Zbojníci (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Robbers (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Zbojníci (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině
Krajinou v okolí Carcassonne se potulují bandy zbojníků. Když družiníci získávají body, zbojníci požadují svůj podíl.

Other languages:
Robbers C1 Tile 06.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Robbers C3 Tile A.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Zbojníci Zbojníci
Robbers C2 Tile A.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Krajinou v okolí Carcassonne se potulují bandy zbojníků. Když družiníci získávají body, zbojníci požadují svůj podíl.

Úvod

Symbol Robbers C1C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Zbojníci Zbojníci v edici C1 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2012 jako součást Big Box 4 Big Box 4. Předcházející pravidla publikovalo ve stejném roce jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál [1]

 • 8 kartiček krajiny se symbolem zbojníka
Logo Robbers C1.png
symbol zbojníka
 • 6 dřevěných figurek zbojníků v šesti barvách
Figure Robbers C1.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky se symbolem zbojníka zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Každý hráč dostane figurku zbojníka ve svojí barvě.

Přiložení kartičky  

Pokud hráč dobere kartičku se symbolem zbojníka, přiloží ji podle obvyklých pravidel na herní plán.

Umístění zbojníka

Poté může umístit svého zbojníka na počítadlo bodů. Zbojník smí být umístěn pouze na políčko počítadla bodů, na kterém stojí alespoň jedna počítací figurka některého z dalších hráčů. [2] Poté smí stejným způsobem umístit zbojníka ještě jeden další hráč - nejbližší hráč po směru hry od hráče, který je na tahu, který má svého zbojníka ve své zásobě. Pokud je zbojník hráče, který je právě na tahu, již umístěn, smí jej v tuto chvíli přemístit.

Robbers C1 Example 1.jpg
Příklad 1: Modrý, červený, žlutý a zelený hrají v tomto pořadí. Červený táhne kartičku se symbolem zbojníka a umístí svého zbojníka na počítadlo bodů na políčko k jedné z figurek. Zbojníci modrého a žlutého již na počítadle bodů stojí, proto může svého zbojníka umístit na počítadlo bodů i zelený.

Umístění družiníka  

Poté může hráč běžným způsobem umístit družiníka.

Započítání bodů  

„Loupení bodů”

Počítací figurka hráče stojí na stejném políčku počítadla jako figurka zbojníka a má se posunout kupředu. Hráč, kterému patří zbojník, dostane polovinu bodů hráče, kterému patří počítací figurka (zaokrouhleno nahoru). [3] [4] Oloupený hráč dostane všechny své body. Uloupené body si hráč, kterému patří zbojník, zaznamená na počítadle svojí počítací figurkou. Zbojníka si vezme zpět do své zásoby. [5]

Další pravidla

 • Stojí-li zbojník na políčku s figurkou hráče, který si zaznamenává uloupené body, nezíská polovinu těchto bodů. Zbojník přece neoloupí zbojníka. Posune se ale společně s touto figurkou kupředu po počítadle bodů tak, aby tohoto hráče mohl oloupit příště, až získá body.
 • Zbojník musí body (pokud nejsou uloupené) uloupit, když může. Nesmí vyčkávat. Musí vždy brát první body, které daný hráč získá, nemůže čekat, až někdy v budoucnu získá více bodů. [6]
 • Pokud stojí zbojník na políčku s figurkami více hráčů, kteří získají body zároveň, může si zbojník vybrat, kterého hráče oloupí. [7] [8] [9] [10]
 • Stojí-li na políčku s jedním počítacím družiníkem více zbojníků, uloupí body každý z nich.
 • Není možné oloupit vlastního počítacího družiníka.
Robbers C1 Example 2.jpg
Příklad 2: Červený získá 5 bodů a posune svého družiníka na počítadle o 5 políček. Modrý zbojník uloupí 3 body a modrý posune svého počítacího družiníka na počítadle o 3 políčka. Modrý zbojník se vrací z počítadla zpět do zásoby hráče. Protože modrý teď získal pouze uloupené body, žlutý zbojník žádné nezískává a posune se společně s modrým počítacím družiníkem. Žlutý zbojník později uloupí body červenému nebo modrému, podle toho, kdo z nich získá body dříve.
Robbers C1 Example 3.jpg
Příklad 3: Modrý získá 4 body. Červený a zelený dostanou za své zbojníky po 2 bodech. Zbojníci se jim vrátí zpět do zásoby.

Závěrečné vyhodnocení

Všichni zbývající zbojníci na počítadle bodů obdrží 3 body. Poté se zbojníci vrátí do zásob hráčů. [11]

Podrobné příklady použití zbojníka a dámy

Příklad č. 1  

Modrý zbojník stojí na stejném políčku jako dáma červeného. Červený počítací družiník stojí na jiném políčku. Po přiložení jedné kartičky získá červený hráč 3 body za cestu a 6 bodů za město.

