Lovci a sběrači (základní hra)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Hunters and Gatherers Base Game and the translation is 100% complete.
Other languages:
Hunters And Gatherers Tile 55.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Hunters And Gatherers2 Tile 28.jpgPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Lovci a sběrači (nová edice)
Pokud mají vaše kartičky tento vzhled, pak máte originální základní hru Carcassonne.Base Game C3 Tile M.png
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Box Hunters Albi CZ.png

Albi
Box Hunters CZ.png

Mindok

Úvod

Hunters And Gatherers Tile Backside.JPG
rub kartiček

Následující česká pravidla pro spin-off hru Lovci a sběrači, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2007. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotné hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).
Před tisíci a tisíci let, ještě dávno předtím, než krajině kolem dnešního Carcassonne vévodil mohutný hrad, byla tato oblast osídlena. Lidé zde lovili divokou zvěř, sbírali plody a chytali ryby, aby si zajistili každodenní živobytí. Ještě dnes můžeme obdivovat nádherné jeskynní malby a nálezy z pravěkých časů.

Herní materiál

 • 79 kartiček krajiny (včetně jedné startovní dlaždice se sopkou)
Hunters And Gatherers Tile Starttile and backside.png
startovní kartička
Hunters And Gatherers Features.png
Kartičky z lovců a sběračů:

A: řeka
B: 3 oddělené řeky
C: řeka s pramenem
D: 2 řeky s prameny
E: jezero s rybou

F: řeka a jezero s 2 rybami
G: les
H: 2 oddělené lesy
I: 3 oddělené louky
J: valoun zlata

Hunters And Gatherers deer 1.png
Hunters And Gatherers deer 2.png
Hunters And Gatherers deer 3.png
vysoká zvěř (3 různé motivy, bez rozdílu významu)
Hunters And Gatherers mammoth.png
mamut
Hunters And Gatherers tiger.png
tygr šavlozubý
 • 12 bonusových kartiček
Hunters And Gatherers BonusTile Backside.jpg
rubová strana
 • 1 počítadlo bodů
Hunters And Gatherers Scoreboard.png
 • 5 bodovacích kartiček
Hunters And Gatherers Tile Score.png
 • 30 příslušníků kmene v 5 barvách
Figure TribeMembers.png
 • 10 chýší v 5 barvách
Figure Huts.png
 • 10 zelených kotoučků
Figure Discs green stacked.png

Cíl hry

Hráči postupně vytváří podobu krajiny. Vznikají louky, lesy a řeky, na něž hráči staví své kmenové příslušníky a chýše, aby získali body. Protože se však body získávají i při závěrečném hodnocení, teprve na samém konci hry bude znám vítěz.

Příprava

Startovní kartičku se sopkou položte doprostřed hrací plochy. Zbývajících 78 kartiček krajiny zamíchejte a rozložte v několika hromádkách po celé hrací ploše tak, aby na ně všichni hráči dobře dosáhli. Rovněž bonusové kartičky zamíchejte a položte jako 1 zakrytou hromádku na stůl. Počítadlo bodů položte na okraj stolu a bodovací kartičky vedle ní.

Každý hráč si vybere barvu a vezme si 6 kmenových příslušníků a 2 chýše ve své barvě. Jednoho příslušníka kmene postaví na počítadlo bodů na pole 0 jako bodovací kámen. Zbývajících 5 příslušníků kmene a 2 chýše si hráči připraví před sebe.

Nejmladší hráč rozhodne, kdo začne.

Průběh hry

Hraje se po směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na řadě, provede tyto úkony, a to v uvedeném pořadí:

 1. Hráč si musí vzít kartičku z některé hromádky (nikoliv však z bonusové) a vhodně ji přiložit.
 2. Hráč může umístit na právě položenou kartičku svého kmenového příslušníka nebo chýši.
 3. Pokud položením kartičky došlo k vytvoření uzavřeného lesa nebo řeky, musí se vyhodnotit právě teď.

