Posel (fanouškovské rozšíření)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Courier (Fan Expansion) and the translation is 100% complete.

Rozšíření přidává novou neutrální figurku posla. Posel ze svého místa na hrací ploše hledá po okolních kartičkách umístěné družiníky. Pokud byl družiník umístěn na nedokončenou část krajiny a nebyl v tahu ohodnocen, může obdržet děkovný dopis a získat jako bonus body za nedokončenou část krajiny.

Other languages:
The Courier C2 01.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. The Courier C1 01.png
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Symbol The Courier.png

Rozšíření přidává novou neutrální figurku posla. Posel ze svého místa na hrací ploše hledá po okolních kartičkách umístěné družiníky. Pokud byl družiník umístěn na nedokončenou část krajiny a nebyl v tahu ohodnocen, může obdržet děkovný dopis a získat jako bonus body za nedokončenou část krajiny.

V krajině kolem Carcassonne se nacházejí opuštěné cesty, města, kláštery nebo zahrady. Posel přináší dobré zprávy těm, kteří se rozhodnou tato místa zvelebit.

Úvod

Symbol The Courier.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro fanouškovské rozšíření Posel Posel v edici C2, vycházejí z návodu vytvořeného členy Carcassonne komunitních fór: Mati (CarcCZ) (CarcC), Bumsakalaka (CarcC, CarcCZ) a Snearone (CarcC). Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Obsah ke stažení

Download notice.png

Upozorňujeme, že WikiCarpedia nenese odpovědnost za obsah uvedených odkazů. Uveřejněné rozšíření se řídí pravidly příslušných webových stránek.
Komerční použití fanouškovských rozšíření je zakázáno. Tato rozšíření jsou určena výhradně pro osobní použití a nesmějí být za žádných okolností prodávána a to ani za pořizovací cenu.

Soubory ke stažení jsou k dispozici na následujících stránkách (může být vyžadována registrace):

Herní materiál

  • 1 figurka posla
Figure Courier.png
  • 6 kartiček krajiny se symbolem dopisu
The Courier C2 05.png
kartička se symbolem dopisu

Pravidla

Příprava hry  

Variant.pngVarianta s kartičkami

Nové kartičky krajiny zamíchejte mezi ostatní kartičky hry. Figurku posla položte stranou - nepatří žádnému hráči.

Variant.pngVarianta bez kartiček

Položte posla na libovolnou část startovní kartičky.

The Courier No tiles variant.png
Příklad 0: Posel stojící na startovní kartičce.

Posel  

 Feature Letter C2.png


1. Přiložení kartičky
Variant.pngVariant s kartičkami

Po přiložení kartičky se symbolem dopisu na ni okamžitě přesuňte figurku posla bez ohledu na to, kde se v tomto okamžiku nachází.

The Couriers Example Tile Placement.png
Příklad 1: Žlutý přiloží kartičku se symbolem dopisu a přesune na tuto kartičku figurku posla.
2. Umístění družiníka

Družiníka můžete umístit podle běžných pravidel.

3. Započítaní bodů

Posel ani symbol dopisu nemají na hodnocení žádný vliv.

4. Přesun posla a přijetí děkovného dopisu
Variant.pngObě varianty

Pokud právě umístěný družiník hráče na tahu splňuje všechny následující podmínky:

  1. Stojí na konci tahu v nedokončené části krajiny (např. ve městě, na cestě, v klášteře nebo na zahrada).
  2. Stojí na kartičce s poslem, NEBO stojí vodorovně nebo svisle vedle kartičky, na které stojí posel.

Pak se přesune figurka posla k tomuto družiníkovi a hráč obdrží od posla děkovný dopis za nedokončenou část krajiny, která hráči přinese body jako při závěrečném vyhodnocení.

Sedlák na louce dopis od posla obdržet nemůže, protože louku nelze během hry dokončit a vyhodnotit.

