Poznámky pro překladatele

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search

Podklady pro WikiCarpedia překladatele

Varianty rámečků s odkazy na stránky Carcassonne CZ fóra:

Odkaz na stránku: Šablona

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Kód: <div style="display: table; text-align: center; background: #f8f8f8; border: 2px solid #686868; padding: 5px 10px; border-radius: 10px; margin: 0px 28px">Více informací o samotném rozšíření naleznete v '''[https://www.carcassonneforum.cz/thread-1248.html Carcapedii] Carcassonne CZ fóra''' (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).</div>

 • Varianta pro rozšíření vydaná pouze jednou:

{{Carcapedie|text=Více informací o samotném rozšíření naleznete v '''[https://www.carcassonneforum.cz/thread-1248.html Carcapedii] Carcassonne CZ fóra''' (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).}}

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).


 • Varianta pro rozšíření vydaná v nové i třetí edici:

{{Carcapedie|text=Více informací o samotném rozšíření v '''[https://www.carcassonneforum.cz/thread-3366.html nové edici]''' a '''[https://www.carcassonneforum.cz/thread-4506.html třetí edici]''' naleznete v '''[https://www.carcassonneforum.cz/pages.php?page=carcapedie-prehled Carcapedii] Carcassonne CZ fóra''' (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).}}

Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).


 • Varianta pro více typů rozšíření:

{{Carcapedie|text=Více informací o samotných rozšířeních [https://www.carcassonneforum.cz/thread-1266.html Řeka I], [https://www.carcassonneforum.cz/thread-1515.html Řeka II], [https://www.carcassonneforum.cz/thread-4280.html Řeka Jubilejní edice 20 let], [https://www.carcassonneforum.cz/thread-4398.html Řeka C3] a [https://www.carcassonneforum.cz/thread-1509.html CutCassonne] naleznete v '''[https://www.carcassonneforum.cz/pages.php?page=carcapedie-prehled Carcapedii] Carcassonne CZ fóra''' (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).}}

Více informací o samotných rozšířeních Řeka I, Řeka II, Řeka Jubilejní edice 20 let, Řeka C3 a CutCassonne naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).


      Popis úvodu

Popis vydání pravidel:

 • Pro přeložená rozšíření vydaná pouze jednou:

Pravidla C3 pro rozšíření The Gifts The Gifts mají oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


Následující česká pravidla pro rozšíření The Gifts The Gifts v edici C3 mají vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro přeložená rozšíření vydaná vícekrát:

Pravidla C3 a C2 pro rozšíření Inns & Cathedrals Inns & Cathedrals mají oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla C3 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást Big Box 7 Big Box 7. Předcházející pravidla C2 publikovalo 2017 jako součást Big Box 6 Big Box 6 a roku 2015 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro přeložená rozšíření v původní edici vydaná vícekrát:

Pravidla C1 pro rozšíření Inns & Cathedrals Inns & Cathedrals mají oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2014 jako součást Big Box 5 Big Box 5. Předcházející pravidla publikovalo roku 2012 jako součást Big Box 4 Big Box 4 a roku 2007 jako součást samostatného rozšíření. Předchozí vydavatelství Albi pravidla publikovalo roku 2002 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro nepřeložená rozšíření vydaná pouze jednou:

Pravidla C3 pro rozšíření Halflings Halflings nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější původní pravidla v němčině publikovalo vydavatelství HiG roku 2020 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

NEBO:

Pravidla C3 pro rozšíření Castles in Germany Castles in Germany nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější původní pravidla v němčině publikovalo vydavatelství HiG roku 2022 jako součást samostatného rozšíření. Předcházející pravidla C2 publikovalo roku 2019 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Dodatečný popis pro rozšíření vydané původně jako fanouškovské rozšíření:

Pravidla byly původně pro fanouškovské rozšíření. Vytvořil je člen Carcassonne komunitních fór: Fritz_Spinne a publikoval na Carcassonne-Forum.


