De Graaf van Carcassonne (1 editie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Count of Carcassonne (1st edition) and the translation is 100% complete.
Other languages:
Count City C1.jpg Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Count Of Carcassonne C2 Feature Tiles.pngLees de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
Graaf, Koning en Consorten Graaf, Koning en Consorten
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Algemene informatie en opmerkingen

Carcassonne Start Tableu C1 Front.png

De Graaf van Carcassonne werd oorspronkelijk in 2004 uitgegeven door Hans im Glück.

In 2007 werd deze uitbreiding opnieuw uitgegeven als onderdeel van Graaf, Koning en Consorten Graaf, Koning en Consorten.

In 2015 werd het in de webwinkel van CundCo als één enkele tegel van 4x3 verkocht. Deze versie heeft echter aan de bovenkant een extra stadsdeel dat in het oorspronkelijke ontwerp niet voorkomt.


Speelmateriaal

 • 12 nieuwe stadstegels
 • 1 graaf

Spelregels

Voorbereiding

Leg aan voordat je met het spel begint de twaalf stadstegels aan elkaar en vorm daarmee één grote stad. Leg deze midden op tafel. Deze stad [1] – Carcassonne zelf – dient als startpunt voor het spel. [2] [3] [4] De starttegel uit het basisspel heb je derhalve nniet nodig. [5] [6]

Count City C1 Areas.jpg

Er zijn vier wijken in de stad:

 1. Het kasteel
 2. De markt
 3. De smederij
 4. De kathedraal

Zet het houten speelstuk, de Graaf van Carcassonne, op de wijk met het kasteel in de stad. Daarna begint het spel zoals gebruikelijk.

Het leggen van landtegels

Deze uitbreiding heeft verder geen landtegels. Trek landtegels van het bassisspel en eventuele andere uitbreidingen waar je mee speelt volgens de gebruikelijke spelregels. De tegels mogen aan de Stad Carcassonne worden aangelegd die als startpunt voor het bouwen van het landschap dient.

Het zetten van een horige

Als je een tegel aanlegt waarmee een project dat op de Stad Carcassonne staat wordt uitgebreid (weg, stad of weide), dan mag je daar volgens de gebruikelijke spelregels een horige op zetten.

Puntentelling

Als je een tegel aanlegt waarmee een project op de Stad Carcassonne wordt afgebouwd (weg, stad), dan worden daarvoor volgens de normale spelregels punten geteld.

Als echter de uitbreiding De Graaf van Carcasonne wordt gebruikt, vinden er nog aanvullende acties plaats als door het aanleggen van een tegel ergens op het speelveld een project wordt afgebouwd waar een of meer andere spelers wel punten voor krijgen, maar de speler die de tegel legde die dat veroorzaakte niet. Dit staat hier onder beschreven.

Horigen van en naar de stad Carcassonne verplaatsen

Telkens wanneer een speler een tegel aanlegt waardoor ten minste één speler punten krijgt, [7] [8] maar de speler die de tegel aanlegde niet, dan mag deze speler één horige uit zijn vooraad op een stadswijk naar keuze zetten. [9] [10] [11] [12] Als er meerdere projecten worden afgebouwd, mag de speler van geen van deze tellingen om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Een speler mag per beurt slechts één horige in Carcassonne zetten. [13] Dit is in aanvulling op een horige die hij eventueel als onderdeel van zijn normale beurt gezet heeft, maar hij mag slechts één horige in Carcassonne zetten per gelegde tegel, ongeacht hoeveel puntentellingen door het aanleggen van de tegel veroorzaakt werden. [14]

Als een speler echter een dubbele beurt krijgt-vanwege de bouwmeester-dan mag in beide delen van de beurt een horige in Carcassonne worden gezet. [15]

Hoofdmannen mogen ook in Carcassonne worden gezet; zoals gebruikelijk tellen ze voor het bepalen van de meerderheid op een project voor twee horigen. [16] Als Burgemeesters & Abdijen Burgemeesters & Abdijen wordt gebruikt, mag de burgemeester op de wijk kasteel en de transportwagen op de wijken kasteel, smederij of kathedraal worden gezet. [17]

Als een project in de loop van het spel wordt afgebouwd [18] [19] mogen alle spelers, voordat de puntentelling plaatsvindt, [20] hun horigen uit de bijbehorende stadswijk naar het te tellen project verplaatsen (uitgezonderd de horigen die in dezelfde stadswijk staan als de graaf). Deze methode mag ook gebruikt worden om horigen te verplaatsen naar projecten die reeds bezet zijn.

