Vánoční dárek

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Christmas Present and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Vánoční dárek


Carcassonne Winter Edition - Christmas Present.jpg
Piatnik

Úvod

Neoficiální symbol rozšíření

Pravidla C1 pro rozšíření   Vánoční dárek nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější původní pravidla v maďarštině publikovalo vydavatelství Piatnik roku 2013 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o tomto rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Co to je? Stává se to jednou za rok, je zima, všechno je zasypané sněhem a celý svět zdobí borovice. Mám vám říct odpověď? Samozřejmě, jsou to Vánoce.
Tehdy miliony dárků najdou své majitele. Z některých z nich mají velkou radost, ale někdy je přemůže pocit, že ten balíček neměli otevírat. V tomto přídavku budou hráči dostávat dárky a ne všechny budou šťastné (alespoň pro ostatní hráče).

Původní maďarská pravidla a kresby je možné stáhnout zde:

Herní materiál

 • 64 karet: 2 balíčky po 32 kartách (balíček Klášter a balíček Cesta) s odlišnou rubovou stranou.
Rubová strana s klášterem
Rubová strana s cestou

Pravidla

Pravidla základní hry Carcassonne se nemění. Rozšíření Vánoční dárek lze použít se všemi dosud vydanými rozšířeními.

Příprava hry  

Před začátkem hry rozdělte karty do dvou balíčků podle jejich odlišných zadních stran (Klášter a cesta), poté každý balíček zamíchejte a položte lícem dolů tak aby na ně všichni hráči dobře dosáhly.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Tažení karty

Hráči se střídají v tahání kartiček podle pravidel základní hry a pokládají je podle obvyklých pravidel.

Když hráč umístí kartičku sousedící s klášterem jiného hráče, může si dobrat vrchní kartu z balíčku klášterů a buď ji okamžitě použít (pokud karta umožňuje nebo vyžaduje okamžitou akci), nebo ji umístit do ruky (pokud karta umožňuje nebo vyžaduje akci později).

Pokud hráč přiloží kartičku, která obsahuje pouze cestu, může si vzít vrchní kartu z balíčku Cesta a buď ji použije okamžitě (pokud karta umožňuje nebo vyžaduje okamžitou akci), nebo ji umístit do ruky (pokud karta umožňuje nebo vyžaduje pozdější akci).

Aktivace karty

Aktuální hráč může v jednom tahu aktivovat několik karet za sebou. Hráči mohou zahrát karty, které mají v ruce, pouze ve svém vlastním tahu (s výjimkou karty, která chrání před kartou Cesty).

Použité karty se po použití odkládají na odhazovací hromádku. [1]

Každý hráč může mít v ruce maximálně 5 karet obou typů karet současně, které před ostatními tají. Na konci svého tahu musí hráči přebytečné karty z ruky odhodit.

Na konci hry je třeba odhalit karty, které lze zahrát v pořadí hráčů (karty se symbolem Carcassonne), poté již nelze použít karty, které lze použít během hry (karty se symbolem blesku nebo karty bez symbolu).

Popis karet  

Balíček Klášter

     Tyto karty lze použít pouze v tahu hráče a poté jsou odloženy na odhazovací hromádku. Na spodní straně těchto karet je symbol blesku (Lightning-symbol.png).

Score3.png
Získejte okamžitě 3 body.
XmasPresent ScoreUnfinishedRoad.png
Za nedokončenou cestu, kterou vlastníte, získejte 2x víc bodů. [2] [3]
XmasPresent ScoreUnfinishedCity.png
Za nedokončené město, které vlastníte, získejte +1 bod za kartičku. [4] [3]
XmasPresent ScoreUnfinishedCloister.png
Získejte 1 bod za nedokončený klášter, který vlastníte (kromě samotného kláštera). [5] [3]
XmasPresent ClaimUnoccupiedFeature.png
V závislosti na typu karty umístěte družiníka na neobsazenou louku/cestu/město. Může se jednat o louku/cestu/město na dříve přiložené kartičce.

     Následující karty lze použít kdykoli během hry a poté se odloží na odhazovací hromádku. Na spodní straně těchto karet není žádný symbol.

