Trhy v Lipsku (Lipské trhy)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Markets of Leipzig and the translation is 100% complete.

Rozšíření Trhy v Lipsku obsahuje 4 dvojkartičky, které nahradí startovní kartičku. Lipsko je rozdělené na čtvrti různé čtvrti. Z navazujících cest je následně možné posílat družiníky do města Lipska, čímž získáváte bonusové body podle zvolené čtvrti.

Markets of Leipzig C3 Tile 01.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Symbol Leipzig C2.png

Rozšíření Trhy v Lipsku obsahuje 4 dvojkartičky, které nahradí startovní kartičku. Lipsko je rozdělené na čtvrti různé čtvrti. Z navazujících cest je následně možné posílat družiníky do města Lipska, čímž získáváte bonusové body podle zvolené čtvrti.

Město Lipsko (německy Leipzig, latinsky Lipsia) bylo ve středověku křižovatkou obchodních cest Via Regia a Via Imperia, díky čemuž v něm vznikla řada tržišť. Roku 1507 bylo městu propůjčeno „právo skladní“, které zavazovalo všechny projíždějící obchodníky k tomu, aby své zboží vyložili a nabídli k prodeji. Také známé Lipské veletrhy, jejichž logo Symbol Leipzig C2.png slouží i jako symbol tohoto rozšíření, mají svůj původ v těchto středověkých jarmarcích.

Úvod [1]

Symbol Leipzig C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Trhy v Lipsku Trhy v Lipsku v edici C3 a C2 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2023 jako součást Balíček minirozšíření I Balíček minirozšíření I. Předcházející pravidla v edici C2 publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2017 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nevyšlo v původní edici (zkráceně C1) a pokud jej budete s touto edicí kombinovat, přinese to určitá omezení.

Exclamation2.png

Mezi edicí C2 a C3 došlo v tomto rozšíření ke změnám některých pravidel:

 • Počet družiníků, které je doporučeno přidat do hry při hraní s tímto rozšířením.
 • Hodnocení dlouhých úseků cest u čtvrtí města Lipska.

Toto rozšíření bylo koncipováno pro použití se základní hrou Carcassonne, jejíž všechna obvyklá pravidla nadále platí, s následujícími drobnými úpravami. Je však možné ho použít i při hře s dalšími rozšířeními. K tomu však neposkytujeme žádné oficiální úpravy pravidel.

Herní materiál

 • 4 dvojkartičky se čtvrtěmi města Lipska [2]

Pravidla

Příprava hry  

Startovní kartičku ze základní hry nechte v krabici a místo ní vyložte 4 nové kartičky tak, aby tvořily čtvrti uzavřeného města Lipsko.

Poznámka: Správně by ukazatel na Francofortum měl ukazovat k západu, na Stettinum k severu, na Vratislavii k východu a na Roma k jihu. Z pohledu mechaniky hry je však samozřejmě naprosto lhostejné, jak čtvrtě uspořádáte. [3]

Pozor! Při každém vyhodnocení se dvojité kartičky považují za dvě samostatné kartičky normální velikosti. [4]

Leipzig tiles.png
Příklad: Startovní rozmístění čtvrtí města Lipska.

Pokud je to možné, přidělte každému hráči o 2 figurky více než obvykle, protože v této variantě hry rychle docházejí. [5]

Trhy v Lipsku  

Feature Markets Of Lepzig Bonus Symbols C2.png
1. Přiložení kartičky

V průběhu hry rozšíření do hry nepřidává další kartičky.

2. Umístění družiníka

Družiníka je možné umístiti podle běžných pravidel.

3. Odeslání družiníka do Lipska při započítání bodů

Z každé čtvrti Lipska vychází jedna cesta ven. Po nich mohou do Lipska dorazit vaši družiníci. To platí i o cestách, které sice nevedou do Lipska přímo, ale přes vesnice s cestami jsou s Lipskem propojeny. [6] [7]

Pokud dokončíte cestu, která je výše uvedeným způsobem spojena s městem Lipsko a máte na ni převahu, máte na vybranou:

 • Cestu vyhodnotíte jako obvykle a získáte obvyklé body,
NEBO
 • Body nezískáte a příslušného družiníka pošlete do Lipska (za cestu v tomto případě neobdržíte žádné body).
Markets Of Leipzig C2 Example 01.png
Příklad:
 • Červený uzavře cestu vedoucí přes vesnici do Lipska a smí do něj poslat svého družiníka.
 • Rozhodne se položit figurku do čtvrti koželuhů.

