De Plaag (1ste editie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Plague (1st edition) and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

Hoofdpagina  > Carcassonne  > De Plaag (1ste editie)


Algemene informatie en opmerkingen

Spielbox Nummer 6 2010
Stanstableau
Uitbreidings symbool

De Pest werd oorspronkelijk uitgebracht in het magazine van Spielbox/nl in 2010.

Een middeleeuwse pestarts. Bron: The Society Pages (Dank aan Whaleyland.)

Deze uitbreiding reikt tot diep in het spel. De verwoestende pest maakt de inrichting van het land zelf belangrijk. Na een schijnbaar onschuldige incubatietijd kan men al snel tot de conclusie komen dat het onmogelijk is om punten te scoren in het aangezicht van de plaag. Maar laat u niet misleiden! Het is mogelijk de plaag in de richting van de tegenstanders te leiden en - aan de andere kant van de uitgeroeide plaag - zichzelf te beschermen en zonder verdere belemmering punten te scoren.

Algemeen concept:

Vanaf zes uitbraakfiches verspreidt de plaag zich door heel Carcassonne. Zodra een uitbraakfiche in het spel komt, moet iedere speler in zijn beurt de plaag verder verspreiden. Een volgeling op een getroffen tegel wordt verwijderd zonder te scoren. Wel kan men proberen de plaag te ontvluchten - op dezelfde weg, boerderij of zelfs met een stad. In de loop van het verdere spelverloop kunnen de spelers een uitbraak uitroeien, zodat de pest zich in bepaalde regio's niet meer kan verspreiden.

Definities:

 • Een pestbrontegel met een actief uitbraakfiche en alle aangrenzende rode vlooienfiches vormt het gebied van een actief pestgebied. Een actief uitbraakfiche zonder aangrenzend vlooienfiche telt ook als een actief pestgebied.
 • Aangrenzende roze vlooienfiches vormen een sluimerend pestgebied.
 • Een pesttegel met een passief uitbraakfiche (veld) is beveiligd tegen de pest. Het is nooit onderdeel van een pestgebied.

Speelmateriaal

 • 6 land tegels met pestdokter-symbolen, van waaruit de pest uitbreekt ("pestbrontegels")
Pest dokter symbool
 • 18 vlooien fiches die laten zien waarheen de plaag zich heeft verspreid (rode zijde = actief, roze zijde = sluimerend/inactief)
Vlooien fiche voorkant
Vlooien fiche achterkant
 • 6 Uitbraak fiches: voorzijde (genummerd 1-6, met ratten) = actieve uitbraak, achterzijde (weiland) = uitbraak uitgeroeid
Uitbraakfiches voorkant
Uitbraakfiches achterkant

Spelregels

Voorbereiding

Plaats de starttegel. Meng de tegels van het basisspel, [1] en zet 17 tegels naast het spel. Deze tegels moeten eerst worden gespeeld. Meng vervolgens de nieuwe plaagbrontegels met de overgebleven tegels. [2] Plaats de fiches naast het speelveld.

Spelverloop

De eerste uitbraak

Uitbraak fiche met het nummer "1"

Zodra een speler (volgens de gebruikelijke regels) een pestbrontegel heeft getrokken en geplaatst, ontstaat er een actief pestgebied. Het uitbraakfiche met het cijfer "1" moet open op het pestdokter-symbool van het fiche worden gelegd. De speler mag geen volgeling inzetten. [3]

Opmerking: Een uitbraak fiche verdeelt nooit een weiland.

