Vánoční dárek (vytiskni a hrej)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Christmas Present and the translation is 100% complete.

Carcassonne Vánoční dárek (vytiskni a hrej) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Other languages:


Co to je? Odehrává se to jednou v roce, je zima, všechno je zasypané sněhem a po celém světě jsou ozdobené borovice. Mám vám říct odpověď? Samozřejmě, jsou to Vánoce.
V tento čas miliony dárků najdou své majitele. Z některých z nich mají velkou radost, ale někdy je přemůže pocit, že ten balíček neměli otevírat. V tomto rozšíření budou hráči dostávat dárky a ne všechny budou šťastné (alespoň pro ostatní hráče).

Úvod

Symbol ChristmasPresent.png
WICA symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Vánoční dárek Vánoční dárek v edici C1 publikovalo vydavatelství Piatnik v maďarštině roku 2013 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o tomto rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Herní materiál

 • 64 karet: 2 balíčky po 32 kartách (balíček klášter a balíček cesta) s odlišnou rubovou stranou.
XmasPresent CloisterBack.png
rubová strana balíčku klášter
XmasPresent CountBack.png
rubová strana balíčku cesta

Pravidla

Pravidla základní hry Carcassonne zůstávají stejná. Rozšíření Vánoční dárek lze hrát se všemi dosud vydanými rozšířeními. [1]

Příprava hry  

Před začátkem hry se karty rozdělí podle rubové strany do dvou balíčků (klášter a cesta), poté se oba balíčky zamíchají a položí lícem dolů tak aby na ně všichni hráči dobře dosáhly.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky
Tažení karty

Hráči se střídají v dobírání běžných kartiček krajiny podle pravidel základní hry a přikládají je podle obvyklých pravidel.

Pokud hráč přiloží kartičku tak že sousedí s klášterem jiného hráče, může si dobrat vrchní kartu z balíčku klášter a buď ji okamžitě použije (pokud karta umožňuje nebo vyžaduje okamžitou akci), nebo ji ponechá v ruce (pokud karta umožňuje nebo vyžaduje akci později).

Pokud hráč přiloží kartičku, která obsahuje pouze cestu, může si vzít vrchní kartu z balíčku cesta a opět ji buď použije okamžitě (pokud karta umožňuje nebo vyžaduje okamžitou akci), nebo si ji ponechá v ruce (pokud karta umožňuje nebo vyžaduje pozdější akci).

Použití karty

Hráč ve svém tahu může použít několik karet za sebou. Karty, které mají hráči v ruce, mohou zahrát pouze ve svém vlastním tahu (s výjimkou karty, která chrání před kartou z balíčku cesta).

Použité karty se odkládají na odhazovací hromádku. [2]

Každý hráč může mít v ruce maximálně 5 karet (obou typů současně), které před ostatními tají. Na konci svého tahu musí hráči přebytečné karty z ruky odhodit.

Na konci hry je třeba odhalit karty, které lze zahrát v pořadí hráčů (karty se symbolem Carcassonne), poté již nelze použít karty, které lze použít během hry (karty se symbolem blesku nebo karty bez symbolu).

Popis karet  

Balíček klášter

     Následující karty lze použít pouze v tahu hráče a poté jsou odloženy na odhazovací hromádku. Na spodní straně karet je vyobrazen symbol blesku (Lightning-symbol.png).

Score3.png
Hráč, který je na tahu, dostane okamžitě 3 body.
XmasPresent ScoreUnfinishedRoad.png
Za nedokončenou cestu, kde má hráč převahu, získá 2x víc bodů. [3] [4]
XmasPresent ScoreUnfinishedCity.png
Za nedokončené město, kde má hráč převahu, získá +1 bod za kartičku. [5] [4]
XmasPresent ScoreUnfinishedCloister.png
Za nedokončený klášter, kde má hráč převahu, získá 1 bod za kartičku (bez samotného kláštera). [6] [4]
XmasPresent ClaimUnoccupiedFeature.png
V závislosti na typu karty hráč umístí družiníka na neobsazenou louku/cestu/město. Může se jednat o louku/cestu/město na dříve přiložené kartičce.

     Následující karty lze použít kdykoli během hry a poté se odloží na odhazovací hromádku. Na spodní straně karet není vyobrazen žádný symbol.

