Dopisy

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Messengers and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > The MessengersÚvod

Symbol rozšíření

Pravidla C3 a C2 pro rozšíření   Dopisy mají oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla C3 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást   Big Box 7. Předcházející pravidla C2 publikovalo roku 2020 jako součást 2. vydání   Big Box 6 a roku 2017 jako součást 1. vydání   Big Box 6. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření bylo poprvé vydáno v roce 2012 pro původní edici, známou pod zkratkou C1.

Král odměňuje ty šlechtice, kteří šíří jeho slávu. Prostřednictvím dopisů jim uděluje privilegia, která přinášejí ve hře výhody.

Herní materiál

 • 8 kartiček dopisů
Líc kartičky
Rub kartičky
 • 6 dřevěných figurek dam v šesti barvách
Figure Messengers C2.png

Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte kartičky dopisů a umístěte je na hromádku lícem dolů vedle počítadla bodů. Každý hráč postaví svoji figurku dámy vedle svého počítacího družiníka na políčko 0 na počítadle bodů. Na počítadle bodů se tedy budou pohybovat 2 figurky každého hráče.

Dáma a dopisy  

Figure Messenger red.png

1. Přiložení kartičky

Součástí rozšíření nejsou žádné nové kartičky krajiny.

2. Umístění družiníka

Figurky z tohoto rozšíření se neumísťují na standardní kartičky krajiny.

3. Započítání bodů

Kdykoli získáte body, může se rozhodnout, kterou ze svých dvou figurek na počítadle bodů posunete kupředu. Pokud jste právě na tahu (pouze vy) dostane 1 dopis ve chvíli, kdy po započítání bodů skončí jedna z vašich počítacích figurek na některém tmavém políčku (0, 5, 10, 15…). [1] Vezměte si horní kartičku z balíčku dopisů, podívejte se na ni, a máte 2 možnosti. Buď:

• provedete akci dopisu,

NEBO

• přičtěte si 2 vítězné body (na kartičce dopisu vpravo dole v pečeti).

Poté, co využijete jednu z těchto dvou možností, vraťte kartičku dopisu lícem dolů dospodu hromádky dopisů.

Přehled kartiček dopisů: [2]

Messages C2 Dispatch 1.png
(1) Vyhodnocení nejkratší cesty: Vyberte jednu cestu, na které stojí alespoň jeden váš družiník. (Nemusíte na ní mít převahu, ale stačí, když je tam přítomen alespoň jeden váš družiník). Pokud máte družiníky na více cestách, musíte vybrat tu, za kterou byste v tuto chvíli při závěrečném vyhodnocení dostali nejméně bodů. [3] Započítejte si body na počítadle bodů. Družiník zůstává nadále stát na cestě.
Messages C2 Dispatch 2.png
(2) Vyhodnocení nejmenšího města: viz bod 1, ale s městem místo cesty. [3]
Messages C2 Dispatch 3.png
(3) Vyhodnocení kláštera: viz bod 1, ale s klášterem [4] [5] místo cesty. [3]
Messages C2 Dispatch 4.png
(4) Kartička navíc: Vezměte si další kartičku krajiny. Přiložte ji také na herní plán a podle běžných pravidel na ni můžete umístit družiníka (nebo jinou speciální figurku). [6]
Messages C2 Dispatch 5.png
(5) 2 body za každý erb: Získáte 2 body za každý erb ve všech městech, ve kterých máte své družiníky (Nemusíte v nich mít převahu, stačí, když je tam přítomna alespoň jeden váš družiník). Družiníci (rytíři) nadále zůstávají ve městech.
Messages C2 Dispatch 6.png
(6) 2 body za každého rytíře: Získáte 2 body za každého svého rytíře (družiníka umístěného v tomto okamžiku ve městě). Rytíři zůstávají ve městech. [7]
Messages C2 Dispatch 7.png
(7) 2 body za každého sedláka: Získáte 2 body za každého svého sedláka (družiníka umístěného v tomto okamžiku na louce). Sedláci zůstávají na loukách.
Messages C2 Dispatch 8.png
(8) Vyhodnocení a vrácení družiníka: Vyberte si jednoho svého družiníka umístěného na herním plánu. Pokud máte na území, ve kterém družiník stojí, převahu [8], vyhodnotí se v tuto chvíli dle pravidel pro závěrečné vyhodnocení a družiníka si vezměte zpět do své zásoby. [9] [10] [11]

Další pravidla:

 • Pokud během jednoho tahu dostanete body za více částí krajiny, smíte si body za každou tuto část započítat jinou figurkou. [12] [13]
 • V průběhu jednoho svého tahu si smíte vzít pouze jeden dopis. [14] [15] I když jedna vaše figurka během vašeho tahu skončí na tmavém políčku (díky hodnocení dvou území), stále si vezmete pouze jednu kartičku dopisu.
 • Kdykoli získáte body pomocí dopisu a jedna vaše figurka skončí na tmavém políčku, můžete si vzít druhou kartičku dopisu. [16]

POZOR: Pouze hráč, který je právě na tahu, smí získat dopis. Za body získané v tahu jiného hráče nelze dopis získat.

