De Draak, de Fee en de Jonkvrouw (1e editie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Princess and The Dragon (1st edition) and the translation is 67% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Princess And Dragon C1 Tile 17.jpg Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Princess And Dragon C2 Tile M.jpgLees de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
De Draak, de Fee en de Jonkvrouw De Draak, de Fee en de Jonkvrouw
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Box PrincessDragon1 C1 999.png

1e editie 999 Games
Box PrincessDragon2 C1 999.png

2e editie 999 Games

Algemene informatie en opmerkingen

Expansion symbol

De prinses en de draak (P&D) werd oorspronkelijk in 2005 uitgebracht door Hans im Glück. De tegels van de eerste Duitse uitgaven hadden geen uitbreidingssymbool.

Dit is de derde grote uitbreiding voor Carcassonne en introduceert een paar nieuwe aspecten in het spel. Deze uitbreiding introduceert je in de wereld van fantasie, het land van sprookjes en waar ridders vechten tegen grote draken.

Nieuwe functies/dingen zijn:

 • De draak
 • De fee
 • De prinses
 • Een magisch poort

Speelmateriaal

 • 30 nieuwe tegels, Inclusief 6 vulkanen, 12 drakentegels, 6 magische poorten en 6 prinsessentegels.
 • 1 draak
Figure Dragon.png
 • 1 fee
Figure Fairy.png

Nieuwe landtegels

De nieuwe landtegels worden op dezelfde manier aangelegd als die van het basisspel.

Princess And Dragon C1 Tile 16.jpg
Tunnel: Noch de weg, noch de weiden boven en onder op de tegel zijn onderbroken. [1]
Princess And Dragon C1 Tile 04.jpg
Klooster in de stad: Als een speler hier een horige zet, moet die duidelijk ofwel in de stad ofwel op het klooster staan. Als de horige op het klooster wordt gezet, dan vindt de puntentelling voor het klooster plaats als die door acht landtegels omringd wordt, ook als de stad dan nog niet is afgebouwd. De horige kan ook als monnik worden gezet als er al een ridder in de eraan verbonden stad staat. Het omgekeerde is ook het geval.

Spelregels

Voorbereiding

De 30 tegels worden door de andere tegels heen gemixt.

De fee en de draak moeten aan de zijkant van de tafel worden geplaatst, en worden in het spel gebracht zodra het spel bezig is.

Landtegel leggen

De nieuwe landtegels worden op de gebruikelijke manier aangelegd. Alle nieuwe tegels bevatten een symbool (een vulkaan, een draak, een prinses of een magische poort) dat een effect kan hebben op de volgende fase, Een horige zetten. Alle details van deze tegels worden hieronder beschreven.

Het zetten van een horige

Horigen mogen volgens de gebruikelijke spelregels op reguliere projecten op tegels gezet worden en, volgens onderstaande specifieke spelregels op de tegelprojecten die in deze uitbreiding geïntroduceerd worden.

De fee

De fee

De fee begint het spel aan de rand van het speelveld.

Als een speler geen horige zet [2] tijdens zijn of haar beurt, mag de speler besluiten het neutrale speelstuk fee naast [3] één van zijn of haar horigen. [4] Als de fee al op een tegel staat, mag ze naar een andere tegel verplaatst worden.

De fee heeft drie effecten:

 • Bescherming tegen de draak: De draak mag niet op de tegel met de fee komen. Elk speelstuk op deze tegel is dus beschermd tegen de draak.
 • 1 punt aan het begin van een beurt: Als de fee aan het begin van de beurt van een speler naast een horige van die speler staat, krijgt hij of zij onmiddellijk 1 punt. [5] Als een speler zijn bouwmeester gebruikt om een dubbele beurt te krijgen, wordt deze bonus slechts éénmaal toegekend. [6]
 • 3 punten bij een puntentelling: Als de fee naast een horige staat op een project (stad, weg, klooster, of weide) waarvoor een puntentelling plaatsvindt, dan krijgt de eigenaar van die horige 3 punten, ongeacht hoeveel punten de speler (eventueel) voor de rest voor die puntentelling krijgt. [7]
Merk op dat het krijgen van de 3 bonuspunten los staat van de normale punten die je voor het afgebouwde project krijgt. De speler krijgt de 3 punten dus ook als hij geen meerderheid op het project heeft. De speler neemt de horige terug in voorraad, de fee blijf gewoon staan.
Als een speler de stad afbouwt en geen horige zet, mag hij of zij de fee naar een horige in de stad verplaatsen en de drie bonuspunten verdienen. Het zetten van een horige - en daarmee ook het verplaatsen van de fee - vindt plaats vóór de puntentelling.