XmasPresent ClosedLoopRoad.png
Pokud hráč dokončí cestu, která tvoří uzavřenou smyčku, získá dvojnásobek bodů. [7]
XmasPresent PreventAttack.png
Hráč může tuto kartu odhodit, aby zrušil útok soupeře. [8]
XmasPresent Draw2.png
Hráč si ve svém tahu můžete dobrat dvě kartičky, ale přiložit můžete pouze jednu (podle pravidel základní hry). Druhou nevybranou kartičku odstraní ze hry.
XmasPresent ShieldsWorth3.png
Pokud hráč hodnotí dokončené město s erby, získá 3 body za každý erb. [9]
XmasPresent CityWithoutShieldsWorth3.png
Hráč získá 3 body za kartičku, pokud hodnotí dokončené město bez erbů. [10]
XmasPresent ReturnMeeple.png
Hráč musí vrátit jednoho družiníka z libovolné kartičky do své zásoby.

     Následující karty lze použít na konci hry. Na spodní straně karet je vyobrazen symbol Carcassonne (Carc-symbol.png).

XmasPresent DoublePoints.png
Hráč dostane 2 body za všechny družiníky ve své zásobě.
XmasPresent EarlyFarmScoring.png
Hráč dostane +1 bod za každé dokončené město na každé louce kde má převahu.
XmasPresent JoinFarmScoring.png
Pokud je hodnocena jakákoli louka kde má více hráčů společnou početní převahou, dostane hráč s touto kartou +1 bod za každé dokončené město.

Balíček cesta

     Následující karty lze použít v tahu hráče a poté jsou odloženy na odhazovací hromádku. Na spodní straně karet je vyobrazen symbol blesku (Lightning-symbol.png).

XmasPresent ClaimOccupiedFeature.png
Podle typu karty může hráč umístit družiníka na louku/cestu/město/klášter obsazený jiným hráčem.
XmasPresent MeepleLock.png
Podle typu karty hráči otočí (položí) všechny družiníky na daném území. Od této chvíle budou všichni družiníci přidaní k tomuto území také položeni. Jakmile je klášter/cesta/město dokončeno, všichni družiníci na něm položení zůstanou na kartičce až do konce hry. [11] Zúčastnění hráči obdrží body za území až na konci hry. [12]
XmasPresent BreakTies.png
Podle typu karty, pokud je cesta/město/klášter, pokud má hráč na území převahu, získá výhodu (jako by měl na cestě/městě/klášteře o jednoho družiníka víc). V případě, že takovou kartu zahrají dva hráči na stejné cestě/městě/klášteře, vzájemně se vyruší, takže remíza zůstává zachována.
Poznámka: V klášteře můžou mít hráči více než jednoho mnicha pouze pomocí karty klášter. [13]

     Následující karty lze použít kdykoli během hry a poté se odloží na odhazovací hromádku. Na spodní straně karet není vyobrazen žádný symbol.

XmasPresent MeepleSwap.png
Podle typu karty hráč vymění družiníka na klášteře/městě/cestě/louce za družiníka soupeře na stejném typu území.
XmasPresent Mastermind.png
Hráč přinutí protihráče, aby přiložil svou kartičku na jím zvolené místo.

     Následující kartu lze použít na konci hry. Na spodní straně karty je vyobrazen symbol Carcassonne (Carc-symbol.png).

XmasPresent BreakFarmTie.png
Pokud má hráč louku společně se soupeřem, získá výhodu (jako by měl na louce o jednoho družiníka víc). V případě, že tuto kartu zahrají dva hráči na stejné louce, vzájemně se ruší a remíza zůstává zachována. [13]

Seznam karet

Celkem karet: 64

Balíček klášter  

XmasPresent Card01.png 2×
XmasPresent Card02.png 2×
XmasPresent Card03.png 2×
XmasPresent Card04.png 2×
XmasPresent Card05.png 2×
XmasPresent Card06.png 2×
XmasPresent Card07.png 2×
XmasPresent Card08.png 2×
XmasPresent Card09.png 2×
XmasPresent Card10.png 2×
XmasPresent Card11.png 2×
XmasPresent Card12.png 2×
XmasPresent Card13.png 2×
XmasPresent Card14.png 2×
XmasPresent Card15.png 2×
XmasPresent Card16.png 2×

