Oslava 15

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Festival and the translation is 100% complete.

Carcassonne Oslava 15 - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Festival C3 Tile 04.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Festival15-05.png
Festival10 C1-10.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Oslava Oslava
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Úvod

Symbol Festival 15.png
WICA symbol rozšíření
Logo Festival15.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Oslava Oslava v edici C3 a C2, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovala společnost CundCo v němčině roku 2022 jako součást samostatného rozšíření. Předcházející pravidla v edici C2 publikovala roku 2016 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o nové edici a třetí edici samotného rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Poprvé bylo toto rozšíření vydáno roku 2011 v původní edici (C1) jako Oslava Oslava.

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Oslavu můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 10 nových kartiček krajiny s oslavou (označených symbolem 15)
Festival symbol.png
slavnost
 • 2 speciální kartičky s pravidly v němčině a angličtině (při hře se nepoužijí).

Pravidla

Příprava hry  

Všech deset kartiček krajiny s oslavou zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Oslava  

Festival symbol.png
1. Přiložení kartičky

Doberete-li si kartičku s oslavou, přiložíte ji na herní plán podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky můžete...

 • umístit jednu svoji figurku [1] podle běžných pravidel
NEBO
 • vrátit jednu svoji figurku [2] [3] [4] umístěnou na kartičkách hrací plochy [5] zpět do své zásoby.[6] [7]

Můžete se také rozhodnout že žádnou z výše uvedených akcí neprovedete. Na samotný symbol oslavy družiníka umístit nelze.

Uvězněné družiníky (Hrajete-li se 4. rozšířením Věž), si nelze tímto způsobem vzít zpět do své zásoby. [8]

3. Započítání bodů

Když dokončíte jedno nebo více území (např. cestu, město nebo klášter) přiložením kartičky s oslavou, získáte body podle obvyklých pravidel.

Závěrečné vyhodnocení oslavy

Na konci hry kartičky s oslavou žádné další body nepřináší.

Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Festival C3 Tile 06.png
Na krátké části cest nemůžete umístit lupiče. Cesty pouze oddělují louky. Křižovatka se slavností (není vesnice) dělí cestu na dvě části.
Festival C3 Tile 07.png
Festival C3 Tile 08.png
Kartičky mají 2 oddělené části města. Na vnitřní louku je možné umístit sedláka.

Seznam kartiček

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 10
Festival C3 Tile 01.png 1×
 
Festival C3 Tile 02.png 1×
 + Symbol CarcassonneC.png
Festival C3 Tile 03.png 1×
 
Festival C3 Tile 04.png 1×
 
Festival C3 Tile 05.png 1×
 
Festival C3 Tile 06.png 1×
 + Popis
Festival C3 Tile 07.png 1×
 + Popis
Festival C3 Tile 08.png 1×
 + Popis
Festival C3 Tile 09.png 1×
 
Festival C3 Tile 10.png 1×
 
Vysvětlivky
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
Celkem speciálních kartiček: 2
Festival C3 Tile 11 Front.png
Festival C3 Tile 11 Back.png 1×
Přední a zadní strana kartičky s německými pravidly
Festival C3 Tile 12 Front.png
Festival C3 Tile 12 Back.png 1×
Přední a zadní strana kartičky s anglickými pravidly

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 10
Festival15-01.png 1×
 
Festival15-02.png 1×
 + Symbol CarcassonneC.png
Festival15-03.png 1×
 
Festival15-04.png 1×
 
Festival15-05.png 1×
 
Festival15-06.png 1×
 + Popis
Festival15-07.png 1×
 + Popis
Festival15-08.png 1×
 + Popis
Festival15-09.png 1×
 
Festival15-10.png 1×
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Festival symbol.png | slavnost
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
Celkem speciálních kartiček: 2
Festival15-11 Front.png
Festival15-11 Back.png 1×
Přední a zadní strana kartičky s německými pravidly
Festival15-12 Front.png
Festival15-12 Back.png 1×
Přední a zadní strana kartičky s anglickými pravidly

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla vydaná CundCo používají slovo „družiník“ a pravidla od HiG odkazují na „figurku“. Zde se řídíme pravidly HiG a podle toho upravujeme znění.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tato akce platí pro všechny družiníky a speciální figurky, včetně základního družiníka, velkého družiníka, vozu, starosty, stavitele, prasátka, statku, pastýře, fantoma, opata (C2), ředitele (C2) a strážného (C3). (5/2015; aktualizováno 12/2018; znovu 2/2023)
 3. Výklad pravidel komunitou Za žádného družiníka ani speciální figurku nedostanete při odebrání z jakéhokoliv území žádné body. Včetně opata a pastýře ale uvědomte si že:
  • Bylo by divné použít toto rozšíření k odebrání opata, protože má svůj vlastní mechanismus, umožňující hodnocení při odebrání.
  • Pokud byste odebraly pastýře, nebude vyvoláno žádné „zahnání ovcí do ovčince“ a nebude provedeno žádné vyhodnocení stáda. Oficiální objasnění toho, co se v tomto případě děje se stádem, nemáme. Mohou nastat následující dvě možnosti:
   • Jakmile je pastýř odstraněn z hrací plochy, vrátí se stádo bez vyhodnocení do sáčku.
   • Stádo zůstává na herním plánu. Pokud s odstraněným pastýřem sdílejí stádo další pastýři, nebudou tímto úkonem ovlivněni; v opačném případě by stádo mohlo být přivlastněno novým pastýřem. Byl by to podobný případ jako s ovcemi nacházejícími se na kartičkách rozšíření Řeka III Řeka III v původní edice nebo Půlky Půlky.
  Hráči by se začátku hry měli dohodnout, kterou možnost zvolí.
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč nemůže odebrat figurku jiného hráče. A nemůže vrátit neutrální figurky (například vílu nebo draka).
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Protože město Carcassonne (z 6. rozšíření Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka) je také součástí hrací plochy, je možné odtud také odebrat družiníka (i pokud je hrabě ve stejné oblasti). Totéž platí pro město Lipsko (Trhy v Lipsku Trhy v Lipsku), lázeňské domy (Lázně Lázně) a z původní edice Kolo osudu Kolo osudu (z políček s korunkami). (aktualizováno 12/2018)
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je oslava použita k odebrání družiníka, nelze přesunout vílu, protože úkon byl proveden ve fázi 2. Umístění družiníka.(5/2014)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je oslava použita k odebraní družiníka, může být stále v tomto tahu umístěn fantom. (11/2013)
 8. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech k 10. výročí od Mindoku je uvedeno že nelze tímto způsobem vrátit figurky na věžích. Toto pravidlo dnes již neplatí, figurky na věžích lze pomocí oslavy vrátit zpět do zásoby hráče.