Mapové žetony: USA západ a východ

This page is a translated version of the page Map-Chips USA West and East and the translation is 100% complete.

Carcassonne Mapové žetony: USA západ a východ - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Other languages:


Úvod

 
WICA symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro variantu   mapových žetonů k mapám   USA západ a   USA východ v edici C3 a C2, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2023. Předcházející pravidla v edici C2 publikovalo roku 2020. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce:   Poznámky k čekému překladu.

Více informací o mapě USA západ a USA východ naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Jedná se o variantu s různými pravidly pro každou Carcassonne: Mapu. V případě map USA západ a východ se hráči mohou podívat nebo se rovnou vydat do neznámých území.

Herní materiál

 • 15 mapových žetonů na jednu mapu
 
mapové žetony
 
zadní strana žetonu

Doporučujeme hrát se 110-120 kartičkami na mapu, například se základní hrou a prvním a druhým rozšířením, tedy: 1. rozšířením   Hostince a katedrály a 2. rozšířením   Kupci a stavitelé. [1]

Požadovaný herní materiál

 • 1 Carcassonne: Mapa - USA západ
 • 1 Carcassonne: Mapa - USA východ

Pravidla

Příprava hry  

Na každé mapě jsou dvě startovní pole. Jsou označeny hnědým okrajem a měli byste začít na obou z nich. Vezměte startovní kartičku (s tmavší zadní stranou) a jednu náhodnou kartičku a umístěte je na 2 startovní pole na mapě. Hru zahájíte položením první kartičky vedle těchto kartiček.

 
Startovní pole mapy - USA západ (označené šipkami).
 
Startovní pole mapy - USA východ (označené šipkami).

Náhodně vyberte 15 z 30 mapových žetonů a zamíchejte je. Poté položte jeden žeton lícem dolů na každé město (označené kolečkem velikosti žetonu).

Náhodně vyberte 15 kartiček krajiny, a aniž byste se na ně podívali, je položte lícem dolů na vyznačená pole (fialová, oranžová, světle modrá).

 
Příklad: Takto by měl vypadat začátek hry s mapou USA západ.

Výjimky pro mapy USA  

Hra pouze s jednou mapou USA

Pokud používáte pouze jednu ze dvou map, nejsou poloviční pole na pravé straně mapy USA západ a na levé straně mapy USA východ, součástí hry. Kartičky se zde nedají položit.

 
Hrajete-li pouze s mapou USA západ: Nelze použít poloviční pole na pravé straně (označené červeně).
 
Hrajete-li pouze s mapou USA východ: Nelze použít poloviční pole na levé straně (označeny červeně).

Hra s oběma mapami USA

Můžete hrát s použitím obou map současně. Pro tento případ doporučujeme:

 • Posuňte východní mapu přes západní, až dosáhnete čárkované čáry a slepte je lepící páskou.
 • Protože poloviční pole při spojení obou map vytvoří pole celá, lze na ně pokládat kartičky.
 • Použijte dvojnásobné množství kartiček. Tedy 220-240.
 • Položte kartičky na 4 startovní pole a na všech 30 označených polí, dále umístěte 30 mapových žetonů na všechna k tomu označená pole.
 • Pravidla zůstávají stejná, berte však v potaz, že dvě mapy vytváří jednu velkou. To znamená, že při otáčení mapového žetonu, můžete odkrývat i kartičky, které jsou umístěny na druhé části mapy.
 
Hraní s oběma mapami USA: Mapy se mírně překryjí v místě přerušované čáry (viz kroužek), vytvoří tak nová pole, na které lze běžným způsobem pokládat kartičky. Výsledkem je jedna velká mapa.

Mapy: USA západ a USA východ  

1. Přiložení kartičky

Sbírání žetonů a objevování kartiček

Pokaždé, když přiložíte kartičku na pole kde se nachází žeton, vezmete si jej a započítáte si body podle jeho hodnoty (1 nebo 2) na lícové straně. Poté žeton odložte zpět do krabice, abyste jej vyřadili ze hry.

 
Příklad 1a: Položte kartičku na pole s žetonem a vezmete si jej. Získáte za něj 2 body. Žeton se poté vyřadí ze hry.

Poté si vezměte kartičku krajiny lícem dolů, jejíž obrys odpovídá barvě žetonu. Podívejte se na ni, ale tak aby ji ostatní hráči neviděli. Pokuste se kartičku zapamatovat. Poté ji položte zpět lícem dolů na své původní pole.

 
Příklad 1b: Protože byl žeton fialový, vezměte si kartičku ze pole s fialovým obrysem a podívejte se na její přední stranu a položte ji lícem dolů zpět.

Můžete otočit jakoukoliv kartičku kdekoliv na mapě, nezáleží, zda ji některý ze spoluhráčů již předtím viděl, pokud barva pole odpovídá barvě žetonu.

Přiložení kartičky vedle kartičky otočené lícem dolů

Pokaždé, když dojde k přiložení kartičky vedle kartičky otočené lícem dolů (celou hranou, nikoliv jen rohem), kartička se otočí, aby ji mohl každý vidět. Hráč se pokusí tuto kartičku položit zpět na označené pole podle běžných pravidel. Kartičkou lze libovolně otáčet. Nyní mohou nastat dvě možnosti:

 • Můžete položit kartičku a tak získat 2 body.
 • Kartičku nemůžete položit a tak ztrácíte 2 body (které se odečtou od vašeho celkového skóre). Tato kartička je odstraněna ze hry a více se s ní nehraje.
 
Příklad 2: Přiložili jste kartičku vedle skryté kartičky, kterou jste si předtím prohlédli. Skrytou kartičku otočíte a pokud se vám hodí, položíte ji a získejte 2 body.
 
Příklad 3: Přiložili jste kartičku vedle tajné kartičky, aniž byste věděli, co se na ní nachází. Skrytou kartičku otočíte. Protože se nehodí, vyřadíte ji ze hry a ztrácíte 2 body.
2. Umístění družiníka

Na kartičku, kterou jste právě přiložili, můžete umístit družiníka podle běžných pravidel. Pokud otočíte skrytou kartičku a položíte ji, nemůžete na ni již družiníka umístit. [2]

3. Započítání bodů

Hodnocení probíhá dle obvyklých pravidel.

Seznam žetonů

Celkem žetonů: 30
  6×
  4×
  6×
  4×
  6×
  4×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1.   Při hře s oběma mapami dohromady a mapovými žetony použijte 260-280 kartiček, protože některé kartičky mohou být vyřazeny. Tím se také zajistí, že centrální část obou map nezůstane prázdná. (přispěl corinthiens13.)
 2.   Pokud jde o akce v pořadí tahu, přikládáte pouze právě taženou kartičku. Ve skutečnosti skrytou kartičku nepokládáte, ale odhalujete ji, takže se chová jako vytištěná kartička, která byla pro hráče skrytá, ale nyní se stává viditelnou pro všechny hráče. To by vysvětlovalo, proč nelze na skrytou kartičku umístit družiníka. Do této chvíle byla skrytá kartička umístěná lícem dolů na poli mapy pouze rezervací, které nemohlo být obsazeno žádnou jinou kartičkou.