User:Petul/Poznamky k ceskemu prekladu

Informace pro WikiCarpedia překladatele

Dostupné pouze na této stránce.

  Varianty rámečků s odkazy na stránky Carcassonne CZ fóra:

Odkaz na stránku: Šablona

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Kód: <div style="display: table; text-align: center; background: #f8f8f8; border: 2px solid #686868; padding: 5px 10px; border-radius: 10px; margin: 0px 28px">Více informací o samotném rozšíření naleznete v '''[https://www.carcassonneforum.cz/thread-1248.html Carcapedii] Carcassonne CZ fóra''' (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).</div>

 • Varianta pro rozšíření vydaná pouze jednou:

{{Carcapedie|rules=Více informací o samotném rozšíření naleznete v '''[https://www.carcassonneforum.cz/thread-1248.html Carcapedii] Carcassonne CZ fóra''' (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).}}

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).


 • Varianta pro rozšíření vydaná v nové i třetí edici:

{{Carcapedie|rules=Více informací o samotném rozšíření v '''[https://www.carcassonneforum.cz/thread-3366.html nové edici]''' a '''[https://www.carcassonneforum.cz/thread-4506.html třetí edici]''' naleznete v '''[https://www.carcassonneforum.cz/pages.php?page=carcapedie-prehled Carcapedii] Carcassonne CZ fóra''' (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).}}

Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).


 • Varianta pro více typů rozšíření:

{{Carcapedie|rules=Více informací o samotných rozšířeních [https://www.carcassonneforum.cz/thread-1266.html Řeka I], [https://www.carcassonneforum.cz/thread-1515.html Řeka II], [https://www.carcassonneforum.cz/thread-4280.html Řeka Jubilejní edice 20 let], [https://www.carcassonneforum.cz/thread-4398.html Řeka C3] a [https://www.carcassonneforum.cz/thread-1509.html CutCassonne] naleznete v '''[https://www.carcassonneforum.cz/pages.php?page=carcapedie-prehled Carcapedii] Carcassonne CZ fóra''' (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).}}

Více informací o samotných rozšířeních Řeka I, Řeka II, Řeka Jubilejní edice 20 let, Řeka C3 a CutCassonne naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).


      Popis úvodu

  Popis vydání pravidel:

 • Pro přeložená rozšíření vydaná pouze jednou:

Pravidla pro rozšíření   The Gifts (v grafice C3) byly oficiálně přeloženy do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 (jako součást samostatného rozšíření). Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro přeložená rozšíření vydaná vícekrát:

Pravidla pro rozšíření   Inns & Cathedrals (v grafice C3) byly oficiálně přeloženy do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 (jako součást   Big Box 7 ). Dříve (v době grafiky C2) byly pravidla publikovány roku 2017 (jako součást   Big Box 6 ) a roku 2015 (jako součást samostatného rozšíření). Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro přeložená rozšíření v původní edici vydaná vícekrát:

Pravidla pro rozšíření   Inns & Cathedrals byly vydavatelstvími Albi a Mindok oficiálně přeloženy do češtiny. Naposled pravidla publikovalo vydavatelství Mindok v grafice původní edice C1 roku 2014 jako součást   Big Box 5 , dříve pak roku 2012 jako součást   Big Box 4 a roku 2007 jako součást samostatného rozšíření. Původně pravidla publikovalo vydavatelství Albi roku 2002 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Pravidla pro rozšíření   Inns & Cathedrals (v grafice C1) byly oficiálně přeloženy do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2014 (jako součást   Big Box 5 ). Dříve, roku 2012 (jako součást   Big Box 4 ) a roku 2007 (jako součást samostatného rozšíření). Původně pravidla publikovalo vydavatelství Albi roku 2002 (jako součást samostatného rozšíření). Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro nepřeložená rozšíření vydaná pouze jednou:

Pravidla pro rozšíření   Halflings nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Původní vydavatelství HiG publikovalo nejnovější německá pravidla v grafice třetí edice C3 roku 2020 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Pravidla pro rozšíření   Halflings (v grafice C3) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo původní vydavatelství HiG v němčině roku 2020 (jako součást samostatného rozšíření). Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


Pravidla pro rozšíření   Castles in Germany (v grafice C3) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo původní vydavatelství HiG v němčině roku 2022 (jako součást samostatného rozšíření). Dříve (v době grafiky C2) byly pravidla publikovány roku 2019 (jako součást samostatného rozšíření). Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Dodatečný popis pro rozšíření vydané původně jako fanouškovské rozšíření:

Pravidla byly původně pro fanouškovské rozšíření. Vytvořil je člen Carcassonne komunitních fór: Fritz_Spinne (CarcC CardF) a publikoval na Carcassonne-Forum.


 • Pro fanouškovské rozšíření vydané v jiném jazyce:

Pravidla pro fanouškovské rozšíření   Black Tower (v grafice jakékoli edice) byly vytvořeny členem Carcassonne komunitních fór: Jonathan Warren (CarcC) - a publikovány na Carcassonne Central. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro fanouškovské rozšíření vydané v češtině:

Pravidla pro fanouškovské rozšíření   Black Dragon (v grafice jakékoli edice) byly vytvořeny členem Carcassonne komunitních fór: šmoula (CarcCZ, CarcC) - a publikovány na Carcassonne CZ fóru. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro fanouškovské rozšíření vydané více členy:

Pravidla pro fanouškovské rozšíření   The Courier (v grafice C3 a C2) byly vytvořeny členy Carcassonne komunitních fór: Mati (CarcCZ) (CarcC), Bumsakalaka (CarcC, CarcCZ) a Snearone - a publikovány na Carcassonne CZ fóru. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro fanouškovské rozšíření vydané v jiném jazyce a upravené jiným členem:

Pravidla pro fanouškovské rozšíření   Bards of Carcassonne (v grafice C2 a C1) byly vytvořeny členem Carcassonne komunitních fór: Trebuchet (CarcC) - a publikovány na Carcassonne Central. Následně byly členem Snearone upraveny a znovu publikovány pod názvem Bardi. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

      Editace

  Znaky:

Odkaz na seznam znaků

Kód Znak Popis
&mdash; pomlčka
&gt; > větší než
&nbsp;   mezera
&amp; & „and“
&#124; | svislá čára
Příkazy:
#REDIRECT [[Notes on the Czech translation/cs]] Po umístění na začátek stránky automaticky přesměruje na uvedenou stránku.
__TOC__ Zobrazí obsah kdekoli na stránce.

