De Rovers

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Robbers and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Robbers C3 Tile A.png Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp. Robbers C2 Tile A.jpg
Robbers C1 Tile 06.jpgLees de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
De Rovers De Rovers
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Rovers op de weg eisen een bijdrage van eigenzinnige reizigers. Als je punten krijgt voor je meeples, kan de rover van een andere speler er een aantal stelen.

Algemene informatie en opmerkingen

Robber logo
Markering

De tweede editie, kortweg C2 genoemd, van De Rovers (Mini #6) werd in 2017 uitgegeven door HiG en maakt deel uit van Big Box 6 Big Box 6. Een derde editie, kortweg C3 genoemd, werd in 2021 uitgegeven en bevat meer gedetailleerde afbeeldingen, steden met afgekapte gebouwen en enkele kleine veranderingen in de bewoording. Momenteel is de C3 versie van deze uitbreiding alleen verkrijgbaar als onderdeel van Big Box 7 Big Box 7.

Deze uitbreiding werd oorspronkelijk in 2012 uitgegeven in een eerste editie, kortweg C1 genoemd.

Speelmateriaal

 • 8 landtegels met roversysmbool
Tegel met een roversymbool (zak)
 • 6 rovers
Robbers C2.png

Spelregels

Voorbereiding

Schud de nieuwe landtegels door die van het basisspel en leg ze zoals gebruikelijk in gedekte stapels. Elke speler neemt de rover van zijn kleur in voorraad.

Spelverloop

Logo Robbers C2.png
1. Landtegel leggen
Rover-logo
Trek je een tegel met een roverssymbool, dan leg je die volgens de gebruikelijke spelregels aan. Nu mag je je rover op het scoretableau zetten. Je moet een veld kiezen waarop tenminste 1 scorepion van een andere speler staat. [1] [2] Vervolgens mag de volgende speler met de klok mee die zijn rover nog niet op het scorespoor heeft, mag deze nu ook op dezelfde manier op het scorespoor zetten. [3] Staat jouw rover al op het scoretableau, dan mag je die naar een ander veld verplaatsen.
Voorbeeld 1: Rood, blauw, geel en groen spelen in deze volgorde. Rood trekt een rovertegel. Hij zet zijn rover op het scoretableau op hetzelfde veld als de blauwe scorepion. Aangezien blauw en yellow hun rover al op het scoretableau hebben staan, mag groen zijn rover nu ook inzetten. [4]

 Interpretatie uit de gemeenschap Vraag: Als de tegel met het roversymbool een project van een tegenspeler afbouwt, mag de speler zijn rover dan op hetzelfde veld van het scorespoor zetten (of daarheen verplaatsen) waar de scorepion van die tegenspeler staat en punten stelen?

Antwoord: Ja, er staat geen beperking in de spelregels die dat verbiedt.

2. Een meeple zetten

Als je een tegel met een roversymbool aanlegt, mag je er volgens de gebruikelijke spelregels een meeple op zetten.

Opmerking: De speelfiguren van deze uitbreiding worden niet als onderdeel van het spel op de standaard landtegels gezet.

3. Puntentelling afhandelen
Punten roven

Als een scorepion van een andere speler vooruit wordt gezet vanaf een veld waar een rover staat, dan "rooft" de rover punten. De eigenaar van de rover krijgt de helft van de punten (naar boven afgerond) [5] [6] van de andere speler. De geroofde punten worden met de scorepion van de eigenaar van de rover op het scoretableau verwerkt. De eigenaar van de scorepion die "beroofd" wordt krijgt nog steeds alle punten. Hierna neemt de eigenaar van de rover deze terug in voorraad.

