Lovci a sběrači (základní hra)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Hunters and Gatherers Base Game and the translation is 100% complete.
Other languages:


Hlavní strana  > Lovci a sběrači  > Lovci a sběrači (základní hra)

Box Hunters Albi CZ.png
Box Hunters CZ.png
Albi Mindok

Úvod

Pravidla pro hru lovci a sběrači byly přeloženy vydavatelstvím Albi do češtiny v roce 2002. Následně byly znovu přeloženy vydavatelstvím Mindok. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotné hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Před tisíci a tisíci let, ještě dávno předtím, než krajině kolem dnešního Carcassonne vévodil mohutný hrad, byla tato oblast osídlena. Lidé zde lovili divokou zvěř, sbírali plody a chytali ryby, aby si zajistili každodenní živobytí. Ještě dnes můžeme obdivovat nádherné jeskynní malby a nálezy z pravěkých časů.

Herní materiál

rubová strana
 • 79 karet krajiny (včetně jedné startovní dlaždice se sopkou)
startovní kartička
 • 12 bonusových karet
rubová strana
 • 1 počítadlo bodů
Hunters And Gatherers Scoreboard.jpg
 • 5 bodovacích kartiček
Hunters And Gatherers Tile Score.jpg
 • 30 příslušníků kmene v 5 barvách
Figure TribeMembers.png
 • 10 chýší v 5 barvách
Figure Huts.png
 • 10 zelených kotoučků
Figure Discs green stacked.png

Cíl hry

Hráči postupně vytváří podobu krajiny. Vznikají louky, lesy a řeky, na něž hráči staví své kmenové příslušníky a chýše, aby získali body. Protože se však body získávají i při závěrečném hodnocení, teprve na samém konci hry bude znám vítěz.

Příprava

Startovní kartičku se sopkou položte doprostřed hrací plochy. Zbývajících 78 kartiček krajiny zamíchejte a rozložte v několika hromádkách po celé hrací ploše tak, aby na ně všichni hráči dobře dosáhli. Rovněž bonusové kartičky zamíchejte a položte jako 1 zakrytou hromádku na stůl. Počítadlo bodů položte na okraj stolu a bodovací kartičky vedle ní.

Každý hráč si vybere barvu a vezme si 6 kmenových příslušníků a 2 chýše ve své barvě. Jednoho příslušníka kmene postaví na počítadlo bodů na pole 0 jako bodovací kámen. Zbývajících 5 příslušníků kmene a 2 chýše si hráči připraví před sebe.

Nejmladší hráč rozhodne, kdo začne.

Průběh hry

Hraje se po směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na řadě, provede tyto úkony, a to v uvedeném pořadí:

 1. Hráč si musí vzít kartičku z některé hromádky (nikoliv však z bonusové) a vhodně ji přiložit.
 2. Hráč může umístit na právě položenou kartičku svého kmenového příslušníka nebo chýši.
 3. Pokud položením kartičky došlo k vytvoření uzavřeného lesa nebo řeky, musí se vyhodnotit právě teď.

1. Přikládání kartičky krajiny  

Nejprve si hráč vezme kartičku z některé zakryté hromádky a ukáže ji spoluhráčům (aby případně „dobře poradili“). Přiloží ji k ostatním kartičkám, které již leží na stole, a dbá přitom na dodržení následujících pravidel:

 • novou kartičku (v příkladech červeně orámovanou) přiloží tak, aby se alespoň jednou stranou dotýkala již vyložené kartičky (není přípustné přikládat kartičky tak, aby se dotýkaly pouze rohem). [1]
 • Všechny louky, řeky a lesy na sebe musí navazovat.
 • Velmi zřídka se může stát, že kartičku přiložit nelze. Vyřaďte ji ze hry a hráč si vezme jinou.
Řeka i obě louky na sebe navazují.
Les navazuje.
Vlevo navazuje les, dole louka.
Takto přikládat nelze.