De pest verspreidt zich

vlooien fiche

Zodra het eerste uitbraakfiche in het spel is gebracht, verspreidt de plaag zich in elke volgende beurt (indien mogelijk), te beginnen met de speler links van degene die het eerste bronfiche heeft geplaatst. Tijdens zijn of haar beurt moet elke speler een vlooienfiche uit de voorraad pakken en dit - met de actieve zijde naar boven - op een tegel leggen die grenst (horizontaal of verticaal, niet diagonaal) aan de Uitbraak, en waar nog geen vlo op ligt. [4] [5]

Tijdens het spel kan men ook een vlo plaatsen op een tegel die grenst aan een tegel met een actief vlo-fiche. Als een vlooienfiche wordt geplaatst op een tegel met één of meer volgelingen, dan worden deze teruggegeven aan hun spelers zonder te scoren. [6] [7] [8] [9]

De actieve speler beslist op welk moment, tijdens zijn of haar beurt, de plaag zich zal verspreiden. [10]

Op de vlucht voor de pest

Zodra de Pest is uitgebroken, mag iedere speler per beurt één (niet meer) van zijn volgelingen op de vlucht laten slaan. De volgeling mag worden verplaatst naar een ander gedeelte van dezelfde weg, stad of boerderij - ongeacht de afstand. [11] [12]

Opmerking: Als een struikrover op de vlucht slaat, mag hij geen kruispunten of oversteekplaatsen oversteken. Als een boer op de vlucht slaat, mag hij onder een brug door, maar hij mag de weg niet oversteken en zijn boerderij niet verlaten. Monniken in kloosters kunnen niet vluchten.

De volger mag niet vliegen naar of over een tegel met een vlooienfiche (actief of sluimerend) of een actieve Uitbraak. [13] Hij mag naar een tegel vliegen waar al een volgeling is. Natuurlijk mag een volgeling niet over gebieden vliegen waar geen tegel is. [14] [15]

Another Plague

Als een speler nog een Plague brontegel trekt en plaatst, wordt het uitbraakfiche met het op één na hoogste nummer erop geplaatst. De plaag verspreidt zich nu ook van hieruit. De speler die de tegel heeft getrokken mag in deze beurt geen vlooienfiche plaatsen, maar mag zelf kiezen waar de uitbraak plaatsvindt. Vanaf nu mag elke actieve speler kiezen welke actieve Pest-regio hij wil uitbreiden.

Genummerde uitbraak fiches

Opmerking: Een vlooienfiche mag nooit op een plaagbrontegel worden geplaatst.

Het uitroeien van een uitbraak

Uitbraakfiche op zijn inactieve kant

Wanneer, aan het begin van de beurt van een speler, er geen vlooienfiches meer over zijn in de voorraad, moet het Outbreak-fiche met het laagste zichtbare nummer worden geëlimineerd - op de 'weiland' zijde worden gedraaid. Omdat er echter altijd minstens één actieve uitbraak moet zijn, blijft een uitbraak na het plaatsen van het eerste pestbronfiche actief als het de enige actieve uitbraak is die op dat moment in het spel is.

Vlooienfiche op zijn sluimerende kant

Het getroffen gebied is nu een 'inactief' pestgebied. Alle aangrenzende vlooienfiches moeten op hun sluimerende zijde worden gedraaid; vanaf dit moment moeten vlooienfiches uit een sluimerend epidemiegebied worden verplaatst, in plaats vanuit je voorraad.

Uitroeiing van verdere uitbraken

Na het uitroeien van een uitbraak mag een volgende uitbraak (en altijd het fiche met het laagste nummer dat op dat moment in het spel is) worden uitgeroeid als er geen sluimerende vlooienfiches zijn die aan het begin van de beurt van een speler verplaatst kunnen worden, maar alleen als er nog meer dan één uitbraak actief is. [16]

Het is ook mogelijk om een zwerm vlooien te verdelen door ervoor te kiezen één van de vlooien te verplaatsen. Zodra een actief vlooienfiche niet meer verbonden is met een actieve Uitbraak, wordt het op zijn passieve kant gedraaid. Vlooien die niet verbonden zijn met een actieve uitbraak zijn dus altijd inactief.

Samenvoegen van pestgebieden

Het is heel goed mogelijk dat twee of meerdere pestgebieden samensmelten. Als er meerdere actieve uitbraken in hetzelfde gebied komen, moeten alle vlooien behalve de fiche met het hoogste nummer worden omgedraaid. Als inactieve vlooien verbonden raken met een gebied met een actieve Uitbraak, moeten ze weer op hun actieve kant worden omgedraaid. Zo kunnen inactief geworden vlooien door samensmelting weer actief worden. Het is ook mogelijk dat delen van een epidemiegebied worden afgesloten, in welk geval de vlooienfiches op hun sluimerende zijde moeten worden omgedraaid.

