Tovenaar en Heks

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mage and Witch and the translation is 100% complete.
Other languages:
Mage And Witch C3 Tile F.png Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp. Mage Witch C2 Tile F.jpg
MageWitch C1-06.pngLees de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
Tovenaar en Heks Tovenaar en Heks
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Machtige tovenaars bezoeken het rijk van Carcassonne. De aanwezigheid van de tovenaar is een inspiratie voor de burgers, maar de heks werpt een sinistere schaduw over alles wat ze aanraakt.

Algemene informatie en opmerkingen

Magie symbool
Markering

De tweede editie, kortweg C2 genoemd, van Tovenaar en Heks (Mini #5) werd in 2017 uitgegeven door HiG als onderdeel van Big Box 6 Big Box 6. Een derde editie, kortweg C3 genoemd, werd in 2021 uitgegeven en bevat meer gedetailleerde afbeeldingen, steden met afgekapte gebouwen en enkele kleine veranderingen in de bewoording. Momenteel is de C3 versie van deze uitbreiding alleen verkrijgbaar als onderdeel van Big Box 7 Big Box 7.

Deze uitbreiding werd oorspronkelijk in 2012 uitgegeven in een eerste editie, kortweg C1 genoemd.

Speelmateriaal

 • 8 landetegels met magiërssymbool
Tegel met magic logo
 • 1 lila tovenaar
Figure Mage.png
 • 1 oranje heks
Figure Witch.png

Spelregels

Voorbereiding

Schud de nieuwe landtegels door die van het bassispel en leg ze zoals gebruikelijk in gedekte stapels. Zet de speelstukken tovenaar en heks (gezamenlijk aangeduid als "magische speelstukken") klaar voor gebruik.

Spelverloop

Logo MageWitch C2.png
1. Landtegel leggen

Trek je in jouw beurt een tegel met een magiërssymbool, dan leg je die volgens de gebruikelijke spelregels aan. Voordat je nu verder gaat met 2. Een meeple zetten, moet je één van de magische speelstukken in het spel brengen of verplaatsen. De magische speelstukken mogen alleen op onafgebouwde steden of wegen gezet worden [1] [2] en mogen nooit op hetzelfde project staan (de tovenaar staat nooit op hetzelfde project als de heks en omgekeerd). Staan beide magische speelstukken al op het speelveld, dan moet je er een verplaatsen met inachtneming van dezelfde regels als voor het inzetten ervan. De magische speelstukken hoeven niet ingezet te worden op, of verplaatst naar, de zojuist aangelegde tegel. [3] [4]

Als je geen van beide magische speelstukken kunt inzetten of verplaatsen (omdat er geen beschikpare plekken zijn), moet je één van hen van het speelveld af halen en ernaast zetten. De volgende keer dat er een tegel met een magiërssymbol wordt gelegd, mag dit speelstuk weer worden ingezet.

Komen beide magische speelstukken door het leggen van een tegel op hetzelfde project terecht, dan moet de speler die deze tegel heeft aangelegd onmiddellijk één van de magische speelstukken verplaatsen. [5] Veroorzaakt het leggen van de tegel een telling, dan moet je het magische speelstuk verplaatst worden voordat de puntentelling plaatsvindt. [6]

2. Een meeple zetten

Na het leggen van een tegel met een magiërssymbool mag je nog steed volgens de gebruikelijke spelregels een meeple zetten.

3. Puntentellingen afhandelen

Als je een project met een magisch speelstuk afbouwt, dan wordt de telling als volgt beïnvloed:

 • De tovenaar levert 1 punt op voor elke tegel waaruit het afgebouwde project bestaat.
 • De heks halveert de punten (naar boven afgerond) voor het afgebouwde project.

Zet een magisch speelstuk dat bij een puntentelling betrokken was naast het speelveld. Als er weer een tegel met een magiërssymbool aangelegd wordt, mag het speelstuk opnieuw ingezet worden.

Voorbeeld 1: Rood bouwt de stad af. Normaal gesproken levert deze 20 punten op (8 tegels + 2 wapens) x 2 = 20. Echter, vanwege de tovenaar krijgen rood en blauw elk 28 punten.
Voorbeeld 2: Rood bouwt twee wegen af. De rechter weg bestaat uit 5 tegels, maar blauw krijgt er slechts 3 punten voor vanwege de heks (de helft van 5, afgerond naar boven, is 3). De linker weg bestaat uit slechts 3 tegels, toch krijgt rood er 6 punten voor vanwege de tovenaar.
Eindtelling

Bij de eindtelling is de invloed van de magische speelstukken op de punten gelijk aan die tijdens het spel.

