Posol (Fanúšikovské rozšírenie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Courier (Fan Expansion) and the translation is 43% complete.
Outdated translations are marked like this.

The Courier introduces a new neutral figure that follows diagonally or horizontally placed meeples on the board. If your meeple was placed on an unfinished feature and was not scored this turn, you may receive a thank you message and score points for that unfinished element as a bonus.

Other languages:
Symbol The Courier.png

The Courier introduces a new neutral figure that follows diagonally or horizontally placed meeples on the board. If your meeple was placed on an unfinished feature and was not scored this turn, you may receive a thank you message and score points for that unfinished element as a bonus.

Je mnoho opustených ciest, miest či kláštorov a záhrad. Posol prináša dobré správy tým, ktorí sa rozhodnú zveľadiť tieto miesta.

Úvod

Minirozšírenie Posol je fanúšikovské rozšírenie pre Carcassonne Základná hra Carcassonne Základná hra vytvorené členmi CarcassonneCZ fóra: Mati (CarcCZ) (CarcC), Bumsakalaka (CarcC, CarcCZ) a Snearone (CarcC).

Downloads

Download notice.png

Upozorňujeme, že WikiCarpedia nenesie zodpovednosť za obsah uvedených odkazov. Uvedené rozšírenia sa riadia predpismi príslušných webových stránok.
Komerčné použitie fanúšikovských rozšírení je zakázané. Tieto rozšírenia sú určené výhradne pre osobné použitie a nesmú byť za žiadnych okolností predávané, a to ani za obstarávaciu resp. výrobnú cenu.

Súbory ku stiahnutiu sú k dispozícii na nasledujúcich stránkach (môže byť vyžadovaná registrácia):

...

Herný materiál

Figure Courier.png
  • 6× karty krajiny so symbolom dopisu (nepovinné)
Kartička so symbolom dopisu

Pravidlá

Príprava hry

Variant.png
Tiles variant
Variant.png
Variant s kartičkami

Kartičky krajiny zamiešajte medzi ostatné kartičky. Figúrku posla položte na stranu - nepatrí žiadnemu hráčovi.

Variant.png
No tiles variant
Variant.png
Variant bez kartičiek

Položte kuriéra na ľubovoľnú časť štartovacej kartičky.

Príklad 0: Posol umiestnený na štartovaciu kartičku
Example 0: The Courier placed on starting tile

Priebeh hry

Feature Letter C2.png


1. Priloženie kartičky
Variant.png
Variant s kartičkami

o priložení kartičky so symbolom dopisu na ňu ihneď presuňte figúrku posla bez ohľadu na to, kde sa momentálne nachádza.

After placing a tile with a letter symbol, immediately move the Courier figure to it, regardless of where it is currently located.

Príklad 1: Žltý priložil kartičku so symbolom dopisu a premiestnil figúrku posla na túto práve priloženú kartičku.
2. Umiestnenie spoločníka

Spoločníka môžete umiestniť ako obvykle.

3. Započítanie bodov

Posol ani symbol dopisu nemá žiaden vplyv na bodovanie uzavretých území.

4. Ukončenie ťahu – Presun posla - získanie správy od posla
Variant.png
Oba varianty

Ak spoločník hráča umiestnený v tomto ťahu, spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

If the player's meeple, placed in this turn, meets all of the following conditions:

  1. stojí na konci ťahu na neuzavretom území ako mesto, cesta, kláštor alebo záhrada
  2. stojí na kartičke s poslom alebo stojí vodorovne alebo zvislo ku kartičke, na ktorej stojí posol,

tak sa presúva figúrka posla k tomuto spoločníkovi a hráč získava ďakovnú správu od posla za neukončené územie, vďaka ktorej si započíta body ako pri záverečnom vyhodnotení hry.

Farmár umiestnený na lúke nemôže získať správu od posla, lebo sa nachádza na území, ktoré nie je možné dokončiť a získať za ne body počas hry.

Príklad 2: Modrý hráč umiestnil spoločníka na neobsadené a neukončené mesto ako rytiera a posol stojí zvislo od neho. Spĺňa podmienku pre získanie ďakovnej správy od posla. Posol sa presúva k rytierovi, modrý hráč získava ďakovnú správu od posla a započítava si 4 body za neukončené mesto.

Kombinácie s ďalšími rozšíreniami

Vyberte rozšírenia, s ktorými hrajete, aby sa zobrazili kombinácie len tých pravidiel, ktoré majú vplyv na vašu hru. Všetky ostatné kombinácie zostanú skryté.
Výber rozšírení vyžaduje mať zapnutý JavaScript.
Načítavanie pravidiel kombinácií rozšírení...

