COVID-19 (Fanúšikovské rozšírenie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page COVID-19 (Fan Expansion) and the translation is 60% complete.
Outdated translations are marked like this.

The COVID-19 fan expansion brings this pandemic to Carcassonne as it was. This infection can spread from feature to feature. No one is safe, and every meeple and special figure on an infected feature must be tested to see if it has become infected or not. Unfortunately, some of them may die.

Other languages:
COVID-19 Tile.png Čítate pravidlá ku zobrazenému dizajnu kartičiek
Majú vaše kartičky úplne iný dizajn? Potom si vyberte z hier rodiny Carcassonne .Rule selection by design Spin-offs.png

Hlavná stránka  > Carcassonne  > Fanúšikovské rozšírenia  > COVID-19 (Fanúšikovské rozšírenie)


Symbol COVID-19.png

The COVID-19 fan expansion brings this pandemic to Carcassonne as it was. This infection can spread from feature to feature. No one is safe, and every meeple and special figure on an infected feature must be tested to see if it has become infected or not. Unfortunately, some of them may die.

Úvod

Minirozšírenie COVID-19 je fanúšikovské rozšírenie pre Carcassonne Základná hra Carcassonne Základná hra vytvorené členmi CarcassonneCZ fóra: Danka (CarcCZ) a šmoula (CarcCZ, CarcC).

Downloads

Download notice.png

Upozorňujeme, že WikiCarpedia nenesie zodpovednosť za obsah uvedených odkazov. Uvedené rozšírenia sa riadia predpismi príslušných webových stránok.
Komerčné použitie fanúšikovských rozšírení je zakázané. Tieto rozšírenia sú určené výhradne pre osobné použitie a nesmú byť za žiadnych okolností predávané, a to ani za obstarávaciu resp. výrobnú cenu.

Súbory ku stiahnutiu sú k dispozícii na nasledujúcich stránkach (môže byť vyžadovaná registrácia):

Herný materiál

  • 1 kartička krajiny so symbolom COVID-19
  • 30 kariet testov z toho: 20 s negatívnym výsledkom, 9 s pozitívnym výsledkom a 1 pre úmrtie.
COVID-19 Test Negative.png COVID-19 Test Positive.png COVID-19 Test Death.png
Negatívny Pozitívny Smrť
  • 20 žetónov nákazy
Token COVID-19.png
Žetón nákazy

Pravidlá

Príprava hry

Variant.png
Base rules

Kartičku krajiny zamiešajte medzi ostatné kartičky. Všetky karty testov zamiešajte a položte lícom dole do kopy tak, aby na nich všetci dotiahli. Vedľa nich položte žetóny nákazy.

Variant.png
Variant pre skúsených hráčov

Na začiatku hry priložte kartičku COVID-19 vedľa štartovacej kartičky a umiestnite dva žetóny nákazy na územia označený symbolom COVID-19, prvý žetón na mesto a druhý na lúku.

Príklad 1: Priloženie kartičky COVID-19 vedľa štartovacej kartičky so žetónmi nákazy. Horná lúka na štartovacej kartičke a mesto sú zamorené.

Priebeh hry

Token COVID-19.png


1. Priloženie kartičky

Priloženie kartičky COVID-19
Po priložení kartičky so symbolom COVID-19 (ďalej len Covid) je mesto a lúka zamorené Covidom, hráč na me umiestni žetóny nákazy. Od tejto chvíle vznikajú v hre tzv. zamorené oblasti.

Šírenie Covidu
Ak je zamorená oblasť rozšírená[1], Covid sa šíri ďalej. Hráč, ktorý rozšíril zamorenú oblasť vezme žetón nákazy z kopy a umiestni ho na ľubovoľnú nezamorenú oblasť ležiadu vedľa niektorej zamorenej oblasti (napr. ak vedie nezamorená cesta zo zamoreného mesta, položí hráč na ňu žetón nákazy). Zamorené môže byť mesto, cesta, lúka alebo kláštor[2].

Akonáhle dôjdu žetóny nákazy, musí hráč použiť jeden z už umiestnených žetónov na hracom pláne. Na území, z ktorého bol žetón odobraný, týmto zamorenie končí.

V okamžiku, keď vstúpi akákoľvek figúrka v ktorejkoľvek fáze ťahu do zamorenej oblasti [3] musí sa ukamžite testovať. Testovanie je popísané vo fáze 2. Umiestnenie figúrky.

Príklad 2: Mesto bolo rozšírené kartičkou s Covidom, mesto sa tak stáva zamorenou oblasťou. Žltý hráč musí otestovať svojho rytiera. Nakoľko test bol pozitívny COVID-19 Test Positive.png, rytier sa vracia späť do zásoby hráča.

Template:ExampleImages

Example 3b: Priložená kartička rozširuje zamorenú oblasť. Hráč musí zobrať a umiestniť jeden žetón nákazy na ľubovoľnú nezamorenú oblasť. Hráč si zvolil nezamorenú cestu na priloženej kartičke bez spoločníkov, preto nemusí byť testovaná žiadna figúrka.
2. Umiestnenie spoločníka

Akonáhle sa figúrka dostane do zamorenej oblasti, musí ju hráč okamžite otestovať.