De horigen worden verplaatst volgens deze spelregels:

 • uit de wijk kasteel (1) mag een horige verplaatst worden naar een stad [21]
 • uit de wijk smederij (3) mag een horige verplaatst worden naar een weg
 • uit de wijk kathedraal (4) mag een horige verplaatst worden naar een klooster [22] [23] [24]
 • van de wijk markt (2) mag een horige naar een weide verplaatst worden [25]

Horigen die zich in de wijk markt bevinden mogen pas aan het einde van het spel worden ingezet. [26] [27]

Hoe werkt dat in de praktijk?

De speler links van de speler die de tegel gelegd heeft waardoor een puntentelling werd veroorzaakt begint, met de klok mee gevolgd door de andere spelers, met een verplaatsingsronde die éénmaal de tafel rond gaat. [28] Dus, de speler die de tegel gelegd heeft mag zijn of haar horigen als laatste verplaatsen. Elke speler mag er voor kiezen alle, één of meer, of geen van zijn horigen vanuit de bijbehorende stadswijk naar het te tellen project te verplaatsen. Daarna volgt de gebruikelijke puntentelling. [29]

Horigen die niet verplaatst zijn blijven in Carcassonne. Horigen in Carcassonne kunnen alleen op de hierboven beschreven wijze verplaatst worden. Ze mogen niet op een andere manier naar de speler terugkeren (zoals terug in voorraad nemen). De draak mag de stad Carcassonne niet betreden en kan dus noch de graaf, noch enige horige die daar staat "opvreten". [30] [31] [32] [33]

Figure Count.png
The Count of
Carcassonne

De Graaf

Een speler die een horige in de stad Carcassonne zet, mag daarnaast de Graaf in een stadswijk naar keuze zetten. Uit de stadswijk waar de Graaf zich bevindt, mogen nooit horigen worden genomen. [34] Voorbeeld: er vindt een telling van een stad plaats. De Graaf staat op het kasteel. De spelers mogen geen horigen van het kasteel in de stad zetten.

De horigen in deze stadswijk behoren tot de entourage van de Graaf en staan daar dus vast totdat de Graaf naar een andere stadswijk wordt verplaatst. De Graaf moet altijd duidelijk in één van de wijken staat en verlaat Carcassonne nooit.

Officiële varianten

Zelfs de aristocratie is aan bepaalde regels onderworpen, en kan niet zomaar doen wat zij wil. De volgende varianten houden hier rekening mee en beperken de vrijheid van de Graaf. Het gebruik van deze varianten geeft deze mini-uitbreiding nog meer tactische mogelijkheden. In beide varianten mag de Graaf niet meer vrij verplaatst worden, maar wel:

 1. telkens als een nieuwe horige in de stad Carcassonne wordt gezet, wordt de Graaf met de klok mee verplaatst naar de volgende stadswijk, of
 2. de Graaf wordt verplaatst naar de stadswijk waar de nieuwe horige is neergezet.

Huisregels

Leg eerst de rivier, pas vervolgens de stad Carcassonne zo aan de rivier dat er zoveel mogelijk tegels aansluiten. Dat leidt er waarschijnlijk toe dat de rivier om de stad stroomt.

Tegelverdeling

Versie uit 2004/2008

Totaal aantal tegels: 12 (as 1 starting block)

Achterkant van de tegels:

Count CityBack C1.png

Versie uit 2015

Totaal aantal tegels: 1

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Officiële verheldering van de uitgever De stad Carcassonne telt ook mee bij het tellen van weiden aan het einde van het spel en telt eveneens mee bij de puntentelling voor de koningstegel. (11/2013)
 2. Officiële verheldering van de uitgever Horigen mogen ingezet worden op projecten op de tegels van de Stad Carcassonne die zich buiten de Stad Carcassonne zelf bevinden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een magische poort of een vliegtuig. (1/2013)
 3. Officiële verheldering van de uitgever De draak mag rond Carcassonne jagen, waarbij de onderdelen van het landschap als normale tegels worden behandeld en speelstukken op die tegels dus opgevreten kunnen worden. Horigen die zich, evenals de graaf, binnen Carcassonne bevindten worden niet geraakt. Dit is een opmerkelijke afwijking van eerdere VGA's. (10/2012)
 4. Interpretatie uit de gemeenschap Gegeven de nieuwe interpretatie van de beweging van de draak en horigen op projecten buiten de Stad Carcassonne, lijkt het ons logisch dat de pest ook toegestaan is op het buitenmuurse gedeelte van deze tegels. Dit is echter niet officieel. (1/2013)
 5. Officiële verheldering van de uitgever De meest recente spelregels voor De Rivier II stellen dat als je besluit om zowel De Graaf van Carcassonne als De Rivier II als starttegels voor een spel te gebruiken, het mogelijk is dat je niet alle riviertegels kunt leggen als je te dicht bij de Stad Carcassonne bouwt. Riviertegels die niet aangelegd kunnen worden leg je, analoog aan de spelregels voor het basisspel, terug in de doos. Zelfs als de rivier niet helemaal neergelegd kan worden, gaat het spel vervolgens op de gebruikelijke wijze verder. Zie voor meer informatie de opmerkingen bij De Rivier II.
 6. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de oorspronkelijke spelregels stond verder nog de volgende verheldering: “De Rivier: leg eerst de stad neer. Pas daarna de bron zo aan dat de rivier van Carcassonne wegvoert. Deze variant zou kunnen leiden tot problemen bij het aanleggen van tegels.” Dit in tegenstelling tot de inleidende alinea van de spelregels voor Graaf, Koning en Consorten: “We raden aan om De Graaf van Carcasonne en De Rivier II niet samen in 1 spel te gebruiken, omdat dit problemen bij het aanleggen van tegels zou kunnen veroorzaken.” Met andere woorden, het officiële standpunt is in de loop der jaren gewijzigd.
 7. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de oorspronkelijke versie van de spelregels wordt specifiek het afbouwen van een weg, stad of klooster genoemd als voorwaarde om een horige naar Carcassonne te verzetten. In de versie van de spelregels van RGG alsook de spelregels van Big Box 2 Big Box 2 wordt die spelregel gewijzigd naar wat wij hier schrijven.
 8. Interpretatie uit de gemeenschap Uit de bewoording blijkt duidelijk dat alleen een puntentelling die veroorzaakt is door het aanleggen van een tegel het verplaatsen van een horige naar Carcassonne kan veroorzaken. Punten als gevolg van andere zaken dan het aanleggen van een tegel (zoals van nieuwsberichten (Nieuwsberichten Nieuwsberichten) of het betalen van losgeld voor de toren (De Toren De Toren) veroorzaken dus geen horige-plaatsing. Interessant genoeg geeft het antwoord op een andere veel gestelde vraag (hieronder en op de pagina van Burgemeesters & Abdijen Burgemeesters & Abdijen) aan dat het zetten van een herenboerderij wel de mogelijkheid van het zetten van een horige in Carcassonne oplevert.
 9. Officiële verheldering van de uitgever De burgemeester, transportwagen en abt mogen op de bijbehorende wijk van Carcassonne worden gezet. De herenboerderij kan niet in de stad Carcassonne worden gezet. (bijgewerkt 3/2015)
 10. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Als ik een herenboerderij zet op een weide waar een andere speler al een boer heeft, waardoor deze daar punten voor krijgt terwijl ik zelf geen punten krijg, mag ik dan een horige in Carcassonne zetten? (Hoewel mij dit op dit moment geen punten oplevert, zal de herenboerderij aan het einde van het spel vrijwel zeker punten opleveren). Antwoord: Ja, dat is toegestaan. Het gaat alleen om onmiddellijk verkregen punten. Een vergelijkbare vraag rijst met betrekking tot handelswaren, die ook aan het einde van het spel punten op kunnen leveren.
 11. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Stel dat ik een ketter heb die een monnik heeft uitgedaagd en ik leg de tegel aan waardoor het klooster van de monnik wordt afgebouwd, zodat de speler met de monnik 9 punten krijgt en ik 0. Mag ik dan in dit geval toch een horige in Carcassonne zetten? Antwoord: Ja, puntentelling veroorzaakt, geen punten gekregen: voldaan aan de voorwaarden.
