Bruggen, Burchten en Bazaars (1e editie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Bridges, Castles and Bazaars (1st edition) and the translation is 72% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 05.jpg Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Bridges Castles Bazaars C2 Tile B.jpgOpen de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
Bruggen, Burchten & Bazaars Bruggen, Burchten & Bazaars
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Box BCB1 C1 999.png

999 Games

Travelling traders arrive in the land and organize bazaars, in which haggling is considered an art. At the same time, engineers are expanding the road network with modern bridges, and small castles are being built everywhere to defend the region.

General info and comments

Algemene informatie en opmerkingen

Markering

Bruggen, Burchten en Bazaars werd oorspronkelijk in 2010 uitgegeven door Hans im Glück.

Dit is de achtste grote uitbreiding voor Carcassonne en introduceert enkele nieuwe aspecten in het spel. Rondtrekkende handelaars komen in het land en organiseren markten, waarbij handjeklap tot een kunst wordt verheven. Tegelijkertijd breiden ingenieurs het wegennet uit met moderne bruggen en worden er overal kleine burchten gebouwd om de regio te verdedigen.

De nieuwe items zijn:

 • Bruggen
 • Burchten
 • Markten

Een Carcassonne-uitbreiding is geen echte Carcassonne-uitbreiding als er geen nieuwe tegels bij zitten en dus vind je in de doos 12 tegels met stadsdelen, wegdelen en kloosters in nieuwe combinaties plus op sommige tegels de markten waarmee een nog mooier speelveld gemaakt kan worden.

Speelmateriaal

 • 12 nieuwe landschapstegels
 • 12 burchten
 • 12 houten bruggen

Spelregels

Voorbereiding

De twaalf nieuwe landtegels dienen door die van het basisspel geschud te worden. Tijdens he spel worden ze volgens de normale spelregels getrokken en aangelegd.

Iedere speler ontvangt, afhankelijk van het aantal spelers, bruggen en burchten en wel:

 • in een spel met twee tot vier spelers, ontvangt iedere speler 3 bruggen en 3 burchten;
 • in een spel met vijf of zes spelers, ontvangt iedere speler 2 bruggen en 2 burchten.

Alle spelregels van Carcassonne blijven, met uitzondering van onderstaande aanvulingen, gelden.

Landtegel leggen

De spelers trekken tegels en leggen die volgens de gebruikelijke spelregels aan. [1]

De marktdag

Een markt

Als er een tegel met een markt wordt getrokken, legt de speler die zoals gebruikelijk aan (inclusief het zetten van een horige, een puntentelling, of niet als er geen plaats is waar dat kan). [2] [3]

Daarna vindt de marktdag plaats waarbij landschapstegels worden geveild.

De speler die aan de beurt is trekt zoveel tegels als er spelers zijn en legt die open. Nu zoekt de volgende speler één van de tegels uit en zegt hoeveel punten hij biedt om deze tegel te verkrijgen (een speler kan ook 0 punten bieden!). Om de beurt, met de wijzers van de klook mee, komen nu alle spelers éénmaal aan de beurt. Ofwel verhoogt een speler het bestaande bod, ofwel hij past.

Als alle spelers hebben geboden of gepast, moet de speler die de tegel heeft uitgezocht een keuze maken:

 • de tegel kopen van de hoogste bieder en deze hiervoor de geboden punten te geven, OF
 • de tegel aan de hoogste bieder verkopen en de geboden punten van hem ontvangen.

Hierbij wordt het puntentotaal voor de ene speler op de scoretabel verminderd en voor de andere speler verhoogd. Als de speler die de tegel gekozen had ook de enige is die een bod heeft gedaan, dan worden de geboden punten alleen van zijn puntentotaal afgehaald, maar niet aan een andere speler toegekend. Spelers mogen meer punten bieden dan ze hebben en hun telsteen achter de 0 op scoretabel zetten. In dit geval kunnen ze de telsteen plat leggen om aan te geven dat deze negatief is. [4] [5]

Daarna is de volgende speler aan de beurt die nog op de marktdag nog geen tegel heeft verkregen. [6] Spelers die al een tegel ontvangen hebben mogen niet meer meebieden. De laatste tegel gaat gratis naar de speler die nog geen tegel heeft gekocht.

Nadat alle tegels zijn geveild, leggen alle spelers de tegels die ze gekocht hebben om de beurt aan, zoals in een normale beurt. [7] De linkerbuurman van de speler die aan de beurt is begint.