Extra spelregel
 • Staat jouw rover op hetzelfde veld als een scorepion die als gevolg van geroofde punten vooruit wordt gezet, dan krijg je daarvoor geen punten. In plaats daarvan, verplaatst hij met de scorepion mee, zodat hij die later kan beroeven. ("Rovers beroven geen andere rovers.")
 • Als de gelegenheid zich voordoet, moet de rover punten stelen. Je mag niet wachten op een een later project dat meer punten oplevert. [7]
 • Staat jouw rover op een veld met meer dan 1 scorepion, en meer dan 1 ervan krijgt in dezelfde beurt punten, dan mag je kiezen wie je wilt beroven. [8] [9] [10] [11]
 • Staan er meerdere rovers op hetzelfde veld als een scorepion van een speler die punten krijgt, dan roven al deze rovers de helft van de punten.
 • Het is niet toegestaan om een eigen scorepion te beroven.
Voorbeeld 2: Rood krijgt 5 punten. De blauwe rover "rooft" 3 punten. Daardoor wordt de blauwe scorepion 3 velden vooruit gezet, en de blauw neemt zijn rover terug in voorraad. Omdat de gele rover geen punten kan stelen die door een rover verkregen zijn, wordt deze met de blauwe scorepion mee verplaatst. De gele rover heeft nu de mogelijkheid om bij een volgende telling van zowel rood en blauw te roven.
Voorbeeld 3: Blue krijgt 4 punten. Rood en groen roven ieder 2 punten. Beide spelers nemen hun rover terug in voorraad.
Eindtelling

Staat jouw rover aan het einde van het spel nog op het scoretableau, dan krijg je daar 3 punten voor. Daarna neem je de rover terug in voorraad.

Combinaties met andere uitbreidingen

Speel je in combinatie met andere uitbreidingen, neem dan onderstaande opmerkingen in acht:

Mini #2 - NieuwsberichtenMini #2 - Nieuwsberichten

Interpretatie uit de gemeenschap Als één van je scorepionnen door geroofde punten op een donker veld eindigt, dan trek je een nieuwsbericht.

Uitgewerkte voorbeelden van de rover en de nieuwsberichten

Voorbeeld #1

De rover van blauwe staat op hetzelfde veld als de vrouwelijke scorepion van rood. De gewone scorepion van rood staat op een ander veld. Door het aanleggen van één tegel krijgt rood punten voor zowel een weg (3 punten) als een stad (6 punten).

Situatieschets bij voorbeeld #1:
 • De rover van blauw en de vrouwelijke scorepion van rood delen hetzelfde veld.
 • De gewone scorepion van rood staat op een ander veld.
 • Rood krijgt punten voor een weg (3 punten) en een stad (6 punten.)

Elk project wordt apart geteld. Rood mag beslissen welke scorepion hij vooruit zet. Blauw krijgt alleen "geroofde" punten voor eerste voor de eerste verplaatsing van een scorepion die op hetzelfde veld staat als de rover van blauw – in dit geval de vrouwelijke scorepion van rood.

Nu kan één van de volgende vier dingen gebeuren:

 1. Rood telt eerst de weg en verwerkt de 3 punten die hij daarvoor krijgt op het scorespoor met de vrouwelijke scorepion. Vervolgens telt rood de stad en verwerkt de 6 punten die hij daarvoor krijgt met de gewone scorepion. Tenslotte "rooft" de rover van blauw de helft van de punten van vrouwelijke scorepion van rood (2 punten).
 2. Rood telt eerst de weg en verwerkt de 3 punten die hij daarvoor krijgt op het scorespoor met de gewone scorepion. Vervolgens telt rood de stad en verwerkt de 6 punten die hij daarvoor krijgt met de vrouwelijke scorepion. Tenslotte "rooft" de rover van blauw de helft van de punten van de vrouwelijke scorepion (3 punten).
 3. Rood telt eerst de weg en verwerkt de 3 punten die hij daarvoor krijgt op het scorespoor met de vrouwelijke scorepion. Vervolgens telt rood de stad en verwerkt de 6 punten die hij daarvoor krijgt met de vrouwelijke scorepion. Tenslotte "rooft" de rover van blauw de helft van de punten van de vrouwelijke scorepion van rood (2 punten).[12]
 4. Rood telt eerst de weg en verwerkt de 3 punten die hij daarvoor krijgt op het scorespoor met de gewone scorepion. Vervolgens telt rood de stad en verwerkt de 6 punten die hij daarvoor krijgt ook met de gewone scorepion. De rover van blauw kan nu geen punten van rood roven omdat de gewone scorepion van rood niet op hetzelfde veld stond als de rover van blauw.

