Zlaté doly

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Goldmines and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Zlaté doly


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla C3 a C2 pro rozšíření   Zlaté doly mají oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla C3 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást   Big Box 7. Předcházející pravidla C2 publikovalo roku 2020 jako součást 2. vydání   Big Box 6 a roku 2017 jako součást 1. vydání   Big Box 6. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření bylo poprvé vydáno v roce 2012 pro původní edici, známou pod zkratkou C1.

ZLATO!!! Vzrušující nález tohoto drahého kovu a vidina velkého bohatství přilákaly do okolí Carcassonne mnoho hledačů. Kdo z nich uspěl, bude jasné až na konci hry.

Herní materiál

 • 8 nových kartiček krajiny se symbolem zlata
Kartička se symbolem zlata
 • 1 kartička s přehledem bodování
Gold Mines C2 Scoring Token.png
 • 16 zlatých cihliček ze dřeva
Figure Gold.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky se symbolem zlata zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Zlaté cihličky mějte po ruce.

Zlato  

Logo Gold C2.png

1. Přiložení kartičky

Pokud si vytáhnete kartičku se symbolem zlata, přiložte ji obvyklým způsobem do krajiny. Poté na tuto kartičku a také na jednu sousední kartičku (i diagonálně) umístěte po jedné zlaté cihličce. Při každém přiložení kartičky se zlatem tedy přibydou na herním plánu právě dvě zlaté cihličky. Zlatou cihličku je možné umístit i na kartičku, na které již jedna nebo více zlatých cihliček z předcházejících tahů leží. Zlatá cihlička nepatří ke konkrétní části krajiny, ale ke všem částem krajiny na dané kartičce (viz bod 3. Započítání bodů).

Příklad 1: Červený přiloží kartičku se symbolem zlata a umístí zlaté cihličky na tuto a jednu sousední kartičku.

2. Umístění družiníka

Družiníky na tyto kartičky umisťujte podle běžných pravidel.

3. Započítání bodů

Ve chvíli, kdy dokončíte nějaké území, které se nachází i na kartičce s jednou nebo více zlatými cihličkami, jsou tyto cihličky rozebrány. Hráč, který má v právě uzavřeném území převahu, dostane všechny tyto zlaté cihličky. K cestě či městu patří všechny kartičky, na kterých cesta či město leží. Ke klášteru patří kartička s klášterem a osm sousedních kartiček. [1] [2] [3]

Příklad 2: Červený dokončí město a vezme si 3 zlaté cihličky z kartiček tohoto města.

Pokud má v dokončeném území na kartičkách se zlatými cihličkami převahu společně více hráčů nebo je uzavřeno více částí krajiny zároveň, platí následující: Postupně od hráče, který je právě na tahu, si hráči po jedné rozebírají zlaté cihličky, na které mají nárok. Hráči si berou cihličky do té doby, dokud jsou nějaké k dispozici. [4]
Získané zlaté cihličky si každý hráč dá před sebe na stůl tak, aby na ně všichni hráči viděli. Zlaté cihličky se budou započítávat až během závěrečného vyhodnocení. [5]

Příklad 3: Červený je na tahu a dokončí cestu. Červený a modrý mají nárok na celkem 3 cihličky. První si vezme červený, protože je na tahu, druhou modrý, třetí opět červený.
Závěrečné vyhodnocení zlatých cihliček

Na konci hry všechny zlaté cihličky, které zůstaly ležet v krajině, odstraňte ze hry. Při vyhodnocování luk se žádné cihličky nerozdávají. [6]

Po závěrečném vyhodnocení spočítejte, kolik cihliček každý hráč nasbíral. Čím je tento počet vyšší, tím více přináší každá cihlička bodů – viz následující tabulka. Body za zlaté cihličky si na konci hry zaznamenejte na počítadle bodů. Tabulka je také pro lepší přehled k dispozici na bodovací kartičce.

Příklad závěrečného vyhodnocení: Červený získal ve hře 102 bodů a 7 zlatých cihliček. Ty přinesou 7x3, tedy 21 bodů. Celkové skóre červeného tedy bude 123 bodů.

