Kupci a stavitelé

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Traders and Builders and the translation is 100% complete.

Carcassonne Kupci a stavitelé - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Other languages:
Traders And Builders C3 Tile X.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Traders And Builders C2 Tile X.jpg
Trad c1 tile 02.jpgPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na jiná pravidla:
Kupci a stavitelé Kupci a stavitelé
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Kupci ve městech soupeří o rozdělení zboží. Stavitelé budují velkolepá města a navrhují obchodní cesty. Na loukách se pasou prasátka a přinášejí vyšší výnosy sedlákům.

Úvod

Symbol TradersBuilders C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření  Kupci a stavitelé v edici C3 a C2, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást  Big Box 7. Předcházející pravidla v edici C2 publikovalo roku 2020 jako součást 2. vydání  Big Box 6 a roku 2017 jako součást 1. vydání  Big Box 6. Ještě dříve pak pravidla publikovalo roku 2015 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Poprvé bylo toto rozšíření vydáno roku 2003 v grafice původní edice, známé pod zkratkou C1.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Rozšíření do hry přináší nové žetony a figurky:

 • Žetony zboží nabízejí obchodníci ve městech.
 • Stavitel staví velkolepá území.
 • Prasátko zvýší výnos sedlákům z luk.

Herní materiál

 • 24 kartiček krajiny
z toho 9 s vínem, 6 s obilím, 5 s plátnem
 • 6 dřevěných figurek prasátek
Figure Pigs C2.png
 • 20 žetonů zboží (9x víno, 6x obilí a 5x plátno)
Token TradersBuilders C2.png
 • 6 dřevěných figurek stavitelů
Figure Builders C2.png
 • 1 plátěný sáček [1]
Traders And Builders C2 Cloth Bag.png

Pravidla

Příprava hry  

Nové kartičky krajiny zamíchejte dohromady s kartičkami ze základní hry a připravte je jako obvykle, nebo všechny vložte do plátěného sáčku. Žetony zboží připravte do společné zásoby na okraj herní plochy.

Žetony a symboly zboží

Traders And Builders C2 Trade Goods Banner.png

Žetony zboží hrají roli pouze při závěrečném vyhodnocení. Nemají žádný vliv na úkony 1. Přiložení kartičky, 2. Umístění družiníka.

3. Započítání bodů

Uzavření města se symboly zboží
Jakmile dojde k uzavření [2] města s jedním nebo více symboly zboží, postupujte následovně:

 1. Vyhodnoťte město jako obvykle.
 2. Hráč, který město uzavřel, dostane za každý symbol zboží v tomto městě příslušný žeton zboží. Stává se tak kupcem tohoto zboží v daném městě.

Přitom není podstatné, zda má v daném městě rytíře, dokonce ani není rozhodující, zda se ve městě nachází vůbec nějaký rytíř. Žetony zboží získáte vždy.
Až do závěrečného vyhodnocení si ponechte žetony zboží před sebou, viditelně pro všechny spoluhráče.

Příklad: Červený hráč uzavřel město. Modrý dostane 10 bodů a červený 2 žetony obilí a 1 žeton vína.

Závěrečné vyhodnocení žetonů
Hráč, který má na konci hry nejvíce žetonů s vínem, obdrží 10 bodů. Totéž platí pro hráče s nejvyšším počtem žetonů obilí a plátna. Má-li nejvyšší počet žetonů téhož druhu dva či více hráčů, obdrží po 10 bodech každý z nich.

Příklad pro hru ve dvou:
Červený hráč získá 20 bodů, modrý hráč obdrží 30 bodů.

Stavitel  

Figure Builder red.png

Stavitel je speciální figurka, kterou dostanete na začátku hry do své zásoby.

1. Přiložení kartičky

Nové kartičky krajiny se přikládají podle obvyklých pravidel. Stavitel nemá žádný vliv na tento úkon.

2. Umístění stavitele

Stavitele musíte umístit na právě přiloženou kartičku krajiny. Stavitele můžete umístit na cestu nebo do města, kde máte alespoň jednoho svého družiníka. [3] [4]

Stavitel stojí na svém místě tak dlouho, dokud máte na cestě nebo ve městě svého družiníka.