Při tom platí následující pravidla:

 • Je-li na právě vyhodnocované cestě vašich družiníků více, smíte do Lipska poslat jen jednu z nich. Za ostatní však získáte body jako obvykle. [8] Pošlete-li svého družiníka do čtvrti kolářů, můžete hned získat body navíc (viz dále). [9] [10]
 • Pokud má na cestě rovnocennou převahu více hráčů, může se každý z nich samostatně a nezávisle na ostatních rozhodnout, zda si připíše body, nebo pošle svého družiníka do Lipska.

Figurku družiníka poslaného do Lipska položte do libovolné čtvrti (nemusí to být ta, do níž právě uzavřená cesta vede). Zůstane zde do konce hry. V každé čtvrti smí mít každý hráč nanejvýš jednoho svého družiníka, ale v každé čtvrti smějí ležet družiníci různých hráčů. Prostě je položte na sebe (i tak se dá využít právo skladní ☺)

3. Započítání bodů s družiníky ve městě Lipsko

Pokud máte družiníka v některé ze čtvrtí města Lipska, získáváte za něj body buď v průběhu, nebo na konci hry při závěrečném vyhodnocení. [11]

Hodnocení v průběhu hry
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 01.png
ČTVRŤ KOLÁŘŮ: Při každém vyhodnocování cesty, kdy získáváte body, dostanete za každý úsek cesty o 1 bod navíc. [12]
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 02.png
ČTVRŤ MINCMISTRŮ: Při každém vyhodnocování města, kdy v něm máte svého rytíře (i když body nezískáte), dostanete za každý erb ve městě o 3 body navíc.
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 03.png
ČTVRŤ KNIHVAZAČŮ: Při každém vyhodnocování kláštera, [13] ať už při něm získáváte body nebo ne, dostanete 4 body navíc. [14]

Figurky v těchto čtvrtích přinesou body navíc jen při vyhodnocování cest, měst a klášterů uzavřených v průběhu hry. Při závěrečném vyhodnocení na konci hry už žádné body nepřinesou.

Závěrečné vyhodnocení
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 04.png
ČTVRŤ KOŽELUHŮ: Při vyhodnocování každé louky na konci hry, [15] [16], kdy získáváte body, dostanete 2 body navíc za každou stáj (kravín, vepřín nebo oslín) a každou farmu na dané louce. [17] [18] [19]

Poznámka: Samotné město Lipsko se při vyhodnocování luk také počítá jako uzavřené město.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Tvar dvojkartičky města Lipska má v kombinaci se základní hrou a dalšími rozšířeními některá speciální pravidla. V tomto případě platí stejná pravidla jako pro dvojkartičky s Německými hrady (viz vysvětlení zde). Pravidla se zabývají následujícími tématy:

Výklad pravidel komunitou Rovněž byla poskytnuta některá další vysvětlení týkající se kartiček s městem Lipsko. [20]

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: V C2 máme cestu na dvojkartičce se čtvrtí města Lipska počítat za 1 nebo 2 body, protože cesta je jakoby přes dvě kartičky? Pravidla uvádějí, že je hodnocena jako jeden úsek cesty... Platí to i nadále? Nebo by cesta měla být hodnocena jako dva úseky?

Odpověď: V C2 pravidlo platí, proto stále získáte pouze 1 bod.
Ovšem pro jakákoli další hodnocení v C2 a pro všechna hodnocení v C3, se tato dvojkartička považuje za 2 kartičky (německé kláštery, drak atd.) (1/2021; aktualizace 11/2023)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Například drak žere figurky na celé kartičce (kromě oblasti města Lipska), při pohybu ale postupuje po jednotlivých čtvercových polích o prostoru jedné standartní kartičky.
Totéž by mělo platit pro věže. Je to jak píšeme?

Odpověď: Přesně tak. (1/2021)

Dále přidáváme několik poznámek v důsledku předchozích objasnění

Základní hraZákladní hra - Cesty a města

Výklad pravidel komunitou Obecně platí, že cesty a města se hodnotí s přihlédnutím k prostoru jednoho čtvercového pole. Tento prostor odpovídá jednomu úseku nebo části daného území. Dvojkartičky zabírají dvě pole. Ovšem vzhledem k jejich současnému uspořádání nepředstavují pro města žádný problém (zobrazují pouze jednu čtvrtkruhovou část města).

Výklad pravidel komunitou Kartičky s městem Lipsko ovšem představují speciální případ pro cestu v C2: Úsek cesty na této kartičce prochází přes dvě pole - podle pravidel tohoto rozšíření v C2, je cesta hodnocena jako jeden úsek (jedno pole). V C3 jsou však dlouhé úseky cest na kartičkách hodnoceny jako 2 kartičky (dvě pole).

Leipzig02.png
Příklad: Úsek cesty na libovolné dvojkartičce se čtvrtí města Lipska prochází přes dvě čtvercová pole, při hodnocení se ale cesta počítá různě v závislosti na edici:
 • C3: úsek cesty se při hodnocení počítá jako 2 kartičky.
 • C2: úsek cesty se při hodnocení počítá jako 1 kartička.

