Labyrint

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Labyrinth and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana > Carcassonne  > Labyrint


SpielDoch Labyrinth.png
Spiel Doch! 1 2016

Úvod

Symbol rozšíření
Neoficiální symbol rozšíření

Společná pravidla C2 a C1 pro rozšíření Labyrint Labyrint nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější původní pravidla v němčině publikovalo vydavatelství Spiel Doch! roku 2016 jako součást samostatného rozšíření. Ve stejném roce pravidla publikovalo také vydavatelství HiG jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Obě kartičky lze použít ve všech edicích. Kombinace s jinými rozšířeními a mini-rozšířeními nejsou testovány a nejsou žádná oficiální vysvětlení pravidel, která by takovéto případy upřesnily.

Spiel Doch! poskytlo základní sadu pravidel a HiG vydalo v době vydání variantu pro pokročilé hráče, která byla k dispozici na jejich webových stránkách.

Herní materiál

 • 2 kartičky krajiny, jedna pro původní edici a druhá pro novou edici Carcassonne
Původní edice
Nová edice

Pravidla

Příprava hry  

Jednu, nebo obě kartičky s labyrintem zamíchejte mezi ostatními kartičky hry.

Labyrint  

Labyrinth C2 Tile 01.jpg

1. Přiložení kartičky

Pokud si vytáhnete kartičku s labyrintem, přiložte ji podle běžných pravidel.

2. Umístění družiníka
Variant.png
Základní pravidla

Na kartičku s labyrintem, můžete podle běžných pravidel umístit družiníka. [1] Labyrint není křižovatka, všechny výstupní cesty jsou vzájemně propojené. Družiníka lze do labyrintu umístit pouze tehdy, jsou-li volné všechny cesty napojené na kartičku s labyrintem. [2] Družiník se poté stává lupičem na všech připojených cestách.


Variant.png
Pokročilá varianta

Protože v labyrintu jsou cesty matoucí, je umístění lupičů v této variantě odlišné. Vytáhnete-li si kartičku s labyrintem, můžete umístit lupiče i v případě, že na jedné nebo více cestách navazujících na labyrint již lupič stojí. [2] Nezáleží na tom, komu daný lupič patří.

Příklad: Červený přiloží kartičku s labyrintem k navazující obsazené cestě. Přestože na této cestě již družiník stojí, může na labyrint také umístit svého družiníka.

Přiložíte-li v průběhu hry kartičku s cestou k neobsazenému výstupu z labyrintu, můžete na tuto cestu umístit svého lupiče i v případě že na kartičce s labyrintem či jiných cestách vystupujících z labyrintu již lupiči umístěni jsou.

Příklad: Zelený přiloží kartičku k cestě vystupující z labyrintu. Na tuto cestu může umístit lupiče, i když už je lupič na labyrintu i přilehlé cestě.

Pokud prodloužíte kteroukoli cestu vystupující z labyrintu, na které již stojí lupič, nelze na ni již dalšího lupiče umístit (jako obvykle). Labyrint se čtyřmi odchozími cestami je výjimkou.

Příklad: Červený později prodlouží cestu vycházející z labyrintu. Protože na cestě již stojí lupič černého hráče, nesmí červený již svého lupiče umístit.
3. Započítání bodů
Variant.png
Základní pravidla

Labyrinty se hodnotí podle běžných pravidel Carcassonne pro cesty v průběhu hry i při závěrečném vyhodnocení.


Variant.png
Pokročilá varianta

Labyrint je dokončen v okamžiku, když jsou uzavřeny všechny cesty vedoucí z labyrintu. Máte-li na labyrintu a přilehlých cestách převahu lupičů, získáte jako obvykle za každou kartičku s cestou 1 bod a za každého lupiče stojícího na labyrintu či přilehlých cestách 2 body. Pokud má více hráčů převahu lupičů, získají plný počet bodů všichni. [3]

Příklad: Byly dokončeny všechny cesty vedoucí z labyrintu. Červený spolu s černým mají převahu. Červený a černý získají za kartičky 8 bodů a za 5 lupičů na této cestě 10 bodů. Každý z nich získá celkem 18 bodů.
Závěrečné vyhodnocení labyrintu

Labyrinty se vyhodnocují podle běžných pravidel pro cesty. Za lupiče umístěné na síti labyrintů nezískáváte žádné body navíc.

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Labyrinth C2 Tile 01.jpg
Na všech kartičkách tohoto rozšíření se nachází průchozí cesta se 4 pokračujícími cestami a 4 loukami v rozích kartičky.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tato část shrnuje kombinování Labyrintu s následujícími rozšířeními:

Tyto kombinace jsou popsány jako řada případů, kdy se body získané z kartiček cesty (včetně labyrintu), liší v závislosti podle příslušných rozšíření. Nezávisle na tom jak jsou tyto body upraveny (hrajete-li s rozšířenými pravidly), body navíc za družiníky na cestě se při hodnocení území v žádném případě nemění.