2. Umístění kmenového příslušníka nebo chýše  

Na právě položenou kartičku může hráč umístit jednoho svého příslušníka kmene nebo jednu svou chýši. Musí dodržovat tyto zásady:

 • Vždy smí umístit pouze jednoho příslušníka kmene nebo jednu chýši.
 • Kmenového příslušníka nebo chýši si může vzít pouze ze své zásoby před sebou.
 • Umístit je může pouze na právě položenou kartičku.
 • Musí se rozhodnout, na kterou část kartičky je umístí.
sběrače do lesa
nebo jako rybáře na řeku
nebo jako lovcena louku.
Nebo postaví chýši na řeku nebo na jezero.

Pokud umístí svého příslušníka jako lovce na louku, položí figurku naležato. Více k tomu a k chýším najdete v části Chýše.

 • Na řece, na louce či v lese, kam chce hráč umístit kmenového příslušníka, nesmí stát žádný jiný kmenový příslušník, ani vlastní. Není rozhodující, jak daleko by případně jiná figurka stála. Co je tím míněno, osvětlí nejlépe následující příklady:
Modrý může umístit svou figurku pouze jako lovce. V lese již sběrač stojí.
Červený může umístit svou figurku jako rybáře nebo sběrače ale jako lovce pouze na malou louku (viz červená šipka). Na velké louce již lovec je.

Přesto se může stát, že se na jedné řece, v jednom lese nebo na jedné louce vyskytne více figurek. Jak k tomu dojde, se můžete podívat v části Co se stane, když je v uzavřeném lese nebo na uzavřené řece více figurek?.

Pokud v průběhu hry hráči dojde zásoba figurek a chýší, může už jen přikládat kartičky. Ale žádný strach: figurky lze dostat zpátky (viz. Návrat figurky k majiteli). Chýše jednou umístěné však již zůstávají stát.

Nyní je tah jednoho hráče u konce a může hrát další. Výjimka: Pokud došlo k uzavření hotové řeky nebo lesa, je nutné právě nyní za ně spočítat body. Při uzavření louky se nic neděje, počítá se až na konci hry.

3. Vyhodnocení hotové řeky či hotového lesa  

Uzavřená řeka

Řeka je uzavřená, když je ohraničená jezery nebo prameny, anebo když tvoří uzavřený okruh. Mezi těmito hranicemi může být řeka libovolně dlouhá. Hráč, který má jako jediný na řece rybáře, dostane za každý díl řeky 1 bod. Pokud je řeka uzavřena 1 nebo 2 jezery, dostane navíc po 1 bodu za každou rybu v těchto jezerech.

Červený dostane 6 bodů. Řeka sestává ze tří dílů (1, 2 a 3). Za každý díl dostane 1 bod. Jezero označené číslem 1 má jednu rybu, jezero označené číslem 3 má dvě ryby. Za ně dostane další 3 body.
Červený dostane 3 body (2 díly řeky a 1 ryba). I kdyby novou kartičku přiložil modrý, aby rozšířil svůj les, body by dostal červený, protože je hotová řeka a rybář je jeho.

Pozor: Zpravidla dokončí řeku ten, kdo má i rybáře. Ale nemusí to tak být vždy. Body vždy dostává ten, koho je rybář.

Hunters And Gatherers Scoreboard.jpg

Všechny body se ihned zaznamenávají na počítadle bodů. Když hráč doputuje se svým bodovacím kamenem opět na start, vezme si bodovací kartičku a položí ji před sebe číslem 50 nahoru. Všichni tak vidí, že už tabulku jednou obešel. Pokud doputuje ke startu podruhé, otočí kartičku na hodnotu 100. Při menším počtu hráčů se může stát, že má některý hráč více než 150 bodů. Pak si tedy vezme ještě jednu bodovací kartičku a vyloží ji číslem 50 nahoru.

Hunters And Gatherers Tile Points 50.jpg  
Hunters And Gatherers Tile Points 100.jpg  

Uzavřený les a bonusové kartičky

Les je uzavřený, když jej kolem dokola obklopují louky, nejsou v něm žádné mezery a nelze již nikam přiložit další díl tohoto lesa. Hotový les může být libovolně velký. Hráč, který má v hotovém lese jako jediný sběrače, dostane za každý díl lesa 2 body.

Červený [2] dostane 4 body.