Uitgeroeide uitbraken kunnen nooit meer actief worden. Een brontegel met een Uitbraakfiche op de 'weiland'-zijde blijft tot het einde van het spel gespaard van de Pest. Een vlooienfiche kan niet op een plaagtegel worden geplaatst, dus is men daar gespaard van de Pest. [17]

Een uitzondering

Mochten alle 18 vlooienfiches deel uitmaken van hetzelfde pestgebied, dan moet er bij elke beurt van de speler één worden verplaatst naar een nieuwe tegel. De nieuwe tegel moet natuurlijk grenzen aan het actieve pestgebied.

Als later een nieuwe pestbrontegel wordt getrokken en geplaatst op een niet-aangesloten positie, zal het oude pestgebied inactief worden. Het uitbraakfiche moet op zijn weilandzijde worden gedraaid, en alle 18 vlooienfiches moeten op hun sluimerende zijde worden gedraaid.

Puntentelling

Als een deel van een bouwwerk door de plaag wordt getroffen, heeft dat geen invloed op de puntentelling, zolang de volgelingen zelf onaangetast blijven.

De pest en de dubbele beurt

Tijdens een dubbele beurt (zie Kooplieden en Bouwmeesters), voer je de acties die bij de plaag horen als volgt uit:

 • Je verspreidt de pest maximaal één keer (dit kan alleen gebeuren op elk moment na het plaatsen van een tegel in een deel van de dubbele beurt, als de tegel geen pestbron was)
 • Je mag maar één keer vluchten voor de pest (op elk moment tijdens de dubbele beurt)
 • Je mag uitbraken één keer uitroeien aan het begin van je beurt (dit garandeert dat er altijd een inactief vlooienfiche zal zijn om te verplaatsen, tenzij het een speciaal geval is).

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Hoe gedraagt de plaag zich in een dubbele draai die door de bouwmeester is toegekend?

Antwoord: Tijdens een dubbele beurt verspreid je de pest maar één keer (maximaal). Als op een van de tegels wel een uitbraak is maar op de andere niet, doe je dat ook. Je mag ook maar één keer op de vlucht slaan voor de pest. Je roeit de plaag maar één keer uit aan het begin van de beurt. (8/2021)

Tijdens een dubbele beurt voer je de acties die bij de pest horen als volgt uit:

 • Je verspreidt de pest maximaal één keer (dit kan alleen gebeuren op een willekeurig moment na het plaatsen van een tegel in een deel van de dubbele beurt, als de tegel geen pestbron was)
 • Je mag maximaal één keer vluchten voor de pest (op elk willekeurig moment tijdens de dubbele beurt)
 • Je mag uitbraken één keer uitroeien aan het begin van je beurt (dit garandeert dat er altijd een inactief vlooienfiche zal zijn om te verplaatsen, tenzij het het speciale geval is).

Bij het verspreiden van de plaag kunnen de volgende scenario's zich voordoen, afhankelijk van de geplaatste tegels:

 • 1e tegel: pestbron (je kunt de pest niet verspreiden in het eerste deel van je beurt)
  • 2e tegel: pestbron (je kunt de pest niet verspreiden in het tweede deel van je beurt)
  • 2e tegel: niet-pesttegel + je verspreidt de pest (verplicht)
 • 1e tegel: niet-pesttegel + jij beslist om de pest te verspreiden
  • 2e tegel: een willekeurige (je doet niets, je hebt de pest al verspreid in het eerste deel van je beurt)
 • 1e tegel: niet-pesttegel + je beslist om de pest nog niet te verspreiden (je wacht tot het tweede deel van je beurt)
  • 2e tegel: pestbron (je kunt de pest niet verspreiden in het tweede deel van je beurt)
  • 2e tegel: niet-pesttegel + je verspreidt de pest (verplicht)


Explanatory diagrams

This section puts together all the actions described in the rules and shows how they fit togther during a normal turn and a double turn -where some actions can only happen once. The table summarizes all the actions and below you may find some diagrams that explain the main actions in full detail.