Základní hraZákladní hra - Kláštery a opati

Výklad pravidel komunitou Dokončený klášter sousedící s jednou nebo více dvojkartičkami při vyhodnocení počítá obsazená čtvercová místa (pole) se kterými sousedí. Dvojkartička sousedící s klášterem pak může zabírat 1 nebo 2 místa. Výsledkem je, že dokončený klášter vždy získá 9 bodů. Za nedokončený klášter získá hráč po 1 bodu za každé obsazené čtvercové místo kolem klášteru.

Poznámka: Stejná úvaha by měly být použita při odebrání a hodnocení opatů a také při hodnocení nábeženské staveby, kam patří: opatství, svatyně, německý klášter / japonská budova / holandsko-belgický klášter s mnichem a darmstadtský kostel.

Princezna a drakPrincezna a drak - The fairy and Moving the dragon

Výklad pravidel komunitou Víla nemůže být přesunuta k družiníkovi umístěném ve městě Lipsku, protože město Lipsko je speciální oblast a drak do něj vstoupit také nemůže.

Výklad pravidel komunitou Drak může vstoupit na kartičky s městem Lipsko. Nesmí však vstoupit do samotného města. Lipsko je speciální oblast (stejná jako město carcassonne z 6. rozšíření Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka).

VěžVěž - Zajetí družiníka ve městě Lipsko

Výklad pravidel komunitou Pomocí věže nelze zajmout družiníka ve městě Lipsko, protože čtvrti města jsou považovány za speciální oblast.