 • Případ 0 - Obyčejný labyrint: Pokud je labyrint dokončen, získáte 1 bod za každou kartičku s cestou včetně samotné kartičky s labyrintem. Nedokončený labyrint na konci hry má hodnotu 1 bodu za každý úsek cesty včetně samotného labyrintu.
 • Případ 1 - Hostince a katedrály: Pokud je labyrint dokončen a obsahuje jeden nebo více hostinců (počet hostinců nemá žádný význam) a máte převahu, získáte 2 body (místo 1 bodu) za každou kartičku s cestou včetně samotné kartičky s labyrintem. Nedokončený labyrint s hostincem (hostinci) má na konci hry hodnotu 0 bodů za každý úsek cesty včetně samotného labyrintu.
 • Případ 2 - Německé katedrály: Pokud je dokončen labyrint a jedna nebo více cest končí u německé katedrály (jejich počet nemá význam) a máte převahu, získáte 2 body místo 1 bodu za každý úsek cesty včetně samotného labyrintu. Nedokončený labyrint, jehož jedna nebo více cest končí na německé katedrále, má na konci hry hodnotu 1 bodu za každý úsek včetně samotného labyrintu.
 • Případ 3 - Hostince a katedrály + Německé katedrály: Pokud je dokončen labyrint, který obsahuje jeden nebo více hostinců a jedna nebo více jeho cest končí u německé katedrály a máte převahu, získáte 3 body místo 1 bodu za každou kartičku s cestou včetně samotného labyrintu. Nedokončený labyrint s hostincem (hostinci) na konci hry má hodnotu 0 bodů.

Následující tabulka popisuje tytéž informace více schematicky. Uvědomte si, že úseky cest na kartičce s německou katedrálou se počítají samostatně a získávají stejné body jako jakákoli kartička s cestou v případech 2 a 3.

Scénář Samostatný Labyrint Hostince a katedrály Německé katedrály Započítaní bodů Závěrečné vyhodnocení
Žádná další rozšíření Na cestách vedoucích z labyrintu se nachází jeden nebo více hostinců (počet hostinců nemá žádný význam). Jedna nebo více cest vedoucích z labyrintu končí u německé katedrály (počet katedrál nemá žádný význam). Máte převahu družiníků v dokončeném labyrintu Máte převahu družiníků v nedokončeném labyrintu
Body z kartiček s cestou včetně labyrintu (úseky cest na kartičkách s německou katedrálou se v případech 2 a 3 počítají zvlášť)
Případ 0 X 1 bod / kartička 1 bod / kartička
Případ 1 X 2 body / kartička 0 bodů / kartička
Případ 2 X 2 body / kartička 1 bod / kartička
Případ 3 X X 3 body / kartička 0 body / kartička
Další úpravy použitelné po pořadí hodnocení (kartičky s německou katedrálou se počítají jako normální kartičky krajiny)
Mág na cestě Jakýkoli Jakýkoli Jakýkoli (+1) bod / kartička (+1) bod / kartička
Čarodějnice na cestě Jakýkoli Jakýkoli Jakýkoli 1/2 body (zaokrouhleno nahoru) 1/2 body (zaokrouhleno nahoru)
Družiník ve čtvrti kolářů (Trhy v Lipsku) Jakýkoli Jakýkoli Jakýkoli (+1) bod / kartička (+0) bodů / kartička
Body z družiníků umístěných na kartičkách s cestou a labyrintem (pouze pokročilá pravidla).
Všechny případy Jakýkoli Jakýkoli Jakýkoli 2 body / družiník 0 bodů / družiník

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 2
Labyrinth C1 Tile 01.jpg 1× (původní edice)
 + Popis
Labyrinth C2 Tile 01.jpg 1× (nová edice)
 + Popis
Vysvětlivky 
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Labyrinth C2 Tile 01.jpg | labyrint (má různé grafické provedení)
 • Popis - odkazuje na podrobnější popis kartičky v části: Popis nových kartiček krajiny

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou To znamená, že můžete umístit družiníka na labyrint jako lupiče nebo jako sedláka na kterýkoli ze čtyř neobsazených pásů luk obklopujících labyrint.
 2. 2.0 2.1 Výklad pravidel komunitou Na nedokončenou síť cest labyrintu lze družiníka umístit i jiným způsobem. Vůz přesouvající se z dokončeného sousedního území nebo jakýkoli družiník který použil tajnou chodbu nebo létající stroj, může být umístěn na:
  • Neobsazenou síť cest s labyrintem (základní pravidla).
  • Neobsazenou kartička s labyrintem nebo úsek cesty (pokročilá varianta).
  Abbey And Mayor C1 Wagon Clarification 01.png
  Příklad: Při použití pokročilých pravidel Labyrintu se vůz přesune na neobsazenou větev cesty v nedokončeném labyrintu.
 3. Výklad pravidel komunitou Více kartiček s labyrintem na jedné cestě nepřináší víc bodů, stejně jako hostinec. Síť cest s více než jedním labyrintem bude hodnocena jako jedno území a dodatečné body za družiníky budou získány pouze jednou za celou síť cest, nikoli za každou kartičku labyrintu.