Phase Plague action
(linked to steps)
Plague action
(linked to turn)
1. Placing a tile Step 1A. Begin turn. (C) Eradicating outbreaks
Spreading the plague is not allowed before the tile is placed. If the tile placed is not a plague source, the active player will be able to spread the plague at any time during the rest of the turn [note 1]
Step 1B. Draw a tile
Step 1C. Place a tile. (A) Adding an outbreak (a plague source cancels spreading the plague action)
Any time (once during turn):
 • (B) Spreading the plague (if no plague source was placed) [note 2]
 • Fleeing the plague [note 3] (choosing a follower or a special figure –builder, pig or shepherd along with its sheep tokens- placed on a tile)
2. Placing a follower
(Move Wood)
...
Step 2B-1. Placing a wooden follower (not allowed on plague source tile)
Step 2B-2. Placing a phantom (not allowed on plague source tile)
...
3. Scoring a feature ...
Notes:
 1. In order to avoid rules conflicts, spreading the plague is not allowed before you know if you didn’t draw a plague source tile with a valid placement; otherwise, you could place a flea and then place a plague source tile in the same turn. - As clarified by Christwart Conrad (8/2021)
 2. Once during a player’s double turn as per Georg Wild’s clarifications (11/2013) – As clarified by Christwart Conrad (8/2021), this may happen in the first part or the second part of a double turn unless a plague source is placed. A player may delay this action until the second part of their double turn after placing a non-plague tile, and later being unable to spread the plague due to placing a new plague source.
 3. Once during a player’s double turn as per Georg Wild’s clarifications (11/2013) – Confirmed by Christwart Conrad (8/2021)

Diagram (A) - Adding an outbreak

Diagram (A) - Adding an outbreak: Each turn when placing a plague source tile in 1. Placing a tile (Step 1C)

Diagram (B) - Spreading the plague

Diagram (B) - Spreading the plague: Each turn with plague active except when placing a plague tile. No specific moment in turn sequence (but after 1. Placing a tile). No fleas allowed on plague source tiles, tiles with fleas, inside the cities of Carcassonne and Leipzig or the Wheel of Fortune

Diagram (C) - Eradicating outbreaks

Diagram (C) - Eradicating outbreaks: Each turn at the very beginning in 1. Placing a tile (Step 1A) when the plague is active (once in double turn)


Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 6
Plague C1 Tile 01.jpg
Plague C1 Tile 02.jpg
Plague C1 Tile 03.jpg
Plague C1 Tile 04.jpg
Plague C1 Tile 05.jpg
Plague C1 Tile 06.jpg

Totaal Uitbraak fiches: 6

Plague C1 Outbreak Token 01.jpg
Plague C1 Outbreak Token 02.jpg
Plague C1 Outbreak Token 03.jpg
Plague C1 Outbreak Token 04.jpg
Plague C1 Outbreak Token 05.jpg
Plague C1 Outbreak Token 06.jpg