Testovanie figúrky
Hráč si vezme jednu kartu testu z kopy, pričom môže nastať jedna z 3 možností:

  • COVID-19 Test Negative.png Negativní výsledok – figúrka zostáva na mieste svojho umiestnenia,
  • COVID-19 Test Positive.png Pozitívny výsledok – figúrka je infikovaná a vracia sa späť do zásohy jej hráča,
  • COVID-19 Test Death.png Úmrtie – figúrka je vrátená späť do krabice a počas hry už nemôže byť nikdy použitá.

Ukonáhle je použitá posledná testovacia karta, všetky použité karty sa zamiešajú a vytvorí sa nová kopa.

Príklad 4a: Modrý môže umiestniť spoločníka do zamorených oblastí (zelená šípka) alebo do nezamorenej oblasti (čierna šípka). Ak sa hráč rozhodne umiestniť spoločníka do zamorenej oblasti, musí ho otestovať.
Príklad 4b: Modrý umiesti spoločníka na zamorenú cestu ako lupiča. Keďže lupičov test je negatívny COVID-19 Test Negative.png, zostáva na ceste.
3. Započítanie bodov

COVID-19 (Fanúšikovské rozšírenie) nemá na bodovanie žiadny vplyv.

Historie pravidel

* 02/2023 Žetóny nákazy sú pokladané aj na územia na kartičke COVID-19 označené symbolom COVID-19, a to jeden žetón na mesto a jeden žetón na prislúchajúcu lúku. Keďže môže nastať situácia, že budú žetóny nákazy počas hry v rámci pravidiel presunuté, územia aj s predtlačeným symbolom COVID-19 sa stávajú nezamerené, a môžu byť opätovne zamorené. V pôvodných pravidlách získal hráč, ktorý obsadil územie s predtlačeným symbolom COVID-19 výhodu do konca hry, keďže už nebol byť do konca hry testovaný (napr. ako farmár).

Kombinácie s ďalšími rozšíreniami

Vyberte rozšírenia, s ktorými hrajete, aby sa zobrazili kombinácie len tých pravidiel, ktoré majú vplyv na vašu hru. Všetky ostatné kombinácie zostanú skryté.
Výber rozšírení vyžaduje mať zapnutý JavaScript.
Načítavanie pravidiel kombinácií rozšírení...
Figúrky, ktoré sa môžu nakaziť COVID-19 (Figúrky, ktoré si musia robiť test)
Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa When joining an infected city and non-infected city with a Princess tile, all untested figures are obliged to test before the Princess removes a meeple from the city.

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa The infection cannot spread to tower pieces or foundations, because the tower is isolated. }}

Výklad pravidiel komunitou Since wagons cannot be infected by Covid, a wagon moving from a completed feature to an infected but incomplete feature is not tested. }}

Výklad pravidiel komunitou A meeple from City of Carcassonne placed on an infected, finished feature is obliged to test.
Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Except the wagon, because it can not be infected. }}

Výklad pravidiel komunitou When an exchanged meeple is placed on an infected feature, it is obliged to test. }}

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa As bridges are part of the road, figures on bridges are also subject to testing if the road to which they are connected is required to test. }}

Výklad pravidiel komunitou If a meeple with ghosts is removed after testing, those ghosts will return to the general supply. }}

Výklad pravidiel komunitou Areas of the Wheel of Fortune can not be infected, because it is isolated. }}

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa When using a Change Position or Synod card, any meeple placed to an infected area is obliged to test. }}

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa When a Labyrinth road network becomes infected then all parts are also infected even in the advanced variant. }}

Výklad pravidiel komunitou Infection can spread on Bogatyr crossroad. }}

Fanúšikovské rozšírenia

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa If a Castle Road becomes infected, the Castle Lord is obliged to test. }}

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa When a player placing the La Porxada tile chooses Swap followers and a meeple is placed in an infected area, it is obliged to test. }}

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa When joining an infected road and non-infected road with a Robbers' Son tile, all untested figures are obliged to test before the Robbers' Son removes a meeple from the road. }}

}}

Zoznam kartičiek

Celkovo kartičiek: 1
COVID-19 Tile.png 1×
Celkovo žetónov: 20
Token COVID-19.png 20×

Poznámky pod čiarou

Vysvetlenie ikoniek nájdete na tejto stránke.


  1. Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Priloženie kartičky susediacej so zamoreným kláštorom nerozširuje jeho oblasť.
  2. Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Zamorené môže byť územie, kde môže hráč umiestniť figúrku.
  3. Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Figúrka môže vstúpiť do zamorejnej oblasti priamym umiestnením vo fáze 2. Umiestnenie figúrky alebo pripojením nezamorenej oblasti, na ktorej je figúrka umiestnená, napríklad priložením kartičky, ktorá má aspoň jednu nakazenú oblasť.