 • Pro fanouškovské rozšíření vydané v jiném jazyce:

Společná pravidla C3, C2 a C1 pro fanouškovské rozšíření Black Tower Black Tower vytvořil člen Carcassonne komunitních fór: Jonathan Warren. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro fanouškovské rozšíření vydané v češtině:

Společná pravidla C3, C2 a C1 pro fanouškovské rozšíření Black Dragon Black Dragon vytvořil člen Carcassonne komunitních fór: šmoula. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro fanouškovské rozšíření vydané více členy:

Společná pravidla C3 a C2 pro fanouškovské rozšíření The Courier The Courier vytvořili členové Carcassonne komunitních fór: Mati, Bumsakalaka a Snearone. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.


 • Pro fanouškovské rozšíření vydané v jiném jazyce a upravené jiným členem:

Společná pravidla C2 a C1 pro fanouškovské rozšíření Bards of Carcassonne Bards of Carcassonne vytvořil člen Carcassonne komunitních fór: Trebuchet. Následně byly členem Snearone upraveny a znovu publikovány pod názvem Bardi. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

      Editace

Znaky:

Odkaz na seznam znaků

Kód Znak Popis
&mdash; pomlčka
&gt; > větší než
&nbsp;   mezera
&thinsp; úzká mezera
&amp; & „and“
&#124; | svislá čára
&#215; × krát
&#8594; šipka
&#169; © copyright
&#9786; smajlík
&#8801; tři čáry
&#61; = rovnáse
&#47; / lomítko
Příkazy:
#REDIRECT [[Notes on the Czech translation/cs]] Po umístění na začátek stránky automaticky přesměruje na uvedenou stránku.
__TOC__ Zobrazí obsah kdekoli na stránce.
Formátování textu:

3. Započítání bodů

<span style="color: red; text-shadow: -1px 0 black, 0 1px black, 1px 0 black, 0 -1px black;">'''3. Započítání bodů'''</span>
3. Započítání bodů

1 4

Šablony

Aktuální vývoj WikiCarpedie centralizuje některé části textu. Kvůli českému jazyku a možnostem volné tvorby není (většinou) v českých šablonách použít výchozí text. Soupis šablon a jejich použití:

Fáze tahu

Pro přehlednější editaci stránky a lepší možnost úpravy češtiny není použít v českých šablonách výchozí text. Pro správné zobrazení použijte následující parametry:

1. Přiložení kartičky (Šablona)

{{RulesPlacingTile|title=1. Přiložení kartičky|rules=

Pro název fáze tahu vložte parametr: |title=1. Přiložení kartičky

Pro popis úkonu vložte parametr: |rules=Text popisu úkonu

2. Umístění družiníka (Šablona)

{{RulesPlacingMeeple|title=2. Umístění družiníka|rules=

Pro název fáze tahu vložte parametr: |title=2. Umístění družiníka

Pro popis úkonu vložte parametr: |rules=Text popisu úkonu

2b. Pohyb draka

2b. Pohyb draka (Šablona)

{{RulesDragon|title=2b. Pohyb draka|rules= }}

Pro název fáze tahu vložte parametr: |title=3. Započítání bodů

Pro popis úkonu vložte parametr: |rules=Text popisu úkonu

Pro zobrazení pruhu vložte: {{GreyStrip|transparent=true|heading=6|title=Závěrečné vyhodnocení}}

 

3. Započítání bodů (Šablona)

{{RulesScoring|title=3. Započítání bodů|rules= }}

Pruh s textem: (Šablona)

{{GreyStrip|transparent=true|heading=6|title=Závěrečné vyhodnocení}}

Závěrečné vyhodnocení
4. Další akce (Šablona)

{{RulesAction|title=4. Další akce|rules=

Pro název fáze tahu vložte parametr: |title=3. Název fáze

Pro popis úkonu vložte parametr: |rules=Text popisu úkonu

Kód pro odkazy na stránky

[[{{Path|Hans_im_Gluck}}|HiG]] (Šablona)
[[{{Path|Mindok}}|Mindoku]]

Upozornění

Pro stránky v přípravě (Šablona):

{{UnderConstruction}}

Pro stránky s nedokončeným překladem (Šablona):

{{UnderTranslation}} nebo {{Preklad}}

Upozornění používané u fanouškovských rozšíření (Šablona):

{{Disclaimer_FanExpansions}}

Šablony pro ilustrace na kartičkách

Stránky kde se překládají ilustrace na kartičkách.