Voorbeeld met 3 spelers:
Rood trekt een tegel met een markt. Zij legt deze tegel aan en zet één van haar horigen op deze tegel. Daarna legt zij drie landschapstegels open.
* Blauw is de volgende speler die aan de beurt is en hij kiest een tegel uit waarvoor hij 2 punten biedt. Groen past en rood biedt 3 punten. Blauw (de veilingmeester) wil de tegel graag houden en betaalt dus 3 punten aan rood (de meest biedende). Dit betekent dat blauw zijn puntentotaal vermindert met 3 en dat rood haar puntentotaal met 3 verhoogt.
* Nu zoekt groen een tegel uit en hij biedt 2 punten. Rood biedt 3 punten, blauw mag niet meer bieden. Groen geeft haar de tegel en ontvangt de 3 punten. Het puntentotaal van rood wordt met 3 punten verminderd.
* Nu is er nog maar één tegel over die groen gratis krijgt.
Te beginnen met blauw leggen alle spelers hun geveilde kaart aan, zoals in een normale speelbeurt.

Te weinig tegels: Als een speler een markttegel aanlegt en er zijn niet genoeg gedekte tegels voor alle spelers, vindt er geen tegelveiling plaats. De markt op de tegel wordt verder genegeerd en de tegel wordt zoals gebruikelijk gespeeld. [8]

Geen kettingreactie: Als door het aanleggen van een markttegel er een andere markttegel gekocht en aangelegd wordt, worden er geen aanvullende tegels opengelegd en geveild. Pas nadat alle geveilde tegels aangelegd zijn, kan er een nieuwe marktveiling plaatsvinden. [9]

Variatie: Er moeten net zoveel tegels opengelegd worden als er spelers zijn. Beginnend met de volgende speler, kiest elke speler om beurten een van de tegels en plaatst deze zoals in een normale beurt. Dit gaat zo door totdat alle onbedekte tegels zijn toegekend, en dan gaat het spel verder zoals normaal. [10] [11]

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Wat is de volgorde van gebeurtenissen als de bazaartegel een project met een bouwmeester uitbreidt?

Antwoord:
Bridges Castles Bazaars C1 Bazaar QA.png

Als je een bazaartegel trekt en je een bouwmeesterbeurt kunt uitvoeren, neem je eerst het juiste aantal gedekte tegels en voer je de bazaar en de veiling uit. Dan begint een nieuwe ronde met een speciale eigenschap - elke speler heeft een open en bekende tegel in plaats van een onbekende tegel te trekken, en je mag je abdij niet als eerste tegel aanleggen. Als je je geveilde tegel hebt aangelegd en daardoor een bouwmeesterbeurt mag uitvoeren, dan kun je ervoor kiezen om je abdij aan te leggen of een nieuwe gedekte tegel te trekken. Als een speler een nieuwe bazaartegel trekt [bij zijn of haar bouwmeesterbeurt], wordt deze genegeerd totdat de laatste speler die een geveilde tegel heeft zijn beurt beëindigt (inclusief zijn bouwmeesterbeurt, indien mogelijk). Eventuele uitgestelde bazaars vinden nu om beurten plaats. Als de bazaars afgelopen zijn, doe je je bouwmeesterbeurt. [12]

Met andere woorden:

 • Trek bazaartegel en voer het eerste deel van je dubbele beurt uit.
 • ** // Start openstaande bazaars // **
 • Trek de tegels (nog gedekt)
 • Draai de tegels open en voer de veiling uit
 • ( Begin nieuwe bazaars uit te stellen )
  • 1e speler met geveilde tegel (als het een bazaartegel is, wordt er geen bazaar veroorzaakt)
  • Bouwmeesterbeurt van de eerste speler, indien van toepassing
  • Volgende speler met geveilde tegel (als het een bazaartegel is, wordt er geen bazaar veroorzaakt)
  • Bouwmeesterbeurt van de volgende speler, indien van toepassing
  • ...
  • Laatste speler met geveilde tegel (als het een bazaartegel is, wordt er geen bazaar veroorzaakt)
  • Bouwmeesterbeurt van de laatste speler, indien van toepassing
 • ( Stop met uitstellen van nieuwe bazaars )
 • Speler die in zijn/haar bouwmeesterbeurt een nieuwe bazaartegel heeft getrokken en aangelegd (openstaande uitgestelde bazaar)
 • ** Terug naar // Start openstaande bazaars // totdat er geen uitgestelde bazaars meer zijn **
 • Voer je bouwmeesterbeurt uit (tweede deel van je dubbele beurt)

Bruggen

Figure Bridge.png

Tijdens zijn of haar beurt, [13] mag een speler, en naast het aanleggen van een tegel en het zetten van een horige, één brug bouwen. [14] De brug vervolgt een weg; dat wil zeggen, hij voert de weg over de tegels en telt precies hetzelfde als een wegdeel op een landtegel. [15] [16]

Om een brug te bouwen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De brug mag gebouwd worden op de zojuist geplaatste tegel, of op een aangrenzende tegel die er aan een kant aan grenst.
 • Beide uiteinden van de brug moeten op een veld staan (niet op een stad, weg, rivier, enzovoorts).

