De Rovers (1e editie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Robbers (1st edition) and the translation is 92% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Robbers C1 Tile 06.jpg Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Robbers C3 Tile A.pngLees de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
De Rovers De Rovers
Robbers C2 Tile A.jpg
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Rovers hebben de wegen overgenomen het goud van de reizigers gestolen. Als horigen punten krijgen, zijn de rovers nooit ver weg.

Algemene informatie en opmerkingen

Roversymbool
Markering

De Rovers (Mini #6) werd oorspronkelijk in 2012 uitgegeven door Hans im Glück.

Deze uitbreiding is ontwikkeld voor het Carcassonne basisspel. Naast alle spelregels van het basisspel zijn onderstaande spelregels van deze uitbreiding van toepassing.

Speelmateriaal

 • 6 houten speelstukken "rover" in 6 kleuren
Figure Robbers C1.png
 • 8 nieuwe landtegels met roversymbool
 • 1 nieuwe landtegel met graancirkel

Spelregels

Voorbereiding

Schud de landtegels met de roversymbolen door de overige landtegels. Elke speler neemt de rover van zijn kleur in voorraad.

Landtegel leggen

Als een speler een tegel met een roversymbool trekt, legt hij deze volgens de gebruikelijke spelregels aan.

Een rover inzetten

De speler mag zijn rover onmiddellijk [1] op het scorespoor zetten. De rover wordt op een veld gezet waar een scorepion van tenminste één andere speler staat. [2] De volgende speler wiens rover nog in voorraad is mag zijn rover op dezelfde manier ook inzetten. [3] Als de speler die aan de beurt is zijn rover al had ingezet, dan mag hij deze verplaatsen.

Voorbeeld 1: Blauw, rood, geel, en groen spelen in die volgorde. Blauw legt een rovertegel aan. Hij zet zijn rover op het scorespoor op een veld waar de scorepion van rood staat. Aangezien de rovers van rood en geel al op het scorespoor staan, mag groen nu ook zijn rover inzetten.

Het zetten van een horige

Dan mag de speler volgens de gebruikelijke spelregels een horige zetten.

Puntentelling afhandelen

Punten "roven"

Als een scorepion van een andere speler vooruit wordt gezet vanaf een veld waar een rover staat, krijgt de eigenaar van de rover de helft van de punten (afgerond naar boven). [4] [5] De speler wiens scorepion verplaatst werd houdt alle punten. De eigenaar van de rover verwerkt de geroofde punten met zijn scorepion op het scorespoor. Die neemt de rover daarna weer terug in voorraad. [6]

Overige spelregels

 • Roofpunten: Staat de rover bij een scorepion die vooruit gezet wordt als gevolg van punten die bij een andere speler geroofd zijn, dan krijgt hij daar geen punten voor. In plaats daarvan mag de rover met die scorepion mee vooruit verplaatst worden zodat de rover later alsnog kan stelen (rovers bestelen geen andere rovers).
 • Een rover moet altijd bij de eerst mogelijke gelegenheid punten stelen (uitgezonderd "roofpunten"). Hij mag niet op een later hoger puntenaantal wachten. [7]
 • Staat een rover op hetzelfde veld als meerdere scorepionnen van spelers die in dezelfde beurt punten krijgen, dan mag de eigenaar van de rover kiezen van welke puntentelling hij de heflt krijgt. [8] [9] [10] [11]
 • Staat er meer dan één rover op een veld met een scorepion van een speler die punten krijgt, dan krijgen alle spelers die er een rover hebben staan de helft van die punten.
 • Je mag niet jezelf beroven.
Voorbeeld 2: Rood krijgt 5 punten. De rover van blauw "rooft" 3 punten; derhalve wordt de scorepion van blauw 3 velden vooruit gezet. De rover van blauw wordt van het scorespoor verwijderd. Omdat de rover van geel geen "roofpunten" mag roven, verplaatst hij zijn rover met de scorepion van blauw mee vooruit. Later in het spel "berooft" de rover van geel rood of blauw, afhankelijk van wie het eerste punten krijgt.
Voorbeeld 3: Blauw krijgt 4 punten. Rood en groen krijgen 2 punten voor hun rovers. De rovers worden van het scorespoor verwijderd.