Další šablony

Text k zobrazení

Text nakonec

Template:Figure - Parametry

 • name Požadováno. Název obrázku.
 • edition Volitelně. Pro rozšíření se stránkami s pravidly závislými na edici, jako jsou např. C1, C2, C3, WE1, WE2, WE3
 • variant Volitelně. [image | figure | -empty- ]. Pokud je nastavena hodnota image, pak se místo názvu zobrazí obrázek s odkazem na rozšíření. Pokud je hodnota figure "figure" text se přidává za jméno figurky, jako je figurka opata.
 • ratio Optional. Float number to resize image in requested ratio, when want to keep calculated dimensions and resizing to specific ration, like {{{#exp: 100/150 }}} when want ratio from 100px to 150px or by 0.5 for 50% of default size
 • size Optional. Size of image for variant=image overwrites predefined size which was calculated to compare with other pieces.
 • count Optional. Prepend count of feature with text {{{count}}}x. When type=abbr, then there is no space between count and feature.
 • linkname Optional. Overwrite original linkname based on Feature. Usable when want to link Fan expansions, or other expansion like initial expansion of feature.
 • anchor. Optional. Requested anchor if different like predefined. Predefined anchor is ignored when linkname is set.


Meeple {{Figure|name=Meeple|edition=C3}}

Figure Meeple red.png {{Figure|name=Meeple|edition=C3|variant=image}}

Meeple figure

Template:InnsCathedrals

 • {{VariantsLink|version=BigBox7|logo=noborder}}


Zimní krajina

https://wikicarpedia.com/index.php?title=Special:Translate&showMessage=Tile_Selector_Labels%2F354&group=page-Tile+Selector+Labels&language=cs&filter=&optional=1&action=translate


Tipy tabulek

sloupec sloupec sloupec
Celý řádek
Text Text Text
Text Text
Figure Barn red.png Barn Exp. 5 - Abbey & Mayor Exp. 5 - Abbey & Mayor
Figure Builder red.png Builder Exp. 2 - Traders & Builders Exp. 2 - Traders & Builders
Figure Pig red.png Pig Exp. 2 - Traders & Builders Exp. 2 - Traders & Builders
Sloupec Sloupec Sloupec
Text Text Text Text
Text
Text Text Text
Text Text Text
Text Text Text
Tabulka se seznamem figurek  
Verze hryFigurka
Družiníci (Základní figurky)
Základní hraNormální
družiník
(Obyčejný
družiník)
Figure Meeple red.png

 


Tabulka v2
2. Umístění družiníka
Text 1 Text 2
Text 1 Text 2
Text 1 Text 2
Text 1 Text 2
Text 1 Text 2
Text 1 Text 2
Text 1 Text 2
Text 1 Text 2
Text 1 Text 2
Text 1 Text 2
Text 1 Text 2
Text 1 Text 2

Seznam a popis kartiček

Total tiles: 18
Inns And Cathedrals C3 Tile A.png
Inns And Cathedrals C3 Tile B.png
Inn + (G)
Inns And Cathedrals C3 Tile C.png
Křižovatka bez malé vesnice uprostřed také rozděluje cestu. Hostinec se nachází na cestách vedoucích doprava i doleva, ale ne u cesty vedoucí dolů.
Klášter dělí cestu na dvě části.
Inns And Cathedrals C3 Tile E.png
(F)
Inns And Cathedrals C3 Tile F.png
(D)
Inns And Cathedrals C3 Tile G.png
(W)
Inns And Cathedrals C3 Tile H.png
Tato kartička má 4 oddělené části města a louku uprostřed.
Na krátké cesty nemůžete umístit lupiče. Cesty pouze oddělují louky. Křižovatka s vesnicí dělí cestu na dvě části.
Inns And Cathedrals C3 Tile J.png
(H)
Inns And Cathedrals C3 Tile Ka.png
Inns And Cathedrals C3 Tile Kb.png
Inns And Cathedrals C3 Tile L.png
Inns And Cathedrals C3 Tile M.png
Inns And Cathedrals C3 Tile N.png
Inns And Cathedrals C3 Tile O.png
(F)
Inns And Cathedrals C3 Tile P.png
(W)
Inns And Cathedrals C3 Tile Q.png

Ilustrace vyobrazené na kartičkách:


Popis nových kartiček krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Inns And Cathedrals C2 Tile Example 02.png
Tato kartička má 4 oddělené části města a louku uprostřed.
Inns And Cathedrals C2 Tile Example 03.png
Křižovatka se stromy (bez vesnice) uprostřed také rozděluje cestu. Hostinec se nachází na cestách vedoucích doprava i doleva, ale ne u cesty vedoucí dolů.