Een speler mag de tegel ook zo aanleggen dat een weg in een weide eindigt mits hij of zij de weg door laat lopen met een brug. Er mag een horige op de tegel gezet worden; als de brug op de zojuist aangelegde tegel is gezet, mag de horige op de brug worden gezet. [17] Weiden of steden onder een brug worden niet gescheiden. Het is ook toegestaan om meerdere bruggen achter elkaar te bouwen. [18] [19]


Een brug bouwen op de zojuist aangelegde tegel: Rood breidt haar stad uit. Aangezien er geen wegdelen op de nieuwe tegel staan, bouwt ze een brug om de weg over het nieuwe stadsdeel heen door te laten lopen.
Volgende beurt: Blauw bouwt zijn weg af en krijgt 3 punten (net als bij normale wegdelen, de brug levert 1 punt op)
Een brug bouwen op een tegel die grenst aan de zojuist aangelegde tegel: Rood legt een tegel aan en claimt de weg. Met behulp van een brug loopt de weg door over het stadsdeel op de naastgelegen tegel.
Bruggen kunnen ook in elkaars verlengde en over kloosters heen gebouwd worden, zelfs als deze al bezet waren.
Het is niet toegestaan hier een brug te bouwen, aangezien één van de brugpilaren op een weg staat.

Burchten

Token Castle C1.png
Rood maakt een kleine stad met haar tegel en bouwt deze uit tot een burcht.

Als een speler een kleine stad maakt – bestaande uit slechts twee halfronde stadsdelen [20] [21] – de bezetter mag kiezen om de stad af te bouwen en er de gebruikelijke punten (4) voor te krijgen, of deze uit te bouwen tot een burcht. [22] [23] Om deze uit te bouwen, legt de bezetter één van zijn of haar burchtfiches op de stad en verplaatst de horige die erop stond naar de burcht. [24] [25] [26] Een kleine stad die uitgebouwd wordt tot een burcht wordt als niet afgebouwd beschouwd.

Voor het bouwen van een burcht krijg je geen punten. De speler krijgt pas punten als er in de directe omgeving van de burcht [27] bij een volgende beurt een project (klooster, stad of weg) wordt afgebouwd. [28] [29] [30] Meer specifiek, een deel van het project wat afgebouwd wordt moet op één of meer van de aan de burcht grenzende tegels liggen. De aangrenzende tegels zijn de twee waarop de burcht ligt, de twee tegels links ervan en de twee tegels rechts ervan – in totaal zes tegels.

De tegels 1-6 grenzen aan de burcht van rood. De bezetter kan punten krijgen voor één van de volgende projecten:
• het KLOOSTER op 1
• de WEG op 1
• de STAD bovenaan 3
• de STAD aan de rechterkant van 6
(De kleine stad op 3 en 6 was al geteld voordat de burcht gebouwd werd, en levert dus geen punten meer op.)

De burcht wordt alleen als afgebouwd beschouwd als een project (klooster, stad, weg of een andere burcht) die op tenminste één van de zes aangrenzende tegels ligt wordt afgebouwd. De bezetter van het project en de bezetter van de burcht krijgen beide de volledige punten [31] voor het project. Vervolgens neemt de speler de horige van de burcht terug in voorraad; het burchtfiche blijft op het speelveld liggen.

Voorbeeld van een puntentelling met een burcht: Blauw bouwt zijn stad af en krijgt daar 20 punten voor. Omdat een deel ervan in de directe omgeving (tegel 6) van de burcht ligt en het het eerste project is wat sinds het bouwen van de burcht wordt afgebouwd, krijgt rood ook 20 punten. Beide horigen keren terug naar hun eigenaren.

De volgende spelregels zijn ook van kracht:

 • Een klooster wordt alleen als aangrenzend gezien als het klooster zelf op één van de zes aangrenzende tegels ligt (zoals tegel 1 in bovenstaand voorbeeld); het is niet afdoende als één van de acht tegels die een klooster omringen aangrenzend is.
 • De horige op de burcht krijgt altijd punten voor het eerstvolgende afgebouwde project. Je mag die niet laten staan om punten te krijgen voor een project wat mogelijk later wordt afgebouwd.
 • Het maakt niet uit of het afgebouwde project daadwerkelijk iemand punten oplevert. De burcht krijgt ook punten voor een afgebouwd project die niet door een horige wordt bezet. [32]
 • Als door het aanleggen van een tegel meer dan één project dat aan de burcht grenst tegelijk wordt afgebouwd, dan mag de bezetter van de burcht bepalen voor welke hij punten krijgt. [33] Een burcht krijgt maar voor één afgebouwd project punten.
 • Aangezien een kleine stad die uitgebouwd is tot een burcht als niet afgebouwd wordt beschouwd, is het mogelijk dat er twee bezette burchten naast elkaar liggen. Als in zo'n geval één van de burchten punten krijgt, geldt dat als een afgebouwd project voor de andere burcht en krijgen ze beide dezelfde punten.
 • Aan het einde van het spel leveren alle onafgebouwde burchten geen punten meer op en worden de horigen van het speelveld verwijderd. Een burcht krijgt geen punten voor aangrenzende weiden.
 • Het maakt bij het bouwen van een burcht niet uit of de horige op de zojuist aangelegde tegel wordt gezet of dat deze zich al op het speelveld bevond.
 • Een burcht scheidt weiden op dezelfde manier als de stad dat gedaan zou hebben.
 • Een ridder op een burcht kan niet aangevallen worden door de draak. [34] [35]
 • Een speler mag de transportwagen gebruiken om een burcht te bouwen. [36] Staat er een burgemeester op de burcht, dan krijgt die geen punten voor de burcht omdat een burcht nooit een wapen heeft. [37]

Bij de puntentelling van weiden aan het einde van het spel levert een burcht op een weide 4 punten op (in plaats van 3 punten voor een gewone stad), of 5 punten met een varken (Kooplieden en Bouwmeesters) of herenboerderij (Burgemeesters en Abdijen). [38] [39] [40] [41]

Nieuwe landtegels

Sommige nieuwe tegels hebben enkele speciale kenmerken:

Bridges Castles Bazaars C1 Tile 04.jpg

Klooster in een stad: Als je ervoor kiest om een horige op deze tegel te zeggen, moet je kiezen of je die in de stad, op het klooster of op één van de weiden zet. Indien wenselijk, kun je de horige plat op het klooster leggen om een monnik van een ridder [42] in de stad te onderscheiden. Het klooster is afgebouwd wanneer het omringd wordt door tegels, zelfs als de stad nog in aanbouw is. Ook al staan er al ridders in de stad, mag je toch een monnik op dit klooster zetten. Omgekeerd mag er ook een ridder in deze stad gezet worden als er al een monnik op dit klooster staat.

Bridges Castles Bazaars C1 Tile 08.jpg Bridges Castles Bazaars C1 Tile 10.jpg

Herbergen: Deze tegels hebben wegdelen met herbergen, die kunnen worden gebruikt als je deze uitbreiding combineert met Kathedralen en Herbergen. [43] Zo niet, dan hebben de herbergen aan deze wegdelen geen effect op de wegen waar ze in voorkomen.

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 12
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 01.jpg ×2
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 02.jpg ×1
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 03.jpg ×1
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 04.jpg ×1
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 05.jpg ×1
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 06.jpg ×1
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 07.jpg ×1
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 08.jpg ×1
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 09.jpg ×1
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 10.jpg ×1
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 11.jpg ×1
Totaal aantal fiches: 12
Token Castle C1.png ×12