Voorbeeld #2

De rover van blauw staat op hetzelfde veld als de gewone scorepion van groen en de vrouwelijke scorepion van rood. De andere scorepionnen van groen en rood staan op andere velden. Door het aanleggen van één tegel krijgt groen punten voor een weg (3 punten) en rood voor een stad (6 punten).

Situatieschets bij voorbeeld #2:
 • De rover van blauw, de gewone scorepion van groen en de vrouwelijke scorepion van rood delen hetzelfde veld.
 • De gewone scorepion van rood en de vrouwelijke scorepion van groen staan op verschillende velden.
 • Groen krijgt punten voor een weg (3 punten) en rood krijgt punten voor een stad (6 punten).

De rover van blauw staat op een veld met de scorepionnen van twee andere spelers. Deze beide spelers krijgen punten. Blauw mag kiezen van welke speler hij de helft van de punten wil "roven". Groen en rood mogen kiezen welke scorepion ze bij de telling vooruit willen zetten. De rover van blauw kan alleen punten roven van een scorepion die op hetzelfde veld staat.

Nu kan één van de volgende drie dingen gebeuren:

 1. Groen en rood besluiten allebei om hun verkregen punten te verwerken door de scorepionnen vooruit te zetten die op hetzelfde veld staan als de rover van blauw. Blauw besluit om de helft van de punten van rood te roven (3 punten).
 2. Groen besluit om de punten die hij gekregen heeft te verwerken door zijn gewone scorepion vooruit te zetten en rood besluit ook daarvoor zijn normale scorepion te gebruiken. Blauw kan met zijn rover alleen de helft van de punten van groen roven (2 punten) aangezien de gewone scorepion van rood niet op hetzelfde veld stond als de rover van blauw.
 3. Groen en rood besluiten allebei om hun verkregen punten te verwerken door de scorepionnen die op een ander veld staan dan de blauwe rover vooruit te zetten. Blauw kan nu noch van groen (gewone scorepion), noch van rood (vrouwelijke scorepion) punten roven aangezien zijn rover op een ander veld staat.

Voorbeeld #3

De rover van blauw staat op hetzelfde veld als de gewone scorepion van groen, de vrouwelijke scorepion van groen en de gewone scorepion van rood. De vrouwelijke scorepion van rood staat op een ander veld. Door het aanleggen van één tegel krijgt groen punten voor een weg (3 punten) en voor een stad (6 punten). Rood krijgt punten voor een weg (2 punten) en voor een stad (8 punten).

Situatieschets bij voorbeeld #3:
 • De rover van blauw, de gewone scorepion van groen, de vrouwelijke scorepion van groen en de gewone scorepion van rood delen een veld.
 • De vrouwelijke scorepion van rood staat op een ander veld.
 • Groen krijgt punten voor een weg (3 punten) en voor een stad (6 punten), rood krijgt punten voor een weg (2 punten) en voor een stad (8 punten).

Elk project wordt apart geteld. Groen en rood mogen beslissen welke scorepionnen ze willgen gebruiken om de punten te verwerken. Blauw kan alleen punten roven van een scorepion die op hetzelfde veld staat als zijn rover. In dit geval kan blauw met zijn rover in ieder geval punten roven bij groen omdat zijn beide scorepionnen op hetzelfde veld staan. Of blauw met zijn rover ook punten kan roven van rood hangt ervan af welke scorepion(nen) rood kiest. Aangezien de rover van blauw op een veld staat met scorepionnen van meerdere spelers die punten krijgen, mag blauw kiezen van welke speler hij met zijn rover de helft van de punten "rooft". Blauw krijgt alle benodigde informatie over welke scorepionnen rood en groen verzetten zodat hij de beste beslissing kan nemen wie hij gaat beroven.