Total tiles: 18
Inns And Cathedrals C3 Tile A.png ×1
 / W + (H)
Inns And Cathedrals C3 Tile B.png ×1
 / W + (G)
Inns And Cathedrals C3 Tile C.png ×1
 / W + (P) + Popis
Inns And Cathedrals C3 Tile D.png ×1
Inns And Cathedrals C3 Tile E.png ×1
(F)
Inns And Cathedrals C3 Tile F.png ×1
(D)
Inns And Cathedrals C3 Tile G.png ×1
(W)
Inns And Cathedrals C3 Tile H.png ×1
(G) + Popis
Inns And Cathedrals C3 Tile I.png ×1
(D) + Popis


 1. ++
  Inns And Cathedrals C2 Tile Example 02.png
  Tato kartička má 4 oddělené části města a louku uprostřed.

This page is

Seskupené obrázky:
COVID-19 Test Negative.png COVID-19 Test Positive.png COVID-19 Test Death.png
Negativní Pozitivní Úmrtí
Tabulkla
Feature Cows C2.pngCowshed
2. Umístění družiníka
Kostky Body Body pokud má hráč rytíře
3 kostky = 1 bod / 2 body
4 kostky = 3 body / 6 bodů
9 kostek = 28 bodů / Tato možnost nemůže nastat


Počet hráčů Mosty Žetony hradů
2,3 nebo 4 Figure Bridge.png Token Castle C2.png
5 nebo 6 Figure Bridge.png Token Castle C2.png
  Poslední přiložená kartička se sopkou nebo se symbolem draka
Právě přiložená kartička Žádná kartička
(Drak není ve hře)
Kartička se sopkou Kartička se symbolem draka
Kartička se sopkou
 • Drak je poprvé ve hře na kartičce se sopkou
 • Všechny odložené kartičky se symbolem draka se nyní zamíchají zpět mezi ostatní kartičky krajimy
 • Drak přelétne ze své pozice na kartičce se sopkou na novou kartičku
 • Drak přelétne z aktuální pozice na novou kartičku se sopkou
Kartička se symbolem draka
 • Kartička se symbolem draka je odložena stranou (bude použita až později)
 • Je přiložena další kartička
 • Drak se začne pohybovat od sopky, na které je umístěn
 • Po skončení pohybu zůstane drak stát tam, kde skončil
 • Drak se začne pohybovat ze své poslední pozice
 • Po přemístění zůstane drak tam, kde skončil

Oprava tabulky

Value Yes N/A
Symbol
Features triggering a castle scoring
Scoring Modifiers Road City Monastic building (1) Another castle Garden Baba Yaga’s Hut German Castle German Cathedral
Inn
Cathedral
Vineyard
Mage / Witch
Labyrinth
German Castle
Bathhouse
Besiegers / Cathars / Siege
Little Buildings
German Cathedral
Darmstadtium
Scoring tiles

Test Color

New_Messages_-_Test

2. Umístění družiníka
(4) Add a Landscape Tile: Draw one tile and place it, using normal rules. You may also place a meeple (or other special figure) on it, also using normal rules. [N1 1]
Notes [N1]:
 1. Interpretation from the Community The placement of this tile follows a normal turn with all its phases. The player may also receive additional messages. [WICA.0232.0101]

Text

Text

Text
Text


Text
 • German monasteries with meeples as placed as a monk or as an abbot [N4 1]
Notes [N4]:


Text

Text
Text

Text

Index

Inns_and_Cathedrals_cs_second_edition Hostince a katedrály (druhá edice)

Inns_and_Cathedrals_cs_third_edition Hostince a katedrály (třetí edice)

Inns_and_Cathedrals_cs_expansion Rozšíření Hostince a katedrály

Inns_and_Cathedrals_cs_long 1. rozšíření Hostince a katedrály

Inns_and_Cathedrals_cs_number 1. rozšíření

Editor manual

What should the rules page contain?