Po vyhodnocení lesa je třeba zjistit, zda se v něm nachází valouny zlata. Pokud ano, pak si hráč, který les uzavřel, vezme jednu kartičku z bonusové hromádky. [3] Poté kartičku položí k ostatním podle obvyklých pravidel. Může na ni též umístit svou figurku nebo chýši. [4] Pokud touto akcí opět uzavře nějaké území, zase je vyhodnotí. Hráč může dostat jen jednu bonusovou kartičku za tah i kdyby opět uzavřel les se zlatým valounem. Pokud bonusové kartičky dojdou, tato akce odpadá.

Shrnutí

 • Hráč, který má v hotovém lese svého sběrače, obdrží body.
 • Hráč, který les uzavřel, táhne bonusovou kartičku. K příkladu: Pokud červený les uzavřel, dostane body i bonusovou kartičku. Pokud by les uzavřel například modrý, pak by červený dostal body a modrý bonusovou kartičku.
2 body za každý díl lesa. Červený dostane 10 bodů. V tomto lese jsou zlaté valouny, je tedy možné táhnout bonusovou kartičku.
 • Bonusovou kartičku lze přiložit kamkoliv, avšak podle pravidel.
 • Bez ohledu na počet zlatých valounů je možno táhnout vždy jen jednu bonusovou kartičku.
 • Nejsou-li v lese žádné zlaté valouny, není možné táhnout bonusovou kartičku.

Bonusové kartičky jsou popsány v pravidlech dále.

Co se stane, když je v uzavřeném lese nebo na uzavřené řece více figurek?

Budou-li hráči kartičky přikládat šikovně, může se stát, že v hotovém lese bude více lovců nebo na hotové řece více rybářů. Při vyhodnocování takového lesa nebo řeky je třeba nejprve zjistit, zda má některý z hráčů mezi figurkami většinu. Pakliže má některý hráč v takovém lese nebo na takové řece více figurek než ostatní, dostane všechny body sám. Je-li však více hráčů, kteří mají nejvíce figurek, dostanou plný počet bodů všichni tito hráči.

Příklad

Nově přiložená kartička spojuje nyní lesy, které byly až dosud rozdělené. Po přiložení je v lese více figurek.

Hunters And Gatherers ex 10.1.png

Modrý i červený dostanou oba po 10 bodech.

Hunters And Gatherers ex 10.2.png

V tomto lese má červený většinu, všech 12 bodů dostane jen on sám.

Pozor: Více figurek na hotovém území neprotiřečí pravidlu na straně 3. „Na řece, louce či v lese, kam chce hráč umístit kmenového příslušníka, nesmí stát žádná jiná figurka, ani vlastní.“ Toto pravidlo platí pro umisťování nových figurek! Ale v tomto případě jde o spojování území, na kterých stály figurky již předtím.

Návrat figurek k majiteli

Poté, co je hotový les nebo hotová řeka vyhodnocena, - a pouze tehdy - figurky se z ní vrací ke svým majitelům. Hráči si je vezmou zpět do své zásoby a od příštího tahu je mohou opět umisťovat v libovolné roli.

Příklad

Díky vhodně promyšlené akci může hráč v průběhu jednoho tahu figurku umístit, vyhodnotit a zase si ji vzít zpět. Přitom ovšem musí:

 1. nově přiloženou kartou uzavřít les nebo řeku,
 2. umístit lovce nebo rybáře,
 3. vyhodnotit hotový les nebo řeku,
 4. vzít si figurku zpět.

Pokud hráč získal nárok na tažení bonusové kartičky, může tutéž figurku dokonce ještě v tomto tahu znova umístit, pokud chce.

Hunters And Gatherers ex 11a.jpg
Hunters And Gatherers ex 11b.jpg

Chýše

Chýše se staví vždy na řeku nebo jezero. Chýše patří k ucelenému říčnímu systému. Jeden říční systém zahrnuje všechny na sebe navazující řeky a jezera. Ukončen je pouze prameny nebo okrajem hrací plochy. Chýše se vyhodnocují pouze na konci hry.

