Trhy v Lipsku

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Markets of Leipzig and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Trhy v Lipsku


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla C2 pro rozšíření   Trhy v Lipsku nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější původní pravidla v němčině publikovalo vydavatelství HiG roku 2017 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Ve středověku bylo město Lipsko (lat. Lipsia) křižovatkou obchodních cest mezi Via Regia a Via Imperii. Díky tomu vznikalo v této oblasti mnoho trhů a tak se v roce 1507 Lipsko stalo základním tržním městem. Všichni procházející obchodníci museli v tomto městě nabídnout své zboží k prodeji.

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Trhy v Lipsku můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 4 dvojkartičky se čtvrtí města Lipska (použijí se místo základní startovní kartičky)
 • 13 normálních družiníků v různých barvách
 • 2 dvojkartičky s amazonkou (při této hře se nepoužijí jsou pro hru Carcassonne Amazonka)

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky umístěte tak, aby všechny městské čtvrti ležely pohromadě a vytvořily město Lipsko. Ve skutečnosti ukazuje směrovka Frankfurtu nad Mohanem (Francofortum) na západ, Štětín (Stettinum) na sever, Vratislav (Vratislavia) na východ a Řím (Roma) na jih. Při hře nezáleží na tom jak jsou ukazatele rozmístěny. [1] Tyto kartičky nahradí startovní kartičku ze základní sady.

Je-li to možné, přidejte každému hráči jednoho družiníka navíc. Družiníci jdou s tímto rozšířením rychle na odbyt.

Startovní rozmístění čtvrtí města Lipska

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

V průběhu hry rozšíření nepřidává do hry další kartičky.

2. Umístění družiníka

Družiníka je možné umístiti podle běžných pravidel.

3. Odeslání družiníka do Lipska při započítání bodů

Z každé čtvrti města Lipska vede cesta začínající u vstupní brány. Každá další cesta, napojená na cestu z města Lipska, nabízí možnost poslat do města Lipska jednoho vašeho družiníka. Toto pravidlo platí nejen pro cesty spojené s městem Lipsko přímo, ale také jsou-li propojeny přes vesnice. [2] [3]

Pokud dokončíte cestu, která je výše uvedeným způsobem spojena s městem Lipsko a máte na ni převahu, můžete...

 • započítat si body za cestu podle obvyklých pravidel
NEBO
 • poslat svého družiníka z cesty do města Lipska (za cestu v tomto případě neobdržíte žádné body).
Příklad:
 • Červený dokončí cestu. Cesta je spojena s městem Lipsko přes křižovatku s vesnicí. Hráč tedy může svého družiníka umístit do libovolné čtvrti ve městě Lipsko.
 • Červený přemístí svého družiníka do čtvrti koželuhů.

Poznámky:

 • Pokud máte na cestě více než jednoho družiníka, můžete jednoho z nich poslat do Lipska. S dalším(i) však můžete získat body za cestu. [4] Pokud umístíte družiníka do čtvrti Kolářů, získáte okamžitě body navíc (viz níže). [5] [6]
 • Pokud má převahu na cestě více hráčů. Může se každý z nich sám rozhodnout, zda pošle svého družiníka do města Lipska nebo si započítá body.
 • Cesta na dvojkartičce se při hodnocení počítá jako jeden úsek.

Přesuňte družiníka do kterékoli čtvrti města Lipska (nemusí to být ta, kde končí cesta). Figurka zde zůstane až do konce hry. V každé čtvrti města Lipska můžete mít pouze jednoho svého družiníka a mohou zde být družiníci více hráčů (aby se figurky vešly můžete je jednoduše zakládat na sebe).