Eindtelling

Alle spelers die aan het einde van het spel nog rovers op het scorespoor hebben staan krijgen 3 punten. Daarna gaan de rovers terug naar de voorraad van hun eigenaren. [12]

Uitgewerkte voorbeelden van de rover en de nieuwsberichten

Voorbeeld #1

Blauw heeft een rover op hetzelfde veld als de vrouwelijke horige van rood. De scorepion van rood staat op een ander veld. Door het aanleggen van één tegel krijgt rood punten voor zowel een weg (3 punten) als een stad (6 punten).

Elk project wordt apart geteld. Rood bepaalt welke scorepion hij vooruit zet op het scorespoor. Blauw krijgt alleen "roofpunten" punten voor de eerste verplaatsing van een scorepion die op hetzelfde veld staat als de rover van blauw – in dit geval de vrouwelijke scorepion van rood.

Nu kan één van de volgende vier dingen gebeuren:

 1. Eerst verwerkt rood de 3 punten voor de weg met zijn vrouwelijke horige. Daarna verwerkt hij de 6 punten voor de stad met zijn normale scorepion. Tenslotte rooft blauw met zijn rover de helft van de punten van de vrouwelijke horige van rood (2 punten).
 2. Eerst verwerkt rood de 3 punten voor de weg met zijn normale scorepion. Daarna verwerkt hij de 6 punten voor de stad met zijn vrouwelijke horige. Tenslotte rooft blauw met zijn rover de helft van de punten van de vrouwelijke horige van rood (3 punten).
 3. Eerst verwerkt rood de 3 punten voor de weg met zijn vrouwelijke horige. Daarna verwerkt hij de 6 punten voor de stad ook met zijn vrouwelijke horige. Tenslotte rooft blauw met zijn rover de helft van de punten voor de weg (de eerste puntentelling) van de vrouwelijke horige van rood (2 punten). [13]
 4. Eerst verwerkt rood de 3 punten voor de weg met zijn normale scorepion. Daarna verwerkt hij de 6 punten voor de stad ook met zijn normale scorepion. In dit geval mag blauw met zijn rover niets van rood roven omdat de normale scorepion van rood niet op hetzelfde veld stond als de rover van blauw.

Voorbeeld #2

Blauw heeft een rover op hetzelfe veld als de normale scorepion van groen en de vrouwelijke horige van rood. De overige scorepionnen van groen en rood staan op andere velden. Door één tegel aan te leggen krijgt groen punten voor een weg (3 punten) en rood voor een stad (6 punten).

De rover van blauw staat op een veld met meer dan één scorepion, en beide eigenaren van deze scorepionnen krijgen punten (meer dan één). Blauw mag derhalve kiezen van welke van welke speler hij de helft van de punten wil "roven". Groen en rood mogen kiezen met welke scorepion ze hun punten willen verwerken. De rover van blauw kan alleen punten roven van een scorepion die op hetzelfde veld staat.

Nu kan één van de volgende drie dingen gebeuren:

 1. Groen en rood besluiten beiden om de punten die ze krijgen te verwerken met de scorepionnnen die op hetzelfde veld staan als de rover van blauw. Blauw besluit om de helft van de punten te roven van de vrouwelijke horige van rood (3 punten).
 2. Groen besluit om de punten die hij krijgt te verwerken met zijn normale scorepion en rood besluit ook om de punten die hij krijgt met zijn normale scorepion te verwerken. Blauw kan met zijn rover nu alleen de helft van de punten roven bij de normale scorepion van groen (2 punten) aangezien de normale scorepion van rood niet op hetzelfde veld staat als de rover van blauw.
 3. Groen en rood besluiten beiden om de punten die ze krijgen te verwerken met de scorepionnen die op een ander veld staan dan de rover van blauw. De rover van blauw kan noch bij de vrouwelijke horige van groen noch bij de normale scorepion van rood punten roven, aangezien de rover van blauw met geen van beide het veld deelt.