XmasPresent ClosedLoopRoad.png
Za dokončenou cestu, tvořící uzavřenou smyčku, získáte dvojnásobek bodů. [6]
XmasPresent PreventAttack.png
Odhoďte kartu Cesta, abyste zrušili útok soupeře. [7]
XmasPresent Draw2.png
V aktuálním tahu si můžete vytáhnout dvě kartičky, ale umístit můžete pouze jeden, jak je uvedeno v pravidlech. Druhá nevybraná kartička je odstraněna ze hry.
XmasPresent ShieldsWorth3.png
Získejte 3 body za každý erb, pokud hodnotíte dokončené město s erby. [8]
XmasPresent CityWithoutShieldsWorth3.png
Získejte 3 body za kartičku, když hodnotíte dokončené město bez erbů. [9]
XmasPresent ReturnMeeple.png
Vraťte jednoho družiníka z libovolné kartičky do své zásoby.

     Tyto karty se aktivují na konci hry. Na spodní straně těchto karet je umístěna značka Carcassonne (Carc-symbol.png).

XmasPresent DoublePoints.png
Získejte 2 body za každého družiníka, který vám zbývá v zásobě.
XmasPresent EarlyFarmScoring.png
Za každou louku, kde máte převahu, získáte +1 bod za každé dokončené město.
XmasPresent JoinFarmScoring.png
Při hodnocení jakékoli louky se společnou početní převahou, získáte +1 bod za každé dokončené město.

Balíček Cesta

     Tyto karty se aktivují v tahu hráče a poté jsou odloženy na odhazovací hromádku. Na spodní straně těchto karet je symbol blesku (Lightning-symbol.png).

XmasPresent ClaimOccupiedFeature.png
Podle typu karty umístěte družiníka na louku/cestu/město/klášter obsazený jiným hráčem.
XmasPresent MeepleLock.png
Podle typu karty otočte (položte) všechny družiníky na území příslušného typu. Od této chvíle budou všichni družiníci přidaní k tomuto území také ležet. Jakmile je klášter/cesta/město dokončeno, všichni družiníci na něm položení zůstanou na kartičce až do konce hry. Zúčastnění hráči obdrží tyto body za území až na konci hry. [10] Body za tuto část krajiny se udělují až na konci hry. [11]
XmasPresent BreakTies.png
Podle typu karty, pokud je cesta/město/klášter, vámi vlastněný, svázán, získáváte výhodu (jako byste měli na cestě/městě/klášteře o jednoho družiníka více). V případě, že takovou kartu zahrají dva hráči na stejné cestě/městě/klášteře, vzájemně se vyruší, takže remíza zůstává zachována.
Poznámka: V klášteře můžete mít více než jednoho mnicha pouze pomocí karty Klášter. [12]

     Tyto karty lze aktivovat kdykoli během hry a poté se odloží na odhazovací hromádku. Na spodní straně těchto karet není žádná značka.

XmasPresent MeepleSwap.png
Podle typu karty vyměňte družiníka na klášteře/městě/cestě/louce za družiníka soupeře na stejném typu území.
XmasPresent Mastermind.png
Přinutíte dalšího hráče, aby umístil svou kartičku na vámi zvolené místo.

     Tato karta se aktivuje na konci hry. Ne spodní straně karty je umístěna značka Carcassonne (Carc-symbol.png).

XmasPresent BreakFarmTie.png
Pokud máte louku společně se soupeřem, získáváte výhodu (jako byste měli na louce o jednoho družiníka více). V případě, že tuto kartu zahrají dva hráči na stejné louce, vzájemně se ruší a remíza zůstává zachována. [13]

Seznam karet

Celkem karet: 64

Balíček Klášter

XmasPresent Card01.png 2× 
XmasPresent Card02.png 2× 
XmasPresent Card03.png 2× 
XmasPresent Card04.png 2× 
XmasPresent Card05.png 2× 
XmasPresent Card06.png 2× 
XmasPresent Card07.png 2× 
XmasPresent Card08.png 2× 
XmasPresent Card09.png 2× 
XmasPresent Card10.png 2× 
XmasPresent Card11.png 2× 
XmasPresent Card12.png 2× 
XmasPresent Card13.png 2× 
XmasPresent Card14.png 2× 
XmasPresent Card15.png 2× 
XmasPresent Card16.png 2× 