 12. Officiële verheldering van de uitgever Een horige mag niet via een magische poort in Carcassonne gezet worden. De magische poort staat alleen toe dat horigen gezet worden op tegels waar ze volgens de normale spelregels geldig gezet mogen worden als had de speler die tegel zojuist gelegd. Carcassonne wordt volgens andere regels bezet.
 13. Officiële verheldering van de uitgever Een speler die een weg, stad of klooster afbouwt maar daar geen profijt van heeft, kan dan niet een horige in Carcassonne zette om die vervolgens naar het project te verplaatsen voor de puntentelling. De puntentelling vindt eerst plaats en daarna, als de situatie zich voordoet, mag een horige in Carcassonne worden gezet. Gebruikt de speler een horige die al in Carcassonne staat, dan heeft hij of zij profijt van de puntentelling en mag dus geen andere horige in Carcassonne zetten.
 14. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze zin is een aanvulling op de spelregels in de editie van RGG van Big Box 2 Big Box 2.
 15. Interpretatie uit de gemeenschap Deze zin stond oorspronkelijk verderop in de spelregels, in het gedeelte over de integratie van De Graaf van Carcassonne met andere uitbreidingen. Bovendien verheldert de verie van de spelregels in Graaf, Koning en Consorten dat in beide “delen” van een dubbele beurt een horige in Carcassonne mag worden gezet in plaats van in beide “beurten” - omdat een dubbele beurt als een enkele beurt wordt gezien in plaats van twee aparte beurten.
 16. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze zin staat ook in het deel over de interactie van deze uitbreiding met andere.
 17. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze laatste zin is afkomstig uit de spelregels van HiG’s Big Box 2 Big Box 2, waar het iets later in de tekst staat. Hij komt ook voor in de editie van RGG.
  Interpretatie uit de gemeenschap Er is ook een zin waarin staat dat “als ze betrokken zijn bij een puntentelling, tellen ze zoals gebruikelijk voor twee horigen.” Aangezien een burgemeester een waarde heeft afhankelijk van het aantal wapens in een stad, en de transportwagen als een enkele horige telt, kunnen we niet anders dan concluderen dat deze zin het gevolg is van een onfortuinlijke knip-en-plak actie uit de spelregels over hoofdmannen. Er had waarschijnlijk moeten staan: “als ze betrokken zijn bij de puntentelling van een project, tellen ze zoals gebruikelijk mee voor de meerderheid.” De RGG editie vertaalt dit als: “als ze gebruikt worden bij de puntentelling, telt elke voor twee horigen.”
 18. Officiële verheldering van de uitgever Horigen in Carcassonne mogen naar lege wegen, steden, kloosters of weiden worden verplaatst. Als een lege weg, stad of klooster afgebouwd wordt, mogen horigen uit de bijbehorende wijk van de stad (horigen uit de wijk kasteel kunnen alleen naar steden, enzovoort) daarheen verplaatst worden en volgt er direct een puntentelling. Onbezette steden, wegen en kloosters leveren over het algemeen niet heel veel punten op, dus deze optie is vooral nuttig om horigen uit Carcassonne weer terug in voorraad te nemen.
 19. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van RGG staat: “als een [project] wordt geteld” in plaats van afgebouwd, wat potentieel voor verwarring kan zorgen bij het vergelijken van de verschillende sets spelregels (bijv. voor onbezette projecten waarvoor niemand punten krijgt). Echter, zoals de burchten (Bruggen, Burchten & Bazaars Bruggen, Burchten & Bazaars) bewijzen, worden alle projecten wel geteld, ook als er geen horige staat om die punten te krijgen. Er is dus geen tegenstrijdigheid.
 20. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Dit is een kleine afwijking van de oorspronkelijke spelregels waar stond: “voordat de meerderheid wordt bepaald”
 21. Officiële verheldering van de uitgever Horigen uit de Stad Carcassonne (wijk kasteel) mogen niet naar een burcht (uit (Bruggen, Burchten & Bazaars Bruggen, Burchten & Bazaars), worden verplaatst aangezien een burcht geen stad is maar een nieuw type project.
 22. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Tot nu wat het onmogelijk om een tweede monnik op een klooster te krijgen... Antwoord: Dat is precies het punt. Er was geen spelregel die stelde dat er maar één monnik op een klooster mag staan. Het was alleen onmogelijk vanwege de spelregels voor het aanleggen van tegels. Dit is de eerste gelegenheid om een klooster van een andere speler af te pakken. Een hoofdman op een klooster zetten kan nu ook de moeite waard zijn.