3. Započítání bodů s družiníky ve městě Lipsko

Pokud máte družiníka v některé ze čtvrtí města Lipska, získáváte za něj body buď v průběhu, nebo na konci hry při závěrečném vyhodnocení. [7]

Hodnocení v průběhu hry
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 01.png
ČTVRŤ KOLÁŘŮ: U každé dokončené cesty, kde máte převahu družiníků, získáte 2 body za každý úsek cesty (místo 1 bodu jako obvykle). [8]
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 02.png
ČTVRŤ RAZIČŮ MINCÍ: Pokud dokončíte město kde máte svého rytíře dostanete 3 body za každý erb (i v případě že nemáte ve městě převahu).
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 03.png
ČTVRŤ KNIHAŘŮ: Při každém hodnocení dokončeného kláštera [9] (klášter může patřit kterémukoli hráči), získáte 4 body. [10]

Bonusové body těchto tří čtvrtí jsou pouze za uzavřené cesty, města a kláštery během hry. Při závěrečném vyhodnocení již žádné bonusové body nezískáte.

Závěrečné vyhodnocení
Markets Of Leipzig C2 Leipzing Quarter 04.png
ČTVRŤ KOŽELUHŮ: Při závěrečném vyhodnocení [11] [12], pokud máte na louce převahu. Získáte kromě obvyklých bodů za dokončená města také 2 body za každou stáj (kravín, vepřín nebo oslí chlívek) a farmu. [13] [14] [15]
Feature Farmhouse C2.png
      farma
Feature Cows C2.png
      kravín
Feature Pigsty C2.png
      vepřín
Feature Donkeys C2.png
      oslín

Poznámka: Samotné město Lipsko se při závěrečném hodnocení počítá jako běžné uzavřené město na louce.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Tvar dvojkartičky města Lipska má v kombinaci se základní hrou a dalšími rozšířeními některá speciální pravidla. V tomto případě platí stejná pravidla jako pro dvojkartičky s Německými hrady (viz vysvětlení zde). Pravidla se zabývají následujícími tématy:

Výklad pravidel komunitou Rovněž byla poskytnuta některá další vysvětlení týkající se kartiček s městem Lipsko. [16]

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Cesta na dvojkartičce města Lipska máme počítat za 1 nebo 2 body, protože cesta je jakoby přes dvě kartičky? Pravidla uvádějí, že je hodnocena jako jeden úsek cesty... Platí to i nadále? Nebo by cesta měla být hodnocena jako dva úseky?

Odpověď: Pravidlo platí, proto stále získáte pouze 1 bod.
Pro jakákoli další hodnocení se tato dvojkartička považuje za 2 kartičky (Německé kláštery, drak atd.) (1/2021)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Například drak žere figurky na celé kartičce (kromě oblasti města Lipska), při pohybu ale postupuje po jednotlivých čtvercových polích o prostoru jedné standartní kartičky.
Totéž by mělo platit pro věže. Je to jak píšeme?

Odpověď: Přesně tak. (1/2021)

Dále zahrneme několik poznámek v důsledku předchozích objasnění

Symbol CarcassonneC.pngZákladní hra - Cesty a města

Výklad pravidel komunitou Obecně platí, že cesty a města jsou hodnoceny s přihlédnutím k prostoru jednoho čtvercového tvaru kartičky. Tento prostor odpovídá jednomu úseku nebo části daného území. Dvojkartičky zabírají dva prostory. Ovšem vzhledem k jejich současnému uspořádání nepředstavují pro města žádný problém (zobrazují pouze jednu půlkruhovou městskou část).

Kartičky s městem Lipsko ovšem představují speciální případ pro cestu. Úsek cesty na této kartě prochází přes dvě kartičky. Jak je ale uvedeno v pravidlech tohoto rozšíření, cesta je hodnocena jako jeden úsek.

Příklad: Úsek cesty na kterékoli dvojkartičce se čtvrtí města Lipska zabírá dvě čtvercová pole, ale při hodnocení cesty se počítá jako jedna úsek cesty.