The Courier Example Moving The Courier to Placed figure.png
Příklad 2: Modrý umístí družiníka do město jako rytíř, vertikálně od něj stojí posel. Modrý tak splňuje podmínku pro obdržení děkovného dopisu od posla. Posel se přesune k rytíři, modrý dostane od posla děkovný dopis a získá 4 body za nedokončené město.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Výběr rozšíření
V tomto zaškrtávacím výběru si můžete vybrat rozšíření (nebo jeho části) které máte ve své hře. Zobrazí se vám tak informace pouze o vybraných rozšířeních a ostatní informace zůstanou skryté.
V této části se zobrazují informace pouze o rozšířeních které máte zaškrtnuté ve výběru rozšíření.
Výběr rozšíření vyžaduje mít zapnutý JavaScript.
Spouštění...

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Při hře s variantou bez kartiček umístěte kurýra na první kartičku na hrací ploše.
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud se v jednom tahu umístí nebo přesune více družiníků (např. normální družiník, velký družiník, opat, starosta, vůz, ředitel, fantom a strážný) a více z nich tak splňuje podmínku pro obdržení děkovného dopisu od posla, přesune se posel k družiníkovi, který byl umístěn nebo přesunut jako první. Hráč jemuž tento družiník patří obdrží děkovný dopis od posla, i když tento hráč není hráčem na tahu.
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Posel se přesouvá, i pokud družiník splnil podmínku pro převzetí děkovného dopisu a nezískal by žádné body, např. nedokončené město s katedrálou (1. rozšíření  Hostince a katedrály).

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Družiník umístěný na části krajiny, kterou lze během hry dokončit a vyhodnotit, může obdržet dopis od posla.
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Družiník přesunutý na herním plánu z jedné části krajiny může také obdržet dopis od posla.
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Družiník umístěný na větší kartičce (dvojkartička atd.) může splnit podmínku pro obdržení děkovného dopisu, pokud je alespoň jedna část území na kartičce, na které je družiník umístěn, vodorovně nebo svisle ke kartičce, na které stojí posel.

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Družiník umístěný na části krajiny, kterou nelze během hry dokončit nebo vyhodnotit, nemůže obdržet dopis od posla.
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Družiník který se pouze přesouvá v rámci jednoho území nemůže obdržet dopis od posla.
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Speciální figurky (např. Stavitel, Prasátko, Pastýř atd.) a neutrální figurky (např. Víla, Drak atd.) nemohou obdržet dopis od posla.

Fanouškovská rozšíření

Historie pravidel

* 03/2023 Variant bez kartiček, díky které je možné hrát rozšíření i bez nových kartiček, a tedy jen s figurkou posla.
* 03/2023 Opravené podmínky pro získaní děkovného dopisu a přidáno pravidlo pro draka (Princezna a drak Princezna a drak) a černého draka (Černý drak Černý drak) ohledně vrácení figurky posla po jeho sežrání při hře s variantou bez kartiček.

Seznam kartiček

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 6
link={{{link}}} 1×
 
link={{{link}}} 1×
 + (T)
link={{{link}}} 1×
 + (E)
link={{{link}}} 1×
 + (G)
link={{{link}}} 1×
 + Symbol CarcassonneC.png 
link={{{link}}} 1×
 + Symbol Wells.png 
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
  •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feature Letter C2.png | symbol dopisu
  • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičky s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
  • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Feature Donkeys C2.png
E | oslín
link={{{link}}}
Symbol Wells.png | studna

Původní edice (C1)  

Celkem kartiček: 6
link={{{link}}} 1×
 
link={{{link}}} 1×
 
link={{{link}}} 1×
 
link={{{link}}} 1×
 +  
link={{{link}}} 1×
 + Symbol CarcassonneC.png 
link={{{link}}} 1×
 + Symbol Wells.png 
Vysvětlivky 
  •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feature Letter C1.png | symbol dopisu
  • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičky s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png
  • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
link={{{link}}}
 zahrada
link={{{link}}}
Symbol Wells.png | studna