Totaal Vlooien Fiches: 18

Plague C1 Flea Token.jpg  x18

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Officiële verheldering van de uitgever In antwoord op een vraag heeft een vertegenwoordiger van HiG is “De Pest niet bedoeld om samen met andere uitbreidingen te worden gespeeld". Officiële uitspraken werden nog steeds gedaan, dus uiteraard zal het spel niet op u afstormen, maar complicaties kunnen zich voordoen.
 2. Interpretatie uit de gemeenschap Uiteraard gaat dit er van uit dat je alleen met het basisspel speelt. Het maakt echter niet uit hoeveel uitbreidingen je gebruikt, het is veilig om te zeggen dat je geen pesttegel bij de eerste 18 tegels van het spel moet leggen. Of je riviertegels (bijvoorbeeld) meetelt als deel van de eerste 18 tegels of als een extra set "veilige" starttegels is aan de spelers.
 3. Interpretatie uit de gemeenschap Deze zin geeft aan dat er in die beurt geen volgeling op de uitbraaktegel kan worden geplaatst, maar het beperkt niet de plaatsing van andere figuren die niet door de plaag zijn getroffen. Aangezien de plaag andere spelersfiguren treft die geen volgelingen zijn (varken, bouwer, herder), mogen zij niet worden ingezet op een zojuist geplaatste plaagbrontegel.
 4. Interpretatie uit de gemeenschap Gezien de huidige uitleg over het plaatsen van de draak en zijn volgelingen op onderdelen buiten de Stad van Carcassonne en het Rad van Fortuin, lijkt het erop dat de plaag ook op het buitenste deel van deze tegels zou moeten kunnen worden geplaatst. Echter, dit is onofficieel. (1/2013)
 5. Veelvoorkomende huisregel of -variant In de steden, wegen en weilanden buiten de Stad Carcassonne, voor het Rad van Fortuin en de School gelden de normale regels - het plaatsen van volgelingen, de draak, plaagfiches, enz. gebeurt normaal, maar de bijzonderheden zelf zijn beschermd.
 6. Officiële verheldering van de uitgever Volgelingen in kastelen zijn veilig voor torens, de draak en de pest, omdat die dingen de tegel direct beïnvloeden, en een kasteel niet op een enkele tegel staat.
 7. Officiële verheldering van de uitgever De plaag heeft geen invloed op de draak of andere neutrale figuren..
 8. Officiële verheldering van de uitgever De plaag heeft geen invloed op de boerderij, omdat de boerderij niet op één tegel staat, en de plaag slechts op één tegel tegelijk invloed heeft. (11/2013)
 9. Interpretatie uit de gemeenschap De plaag treft andere spelersfiguren die geen volgelingen zijn (varken, bouwer, herder).

   Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Heeft de plaag invloed op speciale figuren zoals de bouwmeester, het varken en de herder? Worden ze verwijderd als er een vlooienfiche wordt geplaatst op de tegel waarop ze staan?

  Antwoord: Speciale figuren zoals de bouwmeester, het varken en de herder worden door de plaag getroffen. Als een vlooienfiche wordt geplaatst op een tegel met een van je speciale figuren, gaat het figuur terug naar je voorraad.

  Je bouwmeester en je varken komen ook terug in je voorraad als een vlooienfiche je laatste volgeling op hetzelfde onderdeel verwijdert. (8/2021)

 10. Interpretatie uit de gemeenschap Het verspreiden van de pest is niet toegestaan voordat de actieve speler weet welke tegel wordt getrokken. Als het een pestbron is met een geldige plaatsing, mag de speler de pest deze beurt niet verspreiden.

   Officiële verheldering van de uitgever Vraag: WWe nemen aan dat een volgeling op elk moment tijdens je beurt mag vluchten voor de plaag, aangezien de regels geen bepaald moment aangeven. Als deze actie wordt uitgevoerd voordat je weet welke tegel je hebt getrokken, zou je in een regelconflict kunnen komen, omdat je een vlooienfiche zou kunnen verplaatsen voordat je weet dat je in dezelfde beurt een plaagbron gaat plaatsen. Zou dit toch toegestaan moeten zijn?

  Antwoord: No, it shouldn't. In order to avoid rules conflicts, spreading the plague [at any time] is not allowed before you know you didn't draw a plague source tile [and the tile drawn has a valid placement]. The rule allowing you to spread the plague at any time during your turn wouldn't make sense [if it could generate conflicts], so I'd skip this possibility explicitly. (8/2021)

 11. Interpretatie uit de gemeenschap De speler mag een willekeurige volgeling in het speelveld kiezen, ongeacht of de eigenschap direct door de plaag is getroffen of niet.

   Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Mogen alle volgelingen in het spel de pest ontvluchten of alleen die door de pest getroffen worden?

