Změna pravidel pohybu vozu

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wagon Movement Rules Changes and the translation is 100% complete.
Other languages:


Figure Wagon red.png

Úvod

Následující česká pravidla pro změnu pravidel pohybu vozu v edici C2 a C1 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2016 jako součást 5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta. Předcházející pravidla v edici C1 publikovalo roku 2007 jako součást 5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Pravidla pro pohyb vozu se mezi jednotlivými vydáními změnila. Tyto změny mají vliv na způsob pohybu vozu po získání bodů a jeho akční rádius.

Pravidla pro jednotlivé edice jsou k dispozici zde:

Následující části ilustrují tyto rozdíly na různých příkladech. [1]

Původní edice (C1)

Pokud je vůz umístěn v dokončeném a hodnoceném městě, může se přesunout na cestu pouze tehdy, pokud tato cesta (nedokončená a neobsazená) přímo sousedí s tímto městem (spojená s městskými hradbami, branou). Protože louka je také území, nesmí být mezi cestou a městem žádné louka. Nezáleží na tom, kde je vůz umístěn v rámci dokončeného a hodnoceného území (např. města) před jeho přesunem. Za platný cíl pro vůz lze považovat i části krajiny, které mají jednu plochu, např. přilehlé opatství nebo klášter ve městě.

Pohyb vozu závisí výhradně na sousedství dvou území, nikoli na počáteční poloze vozu v rámci dokončeného a hodnoceného území. Stejně tak se vůz může přesunout na libovolnou část přilehlého území (počet kartiček, o které se vůz přesune, nehraje roli).


Příklad 1. Přesun z dokončeného města  

Po dokončení a vyhodnocení města se vůz přesune na sousední území, který musí být nedokončené a neobsazené.

Město doplňují okolní hradby a opatství. K městu přiléhá několik luk, nedokončená cesta, krátká cesta a nedokončené opatství. Kromě toho se na území města nachází také nedokončený klášter.

Vůz se může přesunout na:

 • Nedokončenou cestu (kteroukoli z jejích kartiček)
 • Nedokončené opatství
 • Nedokončený klášter uvnitř města

Vůz se nemůže přesunout na:

 • jakoukoli louku sousedící s městem
 • jakoukoli cestu, která není spojena s městem branou
 • krátkou cestu spojenou s městem a jakákoli cestu s ní spojenou přes křižovatku.
 • Nedokončená cesta spojená s opatstvím, protože není přímo spojena s městem.
 • Klášter s dokončenou cestou napojenou na opatství
 • Nedokončené město spojené krátkou cestou a křižovatkou
Příklad C1-1. Žluté čára znázorňuje ohraničení města.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na tuto cestu.
 • 2 Vůz se může přesunout do tohoto opatství.
 • 3 Vůz se může přesunout do kláštera uvnitř města.
 • 4 Vůz se nemůže přesunout na krátkou cestu končící v dokončeném městě, ani na žádnou cestu, která je k této cestě připojena přes křižovatku.
 • 5 Vůz se na toto město nemůže přesunout, protože je s dokončeným městem spojeno krátkou cestou a křižovatkou.
 • 6 Na tuto nedokončenou cestu se vůz nemůže přesunout, protože je spojena s opatstvím, nikoli s dokončeným městem.
 • 7 Na tuto nedokončenou cestu se vůz nemůže přesunout, protože je dokončena a spojena s opatstvím, nikoliv s dokončeným městem.
 • 8 Na tento klášter se vůz nemůže přesunout, protože není přímo spojen s dokončeným městem; je spojen s dokončenou cestou vedoucí ke klášteru.

Příklad 2. Přesun z dokončeného města  

Po dokončení a vyhodnocení města se vůz přesune na sousední území, který musí být nedokončené a neobsazené.

Město je dokončené (obestavěné hradbami). K městu přiléhá několik luk a 3 cesty. Dvě cesty jsou dokončené, vůz se tedy může přesunout pouze na nedokončenou cestu v horní části.

Kartička, na které je vůz ve městě umístěn, nemá vliv na možné varianty. Výsledek je vždy stejný: sousední nedokončené a neobsazené území.

Stejně tak, pokud je vůz přesunut na nedokončenou cestu, může být umístěn na kteroukoli z jejich kartiček.

Příklad C1-2. Žluté čára znázorňuje ohraničení města.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na tuto cestu. Může být umístěn na jakoukoli její kartičku.
 • 2 Tyto cesty jsou napojené na město, ale jsou dokončeny.
 • 3 Tato cesta nehraničí přímo s městskými hradbami, protože začíná až na křižovatce.
 • 4 Tato cesta nehraničí přímo s městskou hradbou, protože mezi ní a dostavěným městem je louka.
 • 5 Tato cesta nehraničí přímo s městskými hradbami, protože začíná na křižovatce a je obsazená.
 • 6 Tento klášter nesousedí přímo s dokončeným městem, protože mezi klášterem a dokončeným městem je dokončená cesta.
 • 7 Tento klášter nesousedí přímo s dokončeným městem, protože je obklopen loukou.

Příklad 3. Přesun z dokončené cesty  

Po dokončení a vyhodnocení cesty se vůz přesune na sousední území, který musí být nedokončené a neobsazené.

Vůz se může přesunout na sousední území na kterémkoli konci cesty. Na počtu polí, o která se vůz posune, nezáleží. Důležité je pouze to, aby území přímo sousedil s dokončenou cestou.