Každé území je hodnoceno samostatně. Červený hráč sám rozhodne, která z jeho počítacích figurek se bude na počítadle bodů pohybovat. Modrý hráč získá „body za zbojníka“ pouze z prvního pohybu kterékoli počítací figury, která stojí na stejném políčku jako jeho zbojník (v tomto případě červená dáma).

Může dojít k jedné z následujících 4 situací:

 1. Červený si nejprve dámou započítá 3 body za cestu, až později počítacím družiníkem započítá 6 bodů za město. Modrý zbojník uloupí polovinu bodů červené dámě (2 body).
 2. Červený si nejprve počítacím družiníkem započítá 3 body za cestu, až později dámou započítá 6 bodů za město. Modrý zbojník uloupí polovinu bodů od červené dámy (3 body).
 3. Červený si nejprve dámou započítá 3 body za cestu a později také dámou 6 bodů za město. Modrý zbojník uloupí červené dámě polovinu bodů za cestu (z první akce započítávání bodů) (2 body). [12]
 4. Červený si nejprve počítacím družiníkem započítá 3 body za cestu a později také počítacím družiníkem 6 bodů za město. V tomto případě modrý zbojník neoloupí červeného o žádné body, protože červený počítací družiník stál na jiném políčku než modrý zbojník.

Příklad č. 2  

Modrý zbojník stojí na stejném políčku jako počítací družiník zeleného a dáma červeného. Ostatní počítací figurky zeleného a červeného stojí na jiných políčkách. Po přiložení jedné kartičky získá zelený hráč 3 body za cestu a červený hráč 6 bodů za město.

Modrý zbojník je na políčku s více počítacími figurkami hráčů kteří získávají body. Modrý hráč si tedy vybere, kterému jinému hráči uloupí polovinu bodů. Zelený a červený si mohou vybrat, která z jejich počítacích figurek se při započítání bodů pohne jako první. Modrý zbojník může získat body pouze od počítací figurky, která stojí na stejném políčku.

Může dojít k jedné z následujících 3 situací:

 1. Zelený i červený se rozhodnou započítat body počítacími figurkami, které stojí na stejném políčku jako modrý zbojník. Hráč modrého zbojníka se rozhodne uloupit polovinu bodů červené dámě (3 body).
 2. Zelený se rozhodne započítat body svým počítacím družiníkem a červený se také rozhodne posunout se svým počítacím družiníkem. Modrý zbojník může uloupit polovinu bodů pouze od zeleného počítacího družiníka (2 body), protože červený počítací družiník stojí na jiném políčku.
 3. Zelený i červený se rozhodnou započítat body počítacími figurkami, které stojí na jiných políčkách než modrý zbojník. Protože modrý zbojník stojí na jiném políčku, nemá tak koho oloupit a nezíská v tuto chvíli žádné body.

Příklad č. 3  

Modrý zbojník stojí na stejném políčku jako počítací družiník zeleného, dáma zeleného a počítací družiník červeného. Červená dáma stojí na jiném políčku. Po přiložení jedné kartičky získá zelený hráč 3 body za cestu a 6 bodů za město. Červený hráč získá 2 body za cestu a 8 bodů za město.

Každé území se hodnotí samostatně. Zelený i červený hráč si mohou vybrat, kterou ze svých počítacích figurek budou započítávat body. Modrý zbojník může získat body pouze od počítací figurky, která stojí na stejném políčku. V tomto případě může modrý zbojník určitě získat body od zeleného hráče, protože obě jeho počítací figurky stojí na stejném políčku. Možnost modrého zbojníka uloupit body od červeného bude záviset na tom, kterou počítací figurku se červený rozhodne přesunout. Protože modrý zbojník je na políčku s více počítacími figurkami a obě tyto figurky získají body, vybere si modrý, kterého hráče oloupí o polovinu bodů. Než se modrý hráč rozhodne, které body nejlépe okrade zjistí všechny potřebné informace o pohybu od ostatních hráčů (červeného a zeleného hráče).