Symbol CarcassonneC.pngZákladní hra - Kláštery a opati

Výklad pravidel komunitou Dokončený klášter sousedící s jednou nebo více dvojkartičkami se pro hodnocení počítají obsazené čtvercová místa (oblasti) s ním sousedící. Dvojkartička sousedící s klášterem pak může zabírat 1 nebo 2 místa. Výsledkem je, že dokončený klášter vždy získá 9 bodů. Za nedokončený klášter získá hráč po 1 bodu za každé obsazené čtvercové místo kolem klášteru.

Poznámka: Stejná úvaha by měly být použita při odebrání a hodnocení opatů a také při hodnocení všech dalších klášterních budov: opatství, svatyně, německé kláštery / japonské budovy / holandsko-belgické kláštery s mnichy a Darmstadtské kostely.

Princezna a drak (3. rozšíření) - Víla a pohyb draka

Výklad pravidel komunitou Víla nemůže být přesunuta k družiníkovi umístěném ve městě Lipsku. S ohledem na to že město Lipsko je speciální oblastí a drak do něj nemůže vstoupit, nedává toto přesunutí smysl.

Výklad pravidel komunitou Drak může vstoupit na kartičky s městem Lipsko. Nesmí však vstoupit do samotného města. Město Lipsko je speciální oblast (stejná jako město Carcassonne z 6. rozšíření   Král, hrabě a řeka).

Věž (4. rozšíření) - Zajetí družiníka ve městě Lipsko

Výklad pravidel komunitou Pomocí věže nelze zajmout družiníka ve městě Lipsko, protože čtvrti města jsou považovány za speciální oblast.

