Mág a čarodějnice (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mage and Witch (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Mág a čarodějnice (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině
V okolí Carcassonne se pohybují lidé s nadáním k magii. Magie se ovšem dá využívat různými způsoby. Zatímco moudrý mág obyčejným lidem pomáhá, zlomyslná čarodějnice jim škodí.

Other languages:
MageWitch C1-06.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Mage And Witch C3 Tile F.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Mág a čarodějnice Mág a čarodějnice
Mage Witch C2 Tile F.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


V okolí Carcassonne se pohybují lidé s nadáním k magii. Magie se ovšem dá využívat různými způsoby. Zatímco moudrý mág obyčejným lidem pomáhá, zlomyslná čarodějnice jim škodí.

Úvod

Symbol MageWitch C1C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Mág a čarodějnice Mág a čarodějnice v edici C1 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2012 jako součást Big Box 4 Big Box 4. Předcházející pravidla publikovalo ve stejném roce jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál [1]

 • 8 kartiček krajiny se symbolem mág
Logo MageWitch C1.png
symbol mága
 • 1 fialová dřevěná figurka mága
Figure Mage.png
 • 1 oranžová dřevěná figurka čarodějnice
Figure Witch.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky se symbolem mága zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Obě magické figurky mějte po ruce.

Přiložení kartičky  

Pokud hráč táhne kartičku se symbolem mága, přiloží ji běžným způsobem do krajiny.

Před tím, než smí umístit svoji figurku, musí hráč uvést do hry (na začátku) nebo přemístit (pokud již jsou ve hře) mága nebo čarodějnici. Hráč umístí jednu z těchto dvou figurek buď na část nedokončené cesty, nebo na část nedokončeného města. [2] Mág a čarodějnice nesmějí stát na stejné cestě nebo ve stejném městě. [3] [4] Poté může hráč běžným způsobem umístit svoji figurku.

Při přiložení kartičky se symbolem mága musí být nasazena nebo přemístěna jedna z magických figurek. Není-li to možné (není-li zrovna v krajině žádná nedostavěná cesta či město), musí hráč jednu magickou figurku z krajiny odstranit, pokud je alespoň jedna z nich na kartičce. [5] V opačném případě oba zůstanou u počítadla bodů a čekají na vytažení a přiložení další kartičky se symbolem mága. [6]

Zvláštní případ: Pokud se po umístění některé kartičky krajiny ocitnou mág a čarodějnice na stejné cestě nebo ve stejném městě, musí hráč, který je právě na tahu, nejdříve jednu z magických figurek přesunout. Tento přesun proběhne ještě před započítáváním bodů na konci tahu.

Umístění družiníka  

Po přiložení kartičky se symbolem mága může hráč ještě umístit figurku podle běžných pravidel.

Započítání bodů  

Je-li uzavřena cesta nebo město, kde stojí některá z magických figurek, boduje se následujícím způsobem:

 • Mág přináší 1 bod navíc za každou kartičku právě dokončené cesty nebo právě dokončeného města.
 • Čarodějnice půlí body (zaokrouhlujte nahoru) za právě dokončenou cestu nebo město.
 • Při hodnocení cesty s hostincem nebo města s katedrálou, v nichž je přítomna také čarodějnice, jsou nejprve přičteny dodatečné body za hostinec nebo katedrálu, až poté je tento součet snížen na polovinu. [7]

Magickou figurku po vyhodnocení cesty nebo města vraťte zpět vedle krajiny. Může se vrátit zpět do krajiny pomocí další kartičky se symbolem mága.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry při závěrečném vyhodnocení ovlivňují mág a čarodějnice počet získaných bodů úplně stejným způsobem jako v průběhu hry.

Neuzavřené cesty s hostincem a neuzavřená města s katedrálou běžně na konci hry přinášejí 0 bodů. Pokud se v nich nachází Mág, přinášejí 1 bod za každou kartičku. Erby ve městě ale žádné body nepřinesou. [7]

Mage Witch C1 example1.png
Příklad 1: Za město by hráči podle běžných pravidel dostali 20 bodů (8 kartiček + 2 erby po 2 bodech). Ve městě je mág a město je složeno z 8 kartiček, přináší tedy 8 bodů navíc. Červený a modrý získají každý 28 bodů.
Mage Witch C1 example2.png
Příklad 2: Jsou uzavřeny zároveň 2 cesty. Cesta modrého se skládá z 5 kartiček, ale modrý dostane jen 3 body, neboť na cestě je čarodějnice. Cesta červeného se skládá ze 3 kartiček a přinese 6 bodů, neboť je na ní mág.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 8
MageWitch C1-01.png 1×
 
MageWitch C1-02.png 1×
 
MageWitch C1-03.png 1×
 
MageWitch C1-04.png 1×
 
MageWitch C1-05.png 1×
 
MageWitch C1-06.png 1×
 
MageWitch C1-07.png 1×
 + Křižovatka
MageWitch C1-08.png 1×
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Logo MageWitch C1.png | symbol mága

Kartička s obrazcem v obilí

V každém z šesti samostatných minirozšíření najdete 1 kartičku krajiny z dalšího minirozšíření „Kruhy v obilí Kruhy v obilí“. Toto rozšíření je možné přidat do hry i po jedné kartičce, nejlépe se však hraje se všemi šesti kartičkami dohromady. [8]

Celkem kartiček: 1
MageWitchCC C1-09.png 1×
 
Vysvětlivky
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Samostatně vydané rozšíření obsahuje navíc 1 kartičku krajiny s obrazcem v obilí.
 2. Výklad pravidel komunitou To znamená, že pokud dokončíte cestu nebo město obsahující kartičkou se symbolem mága, nemůžete již na tato území umístit magickou figurku (území již není nedokončené). Přiložením kartičky bylo území dokončeno dříve, než na něj bylo možné umístit magickou figurku.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud se již mág nebo čarodějnice nacházejí na některé kartičce herního plánu a je přiložena kartička se symbolem mága, musí být jedna magická figurka přesunuta do jiného území. (5/2014)
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tedy: 1) Pokud není ve hře ani jedna figurka, umístíte jednu do hry. 2) Pokud jsou ve hře obě magické figurky, přesunete jednu z nich na jiné území. 3) Pokud je ve hře pouze jedna figurka, vyberete si jednu z nich k přesunu - můžete přesunout buď figurku, která je již ve hře, nebo figurku, která začala tah mimo herní plán. Ve všech těchto situacích si můžete vybrat, zda pohnete mágem nebo čarodějnicí. (aktualizováno 5/2014; opraveno 3/2020)
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Poslední část této věty pochází z pravidel vydaných RGG.
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta pochází z pravidel vydaných RGG.
 7. 7.0 7.1 Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Toto dodatečné upřesnění pochází z pravidel Big Box 4 Big Box 4 od HiG. Česká pravidla od Mindoku toto dodatečné vysvětlení žádném návodu neobsahují.
 8. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že kartičky s obrazcem v obilí obsažené v Mini 1-6 se liší od kartiček které byly vydány samostatně (tato verze je nazývána „Kruhy v obilí I“).