De vulkaan

Een vulkaan

De speler die een vulkaantegel trekt en aanlegt moet onmiddellijk de draak vanaf zijn huidige locatie - dat kan aan de rand van het speelveld of op een andere tegel zijn - naar deze tegel verplaatsen. De speler mag geen horige (of enig ander speelstuk, behalve de draak) [8] op de tegel zetten, maar mag - volgens de gebruikelijke spelregels - wel de fee verplaatsen. [9] [10] Op geen enkel moment mogen horigen een tegel delen met de draak.

De draak is op de vulkaantegel gezet

De draak

Draaksymbool

Een speler die een draaktegel trekt mag zoals gebruikelijk daar een horige op zetten of de fee verplaatsen. [11] Nu wordt het spel (vóór de puntentelling) onderbroken [12] — de draak gaat op jacht!!

Te beginnen met de speler die aan de beurt is, moet iedere speler de draak precies één tegel horizontaal of vertikaal verplaatsen. De draak wordt altijd zes keer verplaatst, ongeacht het aantal spelers, behalve in geval van een doodlopende weg. De draak mag dezelfde tegel geen twee keer aandoen, en de tegel met de fee is ook verboden gebied. De draag mag niet terug naar de tegel vanwaar hij vertrok.

Telkens als de draak op een tegel komt waar een speelstuk van een speler of een neutraal speelstuk staat, gaan die terug naar de betreffende speler of naar de rand van het speelveld zoals hieronder beschreven.
2015 VVV: Het menu van de draak [13]

De draak vreet horigen. Tot zover niks aan de hand. Maar met alle bijzondere speelstukken van uitbreidingen kan het soms een uitdaging zijn om te begrijpen wat er verder nog op het menu van de draak staat. De spelregels stonden nogal eens op gespannen voet met je gezonde verstand. Daarom hebben we, samen met Klaus Jürgen Wrede, besloten om het dieet zo intuïtief mogelijk te maken.

Het nieuwe motto is: De draak vreet alles van vlees en bloed. De draak is echter nog steeds bang voor de fee. Verder zijn horigen op een burcht of in de Stad Carcassonne beschermd.

 • Menu van de draak (de draak vreet): horige, horige op een toren, hoofdman, transportwagen (heeft een smakelijke bemanning), burgemeester, fantoom, abt, herder, schaapsfiches, bouwmeester, varken, tovenaar, heks.[14] [15] [16] [17]
 • Menu van de draak (wat de draak niet kan opvreten): herenboerderij, [18] torendeel, fee, brug, burcht, veerboot, goudstaaf, tunnelfiche, pestfiche, klein gebouw-fiche, katapult-fiche, landtegel. [19]
 • Bescherming tegen de draak (speelstukken op de volgende plaatsen zijn veilig voor de draak): landtegel met de fee, binnen de stad Carcassonne, [20] in een burcht,[21] [22] binnen het Rad van Fortuin, binnen de school.
Als de draak klaar is met zijn jacht, gaat het spel zoals gebruikelijk verder.

Doodlopende weg: Als de draak naar een tegel wordt verplaatst vanwaar hij volgens bovenstaande spelregels niet meer verder kan, eindigt de jacht voortijdig.

Opmerking: Totdat er een vulkaantegel is aangelegd, blijft de draak naast het speelveld staan en wordt niet verplaatst. Wordt er een draaktegel getrokken, dan wordt die terzijde gelegd en trekt de speler een andere tegel. Zodra de draak in het spel is gekomen schud je eventueel terzijde gelegde draaktegels door de voorraad tegels en gaat het spel verder.

Een voorbeeld met vier spelers:
* Speler A verplaatst de draak naar boven.
* Speler B verplaatst de draak naar link.
* Speler C verplaatst de draak naar beneden.
* Speler D verplaatst de draak naar links — naar rechts mag niet.
* Dan is speler A weer aan de beurt, die de draak een tegel naar boven verplaatst.
* Vervolgens verplaatst speler B de draak nog een tegel naar boven en daarmee is de verplaatsing van de draak klaar.
* De horigen van blauw en rood gaan naar de voorraad hun eigenaren terug.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Als een stad, klooster of weg door het aanleggen van een draaktegel afgebouwd wordt, wordt daar dan punten voor geteld voordat de draak op jacht gaat?

Antwoord: De draak gaat vóór de puntentelling op jacht en ruimt mogelijk de stad, het klooster of de weg voordat er een puntentelling plaatsvindt. [Zoals in een eerdere voetnoot opgemerkt, geldt dit voor de spelregels van HiG en ZMG, maar in de spelregels van RGG vindt eerst een puntentelling plaats – red.]