Šablony

Aktuální vývoj WikiCarpedie centralizuje některé části textu. Kvůli českému jazyku a možnostem volné tvorby není (většinou) v českých šablonách použít výchozí text. Soupis šablon a jejich použití:

Fáze tahu

Pro přehlednější editaci stránky a lepší možnost úpravy češtiny není použít v českých šablonách výchozí text. Pro správné zobrazení použijte následující parametry:

1. Přiložení kartičky (Šablona)

{{RulesPlacingTile|title=1. Přiložení kartičky|rules=

Pro název fáze tahu vložte parametr: |title=1. Přiložení kartičky

Pro popis úkonu vložte parametr: |rules=Text popisu úkonu

2. Umístění družiníka (Šablona)

{{RulesPlacingMeeple|title=2. Umístění družiníka|rules=

Pro název fáze tahu vložte parametr: |title=2. Umístění družiníka

Pro popis úkonu vložte parametr: |rules=Text popisu úkonu

2b. Pohyb draka

2b. Pohyb draka (Šablona)

{{RulesDragon|title=2b. Pohyb draka|rules= }}

Pro název fáze tahu vložte parametr: |title=3. Započítání bodů

Pro popis úkonu vložte parametr: |rules=Text popisu úkonu

Pro zobrazení pruhu vložte: {{GreyStrip|transparent=true|heading=6|title=Závěrečné vyhodnocení}}

 

3. Započítání bodů (Šablona)

{{RulesScoring|title=3. Započítání bodů|rules= }}

Pruh s textem: (Šablona)

{{GreyStrip|transparent=true|heading=6|title=Závěrečné vyhodnocení}}

Závěrečné vyhodnocení
4. Další akce (Šablona)

{{RulesAction|title=4. Další akce|rules=

Pro název fáze tahu vložte parametr: |title=3. Název fáze

Pro popis úkonu vložte parametr: |rules=Text popisu úkonu

Kód pro odkazy na stránky

[[{{Path|Hans_im_Gluck}}|HiG]] (Šablona)
[[{{Path|Mindok}}|Mindoku]]

Upozornění

Pro stránky v přípravě (Šablona):

{{UnderTranslation}}

Pro stránky s nedokončeným překladem (Šablona):

{{UnderTranslation}}

Upozornění používané u fanouškovských rozšíření (Šablona):

{{Disclaimer_FanExpansions}}

Šablony pro ilustrace na kartičkách

Stránky kde se překládají ilustrace na kartičkách.

Další šablony

Text k zobrazení

Text nakonec

Template:Figure - Parametry

 • name Požadováno. Název obrázku.
 • edition Volitelně. Pro rozšíření se stránkami s pravidly závislými na edici, jako jsou např. C1, C2, C3, WE1, WE2, WE3
 • variant Volitelně. [image | figure | -empty- ]. Pokud je nastavena hodnota image, pak se místo názvu zobrazí obrázek s odkazem na rozšíření. Pokud je hodnota figure "figure" text se přidává za jméno figurky, jako je figurka opata.
 • ratio Optional. Float number to resize image in requested ratio, when want to keep calculated dimensions and resizing to specific ration, like {{{#exp: 100/150 }}} when want ratio from 100px to 150px or by 0.5 for 50% of default size
 • size Optional. Size of image for variant=image overwrites predefined size which was calculated to compare with other pieces.
 • count Optional. Prepend count of feature with text {{{count}}}x. When type=abbr, then there is no space between count and feature.
 • linkname Optional. Overwrite original linkname based on Feature. Usable when want to link Fan expansions, or other expansion like initial expansion of feature.
 • anchor. Optional. Requested anchor if different like predefined. Predefined anchor is ignored when linkname is set.


Meeple {{Figure|name=Meeple|edition=C3}}

  {{Figure|name=Meeple|edition=C3|variant=image}}

Meeple figure

Template:InnsCathedrals

 • {{VariantsLink|version=BigBox7|logo=noborder}}


Zimní krajina

https://wikicarpedia.com/index.php?title=Special:Translate&showMessage=Tile_Selector_Labels%2F354&group=page-Tile+Selector+Labels&language=cs&filter=&optional=1&action=translate


Tipy tabulek

sloupec sloupec sloupec
Celý řádek
Text Text Text
Text Text
  Barn   Exp. 5 - Abbey & Mayor
  Builder   Exp. 2 - Traders & Builders
  Pig   Exp. 2 - Traders & Builders
Sloupec Sloupec Sloupec
Text Text Text Text
Text
Text Text Text
Text Text Text
Text Text Text
Tabulka se seznamem figurek  
Verze hryFigurka
Družiníci (Základní figurky)
  Základní hraNormální
družiník
(Obyčejný
družiník)

 


Odkazy

Česká hlavní strana

O projektu WikiCarpedia

Stav českého překladu

Seznam tvůrců WikiCarpedie