1. Přikládání kartičky krajiny  

Nejprve si hráč vezme kartičku z některé zakryté hromádky a ukáže ji spoluhráčům (aby případně „dobře poradili“). Přiloží ji k ostatním kartičkám, které již leží na stole, a dbá přitom na dodržení následujících pravidel:

 • novou kartičku (v příkladech červeně orámovanou) přiloží tak, aby se alespoň jednou stranou dotýkala již vyložené kartičky (není přípustné přikládat kartičky tak, aby se dotýkaly pouze rohem). [1]
 • Všechny louky, řeky a lesy na sebe musí navazovat.
 • Velmi zřídka se může stát, že kartičku přiložit nelze. Vyřaďte ji ze hry a hráč si vezme jinou.
Hunters And Gatherers ex 1.png
Řeka i obě louky na sebe navazují.
Hunters And Gatherers ex 2.png
Les navazuje.
Hunters And Gatherers ex 3.png
Vlevo navazuje les, dole louka.
Hunters And Gatherers ex 4.png
Takto přikládat nelze.

2. Umístění kmenového příslušníka nebo chýše  

Na právě položenou kartičku může hráč umístit jednoho svého příslušníka kmene nebo jednu svou chýši. Musí dodržovat tyto zásady:

 • Vždy smí umístit pouze jednoho příslušníka kmene nebo jednu chýši.
 • Kmenového příslušníka nebo chýši si může vzít pouze ze své zásoby před sebou.
 • Umístit je může pouze na právě položenou kartičku.
 • Musí se rozhodnout, na kterou část kartičky je umístí.
Hunters And Gatherers ex 5a.png
sběrače do lesa
Hunters And Gatherers ex 5b.png
nebo jako rybáře na řeku
Hunters And Gatherers ex 5c.png
nebo jako lovce na louku.
Hunters And Gatherers ex 5d.png
Nebo postaví chýši na řeku
Hunters And Gatherers ex 5e.png
nebo na jezero.

Pokud umístí svého příslušníka jako lovce na louku, položí figurku naležato. Více k tomu a k chýším najdete v části Chýše.

 • Na řece, na louce či v lese, kam chce hráč umístit kmenového příslušníka, nesmí stát žádný jiný kmenový příslušník, ani vlastní. Není rozhodující, jak daleko by případně jiná figurka stála. Co je tím míněno, osvětlí nejlépe následující příklady:
Hunters And Gatherers ex 6a.png
Modrý může umístit svou figurku pouze jako lovce. V lese již sběrač stojí.
Hunters And Gatherers ex 6b.png
Červený může umístit svou figurku jako rybáře nebo sběrače ale jako lovce pouze na malou louku (viz červená šipka). Na velké louce již lovec je.

Přesto se může stát, že se na jedné řece, v jednom lese nebo na jedné louce vyskytne více figurek. Jak k tomu dojde, se můžete podívat v části Co se stane, když je v uzavřeném lese nebo na uzavřené řece více figurek?.

Pokud v průběhu hry hráči dojde zásoba figurek a chýší, může už jen přikládat kartičky. Ale žádný strach: figurky lze dostat zpátky (viz. Návrat figurky k majiteli). Chýše jednou umístěné však již zůstávají stát.

Nyní je tah jednoho hráče u konce a může hrát další. Výjimka: Pokud došlo k uzavření hotové řeky nebo lesa, je nutné právě nyní za ně spočítat body. Při uzavření louky se nic neděje, počítá se až na konci hry.

3. Vyhodnocení hotové řeky či hotového lesa  

Uzavřená řeka

Řeka je uzavřená, když je ohraničená jezery nebo prameny, anebo když tvoří uzavřený okruh. Mezi těmito hranicemi může být řeka libovolně dlouhá. Hráč, který má jako jediný na řece rybáře, dostane za každý díl řeky 1 bod. Pokud je řeka uzavřena 1 nebo 2 jezery, dostane navíc po 1 bodu za každou rybu v těchto jezerech.

Hunters And Gatherers ex 7a.png
Červený dostane 6 bodů. Řeka sestává ze tří dílů (1, 2 a 3). Za každý díl dostane 1 bod. Jezero označené číslem 1 má jednu rybu, jezero označené číslem 3 má dvě ryby. Za ně dostane další 3 body.
Hunters And Gatherers ex 7b.png
Červený dostane 3 body (2 díly řeky a 1 ryba). I kdyby novou kartičku přiložil modrý, aby rozšířil svůj les, body by dostal červený, protože je hotová řeka a rybář je jeho.

Pozor: Zpravidla dokončí řeku ten, kdo má i rybáře. Ale nemusí to tak být vždy. Body vždy dostává ten, koho je rybář.