Dojde-li k uzavření cesty nebo města, jsou vyhodnoceny jako obvykle a družiník i stavitel se vrací do zásoby příslušného hráče. Toto je základní pravidlo. Určitá rozšíření mohou umožnit návrat figurky do zásoby i jinak.

Příklad: Můžete přiložit stavitele na cestu, protože zde již máte svého lupiče.

V dalším průběhu hry má stavitel následující efekt:

1. Dvojité přiložení kartičky krajiny

Pokud přiložíte kartičku [5] [6] k cestě nebo městu, kde stojí váš stavitel, IHNED si vezměte ještě jednu kartičku [7] a přiložte ji na libovolné místo dle obvyklých pravidel.

Trad C2 builder tile a.png
Příklad:

A) Přiložíte kartičku a prodloužíte cestu se stavitelem.

B) Poté si vezmete ještě jednu kartičku a umístíte ji libovolně k hrací ploše.

Další pravidla pro stavitele
Jedná se o speciální pravidla, která zodpoví vaše případné dotazy. Vše uvedené v těchto pravidlech o staviteli, platí pro město, stejně jako pro cestu.

 • Družiníka můžete umístit na obě přiložené kartičky dle obvyklých pravidel. [8] Pokud přiložením první kartičky uzavřete cestu, dostanete stavitele zpět do zásoby a můžete ho použít již při přiložení druhé kartičky, viz příklad.
Trad C2 builder tile b.png
Příklad: Na zobrazeném příkladu ukazujeme, jak můžete postupovat při dvojitém tahu se stavitelem. Hráč například může:

Tah 1: Umístit lupiče.
Tah 2: Umístit stavitele.
Tah 3a: Cestu uzavřít a do části města na této kartičce umístit rytíře (cesta se nyní vyhodnotí a figurky lupiče a stavitele se vrátí do vaší zásoby).

Tah 3b: Přiložit druhou kartičku a na ni umístit stavitele.
 • Nefunguje řetězová reakce. Pokud přiložíte i druhou kartičku k cestě se stavitelem, nemůžete si již vzít kartičku třetí.
 • Stavitel zůstává na cestě, dokud není dokončena. Po přiložení kartičky s cestou k cestě se svým stavitelem máte vždy možnost zahrát dvojitý tah.
 • V rámci dvojitého tahu můžete dvakrát 1. Přiložit kartičky , 2. Umístit figurky a 3. Započítat body. Další podrobnosti o úkonech, které se mohou během dvojitého tahu uskutečnit pouze jednou, naleznete v části Dvojitý tah.
 • Na jedné cestě mohou stát stavitelé více hráčů.
 • Mezi lupičem a stavitelem může ležet libovolný počet kartiček.
 • Stavitel zůstane stát na cestě, dokud tam bude alespoň jeden váš lupič. Pokud na cestě žádný váš lupič není, vrátí se stavitel do vaší zásoby.
 • Stavitele můžete postavit do města nebo na cestu, ale nikdy na louku nebo na klášter.
 • Započítání bodů může nastat po přiložení první i druhé kartičky.
3. Započítání bodů

Stavitel nemá žádný vliv na výši získaných bodů a nezapočítává se při vyhodnocení dané části krajiny. Po započítání bodů se stavitel i družiníci vracejí zpět do zásoby hráče.

Prasátko  

Figure Pig red.png

Prasátko je speciální figurka, kterou dostanete na začátku hry do své zásoby.

1. Přiložení kartičky

Prasátko nemá žádný vliv při přikládání kartičky. Jeho zvláštní schopnost má vliv až pro 2. Umístění prasátka a 3. Započítání bodů.

2. Umístění prasátka

Na právě přiloženou kartičku můžete místo jiné figurky umístit prasátko. Smíte ho však umístit pouze na louku, na které již leží alespoň jeden váš sedlák.

Příklad: Na louce už leží váš sedlák, můžete tedy umístit i vaše prasátko.