Nu kan één van de volgende drie dingen gebeuren:

 1. Groen en rood verwerken hun punten allebei met een scorepion die op hetzelfde veld staat als de rover van blauw. Ze besluiten allebei om hun wegen eerst te tellen. Eerst verwerkt groen de 3 punten voor de weg met zijn vrouwelijke scorepion. Nu verwerkt rood de 2 punten van zijn weg met zijn gewone scorepion. Blauw besluit om de helft van de punten van groen te "roven" (2 punten), omdat van rood roven op dit moment maar 1 punt had opgeleverd.
  Omdat zowel groen als rood ervoor kiezen om de punten voor de steden met dezelfde speelstukken als tweede te verwerken, kan blauw met zijn rover niet de helft van de punten van een van de steden krijgen. Blauw mag met zijn rover alleen de eerste punten van groen of de eerste punten van rood die geteld worden roven. Had groen ervoor gekozen om de punten voor de stad met zijn gewone scorepion te verwerken, dan had blauw met zijn rover daar de helft van hebben kunnen roven, aangezien dat nog een scorepion was geweest waarvan hij punten had kunnen roven.
 2. Rood besluit om eerst de weg te tellen en de 2 punten die hij daarvoor krijgt met zijn vrouwelijke scorepion te verwerken, die niet op hetzelfde veld staat als de rover van blauw. Groen telt eerst de weg van 3 punten met zijn vrouwelijke scorepion. Vervolgens telt rood de 8 punten voor zijn stad met zijn gewone scorepion. Blauw besluit om met zijn rover te "roven" bij rood (4 punten), omdat er bij groen maar 2 punten te roven zijn.
 3. Rood besluit eerst de 2 punten voor de weg te tellen met zijn vrouwelijke scorepion, die niet op hetzelfde veld staat als de rover van blauw. Rood telt nu ook de 8 punten van de stad met zijn vrouwelijke scorepion. Groen telt eerst de 6 punten voor de stad met zijn gewone scorepion. Blauw kan met zijn rover alleen de helft van de punten van de gewone scorepion van groen roven (3 punten) omdat de vrouwelijke scorepion niet op hetzelfde veld staat als de rover van blauw.

Voorbeeld #4

De blauwe rover en de gele rover staan op hetzelfde veld als de groene gewone scorepion, de groene vrouwelijke scorepion en de rode gewone scorepion. De rode vrouwelijke scorepion staat op een ander veld. Door het aanleggen van een tegel krijgt groen punten voor een weg (3 punten) en voor een stad (6 punten) en rood voor een weg (2 punten) en voor een stad (8 punten).

Situatieschets bij voorbeeld #4:
 • De blauwe rover, de gele rover, de groene gewone scorepion, de groene vrouwelijke scorepion en de rode gewone scorepion staan op hetzelfde veld.
 • De rode vrouwelijke scorepion staat op een ander veld.
 • Groen krijgt punten voor een weg (3 punten) en voor een stad (6 punten), rood krijgt punten voor een weg (2 punten) en voor een stad (8 punten).

Elk project wordt apart geteld. Groen en rood mogen kiezen met welke scorepionnen ze hun punten verwerken. De blauwe rover en de gele rover kunnen alleen punten roven die verwerkt zijn met een scorepion die op hetzelfde veld staan als zij zelf. In dit geval kunnen blauw en geel kunnen dus in ieder geval punten roven van groen omdat beide scorepionnen van groen op hetzelfde veld staan. Of ze ook punten kunnen roven bij rood hangt ervan af welke scorepion(nen) rood kiest om te verplaatsen. Aangezien de blauwe rover en de gele rover hun veld delen met scorepionen van meerdere spelers die punten krijgen, mag elke speler met een rover kiezen van welke speler hij de helft van de punten "rooft". Blauw en geel krijgen alle informatie over de verplaatsingen van de andere spelers (groen en rood) voordat ze moeten besluiten wat de beste manier is om te roven.