Příklad C1-3.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na libovolnou kartičku těchto přímo sousedících cest, protože jsou nedokončené a neobsazené.
 • 2 Vůz se může přesunout na libovolnou kartičku ve městě, protože přímo sousedí s dokončenou cestou (město uzavírá její levý konec) a je nedokončené a neobsazené.

Nová edice (C2)

Vůz se může přesunout na jakékoli území kromě louky. Nová edice navíc umožňuje vozu přejet louku, aby se dostal k nedokončenému neobsazenému území na stejné kartičce, kde je vůz umístěn, nebo na sousední kartičce.

Přesun vozu závisí na umístění vozu v rámci dokončeného a hodnoceného území. Cílové území se může nacházet na stejné nebo sousední kartičce. Vůz se tedy může posunout maximálně o jednu kartičku dál.

Příklad 1. Přesun z dokončeného města  

Po dokončení a vyhodnocení města se vůz přesune na sousední území, který musí být nedokončené a neobsazené.

V tomto případě „sousední“ znamená že se vůz může přesunout do území na stejné kartičce (jako vůz) nebo na kartičce, která s ním sousedí pravoúhle nebo úhlopříčně.

To znamená, že akční oblast vozu je omezená, protože se může přesunout pouze na stejnou kartičku nebo na některou z 8 okolních kartiček.

Příklad C2-1. Žlutý rámeček ukazuje kartičky v dosahu vozu.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Na tyto úseky cest se vůz přesunout nemůže, i když tato území patří k nedokončeným neobsazeným, jsou na kartičkách mimo dosah vozu.
 • 3 Vůz se může přesunout do tohoto nedokončeného neobsazeného opatství, protože je v dosahu.
 • 4 Vůz se může přesunout k nedokončenému neobsazenému klášteru ve městě, protože je v dosahu.
 • 5 Vůz se nemůže přesunout na žádnou z těchto krátkých cest.
 • 6 Vůz se může přesunout do této nedokončené neobsazené části města v dosahu.
 • 7 Vůz se na tuto cestu nemůže přesunout, protože je dokončená a mimo dosah.
 • 8 K tomuto klášteru se vůz nemůže přesunout, protože je mimo dosah, i když je nedostavěný a neobsazený.

Příklad 2. Přesun z dokončeného města  

Po dokončení a vyhodnocení města se vůz přesune na sousední území, který musí být nedokončené a neobsazené.

V tomto případě „sousední“ znamená že se vůz může přesunout do území na stejné kartičce (jako vůz) nebo na kartičce, která s ním sousedí pravoúhle nebo úhlopříčně.

To znamená, že akční oblast vozu je omezená, protože se může přesunout pouze na stejnou kartičku nebo na některou z 8 okolních kartiček.

Příklad C2-2. Žlutý rámeček ukazuje kartičky v dosahu vozu.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože území patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Na tyto úseky cest se vůz přesunout nemůže, protože jsou na kartičkách mimo dosah vozu (i když jsou tyto území nedokončené neobsazené).
 • 3 Vůz se nemůže přesunout na tento úsek cesty na kartičce v dosahu, protože území je dokončeno.
 • 4 Vůz se nemůže přesunout na tento úsek cesty na kartičce v dosahu, protože území není dokončen, ale je obsazeno.
 • 5 Vůz se na tento úsek cesty nemůže přesunout, protože je mimo dosah a patří k dokončenému území.
 • 6 Vůz se nemůže přesunout do žádného z těchto klášterů, protože jsou mimo dosah, ačkoli jsou nedokončené a neobsazené.

V závislosti na poloze vozu ve městě se mění možnosti, kam se může vůz přesunout:

Příklad C2-2.1. (stejně jako předchozí příklad)
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.
Příklad C2-2.2.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.
Příklad C2-2.3.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.
Příklad C2-2.4.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.
Příklad C2-2.5.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.
Příklad C2-2.6.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kterýkoli z těchto úseků cest na kartičkách v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným územím.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout na úsek cesty v dosahu těchto cest, protože patří k dokončeným nebo obsazeným územím.

Příklad 3. Přesun z dokončené cesty  

Po dokončení a vyhodnocení cesty se vůz přesune na sousední území, který musí být nedokončené a neobsazené.

V tomto případě „sousední“ znamená že se vůz může přesunout do území na stejné kartičce (jako vůz) nebo na kartičce, která s ním sousedí pravoúhle nebo úhlopříčně.

To znamená, že akční oblast vozu je omezená, protože se může přesunout pouze na stejnou kartičku nebo na některou z 8 okolních kartiček.

Příklad C2-3. Žlutý rámeček ukazuje kartičky v dosahu vozu umístěného na kartičce vpravo dole.
 • 0 Právě přiložená kartička.
 • 1 Vůz se může přesunout na kteroukoli z těchto kartiček s cestami v dosahu, protože patří k nedokončeným neobsazeným; dvě z nich jsou připojeny ke stejné křižovatce uzavírající cestu s vozem a další je na kartičce vlevo oddělená loukou.
 • 2 Vůz se nemůže přesunout do tohoto nedokončeného neobsazeného města, které uzavírá právě dokončenou cestu, protože je mimo dosah.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Tyto příklady jsou založeny na vysvětleních, která poskytl Kettlefish v následujících příspěvcích na Carcassonne-Forum, a rozšiřují první příklad na obě edice o další případy (opatství a krátké cesty):