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Officiële verheldering van de uitgever De gele grond van een markt is het einde van een weg. Dit is een beetje anders dan kruisingen of struiken aangezien de transportwagen een markt niet mag oversteken naar de andere kant omdat het een project is. (gewijzigd 10/2013)
 2. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Het gedeelte tussen haakjes komt alleen voor in de spelregels van de editie van RGG en dient als verduidelijking dat de markt aan het einde van de beurt plaatsvindt, na de puntentelling, en niet meteen na het aanleggen van de tegel.
 3. Officiële verheldering van de uitgever De marktdag vindt plaats na het trekken en aanleggen. Als de tegel nergens aangelegd kan worden en terzijde gelegd wordt, vindt er dus geen marktdag plaats. (10/2014)
 4. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van de HiG editie van Big Box 3 is deze zin anders geformuleerd: “Aan het begin van het spel kan het voorkomen dat een speler als gevolg van een veiling minder dan 0 punten heeft.”
 5. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van de editie van ZMG staat dat “een speler mag niet meer punten bieden dan hij heeft,” wat een belangrijke afwijking is van de oorspronkelijke spelregel. (5/2014)
 6. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De spelregels van de editie van RGG van Big Box 3 voegt hieraan toe: “dat kan dezelfde speler zijn als die de tegel die hij gekozen had niet heeft gekocht.”
 7. Officiële verheldering van de uitgever Een speler mag een gekochte tegen aan een stad met een bouwmeester neerzetten en een nieuwe tegel trekken voordat de andere spelers hun geveilde tegel spelen aangezien de "dubbele beurt" onderdeel is van een normale beurt.
 8. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze spelregel komt alleen voor in de RGG editie van Big Box 3.
 9. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat een aangeschafte markttegel geen nieuwe veiling veroorzaakt, maar elke getrokken markttegel wel. Niettemin, zoals besproken in de V&A verheldering, vindt de veiling mogelijk niet onmiddellijk plaats als die tijdens de bouwmeester-beurt binnen een marktronde getrokken werd.
 10. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De RGG editie van Big Box 3 voegt toe, "Dus, elke speler plaatst een tegel zonder kosten - dus, geen veiling!”
 11. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De ZMG editie stelt dat de variant regel moet worden gebruikt als een bazaartegel wordt getrokken en alle spelers hebben 0 punten (aangezien de spelregels van ZMG geen negatieve scores toestaan). (5/2014)
 12. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Er is een andere versie van deze regel die zegt dat je je bouwmeesterbeurt vóór de bazaar uitvoert. Deze variant (ontstaan uit een verkeerde vertaling van een verduidelijking van 5/2013) werd door HiG als een geldig alternatief beschouwd omdat het het spel niet veel verandert. De redenering achter de oorspronkelijke regel is dat de bazaar een actie is die is afgeleid van de tegel die in het eerste deel van de dubbele beurt is aangelegd en die dus moet worden afgehandeld voordat de bouwmeesterbeurt wordt uitgevoerd. (08/2016)
  Interpretatie uit de gemeenschap Deze variant, beschreven in de CAR sinds 12/2018 als zodanig geïmplementeerd in JCloisterZone, kan voor sommige spelers logischer aanvoelen. De volgorde van gebeurtenissen is dan als volgt:
  • Trek een bazaartegel en voer het eerste deel van je dubbele beurt uit.
  • ** // Start openstaande bazaars // **
  • Trek de tegels (nog gedekt)
  • ( Begin nieuwe bazaars uit te stellen )
  • Voer je bouwmeesterbeurt uit (tweede deel van je dubbele beurt)
  • Draai de tegels open en voer de veiling uit
   • 1e speler met geveilde tegel (als het een bazaartegel is, wordt er geen bazaar veroorzaakt)
   • Bouwmeesterbeurt van de 1e speler, indien van toepassing
   • Volgende speler met geveilde tegel (als het een bazaartegel is, wordt er geen bazaar veroorzaakt)
   • Bouwmeesterbeurt van de volgende speler, indien van toepassing
   • ...
   • Laatste speler met geveilde tegel (als het een bazaartegel is, wordt er geen bazaar veroorzaakt)
   • Bouwmeesterbeurt van de laatste speler, indien van toepassing
  • ( Stop met uitstellen van nieuwe bazaars )
  • Speler die een nieuwe bazaartegel heeft getrokken en aangelegd in zijn/haar bouwmeesterbeurt (openstaande uitgestelde bazaaar)
  • ** Terug naar // Start openstaande bazaars // totdat er geen uitgestelde bazaars meer zijn **
 13. Interpretatie uit de gemeenschap Van bijzonder belang is hier dat er geen specifiek deel van de beurt voor het zetten van bruggen wordt gespecificeerd. Uiteraard moet een brug onmiddellijk na het aanleggen van een tegel worden gezet als het aanleggen van de tegel anders niet toegestaan zou zijn, en een brug moet gezet zijn vóórdat er een horige op gezet kan worden. Er zijn echter situaties te bedenken waarbij de burg niet noodzakelijk om de tegel aan te leggen (bijvoorbeeld een eenvoudige verbinding aan 1 rand) maar de speler er om strategische redenen voor kiest om later in de beurt een brug op die tegel te plaatsen (of zelfs op een aangrenzende tegel) zodanig dat de pilaren van de brug op tegelranden staan die geen andere tegels raken.
 14. Officiële verheldering van de uitgever Let op het gebruik van het woord "mogen" in de verklaring. Een speler is niet' verplicht een brug te gebruiken om een tegel te plaatsen, zelfs als die tegel anders zou moeten worden afgelegd. De speler heeft de keuze om de brug te gebruiken om de tegel te plaatsen of de tegel gewoon weg te leggen. (10/2014)
 15. Officiële verheldering van de uitgever Net als bij normale wegen moet elk uiteinde van de brug een wegsegment (of brug) voortzetten dat al in het spel is of moet het grenzen aan een lege plaats voor een tegel. (12/2014)
 16. Interpretatie uit de gemeenschap Aangezien de brug net als een gedrukt wegdeel wordt geteld, levert elke voltooide weg die een brug en een gedrukt wegdeel op dezelfde tegel bevat nog steeds slechts 1 punt op voor de tegel. (2/2014)
 17. Interpretatie uit de gemeenschap Hieruit blijkt duidelijk dat de brug gewoonlijk eerst wordt gebouwd en daarna de horige wordt gezet.
 18. Officiële verheldering van de uitgever Er kunnen geen twee bruggen haaks op elkaar op dezelfde tegel staan. Volgens de spelregels moeten beide brugpilaren van de brug op een weide staan, dat gaat met de gestapelde brug niet lukken.
 19. Officiële verheldering van de uitgever Een brug die een torenbouwplaats overspant voorkomt niet dat die toren wordt uitgebreid, en een reeds aanwezige toren kan ook de plaatsing van de brug niet tegenhouden. Als de twee bouwsels elkaar in de weg zitten, schuif de torendelen dan iets opzij zodat ze niet meer op de torenbouwplaats staan. Beide bouwsels kunnen dan zonder problemen neergezet worden. (11/2013)
 20. Officiële verheldering van de uitgever Daarmee worden kleine steden die niet uit twee halfronde stadsdelen, zoals de cfrf-tegel met het driehoekige stadsdeel dat in de tegelverdeling van deze uitbreiding voorkomt, bestaat uitgesloten.
  Dit punt werd bevestigd door Christof Tisch (HiG) op BGG:

  https://boardgamegeek.com/thread/538079/1-question-about-castles

  Interpretatie uit de gemeenschap Dit betekent dat onderstaande tegels geen deel kunnen uitmaken van een kleine stad die uitgebouwd kan worden tot een burcht, aangezien het burchtfiche sommige "ruïnes" van de onderliggende kleine stad: delen van stadsmuren, bruggen of zelfs delen van stadsdelen niet volledig bedekt:

  Princess And Dragon C1 Tile 01.jpg
  Bovenste stadsdeel
  Abbey And Mayor C1 Tile 03.jpg
  Stadsdeel met brug
  Abbey And Mayor C1 Tile 05.jpg
  Vierkant stadsdeel
  Bridges Castles Bazaars C1 Tile 06.jpg
  Heksenmuts stadsdeel
  Hills And Sheep C1 Tile 10.jpg
  Driehoekig stadsdeel
  Hills And Sheep C1 Tile 13.jpg
  Beide rakende stadsdelen
 21. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De spelregels van ZMG stellen echter dat een kleine stad die uit “twee eindstadsdelen” bestaat wel in aanmerking komt om uitgebouwd te worden tot een burcht, waarmee het toegestaan zou zijn om het driehoekige stadsdeel te gebruiken. (5/2014)
 22. Officiële verheldering van de uitgever Een belegerde stad (of die aangevallen wordt door Katharen) mag uitgebouwd worden tot een burcht, en wordt als een normale burcht behandeld. Het beleg of de Kathaarse aanval wordt na het omzetten in een burcht genegeerd.
 23. Interpretatie uit de gemeenschap Kleine steden worden gewoonlijk met één enkele horige van één speler bezet. Als er gespeeld wordt met Mini #1 – De Vliegtuigen kan het echter voorkomen dat er meerdere horigen (van één of meer spelers) op dezelfde kleine stad staan. Is dat het geval en heeft slechts één speler de meerderheid op het project, dan is dat de enige speler die punten krijgt of de kleine stad kan uitbouwen tot een burcht die daarna alleen nog bezet wordt door de horige(n) van de speler die de meerderheid had.
  Verder kunnen er zich bijzondere situaties voordoen wanneer horigen van verschillende spelers de meerderheid hebben in dezelfde kleine stad. We kunnen dus de volgende scenario's tegenkomen:
  • Alle spelers die de meerderheid hebben besluiten om punten te tellen voor de kleine stad: De puntentelling voor de stad vindt plaats zoals gebruikelijk, rekening houdend met de meerderheid op het project.
  • Alle spelers die de meerderheid hebben besluiten om de kleine stad uit te bouwen tot een burcht: De resulterende burcht wordt bezet door de horigen van de spelers die de meerderheid in de kleine stad deelden. Als de burcht uiteindelijk wordt afgebouwd, krijgen de spelers die de burcht bezetten daar allemaal de punten voor.
  • Sommige spelers die de meerderheid delen besluiten de kleine stad te tellen en de rest besluit deze uit te bouwen tot een burcht: De spelers die de stad willen tellen passen de meerderheid toe zonder rekening te houden met de horigen van de spelers die de kleine stad uit willen bouwen naar een burcht. Na de puntentelling, keren de betrokken horigen terug naar hun eigenaars. De burcht wordt gebouwd en bezet door alleen de horigen van de spelers die daartoe besloten hadden. Als de burcht uiteindelijk wordt afgebouwd, krijgen de spelers die de burcht bezetten daar allemaal de punten voor.
  Aanvullende opmerkingen:
  • Inzetten van horigen uit de stad Carcassonne: Als er gespeeld wordt met De Graaf van Carcassonne, mogen spelers horigen uit de stad Carcassonne naar de kleine stad verplaatsen als tenminste één speler er punten voor wil tellen. Deze extra horigen doen alleen mee voor de puntentelling. Ze mogen niet naar de kleine stad verplaatst worden om de burcht te bezetten die ontstaat als er enige speler was die de kleine stad tot een burcht wilde uitbouwen in plaats van punten te tellen.
  • Burchtfiches: Elke speler die ervoor kiest om de kleine stad uit te bouwen tot een burcht, moet een burchtfiche uit zijn of haar voorraad nemen en die op de kleine stad stapelen. Spelers mogen hun burchtfiche niet voor later bewaren omdat een andere speler er al één gelegd heeft. Je kunt er ook voor kiezen om er maar één neer te leggen en de rest uit het spel te halen in plaats van ze op te stapelen.
