Nieuwsberichten

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Messengers and the translation is 72% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

De koning stuurt zijn trouwe onderdanen het rijk in. Rijkdom en aanzien wachten iedereen die verstandig gebruik maakt van de boodschappers.

Algemene informatie en opmerkingen

Markering

De tweede editie, kortweg C2 genoemd, van Nieuwsberichten (Mini #2) werd in 2017 uitgegeven door HiG als onderdeel van Big Box 6. Een derde editie, kortweg C3 genoemd, werd in 2021 uitgegeven en bevat meer gedetailleerde afbeeldingen, steden met afgekapte gebouwen en enkele kleine veranderingen in de bewoording. Momenteel is de C3 versie van deze uitbreiding alleen verkrijgbaar als onderdeel van Big Box 7.

De eerste editie, kortweg C1 genoemd, van deze uitbreiding werd oorspronkelijk in 2012 uitgegeven.

Speelmateriaal

 • 8 nieuwsberichten
Voorkant
Achterkant
 • 6 vrouwelijke meeples in 6 kleuren
Figure Messengers C2.png

Spelregels

Voorbereiding

Schud de tegels met nieuwsberichten en leg deze als een gedekte stapel naast het scorespoor. Elke speler zet de vrouwelijke meeple van zijn kleur op veld 0 van het scorespoor. Elke speler heeft nu een gewone en een vrouwelijke meeple op het scorespoor.

Spelverloop

1. Landtegel leggen

Deze uitbreiding heeft geen eigen landtegels.

2. Een meeple zetten

De speelstukken van deze uitbreiding worden niet tijdens het spel op de normale landtegels gezet.

3. Puntentelling afhandelen

Telkens als je punten krijgt, moet je kiezen of je je gewone meeple of je vrouwelijke meeple op het scorespoor vooruit zet. Als tijdens jouw beurt (en alleen tijdens jouw beurt) een van beide scorepionnen door de telling op een donker veld (0, 5, 10, 15, ...) eindigt [1], trek je direct een nieuwsberichttegel en handelt die af. Doe daarvoor het volgende:

 • De actie die op het nieuwsbericht staat uitvoeren.
 • 2 punten ontvangen (zie rechtsonder in het zegel).

In beide gevallen schuif je het nieuwsbericht daarna weer gedekt onder de stapel.

De nieuwsberichten
Messages C2 Dispatch 1.png
(1) Kortste weg: Kies een weg waarop je een struikrover hebt (je hoeft er niet de meerderheid te hebben). Kun je uit meer wegen kiezen, dan moet je de weg kiezen die de minste punten waard is. [2] Tel het aantal punten dat de gekozen weg tijdens de eindtelling zou krijgen en verwerk die op het scorespoor. De struikrover blijft op de weg staan.
Messages C2 Dispatch 2.png
(2) Kleinste stad: Gelijk aan Nieuwsbericht 1, maar dan voor steden in plaats van wegen. [2]
Messages C2 Dispatch 3.png
(3) Kleinste klooster: Gelijk aan Nieuwsbericht 1, maar dan voor kloosters, [3] [4] in plaats van wegen. [2]
Messages C2 Dispatch 4.png
(4) Nog een landtegel leggen: Trek een tegel en leg die volgens de gebruikelijke spelregels aan. Je mag er ook een meeple (of ander bijzonder speelstuk) op zetten, ook weer volgens de gebruikelijke spelregels. [5]
Messages C2 Dispatch 5.png
(5) 2 punten per wapen: Voor elk wapen in steden waar je tenminste 1 meeple hebt (je hoeft niet de meerderheid te hebben), krijg je 2 punten.
Messages C2 Dispatch 6.png
(6) 2 punten per ridder: Je krijgt 2 punten voor elke eigen ridder. De ridders blijven in hun steden staan.[6]
Messages C2 Dispatch 7.png
(7) 2 punten per boer: Je krijgt 2 punten voor elke eigen boer. De boeren blijven op hun weiden ligggen.
Messages C2 Dispatch 8.png
(8) Een meeple tellen en terug in voorraad nemen: Kies één van je meeples op het speelveld. Heb je de meerderheid in het project waar deze meeple op staat [7], tel het project zoals je bij de eindtelling zou doen, maar alleen jij krijgt de punten. Neem vervolgens alleen jouw meeple die op het project stond terug in voorraad, ook als je er geen punten voor kreeg. [8] [9] [10]