Prasátko smíte umístit i na louku, na které již leží jiné prasátko. Pokud nastane případ, že se sedlák vrátí do vaší zásoby (v určitých rozšířeních je to možné) a na louce žádný váš sedlák nezůstane, vrátí se vám do zásoby i prasátko. [9]

3. Započítání bodů za louku s prasátkem

Nevrátí-li se prasátko do vaší zásoby podle předchozího odstavce, zůstane na louce až do konce hry. Prasátko se staví na louku a může přinést sedlákovi vyšší výnos z měst hraničících s touto loukou v závěrečném vyhodnocení. Prasátko se do převahy nezapočítává. Při závěrečném vyhodnocení dostane hráč za každé město sousedící s touto loukou 4 body namísto 3. Platí to však pouze tehdy, pokud za danou louku vůbec nějaké body získává (tj. má na ní nejvíce sedláků sám nebo s jiným spoluhráčem či spoluhráči).

Příklad: Červený hráč má převahu na louce, kde má i své prasátko, a získá 4 body za město. Červený získá celkem 8 bodů, Modrý nezíská žádné body, jelikož nemá na louce nejvíce sedláků.

Poznámka: Vaše prasátko vám přidá více bodů i v případě, že máte s jiným hráčem stejný počet sedláků na louce. [10]

Příklad: [11] Červený, modrý i zelený mají na louce shodný největší počet sedláků. Na louce má červený i modrý prasátko, červený a modrý tedy dostanou za každé uzavřené město 4 body, celkem 8 bodů. Zelený dostane bez prasátka pouze obvyklé 3 body za každé město, tedy 6 bodů celkem.

Plátěný sáček [1]  

Traders And Builders C2 Cloth Bag.png
1. Přiložení kartičky

Namísto dobírání kartiček z několika hromádek rubem nahoru, můžete vložit všechny kartičky krajiny do plátěného sáčku a tahat je jednoduše přímo ze sáčku.

Na základě technických výrobních důvodů a také z důvodu častějšího hraní se může stát, že kartičky z rozšíření mají lehce odlišný odstín zadní strany než kartičky základní hry. Pokud se tak stane, máte možnost tahat kartičky z plátěného sáčku. Plátěný sáček lze také použít pro přepravu celé hry Carcassonne, když potřebujete šetřit místo v zavazadle na cestách.

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček a žetonů.

Traders And Builders C2 Tile B.jpg
Most není křižovatka. Jedna cesta vede bez přerušení zleva doprava, druhá shora dolů. Louky jsou ovšem oddělené. Na kartičce jsou 4 samostatné louky.
Traders And Builders C2 Tile J.jpg
Klášter dělí cestu na 3 ukončené části. Na kartičce jsou 3 samostatné louky.
Traders And Builders C2 Tile C.jpg
Jedna cesta končí ve městě, druhá prochází přes most a končí u chaloupky. [12] Louky jsou oddělené cestami. Na kartičce jsou 3 samostatné louky.
Traders And Builders C2 Tile M.jpg
Kartička má 3 oddělené části města. Na vnitřní louku je možné umístit sedláka.
Traders And Builders C2 Tile N.jpg
Traders And Builders C2 Tile X.jpg
Kartičky mají 2 oddělené části města. Na vnitřní louku je možné umístit sedláka.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Dvojitý tah

Figure Builder red.png

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Dvojitý tah je jeden tah o dvou částech. Při kombinaci tohoto rozšíření s jinými se některé akce mohou během dvojitého tahu uskutečnit pouze jednou a jiné se mohou uskutečnit v každé části dvojitého tahu.