 23. Officiële verheldering van de uitgever Een abdij heeft alle eigenschappen van een klooster, dus mag een horige uit de wijk kathedraal naar een abdij worden verplaatst. Een horige mag ook uit de wijk kathedraal naar een cultusplaats of een Duits klooster dat als klooster fungeert verplaatst worden. Doe je dat, dan moet die horige ook ingezet worden als monnik (niet als abt) omdat het project alleen afgebouwd was voor een telling als klooster. Een horige mag niet uit de wijk kathedraal naar een Duits klooster verzet worden waar een horige als abt op staat (dat wil zeggen, met de speciale functie van een Duits klooster die pas aan het einde van het spel wordt geteld). (6 & 10/2014)
 24. Interpretatie uit de gemeenschap Een Duits klooster moet ofwel onbezet zijn of bezet worden door ten minste één monnik (ongeacht of er andere horigen aanwezig zijn die als abt zijn gezet) om als afgebouwd te kunnen worden beschouwd wanneer deze omringd wordt door tegels. Een Duits klooster kan niet afgebouwd zijn als er alleen horigen op staan die als abt zijn ingezet.
 25. Officiële verheldering van de uitgever Een horige mag vanuit Carcassonne naar een weide met een herenboerderij worden verplaatst. De boer wordt dan onmiddellijk geteld en levert dus slechts 1 punt per stad op en staat (belangrijk!) dus niet meer op de weide bij de reguliere eindtelling. [Uiteraard is het ook voor het op deze manier verplaatsen van een horige vereist dat er volgens de onderliggende regels een puntentelling veroorzaakt werd - dit kan aan het einde van het spel zijn, of als een weide zonder herenboerderij gekoppeld wordt aan een weide waar er wel een staat – Chris O.]
 26. Officiële verheldering van de uitgever Dat is niet meer helemaal waar. Het zetten van een herenboerderij en vervolgens tellen van de weide levert wel een gelegenheid om een horige uit Carcassonne te verplaatsen. Aangezien weiden nu op andere momenten geteld kunnen worden dan aan het einde van het spel, kunnen horigen ook eerder in het spel vanaf de wijk markt naar weiden verplaatst worden. Dat gebeurt dus direct na het zetten van een herenboerderij, en voordat de boeren geteld worden. [Het samenvoegen van een weide waar een horige ligt met een weide waar een herenboerderij op staat zou logischerwijs een andere gelegenheid zijn - Chris O.]
 27. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Hoe werkt het verplaatsen van horigen bij de eindtelling? Antwoord: In principe op vrijwel dezelfde manier als tijdens het spel. De 'veroorzaker' van de eindtelling is de speler die de laatste tegel heeft aangelegd en daarmee het spel beëindigde. Te beginnen met de speler links van de speler die het spel beëindigde, mag iedere speler één van zijn of haar horigen uit de stad Carcassonne naar een bijbehorend project op het speelveld verplaatsen [horigen in de wijk kasteel mogen alleen verplaatst worden naar steden, enzovoort]. Horigen mogen ook naar onafgebouwde wegen, steden, kloosters of weiden worden verplaatst. Dit gaat zo door totdat geen enkele speler meer horigen uit Carcassonne kan verplaatsen. De graaf blokkeert nog steeds de wijk waar hij staat. Normaalgesproken zal de speler die de meeste horigen in Carcassonne heeft degene zijn die de laatste horige verplaatst.
 28. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers e uitspraak dat er maar één verplaatsingsronde is, is een verheldering die specifiek is voor de spelregels van RGG.
 29. Officiële verheldering van de uitgever Horigen in Carcassonne worden niet geteld. Deze horigen kunnen de gebruikelijke puntentelling echter wel beïnvloeden omdat spelers hun horigen naar elke stad, weg, klooster of weide die op dat moment geteld wordt mogen verplaatsen.
 30. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze zin staat in de spelregels van HiG’s Big Box 2 Big Box 2 verderop. Dit bevestigt eerdere VGA's, zoals hieronder wordt getoond. Het staat ook in de RGG editie.
 31. Officiële verheldering van de uitgever De draak mag rond de muur van Carcassonne vliegen, waarbij de landschapsgebieden daar als normale tegels worden behandeld en dus alle speelstukken aldaar opgevreten worden. Horigen (alsook de graaf) binnen Carcassonne blijven onaangetast. Dit is een opmerkelijke afwijking van eerdere VGA's. (10/2012)
 32. Interpretatie uit de gemeenschap Gegeven de nieuwe interpretaties met betrekking tot de jacht van de draak en horigen op projecten buiten de stadsmuur van Carcassonne, blijkt het ons dat het ook de pest toegestaan is om op het buitengebied van deze tegels te komen. Dit is echter niet officieel. (1/2013)
 33. Officiële verheldering van de uitgever Horigen mogen op projecten op de tegels van de stad van Carcassonne die buiten de stad Carcassonne zelf liggen worden ingezet. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een magische poort of een vliegtuig. (1/2013)
 34. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van de RGG-editie van Big Box 2 Big Box 2 staat ”Geen enkele speler mag een horige naar of van de wijk verplaatsen waar de Graaf staat.” Deze aanvulling staat in geen enkele andere versie van de spelregels.