý hráč rozhodne na které město nebo cestu chcete sázet. [2] Poté pokračujete v závěrečném hodnocení jako obvykle.

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček a žetonů.

Sázkové kanceláře ukončují cesty a oddělují louky. [3]

Bets C3 Tile 02.png
Tato sázková kancelář odděluje louky mezi městem a cestou. Tato kartička má 3 louky.
Bets C3 Tile 03.png
Tato sázková kancelář odděluje louky mezi městem a cestou, i když to vypadá jinak. Tato kartička má 3 louky.
Bets C3 Tile 04.png
Tato sázková kancelář odděluje louky mezi městem a cestou, i když to vypadá jinak. Tato kartička má 3 louky.
Bets C3 Tile 06.png
Tato sázková kancelář a polní cesta oddělují louku mezi městem a oběma cestami. Tato kartička má 3 louky.
Bets C3 Tile 07.png
Tato sázková kancelář odděluje louky v horní a dolní polovině kartičky, i když to vypadá jinak. Tato kartička má 2 louky.
Bets C3 Tile 09.png
Tato sázková kancelář ukončuje cestu vlevo a odděluje louky na horní a levé polovině kartičky. Tato kartička má 3 louky.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Počet kartiček, které se při vyhodnocení sázky počítají, se žádným dalším rozšířením nemění. Vždy se počítá původní počet kartiček.
Výklad pravidel komunitou Jedna nebo dvě trojúhelníkové kartičky v jednom čtvercovém poli se počítají jako jedna kartička.
Výklad pravidel komunitou Každá polovina dvojkartičky se počítá jako samostatná kartička.

 • Okrajový případ: V nové edici (C2) se podle pravidel počítal dlouhý úsek cesty na kartičce se čtvrtí města Lipska jako jeden úsek cesty - i když vede přes dvě poloviny dvojkartičky.

Výklad pravidel komunitou Kartička 2x2 se počítá jako 4 samostatné běžné kartičky.

Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pokud je v jednom tahu přiložena kartička se sázkovou kanceláří tak že jsou dokončeny všechny její cesty a město je přeměněno na hrad, nelze umístit žádné sázkové žetony.
Výklad pravidel komunitou Postavením hradu na kartičku se sázkovou kanceláří nedojde k vyhodnocení sázkových žetonů umístěných na této kartičce. Pokud cesty vedoucí od kartičky se sázkovou kanceláří nejsou ještě dokončeny, zůstávají sázkové žetony na kartičce. V opačném případě budou sázkové žetony vráceny svým majitelům bez bodového ohodnocení, protože na kartičce již není žádná nedokončená cesta či město, které by umožňovaly vyhodnocení případných sázek.

Německé katedrály

Výklad pravidel komunitou Sázková kancelář u cesty navazující na část cesty u německé katedrály se započítává pouze jednou, i pokud je k jedné cestě navazuje více částí cesty od katedrály.

ZeměměřičiZeměměřiči

Výklad pravidel komunitou Bodovací plánek: Dálnice nemá vliv na počet kartiček se kterými je třeba počítat při vyhodnocení sázky na cestě.
Výklad pravidel komunitou Bodovací plánek: Špatné sousedství nemá vliv na počet kartiček se kterými je třeba počítat při vyhodnocení sázky ve městě.

Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 10
Bets C3 Tile 01.png 1×
 
Bets C3 Tile 02.png 1×
 + Popis
Bets C3 Tile 03.png 1×
 + (K) + Popis
Bets C3 Tile 04.png 1×
 + (B) + Popis
Bets C3 Tile 05.png 1×
 + (K)
Bets C3 Tile 06.png 1×
 + Popis
Bets C3 Tile 07.png 1×
 + Popis
Bets C3 Tile 08.png 1×
 + (W)
Bets C3 Tile 09.png 1×
 + Symbol CarcassonneC.png + Popis
Bets C3 Tile 10.png 1×
 
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Celkem žetonů: 36

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou To znamená, že číslo se znaménkem plus bude za správné území považovat předepsaný nebo jakýmkoli větší počet kartiček:
  • Sázkový žeton se znaménkem 7+ přidělí, za cestu nebo město se 7 a více kartiček, přesně 7 bodů.
  • Sázkový žeton s číslem 8+ přidělí, za cestu nebo město s 8 nebo více kartiček, přesně 8 bodů.
 2. Výklad pravidel komunitou Při závěrečném vyhodnocení si každý hráč samostatně vyhodnotí své zbývající sázky. Pokud se sázka vztahuje na více než jednu cestu nebo město, vybere si hráč jedno z těchto území sám (v tomto případě se nepřijímá žádné společné rozhodnutí za sázkovou kancelář).

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Ve fázi 3. Započítání bodů, pravidla říkají: „Pokud je v jednom tahu hodnoceno více území se stejnými sázkovými žetony, rozhoduje hráč na tahu, za které území se žetony vyhodnotí.“ Pokud podobná situace nastane na konci hry (např. dvě nedokončená města sdílejí sázkovou kancelář se sázkami), kdo rozhodne o tomto konečném hodnocení? Uvědomte si, že hráči se kvůli protichůdným zájmům nemusí sami dohodnout.

  Odpověď: V tomto případě rozhoduje každý hráč o konečném hodnocení sám za sebe. (11/2022)

 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Všeobecným pravidlem je, že všechna místa sázkové kanceláře oddělují louky. Pravdou je že graficky to není vždy přesně znázorňeno. (11/2022)
  Všeobecně přijaté pravidlo Více také v diskusním tématu na Carcassonne CZ fóru:
  https://www.carcassonneforum.cz/thread-4594.html