Při stavění chýše je třeba dbát na to, aby se na celém systému nenacházela žádná další chýše, a to ani vlastní (stejně jako u figurek). Jednou postavená chýše se k majiteli již nevrací a zůstává stát na herním plánu až do konce hry. [5] [6]

Pozor: chýše a rybáři si navzájem nekonkurují, tj. chýše a rybář mohou stát na jedné řece.

Příklad chýše

Systém vlevo patří modrému, systém vpravo červenému.

Hunters And Gatherers ex 12a.jpg

Modrou chýši lze postavit.

Hunters And Gatherers ex 12b.jpg

Červeného rybáře lze umístit.

Hunters And Gatherers ex 12c.jpg

Louka

Louky se v průběhu hry nevyhodnocují, slouží pouze k tomu, aby se na ně umisťovali lovci. Jednou umístěného lovce si hráč už nemůže vzít zpět. Z tohoto důvodu se lovci na hrací plochu pokládají. Ležící lovec je tak snadno k rozeznání od stojících sběračů a rybářů.
Lovci se vyhodnocují až na konci hry (viz Závěrečné vyhodnocení).

Příklad louky

Všichni tři lovci mají každý svou louku. Les, řeky a okraj hrací plochy je oddělují.

Hunters And Gatherers ex 13a.jpg

Přiložením nové kartičky se všechny tři louky spojí. Všichni 3 lovci se nyní nacházejí na jedné louce.
Pozor: Hráč, který tuto novou kartičku přiložil, nesmí umístit svého lovce, neboť na louce již lovci jsou.

Hunters And Gatherers ex 13b.jpg

Konec hry  

Na konci tahu, ve kterém je přiložena poslední kartička (nikoliv bonusová kartička, ty mohou zbýt), se postupuje takto: Hráči odeberou z hrací plochy všechny figurky, které stojí na nehotovém území (lesy, řeky).

Nehotové lesy a řeky se již vyhodnocovat nebudou. Chýše na řekách a lovci na loukách však zůstávají! Následuje závěrečné vyhodnocení.

Závěrečné vyhodnocení  

Vyhodnocení chýší

Hráč, který má jako jediný svou chýši v říčním systému, dostane za každou rybu v tomto říčním systému 1 bod. Pokud má více hráčů nejvyšší počet chýší v systému, dostanou všichni tito hráči plný počet bodů. Má-li jediný hráč nejvyšší počet chýší v systému, dostane plný počet bodů. Pro vyhodnocení chýší není rozhodující, zda je systém uzavřený či nikoli. Tímto způsobem se vyhodnotí všechny chýše.

Příklad

Modrý dostane 5 bodů (5 ryb).

Hunters And Gatherers ex 14.jpg

Vyhodnocení lovců na loukách

Pokud má hráč na louce lovce jako jediný, dostane body takto: za každý kus vysoké a za každého mamuta a zubra (pouze na bonusových kartách) dostane 2 body.

Tygři šavlozubí jsou konkurenti v honbě za potravou. Loví jen vysokou zvěř, na mamuta ani zubra si netroufnou. Za každého tygra šavlozubého na louce se jeden kus vysoké odečte. K přehlednějšímu počítání lze použít zelené kotoučky, kterými vždy přikryjete pár = 1x tygr + 1x vysoká. Zbylé kusy vysoké, mamuty a zubry můžete započítat. Pokud by se stalo, že se na jedné louce shromáždí více tygrů než vysoké, nepřináší tento stav žádné minusové body

Pokud má na louce více hráčů nejvyšší počet lovců, dostane každý tento hráč plný počet bodů. Pokud má jeden hráč nejvyšší počet lovců na jedné louce, dostane body sám.
Pro vyhodnocení lovců nehraje roli, zda je louka hotová (uzavřená) či nikoli. Tímto způsobem jsou vyhodnoceni všichni lovci na jednotlivých loukách. Po jednom vyhodnocení se zelené kotoučky seberou a použijí pro hodnocení další louky

Příklad louky

Louka 1: 1 vysoká. Zelený dostane 2 body.

Louka 2: 1 vysoká, 1 mamut, 1 tygr šavlozubí. Žlutý a červený dostanou po 2 bodech za mamuta (vysoká patří tygrovi).

