Haiducii

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Robbers and the translation is 100% complete.
Other languages:


Informații generale și comentarii

Simbolul extensiei

Extensia Haiducii[1] (Mini #6) a fost lansată de HiG pentru a doua ediție, cunoscută pe scurt ca C2, în 2017, inclusă ca parte a Big Box 6. O a treia ediție, cunoscută pe scurt ca C3, a fost lansată în 2021 incluzând grafică mai detaliată, orașe cu clădiri tăiate și unele modificări minore asupra formulării. Versiunea C3 a acestei extensii este disponibilă numai ca parte a Big Box 7.

Big Box 6 și Big Box 7 au fost lansate de Lineart cu reguli traduse în limba română.

Această extensie a fost original lansată pentru prima ediție, cunoscută pe scurt ca C1, în 2012.

Haiducii de pe drum cer tribut de la călători capricioși. Când meepleșii tăi primesc puncte, haiducul altui jucător poate fura câteva.

Conținut

 • 8 cartonașe de teren cu un logo al haiducilor (sac)
Cartonaș cu logoul haiducilor (sac)
 • 6 pioni haiduci[2]
Figure Robbers C2.png

Reguli

Pregătire

Amestecă noile cartonașe de teren cu cele din jocul de bază (și alte extensii, dacă este cazul) și stivuiește-le pe toate ca în mod obișnuit. Fiecare jucător îşi depune în rezerva sa haiducul de culoarea lui.

Desfășurarea jocului

1. Atașarea unui cartonaș de teren

Logoul haiducilor
De fiecare dată când tragi un cartonaș cu simbolul cu sac (simbolul haiducilor), plasează-l ca în mod obișnuit. Apoi ai posibilitatea de a îți plasa haiducul pe tabla de scor, alegând un spațiu care este ocupat de cel puțin un pion de scor (nu haiduc) de-al altui jucător.[3] Apoi, următorul jucător fără haiduc pe tabla de scor are voie să-și plaseze haiducul.[4] Dacă haiducul tău este deja pe tabla de scor, ai posibilitatea de a îl muta pe un spațiu diferit.
Exemplul 1: Ordinea turei este tu, jucătorul albastru, jucătorul galben și jucătorul verde. Tu tragi și plasezi un cartonaș cu simbolul haiducului, iar apoi îți plasezi haiducul tău pe același spațiu pe care se află și meepleul de scor albastru. Din moment ce haiducul albastru și cel galben se află deja pe tabla de scor, jucătorul verde are de asemenea posibilitatea de își plasa haiducul.[5]

 Interpretare din partea comunității Întrebare: Dacă cartonașul cu un sac finalizează un teritoriu al unui adversar, un jucător ce plasează (sau mută) haiducul are posibilitatea de a îl plasa pe același spațiu cu meepleul de scor al adversarului ce primește puncte și să primească puncte tâlhărite de la el?

Răspuns: Da, nu există nicio limitare în reguli care să nu permită asta.

2. Plasarea meeple

Atunci când plasezi un cartonaș cu un sac, ai posibilitatea de a plasa un meeple pe el conform regulilor obișnuite.

Notă: Pionii din această extensie nu sunt plasați pe cartonașele standard de teren ca parte a jocului. }}

3. Declanșarea unei evaluări

Furarea de puncte

Dacă haiducul tău se află pe același spațiu pe care se află și meepleul de scor al altui jucător (prin primirea de puncte), haiducul „fură” puncte. Primești jumătate din punctele pe care le-a primit celălalt jucător (cu rotunjire în sus),[6][7] lucru pe care îl marchezi mutându-ți meepleul tău de scor în mod corespunzător de-a lungul tablei de scor. Proprietarul meepleului de scor de la care a furat haiducul tău încă primește toate punctele sale (care îi se cuvin). Apoi îți retragi haiducul în rezerva ta.