 • Akce, které se dějí jen JEDNOU:
 • 1 bod za vílu (3. rozšíření  Princezna a drak)
 • Vykoupení vězně (3 body) (4. rozšíření  Věž)
 • Umístění žetonu tunelu ( Tunel)
 • Útěk před morem ( Mor)
 • Šíření moru ( Mor)
 • Akce, které se mohou nebo musí stát DVAKRÁT:
 • Vytažení a přiložení kartičky krajiny (povinné)
 • Provedení akcí speciálních symbolů na kartičce (povinné)
 • Umístění družiníka, figurky nebo žetonu
 • Vyhodnocení (pokud je dokončeno jeden nebo více území)
 • Výměna vězňů (může být více než dvakrát) (4. rozšíření  Věž)
 • Odstranění rytíře z obléhaného města ( Obléhání - Kataři)

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Za stádo prasat získáte při vyhodnocování louky o 1 bod navíc za každé uzavřené město (pokud louku vlastníte). Tyto body získáte navíc i k případným bodům získaným díky prasátku. [13]

Domácí pravidla  

Domácí pravidla nebo varianty Hráči mohou pokračovat v přikládání dalších kartiček, pokud rozšiřují své město/cestu, kde mají umístěného svého stavitele. (přispěl Diminuendo)

Domácí pravidla nebo varianty Aby se zboží dostalo do souladu s relativním hodnocením krále a loupeživého rytíře (6. rozšíření  Král, hrabě a řeka), hráč s převahou již nezíská 10 bodů. Namísto toho získá na konci hry, po započtení luk a nedokončených území, ale před započtením jakýchkoli jiných výsledků, například výsledků krále a loupeživého rytíře, bonus 10 % (nebo 10 bodů, podle toho, která hodnota je vyšší) k celkovým bodům. Navíc každý hráč, který nezíská převahu, může získat 2 body za každý žeton, který vlastní. (přispěl kissybooboo)

Seznam kartiček a žetonů

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 24
Traders And Builders C3 Tile A.png 1×
(K)
Traders And Builders C3 Tile B.png 1×
(W) + Popis
Traders And Builders C3 Tile C.png 1×
Traders And Builders C3 Tile D.png 1×
 / K
Traders And Builders C3 Tile E.png 1×
 / K
Traders And Builders C3 Tile F.png 1×
 / K + (W)
Traders And Builders C3 Tile G.png 1×
 / K + (S)
Traders And Builders C3 Tile H.png 1×
 / K
Traders And Builders C3 Tile I.png 1×
 / K + (T)
Traders And Builders C3 Tile J.png 1×
Symbol CarcassonneC.png + Popis
Traders And Builders C3 Tile K.png 1×
 / T + (G)
Traders And Builders C3 Tile L.png 1×
 / T
Traders And Builders C3 Tile M.png 1×
 / T + Popis
Traders And Builders C3 Tile N.png 1×
 / T + Popis
Traders And Builders C3 Tile O.png 1×
 / T
Traders And Builders C3 Tile P.png 1×
 / W + Popis
Traders And Builders C3 Tile Q.png 1×
 / W
Traders And Builders C3 Tile R.png 1×
 / W
Traders And Builders C3 Tile S.png 1×
 / W
Traders And Builders C3 Tile T.png 1×
 / W + (B)
Traders And Builders C3 Tile U.png 1×
 / W + (G)
Traders And Builders C3 Tile V.png 1×
 / W
Traders And Builders C3 Tile W.png 1×
 / W
Traders And Builders C3 Tile X.png 1×
 / W + (T) + Popis
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Celkem žetonů: 20
Traders And Builders C3 Good Barrel.png 9×
Traders And Builders C3 Good Wheat.png 6×
Traders And Builders C3 Good Cloth.png 5×