Hunters And Gatherers Scoreboard.png

Všechny body se ihned zaznamenávají na počítadle bodů. Když hráč doputuje se svou bodovací figurkou opět na start, vezme si bodovací kartičku a položí ji před sebe číslem 50 nahoru. Všichni tak vidí, že už tabulku jednou obešel. Pokud doputuje ke startu podruhé, otočí kartičku na hodnotu 100. Při menším počtu hráčů se může stát, že některý hráč získá více než 150 bodů. Pak si tedy vezme ještě jednu bodovací kartičku a vyloží ji číslem 50 nahoru.

Hunters And Gatherers Tile Score.png

Uzavřený les a bonusové kartičky

Les je uzavřený, když jej kolem dokola obklopují louky, nejsou v něm žádné mezery a nelze již nikam přiložit další díl tohoto lesa. Hotový les může být libovolně velký. Hráč, který má v hotovém lese jako jediný sběrače, dostane za každý díl lesa 2 body.

Hunters And Gatherers ex 8.png
Červený [2] dostane 4 body.

Po vyhodnocení lesa je třeba zjistit, zda se v něm nachází valouny zlata. Pokud ano, pak si hráč, který les uzavřel, vezme jednu kartičku z bonusové hromádky. [3] Poté kartičku položí k ostatním podle obvyklých pravidel. Může na ni též umístit svou figurku nebo chýši. [4] Pokud touto akcí opět uzavře nějaké území, zase je vyhodnotí. Hráč může dostat jen jednu bonusovou kartičku za tah i kdyby opět uzavřel les se zlatým valounem. Pokud bonusové kartičky dojdou, tato akce odpadá.

Shrnutí

 • Hráč, který má v hotovém lese svého sběrače, obdrží body.
 • Hráč, který les uzavřel, táhne bonusovou kartičku.
K příkladu: Pokud červený les uzavřel, dostane body i bonusovou kartičku. Pokud by les uzavřel například modrý, pak by červený dostal body a modrý bonusovou kartičku.
Hunters And Gatherers ex 9.png
2 body za každý díl lesa. Červený dostane 10 bodů. V tomto lese jsou zlaté valouny, je tedy možné táhnout bonusovou kartičku.
 • Bonusovou kartičku lze přiložit kamkoliv, avšak podle pravidel.
 • Bez ohledu na počet zlatých valounů je možno táhnout vždy jen jednu bonusovou kartičku.
 • Nejsou-li v lese žádné zlaté valouny, není možné táhnout bonusovou kartičku.

Bonusové kartičky jsou popsány v pravidlech dále.

Co se stane, když je v uzavřeném lese nebo na uzavřené řece více figurek?

Budou-li hráči kartičky přikládat šikovně, může se stát, že v hotovém lese bude více lovců nebo na hotové řece více rybářů. Při vyhodnocování takového lesa nebo řeky je třeba nejprve zjistit, zda má některý z hráčů mezi figurkami většinu. Pakliže má některý hráč v takovém lese nebo na takové řece více figurek než ostatní, dostane všechny body sám. Je-li však více hráčů, kteří mají nejvíce figurek, dostanou plný počet bodů všichni tito hráči.

Příklad s několika kmenovými příslušníky:

Nově přiložená kartička spojuje nyní lesy, které byly až dosud rozdělené. Po přiložení je v lese více figurek.

Hunters And Gatherers ex 10a.png
Modrý i červený dostanou oba po 10 bodech.
Hunters And Gatherers ex 10b.png
V tomto lese má červený většinu, všech 12 bodů dostane jen on sám.
Pozor: Více figurek na hotovém území neprotiřečí pravidlu na straně 3. „Na řece, louce či v lese, kam chce hráč umístit kmenového příslušníka, nesmí stát žádná jiná figurka, ani vlastní.“ Toto pravidlo platí pro umisťování nových figurek! Ale v tomto případě jde o spojování území, na kterých stály figurky již předtím.

Návrat figurek k majiteli

Poté, co je hotový les nebo hotová řeka vyhodnocena, - a pouze tehdy - figurky se z ní vrací ke svým majitelům. Hráči si je vezmou zpět do své zásoby a od příštího tahu je mohou opět umisťovat v libovolné roli.

Příklad návratu figurek:

Díky vhodně promyšlené akci může hráč v průběhu jednoho tahu figurku umístit, vyhodnotit a zase si ji vzít zpět. Přitom ovšem musí:

 1. nově přiloženou kartičkou uzavřít les nebo řeku,
 2. umístit lovce nebo rybáře,
 3. vyhodnotit hotový les nebo řeku,
 4. vzít si figurku zpět.

Pokud hráč získal nárok na tažení bonusové kartičky, může tutéž figurku dokonce ještě v tomto tahu znova umístit, pokud chce.