Reguli adiționale
 • Dacă haiducul tău se află pe același spațiu pe care se află și un meeple de scor care avansează datorită unor puncte „tâlhărite” de la alt jucător, tu nu primești niciciun punct. În schimb, haiducul tău este plasat pe același spațiu cu meepleul de scor care s-a mutat. („Haiducii nu fură de la alți haiduci”).
 • Dacă este oferită oportunitatea, haiducul tău trebuie să fure puncte. Nu poți aștepta pentru un teritoriu mai târziu care ar putea valora mai multe puncte.[8]
 • Dacă haiducul tău este pe același spațiu pe care se află mai mulți meepleși de scor, și mai mult de unul dintre ei primește puncte în aceeași tură, poți alege de la care să furi (să primești puncte).[9][10][11][12]
 • Dacă sunt mai mulț haiduci pe același spațiu pe care se află un meeple care primește puncte, fiecare haiduc de pe acel spațiu primește puncte.
 • Haiducul tău nu poate fura (primi) puncte de la tine (un pion de scor de-al tău).
Exemplul 2: Tu primești 5 puncte, iar jucătorul albastru fură (tâlhărește) 3 de la tine. Meepleul de scor albastru avansează 3 spații, iar haiducul albastru este retras în rezerva jucătorului albastru. Deoarece haiducul galben nu poate tâlhări puncte obținute de la un haiduc, se duce după meepleul de scor albastru. Acum are oportunitatea de a fura puncte atât de la meepleul tău de scor, cât și de la meepleul de scor albastru.
Exemplul 3: Jucătorul albastru primește 4 puncte, iar tu și jucătorul verde furați fiecare câte 2 puncte. Amândoi haiduci sunt retrași în rezerva jucătorului corespunzător.
Evaluarea finală

La sfârșitul jocului dar înaintea evaluării finale, dacă haiducul tău se află încă pe tabla de scor, primești 3 puncte, apoi îți retragi haiducul în rezerva ta.

Interacțiuni cu alte extensii

Dacă se joacă cu alte extensii, ia în considerare următoarele note:

Symbol Messages C1C2.png Depeșe

Dacă fie meepleșița ta, fie meepleul tău de scor ajunge pe un spațiu închis în urma (ca rezultat al) faptului că haiducul tău a furat puncte de la alt jucător, trage un cartonaș cu depeșă.

Exemple detaliate pentru folosirea haiducilor și depeșelor

Exemplul #1

Haiducul albastru este pe același spațiu cu meepleșița ta. Meepleul tău de scor este pe un spațiu diferit. Prin plasarea unui singur cartonaș, tu primești puncte atât pentru un drum (3 puncte), cât și pentru un oraș (6 puncte).

Situația pentru Exemplul #1:
 • Haiducul albastru și meepleșița ta împart același spațiu.
 • Meepleul tău de scor se află pe un spațiu diferit.
 • Tu trebuie să marchezi un drum (3 puncte) și un oraș (6 puncte.)

Fiecare teritoriu este evaluat separat. Tu decidzi pe care dintre pionii tăi de scor să îi muți pe tabla de scor. Jucătorul albastru primește doar „puncte tâlhărite” pentru prima mutare a primului pion de scor care stă pe același spațiu cu haiducul albastru – aici meepleșița ta.

Una dintre următoarele 4 opțiuni se poate întâmpla:

 1. Prima oară, meepleșița ta marchează 3 puncte pentru drum. După aceea, meepleul tău de scor marchează 6 puncte pentru oraș. Apoi haiducul albastru fură jumătate din punctele meepleșiței tale (2 puncte).
 2. Prima oară, meepleul tău de scor marchează 3 puncte pentru drum. După aceea, meepleșița ta marchează 6 puncte pentru oraș. Apoi haiducul albastru fură jumătate din punctele meepleșiței tale (3 puncte).
 3. Prima oară, meepleșița ta marchează 3 puncte pentru drum. După aceea, meepleșița ta marchează 6 puncte pentru oraș. Apoi haiducul albastru fură jumătate din punctele meepleșiței tale (2 puncte).[13]
 4. Prima oară, meepleul tău de scor marchează 3 puncte pentru drum. După aceea, meepleul tău de scor marchează 6 puncte pentru oraș. Aici haiducul albastru fură nimic de la tine, deoarece meepleul tău de scor nu se afla pe același spațiu cu haiducul albastru.