Základné pravidlá

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Posol sa umiestňuje vždy na úplne prvú kartičku krajiny, ktorá je umiestnená na hraciu plochu, napr. prameň rieky, ľubovoľná kartička mesta Carcassonne a pod.
Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa V prípade, že v ťahu bolo umiestnených alebo premiestnených viacero spoločníkov (napr. normálny spoločník, veľký spoločník, opát, starosta, voz, riaditeľ, fantóm) spĺňajúcich podmienky pre získanie ďakovnej správy od posla, posol sa presunie k prvému z týchto spoločníkov a jeho hráč získava ďakovnú správu od posla, aj v prípade, že hráč nie je aktívnym hráčom v danom ťahu.
Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Posol sa presúva aj v prípade, že spoločník spĺňa podmienky pre získanie ďakovnej správy a získal by 0 bodov, napr. za neukončené mesto s katedrálou Hostince a katedrály Hostince a katedrály.

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa When playing No tile variant place the Courier on very first tile placed on board.
Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa If more than one Meeple (e.g. Normal Meeple, Large Meeple, Abbot, Mayor, Wagon, Ringmaster, Phantom, Guard Meeple...) has been placed or moved in a turn and meets the condition for receiving a thank-you message from the Courier, then the Courier moves to whichever Meeple was placed or moved first, and that player receives a thank-you message from the Courier, even if this player is not the active player.
Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa The Courier is moved even if the Meeple meets the condition for receiving a thank-you message and would score 0 points, e.g. an incomplete city with a Cathedral Hostince a katedrály Hostince a katedrály.

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Spoločník umiestnený na území, ktoré je možné uzavrieť a vyhodnotiť počas hry môže získať ďakovnú správu od posla.
Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Spoločník na hernej ploche premiestnený z jedného územia na druhé môže tiež získať ďakovnú správu od posla.
Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Spoločník umiestnený na väčšej kartičke (napr. dvojkartička) môže splniť podmienku pre získanie ďakovnej správy od posla, ak je umiestnený na území, ktorého aspoň jedna časť je vodorovne alebo zvislo ku kartičke, na ktorej stojí posol.

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa A Meeple placed on a feature that cannot be completed or scored during the game cannot receive a message from the Courier.
Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa A meeple moved on the same feature during the game cannot receive a message from the Courier.
Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Support figures (e.g. Builder, Pig, Shepherd, etc.) and neutral figures (e.g. Fairy, Dragon, etc.) cannot receive a message from the Courier.

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa A Wagon moved from a finished feature meeting the condition for receiving a thank-you message can receive it only if it is the first meeple placed/moved this turn which meets the condition.
}}

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa A Meeple placed by a flying machine meeting the condition for receiving a thank-you message can receive it.
}}

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa When playing by C1 rules for Messages, an active player can receive a message for the points earned by the Courier.
}}

Fanúšikovské rozšírenia

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa The Black Dragon can eat the Courier, which can then only return to the game by placing another tile with the letter symbol. In No tile variant is the Courier placed in next turn immediately after placement of tile in 1. Placing a tile phase.
}}

}}

Historie pravidel

* 03/2023 Variant bez kartičiek, vďaka ktorému je možné hrať rozšírenie aj bez vytlačenia nových kartičiek, a teda len s figúrkou posla.
* 03/2023 Opravené podmienky pre získanie ďakovnej správy a pridané pravidlo pre Princezná a drak Princezná a drak a Čierny drak Čierny drak pre vrátenie figúrky posla po jeho zožraní pre Variant bez kartičiek.

Zoznam kartičiek

Druhá edícia C2

Celkovo kartičiek: 6
The Courier C2 01.png 1×
The Courier C2 02.png 1×
The Courier C2 03.png 1×
The Courier C2 04.png 1×
The Courier C2 05.png 1×
The Courier C2 06.png 1×
Niektoré kartičky obsahujú dodatočné ilustrácie, ktoré môžu mať význam v kombinácii s niektorým z ďalších rozšírení. Označenie písmami ponechávame v pôvodnom znení:
Poznámka: Malé ilustrácie ako kravín, chliev a oslia stajňa sú spoločne označované ako maštale alebo stajne.

Prvá edícia C1

Celkovo kartičiek: 6
The Courier C1 01.png 1×
The Courier C1 02.png 1×
The Courier C1 03.png 1×
The Courier C1 04.png 1×
The Courier C1 05.png 1×
The Courier C1 06.png 1×