Shrnutí  

Při přiložení kartičky se symbolem zlata platí následující pořadí akcí:

1. Přiložení kartičky
2. Umístění zlatých cihliček
3. Umístění družiníka
4. Započítání bodů
5. Přidělení zlatých cihliček

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Gold Mines C2 Tile D.jpg
Na této kartičce dělí nepřerušená cesta louku dole i nahoře, ale město pod velkým mostem rozdělené není.
Gold Mines C2 Tile F.jpg
Most není křižovatka. Jedna cesta vede bez přerušení zleva doprava, druhá shora dolů. Louky jsou ovšem oddělené. Na kartičce jsou 4 samostatné louky.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Po dokončení hradu, můžete zlaté cihličky brát ze všech šesti kartiček které patří do okolí hradu. Nezáleží na tom, zda se zlaté cihličky nacházejí na kartičkách s územím, které spustilo vyhodnocení hradu.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme v případě dokončení hradu brát zlaté cihličky z kartiček v jeho okolí (stejně jako u kláštera je možné brát zlaté cihličky z kartičky s klášterem a kterékoli z navazujících okolních kartiček)?

Odpověď: Pokud je dokončen hrad, můžete brát zlaté cihličky nacházející se na kterékoli z kartiček v okolí hradu. Okolí hradu má 6 kartiček: dvě s postaveným hradem, dvě napravo a dvě nalevo, od něj. Hradní pán může brát zlaté cihličky z celého tohoto prostoru.

Pokud má na zlaté cihličky nárok více hráčů, rozdělují se postupem popsaným v pravidlech. (6/2013)

Následující příklady ukazují, jak se zlaté cihličky rozdělují v některých situacích s hrady: [7]
 • Při hodnocení hradu může jeho majitel brát zlaté cihličky umístěné pouze v jeho okolí. Jakékoli zlaté cihličky mimo tento prostor se nepočítají i když třeba patří k území, které spustilo vyhodnocení hradu.
Hráči se při rozebírání zlatých cihliček umístěných na kartičkách hodnoceného území, střídají. V závislosti na dodržení pořadí mohou někteří hráči s vhodnými zlatými cihličkami nebrat nakonec žádné.


Příklad 1: Postup v různých situacích


Příklad 1A: Červený je na tahu. Dokončí město obsazené modrým hráčem a spustí vyhodnocení svého hradu. První si vezme cihličku červený, po něm modrý (modrý měl také nárok na cihličku, kterou si vzal červený). V tomto případě je to pro červeného jediná možnost. Modrý si poté vezme cihličku pouze ve spodní části města.


Příklad 1B-1: Modrý dokončí své město a spustí vyhodnocení hradu červeného hráče. První si vezme cihličku modrý, po něm červený (modrý měl také nárok na cihličku, kterou si vzal červený). V tomto případě je to pro červeného jediná možnost, protože modrý vzal zlatou cihličku ve spodní části města.


Příklad 1B-2: Modrý dokončí své město a spustí vyhodnocení hradu červeného hráče. Modrému se podaří získat obě zlaté cihličky. Modrý si nejprve vezme cihličku v okolí hradu (na její získání měli nárok oba hráči). Červený tedy nezíská žádnou cihličku. Nakonec si modrý vezme cihličku v dolní části města.

Příklad 2: Zkoumání nejlepšího výsledku


Příklad 2A: Modrý je na tahu. Dokončí své město a spustí vyhodnocení hradu červeného hráče. V okolí hradu jsou dvě cihličky (každá z nich jedena je umístěna na části města obsazeného modrým). První si vezme cihličku modrý a rozhodne se vzít cihličku z okolí hradu (na tuto cihličku měl nárok rovněž červený. Červený je tedy nucen vzít si druhou cihličku v okolí hradu. Nakonec si modrý vezme cihličku v dolní části města.
Modrý získá 2 zlaté cihličky a červený jednu.


Příklad 2B: Červený je na tahu. Dokončí město modrého hráče a spustí vyhodnocení svého hradu. V okolí hradu jsou dvě cihličky z nichž jedena je umístěna na části města obsazeného modrým). První si vezme cihličku červený a rozhodne se vzít cihličku z okolí hradu (na tuto cihličku měl nárok rovněž modrý). Modrý je tedy nucen vzít si cihličku v dolní části města. Následně si červený vezme druhou cihličku z okolí hradu.
Modrý získá 1 zlatou cihličku a červený 2.