Seznam dvojkartiček

Celkem kartiček: 4
Leipzig01.png 1× 
(B)
Leipzig02.png 1× 
Leipzig03.png 1× 
(B)
Leipzig04.png 1× 
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháno v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Feature Farmhouse C2.png
  B | farma
 • Poznámka: Úsek cesty na kterékoli dvojkartičce se čtvrtí města Lipska se počítá jako jedna úsek cesty.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Toto je navrhované rozmístění kartiček podle geografického umístění Lipska ve vztahu k ostatním uvedeným městům. Kartičky lze umístit v libovolném pořadí. Umístění čtvrtí nemá žádná omezení pro hru. Lišit se může akorát rozmístění farem vyobrazených na loukách u dvou čtvrtí města Lipska.
 2. Výklad pravidel komunitou Tato věta upozorňuje, že rozšíření bere v úvahu pouze křižovatky s vesnicí se 2, 3 nebo 4 cestami. Stejná pravidla jsou také použita pro umístění mýtnice v rozšíření   Mýtné.
  S přihlédnutím k těmto pravidlům jsou vyloučeny křižovatky se stromy a malými chatkami vyobrazenými na jiných kartičkách např. 9. rozšíření   Ovce a kopce.
  Uvědomte si, že trhy v Lipsku jsou doporučeny hrát výhradně se základní hrou nové edice Carcassonne, kde všechny cesty končí ve městech, klášterech nebo na křižovatkách s vesnicí. Na žádné křižovatce v nové edicí základní hry se nenacházejí stromy nebo jiné budovy. Na druhou stranu základní hra Carcassonne První edice má na křižovatkách vyobrazené vesnice i stromy. Není žádné jednoznačné vysvětlení ohledně používání vesnic nebo stromů na křižovatkách mezi oběma vydáními.
 3. . Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Anglická pravidla uvádějí „vesnici“, ale správně měla být „vesnice“. Německá pravidla jsou přesnější. (6/2021)
  Příklad: Červený může poslat družiníka do města Lipska, protože cesta je spojena s Lipskem přes dvě křižovatky s vesnicí.
 4. Výklad pravidel komunitou Před rozhodnutím, zda pošlete družiníka do města Lipska, se nejprve na cestě napojené na město Lipsko zhodnotí převaha. Po odeslání družiníka do Lipska, se před vyhodnocením, musí převaha na daném území znovu zhodnotit. Aby hráč po odeslání jednoho z družiníků do města Lipska za ni mohl bodovat, potřebuje mít na cestě alespoň dva družiníky. Ani to však nezaručuje, že hráč bude moci získat body, protože odebráním jednoho družiníka mohl ztratit převahu ve území.
 5. Výklad pravidel komunitou To znamená, že aktuálně během hodnocení nedostanete body za družiníka, kterého jste právě poslaly do města Lipska. Výjimkou je případ, kdy pošlete družiníka z cesty kde mate více svých družiníků.
 6. Výklad pravidel komunitou To znamená, že další bodu navíc spojené s družiníky odeslanými do města Lipska nebudou uděleny: Ostatní body navíc spojené s hodnocením cesty však platí i v případě, že hráč za toto území nezíská žádné body. To by platilo pro:
 7. Výklad pravidel komunitou Pravidla obecně uvádějí, že Trhy v Lipsku poskytují body navíc všem územím na které mají vliv. Body navíc nejsou v žádném případě součástí bodové hodnoty hlavního území.
 8. Výklad pravidel komunitou Tyto body navíc budou započítány až po započítání všech ostatních úkonů. To znamená, že se nejprve započítají body z hostince (1. rozšíření   Hostince a katedrály), katedrály (  Německé Katedrály) a mága s čarodějnicí (mini 5   Mág a čarodějnice).
  Body budou započítány spolu s dalšími body navíc které mají vliv na cestu, např. budovy (  Domy).
 9. Výklad pravidel komunitou Tyto body navíc se počítají nejen na kláštery, ale také všechny ostatní náboženské stavby použité během hry. Řadí se mezi ně: kláštery, opatství, svatyně, německé kláštery, holandsko-belgické kláštery, japonské budovy, darmstadské kostely. Německé katedrály a zahrady se nepočítají.
 10. Výklad pravidel komunitou Pokud odeberete a vyhodíte opata, body navíc za tuto čtvrť nezískáte. Tyto body lze získat pouze je-li klášter hodnocen po dokončení. Hrad, který získá body za neobsazený klášter, tyto body navíc také nezíská.
 11. Otázka bez oficiálního vysvětlení Pravidla ke čtvrti koželuhů jsou jasná. Podle pravidel základní hry se louky vyhodnocují až na konci hry. Jelikož ale existují rozšíření díky kterým je možné louku vyhodnotit už v průběhu hry, je otázkou zda by v takovém případě bylo možné čtvrť koželuhů použít. Pokud by byla tato čtvrť použita, měla by vliv na předčasně vyhodnocené luky díky statku (5. rozšíření   Opatství a starosta) a dopisu č.8 (mini 2   Dopisy). V současné době nemáme žádné oficiální vysvětlení.
 12. Domácí pravidla nebo varianty Body navíc za čtvrť koželuhů se také započítávají u předčasně vyhodnocených luk díky: 5. rozšíření   Opatství a starosta a mini 2   Dopisy.
 13. Otázka bez oficiálního vysvětlení Tyto body navíc pro louky jsou speciálně navrženy pro novou edici Carcassonne. Nemáme žádné oficiální objasnění, jak by byly louky hodnoceny s vyobrazeními na kartičkách Carcassonne první edice.
 14. Domácí pravidla nebo varianty Na loukách Carcassonne první edice lze bodovat vyobrazené malé usedlosti.
  Příklad: Malé zemědělské usedlosti na loukách Carcassonne první edice.
 15. Výklad pravidel komunitou Znění pravidel naznačuje, že tyto body navíc se vztahují pouze k hodnocení. Statek za čtvrť koželuhů při hodnocení žádné body navíc nezíská, ani pokud má hráč v této čtvrti družiníka.
 16. Výklad pravidel komunitou Tato vysvětlení naleznete na Carcassonne CZ fóru:
  https://www.carcassonneforum.cz
  Nebo na Carcassonne Central:
  http://www.carcassonnecentral.com