Voorbeeld #3

Blauw heeft een rover op hetzelfde veld als de normale scorepion van groen, de vrouwelijke horige van groen, en de normale scorepion van rood. De vrouwelijke horige van rood staat op een ander veld. Door één tegel aan te leggen, krijgt groen punten voor een weg (3 punten) en voor een stad (6 punten), en rood krijgt punten voor een weg (2 punten) en voor een stad (8 punten).

Elk project wordt apart geteld. Groen en rood mogen kiezen welke scorepion ze willen gebruiken om de punten te verwerken. De rover van blauw mag alleen punten roven van een scorepion die op hetzelfde veld staat. In dit geval kan blauw in ieder geval punten roven bij groen omdat beide scorepionnen van groen op hetzelfde veld staan. Of blauw ook punten kan roven van rood hangt ervan af welke scorepionnen rood kiest om zijn punten te verwerken. Aangezien de rover van blauw op een veld staat met scorepionnen van meerdere spelers die punten krijgen, mag blauw kiezen van welke speler hij de helft van de punten wil "roven". Blauw krijgt alle benodigde informatie over de te verwerken punten van rood en groen zodat hij het beste besluit kan nemen welke punten hij gaat roven.

Nu kan één van de volgende drie dingen gebeuren:

 1. Groen en rood verwerken allebei punten met één van de scorepionnen die op hetzelfde veld staat als de rover van blauw. Ze besluiten allebei eerst hun wegen te tellen. Groen verwerkt de 3 punten voor zijn weg met zijn vrouwelijke horige. Rood verwerkt de 2 punten voor zijn weg met zijn normale scorepion. Blauw besluit de helft van de punten bij groen te roven (2 punten), omdat bij rood roven slechts 1 punt opgeleverd zou hebben.
  Aangezien zowel groen als rood ervoor gekozen hebben hun steden als tweede te tellen met dezlefde scorepionnen, kon blauw van geen van beide steden de helft van de punten roven. Blauw kon er alleen voor kiezen om de eerst beschikbare punten van groen of de eerst beschikbare punten van rood te roven. Had groen er echter voor gekozen de punten voor de stad met zijn normale scorepion te verwerken, dan had blauw de helft van die punten kunnen roven aangezien dat een extra scorepion geweest zou zijn geweest die hij had kunnen kiezen om te beroven.
 2. Rood besluit om eerst de 2 punten voor zijn weg te verwerken met zijn vrouwelijke horige, die niet op hetzelfde veld staat als de rover van blauw. Groen verwerkt eerst 3 punten voor zijn weg met zijn vrouwelijke horige. Rood gebruikt vervolgens zijn normale scorepion om de 8 punten voor zijn stad te verwerken. Blauw besluit om de helft van de punten bij de normale scorepion van rood te roven (4 punten), omdat er bij de vrouwelijke horige van groen maar 2 punten te halen vielen.
 3. Rood besluit om eerst de 2 punten voor zijn weg te verwerken met zijn vrouwelijke horige, die niet op hetzelfde veld staat als de rover van blauw. Daarna verwerkt rood ook de 8 punten voor zijn stad met zijn vrouwelijke horige. Groen verwerkt eerst de 6 punten voor zijn stad met zijn normale scorepion. Blauw kan met zijn rover alleen de helft van de punten bij de normale scorepion van groen roven (3 punten) omdat de vrouwelijke horige van rood niet op hetzelfde veld staat als de rover van blauw.

Voorbeeld #4

De rover van blauw en de rover van geel staan op hetzelfde veld als de normale scorepion van groen en de normale scorepion van rood. De vrouwelijke horige van rood staat op een ander veld. Door één tegel aan te leggen krijgt groen punten voor een weg (3 punten) en voor een stad (6 punten), en rood krijgt punten voor een weg (2 punten) en voor een stad (8 punten).

Elk project wordt apart geteld. Groen en rood mogen kiezen welke scorepion ze willen gebruiken om de punten te verwerken. De rover van blauw en de rover van geel mogen alleen punten roven bij een scorepion die op hetzelfde veld staat. In dit geval kunnen blauw en geel in ieder geval punten roven bij groen omdat beide scorepionnen van groen op hetzelfde veld staan. Of blauw ook punten kan roven van rood hangt ervan af welke scorepionnen rood kiest om zijn punten te verwerken. Aangezien de rover van blauw en de rover van geel op een veld staat met scorepionnen van meerdere spelers die punten krijgen, mogen blauw en geel elk kiezen van welke speler zij de helft van de punten willen "roven". Blauw en geel krijgen alle benodigde informatie over de te verwerken punten van rood en groen zodat zij het beste besluit kunnen nemen welke punten zij gaan roven.