Balíček cesta  

XmasPresent Card17.png 2×
XmasPresent Card18.png 2×
XmasPresent Card19.png 2×
XmasPresent Card20.png 2×
XmasPresent Card21.png 2×
XmasPresent Card22.png 2×
XmasPresent Card23.png 2×
XmasPresent Card24.png 2×
XmasPresent Card25.png 2×
XmasPresent Card26.png 2×
XmasPresent Card27.png 2×
XmasPresent Card28.png 2×
XmasPresent Card29.png 2×
XmasPresent Card30.png 2×
XmasPresent Card31.png 2×
XmasPresent Card32.png 2×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Rozšíření bylo vydáno v době Carcassonne původní edice (C1). Nepočítá tak s rozšířeními C2 ani C3.
 2. Výklad pravidel komunitou Pokud už nejsou žádné karty k dobírání, odhazovací hromádka se znovu nemíchá.
 3. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu si vybere a okamžitě vyhodnotí nedokončenou cestu, na které má početní převahu. Hodnocení se provede jako na konci hry, ale s ohledem na 2 body za kartičku. Po vyhodnocení se všichni družiníci z cesty odeberou.
 4. 4.0 4.1 4.2 Výklad pravidel komunitou Po započítání bodů se družiníci z hodnocené cesty vrátí svým majitelům spolu s těmito kartami.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Tři níže uvedené karty způsobují okamžité ohodnocení cesty, města nebo kláštera. Způsobí toto hodnocení, že se družiníci na cestě, ve městě nebo v klášteře vrátí ke svým majitelům?

  Odpověď: Ano, vyhodnocení způsobí, že se družiníci vrátí ke svým hráčům. (1/2023)

  Za nedokončenou cestu, kde má hráč převahu, získá 2x víc bodů.
  XmasPresent ScoreUnfinishedRoad.png

  Za nedokončené město, kde má hráč převahu, získá +1 bod za kartičku.

  XmasPresent ScoreUnfinishedCity.png

  Za nedokončený klášter, kde má hráč převahu, získá 1 bod za kartičku (včetně samotného kláštera).

  XmasPresent ScoreUnfinishedCloister.png
 5. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu si vybere a okamžitě vyhodnotí nedokončené město, ve kterém má početní převahu. Vyhodnocení se provede jako na konci hry, ale s ohledem na 2 body za kartičku (+1 bod za kartičku na konci hry). Po vyhodnocení se všichni družiníci z města odeberou.
 6. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu si vybere a okamžitě ohodnotí nedokončený klášter, ve kterém má početní převahu (na klášteře s tímto rozšířením může být několik družiníků). Vyhodnocení se provede jako na konci hry, ale s přihlédnutím k 1 bodu za každé obsazené pole s výjimkou kartičky s klášterem. Po vyhodnocení se všichni družiníci z kláštera odeberou.
 7. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu získá body za dokončenou cestu, která tvoří smyčku, v níž má početní převahu. Vyhodnocení se provede jako obvykle, ale s ohledem na 2 body za kartičku.
 8. Výklad pravidel komunitou Pokud hráč na tahu použije kartu cesta proti kterémukoli protihráči, můžete protihráč tuto kartu použít ke zrušení akce, i když není na tahu.
 9. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu získá body za dokončené město s erby, ve kterém má početní převahu. Vyhodnocení se provede jako obvykle, ale s ohledem na 2 body za kartičku a 3 body za erb (tj. +1 bod za erb).
 10. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu získá body za dokončené město bez erbů, ve kterém má početní převahu. Vyhodnocení se provede jako obvykle, ale s ohledem na 3 body za kartičku (tj. +1 bod za kartičku).
 11. Výklad pravidel komunitou Pokud jsou dvě území spojeny dohromady a jedno z nich má otočené družiníky, otočí se i družiníci na připojeném území.
 12. Výklad pravidel komunitou Území se všemi jejími souvisejícími body navíc se vyhodnotí po jejím dokončení, včetně všech dočasných prvků upravujících bodovou hodnotu (např. bodovací kartičky, mág, čarodějnice...) nebo body navíc (např. za vílu, za trhy v Lipsku, strážní věže...). Na konci hry hráči obdrží body za území. Možná si budete muset všechny tyto odložené body zapsat, abyste na ně nezapomněli.
 13. 13.0 13.1 Výklad pravidel komunitou Pokud mají tři nebo více hráčů rovnocennou početní převahu a dva hráči použijí tuto kartu, podělí se tito dva hráči o body a ostatní hráči jsou vyloučeni.