Overige spelregels

 • Als je punten krijgt, moet je één van beide scorepionnen, de gewone of de vrouwelijke, dat aantal punten vooruit zetten. [11] [12]
 • Je mag maar één nieuwsbericht per telling trekken.[13] [14][15] Zelfs als zowel jouw meeple als jouw vrouwelijke meeple in één en dezelfde beurt op donkere velden eindigen (door het tellen van twee projecten), mag je nog steeds maar één nieuwsbericht trekken.
 • Telkens als er eerder in deze beurt punten verwerkt worden van een nieuwsbericht en je tel-meeple of vrouwelijke meeple op een donker veld eindigt, mag je een tweede nieuwsbericht trekken en afhandelen. [16]

BELANGRIJK: Alleen de speler die aan de beurt is mag nieuwsberichten trekken. Ook al eindigen de scorepionnen van andere spelers op een donker veld, zij krijgen geen nieuwsbericht tijdens de beurt van een andere speler.

Eindtelling

Elke speler telt, voorafgaand aan de eindtelling, de punten van zijn beide scorepionnen (de scorepion en de vrouwelijke meeple) bij elkaar op. Vervolgens zet elke speler één scorepion op het veld dat overeenkomt met het totaal aantal behaalde punten (en neemt zonodig 50-punten en 100-punten tegels, mits die in gebruik zijn) [17] [18] en doet de andere scorepion terug in de doos. [19] Bij de eindtelling worden geen nieuwsberichten meer getrokken.

Combinaties met andere uitbreidingen

Speel je in combinatie met andere uitbreidingen, neem dan onderstaande opmerkingen in acht:

Combinaties met Nieuwsberichten:

 • Nieuwsbericht 1: Een weg met een herberg is 0 punten waard als deze onafgebouwd is.
 • Nieuwsbericht 2: Een stad met een kathedraal is 0 punten waard als deze onafgebouwd is.
 • Nieuwsbericht 6 en 7: [20] De grote meeple geldt als 1 ridder of 1 boer.

Een dubbele beurt krijgen door de bouwmeester: Na elke 3. Puntentelling afhandelen actie mag je een nieuwsbericht trekken, mits je met een tel-meeple of vrouwelijke meeple op een donker veld terechtkomt. [21]

Tegelverdeling

C3 Editie

Totaal aantal tegels: 8
Messages C3 Tile A.png ×1
Messages C3 Tile B.png ×1
Messages C3 Tile C.png ×1
Messages C3 Tile D.png ×1
Messages C3 Tile E.png ×1
Messages C3 Tile F.png ×1
Messages C3 Tile G.png ×1
Messages C3 Tile H.png ×1

C2 Editie

Totaal aantal tegels: 8
Messages C2 Tile A.jpg ×1
Messages C2 Tile B.jpg ×1
Messages C2 Tile C.jpg ×1
Messages C2 Tile D.jpg ×1
Messages C2 Tile E.jpg ×1
Messages C2 Tile F.jpg ×1
Messages C2 Tile G.jpg ×1
Messages C2 Tile H.jpg ×1