Příklad 3: Nezískání žádné cihličky při úkonu rozebírání zlatých cihliček
Příklad 3: Červený dokončí město modrého hráče a spustí vyhodnocení svého hradu. Červený ovšem nemá nárok na žádnou cihličku, protože se ani jedna nenachází v okolí hradu. Červený proto neobdrží žádnou cihličku a modrý obdrží 2.


 • Při hodnocení hradu má jeho majitel nárok na zlaté cihličky umístěné pouze v okolí hradu. Zlaté cihličky nemusejí být na kartičkách patřících území, které vyhodnocení hradu vyvolalo.


Příklad 4: Území spouštějící vyhodnocení jsou bezvýznamná
Příklad 4: Červený dokončí neobsazené město a spustí vyhodnocení svého hradu. Červený si vezme cihličku v okolí hradu, bez ohledu, že se nenachází na části města, které spustilo vyhodnocení.

Příklad 5: Postup zahrnující stavbu hradu


Příklad 5.1: Žlutý přiloží kartičku s klášterem, umístí mnicha a dva zlaté cihličky.


Příklad 5.2: Červený přiloží kartičku a dokončí malé město.


Příklad 5.3: Červený se rozhodne postavit hrad místo toho, aby za malé město získal body. Protože se žádné hodnocení nekoná, nejsou v tomto okamžiku rozdělovány žádné zlaté cihličky.


Příklad 5.4: Modrý dokončí své město a spustí vyhodnocení hradu červeného hráče. Modrý a červený budou střídavě brát cihličky. Modrý si vezme dvě cihličky v dolní části města a červený dvě cihličky z okolí hradu, bez ohledu, že cihličky nejsou na území které spustilo vyhodnocení hradu.


 • Pokud hodnotíte klášter nacházející se v okolí hradu, může brát zlaté cihličky umístěné na přilehlých kartičkách v okolí klášteru. Majitel sousedního hradu, může brát zlaté cihličky pouze v okolí hradu.


Příklad 6: Zkoumání vyhodnocení klášteru překrývajícího se s okolím hradu


Příklad 6-1: Červený dokončí klášter obsazený žlutým hráčem a spustí vyhodnocení svého hradu. Červený a žlutý si vezmou po jedné cihličce a protože obě cihličky jsou jak v okolí hradu, tak v okolí kláštera (tj. na kartičce s klášterem nebo na jakémkoli sousední kartičce), nezáleží na pořadí v jakém jsou vybrány.


Příklad 6-2: Žlutý dokončí svůj klášter a spustí vyhodnocení hradu obsazeného červeným hráčem. Žlutý a červený si vezmou po jedné cihličce a protože obě cihličky jsou jak v okolí hradu, tak v okolí kláštera (tj. na kartičce s klášterem nebo na jakémkoli sousední kartičce), nezáleží na pořadí v jakém jsou vybrány.

Seznam kartiček

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 8
Goldmines C3 Tile A.png 1× 
  + (K)
Goldmines C3 Tile B.png 1× 
  + (T)
Goldmines C3 Tile C.png 1× 
  + Symbol CarcassonneC.png 
Goldmines C3 Tile D.png 1× 
Goldmines C3 Tile E.png 1× 
  + Symbol CarcassonneC.png 
Goldmines C3 Tile F.png 1× 
  + (W) + Popis
Goldmines C3 Tile G.png 1× 
  + Symbol CarcassonneC.png 
Goldmines C3 Tile H.png 1× 
  + Symbol CarcassonneC.png 
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháno v původním znění)
 •   - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: File:Logo Gold C3.png | symbol zlata
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičky s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Popis - odkazuje na podrobnější popis kartičky v části: Popis nových kartiček krajiny
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Feature Cows C3.png
  K | kravín
  Feature WaterTower C3.png
  T | vodárenská věž
  Feature Highwaymen C3.png
  W | loupežník