Andere uitbreidingen

Speel je in combinatie met andere uitbreidingen, neem dan onderstaande opmerkingen in acht:

Uitbr. 1 - Kathedralen en HerbergenUitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen

Interpretatie uit de gemeenschap Bij het scoren van een weg met een herberg of een stad met een kathedraal met een heks worden de punten van het project berekend, rekening houdend met de herberg of kathedraal, en vervolgens gehalveerd.[7]
Interpretatie uit de gemeenschap Een onafgebouwde weg met een herberg waar de tovenaar op staat is nog altijd 1 punt per tegel waard (de onafgebouwde herberg verlaagt de waarde van elke tegel naar 0 punten, maar de tovenaar levert nog wel 1 punt per tegel op voor het project waar hij op staat).
Interpretatie uit de gemeenschap Op dezelfde manier krijg je ook voor een onafgebouwde stad met een kathedraal en de tovenaar 1 punt per tegel. Merk op dat de tovenaar geen punten oplevert voor schilden.

Tegelverdeling

C3 Editie

Totaal aantal tegels: 8
Mage And Witch C3 Tile A.png ×1
Mage And Witch C3 Tile B.png ×1
Mage And Witch C3 Tile C.png ×1
(W)
Mage And Witch C3 Tile D.png ×1
Mage And Witch C3 Tile E.png ×1
(T)
Mage And Witch C3 Tile F.png ×1
Mage And Witch C3 Tile G.png ×1
Mage And Witch C3 Tile H.png ×1
(B)
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature Garden C3.png
T | Tuin
Feature Farmhouse C3.png
Feature WaterTower C3.png

C2 Editie

Totaal aantal tegels: 8
Mage Witch C2 Tile A.jpg ×1
Mage Witch C2 Tile B.jpg ×1
Mage Witch C2 Tile C.jpg ×1
(W)
Mage Witch C2 Tile D.jpg ×1
Mage Witch C2 Tile E.jpg ×1
(T)
Mage Witch C2 Tile F.jpg ×1
Mage Witch C2 Tile G.jpg ×1
Mage Witch C2 Tile H.jpg ×1
(B)
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature Garden C2.png
T | Tuin
Feature Farmhouse C2.png
Feature WaterTower C2.png

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap Dit betekent dat als je een stad of weg afbouwt met een tegel waarop een magiërssymbool staat je geen magisch speelstuk meer op die stad of weg mag zetten aangezien die niet langer onafgebouwd is. Door het aanleggen is het project afgebouwd voordat er een magisch speelstuk op geplaatst kon worden.
 2. Interpretatie uit de gemeenschap De magische speelstukken mogen, met inachtneming van de beperkingen uit de spelregels, op elke tegel van het speelveld gezet worden, inclusief de zojuist aangelegde tegel.
 3. Officiële verheldering van de uitgever Als de tovenaar of heks al op een tegel staat en verplaatst wordt na het aanleggen van een tegel met het magiërssymbool, dan moet het speelstuk naar een ander project worden verplaatst. (5/2014)
 4. Officiële verheldering van de uitgever Dus: 1) Als geen van beide speelstukken in het spel is, breng je er één in het spel. 2) Als beide magische speelstukken in het spel zijn, verplaats je één ervan naar een ander project. 3) Als er één van beide speelstukken in het spel is, mag je kiezen welke je wilt verplaatsen – je mag óf het speelstuk dat al in het spel is verplaatsen óf het speelstuk dat aan het begin van je beurt naast het speelveld stond. In elk van deze gevallen mag je óf de tovenaar óf de heks verplaatsen. (bijgewerkt 5/2014; gecorrigeerd 3/2020)
 5. Interpretatie uit de gemeenschap Het gekozen magische speelstuk moet naar een andere onafgebouwde weg of stad op een tegel in het speelgebeid verplaatst worden (dat kan dezelfde tegel zijn waar het speelstuk stond, maar een ander project). Als verplaatsen niet mogelijk is, wordt het speelstuk naast het speelveld gezet om later opnieuw gebruikt te worden.
 6. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze laatste zin werd verwijderd in Big Box 7 Big Box 7. De bewoording kan tot misverstanden leiden over de beurtvolgorde. Sommige lezers kunnen dit zo interpreteren dat als beiden op hetzelfde project terecht komen het verplaatsen van een magisch speelstuk uitgesteld mag worden tot vlak voor 3. Puntentelling afhandelen. Deze actie dient ook plaats te vinden bij 1. Landtegel leggen.
 7. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze aanvullende verduidelijkende regels komen van de Big Box 4 Big Box 4 en Big Box 7 Big Box 7} edities van de regels. Het was opgenomen in de hoofdtekst van de Big Box 6 Big Box 6 editie van de regels.