Balíček Cesta

XmasPresent Card17.png 2× 
XmasPresent Card18.png 2× 
XmasPresent Card19.png 2× 
XmasPresent Card20.png 2× 
XmasPresent Card21.png 2× 
XmasPresent Card22.png 2× 
XmasPresent Card23.png 2× 
XmasPresent Card24.png 2× 
XmasPresent Card25.png 2× 
XmasPresent Card26.png 2× 
XmasPresent Card27.png 2× 
XmasPresent Card28.png 2× 
XmasPresent Card29.png 2× 
XmasPresent Card30.png 2× 
XmasPresent Card31.png 2× 
XmasPresent Card32.png 2× 

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Pokud už nejsou žádné karty k dobírání, odhazovací hromádka se znovu nemíchá.
 2. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu si vybere a okamžitě vyhodnotí nedokončenou cestu, na které má početní převahu. Hodnocení se provede jako na konci hry, ale s ohledem na 2 body za kartičku. Po vyhodnocení se všichni družiníci z cesty odeberou.
 3. 3.0 3.1 3.2 Výklad pravidel komunitou Po započítání bodů se družiníci z hodnocené cesty vrátí svým majitelům spolu s těmito kartami.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Tři níže uvedené karty způsobují okamžité ohodnocení cesty/města/klášteru. Způsobí toto hodnocení, že se družiníci na cestě/městě/klášteru vrátí ke svým hráčům?

  Odpověď: Ano, vyhodnocení způsobí, že se družiníci vrátí ke svým hráčům. (1/2023)

  XmasPresent ScoreUnfinishedRoad.png
  Za nedokončenou cestu, kterou vlastníte, získejte 2x víc bodů.
  XmasPresent ScoreUnfinishedCity.png
  Za nedokončené město, které vlastníte, získejte +1 bod za kartičku.
  XmasPresent ScoreUnfinishedCloister.png
  Získejte 1 bod za nedokončený klášter, který vlastníte (kromě samotného kláštera).


 4. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu si vybere a okamžitě ohodnotí nedokončené město, ve kterém má početní převahu. Vyhodnocení se provede jako na konce hry, ale s ohledem na 2 body za kartičku (+1 bod za kartičku na konci hry). Po vyhodnocení se všichni družiníci z města odeberou.
 5. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu si vybere a okamžitě ohodnotí nedokončený klášter, ve kterém má početní převahu (na klášteře s tímto rozšířením může být několik družiníků). Vyhodnocení se provede jako na konce hry, ale s přihlédnutím k 1 bodu za každé obsazené pole s výjimkou kartičky s klášterem. Po vyhodnocení se všichni družiníci z města odeberou.
 6. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu získá dokončenou cestu, která tvoří smyčku, v níž má početní převahu. Vyhodnocení se provede jako obvykle, ale s ohledem na 2 body za kartičku.
 7. Výklad pravidel komunitou Pokud proti vám hráč na tahu použije kartu Cesta, můžete tuto kartu použít ke zrušení akce, i když nejste na tahu.
 8. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu získá dokončené město s erby, ve kterém má početní převahu. Vyhodnocení se provede jako obvykle, ale s ohledem na 2 body za kartičku a 3 body za erb (tj. +1 bod za erb).
 9. Výklad pravidel komunitou Hráč na tahu získá body za dokončené město bez erbů, ve kterém má početní převahu. Vyhodnocení se provede jako obvykle, ale s ohledem na 3 body za kartičku (tj. +1 bod za kartičku).
 10. Výklad pravidel komunitou Pokud jsou dvě území spojeny dohromady a jedno z nich má otočené sledovací prvky, jsou otočeny i družiníci na připojené části krajiny.
 11. Výklad pravidel komunitou Část krajiny se všemi jejími souvisejícími bonusy se vyhodnotí po jejím dokončení, včetně všech dočasných prvků upravujících body (např. bodovací kartičky, mág, čarodějnice...) nebo bonusů (např. bonus za vílu, bonus za Trhy v Lipsku, strážní věže...). Na konci hry hráči obdrží body za část krajiny. Možná si budete muset všechny tyto odložené body zapsat, abyste na ně nezapomněli.
 12. Výklad pravidel komunitou Pokud mají tři nebo více hráčů stejnou početní převahu a dva hráči aktivují karty, podělí se tito dva hráči o body s vyloučením ostatních hráčů.
 13. Výklad pravidel komunitou Pokud mají tři nebo více hráčů stejnou početní převahu a dva hráči aktivují karty, podělí se tito dva hráči o body s vyloučením ostatních hráčů.