Exemplul #2

Haiducul albastru este pe același spațiu cu meepleul de scor verde și meepleșița ta. Celălalt pion de scor al jucătorului verde și cel al tău se află fiecare pe câte un spațiu diferit. Prin plasarea unui singur cartonaș, jucătorul verde primește puncte pentru un drum (3 puncte) iar tu primești puncte pentru un oraș (6 puncte).

Situația pentru Exemplul #2:
 • Haiducul albastru, meepleul de scor verde și meepleșița ta împart același spațiu.
 • Meepleul tău de scor și meepleșița verde se află fiecare pe câte un spațiu diferit.
 • Jucătorul verde primește puncte pentru un drum (3 puncte) iar tu primești puncte pentru un oraș (6 puncte).

Haiducul albastru este pe un spațiu ocupat de mai mult de un pion de scor, iar ambii pioni de scor (mai mult de unul) primesc puncte. Prin urmare, haiducul albastru alege de la care jucător să „fure” jumătate de puncte (cu rotunjire în sus). Jucătorul verde și tu veți putea alege pe care pion de scor să îl mutați când vor fi acordate punctele. Haiducul albastru poate primi puncte doar de la un pion de scor care stă pe același spațiu.

Una dintre următoarele 3 opțiuni se poate întâmpla:

 1. Jucătorul verde și tu alegeți amândoi să marcați punctele cu pionii voștri de scor aflați fiecare pe același spațiu cu haiducul albastru. Haiducul albastru decide alege să fure jumătate din punctele meepleșiței tale (3 puncte).
 2. Jucătorul verde decide să marcheze punctele cu meepleul de scor verde și tu decizi, de asemenea, să marchezi punctele cu meepleul tău de scor. Haiducul albastru poate fura doar punctele de la meepleul de scor verde (2 puncte), din moment ce meepleul tău de scor nu este pe același spațiu cu haiducul albastru.
 3. Jucătorul verde și tu alegeți amândoi să marcați punctele cu pionii voștri de scor aflați fiecare pe un spațiu diferit de cel pe care se află haiducul albastru. Haiducul albastru nu poate fura niciun punct de la meepleșița verde sau meepleul tău de scor, din moment ce haiducul albastru nu se află pe același spațiu pe care se află cel puțin unul dintre aceștia.

Exemplul #3

Haiducul albastru este pe același spațiu cu meepleul de scor verde, meepleșița verde și meepleul tău de scor. Meepleșița ta se află pe un spațiu diferit. Prin plasarea unui singur cartonaș, jucătorul verde primește puncte pentru un drum (3 puncte) și pentru un oraș (6 puncte), iar tu primești puncte pentru un drum (2 puncte) și pentru un oraș (8 puncte).

Situation for Example #3:
 • Haiducul albastru, meepleul de scor verde, meepleșița verde și meepleul tău de scor împart același spațiu.
 • Meepleșița ta se află pe un spațiu diferit.
 • Jucătorul verde primește puncte pentru un drum (3 puncte) și pentru un oraș (6 puncte), iar tu primește puncte pentru un drum (2 puncte) și pentru un oraș (8 puncte).

Fiecare teritoriu este evaluat separat. Jucătorul verde și tu puteți alege care pion de scor va marca punctele. Haiducul albastru poate primi puncte doar de la un pion de scor care stă pe același spațiu cu haiducul albastru. În acest caz, haiducul albastru poate primi cu siguranță puncte de la jucătorul verde, deoarece ambii pioni de scor ai jucătorului verde se află pe același spațiu. Abilitatea haiducului albastru de a fura puncte de la tine va depende de care pion(i) decizi tu să muți. Din moment ce haiducul albastru se află pe un spațiu ocupat de mai mult de un pion de scor, și mai mult de un pion de scor marchează (primește) puncte, haiducul albastru decide de la care jucător să „fure” jumătate de puncte (cu rotunjire în sus). Haiducul albastru obține toate aceste informații de care are nevoie despre mutările celorlalți jucători (tu și jucătorul verde) înainte de a face cea mai bună decizie privitoare la care puncte să fure.