Magische poort

Een magische poort

Als een speler een tegel met een magische poort aanlegt, mag hij deze beurt een horige op die tegel of op een reeds aangelegde tegel zetten. De poort wordt nooit afgebouwd beschouwd omdat die alleen maar een doorgang is. (2/2013)

Hierbij moeten de gebruikelijke spelregels worden gevolgd - het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de horige op een reeds bezet of afgebouwd project te zetten.[23] Merk op dat als het aanleggen van de tegel met de magische poort ervoor zorgt dat een project, zoals een klooster, afgebouwd is, je geen horige meer op dat project mag zetten door gebruik te maken van de magische poort, aangezien die afgebouwd geacht wordt te zijn voordat de fase hout verplaatsen plaatsvindt. (7/2014) [24]

Rood legt de tegel met de magische poort links aan en zet zijn horige op de tegel met de tot nu toe onbezette stad rechts.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Mag je na het aanleggen van een tegel met een magische poort een horige op een gesloten weide (dat wil zeggen, een weide die volledig door wegen, steden, enz. omsloten wordt) zetten?

Antwoord: Aangezien weiden nooit afgebouwd worden, mag je andere spelmechanismes gebruiken om een horige op een weide te zetten (magische poorten, graancirkels, enz.). (1/2021)

Jonkvrouw

De jonkvrouw

Trekt een speler een tegel met een jonkvrouw, dan wordt die volgens de gebruikelijke spelregels aangelegd. Als de speler de tegel gebruikt om een stad waarop al één of meer ridders staan uit te breiden, mag[25] de speler één ridder[26] [27] [28] (ook zijn eigen) [29] uit de stad verwijderen en aan de eigenaar teruggeven. Als de speler geen horige verwijdert, mag hij zoals gebruikelijk een horige zetten.[30]

 • Staan er ridders van meerdere spelers in de stad, dan mag de speler die aan de beurt is zelf kiezen welke ridder er verwijderd wordt.
 • Als er een ridder uit de stad verwijderd wordt, mag de speler geen enkel ander speelstuk zetten of verplaatsen (zie onder voor meer informatie.)
Rood legt de tegel met de jonkvrouw aan en verwijdert de ridder van blauw. Rood mag nu zelf geen horige of ander speelstuk zetten.

Puntentelling

Als je één of meer projecten (bijv. een klooster, een weg, enz.) door het aanleggen van een tegel van De Draak, de Fee en de Jonkvrouw afbouwt, dan worden die volgens de gebruikelijke spelregels geteld.

Eindtelling

Er is geen extra puntentelling aan het einde van een spel met de tegels uit De Draak, de Fee en de Jonkvrouw.

Aanvullende verduidelijkingen

 • De fee biedt geen bescherming tegen de jonkvrouwtegel.

 Interpretatie uit de gemeenschap Question: Als de fee naast een ridder staat (een horige die in een stad staat), biedt deze dan enige bescherming tegen de jonkvrouwtegel?

Antwoord: De fee biedt geen bescherming tegen de jonkvrouwtegel.


 • Een horige die door een jonkvrouwtegel verwijderd wordt levert geen punten op voor de stad die hij bezette of voor de fee-bonus.

 Interpretatie uit de gemeenschap Vraag: Als met een jonkvrouwtegel een stad wordt afgebouwd waar ooit een horige in stond met de fee, krijgt de speler dan de fee-bonus van 3 punten voor de afgebouwde stad?

Antwoord: Nee, je moet een horige in de stad hebben om er punten of de fee-bonus voor te krijgen.


 • De fee mag verplaatst worden als een speler geen horige met de jonkvrouwtegel verwijdert en er geen horige op zet.

 Interpretatie uit de gemeenschap Vraag: Als de speler een jonkvrouwtegel aanlegt en besluit geen horige op de tegel te zetten, mag hij dan de fee bij één van zijn horigen zetten? Of ontneemt het verwijderen van een horige van een tegenspeler je het recht om de fee te verplaatsen?

Antwoord: Als je een jonkvrouwtegel aanlegt, mag de fee alleen verplaatst worden als er geen ridder wordt verwijderd en ook geen horige op de tegel wordt gezet.


 • De fee mag verplaatst worden bij het aanleggen van een vulkaantegel, maar het is niet verplicht.

 Interpretatie uit de gemeenschap Vraag: Mag bij het aanleggen van een vulkaan de fee verplaatst worden, ook als er per definitie geen horige gezet mag worden? Komt dat er nu in feite op neer dat de speler die aan de beurt is fee moet verplaatsen als die niet al één van zijn horigen beschermt?

Antwoord: Bij het aanleggen van een vulkaantegel mag de fee verplaatst worden, maar dit is een optionele actie.


Andere uitbreidingen

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over combinaties met andere Carcassone-uitbreidingen.