Nu kan één van de volgende drie dingen gebeuren:

 1. Groen en rood tellen hun punten allebei met een van de scorepionnen die op hetzelfde veld staan als de blauwe rover en de gele rover. Ze besluiten allebei eerst hun wegen te tellen.
  Groen telt eerst de 3 punten voor de weg met de gewone scorepion. Nu telt rood 2 punten voor de weg met de gewone scorepion. Blauw besluit de helft van de punten van de groene vrouwelijke scorepion te roven (2 punten) en geel besluit rode gewone scorepion te beroven (1 punt). Waarom zou je kiezen voor minder punten? Als geel aan de beurt is en een nieuwsbericht kan krijgen, kan dat zin hebben.
 2. Rood besluit eerst de 2 punten voor de weg te tellen met zijn vrouwelijke scorepion, die niet op hetzelfde veld staat als de rovers. Groen besluit eerst de 3 punten voor de weg te tellen met zijn vrouwelijke scorepion. Rood gebruikt vervolgens zijn gewone scorepion om de 8 punten voor de stad te tellen. Blauw en geel besluiten de helft van de punten van de rode gewone scorepion te roven, omdat er bij de groene vrouwelijke scorepion maar 2 punten te halen zijn.
 3. Rood besluit om eerst de 2 punten voor de weg te tellen met zijn vrouwelijke scorepion, die niet op hetzelfde veld staat als de rovers. Nu telt rood ook de 8 punten voor de stad met zijn vrouwelijke scorepion. Groen telt eerst de 6 punten voor de stad met zijn gewone scorepion. Blauw en geel kunnen met hun rovers slechts de helft van de punten van de groene gewone scorepion roven (3 punten) omdat de rode vrouwelijke scorepion niet op hetzelfde veld staat als de rovers.

Tegelverdeling

C3 Editie

Totaal aantal tegels: 8
Robbers C3 Tile A.png ×2
(S;–)
Robbers C3 Tile C.png ×1
Robbers C3 Tile D.png ×1
Robbers C3 Tile E.png ×1
Robbers C3 Tile F.png ×2
Robbers C3 Tile H.png ×1
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature Garden C3.png
T | Tuin
Feature WaterTower C3.png

C2 Editie

Totaal aantal tegels: 8
Robbers C2 Tile A.jpg ×2
(S;–)
Robbers C2 Tile C.jpg ×1
Robbers C2 Tile D.jpg ×1
Robbers C2 Tile E.jpg ×1
Robbers C2 Tile F.jpg ×2
Robbers C2 Tile H.jpg ×1
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature Garden C2.png
T | Tuin
Feature WaterTower C2.png