Může dojít k jedné z následujících 3 situací:

 1. Zelený i červený si započítávají body vždy jednou z počítacích figurek, která stojí na stejném políčku jako modrý zbojník. Oba se rozhodnou, si nejprve započítat své cesty. Zelený si nejprve dámou započítá 3 body za cestu. Červený si poté počítacím družiníkem započítá 2 body za cestu. Modrý zbojník se rozhodl oloupit o polovinu bodů zelenou dámu (2 body), protože pokud by oloupil červeného počítacího družiníka získal by pouze 1 bod.
  Protože se zelený i červený hráč rozhodli vyhodnotit svá města jako druhá v pořadí, nemohl modrý hráč svým zbojníkem získat polovinu bodů ani z jednoho města. Modrý si mohl vybrat pouze mezi prvními body za cestu zeleného nebo červeného. Pokud by však zelený jako první započítal město svým počítacím družiníkem, mohl by modrý zbojník polovinu těchto bodů uloupit. Pro modrého by to byla další akce započítávání bodů, mezi kterou by si mohl vybrat.
 2. Červený se rozhodne nejprve započítat 2 body za cestu dámou, která stojí na jiném políčku než modrý zbojník. Zelený si také nejprve započítá 3 body za cestu dámou. Červený poté použije svého počítacího družiníka k započítání 8 bodů za město. Modrý zbojník se rozhodne uloupit polovinu bodů od červeného počítacího družiníka (4 body), protože od zelené dámy by získal pouze 2 body.
 3. Červený se rozhodnete nejprve si započítat 2 body za cestu dámou, která stojí na jiném políčku než modrý zbojník. Poté červený ještě dámou započítá 8 bodů za město. Zelený si počítacím družiníkem započítá 6 bodů za město. Modrý zbojník může uloupit polovinu bodů pouze od zeleného počítacího družiníka (3 body), protože červená dáma stojí na jiném políčku než modrý zbojník.

Příklad č. 4  

Modrý zbojník a žlutý zbojník stojí na stejném políčku jako počítací družiník zeleného, dáma zeleného a počítací družiník červeného. Červená dáma stojí na jiném políčku. Po přiložení jedné kartičky získá zelený hráč 3 body za cestu a 6 bodů za město. Červený hráč získá 2 body za cestu a 8 bodů za město.

Každé území se hodnotí samostatně. Zelený i červený hráč si mohou vybrat, kterou ze svých počítacích figurek budou započítávat body. Zbojník modrého a žlutého mohou získat body pouze od počítacích figurek stojících na stejném políčku, kde se každý z nich nachází. V tomto případě může modrý a žlutý hráč určitě získat body od zeleného, protože obě počítací figurky stojí na stejných políčkách. Možnost zbojníků uloupit body od červeného hráče bude záviset na tom, kterou počítací figurku se hráč rozhodne přesunout. Protože modrý a žlutý zbojník jsou na políčku s více počítacími figurkami a více než jedna figurka získává body, vybere si hráč každého zbojníka kterého hráče oloupí o polovinu bodů. Modrý a žlutý hráč získají všechny potřebné informace o pohybu počítacích figurek od ostatních hráčů (červeného a zeleného) před rozhodnutím, které body nejlépe uloupit.

Může dojít k jedné z následujících 3 situací:

 1. Zelený i červený hráč si započítají body vždy jednou z počítacích figurek, která stojí na stejném políčku jako modrý zbojník a žlutý zbojník. Oba se rozhodnou, že si nejprve započítají své cesty.
  Zelený nejprve dámou započítá 3 body za cestu. Červený si poté počítacím družiníkem započítá 2 body za cestu. Modrý zbojník se rozhodl oloupit o polovinu bodů zelenou dámu (2 body) a zbojník žlutého se rozhodl oloupit červeného počítacího družiníka (1 bod). Proč se rozhodl vzít si méně bodů? Pokud je žlutý právě na tahu může si vzít dopis (dává mu to větší smysl).
 2. Červený se rozhodnete nejprve si započítat 2 body za cestu dámou, která nestojí na stejném políčku jako zbojníci. Zelený si nejprve dámou započítá 3 body za cestu svou. Červený poté použije svého počítacího družiníka k započítání 8 bodů za město. Modrý zbojník a Žlutý zbojník se rozhodnou oloupit každý o polovinu bodů z červeného počítacího družiníka (4 body), protože od zelené dámy by získali pouze 2 body.
 3. Červený se rozhodnete nejprve si započítat 2 body za cestu dámou, která stojí na jiném políčku než zbojníci. Poté si červený svou dámou započítá také 8 bodů za město. Zelený si nejprve počítacím družiníkem započítá 6 bodů za město svým. Modrý zbojník a žlutý zbojník mohou oloupit o polovinu bodů pouze zeleného počítacího družiníka (3 body), protože červená dáma stojí na jiném políčku než zbojníci.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 8
Robbers C1 Tile 01.jpg 1×
 + Feature Shed C1.png
Robbers C1 Tile 02.jpg 1×
 + Vesnice
Robbers C1 Tile 03.jpg 1×
 
Robbers C1 Tile 04.jpg 1×
 
Robbers C1 Tile 05.jpg 1×
 
Robbers C1 Tile 06.jpg 1×
 
Robbers C1 Tile 07.jpg 1×
 
Robbers C1 Tile 08.jpg 1×
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Logo Robbers C1.png | symbol zbojníka
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Kartička s obrazcem v obilí