Hunters And Gatherers ex 11a.png
Hunters And Gatherers ex 11b.png

Chýše

Chýše se staví vždy na řeku nebo jezero. Chýše patří k ucelenému říčnímu systému. Jeden říční systém zahrnuje všechny na sebe navazující řeky a jezera. Ukončen je pouze prameny nebo okrajem hrací plochy. Chýše se vyhodnocují pouze na konci hry.

Při stavění chýše je třeba dbát na to, aby se na celém systému nenacházela žádná další chýše, a to ani vlastní (stejně jako u figurek). Jednou postavená chýše se k majiteli již nevrací a zůstává stát na herním plánu až do konce hry. [5] [6]

Pozor: chýše a rybáři si navzájem nekonkurují, tj. chýše a rybář mohou stát na jedné řece.

Příklad s chýší:

Systém vlevo patří modrému, systém vpravo červenému.

Hunters And Gatherers ex 12a.png

Modrou chýši lze postavit.

Hunters And Gatherers ex 12b.png

Červeného rybáře lze umístit.

Hunters And Gatherers ex 12c.png

Louka

Louky se v průběhu hry nevyhodnocují, slouží pouze k tomu, aby se na ně umisťovali lovci. Jednou umístěného lovce si hráč už nemůže vzít zpět. Z tohoto důvodu se lovci na hrací plochu pokládají. Ležící lovec je tak snadno k rozeznání od stojících sběračů a rybářů.
Lovci se vyhodnocují až na konci hry (viz Závěrečné vyhodnocení).

Příklad s loukou:

Všichni tři lovci mají každý svou louku. Les, řeky a okraj hrací plochy je oddělují.

Hunters And Gatherers ex 13a.png

Přiložením nové kartičky se všechny tři louky spojí. Všichni 3 lovci se nyní nacházejí na jedné louce.

Hunters And Gatherers ex 13b.png
Pozor: Hráč, který tuto novou kartičku přiložil, nesmí umístit svého lovce, neboť na louce již lovci jsou.

Konec hry  

Na konci tahu, ve kterém je přiložena poslední kartička (nikoliv bonusová kartička, ty mohou zbýt), se postupuje takto: Hráči odeberou z hrací plochy všechny figurky, které stojí na nehotovém území (lesy, řeky).

Nehotové lesy a řeky se již vyhodnocovat nebudou. Chýše na řekách a lovci na loukách však zůstávají! Následuje závěrečné vyhodnocení.

Závěrečné vyhodnocení  

Vyhodnocení chýší

Hráč, který má jako jediný svou chýši v říčním systému, dostane za každou rybu v tomto říčním systému 1 bod. Pokud má více hráčů nejvyšší počet chýší v systému, dostanou všichni tito hráči plný počet bodů. Má-li jediný hráč nejvyšší počet chýší v systému, dostane plný počet bodů. Pro vyhodnocení chýší není rozhodující, zda je systém uzavřený či nikoli. Tímto způsobem se vyhodnotí všechny chýše.

Hunters And Gatherers ex 14.png
Modrý dostane 5 bodů (5 ryb).

Vyhodnocení lovců na loukách

Pokud má hráč na louce lovce jako jediný, dostane body takto: za každý kus vysoké a za každého mamuta a zubra (pouze na bonusových kartičkách) dostane 2 body.

Tygři šavlozubí jsou konkurenti v honbě za potravou. Loví jen vysokou zvěř, na mamuta ani zubra si netroufnou. Za každého tygra šavlozubého na louce se jeden kus vysoké odečte. K přehlednějšímu počítání lze použít zelené kotoučky, kterými vždy přikryjete pár = 1x tygr + 1x vysoká. Zbylé kusy vysoké, mamuty a zubry můžete započítat. Pokud by se stalo, že se na jedné louce shromáždí více tygrů než vysoké, nepřináší tento stav žádné minusové body

Pokud má na louce více hráčů nejvyšší počet lovců, dostane každý tento hráč plný počet bodů. Pokud má jeden hráč nejvyšší počet lovců na jedné louce, dostane body sám.
Pro vyhodnocení lovců nehraje roli, zda je louka hotová (uzavřená) či nikoli. Tímto způsobem jsou vyhodnoceni všichni lovci na jednotlivých loukách. Po jednom vyhodnocení se zelené kotoučky seberou a použijí pro hodnocení další louky

Příklad s loukou:

Louka A: 1 vysoká. Zelený dostane 2 body.