Celkem kartiček s přehledem bodování: 1

Goldmines C3 Scoring Token.png 1× 
Kartička s přehledem bodování

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 8
Gold Mines C2 Tile A.jpg 1× 
  + (K)
Gold Mines C2 Tile B.jpg 1× 
  + (T)
Gold Mines C2 Tile C.jpg 1× 
  + Symbol CarcassonneC.png 
Gold Mines C2 Tile D.jpg 1× 
Gold Mines C2 Tile E.jpg 1× 
  + Symbol CarcassonneC.png 
Gold Mines C2 Tile F.jpg 1× 
  + (W) + Popis
Gold Mines C2 Tile G.jpg 1× 
  + Symbol CarcassonneC.png 
Gold Mines C2 Tile H.jpg 1× 
  + Symbol CarcassonneC.png 
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháno v původním znění)
 •   - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Logo Gold C2.png | symbol zlata
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičky s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Popis - odkazuje na podrobnější popis kartičky v části: Popis nových kartiček krajiny
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Feature Cows C2.png
  K | kravín
  Feature WaterTower C2.png
  T | vodárenská věž
  Feature Highwayman C2.png
  W | loupežník

Celkem kartiček s přehledem bodování: 1

Gold Mines C2 Scoring Token.png 1× 
Kartička s přehledem bodování

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Po dokončení hradu si jeho majitel může vzít zlatou cihličku ze všech šesti kartiček v okolí hradu (2 kartičky na kterých je postaven hrad, 2 kartičky nalevo od něj a 2 kartičky napravo). Vlastník hradu nemusí mít nárok na zlaté cihličky spojené s územím, které zapříčinilo dokončení hradu (pokud se tato zlatá cihlička nenachází v okolí hradu nebo pokud vlastník hradu má také převahu v dokončeném území). (6/2013)
 2. Výklad pravidel komunitou Obecně platí, že všechny zlaté cihličky na kartičkách dokončeného území se po jeho vyhodnocení, rozdělí. Podle typu území se může lišit prostor ze kterého je možné zlaté cihličky brát:
  • Území, kde je možné brát zlaté cihličky pouze z kartiček na kterých se území nachází:
   • Cesta
   • Města
  • Území, kde je možné brát zlaté cihličky na kartičce s daným územím a přilehlých okolních kartičkách:
   • Náboženské stavby: kláštery, opatství, svatyně, Německé kláštery (s mnichem), Holandsko-belgické kláštery (s mnichem), Japonské budovy (s mnichem), Darmstadské kostely.
   • Zahrady
   • Chaloupka baby Jagy
   • Německé hrady
  • Území, kde je možné brát zlaté cihličky na kartičce s daným územím a připojených okolních kartičkách s cestou:
   • Německé katedrály
  • Území, kde je možné brát zlaté cihličky na kartičkách přilehlých k území:
   • Hrady
 3. Výklad pravidel komunitou Z pravidel vyplývá, že zlaté cihličky které se neházejí na kartičkách neobsazeného dokončeného územím se nerozdělují, protože území nevlastnil žádný hráč.
 4. Výklad pravidel komunitou Obecně platí, že pokud se jedná o jednu nebo více území, aktivní hráč (pokud má na zlatou cihličku nárok) si vybírá první zlatou cihličku a může si vybrat z kterékoli na níž má nárok. Další hráč (v pořadí podle hodinových ručiček), si pak může vybrat další zlatou cihličku na kterou má nárok. Všimněte si, že vzhledem k tomu, že si hráč může vybrat, který zlatou cihličku si vezme jako první (pokud je jich na výběr více), může jiný hráč, který měl mít původně nárok na zlatou cihličku, o ni přijít, pokud byl tato zlata cihlička vyzvednuta dříve, než na něj přišla řada. (6/2013)
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Poslední věta je z pravidel pouze odvozena. V pravidlech ZMG je předposlední věta vynechána.
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tyto dvě věty jsou v pravidlech od Mindoku vloženy do části před závěrečné vyhodnocení.
 7. Výklad pravidel komunitou Tyto příklady jsou odvozeny od vysvětlení, které poskytl Kettlefish, na základě vysvětlení která poskytl Christof Tisch. Vysvětlení naleznete na následujících stránkách: (6/2013)