Hostince a katedrály

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Inns and Cathedrals and the translation is 100% complete.

Carcassonne Hostince a katedrály - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Inns And Cathedrals C3 Tile Kb.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Inns And Cathedrals C2 Tile Kb.jpg
Inns C1 02.jpgPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na jiná pravidla:
Hostince a katedrály Hostince a katedrály
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Krajina v okolí města Carcassonne se dále rozvíjí. Ve městech se staví mohutné katedrály. Po cestách se potulují lupiči a občerstvují se v nově postavených hostincích.

Úvod

Symbol InnsCathedrals C1C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření  Hostince a katedrály v edici C3 a C2, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást  Big Box 7 (C3). Předcházející pravidla v edici C2 publikovalo roku 2020 jako součást 2. vydání  Big Box 6 a roku 2017 jako součást 1. vydání  Big Box 6. Ještě dříve pak pravidla publikovalo roku 2015 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Poprvé bylo toto rozšíření vydáno roku 2002 v grafice původní edice, známé pod zkratkou C1.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 18 kartiček krajiny (označených Symbol InnsCathedrals C1C2.png, pro budoucí možnost třídění kartiček) mezi nimi 6x hostinec, 2x katedrála.
 • 8 figurek družiníků a 1 opat v růžové barvě.
S těmito figurkami může nyní hrát šestý hráč. [1]
Figure Meeples8 pink.pngFigure Abbot pink.png
 • 6 velkých figurek družiníků
Figure MeeplesLarge C2.png
 • 6 bodovacích kartiček 50/100 [2]
Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg
líc
Inns And Cathedrals C2 Tile 100.jpg
rub

Pravidla

Exclamation2.png

Rozvržení pravidel je na této stránce, oproti oficiálnímu návodu, upraveno! Pravidla pro hostinec a pro katedrálu jsou rozděleny do samostatných částí. Popis pravidel tak odpovídá ostatním návodům.

Příprava hry  

Nové kartičky smíchejte s kartičkami ze základní hry. Každý hráč si vezme do své zásoby jednoho velkého družiníka zvolené barvy. Bodové kartičky položte před začátkem hry vedle počítadla bodů, tak abyste je mohli v případě potřeby později použít.

Hostinec [3]  

Feature Inn C2.png
1. Přiložení kartičky

Při přikládání nových kartiček dodržujete stejná pravidla, jako když přikládáte kartičky ze základní hry. Jejich přínos vysvětlíme v bodu 3. Započítání bodů.

2. Umístění družiníka

Poté, co jste přiložili kartičku, můžete umístit družiníka obvyklým způsobem. Přínos nových kartiček krajiny vysvětlíme v následujícím bodu.

 Výklad pravidel komunitou Otázka: Můžeme umístit družiníka na hostinec nebo na katedrálu?

Odpověď: Ne, družiník hostinec nebo katedrálu obsadit nemůže. Družiníka můžete umístit na Cestu, ke které přiléhá hostinec, ale nikdy ne na samotný hostinec.

3. Započítání bodů

Vyhodnocení cesty s hostincem u jezera

Pokud se na uzavřené cestě nachází 1 nebo více hostinců, obdrží vlastník uzavřené cesty po 2 bodech za každý úsek cesty (místo 1 bodu, jako obvykle). [4]

Příklad: Červený hráč obdrží 10 bodů za cestu, jelikož se skládá z 5 úseků a nachází se na ní 1 hostinec.
Příklad: V tomto příkladu obdrží červený hráč také 10 bodů za cestu, i přesto, že se skládá z 5 úseků a nachází se na ní 2 hostince.
Závěrečné vyhodnocení hostince

Pokud hráči cestu s jedním či více hostinci neuzavřou do konce hry, nedostane vlastník žádné body!

Příklad - Závěrečné vyhodnocení cesty: Cesta není uzavřena, za neuzavřenou cestu s hostincem neobdrží červený hráč žádné body.

Katedrála [3]  

Feature Cathedral C2.png
1. Přiložení kartičky

Při přikládání nových kartiček dodržujete stejná pravidla, jako když přikládáte kartičky ze základní hry. Jejich přínos vysvětlíme v bodu 3. Započítání bodů.

2. Umístění družiníka

Poté, co jste přiložili kartičku, můžete umístit družiníka obvyklým způsobem. Přínos nových kartiček krajiny vysvětlíme v následujícím bodu.

 Výklad pravidel komunitou Otázka: Můžeme umístit družiníka na katedrálu?

Odpověď: Ne, družiník katedrálu obsadit nemůže. Družiníka můžete umístit na část města s katedrálou, z družiníka se ale stane rytíř (i když je umístěn na symbolu katedrály). Katedrála je součástí města, není to ani samostatný prvek, který lze obsadit, ani klášter.

3. Započítání bodů

Vyhodnocení města s katedrálou

Nachází-li se 1 či obě katedrály v uzavřeném městě, obdrží rytíř 3 body za každý díl města (=počet kartiček) a za každý erb.