Nu kan één van de volgende drie dingen gebeuren:

 1. Groen en rood verwerken beiden punten met één van de scorepionnen die op hetzelfde veld staan als de rovers van blauw en geel. Ze besluiten allebei eerst de punten voor hun wegen te verwerken.
  Groen verwerkt eerst de 3 punten voor zijn weg met zijn vrouwelijke horige. Vervolgens verwerkt rood de 2 punten voor zijn weg met zijn normale scorepion. Blauw besluit om de helft van de punten te roven bij de vrouwelijke horige van groen (2 punten), en geel besluit om te roven bij de normale scorepion van rood (1 punt). Waarom ervoor kiezen minder punten te krijgen? Als geel aan de beurt is en een nieuwsbericht kan ontvangen, is dat logischer.
 2. Rood besluit om eerst de 2 punten voor zijn weg te verwerken met zijn vrouwelijke horige die niet op hetzelfde veld staat als de rovers. Groen verwerkt eerst de 3 punten voor zijn weg met zijn vrouwelijke horige. Vervolgens verwerkt rood de 8 punten voor zijn stad met zijn normale scorepion. Blauw en geel besluiten elk om met hun rovers punten te roven bij de normale scorepion van rood (4 punten), omdat de vrouwelijke horige van groen slechts 2 punten opgeleverd zou hebben.
 3. Rood besluit om eerst de 2 punten voor zijn weg te verwerken met zijn vrouwelijke horige die niet op hetzelfde veld staat als de rovers. Vervolgens verwerkt rood de 8 punten voor zijn stad ook met zijn vrouwelijke horige. Groen verwerkt eerst de 6 punten voor zijn stad met zijn normale scorepion. De rovers van Blauw en geel kunnen alleen de helft van de punten roven bij de normale scorepion van groen (3 punten) omdat de vrouwelijke horige van rood niet op hetzelfde veld staat als de rovers.

De graancirkels toevoeging

Bij elke mini-uitbreiding zit een tegel van de 7e mini-uitbreiding De Graancirkels. Deze uitbreiding is met slechts één tegel te spelen, maar het is het beste om met alle 6 de tegels te spelen. [14]

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 9 (8 + 1 graancirkel)
Robbers C1 Tile 01.jpg ×1
Robbers C1 Tile 02.jpg ×1
Robbers C1 Tile 03.jpg ×1
Robbers C1 Tile 04.jpg ×1
Robbers C1 Tile 05.jpg ×1
Robbers C1 Tile 06.jpg ×1
Robbers C1 Tile 07.jpg ×1
Robbers C1 Tile 08.jpg ×1
Robbers C1 Tile 09.jpg ×1