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Officiële verheldering van de uitgever Als je met de uitbreiding Mini #2 - Nieuwsberichten Mini #2 - Nieuwsberichten speelt, mag de rover naar keuze bij een gewone scorepion of de vrouwelijke meeple gezet worden. De rover kan dus punten krijgen van één van beide scorepionnen, maar alleen van die op hetzelfde veld staat als de rover. (5/2013)
 2. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van ZMG voor C2 is deze zin gewijzigd en staat er dat het inzetten van de rover verplicht is. Deze discrepantie kan het gevolg zijn van een verkeerde vertaling.
  In de spelregels voor C3 komt deze discrepantie niet meer voor.
 3. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van ZMG voor C2 is deze zin aangepast en staat er "met de klok mee, zet elke speler zijn rover op het scorespoor en kiest daarbij een veld waar een scorepion van een andere speler staat". Deze afwijking is mogelijk het gevolg van een foutieve vertaling.
  In de spelregels voor C3 komt deze discrepantie niet meer voor.
 4. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Het bijschrift bij dit voorbeeld werd door ZMG om die kloppend te maken met de aanpaste spelregel voor het inzetten van de rover:
  Voorbeeld 1: Rood, blauw, geel en groen spelen in deze volgorde. Rood trekt een rovertegel. Hij zet zijn rover op het scoretableau op hetzelfde veld als de blauwe scorepion. Blauw, geel en tenslotte groen mogen hun rovers, in die volgorde, nu ook op het scoretableau zetten.
 5. Officiële verheldering van de uitgever De rover kan punten krijgen van Het Rad van Fortuin of de fee. (5/2013)
 6. Officiële verheldering van de uitgever Als de rover op een veld staat met een scorepion die achteruit gezet wordt (zoals bij betalen bij de bazaar of vrijkopen van een meeple die door een toren gevangengenomen is), dan verplaatst de rover mee met de scorepion, maar de eigenaar van de rover verliest geen punten. (3/2015)
 7. Officiële verheldering van de uitgever Elke telling is een losstaande gebeurtenis, los van alle andere – elk project wordt apart geteld. De rover mag alleen punten roven van de eerstvolgende gelegenheid die zich voordoet – punten van een los project, punt voor de fee, katapult-punten, punten van het Rad van Fortuin, enz. (5/2013)
 8. Officiële verheldering van de uitgever Als een scorepion meer dan 1 keer vooruit gezet wordt als gevolg van het tellen van meer dan één project door het aanleggen van één tegel, dan kiest de speler die de punten krijgt in welke volgorde ze worden toegekend. Als er naast die scorepion een rover staat, dan krijgt de eigenaar van die rover dus alleen de helft van de punten voor het eerste project dat geteld wordt. Uiteraard is het wel zo dat als er meerdere scorepionnen op hetzelfde veld staan die punten krijgen, de eigenaar van de rover kan kiezen van welke hij punten wil roven. (5/2013, 11/2014)
 9. Officiële verheldering van de uitgever Hoewel deze spelregel het over meerdere tellingen in "dezelfde beurt" heeft, mag de rover niet noodzakelijkerwijs wachten tot het einde van de hele beurt om te zien of dat het geval is. In plaats daarvan, mag de rover alleen die tellingen in overweging nemen die gelijktijdig plaatsvinden. De fee-telling staat bijvoorbeeld los van de puntentelling van normale projecten. Als de rover dus een punt kan krijgen vanwege het punt voor de fee dan moet hij die nemen; hij mag niet wachten op gebeurtenissen later in de beurt. (10/2014; geüpdatet 1/2021)
 10. Officiële verheldering van de uitgever Als een rover op hetzelfde veld staat als de scorepionnen van twee andere spelers, en één van die spelers punten krijgt door een andere speler te beroven (geroofde punten), terwijl de andere speler geen punten krijgt, dan moet de rover mee verplaatsen met die scorepion in plaats van achter te blijven. (Punt 1 is hier van toepassing, maar punt 3 niet, aangezien slechts één speler punten krijgt.) (5/2014)
 11. Officiële verheldering van de uitgever Als de rover op een veld staat met meerdere scorepionnen en één ervan wordt achteruit gezet (zoals bij een betaling voor een bazaarveiling of losgeld bij de toren), mag de eigenaar van de rover kiezen: óf hij verplaatst de rover met de scorepion mee achteruit óf hij laat de rover bij de andere scorepion(nen) op dat veld staan. (3/2015)
 12. Interpretatie uit de gemeenschap Had rood ervoor gekozen eerst de stad te tellen, dan had de blauw 3 punten hebben kunnen roven. Het is echter onwaarschijnlijk dat dat in rood's belang is.