Carcassonne: Mapa - Německo (původní pravidla)

From Wikicarpedia
Revision as of 21:35, 6 March 2024 by Petul (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:


Úvod

Symbol Map.png
WICA symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro variantu  Mapa - Německo (původní pravidla) v edici C2, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2019. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Herní materiál

Carcassonne: Mapa - Německo
 • 1 mapa Německa
In addition, you need:
 • Land tiles: It is recommended to play with about 110-120 tiles. Preferably, you use the basic game tiles and 2 expansions. If you choose for example the basic game with Exp. 1 - Inns and Cathedrals and Exp. 2 - Traders and Builders, you'll play with (72 + 18 + 24 =) 114 tiles. It might be helpful to play without the additional rules and meeples of the expansions and to use only the tiles in the beginning.
 • Meeples: If possible, each player should play with 9 instead of 7 meeples (+ 1 meeple on the scoring board) [1]


Pravidla

Příprava hry  

There are 3 start-squares: Rostock in the North, Erfurt in the centre and Stuttgart in the South (with a darker margin). You should start with at least 2 start-squares. Take the starting tile (with the darker backside) and another random tile and place both of them on two start-squares. You start your game by placing your first tile next to these tiles.


Rostock start space in the north
Erfurt start space in the middle
Stuttgart start space in the south

The general rules stay the same, and some new rules are added. However some of them are only variants and ideas which you can apply but don‘t have to.

(Note: to make it easier to read we will be using the words large city and town even if those words do not always represent reality.)

Pravidla hry  

{{RulesPlacingTile|title=1. Placing a tile|rules= You’re only allowed to place a tile on a pre-printed square. As usual, you have to place a tile next to an already placed one.

Example 1: You place a compatible tile next to the starting tile (in Rostock).

Velká města

On squares with printed large city tiles (Hamburg, Berlin, Hannover, Ruhrgebiet, Frankfurt und München) you cannot place tiles. As soon as you place a tile next to a city tile it is connected. From now on, everybody can place a tile next to the city tile.

Example 2: You have connected Berlin in the West with a compatible tile. From now on, everybody is allowed to place a card on the adjacent squares.

Malá města

Squares with towns (with a small house, for example Bremen, Saarbrücken, Nürnberg,... ) count as normal squares. You are allowed to place tiles according to the general rules. You find some variants in section Variants below.

Okrajová pole s přilehlým městem nebo cestou

Pokud jsou cesty a města vytištěny na okraji mapy, musíte k nim vždy přiložit odpovídající kartičku krajiny.

Example 3: The roads and city on the border are connected with compatible tiles.

Okrajové pole bez spojení

Pokud na okraji mapy není vytištěná žádná cesta ani město, je považován za „neutrální“, což znamená, že na něj můžete umístit libovolné území kartičky.

Příklad 4: U těchto okrajových polí nezáleží které území na kartičce směřuje ven.
2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky můžete běžným způsobem umístit družiníka.

3. Scoring a feature

A coat of arms [2] gives you 2 additional points in each scoring no matter if it is part of a road or a city. [3]

Velká města

Pokud uzavřete velké město, získáte body podle obvyklých pravidel. Předtištěné velké městské kartičky se počítají jako normální části města. Erby dává majiteli města další body.

Příklad 1: Berlín je dokončen. Za dokončení obdržíte 20 bodů (6 kartiček + 4 erby, z nichž každý přináší 2 body).

Okrajová pole s přilehlým městem nebo cestou

Roads which end on the border are automatically completed there. Pre-printed roads or cities are scored as normal tiles. Coats of arms give additional points.

Example 2: Your road is completed (it ends in Denmark). You get 8 points (4 points for 4 road segments and 4 points for the coats of arms).
Example 3: Your city is completed. You get 10 points. (3 city tiles + 2 coats of arms [2 points per coat of arms.])

City or road on the border

Město, cesta nebo louka, která leží na okraji mapy, se považuje za uzavřenou. Hodnotíte je podle běžných pravidel.

Klášter v okrajovém poli

You aren’t required to place 8 adjacent tiles to complete and score a monastery next to the border. Only the surrounding squares (also the diagonal ones) have to be filled with tiles. However, only real tiles as well as pre-printed large city tiles are scored [4]

Example 4: You score your monastery on the border. You get 5 points (1 point for the monastery and 1 point each for the adjacent tiles. [5] )
Závěrečné vyhodnocení

As usual, city tiles and coats of arms of cities or roads which haven't been completed score only 1 point each. Coats of arms of uncompleted roads which end in neighboring countries also score 1 point. [6]

Example 5: You get 4 points for the uncompleted road (3 for the tiles and 1 for the coat of arms). [7]
Variant.pngVarianty

Malá města

Můžete také vyzkoušet následující varianty pravidel pro pole s malými městy:

 1. Pokud zakryjete malé město kartičkou, můžete okamžitě provést další tah. Tento tah lze provést pouze 1 v rámci vašeho tahu.
 2. Přiložíte-li na malé město kartičku, dosatnete okamžitě 2 trestné body.
 3. Při hodnocení cesty získáte další 2 body za každé malé město, které je stále viditelné a je umístěno vodorovně, nebo svisle vedle cesty.

Seznam herních plánů

Celkem map: 1
Maps Germany C2 Map Germany.jpg 1×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství If you need additional meeples: you can order everything you need in the Cundco.de webshop.
 2. Výklad pravidel komunitou The English manual released by Cudco.de used "emblems" instead of "coat of arms" throughout the rules. We are using "coats of arms" for the sake of consistency with the New Edition.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství This sentence was added to the common rules (12/2019)
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pre-printed city and road segments abroad are not taken into consideration when scoring a monastery. Therefore, monastery scoring only takes into consideration:
  • Regular land tiles, as per the normal rules
  • Pre-printed large city tiles that may be adjacent to the monastery
  Thus features on the border of the map consider printed elements differently when scoring (also shown in the table below):
  • Roads consider regular tiles and pre-printed road segments abroad.
  • Cities consider regular tiles, pre-printed large city tiles and city segments abroad .
  • Monasteries consider regular tiles and pre-printed large city tiles.
  Feature Regular Feature Tile Pre-printed Large City Tile Pre-printed Feature Segment Abroad
  Road
  City
  Monastery
 5. Výklad pravidel komunitou This example was updated by the publisher on April 3rd 2019. In the original example, the monastery was not completed since the tile adjacent top right was missing. Moreover, as the monastery had only 3 adjacent tiles, it was scoring 4 points (1 point for the monastery and 3 points for the adjacent tiles).
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství This last sentence was added to the common rules (12/2019)
 7. Výklad pravidel komunitou This image is an updated version of the one in the rules. We eliminated an invalid placement involving the CRFR tile.