Una dintre următoarele 3 opțiuni se poate întâmpla:

 1. Jucătorul verde și tu alegeți amândoi să marcați punctele cu pionii voștri de scor aflați fiecare pe același spațiu cu haiducul albastru. Amândoi decideți să marcați prima oară drumurile. Jucătorul verde a marcat (evaluat) prima oară drumul care valorează 3 puncte cu meepleșița verde. Tu ai marcat prima oară drumul care valorează 2 puncte cu meepleul tău de scor. Haiducul albastru decide să fure jumătate (cu rotunjire în sus) din punctele meepleșiței verzi (2 puncte), deoarece furtul de la meepleul tău de scor ar fi valorat doar 1 punct.
  Din moment ce atât jucătorul verde, cât și tu alegeți să marcați a doua oară orașele cu același pion de scor, haiducul albastru nu poate primi jumătate (cu rotunjire în sus) de la niciunul dintre orașe. Haiducul albastru poate alege să fure doar primele puncte disponibile de la jucătorul verde sau primele puncte disponibile de la tine. Dacă însă jucătorul verde ar fi marcat punctele orașului cu meepleul de scor verde, haiducul albastru ar fi putut fura jumătate (cu rotunjire în sus) din aceste puncte, din moment ce acesta ar fi fost alt pion de scor de la acre să poată fura puncte.
 2. Tu decizi să marchezi prima oară punctele drumului de 2 puncte cu meepleșița ta, care nu stă pe același spațiu cu haiducul albastru. Jucătorul verde marchează prima oară punctele drumului de 3 puncte cu meepleșița verde. Tu folosești apoi meepleul tău de scor pentru a marca orașul de 8 puncte. Haiducul albastru decide să fure jumătate (cu rotunjire în sus) din punctele meepleului tău de scor (4 puncte), deoarece de la meepleșița verde erau disponibile doar 2 puncte.
 3. Tu decizi să marchezi prima oară punctele drumului de 2 puncte cu meepleșița ta, care nu stă pe același spațiu cu haiducul albastru. Apoi tu marchezi, de asemenea, orașul de 8 puncte cu meepleșița ta. Jucătorul verde marchează prima oară orașul de 6 puncte cu meepleul de scor verde. Haiducul albastru poate fura doar jumătate (cu rotunjire în sus) din punctele meepleului de scor verde (3 puncte), deoarece meepleșița ta nu stă pe același spațiu pe care se află haiducul albastru.

Exemplul #4

Haiducul albastru și haiducul galben sunt pe același spațiu cu meepleul de scor verde, meepleșița verde și meepleul tău de scor. Meepleșița ta se află pe un spațiu diferit. Prin plasarea unui singur cartonaș, jucătorul verde primește puncte pentru un drum (3 puncte) și pentru un oraș (6 puncte), iar tu primești puncte pentru un drum (2 puncte) și pentru un oraș (8 puncte).

Situația pentru Exemplul #4:
 • Haiducul albastru, haiducul galben, meepleul de scor verde, meepleșița verde și meepleul tău de scor împart același spațiu.
 • Meepleșița ta se află pe un spațiu diferit.
 • Jucătorul verde primește puncte pentru un drum (3 puncte) și pentru un oraș (6 puncte), iar tu primești puncte pentru un drum (2 puncte) și pentru un oraș (8 puncte).

Fiecare teritoriu este evaluat separat. Jucătorul verde și tu puteți alege care pion de scor va marca punctele. Haiducul albastru și haiducul galben pot primi fiecare puncte doar de la un pion de scor care stă pe același spațiu cu fiecare dintre ei. În acest caz, haiducul albastru și haiducul galben pot primi fiecare cu siguranță puncte de la jucătorul verde, deoarece ambii pioni de scor ai jucătorului verde se află pe același spațiu. Abilitatea fiecăruia dintre acești haiduci de a fura puncte de la tine va depende de care pion(i) decizi tu să muți. Din moment ce haiducul albastru și haiducul galben se află pe un spațiu ocupat de mai mult de un pion de scor, și mai mult de un pion de scor marchează (primește) puncte, fiecare dintre acești haiduci decide de la care jucător să „fure” jumătate de puncte (cu rotunjire în sus). Haiducul albastru și haiducul galben obțin fiecare toate aceste informații de care au nevoie despre mutările celorlalți jucători (tu și jucătorul verde) înainte de a face cea mai bună decizie privitoare la care puncte să fure fiecare.