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van ZMG voor C2 staat een aanvullende voorwaarde die in de oorspronkelijke spelregels van HiG niet voorkomt: Je mag alleen een tegel met een nieuwsbericht trekken als jouw scorepion of vrouwelijke meeple alleen staan. Als de scorepion of vrouwelijke meeple van een andere speler op een donker veld staat, mag je geen nieuwsbericht trekken.
  Bij C3 is deze afwijking verwijderd.
 2. 2.0 2.1 2.2 Interpretatie uit de gemeenschap De telling voor nieuwsbericht 1, 2 en 3 houdt alleen rekening met de punten van het project. Er wordt geen rekening gehouden met bonussen voor de meeples die op het project staan, aangezien dit bericht zich puur richt op de puntentelling van het project. De bonuspunten voor die meeples worden pas geteld als het project echt geteld wordt.
 3. Interpretatie uit de gemeenschap Dit nieuwsbericht is van toepassing op alle projecten die tot de kloosters gerekend worden:
  • Kloosters
  • Cultusplaatsen
  • Abdijen
  • Duitse kloosters
  • Nederlandse & Belgische kloosters
  • Japanse gebouwen
  • Kerken van Darmstadt
 4. Interpretatie uit de gemeenschap Er is geen officiële verheldering die uitspreekt of dit nieuwsbericht ook rekening houdt met bijzondere kloosters (Duitse kloosters, Nederlandse & Belgische kloosters en Japanse gebouwen) waarop een meeple als abt is ingezet. De oorspronkelijke spelregels zijn geschreven voordat de bijzondere kloosters werden uitgegeven, dus is met dit geval geen rekening gehouden. De spelregels bevatten geen beperkingen die de spelers ervan weerhouden ook rekening te houden met bijzondere kloosters waarop een meeple die als abt is ingezet. In dit geval passen we de algemene spelregel toe die Georg Wild heeft aangereikt: "Als in een oudere uitbreiding slechts over monnik wordt gesproken, betekent dat niet dat meeples die als abt op een Duits klooster zijn ingezet buiten beschouwing moeten blijven." (7/2014) Dit geldt ook voor Japanse gebouwen en Nederlandse & Belgische kloosters.
 5. Interpretatie uit de gemeenschap Het leggen van deze tegel verloopt als een normale beurt met alle bijbehorende fases. Zoals aangegeven in een andere verheldering, kan het aanleggen van deze extra tegel ook nog een dubbele beurt worden. De speler kan ook nog meer nieuwsberichten krijgen.
  Net als bij een normale beurt, kunnen spelers besluiten om een tegel uit hun voorraad te gebruiken in plaats van een nieuwe te trekken, zoals met:
 6. Interpretatie uit de gemeenschap Voor nieuwsbericht 6 kijk je naar het aantal eigen meeples dat in steden staat (ridders): gewone meeples, grote meeple, burgemeester, transportwagen, circusdirecteur, bewakingsmeeples, fantoom. Hun kracht (meerderheidsstemmen) doet niet terzake.
  Merk op dat abten geen ridder kunnen zijn. Alle meeples die op een klooster binnen een stad staan zijn monniken en die tellen niet mee als ridder. Hier volgen enkele voorbeelden van kloosters binnen een stad uit Uitbr. 3 en Uitbr. 8 waar een monnik binnen een stad kan worden gezet:
  Princess And Dragon C2 Tile O.jpgBridges Castles Bazaars C2 Tile G.jpg
 7. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De spelregels van ZMG staan de speler die aan de beurt is ook toe om punten te tellen van een project waarin hij geen meerderheid heeft. Dit is mogelijk het gevolg van een foutieve vertaling van de Duitse spelregels.
 8. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat je 0 punten kunt krijgen. Dit scenario doet zich voor bij:
  • Een struikrover op een weg met een herberg
  • Een ridder in een stad met een kathedraal
  • Een ridder in een belegerde stad
  • Een boer op een weide zonder afgebouwde steden
  • Een burgemeester in een stad zonder wapens
  • Een burgemeester op een burchtfiche
  • Een heer op een burchtfiche
  • Je hebt niet de meerderheid
  Het is natuurlijk geen tactische beslissing om dat te doen in plaats van de 2 punten uit het zegel te nemen...
 9. Interpretatie uit de gemeenschap Alle bonuspunten die de meeple bij de eindtelling zou krijgen, zoals de 3 punten voor de fee, of de extra punten van de circusdirecteur tellen mee.
 10. Officiële verheldering van de uitgever Alle andere meeples van jou en andere spelers blijven op het project aangezien het nog onafgebouwd is.
 11. Interpretatie uit de gemeenschap Met andere woorden, beide scorepionnen zijn gelijk, er zijn geen verschillen tussen de twee.
 12. Officiële verheldering van de uitgever Als, bijvoorbeeld, zowel een stad als een weg door de speler die aan de beurt is tegelijk afgebouwd worden mag je voor elk project een andere scorepion (de gewone of de vrouwelijke) vooruit zetten. Alle punten van de stad moeten met één scorepion verwerkt worden, en alle punten van de weg moeten met één scorepion verwerkt worden.
 13. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van ZMG staat "Je mag slechts één nieuwsbericht trekken bij het tellen van projecten," wat minder specifiek is dan de oorspronkelijke van HiG.
 14. Interpretatie uit de gemeenschap Dit betekent dat nieuwsberichten ontvangen worden na 3. Puntentellingen afhandelen. De tellingsronde neemt alle tellingen die tijdens de beurt van de speler plaatsvinden in beschouwing. Merk op dat er bij een dubbele beurt één tellingsronde per beurtdeel plaatsvindt.
 15. Interpretatie uit de gemeenschap De eerste editie van deze uitbreiding hanteerde een complexere benadering van de nieuwsberichten waarbij er volgens de verhelderingen van 5/2014 en 10/2014 verschillende tellingsrondes waren, wat nu verouderd is. De 2e editie neemt slechts één tellingsronde in beschouwing na 3. Puntentellingen afhandelen.

   Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Je ontvangt een nieuwsbericht als jouw vrouwelijke meeple of je scorepion na het tellen van alle punten op een donker veld eindigt, toch? Ik bedoel, je houdt geen rekening met tussentijdse tellingen als gevolg van het afbouwen van meerdere projecten, maar alleen de uiteindelijke plek waar jouw scorepionnen eindigen.

  Antwoord: Ja, je krijgt alleen een nieuwsbericht bij de laatste verplaatsing van je scorepionnen op het scorespoor. Er is wel een randgeval: als je punten krijgt door een nieuwsbericht waardoor je nog een nieuwsbericht mag ontvangen, dan krijg je die wel. Dit staat vermeld in de spelregels van Big Box 6. (1/2021)

  Het mechanisme achter de "tellingsronden" van de vorige editie staat hier beschreven.

 16. Officiële verheldering van de uitgever Bij de 1e editie werd ook aangegeven dat als je punten krijgt door een nieuwsbericht, het mogelijk is dat je een tel-meeple verzet en nog een nieuwsbericht krijgt die je in dezelfde beurt afhandelt. Dat kan tot een vrijwel eindeloze ketting van tellingen leiden.
 17. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van ZMG is deze verheldering weggelaten.
 18. De puntentegels zitten bij Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen, maar de spelregels van Big Box 6 nemen aan dat deze tegels bij het basisspel horen. Dat is de reden waarom ze hier genoemd worden.
 19. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De spelregels van ZMG instrueren de spelers om hun gewone scorepion hiervoor te gebruiken en de vrouwelijke meeple te verwijderen. De oorspronkelijke spelregels van HiG laten de spelers zelf kiezen welke scorepion (de tel-meeple of de vrouwelijke meeple) voor de eindtelling te gebruiken en de ander weg te leggen.
 20. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de verheldering wordt ten onrechte naar Nieuwsbericht 5 en 6 verwezen. In de gedrukte spelregels van HiG werd deze fout hersteld. Bedenk:
  • Nieuwsbericht 5 gaat over wapens.
  • Nieuwsbericht 5 en 6 hebben alleen betrekking op steden, dus is het onlogisch om het over boeren te hebben.
  • Nieuwsbericht 7 gaat wel over boeren.
 21. Officiële verheldering van de uitgever Als er een tegel aan een project met een bouwmeester is aangelegd en als gevolg daarvan nieuwsbericht #4 getrokken wordt, wordt de extra tegel van het nieuwsbericht vóór de bouwmeesterbeurt aangelegd. Als de extra tegel van het nieuwsbericht aan het project met de bouwmeester wordt aangelegd, krijg je nog een extra bouwmeesterbeurt. De gebeurtenissen zijn dan dus: oorspronkelijke beurt => beurt van nieuwsbericht #4 => bouwmeesterbeurt van nieuwsbericht #4 => bouwmeesterbeurt van de oorspronkelijke tegel. (11/2013)