V každém z šesti samostatných minirozšíření najdete 1 kartičku krajiny z dalšího minirozšíření „Kruhy v obilí Kruhy v obilí“. Toto rozšíření je možné přidat do hry i po jedné kartičce, nejlépe se však hraje se všemi šesti kartičkami dohromady. [13]

Celkem kartiček: 1
Robbers C1 Tile 09.jpg 1×
 
Vysvětlivky
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Samostatně vydané rozšíření obsahuje navíc 1 kartičku krajiny s obrazcem v obilí.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud hrajete s rozšířením mini 2 Dopisy Dopisy, můžete zbojníka umístit vedle počítacího družiníka nebo dámy. Zbojníka je tedy možné postavit k jakékoli počítací figurce. Uloupit body může ale pouze od té, která stojí na stejném políčku jako on. (5/2013)
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Zbojník může uloupit body získané z vyhodnocení kola osudu nebo vyhodnocení víly. (5/2013)
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je zbojník na políčku s počítacím družiníkem, který se pohybuje zpět (například díky platbě z bazaru nebo za výkupné z věže), pohybuje se zbojník zpět s počítacím družiníkem. Hráč, který zbojníka vlastní, body neztratí. (3/2015)
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Po přiložení poslední kartičky proběhne obvyklé vyhodnocení dokončených území, lupič tak může stále krást body. Následně všichni lupiči, kteří ještě zbývají na počítadle bodů, obdrží 3 body podle posledního bodu pravidel. Teprve poté začíná skutečné závěrečné vyhodnocení. (aktualizováno 12/2013)
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jednotlivé události vyhodnocení musí být od sebe odděleny - každý úkon je vyhodnocena jednotlivě. Zbojník musí vzít body pouze z prvního hodnocení (body za jednotlivé úkony, body navíc za vílu, body za katapult, body z Kola osudu atd.). (5/2013)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud se po přiložení jedné kartičky kvůli hodnocení více území jeden počítací družiník přesune vícekrát, zvolí hráč získávající body pořadí, ve kterém se budou započítávat body. Pokud je vedle této figurek zbojník, může jeho majitel získat polovinu bodů pouze z prvního hodnoceného prvku. Samozřejmě, pokud body získá více figurek na stejné části krajiny, může si majitel zbojníka sám vybrat, které počítači figurce body uloupí. (5/2013, 11/2014)
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Ačkoli toto pravidlo odkazuje na více figurek které bodují ve „stejném kole“, nemusí zbojník čekat až do konce celého tahu, aby zjistil, zda platí. Zbojník může spíše uvažovat pouze o bodovacích událostech, které se dějí současně, tj. během stejného bodovacího kola (více v mini 2 Dopisy Dopisy). Například hodnocení víly je oddělené od hodnocení běžného území. Pokud tedy mohl zbojník bodovat díky bodům za vílu, musí toto body vzít. Nemůže čekat na další události, která přijdou později v pořadí. (10/2014)
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je zbojník na stejném políčku jako počítací figurky od dalších dvou hráčů a jedna z těchto figurek získá body tím, že oloupí jiného hráče (nepoctivé body), zatímco druhý hráč nic nezíská, musí se zbojník s touto počítací figurkou pohnout. (Zde platí odrážka 1, ale odrážka 3 nikoli, protože body získává pouze 1 počítací figurka.) (5/2014)
 10. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud se zbojník nachází na políčku s více počítacími figurkami a jedna z nich se pohne dozadu (například kvůli výplatě v bazaru nebo za výkupné z věže), může si hráč vlastnící zbojníka vybrat, zda zbojníka posune s touto počítací figurkou též dozadu, nebo zda ho ponechá na stejném místě s ostatními počítacími figurkami. (3/2015)
 11. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Toto pravidlo týkající se bodování zbojníků na konci hry bylo přidáno do verze pravidel HiG z roku 2013 - ve verzích z roku 2012 nebo Big Box 4 Big Box 4 nebylo, a proto není obsaženo v pravidlech Mindoku. Jedná se vlastně o obrácení předchozího upřesnění, protože zbojníci, kteří na konci hry zůstali na počítadle bodů, nezískávali původně nic. (12/2013)
 12. Výklad pravidel komunitou Červený se mohl rozhodnout, že si nejprve započítá body za město. V tom případě by modrý zbojník získal 3 body. Je však nepravděpodobné, že by to bylo v červeného zájmu.
 13. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že kartičky s obrazcem v obilí obsažené v Mini 1-6 se liší od kartiček které byly vydány samostatně (tato verze je nazývána „Kruhy v obilí I“).