De fee

 • Als een speler de fee verplaatst, mag hij ook het volgende speelstuk nog zetten:
  • Fantoom (De Volgeling) - volgens de aanvullende verhelderingen. (12/2014)
 • Uitbr. 2 - Kooplieden en Bouwmeesters:
  • Als een speler het bonuspunt voor de fee aan het begin van zijn beurt gekregen heeft, krijgt hij die niet nog een keer aan het begin van de dubbele beurt als gevolg van de bouwmeester. (12/2013)
  • Omdat bouwmeesters en varkens geen horigen zijn, is het niet mogelijk om de fee naast één van hen te zetten aangezien de fee alleen naast een horige mag staan.
 • Uitbr. 4 - De Toren:
  • De fee mag verplaatst worden naar een tegel waar de enige horige die bovenop een toren is.
  • De fee beschermt een horige niet tegen gevangenname door een toren. (12/2013)
 • Uitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten: Als de fee bij een horige staat die een uitdaging verliest, krijgt die horige niet alsnog de 3 bonuspunten, aangezien het project niet afgebouwd is.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Als de fee op dezelfde tegel staat als de ketter of monnik die een uitdaging verliest, krijgt de speler dan toch de 3 bonuspunten?

Antwoord: Als een uitdaging wordt afgehandeld (dat wil zeggen, als er iemand gewonnen heeft), gaan beide horigen terug naar hun eigenaars dus staat er geen bij de fee. [Op het moment dat een uitdaging afgehandeld wordt en één partij nul punten “krijgt”, is het project waarop die partij staat onafgebouwd. Strikt genomen heeft die partij geen deel aan de “puntentelling” zoals een speler die geen meerderheid in een stad heeft, en dus krijgt hij geen bonuspunten.]

 • Uitbr. 10 - Het Circus:
  • Je mag de fee bij een artiest zetten, in dat geval geldt ze voor alle artiesten in de piramide (ongeacht de kleur). Als de fee er aan het begin van jouw beurt nog staat, krijg je 1 punt voor elk van je horigen in de piramide – Dit geval is een uitzondering op de beperkgin dat slechts één horige punten kan krijgen voor de fee.
  • De fee-bonux van 3 punten is niet van toepassing op artiesten in een piramide. [31]
 • De Abt: De fee-bonus van 3 punten is niet van toepassing op een abt die voortijdig wordt teruggehaald.
 • De Vliegtuigen: Slechts één horige kan "naast" de fee staan (of ermee verbonden zijn). Als gevolg hiervan kan maar één horige punten krijgen van de fee, zelfs als er een andere horige op hetzelfde project en op dezelfde tegel gezet wordt (zoals bij de Vliegtuigen), dit geldt niet als "naast" de fee staan. Het landen van een meeple op een artiestenveld is een uitzondering op deze regel.
 • Graancirkels: Slechts één horige kan "naast" de fee staan (of ermee verbonden zijn). Derhalve kan maar één horige punten van de fee krijgen, zelfs als er op hetzelfde project en op dezelfde tegel een extra horige gezet wordt (zoals bij Graancirkels), dit geldt niet als "naast" de fee staan.
 • Het Feest: Als een Feest gebruikt wordt om een speelstuk weg te halen, mag de fee niet meer verplaatst worden aangezien er dan in de fase hout verplaatsen of een horige zetten al een actie heeft plaatsgevonden. (5/2014)

De vulkaan

 • Als er een tegel met een vulkaan wordt aangelegd, mag de speler een van de volgende speelstukken zetten:

De draak

 • De draak kan de volgende neutrale speelstukken op twee tegels niet opvreten:
  • Leraar (De School) -volgens de aanvullende verhelderingen (zie onder) (4/2015)
 • Uitbr. 2 - Kooplieden en Bouwmeesters:
  • Als de draak de laatste ridder die een speler in een stad heeft waarin ook zijn bouwmeester staat opvreet, keert de bouwmeester automatisch ook terug naar de voorraad van de speler. (Reden: bouwmeesters zijn geen horigen.)
  • Als de draak de laatste struikrover [32] op een weg waarop ook zijn bouwmeester staat opvreet, keert de bouwmeester automatisch ook terug naar de voorraad van de speler.
  • Als de draak de laatste boer van een weide waar ook zijn varken staat opvreet, keert het varken automatisch ook terug naar de voorraad van de speler. (Reden: varkens zijn geen horigen.)
 • Uitbr. 4 - De Toren: Het bouwen van een torendeel vindt plaats voordat de draak op jacht gaat.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Als je een draaktegel legt en een torendeel wilt bouwen, wat gebeurt er dan eerst: een horige gevangen nemen door de toren, of de drakenjacht?

Antwoord: Er worden eerst gevangenen genomen; het bouwen van een torendeel is een alternatief voor het zetten van een horige en gebeurt dus vóór de drakenjacht.

 • Uitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten:
  • De draak mag de stad Carcassonne niet binnengaan.
  • Merk op dat de draak wel op de tegels mag komen waar maar een deel van de stad Carcassonne op staat, die gelden als normale tegels, maar hij moet buiten de stad zelf blijven. Derhalve worden alleen speelstukken buiten de stad opgevreten en zijn zij die erbinnen staan (inclusief de Graaf) veilig. (12/2013)
 • Uitbr. 8 - Bruggen, Burchten en Bazaars: De draak kan geen horigen vreten die zich op een burcht bevinden. De burcht bevindt zich op de grens van twee tegels en de draak bezoek maximaal 6 tegels als hij op jacht gaat, waarbij alleen de tegels zelf geraakt worden, maar niet de ruimten ertussen.
 • Uitbr. 9 - Schapen en Heuvels: Als een tegel met een draak aangelegd wordt en daarmee de weide van de speler die aan de beurt is wordt uitgebreid, mag de speler een herder-actie uitvoeren (kudde uitbreiden of naar de stal drijven) voordat de draak op jacht gaat. (3/2015)
  • Uitbr. 11 - Spoken, Spookslotten en Kerkhoven: Als de draak een horige opvreet, worden de eventueel aan die horige toegewezen spoken ook verwijderd en teruggelegd in de voorraad spoken.
 • Het Rad van Fortuin:
  • De draak mag niet op het Rad van Fortuin komen.
  • De draak kan om het Rad van Fortuin heen vliegen en de landtegels als normale tegels beschouwen en de horigen op die tegels opvreten. Horigen op het Rad van Fortuin zelf worden niet geraakt. dit is een opvallende wijziging ten opzichte van eerdere VVV's. (10/2012)
 • Burchten in Duitsland: Duitse burchten geven geen bescherming aan horigen die zich daarin bevinden of aan enig ander project op die tegel. (10/2015)
 • De School: De draak mag op de schooltegels komen, maar mag het neutrale speelstuk leraar niet opvreten aangezien die op de school staat, die twee tegels overspant. (4/2015)

De magische poort

 • Een magische poort mag gebruikt worden om een willekeurige horige op een voor die horige geldig project te zetten (bijgewerkt 3/2015):
 • Uitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten:
  • Horigen mogen de magische poort gebruiken om op projecten buiten de Stad Carcassonne gezet te worden. (1/2013)
  • Horigen mogen de magische poort niet gebruiken om in de Stad Carcassonne gezet te worden aangezien daar andere spelregels voor gelden. (bevestigd 5/2013)
 • Uitbr. 10 - Het Circus: Je mag een magische poort gebruiken om een gewone horige op een artiestenveld/-piramide te zetten.
 • Het Rad van Fortuin:
  • Horigen mogen de magische poort gebruiken om op projecten buiten het Rad van Fortuin gezet te worden. (1/2013)
  • Horigen mogen de magische poort niet gebruiken om op het Rad van Fortuin zelf tezet te worden aangezien daar andere spelregels voor gelden. (bevestigd 5/2013)
 • De Vliegtuigen:
  • Een horige die gebruikt maakt van een magische poort mag niet op een vliegtuig landen.
  • Een vliegenier mag niet op een magische poort landen. (2/2013)
 • De School:
  • Horigen mogen de magische poort gebruiken om op projecten buiten op de schooltegels gezet te worden (buiten de school zelf). (1/2013)
  • Horigen mogen de magische poort niet gebruiken om op de school zelf gezet te worden aangezien daar andere spelregels voor gelden. (confirmed 5/2013)
 • De Markten van Leipzig:
  • Horigen mogen de magische poort gebruiken om op projecten buiten de Stad Leipzig gezet te worden. (1/2019)
  • Horigen mogen de magische poort niet gebruiken om op de Stad Leipzig gezet te worden aangezien daar andere spelregels voor gelden. (1/2019)

De Jonkvrouw

 • Uitbr. 2 - Kooplieden en Bouwmeesters:
  • Als de jonkvrouw de laatste ridder van een speler uit een stad verdrijft waar zijn bouwmeester staat, gaat de bouwmeester automatisch terug naar diens voorraad.
  • Bouwmeesters kunnen niet rechtstreeks door een jonkvrouw verdreven worden aangezien bouwmeesters geen horigen zijn.
 • Uitbr. 4 - De Toren: De jonkvrouw kan geen horige verdrijven van een toren die in die stad staat.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Als de draak een horige op een toren kan opvreten, kan die meeple dan ook verdreven worden door de jonkvrouw?

Antwoord: Nee, de toren maakt geen deel uit van de stad, het zijn twee verschillende gebieden.

 • De Volgeling: Het leggen van een jonkvrouwtegel en verdrijven van een ridder uit de stad kan niet gebruikt worden als eerste "horige verplaatsing" om gevolgd te worden door het zetten van het fantoom (bijv. in de nu ontruimde stad). Volgens de spelregels voor de jonkvrouw: "als een ridder uit een stad verwijderd is, mag de speler geen ander speelstuk meer zetten of verplaatsen." [Deze combinatie zou teveel macht geven om steden te stelen. -red.]
 • De Tunnel: Als er gespeeld wordt met de tunnelfiches uit De Tunnel, dan is de weg op de tegel met een tunnel wel onderbroken en kan het zijn dat de twee einden nooit met elkaar verbonden worden.