Una dintre următoarele 3 opțiuni se poate întâmpla:

 1. Jucătorul verde și tu alegeți amândoi să marcați punctele cu pionii voștri de scor aflați fiecare pe același spațiu cu haiducul albastru și haiducul galben. Amândoi decideți să marcați prima oară drumurile.
  Jucătorul verde a marcat (evaluat) prima oară drumul care valorează 3 puncte cu meepleșița verde. Tu ai marcat prima oară drumul care valorează 2 puncte cu meepleul tău de scor. Haiducul albastru decide să fure jumătate (cu rotunjire în sus) din punctele meepleșiței verzi (2 puncte), iar haiducul galben decide să fure jumătate (cu rotunjire în sus) de la meepleul tău de scor (1 punct). De ce ai alege să iei un punctaj mai mic? Dacă jucătorul galben este jucătorul activ (dacă este tura jucătorului galben) și poate primi o depeșă, acest lucru are mai mult sens.
 2. Tu decizi să marchezi prima oară punctele drumului de 2 puncte cu meepleșița ta, care nu stă pe același spațiu cu haiducul albastru și haiducul galben. Jucătorul verde marchează prima oară punctele drumului de 3 puncte cu meepleșița verde. Tu folosești apoi meepleul tău de scor pentru a marca orașul de 8 puncte. Haiducul albastru și haiducul galben decid fiecare să fure jumătate (cu rotunjire în sus) din punctele meepleului tău de scor (4 puncte), deoarece de la meepleșița verde erau disponibile doar 2 puncte.
 3. Tu decizi să marchezi prima oară punctele drumului de 2 puncte cu meepleșița ta, care nu stă pe același spațiu cu haiducul albastru și haiducul galben. Apoi tu marchezi, de asemenea, orașul de 8 puncte cu meepleșița ta. Jucătorul verde marchează prima oară orașul de 6 puncte cu meepleul de scor verde. Haiducul albastru pot fura doar jumătate (cu rotunjire în sus) din punctele meepleului de scor verde (3 puncte), deoarece meepleșița ta nu stă pe același spațiu pe care se află haiducul albastru și haiducul galben.

Ansamblul cartonașelor

Ediția C3

Cartonașe totale: 8
Robbers C3 Tile A.png ×2
(W ;–)
Robbers C3 Tile C.png ×1
Robbers C3 Tile D.png ×1
Robbers C3 Tile E.png ×1
Robbers C3 Tile F.png ×2
Robbers C3 Tile H.png ×1
Unele cartonașe au o ilustrație mică pe acestea. Literele din paranteze arată care ilustrație este pe fiecare cartonaș:

Ediția C2

Cartonașe totale: 8
Robbers C2 Tile A.jpg ×2
(W ;–)
Robbers C2 Tile C.jpg ×1
Robbers C2 Tile D.jpg ×1
Robbers C2 Tile E.jpg ×1
Robbers C2 Tile F.jpg ×2
Robbers C2 Tile H.jpg ×1
Unele cartonașe au o ilustrație mică pe acestea. Literele din paranteze arată care ilustrație este pe fiecare cartonaș:

Note de subsol

Pentru licențierea și semnificația pictogramelor vă rugăm să vizitați pagina pentru pictograme.