Závěrečné vyhodnocení

Před závěrečným hodnocením si hráči sečtou body, které získali oběma svými figurkami na počítadle bodů. Sečtěte tato dvě čísla a umístěte jednu z figurek na hodnotu součtu (a vezměte si za dosažené body odpovídající bodovací kartičku 50 nebo 100). [17] [18] Druhou si vezměte zpět do zásoby. [19] Při závěrečném vyhodnocení se již dopisy neuplatní.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Hostince a katedrály (1. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Kombinace s dopisy:

 • Dopis 1: Cesta s hostincem zde má hodnotu 0 bodů, stejně jako na konci hry.
 • Dopis 2: Město s katedrálou zde má hodnotu 0 bodů, stejně jako na konci hry.
 • Dopis 6 a 7: [20] Velký družiník zde má stejnou hodnotu jako normální družiník.

Kupci a stavitelé (2. rozšíření) - Tah navíc a stavitel

Výklad pravidel komunitou Dvojitý tah pomocí stavitele: Dopis můžete získat v kterémkoli ze dvou tahů, nebo i v obou z nich. [21] [22]

Seznam kartiček

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 8
Messages C2 Tile A.jpg 1× 
Messages C2 Tile B.jpg 1× 
Messages C2 Tile C.jpg 1× 
Messages C2 Tile D.jpg 1× 
Messages C2 Tile E.jpg 1× 
Messages C2 Tile F.jpg 1× 
Messages C2 Tile G.jpg 1× 
Messages C2 Tile H.jpg 1× 

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 8
Messages C3 Tile A.png 1× 
Messages C3 Tile B.png 1× 
Messages C3 Tile C.png 1× 
Messages C3 Tile D.png 1× 
Messages C3 Tile E.png 1× 
Messages C3 Tile F.png 1× 
Messages C3 Tile G.png 1× 
Messages C3 Tile H.png 1× 

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla ZMG obsahují další omezení, které v původních pravidlech HiG není: Kartičku dopisu si můžete vzít pouze tehdy, když váš počítací družiník nebo dáma stojí na políčku samostatně. Pokud některá vaše figurka skončí na tmavém políčku kde se stojí počítací družiník nebo dáma jiného hráče, nezískáte kartičku dopisu.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V 1. i 2. vydání tištěných pravidel   Big Box 6 od Mindoku mají některé dopisy jiné pořadí: 4. přesunut na 7. pozici; 5. na 4.; 6. na 5.; 7. na 6. (celé porovnání si můžete prohlédnout na stránce: Poznámky k čekému překladu).
 3. 3.0 3.1 3.2 Výklad pravidel komunitou Při hodnocení dopisu 1, 2 a 3 se počítají pouze body vztahující se k danému území. Žádné bonusové body spojené s družiníky na hodnoceném území se v tuto chvíli nezapočítávají. Cílem dopisů jsou body za území. Bonusové body spojené s družiníky se započítávají až při hodnocení území.
 4. Výklad pravidel komunitou Tento dopis se vztahuje na všechny náboženské stavby:
  • Kláštery
  • Svatyně (kultovní místa)
  • Opatství
  • Německé kláštery
  • Holandsko-belgické kláštery
  • Japonské budovy
  • Darmstadské kostely
 5. Výklad pravidel komunitou Prozatím není žádné oficiální vysvětlení, zda by tento dopis měl platit i pro speciální kláštery (Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery a Japonské budovy) s družiníky umístěnými jako opat. Původní pravidla byly vytvořeny ještě před vydáním speciálních klášterů, tento případ v nich tak není zohledněn. Pravidla však nezmiňují žádná omezení, která by hráčům bránila v použití družiníků umístěných jako opati na speciálních klášterech. V tomto případě používáme obecné pravidlo, které uvedl Georg Wild: „Pokud je ve starším rozšíření uvedeno pouze slovo „mnich“, nevylučuje to družiníky umístěné jako „opaty“ na německých klášterech.“ (7/2014) To samé bude platit také pro Japonské budovy a Holandsko-belgické kláštery. Viz: http://www.carcassonnecentral.com
 6. Výklad pravidel komunitou Po přiložení této kartičky následuje normální tah se všemi fázemi. Jak je dále uvedeno v jiném objasnění, přiložením této kartičky navíc se může stát že bude následovat dvojitý tah. Hráč může také získat další dopis.
  Stejně tak se hráč může rozhodnout, že místo tažení nové kartičky krajiny použije kartičku ze své zásoby, např.:
 7. Výklad pravidel komunitou S dopisem 6 spočítejte všechny své družiníky umístěné ve městech (rytíře): normální družiníky, velké družiníky, starosty, vozy, ředitele a fantomy. Na jejich síle (převaze) nezáleží.
  Uvědomte si, že opati nemohou být rytíři. Jakýkoli družiník umístěný na klášteře obklopeném městem bude mnichem a nepočítá se jako rytíř. Následující příklady ukazují kláštery umístěné ve městě, kde mnich může být umístěn v rámci města:
  Princess And Dragon C2 Tile O.jpg
  Princezna
  a drak
  Bridges Castles Bazaars C2 Tile G.jpg
  Mosty
  a hrady
 8. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla ZMG umožňují hráči na tahu vyhodnocení území bez započítání početní převahy. Tato nesrovnalost je způsobena chybným překladem z německých pravidel.
 9. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že můžete získat 0 bodů. Tento případ může nastat v následujících situacích:
  • Lupič na cestě s hostincem u jezera
  • Rytíř ve městě s katedrálou
  • Rytíř v obléhaném městě s katedrálou
  • Sedlák na louce bez dostavěných měst
  • Starosta ve městě bez erbů
  • Starosta na žetonu hradu
  • Družiník na žetonu hradu
  • Nemáte početní převahu
  Samozřejmě že volba tohoto postupu, místo abyste si vzali 2 body z pečeti, by byla podivným taktickým rozhodnutím...
 10. Výklad pravidel komunitou Případné bonusové body spojené s odebráním družiníka se započítávají stejně jako na konci hry. Například 3 body za vílu nebo bonus za ředitele.
 11. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Ostatní družiníci na hrací ploše, kteří patří vám nebo jiným hráčům zůstanou dále na svém místě.
 12. Výklad pravidel komunitou Jinými slovy, obě počítací figurky se posuzují stejně a není mezi nimi žádný rozdíl.
 13. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud například hráč na tahu dokončí město a cestu za které získá body, může pro započítání bodů každého území přesunout jinou počítací figurka (počítacího družiníka nebo dámu). Všechny body získané za jedno území se ale vždy musí započítat jednou počítací figurkou jako celek.
 14. Výklad pravidel komunitou To znamená, že dopis si vezmete až po 3. Započítání bodů. Kolo započítání bodů bere v úvahu všechna hodnocení, která proběhla během tahu hráče. Uvědomte si, že během dvojitého tahu probíhá jedno kolo započítání bodů v každé části tahu.
 15. Výklad pravidel komunitou V původní edici tohoto rozšíření pravidla zohledňovaly komplexnější přístup ke dopisům s několika koly bodování podle vysvětlení poskytnutých 5/2014 a 10/2014, která jsou nyní zastaralé. V nové edici se uvažuje pouze o jednom kole bodování po 3. Započítání bodů.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Dopis získám pouze v případě, že moje dáma nebo bodovací družiník skončí na tmavém políčku po započítání všech bodů, je to tak? Chci říct, že se neberou v úvahu žádná mezi hodnocení díky několika dokončeným územím, ale pouze poslední tah našich hodnocených figurek.