   Dit betekent dat speler die geen burchtfiches meer in voorraad heeft, niet mee kan doen met het uitbouwen van de kleine stad tot een burcht. In dit geval kan de speler er alleen maar voor kiezen punten te tellen voor de kleine stad.
 24. Officiële verheldering van de uitgever Bij het bouwen van een burcht op onderstaande tegels uit De Toren, kan het nodig zijn om de toren opzij te schuiven.
  Tower C1-13.png
  Tower C1-17.png
 25. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat dit plaatsvindt na de Hout Verplaatsen-fase en dus geen Hout Verplaatsen-fase vormt (de speler die aan de beurt is, is er mogelijk niet eens bij betrokken). (5/2013)
 26. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van ZMG noemen deze horige een "heer". De spelregels van HiG blijven deze horige een ridder noemen, aangezien hij in de stad stond. (5/2014)
 27. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De spelregels van ZMG noemen de directe omgeving van de burcht het "leengoed". (5/2014)
 28. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van de versie van RGG staat dat de burcht alleen punten krijgt "als het eerste project … in de directe omgeving van de burcht later wordt afgebouwd" (nadruk toegevoegd) – een latere beurt wordt niet specifiek genoemd, het blijkt echter duidelijk uit beide sets spelregels dat een project dat wordt afgebouwd in dezelfde beurt waarin de burcht gebouwd is, geen punten oplevert voor de burcht.
 29. Officiële verheldering van de uitgever Als er gespeeld wordt met Duitse / Nederlandse & Belgische Kloosters: Omdat een abt pas aan het einde van het spel punten krijgt en dit klooster nooit als afgebouwd wordt beschouwd, levert een klooster met een abt nooit punten op voor een horige in een burcht. (5/2014)
  Interpretatie uit de gemeenschap Deze kloosters kunnen alleen afgebouwd zijn als ze niet bezet zijn of als ze bezet worden door tenminste één monnik (ongeacht of er andere horigen als abt op hetzelfde project staan). Een klooster wordt niet als afgebouwd gezien als het volledig omringd wordt door tegels en alleen bezet wordt door horigen die als abt zijn ingezet.
 30. Interpretatie uit de gemeenschap De verwijzing naar "volgende beurt" moet gezien worden als een latere puntentelling, dat wil zeggen, je kunt geen burcht bouwen en daar direct punten voor krijgen. Er moet dus tenminste nog een tegel aangelegd worden voordat de burcht punten op kan leveren. Met dit in het achterhoofd, kun je tijdens een dubbele beurt (technisch gezien één beurt met twee delen), tijdens het eerste deel van je beurt een burcht bouwen en daar al tijdens het tweede deel van dezelfde beurt punten voor krijgen. Er staat niets in de spelregels dat afgebouwde projecten na het bouwen van de burcht genegeerd moeten worden, alleen tijdens de puntentellingsronde waarin de burcht gebouwd werd. Zie het onderstaande voorbeeld:
  1. Je legt een tegel aan die een stad waarin jouw bouwmeester staat en bouwt een kleine stad af die uitgebouwd wordt tot een burcht (bezet door jou, natuurlijk). De bouwmeester levert je een dubbele beurt op.
  2. Tijdens het tweede deel van de dubbele beurt, bouw je een ander project in het leengoed van de burcht af en tel je de punten voor dat project en voor de burcht die in het eerste deel van de beurt gebouwd is.
  Een soortgelijk geval kan zich voordoen als er gespeeld wordt met Mini #2 - De Nieuwsberichten:
  1. Je legt een tegel aan waarmee een kleine stad en een ander project worden afgebouwd. Je bouwt de kleine stad uit tot een burcht en telt de punten voor het andere project. Na de puntentelling belandt je scorepion op een donker vakje en je krijgt Nieuwsbericht 7.
  2. Je trekt een nieuwe tegel waarmee een ander project in het leengoed van de zojuist in deze beurt gebouwde burcht ligt. Het nieuwsbericht wordt in dezelfde beurt uitgevoerd, maar veroorzaakt wel een nieuwe puntentellingsronde. Als gevolg daarvan krijg je punten voor het afgebouwde project èn voor de burcht.
 31. Interpretatie uit de gemeenschap Dit nadat er rekening is gehouden met bonussen en aftrekpunten (zoals de kathedraal of de heks). (4/2014)
 32. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat deze uitspraak in feite aangeeft dat van alle afgebouwde projecten de punten worden geteld, ook als ze onbezet zijn. Normaalgesproken krijgt echter niemand punten voor een onbezet project. (2/2015)