Huisregels

 • Doe draaktegels meteen terug in de zak en trek meteen een nieuwe tegel als de draak nog niet in het spel is. (Met dank aan dwhitworth)
 • Spelers mogen het fee-punt opeisen totdat de zak doorgegeven is aan de volgende speler, maar daarna is het jammer maar helaas als ze het vergeten zijn! (Met dank aan dwhitworth)
 • Zie helemaal af van de fee-bonus van 1 punt en geef in plaats daarvan een bonus van 5 punten voor het afbouwen van een project met een beschermde horige. (Met dank aan viberunner)
 • De fee voorkomt niet dat de draak zich naar een tegel beweegt, maar voorkomt wel dat de speelstukken op die tegel opgevreten worden. (Met dank aan jrizos)

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 30
Princess And Dragon C1 Tile 02.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 05.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 06.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 07.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 08.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 09.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 11.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 12.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 13.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 14.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 17.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 19.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 20.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 21.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 22.jpg ×2
Princess And Dragon C1 Tile 23.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 24.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 25.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 27.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 26.jpg ×1
Princess And Dragon C1 Tile 04.jpg ×1*

Opmerking: De implementatie van Carcassonne door Coding Monkeys Carcassonne door Coding Monkeys bevatte een andere versie van de tegel die met een "*" is gemarkeerd, zoals hier te zien:

Princess And Dragon C1 Tile 04.jpg
Original version
 
Princess And Dragon C1 Tile 04 variant.png
Versie van CodingMonkeys

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Officiële verheldering van de uitgever Als je met De Tunnel speelt, kan dat gevolgen hebben voor de weg die op deze tegel staat (Zie Andere uitbreidingen voor meer informatie).
 2. Interpretatie uit de gemeenschap De RGG uitvoering van de Big Box stelt slechts dat “telkens als een speler tijdens zijn beurt geen horige zet, hij in plaats daarvan de fee mag zetten”. Het lijkt echter nog steeds redelijk om aan te nemen dat het zetten van de fee een alternatief is voor het zetten van een varken, bouwmeester, torendeel, of ander speelstuk, ook al worden die niet expliciet genoemd.
 3. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De vette aanduiding (“naast”) geeft de huidige spelregels van HiG weer, en de spelregels voor de fee zijn bij verdere verhelderingen herhaald. De spelregels van RGG en ZMG stellen echter dan de fee gewoonweg op de tegel wordt gezet waar de speler een horige heeft staan. Dit gebruik aan nauwkeurigheid in de spelregels van RGG en ZMG is van belang voor de toepassing van het 2e en 3e effect van de fee zoals hieronder beschreven. (updated 5/2013)
 4. Interpretatie uit de gemeenschap Het lijkt erop dat een speler die geen horigen op het speelveld heeft staan de fee niet mag verplaatsen, zelfs niet als hij of zij in die beurt geen speelstuk heeft gezet aangezien er geen geldige tegel is waar de fee naartoe verplaatst zou kunnen worden.
 5. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de versies van de spelregels van RGG en ZMG, levert een horige op dezelfde tegel als de fee het bonuspunt op (nogmaals, omdat in deze spelregels de fee niet naast een specifieke horige wordt gezet). Volgens deze spelregels is het dus denkbaar dat meerdere spelers voordeel kunnen hebben van de plaatsing van de fee als er op dezelfde tegel meerdere horigen (op verschillende projecten) staan. (bijgewerkt 5/2013)
 6. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze zin komt uit een VVV en is tegenwoordig opgenomen in de spelregels van Big Box 3 van RGG.
 7. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De RGG versie van de spelregels stelt dat de horige alleen maar op dezelfde tegel moet staan als de fee om voor de bonus van 3 punten in aanmerking te komen, nogmaals omdat niet geëist wordt dat de fee naast een specifieke horige wordt gezet. Interessant genoeg benadrukt de versie van ZMG dat de fee en de horige “bij elkaar moeten staan” om de punten te krijgen, hoewel de fee in de versie van ZMG slechts in het algemeen op de tegel wordt gezet. (bijgewerkt 5/2013)
 8. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De verheldering aangaande alle speelstukken is een wijziging uit Big Box 2 Big Box 2 en Big Box 3 Big Box 3. Eerder mocht je wel een bouwmeester of varken zetten als er een vulkaantegel wordt aangelegd.
 9. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Dit is een opmerkelijke verandering van de spelregels, met name in vergelijking met een eerdere VVV waarin duidelijk werd gesteld dat de fee alleen mag worden verplaatst als de speler van het zetten van een horige afziet - en aangezien er geen horige kan worden gezet als er een vulkaantegel wordt aangelegd, ook de fee niet mocht worden verplaatst. Die uitspraak is duidelijk verworpen aangezien er nu in de spelregels staat dat de fee verplaatst mag worden als er een vulkaantegel wordt aangelegd. Sterker nog, in de spelregels staat nu dat een speler de fee altijd mag verplaatsen als hij of zij geen horige zet. De speler hoeft er dus niet langer voor te "kiezen" om geen horige te zetten - in alle gevallen dat er geen horige wordt gezet of kan worden gezet, mag de fee verplaatst worden. Dit is overigens consistent met een andere VVV waarin staat dat de fee nog steeds verplaatst mag worden ook als de speler geen horigen meer heeft.
 10. Interpretatie uit de gemeenschap Bij het spelen met andere uitbreidingen, mag je bovendien andere acties uitvoeren die ook geen verband houden met het zetten van horigen. Je mag dus geen horigen of bijzondere speelstukken (varken, bouwmeester, herder) op de vulkaantegel zetten, maar je mag wel andere acties uitvoeren:
  • Toren-acties (Uitbr. 4 - De Toren Uitbr. 4 - De Toren): een torendeel bouwen, een meeple bovenop een toren zetten.
  • Abt-actie (De Abt De Abt): de abt terugnemen en diens punten tellen.
  • Veerboot-acties (Mini #3 - De Veerboten Mini #3 - De Veerboten): veerboten verplaatsen op wegen die uitgebreid werden door de vulkaantegel.
  • Kleine gebouwen-acties (Kleine Gebouwen Kleine Gebouwen): een klein gebouw op de zojuist aangelegde tegel leggen.
  • Russische promo's-acties (Russische Promo's Russische Promo's): 1 horige terughalen die gevangen genomen is door Vodyanoy of Solovei Razboynik, dieven naar de Solovei Razboynik-tegel verplaatsen.
  • Beschermen van horigen-acties (De Boerenopstand De Boerenopstand): een reeds op het speelveld staande horige tegen boerenopstanden beschermen.
 11. Officiële verheldering van de uitgever Dit is een verheldering, in lijn met de VVV. De oorspronkelijke spelregels reppen niet over de fee. Het is toegestaan om de draaktegel aan te leggen, geen horige te zetten en de fee te verplaatsen om een horige te beschermen, alvorens de draak op jacht gaat.
 12. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De uitvoering van RGG weerspreekt de volgorde die in de uitvoering van HiG en de VVV staat: "Als door het aanleggen van de tegel een project wordt afgebouwd, worden hiervoor zoals gebruikelijk punten geteld. Daarna wordt het spel kort onderbreken voor het verplaatsen van de draak." Volgens de uitvoering van RGG van de Big Box, gaat de draak dus pas ná de puntentelling op jacht; volgens HiG gebeurt dat vóór de puntentelling. De uitvoering van ZMG volgt de spelregel van HiG en voegt nog specifiek toe dat de onderbreking "vóór de puntentelling" platsvindt. (5/2013)
  Deze afwijking is aanwezig in de tekst van dit gedeelte bij alle Big Boxen van RGG die De Draak, de Fee en de Jonkvrouw bevatten (Big Box 1-3). De tabel met de Beurtvolgorde aan het einde van de spelregels geeft de verplaatsing van de draak echter wél vóór de puntentellling, net als bij de uitvoering van HiG. Het lijkt dus een persistente redactiefout in de spelregels te zijn. (1/2019)
 13. Interpretatie uit de gemeenschap Het menu van de draak VVV document door HiG is momenteel niet meer beschikbaar op de oorspronkelijke locatie:
  http://www.hans-im-glueck.de/fileadmin/data_archive/Regeln/Carc_3Erw_Drache_FAQ.pdf
  Een gearchiveerde versie is echter hier te vinden:
  https://web.archive.org/web/20151121062431/http://www.hans-im-glueck.de/fileadmin/data_archive/Regeln/Carc_3Erw_Drache_FAQ.pdf
 14. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van vóór maart 2015 konden neutrale speelstukken, waaronder de tovenaar, de heks en de leraar, niet door de draak opgevreten worden. (3/2015, bijgewerkt 1/2019)
 15. Officiële verheldering van de uitgever De draak mag zich op de schooltegels begeven, maar mag het neutrale speelstuk leraar niet opvreten, aangezien die op de school staat, een project dat over twee tegels verspreid is. (4/2015)
 16. Officiële verheldering van de uitgever De peperkoekman mag (bij het spele van de iOS-versie) ook door de draak opgevreten worden. (12/2014)
 17. Officiële verheldering van de uitgever Circusdirecteuren mogen ook door de draak opgevreten worden. (1/2019)
 18. Officiële verheldering van de uitgever De herenboerderij mag niet door de draak opgevreten worden zoals verhelderd in Burgemeesters en Abdijen. Bedenk hierbij dat de herenboerderij op de kruising van 4 tegels staat terwijl de draak alleen speelstukken die zich op een specifieke tegel bevinden raakt.
 19. Interpretatie uit de gemeenschap Dit betekent dat de draak geen effect heeft op op tegels afgedrukte elementen, aangezien hij niet de tegel zelf kan opvreten. Herbergen, kathedralen, gedrukte schapen of enige ander project op een tegel wordt dus niet door de aanwezigheid van de draak verstoord. Alle puntentellingen vinden dus zoals gebruikelijk plaats, ook als één van deze elementen zich op een tegel met de draak bevindt.
 20. Interpretatie uit de gemeenschap De draak hoort, gezien de overeenkomsten met de stad Carcassonne, ook de stad Leipzig (De Markten van Leipzig) niet te mogen betreden (zie Graaf, Koning en Consorten) maar dit is nooit officieel bevestigd. (1/2019)
 21. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Horigen in burchten (Bruggen, Burchten en Bazaars) zijn veilig voor de draak omdat ze zich niet op een specifieke tegel bevinden. Deze verheldering werd voor het eerst toegevoegd aan de versie van de spelregels van Big Box 3. (bijgewerkt 12/2013)
 22. Officiële verheldering van de uitgever Duitse burchten (Burchten in Duitsland) geven geen bescherming aan horigen die daar of op enig ander project op die tegel staan. (10/2015)
 23. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de oorspronkelijke spelregels stond dat een horige niet op een project dat nog niet geteld was mocht worden gezet - waarmee de mogelijkheid opengelaten werd dat je een horige door een magische poort te gebruiken op een project zou kunnen zetten dat wel was afgebouwd, maar waarvoor geen punten waren geteld. In een latere VVV, en nu in deze spelregels, is dat gecorrigeerd. De magische poort mag niet worden gebruikt om een reeds afgebouwd project te bezetten, of daar nu punten voor geteld zijn of niet.
 24. Interpretatie uit de gemeenschap Dit betekent dat een horige die de magische poort gebruikt alleen op een onbezet, onafgebouwd project op een willekeurige tegel op het speelveld kan worden gezet. De bestemming moet dus bezetbaar zijn. Dientengevolge kan de horige dus niet op een andere magische poort landen.
 25. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Dit is een wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke spelregels waarin stond dat de jonkvrouw een ridder moet verwijderen, tenzij er in die stad geen ridder aanwezig was. Deze wijziging, die voor het eerst gezien werd in Big Box 2, brengt de gang van zaken meer in lijn met die voor de toren: beide mogen een horige verwijderen indien de speler dat wil. De spelregels bij de uitgaven van RGG en ZMG houden de spelregel aan dat de jonkvrouw een horige moet verwijderen. (bijgewerkt 12/2013)
 26. Officiële verheldering van de uitgever Elke horige in een stad is een ridder. Dat geldt voor normale horigen, hoofdmannen, burgemeesters, en transportwagens. (01/2015)
 27. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Een verheldering dat ofwel een hoofdman of een normale horige verwijderd kan worden is specifiek opgenomen in de spelregels van Big Box 1-3. Dit is - volgens een vroege VVV - een kleine afwijking van de oorspronkelijke spelregels waarin de hoofdman alleen uit de stad verwijderd mocht worden als er geen andere ridders stonden. Nu mag de hoofdman net als elke andere horige uit de stad verwijderd worden. (bijgewerkt 01/2015)
 28. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Specifieke opmerkingen dat de burgemeester en transportwagen door de jonkvrouw verwijderd mogen worden zijn te vinden in Big Box 2 en 3, maar niet in de spelregels van de uitbreiding zelf. (bijgewerkt 01/2015)
 29. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze verheldering tussen haakjes werd voor het eerst toegevoegd aan de versie van de spelregels uit 2010. (12/2013)
 30. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze zin werd toegevoegd toen het verwijderen van de ridder optioneel werd. Dit ter vervanging van de zin: “Als de speler de tegel zo aanlegt dat die een lege stad uitbreidt, of een nieuwe start begint, mag hij op de gebruikelijke wijze een horige (of ander speelstuk) zetten.” In de uitgaven van RGG en ZMG worden diverse bewoordingen van de oude zin aangehouden. (12/2013)
 31. Interpretatie uit de gemeenschap Deze beperking staat niet expliciet in de spelregels (alleen de fee-bonus van 1 punt wordt genoemd) maar volgt uit de interpretatie van de spelregels:
  • De puntentelling van artiesten vindt tijdens het spel plaats in de fase “hout verplaatsen” en spelers krijgen de fee-bonus van 3 punten bij een puntentelling voor een afgebouwd project in de fase “puntentelling afhandelen”. Aangezien beide acties in verschillende fases plaatsvinden, krijgen artiesten tijdens het spel geen fee-bonus.
  • Uit oogpunt van consistentie krijgen artiesten ook na het spel geen bonus van 3 punten. De puntentelling van een artiestenpiramide is niet gebaseerd op tegels, maar op horigen, er vindt aan het einde van het spel dus geen puntentelling van plaats en in dat geval wordt er dus ook geen fee-bonus toegepast. (4/2020; bijgewerkt 7/2020)
 32. Officiële verheldering van de uitgever Elke horige die op een weg staat is een struikrover. (Reden: bouwmeesters zijn geen horigen.)