Louka 3: 2x vysoká, 2 mamuti, 1 zubr, 1 tygr šavlozubý. Červený má nejvíce lovců, dostane sám 8 bodů (2 mamuti = 4 body, 1 zubr = 2 body, 1 vysoká = 2 body).

Louka 4: 2 tygři, 1 vysoká. Modrý nedostane žádné body (ani minusové).

(Pro lepší přehlednost situace jsou pouze na louce 3 zakryti zelenými kotoučky tygr a vysoká).

Hunters And Gatherers ex 15.jpg

Popis bonusových kartiček

Hraje se s nimi podle běžných pravidel. Navíc mají tyto zvláštnosti:

Hunters And Gatherers Tile B12.jpg

Oheň odežene všechny tygry z louky, na které je. Není rozhodující, zda je na louce lovec či nikoli. Na této louce se hodnotí všechny kusy vysoké zvěře.

Hunters And Gatherers Tile B07.jpg

Každá skupinka hub v hotovém lese přináší 2 body navíc.

Hunters And Gatherers Tile B02.jpg

Každý zubr přináší při vyhodnocení lovců 2 body navíc.

Hunters And Gatherers Tile B04.jpg

Pokud hráč umístí svého lovce na louku na této kartičce s kultovním monumentem, pak při vyhodnocení lovců dostane body za tuto louku pouze tento hráč - bez ohledu na to, kolik mají ostatní na této louce lovců.
Pozor: při umisťování platí jako obvykle pravidlo, že na louce ještě nesmí být žádný jiný lovec!

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 79

Hunters And Gatherers Tile 01.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 02.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 03.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 04.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 05.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 06.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 07.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 08.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 09.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 10.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 11.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 12.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 13.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 14.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 15.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 16.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 17.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 18.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 19.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 20.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 21.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 22.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 23.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 24.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 25.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 26.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 27.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 28.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 29.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 30.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 31.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 32.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 33.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 34.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 35.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 36.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 37.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 38.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 39.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 40.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 41.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 42.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 43.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 44.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 45.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 46.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 47.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 48.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 49.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 50.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 51.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 52.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 53.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 54.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 55.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 56.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 57.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 58.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 59.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 60.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 61.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 62.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 63.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 64.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 65.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 66.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 67.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 68.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 69.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 70.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 71.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 72.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 73.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 74.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 75.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 76.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 77.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 78.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile 79.jpg  1x (Startovní kartička)

Celkem bonusových kartiček: 12

Hunters And Gatherers Tile B01.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile B02.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile B03.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile B04.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile B05.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile B06.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile B07.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile B08.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile B09.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile B10.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile B11.jpg  1x
Hunters And Gatherers Tile B12.jpg  1x

Celkem bodovacích kartiček: 5

Hunters And Gatherers Tile Points 50.jpg  5x
Front
Hunters And Gatherers Tile Points 100.jpg  5x
 Back

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími RGG sem přidává následující větu: „Okraj stolu omezuje hrací plochu. Hráč tedy nesmí umístit kartičku za okraj stolu nebo posunout hrací plochu, aby umístil kartičku, která by byla za okrajem stolu.“
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Albi i Mindoku je u tohoto popisku chybě napsáno že body dostane modrý. Les je obsazený červeným, body proto dostane on.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud zahrajeme kartičku, která najednou dokončí více než jeden les, získám více než jednu bonusovou kartičku? Odpověď: Ne. V každém tahu můžete získat pouze jednu bonusovou kartičku, bez ohledu na to, kolik lesů dokončíte, ať už s počáteční kartičkou, nebo s bonusovou kartičkou. Zahrání bonusové kartičky probíhá ve stejném tahu, takže žádné další bonusové kartičky se neudělují.
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími RGG sem přidává následující větu: „Pokud pro bonusovou kartu není legální místo, hráč ji vyřadí ze hry a dobere si jinou.“
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Informace že chýše zůstává stát na herním plánu ... je pouze v pravidlech Mindoku.
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími RGG sem přidává následující větu: „Poté, co hráč umístí chýši (nebo se rozhodne ji neumístit), jeho tah končí a na řadu přichází další hráč.“