  Antwoord: Ja, elke volgeling kan gekozen worden. (8/2021)

 12. Interpretatie uit de gemeenschap Aangezien op de gebouwen buiten de Stad Carcassonne en het Rad van Fortuin nu volgelingen kunnen worden ingezet, is het waarschijnlijk dat vluchtende volgelingen zich ook daarheen kunnen verplaatsen. (1/2013)
 13. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze zin was verkeerd vertaald in de CAR, waardoor een speler over een actieve uitbraak heen kon vluchten. Dit was de formulering vóór de correctie: "De volger mag niet vliegen naar of over een tegel met een vlooienfiche (actief of sluimerend), noch naar een tegel met een actieve Uitbraak."
 14. Interpretatie uit de gemeenschap Aangezien een volgeling niet kan vluchten naar een tegel met een vlooienfiche (actief of sluimerend), lijkt het redelijk om daaruit af te leiden dat een volgeling niet kan worden ingezet op een tegel met een vlooienfiche door middel van een magisch portaal of een vliegmachine. De achterliggende gedachte zou zijn dat vlooienfiches op elk moment actief of inactief kunnen worden, dus zou er geen volgeling op een tegel met een vlooienfiche mogen komen.
  Dezelfde redenering kan worden toegepast op uitbraaktegels. In dit geval kan een volgeling maar één keer inactief op een uitbraaktegel worden gezet, omdat zijn toestand niet zal veranderen.
 15. Interpretatie uit de gemeenschap Speciale figuren zoals de bouwmeester, het varken en de herder kunnen ook op de vlucht slaan voor de pest. In dat geval bewegen de schapenfiches met de herder mee.

   Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Mogen speciale figuren zoals de bouwmeester, het varken en de herder ook vluchten voor de pest?

  Antwoord: Speciale figuren zoals de bouwmeester, het varken en de herder mogen ook op de vlucht slaan voor de pest in plaats van een volgeling. Volgers en speciale figuren mogen bij het vluchten dezelfde eigenschap op een tegel delen. (8/2021)

 16. Interpretatie uit de gemeenschap Deze formulering is volgens de auteur (Christwart Conrad) aangepast om de reikwijdte van het uitroeiingsproces van de uitbraak correct te beschrijven. Dit proces moet één uitbraak tegelijk worden herhaald (steeds beginnend met de oudste nog actieve uitbraak) totdat ten minste één sluimerende vlo is gegenereerd. Dit herhalingsproces wordt onderbroken als er nog maar één actieve uitbraak over is. Dit is het speciale geval dat in de regels is gedefinieerd, namelijk dat alle 18 vlooien actief zijn en verbonden zijn met dezelfde uitbraak. Als gevolg hiervan zal een speler, bij het verspreiden van de plaag, ofwel:
  • een vlooienfiche uit de voorraad plaatsen, indien beschikbaar; OF
  • Een sluimerend vlooienfiche verplaatsen (het uitroeiingsproces zorgt ervoor dat er, indien mogelijk, minstens één beschikbaar is); OF
  • Verplaats een actief vlooienfiche als en slechts als alle vlooienfiches actief zijn en verbonden zijn met dezelfde uitbraak.
  (8/2021)
  Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De bewoordingen in de CAR verduidelijkten niet dat je uitbraken waar je mogelijk moet blijven uitroeien totdat er sluimerende vlooien fiches beschikbaar zijn. De formulering in de CAR is als volgt:
  "De volgende uitbraak (en altijd het fiche met het laagste aantal dat op dat moment in het spel is) wordt pas uitgeroeid als er geen sluimerende vlooienfiches meer zijn die aan het begin van de beurt van een speler verplaatst kunnen worden."
 17. Interpretatie uit de gemeenschap Deze tegel kan worden bezet door een magisch portaal (zie De Draak, de Fee en de Jonkvrouw), een vliegmachine (zie Vliegtuigen, De) of een graancirkel (zie Graancirkels). Er is geen regel die het verbiedt als de bron inactief is geworden.