1. UX template:

Total tiles: 12 (as 1 starting block)

Back side of tiles:

Count CityBack C1.png

Example: {{UX |seotitle=<translate>{{TextCarcassonne}} - {{TranslatedPageName}}</translate> |sortingtitle=<translate>Název stránky</translate> |image={{filepath:<translate>Obrázek</translate>|nowiki}} |description={{#lst:{{FULLPAGENAME}}|description}} }} <div style="display:none;"><section begin="description" /> <translate><!--Need to add a description - anyone can add :)--></translate> <section end="description" /></div> <languages /><translate> {{ChooseDesign|image=Inns_And_Cathedrals_C3_Tile_Kb.png|image2=Inns And Cathedrals C2 Tile Kb.jpg|otherimage=Inns_C1_02.jpg|otherlink={{InnsCathedralsLink|edition=C1|logo=noborder}}}} {{Breadcrumbs |link1={{CarcassonneLink}} }}


C3C2Úkon
Watchtowers C3 Watchtower Type 1.png
Watchtowers C2 Watchtower Type 1.png
2 body za každého družiníka [1] [2]
Watchtowers C3 Watchtower Type 4.png
Watchtowers C2 Watchtower Type 4.png
2 body za každý erb
Watchtowers C3 Watchtower Type 2.png
Watchtowers C2 Watchtower Type 2.png
1 bod za každou kartičku s alespoň jedním úsekem cesty [3]
Watchtowers C3 Watchtower Type 3.png
Watchtowers C2 Watchtower Type 3.png
3 body za každý klášter [4]
Watchtowers C3 Watchtower Type 5.png
Watchtowers C2 Watchtower Type 5.png
1 bod za každou kartičku s alespoň jednou částí města [5]

Test

Railwayman Gold miner Merchant Farmer
Goldrush Ex07 CowboyRole1.png or Goldrush Ex07 CowboyRole2.png or Goldrush Ex07 CowboyRole3.png or Goldrush Ex07 CowboyRole4.png here
or
there
on a railroad on a mountain in a city in a prairie Lay down your farmers!

Notes on the Czech translationNotes on the Czech translation

Odkazy

Česká hlavní strana

O projektu WikiCarpedia

Stav českého překladu

Seznam tvůrců WikiCarpedie

 1. Interpretation from the Community Při hodnocení této strážní věže se počítají pouze družiníci: Normální družiník, velký družiník, starosta, vůz, ředitel, strážný, opat a fantom. Speciální figurky (stavitel, prasátko, statek a pastýř) a neutrální figurky (drak, víla, dílek věže, hrabě, most, šapitó, přívoz, zlatá cihlička, mág, čarodějnice nebo perníček) se při tomto hodnocení nezapočítávají.
 2. Community rule Při vyhodnocování strážní věž za sousední družiníky se započítávají i všichni sousední hradní páni. Je to podobné, jako šapitó které ve svém okolí počítá s hrady (viz 10. rozšíření Under the Big Top Under the Big Top).
 3. Interpretation from the Community Pro tuto strážní věž je také třeba počítat s dřevěnými mosty z 8. rozšíření Bridges, Castles & Bazaars Bridges, Castles & Bazaars, protože jsou považovány za to samé jako vyobrazené úseky cest na kartičkách.
 4. Interpretation from the Community Tento bonus strážní věže se vztahuje na všechny náboženské stavby: Kláštery, opatství, svatyně, Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery, japonské budovy a Darmstadské kostely. Německé katedrály nebo zahrady nejsou brány v úvahu.
  Není žádný rozdíl mezi družiníkem umístěným na Německém klášteře, Holandsko-belgickém klášteře nebo japonské budově.
 5. Interpretation from the Community Družiníci na hradech nejsou umístěny na konkrétní kartičce, takže pro tento typ strážní věže nejsou zahrnuty při hodnocení.