 1. Interpretare din partea comunității Lineart a tradus numele extensiei ca „Haiducii”, dar o traducere fidelă ar fi „Jefuitorii” sau „Briganzii”.
 2. Interpretare din partea comunității Lineart a tradus acest concept ca „haiduc”, dar o traducere fidelă ar fi „jefuitor” sau „brigand”.
 3. Clarificare oficială din partea publicatorului Dacă se joacă cu extensia Depeșe, poate fi plasat lângă fie un meeple de scor, fie o meepleșiță. Prin urmare, haiducul poate primi puncte de la oricare dintre acești pioni de scor, dar doar de la cel de pe același spațiu cu haiducul. (5/2013)
 4. Diferențe notorii în reguli între ediții sau publicatori Regulile ZMG au modificat această propoziție în așa fel încât să spună „în ordinea turei, fiecare jucător își plasează haiducul său pe tabla de scor, alegând, de asemenea, spații ocupate de meepleșii altor jucători.” Această discrepanță este probabil provocată de o traducere greșită.
 5. Diferențe notorii în reguli între ediții sau publicatori Acest exemplu a fost alterat de ZMG pentru a se potrivi cu regula de plasare a haiducului modificată:
  Exemplul 1: Ordinea turei este tu, jucătorul albastru, jucătorul galben apoi jucătorul verde. Tu tragi și plasezi un cartonaș cu sac și plasezi haiducul tău pe același spațiu ca și meepleul albastru. Jucătorii albastru, galben și apoi verde își pot plasa apoi haiducii lor pe tabla de scor în ordine.
 6. Clarificare oficială din partea publicatorului Haiducul poate primi puncte de la Roata Destinului sau de la evaluarea zânei. (5/2013)
 7. Clarificare oficială din partea publicatorului Dacă haiducul este pe un spațiu pe care se află și un meeple de scor care se mută înapoi (precum plătirea la un bazar sau răscumpărarea unui prizonier), haiducul se mută înapoi cu meepleul de scor, dar jucătorul care deține haiducul nu pierde puncte. (3/2015)
 8. Clarificare oficială din partea publicatorului Fiecare eveniment de evaluare este separat de toate celelalte – fiecare teritoriu este evaluat individual. Haiducul trebuie să ia puncte doar de la primul eveniment admisibil – punctele unui singur teritoriu, punct de la zână, puncte de catapultă, puncte de Roata Destinului etc. (5/2013)
 9. Clarificare oficială din partea publicatorului Dacă un singur pion de scor avansează de mai multe ori datorită evaluării a mai mult de un teritoriu prin plasarea unui singur cartonaș, jucătorul care primește punctele alege ordinea în care sunt acordate punctele. Dacă este un haiduc lângă acel pion de scor, proprietarul haiducului primește prin urmare jumătate din punctele doar primului teritoriu care este evaluat. Desigur, dacă mai mulți pioni de scor de pe acel spațiu primesc puncte, proprietarul haiduculi încă poate alege de la care pion de scor să fure puncte. (5/2013, 11/2014)
 10. Clarificare oficială din partea publicatorului Deși se referă la mai mulți pioni de scor care primesc puncte în „aceeași tură”, haiducul nu poate aștepta neapărat pentru a vedea dacă se aplică. În schimb, haiducul poate lua în considerare doar acele evenimente de evaluare care s-ar întâmpla simultan. De exemplu, evaluarea zânei este separată de evaluarea de teritorii normale. Prin urmare, dacă haiducul poate primi un punct de pe urma zânei trebuie să primească acel punct; nu poate aștepta pentru evenimente ulterioare care au loc în tură. (10/2014; actualizat 1/2021)
 11. Clarificare oficială din partea publicatorului Dacă haiducul tău este pe același spațiu pe care se află 2 meepleși de scor de la alți 2 jucători, iar un jucător primește puncte prin tâlhărirea altui jucător (puncte tâlhărite) în timp ce celălalt jucător nu primește nimic, haiducul trebuie să se mute cu pionul de scor în loc să stea în urmă. (Punctul 1 se aplică aici, dar punctul 3 nu, din moment ce doar 1 pion de scor primește puncte.) (5/2014)
 12. Clarificare oficială din partea publicatorului Dacă haiducul tău este pe același spațiu pe care se află mai mulți meepleși de scor, și unul dintre ei se mută înapoi (precum plătirea la un bazar sau răscumpărarea unui prizonier), jucătorul care deține haiducul poate alege fie să mute haiducul înapoi cu meepleul de scor, fie să lase haiducul pe același spațiu (în același loc) cu celălalt/ceilalți meeple(și). (3/2015)
 13. Interpretare din partea comunității Ai fi putut alege să marchezi (evaluezi) prima oară 3 puncte pentru drum, caz în care haiducul albastru (și prin urmare, jucătorul albastru) ar fi primit 3 puncte. Totuși, este improbabil că a face asta ar fi în interesul tău optim.