Mikulášské počítadlo bodů

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Saint Nicholas Scoring Board and the translation is 100% complete.

Carcassonne Mikulášské počítadlo bodů - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Other languages:


Úvod

Symbol Saint Nicolas Scoring Board.png.png
WICA symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro variantu Mikulášské počítadlo bodů Mikulášské počítadlo bodů v edici C2 publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2016. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Herní materiál

  • 1 Mikulášské počítadlo bodů se dvěma místy označenými samolepkami:
  • Na políčku číslo 6 je čepice Santy Klause.
  • Na políčku číslo 24 je vánoční stromeček.
Saint Nicholas Scoreboard C2 6-Space.png
Detail políčka s nálepkou klobouku Santa Kaluse
Saint Nicholas Scoreboard C2 24-Space.png
Detail políčka s nálepkou vánočního stromku

Pravidla

Příprava hry  

Mikulášské počítadlo bodů použijte místo běžného počítadla bodů.

Mikulášské počítadlo bodů  

Symbol Saint Nicolas Scoring Board.png.png
1. Přiložení kartičky

Toto rozšíření nemá žádná speciální pravidla pro kartičky krajiny.

2. Umístění družiníka

Toto rozšíření nemá žádná speciální pravidla pro figurky.

3. Započítání bodů

Pokud se váš bodovací družiník posune (nebo překročí) na políčko 6 jako poslední hráč nebo na políčko 24 jako první hráč (políčka jsou označeny nálepkou), získáte okamžitě další tah. [1]

To znamená, že po této bodovací fázi si okamžitě doberete další kartičku a provedete další tah. Po dokončení vašeho tahu je na řadě další hráč. [2]

Domácí pravidla  

Všeobecné pravidlo:

Domácí pravidla nebo varianty Pokud je v důsledku přiložení kartičky hodnoceno více území, rozhodne hráč na tahu v jakém pořadí se budou tyto body přidělovat. (přispěl Fritz_Spinne)
Domácí pravidla nebo varianty Pokud jeden nebo více hráčů splní jednu z výše uvedených podmínek, každý z nich získá nový tah navíc. Tyto dodatečné tahy probíhají postupně ve směru hodinových ručiček počínaje hráčem nalevo od hráče na tahu. Po provedení všech těchto dodatečných tahů se uskuteční původní tah dalšího hráče. (přispěl Fritz_Spinne)
Domácí pravidla nebo varianty Pokud družiník splní současně obě výše uvedené podmínky, získá jeho majitel dva tahy navíc. (přispěl Fritz_Spinne)
Domácí pravidla nebo varianty Pokud družiník splní současně obě výše uvedené podmínky, bude jeho majiteli udělen pouze jeden tah navíc. (přispěl Fritz_Spinne)

Kupci a stavitelé (2. rozšíření)Kupci a stavitelé (2. rozšíření)

Domácí pravidla nebo varianty Pokud hráč na tahu splňuje jednu z výše uvedených podmínek a v té době rozšířil cestu nebo město se svým stavitelem, dokončí hráč na tahu nejprve tah stavitele a poté se uskuteční tah navíc, který mu udělilo mikulášské počítadlo bodů. Případné dodatečné tahy udělené během tahu stavitele se provedou až poté. (přispěl Fritz_Spinne)

Dopisy (mini 2)Dopisy (mini 2)

Domácí pravidla nebo varianty Protože bodovacího družiníka a dámu mají všichni hráči, pokud hráč posune první ze svých počítacích figurek jako poslední na políčko 6 (nebo ho překročí) (všichni ostatní hráči již mají počítací figurku za políčkem 6) nebo posune druhou ze svých počítacích figurek jako první na políčko 24 (nebo ho překročí) (nikdo jiný tam nemá dvě počítací figurky) bodovací tabulky, hráč okamžitě obdrží tah navíc. Nezáleží na tom, zda je počítací figurkou počítací družiník nebo dáma. (přispěl Fritz_Spinne)

Zbojníci (mini 6)Zbojníci (mini 6)

Domácí pravidla nebo varianty Jakékoli body uloupené zbojníkem na počítadle bodů mohou během bodování bonusové hry spustit podmínku, která poskytuje tah navíc. (přispěl Fritz_Spinne)

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

  1. Domácí pravidla nebo varianty Pokud tuto podmínku splní více hráčů, mohou tah navíc využít všichni.
  2. Výklad pravidel komunitou Podle pravidel spočívá dodatečný tah v tom, že se celý odehraje hned po tahu hráče na tahu (i pokud se jedná o tah stavitele), tedy těsně předtím, než se následující hráč stane novým hráčem na tahu. V důsledku toho se vnořené dodatečné tahy, k nimž dojde v např. důsledku dopisu (viz mini 2 Dopisy Dopisy), dražeb kartiček (viz 8. rozšíření Mosty a hrady Mosty a hrady) nebo stavitelů ve vnořených tazích (viz 2. rozšíření Kupci a stavitelé Kupci a stavitelé), dokončí jako obvykle.