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Het woord "onmiddellijk" werd in de versie van de spelregels uit 2013 toegevoegd. (12/2013)
 2. Officiële verheldering van de uitgever Als er ook met de uitbreiding Mini #2 - Nieuwsberichten Mini #2 - Nieuwsberichten gespeeld wordt, mag de rover zowel bij de normale als bij de vrouwelijke horige gezet worden. De rover kan dus zowel van de normale scorepion als van de vrouwelijke horige punten krijgen, maar alleen als die op hetzelfde veld staat als de rover. (5/2013)
 3. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van de ZMG uitgave van (Big Box 4 Big Box 4) is dit gewijzigd in: “Daarna mag, in beurtvolgorde, elke andere speler zijn rover op het scorespoor zetten.” (nadruk toegevoegd.) (5/2013)
 4. Officiële verheldering van de uitgever De rover kan punten krijgen van Het Rad van Fortuin of de fee. (5/2013)
 5. Als de rover op een veld staat met een scorepion die achteruit verplaatst wordt (zoals bij betaling voor een bazaar of losgeld voor de toren), verplaatst de rover zich met de scorepion mee naar achteren, maar de speler van wie de rover is verliest geen punten. (3/2015)
 6. Officiële verheldering van de uitgever Als de laatste tegel is aangelegd, vindt zoals gebruikelijk de puntentelling voor afgebouwde projecten plaats, aangezien de rover nog steeds punten kan roven. Daarna ontvangen de spelers wiens rovers nog op het scorespoor staan elk 3 punten zoals aangegeven in de spelregels. Hierna vindt de feitelijke eindtelling plaats. (bijgewerkt 12/2013)
 7. Officiële verheldering van de uitgever Elke puntentelling is een aparte gebeurtenis - elk project wordt apart geteld. De rover mag alleen punten stelen van de eerste toegestane gebeurtenis - punten van een project, fee-bonus, katapult puntenen, punten van het Rad van Fortuin, enz. (5/2013)
 8. Officiële verheldering van de uitgever Als dezelfde scorepion meerdere keren verplaatst mag worden als gevolg van puntentellingen voor meerdere projecten die door het aanleggen van een tegel afgebouwd werden, dan kiest de speler die de punten krijgt de volgorde waarin de tellingen verwerkt worden. Als er bij die scorepion een rover staat, krijgt de eigenaar van de rover slechts de helft van de punten van het eerste project wat geteld wordt. Als er meerdere scorepionnen op dat veld staan en die ook punten krijgen, mag de eigenaar van de robver nog wel kiezen welke horige hij wil beroven. (5/2013, 11/2014)
 9. Officiële verheldering van de uitgever Hoewel deze spelregel betrekking heeft op meerdere scorepionnen die in "dezelfde beurt" punten verwerken, kan de rover niet noodzakelijkerwijs het einde van de hele beurt afwachten om te bezien of dat van toepassing is. Het is meer zo dat de rover alleen die puntentellingen in beschouwing kan nemen die tegelijkertijd plaatsvinden, d.w.z. in dezelfde “puntentellingsronde” (zie de uitbreiding De Nieuwsberichten voor aanvullende bespreking hiervan). De fee-bonus staat bijvoorbeeld los van de puntentelling voor normale projecten. Als een de rover een punt kan krijgen al gevolg van de fee-bonus, dan moet hij die nemen; hij mag niet op andere gebeurtenissen verderop in die beurt wachten. (10/2014)
 10. Officiële verheldering van de uitgever Als een rover een veld deelt met de scorepionnen van 2 andere spelers en één van die spelers krijgt punten door een andere speler te beroven (roofpunten) terwijl de andere speler niets krijgt, dan moet de rover met die scorepion mee vooruitgezet worden in plaats van achter te blijven. (Punt 1 is hier van toepassing, maar niet punt 3 omdat er maar 1 speler is die punten krijgt.) (5/2014)
 11. Officiële verheldering van de uitgever Staat de rover op een veld met meerdere scorepionnen en één ervan gaat achteruit (zoals bij betalen bij een bazaar of toren-losgeld), dan mag de speler wiens rover het betreft kiezen of hij of de rover met die scorepion mee naar achteren verplaatst, of dat hij de rover bij de andere scorepion(nen) laat staan. (3/2015)
 12. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze spelregel met betrekking tot punten voor rovers aan het einde van het spel werd toegevoegd aan de versie van de spelregels van HiG van 2013 - hij ontbreekt in de versies van 2012 of Big Box 4, en is derhalve ook niet opgenomen in de spelregels van RGG of ZMG. Het is zelfs een herroeping van een eerdere verheldering aangezien rovers die aan het einde van het spel nog op het scorespoor stonden oorspronkelijk geen punten opleverden. (12/2013)
 13. Interpretatie uit de gemeenschap Rood had ervoor kunnen kiezen om de stad eerst te tellen, in dat geval had blauw met zijn rover 3 punten gekregen hebben. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit in het belang is van Rood.
 14. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat de tegels van De Graancirkels die bij de mini-uitbreidingen zitten anders zijn dan de tegels in de oorspronkelijke Graancirkels uitbreiding (aangeduid als "Graancirkels I").