Seznam dvojkartiček

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 4
Markets of Leipzig C3 Tile 01.png 1×
 / W + (B)
Markets of Leipzig C3 Tile 02.png 1×
 / G
Markets of Leipzig C3 Tile 03.png 1×
 / M + (B)
Markets of Leipzig C3 Tile 04.png 1×
 / B
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 4
Leipzig01.png 1×
 / W + (B)
Leipzig02.png 1×
 / G
Leipzig03.png 1×
 / M + (B)
Leipzig04.png 1×
 / B
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Poznámka: Úsek cesty na kterékoli dvojkartičce se čtvrtí města Lipska se počítá jako jedna úsek cesty.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V tištěných pravidlech od Mindoku je toto rozšíření pojmenováno Lipské trhy. Kvůli přehlednosti ponecháváme na těchto stránkách prozatím známí fanouškovský název.
 2. Výklad pravidel komunitou Rozšíření se také nabízí s 2 dvojkartičkami s amazonkou (tyto kartičky jsou pro hru Carcassonne Amazonka)
 3. Výklad pravidel komunitou Toto je navrhované rozmístění kartiček podle geografického umístění Lipska ve vztahu k ostatním uvedeným městům. Kartičky lze umístit v libovolném pořadí. Umístění čtvrtí nemá žádná omezení pro hru. Lišit se může akorát rozmístění farem vyobrazených na loukách u dvou čtvrtí města Lipska.
 4. Výklad pravidel komunitou V edici C2 se dlouhá cesta na dvojkartičce při hodnocení počítala jako 1 úsek cesty, ačkoli je dvojkartička brána jako 2 čtvercové kartičky při hodnocení klášterů.
  Ve edici C3 se při hodnocení měst nebo klášterů počítá každá polovina dvojkartiček se čtvrtí města Lipska jako čtvercová kartička. Výjimka definovaná v C2 pro cestu je nyní zrušena, aby se pravidla sladila s ostatními rozšířeními C3, která zahrnují i jiné než čtvercové kartičky.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V nové edici (C2) originálních pravidel od HiG si hráči měli vzít pouze 1 družiníka navíc.
 6. Výklad pravidel komunitou Tato věta upozorňuje, že rozšíření bere v úvahu pouze křižovatky s vesnicí se 2, 3 nebo 4 cestami. Stejná pravidla jsou také použita pro umístění mýtnice v rozšíření Mýtné Mýtné.
  S přihlédnutím k těmto pravidlům jsou vyloučeny křižovatky se stromy a malými chatkami vyobrazenými na jiných kartičkách např. 9. rozšíření Ovce a kopce Ovce a kopce.
  Uvědomte si, že trhy v Lipsku je doporučeno hrát výhradně se základní hrou C2/C3, kde všechny cesty končí ve městech, klášterech nebo vesnicích. Na žádné křižovatce v základní hry C2/C3 se nenacházejí stromy nebo jiné budovy. Na druhou stranu základní hra Carcassonne C1 má na křižovatkách vyobrazené vesnice i stromy. Dosud nemáme žádné jednoznačné vysvětlení ohledně používání vesnic nebo stromů na křižovatkách.
 7. . Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Do města Lipska je možné poslat družiníky i přes více vesnic.
  Markets Of Leipzig C2 Clarification Example 01.png
  Příklad: Červený může poslat družiníka do města Lipska, protože cesta je spojena s Lipskem přes dvě křižovatky s vesnicí.
 8. Výklad pravidel komunitou Před rozhodnutím, zda pošlete družiníka do města Lipska, se nejprve na cestě zhodnotí početní převaha. Po odeslání družiníka do Lipska, se před vyhodnocením cesty, znovu musí zhodnotit početní převaha. Aby hráč po odeslání jednoho z družiníků do města Lipska za tuto cestu mohl získat body, potřebuje mít na cestě alespoň dva družiníky. Ani to však nezaručuje, že hráč získá body, protože odebráním jednoho družiníka mohl ztratit početní převahu na cestě.
 9. Výklad pravidel komunitou To znamená, že během aktuálního hodnocení nedostanete body za družiníka, kterého jste právě poslaly do města Lipska. Výjimkou je případ, kdy pošlete družiníka z cesty kde mate více svých družiníků.
 10. Výklad pravidel komunitou To znamená, že další bodu navíc spojené s družiníky odeslanými do města Lipska nebudou uděleny: Ostatní body navíc spojené s hodnocením cesty však platí i v případě, že hráč za toto území nezíská žádné body. To by platilo pro:
  • Body navíc za mýtnici (viz Mýtné Mýtné)
  • Body za vyhodnocení sázek (viz Sázky Sázky).
 11. Výklad pravidel komunitou Pravidla obecně uvádějí, že Trhy v Lipsku poskytují body navíc všem územím na které mají vliv. Body navíc nejsou v žádném případě součástí bodové hodnoty hodnoceného území.
 12. Výklad pravidel komunitou Tyto body navíc budou přičteny až po započítání všech ostatních částí krajiny upravujících bodovou hodnotu, nejprve se započítají body z hostince (viz 1. rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály), katedrály (viz Německé katedrály Německé katedrály) a mága s čarodějnicí (viz mini 5 Mág a čarodějnice Mág a čarodějnice).
  Body budou započítány spolu s dalšími body navíc které mají vliv na cestu, např. budovy (viz Domy Domy).
 13. Výklad pravidel komunitou Tyto body navíc se počítají nejen za kláštery, ale také všechny ostatní náboženské stavby použité během hry. Řadí se mezi ně: kláštery, opatství, svatyně, německé kláštery, holandsko-belgické kláštery, japonské budovy, darmstadské kostely. Nepočítají se: německé katedrály a zahrady.
 14. Výklad pravidel komunitou Pokud odeberete a vyhodnotíte opata, body navíc za tuto čtvrť nezískáte. Tyto body lze získat pouze je-li klášter hodnocen svém po dokončení. Hrad, který získá body za neobsazený klášter, tyto body navíc také nezíská.
 15. Otázka bez oficiálního vysvětlení Pravidla ke čtvrti koželuhů počítají s pravidly základní hry kde se louky vyhodnocují až na konci hry. Jelikož ale existují rozšíření díky kterým je možné louku vyhodnotit už v průběhu hry, je otázkou zda by v takovém případě bylo možné čtvrť koželuhů použít. Pokud by byla tato čtvrť použita, měla by vliv na předčasně vyhodnocené luky díky statku (5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta) a dopisu č.8 (mini 2 Dopisy Dopisy). V současné době nemáme žádné oficiální vysvětlení.
 16. Domácí pravidla nebo varianty Body navíc za čtvrť koželuhů se také započítávají u předčasně vyhodnocených luk díky: 5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta a mini 2 Dopisy Dopisy.
 17. Otázka bez oficiálního vysvětlení Tyto body navíc pro louky jsou speciálně navrženy pro C2. Nemáme žádné oficiální objasnění, jak by byly louky hodnoceny s vyobrazeními na kartičkách C1.
 18. Domácí pravidla nebo varianty Na loukách C1 lze bodovat vyobrazené malé usedlosti.
  Base Game C1 Little Farmhouses Feature.png
  Příklad: Malé zemědělské usedlosti na loukách C1.
 19. Výklad pravidel komunitou Znění pravidel naznačuje, že tyto body navíc se vztahují pouze k hodnocení. Statek za čtvrť koželuhů při hodnocení žádné body navíc nezíská, ani pokud má hráč v této čtvrti družiníka.
 20. Výklad pravidel komunitou Tato vysvětlení naleznete na Carcassonne CZ fóru: https://www.carcassonneforum.cz/thread-4018-post-22050.html#pid22050 Nebo na Carcassonne Central: http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?topic=5021.msg74245#msg74245