Příklad: Červený získá krásných 27 bodů za město s katedrálou. 9 x 3 = 27 bodů (7 částí města a 2 erby).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Je možné umístit katedrálu do města jiného hráče?

Odpověď: Ano, je to možné. Je to užitečné zejména ke konci hry, kdy můžete sebrat soupeři body za velké město. Totéž platí pro cesty s hostinci.

Závěrečné vyhodnocení katedrály

Pokud hráči město s jednou či dvěma katedrálami neuzavřou do konce hry, nedostane vlastník žádné body!

Příklad - Závěrečné vyhodnocení města: Město není uzavřeno. Za neuzavřené město s katedrálou neobdrží červený žádné body.

Velký družiník  

Figure MeepleLarge red.png
1. Přiložení kartičky

Při přikládání kartičky krajiny nemá velký družiník žádný vliv. Jeho přínos má dopad pouze na body 2. Umístění družiníka a 3. Započítání bodů.

2. Umístění velkého družiníka

Poté co jste přiložili kartičku, můžete obvyklým způsobem umístit velkého družiníka namísto normálního.

3. Započítání bodů s velkým družiníkem

Při bodování se velký družiník v příslušné části krajiny (na cestě, ve městě, na louce) počítá jako 2 normální družiníci (má sílu za 2).
Poznámka: Pamatujte si, že při započítávání bodů, získávají body všichni hráči, kteří mají v hodnoceném území převahu se stejným počtem družiníků. [5]

Pokud máte v hodnoceném území více družiníků než jeden nebo více spoluhráčů, získáte všechny body a vaši spoluhráči žádné. Po vyhodnocení se vrací velký družiník k hráči do zásoby a může být použit při příštím tahu.


Příklad: Červený hráč přiložil kartičku (označenou šipkou). Červený má ve městě jednoho velkého družiníka, zatímco černý hráč jen normálního družiníka. To znamená, že červený hráč získá 8 bodů a černý hráč nezíská žádné body.
Příklad: Černý hráč přiložil kartičku (označenou šipkou), a dokončil město. Červený má ve městě velkého družiníka, černý 2 normální družiníky. V tomto případě nemá ve městě nikdo početní převahu a oba dva hráči získávají 12 bodů.

Pokud umístíte velkého družiníka jako sedláka, bude stejně jako normální družiníci ležet na louce až do konce hry. Při vyhodnocení louky se počítá jako 2 sedláci.

Příklad: Červený hráč umístil velkého družiníka jako sedláka na louku. Modrý umístil na stejnou louku pouze jednoho normálního družiníka. 9 bodů za 3 přilehlá uzavřená města získá červený hráč.
Závěrečné vyhodnocení velkého družiníka

Při závěrečném vyhodnocení se velký družiník stále počítá za dva družiníky a stále platí početní převaha.

Bodovací kartičky  

Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg

Tyto kartičky pomohou jednoduše zjistit momentální bodový stav.

3. Započítání bodů

Tyto nové bodové kartičky usnadňují sledování momentálního bodového stavu, protože výsledková tabule je okruh, který může váš počítající družiník projít několikrát.

Hráč, který má více než 50 bodů na počítadle bodů, tedy projde polem „0“, položí před sebe viditelně kartičku „50“. Pokud bude mít více než 100 bodů, tedy projde polem „0“ podruhé, obrátí kartičku nahoru číslem „100“. Při hře ve dvou hráčích může zřídka dojít k tomu, že hráč projde polem „0“ potřetí. Pak si vezme ještě jednu kartičku „50“ bodů.

Na konci hry jednoduše přičtěte body z bodovacích kartiček, ke svému skóre na počítadle bodů.

Příklad: Červený hráč má 48 bodů a nyní získal 4 body. Tyto body připočítá na stupnici a před sebe položí bodovou kartičku s 50 body.

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Inns And Cathedrals C2 Tile Example 02.png
Tato kartička má 4 oddělené části města a vnitřní louku.
Inns And Cathedrals C2 Tile Example 03.png
Křižovatka se stromy (bez vesnice) uprostřed také rozděluje cestu. Hostinec se nachází na cestách vedoucích doprava i doleva, ale ne u cesty vedoucí dolů.
Inns And Cathedrals C2 Tile Example 04.png
Klášter dělí cestu na dvě části.
Inns And Cathedrals C2 Tile Example 01.png
Na tyto krátké cesty nemůžete umístit lupiče. Cesty pouze oddělují louky. Křižovatka s vesnicí dělí cestu na dvě části.
Inns And Cathedrals C2 Field Example 01.png
Tato louka zde končí.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Věž (4. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Výkupné za zajatého velkého družiníka je stejné jako za jakéhokoli jiného družiníka.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Platí se za velkého družiníka dvojnásobné výkupné?