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 24
Traders And Builders C2 Tile A.jpg 1×
(K)
Traders And Builders C2 Tile B.jpg 1×
(W) + Popis
Traders And Builders C2 Tile C.jpg 1×
Traders And Builders C2 Tile D.jpg 1×
 / K
Traders And Builders C2 Tile E.jpg 1×
 / K
Traders And Builders C2 Tile F.jpg 1×
 / K + (W)
Traders And Builders C2 Tile G.jpg 1×
 / K + (S)
Traders And Builders C2 Tile H.jpg 1×
 / K
Traders And Builders C2 Tile I.jpg 1×
 / K + (T)
Traders And Builders C2 Tile J.jpg 1×
Symbol CarcassonneC.png + Popis
Traders And Builders C2 Tile K.jpg 1×
 / T + (G)
Traders And Builders C2 Tile L.jpg 1×
 / T
Traders And Builders C2 Tile M.jpg 1×
 / T + Popis
Traders And Builders C2 Tile N.jpg 1×
 / T + Popis
Traders And Builders C2 Tile O.jpg 1×
 / T
Traders And Builders C2 Tile P.jpg 1×
 / W + Popis
Traders And Builders C2 Tile Q.jpg 1×
 / W
Traders And Builders C2 Tile R.jpg 1×
 / W
Traders And Builders C2 Tile S.jpg 1×
 / W
Traders And Builders C2 Tile T.jpg 1×
 / W + (B)
Traders And Builders C2 Tile U.jpg 1×
 / W + (G)
Traders And Builders C2 Tile V.jpg 1×
 / W
Traders And Builders C2 Tile W.jpg 1×
 / W
Traders And Builders C2 Tile X.jpg 1×
 / W + (T) + Popis
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Celkem žetonů: 20
Token Wine C2.png 9×
Token Wheat C2.png 6×
Token Cloth C2.png 5×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. 1.0 1.1 Výklad pravidel komunitou Plátěný sáček není součástí  Big Box 6 ani  Big Box 7.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč, který přiložením kartičky opatství dokončí město se symboly zboží, získá žetony zboží z tohoto města.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud dokončíme město se zbožím přiložením kartičky opatství (z 5. rozšíření  Opatství a starosta), přidělí se žetony zboží hráči, který přiložil kartičku opatství?

  Odpověď: Ano, hráč který dokončil město.

 3. Výklad pravidel komunitou V pravidlech ZMG je uvedeno „normal meeple“ (v překladu „normální družiník“), ovšem pravidla HiG a Mindoku uvádějí pouze „družiník“. Znění pravidel ZMG, by omylem vylučovalo umístění stavitele s velkým družiníkem nebo jakýmkoli jiným družiníkem než normálním.
 4. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že pravidla neobsahují žádná omezení týkající se přítomnosti (či nepřítomnosti) družiníků nebo stavitelů od jiných hráčů. Jediným požadavkem je, že na území musí být alespoň jeden z vašich družiníků. To znamená, že na území můžete umístit svého stavitele i v případě, že je obsazeno družiníky a staviteli jiných hráčů.
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud přiložíte kartičku opatství tak že navazuje na území s vašim stavitelem, nepovažuje se tato akce za nerozšíření území. Opatství je samostatné území a nemůžete si tak vzít další kartičku.
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Umístění mostu na kartičku za účelem rozšíření cesty stačí k tomu, aby se spustil dvojitý tah stavitele.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud se stavitel nacházel ve městě nebo na cestě v době přiložení kartička která rozšířila jeho obsazené území, může druhá část tahu stavitele nastat i v případě, že do konce první části tahu není stavitel již přítomen (např. dokončením města, odstraněním drakem nebo odstraněním Oslavou). (3/2015; aktualizováno 12/2018)
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Důležitá poznámka: „Dvojitý tah“ je ve skutečnosti jeden tah o dvou částech. Obě části dvojitého tahu jsou totožné, ale úkony, které se vyskytují pouze jednou za tah (např. 1 bod za vílu a vykoupení vězně), se stále provádějí pouze jednou. Další podrobnosti při kombinaci s jinými rozšířeními najdete v části Dvojitý tah. (upraveno 6/2013)
 9. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta je součástí pravidel  Big Box 6 a  Big Box 7 v pravidlech vydaných samostatně se nenachází.
 10. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Mindoku je ponechán dřívější text používaný v pravidlech HiG: „Převahu může mít i více hráčů, pokud má více hráčů stejný počet sedláků na louce.“ Zde byl nahrazen novou frází.
 11. Výklad pravidel komunitou Tento příklad byl přidán do pravidel  Big Box 6.
 12. Výklad pravidel komunitou Upozorňujeme, že malá chalupa není farma.
 13. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Body navíc za kartičku se stádem prasat získáte i v případě, že na louce žádnou figurku prasátka nemáte. Stádo prasat je v podstatě neutrální prasátko.