 33. Interpretatie uit de gemeenschap Praktisch gezien betekent dit waarschijnlijk hetzelfde als het kiezen van het afgebouwde project dat de meeste punten waard is.
 34. Officiële verheldering van de uitgever Horigen op een burcht zijn beschermd tegen torens, de draak en de pest aangezien die effect hebben op een tegel en een burcht zich niet op een specifieke tegel bevindt.
 35. Officiële verheldering van de uitgever Een aanvullend punt wat toegevoegd werd aan de spelregels van Big Box 3 stelt “Een speler mag de fee op een burcht zetten. Als die daar staat bij de puntentelling van de burcht, levert ze de speler 3 punten op.” Volgens de officiële verhelderingen is deze spelregel echter ongeldig. De fee kan niet in een burcht worden gezet aangezien ze alleen op projecten op specifieke tegels geplaatst kan worden.
  Opmerking: in de Nieuwe Editie is deze beslissing weer teruggedraaid en mag de fee weer bij een horige in een burcht gezet worden.
 36. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Bij Big Box 3 van RGG wordt gesteld dat je het “transportwagen-effect” kunt gebruiken om een burcht te bouwen, waarmee gesuggereerd wordt dat je het verplaatsen van de transportwagen kunt gebruiken om buiten de normale beurtvolgorde om een burcht zou mogen bouwen en je het vereiste dat het project waar de transportwagen naartoe verplaatst wordt onbezet moet zijn, maar dat is niet het geval. (01/2015)
 37. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De laatste drie punten werden voor het eerst opgenomen in de editie van de spelregels van Big Box 3.
 38. Officiële verheldering van de uitgever De tegel met de varkenskudde kan ook een extra punt toekennen aan elke burcht in de weide (zie De Rivier II en Games Quarterly #11.) Dit werd bevestigd in de editie van de spelregels van Big Box 3.
 39. Interpretatie uit de gemeenschap In de spelregels van Big Box 3 van RGG alsmede bij de losse editie van deze uitbreiding van 999-Games, wordt beweerd dat weiden alleen punten krijgen voor afgebouwde burchten, maar dat is waarschijnlijk een misdruk aangezien er geen aanleiding in de spelregels is dat dit het geval is (met name omdat de horigen van onafgebouwde burchten verwijderd worden en je dus niet meer kunt bepalen welke burchten onafgebouwd en welke afgebouwd waren bij het tellen van de weiden).
 40. Officiële verheldering van de uitgever Burchten tellen niet mee als steden voor het tellen van de Koning. Burchten tellen wel mee bij het tellen van de Hongersnood van The Wheel of Fortune, aangezien dit effectief neerkomt op een telling van weiden. Horigen uit de Stad Carcassonne mogen niet naar een burcht verplaatst worden.
 41. Officiële verheldering van de uitgever Een stad die belegerd wordt (of aangevallen wordt door Katharen), mag uitgebouwd worden tot een burcht en wordt dan als een normale burcht gezien. Het beleg of de Kathaarse aanval wordt na het uitbouwen tot een burcht genegeerd.
 42. Officiële verheldering van de uitgever Elke horige in een stad is een ridder. Dat geldt voor gewone horigen, hoofdmannen, burgemeesters, transportwagens, circusdirecteuren en fantomen. (01/2015, updated 1/2019)
 43. Interpretatie uit de gemeenschap Herbergen op een tegel hebben geen effect op een brug die op diezelfde tegel staat. De herberg heeft alleen effect op afgedrukte wegdelen die ernaast staan afgebeeld. De brug profiteert echter, net als andere afgedrukte wegdelen, wel van een herberg als die deel uitmaakt van hetzelfde wegennet.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Herbergen hebben effect op de wegdelen waar ze aan liggen, dat wil zeggen waar ze direct naast liggen. Als er dus een brug wordt gezet op een tegel met een herberg, heeft die geen effect op de brug, aangezien de herberg vanaf de brug niet bereikbaar is. Is dat juist? Zie tegelvoorbeelden uit Uitbr. 8 hieronder.

Antwoord: Ja, dat is juist. De herberg geldt alleen voor een wegdeel dat ernaast is afgedrukt. Een brug kan wel meetellen als deel van een "herbergweg" als die ermee verbonden is. (1/2021)
Bridges Castles Bazaars C1 Tile 08.jpgBridges Castles Bazaars C1 Tile 10.jpg