Louka B: 1 vysoká, 1 mamut, 1 tygr šavlozubí. Žlutý a červený dostanou po 2 bodech za mamuta (vysoká patří tygrovi).

Louka C: 2x vysoká, 2 mamuti, 1 zubr, 1 tygr šavlozubý. Červený má nejvíce lovců, dostane sám 8 bodů (2 mamuti = 4 body, 1 zubr = 2 body, 1 vysoká = 2 body).

Louka D: 2 tygři, 1 vysoká. Modrý nedostane žádné body (ani minusové).

(Pro lepší přehlednost situace jsou pouze na louce C zakryti zelenými kotoučky tygr a vysoká).

Hunters And Gatherers ex 15.png

Popis bonusových kartiček

Hraje se s nimi podle běžných pravidel. Navíc mají tyto zvláštnosti:

Hunters And Gatherers Tile B12.jpg
Oheň odežene všechny tygry z louky, na které je. Není rozhodující, zda je na louce lovec či nikoli. Na této louce se hodnotí všechny kusy vysoké zvěře.
Hunters And Gatherers Tile B07.jpg
Každá skupinka hub v hotovém lese přináší 2 body navíc.
Hunters And Gatherers Tile B02.jpg
Každý zubr přináší při vyhodnocení lovců 2 body navíc.
Hunters And Gatherers Tile B04.jpg
Pokud hráč umístí svého lovce na louku na této kartičce s kultovním monumentem, pak při vyhodnocení lovců dostane body za tuto louku pouze tento hráč - bez ohledu na to, kolik mají ostatní na této louce lovců.
Pozor: při umisťování platí jako obvykle pravidlo, že na louce ještě nesmí být žádný jiný lovec!

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 91
 • Celkem základních kartiček: 79
Hunters And Gatherers Tile 01.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 02.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 03.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 04.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 05.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 06.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 07.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 08.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 09.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 10.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 11.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 12.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 13.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 14.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 15.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 16.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 17.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 18.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 19.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 20.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 21.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 22.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 23.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 24.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 25.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 26.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 27.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 28.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 29.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 30.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 31.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 32.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 33.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 34.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 35.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 36.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 37.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 38.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 39.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 40.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 41.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 42.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 43.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 44.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 45.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 46.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 47.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 48.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 49.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 50.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 51.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 52.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 53.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 54.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 55.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 56.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 57.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 58.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 59.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 60.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 61.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 62.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 63.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 64.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 65.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 66.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 67.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 68.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 69.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 70.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 71.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 72.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 73.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 74.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 75.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 76.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 77.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 78.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile 79.jpg 1×
Startovní kartička
 • Celkem bonusových kartiček: 12
Hunters And Gatherers Tile B01.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile B02.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile B03.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile B04.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile B05.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile B06.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile B07.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile B08.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile B09.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile B10.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile B11.jpg 1×
Hunters And Gatherers Tile B12.jpg 1×
Celkem speciálních kartiček: 5
Hunters And Gatherers Tile Points 50.jpg
Hunters And Gatherers Tile Points 100.jpg 5×
Přední a zadní strana bodovacích kartiček

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími RGG sem přidává následující větu: „Okraj stolu omezuje hrací plochu. Hráč tedy nesmí umístit kartičku za okraj stolu nebo posunout hrací plochu, aby umístil kartičku, která by byla za okrajem stolu.“
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Albi i Mindoku je u tohoto popisku chybě napsáno že body dostane modrý. Les je obsazený červeným, body proto dostane on.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud zahrajeme kartičku, která najednou dokončí více než jeden les, získám více než jednu bonusovou kartičku? Odpověď: Ne. V každém tahu můžete získat pouze jednu bonusovou kartičku, bez ohledu na to, kolik lesů dokončíte, ať už s počáteční kartičkou, nebo s bonusovou kartičkou. Zahrání bonusové kartičky probíhá ve stejném tahu, takže žádné další bonusové kartičky se neudělují.
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími RGG sem přidává následující větu: „Pokud pro bonusovou kartičku není legální místo, hráč ji vyřadí ze hry a dobere si jinou.“
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Informace že chýše zůstává stát na herním plánu ... je pouze v pravidlech Mindoku.
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími RGG sem přidává následující větu: „Poté, co hráč umístí chýši (nebo se rozhodne ji neumístit), jeho tah končí a na řadu přichází další hráč.“