Odpověď: Ne, počítá se jako jeden základní družiník.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Toto rozšíření obsahuje kartičku řeky II s hostincem. Na rozdíl od ostatních hostinců má tento žlutou střechu:

River II C2 Tile D.jpg

Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Toto rozšíření obsahuje dvě kartičky s hostincem:

Bridges Castles Bazaars C2 Tile C.jpg

Bridges Castles Bazaars C2 Tile J.jpg

Seznam kartiček

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 18
Inns And Cathedrals C3 Tile A.png 1×
 / W + (W)
Inns And Cathedrals C3 Tile B.png 1×
 / W + (G)
Inns And Cathedrals C3 Tile C.png 1×
 / W + (S) + Popis
Inns And Cathedrals C3 Tile D.png 1×
Symbol CarcassonneC.png + Popis
Inns And Cathedrals C3 Tile E.png 1×
(B)
Inns And Cathedrals C3 Tile F.png 1×
(E)
Inns And Cathedrals C3 Tile G.png 1×
(T)
Inns And Cathedrals C3 Tile H.png 1×
(G) + Popis
Inns And Cathedrals C3 Tile I.png 1×
(D) + Popis
Inns And Cathedrals C3 Tile J.png 1×
(W)
Inns And Cathedrals C3 Tile Ka.png 1×
 / K
Inns And Cathedrals C3 Tile Kb.png 1×
 / K
Inns And Cathedrals C3 Tile L.png 1×
 / W
Inns And Cathedrals C3 Tile M.png 1×
 / W
Inns And Cathedrals C3 Tile N.png 1×
 / W
Inns And Cathedrals C3 Tile O.png 1×
(B)
Inns And Cathedrals C3 Tile P.png 1×
(T)
Inns And Cathedrals C3 Tile Q.png 1×
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Celkem speciálních kartiček: 6 [2]
Inns And Cathedrals C3 Tile 50.png
Inns And Cathedrals C3 Tile 100.png 6×
Rub a líc bodovacích kartiček

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 18
Inns And Cathedrals C2 Tile A.jpg 1×
 / W + (W)
Inns And Cathedrals C2 Tile B.jpg 1×
 / W + (G)
Inns And Cathedrals C2 Tile C.jpg 1×
 / W + (S)
Inns And Cathedrals C2 Tile D.jpg 1×
Symbol CarcassonneC.png + Popis
Inns And Cathedrals C2 Tile E.jpg 1×
(B)
Inns And Cathedrals C2 Tile F.jpg 1×
(E)
Inns And Cathedrals C2 Tile G.jpg 1×
(T)
Inns And Cathedrals C2 Tile H.jpg 1×
(G) + Popis
Inns And Cathedrals C2 Tile I.jpg 1×
(D) + Popis
Inns And Cathedrals C2 Tile J.jpg 1×
(W)
Inns And Cathedrals C2 Tile Ka.jpg 1×
 / K
Inns And Cathedrals C2 Tile Kb.jpg 1×
 / K
Inns And Cathedrals C2 Tile L.jpg 1×
 / W
Inns And Cathedrals C2 Tile M.jpg 1×
 / W
Inns And Cathedrals C2 Tile N.jpg 1×
 / W
Inns And Cathedrals C2 Tile O.jpg 1×
(B)
Inns And Cathedrals C2 Tile P.jpg 1×
(T)
Inns And Cathedrals C2 Tile Q.jpg 1×
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 •  - označuje kartičky s novými ilustracemi tohoto rozšíření: Feature Inn C2.png / W | hostinec; Feature Cathedral C2.png / K | katedrála
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Celkem speciálních kartiček: 6 [2]
Inns And Cathedrals C2 Tile 50.jpg
Inns And Cathedrals C2 Tile 100.jpg 6×
Rub a líc bodovacích kartiček

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech  Big Box 6 a  Big Box 7 (C3) je šestá sada růžových figurek družiníků a bodovací kartičky popsány jako součást základní hry.
 2. 2.0 2.1 2.2 Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími  Big Box 6 a  Big Box 7 (C3) obsahuje 8 bodovacích kartiček, místo šesti a kartičky jsou popsány jako součást základní hry.
 3. 3.0 3.1 Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Na této stránce jsou oproti oficiálnímu návodu hostinec a katedrála rozděleny do samostatných částí, popis pravidel tak odpovídá ostatním návodům.
 4. Výklad pravidel komunitou Připomínáme, že hostinec má vliv pouze na úsek cesty ke kterému bezprostředně přiléhá, nikoli na všechny úseky na kartičce.
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč s velkým družiníkem NEZÍSKÁVÁ dvojnásobný počet bodů. S velkým družiníkem se zachází úplně stejně jako se dvěma normálními (za dva družiníky ve městě, na cestě nebo na louce získáte také body pouze jednou). Jedinou výhodou velkého družiníka je rychlejší získání početní převahy. Například za dokončený klášter získá velký družiník stejný počet bodů jako normální družiník.