  Odpověď: Ano, dopis získáte pouze po vašem posledním pohybu figurky na počítadle bodů. Existuje však výjimka: Pokud získáte body za dopis, v tu chvíli může získat další dopis atd. Toto pravidlo je zmíněno v   Big Box 6. (1/2021)

  Mechaniky spojené s „hodnocením“ v předchozím vydání jsou podrobně popsány na této stránce.

 16. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V pravidlech původní edice bylo navíc uvedeno, pokud získáte body pomocí dopisu: „V tu chvíli může získat další dopis a za body z něj další atd.“ Řetězec hodnocení tímto způsobem může pokračovat donekonečna.
 17. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech ZMG a Mindoku toto upřesnění chybí.
 18. Bodovací kartičky jsou součástí 1. rozšíření   Hostince a katedrály, ale pravidla   Big Box 6 předpokládají, že tyto kartičky jsou součástí základní hry. Proto jsou zde zmíněny.
 19. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla ZMG nařizují hráčům, aby pro závěrečné bodování použili svého bodovacího družiníka a odstranili svou dámu. Pravidla HiG i Mindoku umožňují hráčům vybrat si pro závěrečné bodování kteroukoli ze svých bodovacích figurek a druhou odstranit.
 20. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech   Big Box 6 od Mindoku jsou to dopisy 5 a 6.
  Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech   Big Box 7 od Mindoku jsou dopisy nově seřazeny podle pravidel HiG. Upřesnění omylem zůstalo ponecháno.
  Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech   Big Box 6 od HiG, které jsou dostupné v PDF se toto upřesnění omylem týká dopisů 5 a 6. V tištěných pravidlech byla tato chyba opravena.
 21. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Po každé fázi 3. Započítání bodů, pokud se váš počítací družiník nebo dáma přesune na tmavé políčko a zastaví se na něm.
 22. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je k území se stavitelem přiložena kartička, která spustí tah dopisu č. 4, vezmete si kartičku navíc před druhým tahem stavitele. Pokud kartičku navíc za dopis přiložíte k území se stavitelem, vytvoří se tím další stavitelův tah navíc. Události by tedy byly následující: počáteční tah => tah dopis č. 4 => tah za dopis č. 4 => druhá kartička tahu stavitele. (11/2013)