Mág a čarodějnice (První edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mage and Witch (1st edition) and the translation is 100% complete.
Other languages:
MageWitch C1-06.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Mage And Witch C3 Tile F.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na jiná pravidla:
Mág a čarodějnice Mág a čarodějnice
Mage Witch C2 Tile F.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude se jedna o hru z rodiny Carcassonne .Rule selection by design Spin-offs.png

Hlavní strana  > Carcassonne  > Mág a čarodějnice (První edice)


Box Mini5 C1 CZ.png

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro 5. minirozšíření (mini 5) mág a čarodějnice byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2012. Ve stejném roce byly pravidla znovu vydány jako součást Big Box 4. Na této stránce je uveden jejich přepis s drobnými korekcemi.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

V okolí Carcassonne se pohybují lidé s nadáním k magii. Magie se ovšem dá využívat různými způsoby. Zatímco moudrý mág obyčejným lidem pomáhá, zlomyslná čarodějnice jim škodí.

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

 • 1 fialová dřevěná figurka mága
Figure Mage.png
 • 1 oranžová dřevěná figurka čarodějnice
Figure Witch.png
 • 8 kartiček krajiny se symbolem mág
 • 1 kartička krajiny s obrazcem v obilí

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky se symbolem mága zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Obě magické figurky mějte po ruce.

Přiložení kartičky  

Pokud hráč táhne kartičku se symbolem mága, přiloží ji běžným způsobem do krajiny.

Před tím, než smí umístit svoji figurku, musí hráč uvést do hry (na začátku) nebo přemístit (pokud již jsou ve hře) mága nebo čarodějnici. Hráč umístí jednu z těchto dvou figurek buď na část nedokončené cesty, nebo na část nedokončeného města. [1] Mág a čarodějnice nesmějí stát na stejné cestě nebo ve stejném městě. [2] [3] Poté může hráč běžným způsobem umístit svoji figurku.

Při přiložení kartičky se symbolem mága musí být nasazena nebo přemístěna jedna z magických figurek. Není-li to možné (není-li zrovna v krajině žádná nedostavěná cesta či město), musí hráč jednu magickou figurku z krajiny odstranit, pokud je alespoň jedna z nich na kartičce. [4] V opačném případě oba zůstanou u počítadla bodů a čekají na vytažení a přiložení další kartičky se symbolem mága. [5]

Zvláštní případ: Pokud se po umístění některé kartičky krajiny ocitnou mág a čarodějnice na stejné cestě nebo ve stejném městě, musí hráč, který je právě na tahu, nejdříve jednu z magických figurek přesunout. Tento přesun proběhne ještě před započítáváním bodů na konci tahu.

Umístění figurky  

Po přiložení kartičky se symbolem mága může hráč ještě umístit figurku podle běžných pravidel.

Započítání bodů  

Je-li uzavřena cesta nebo město, kde stojí některá z magických figurek, boduje se následujícím způsobem:

 • Mág přináší 1 bod navíc za každou kartičku právě dokončené cesty nebo právě dokončeného města.
 • Čarodějnice půlí body (zaokrouhlujte nahoru) za právě dokončenou cestu nebo město.
 • Při hodnocení cesty s hostincem nebo města s katedrálou, v nichž je přítomna také čarodějnice, jsou nejprve přičteny dodatečné body za hostinec nebo katedrálu, až poté je tento součet snížen na polovinu. [6]

Magickou figurku po vyhodnocení cesty nebo města vraťte zpět vedle krajiny. Může se vrátit zpět do krajiny pomocí další kartičky se symbolem mága.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry při závěrečném vyhodnocení ovlivňují mág a čarodějnice počet získaných bodů úplně stejným způsobem jako v průběhu hry.

Neuzavřené cesty s hostincem a neuzavřená města s katedrálou běžně na konci hry přinášejí 0 bodů. Pokud se v nich nachází Mág, přinášejí 1 bod za každou kartičku. Erby ve městě ale žádné body nepřinesou. [7]

Za město by hráči podle běžných pravidel dostali 20 bodů (8 kartiček + 2 erby po 2 bodech). Ve městě je mág a město je složeno z 8 kartiček, přináší tedy 8 bodů navíc. Červený a modrý získají každý 28 bodů.
Jsou uzavřeny zároveň 2 cesty. Cesta modrého se skládá z 5 kartiček, ale modrý dostane jen 3 body, neboť na cestě je čarodějnice. Cesta červeného se skládá ze 3 kartiček a přinese 6 bodů, neboť je na ní mág.

Kartička s obrazcem v obilí

V každém z šesti samostatných minirozšíření najdete 1 kartičku krajiny z dalšího minirozšíření „Kruhy v obilí“. Toto rozšíření je možné přidat do hry i po jedné kartičce, nejlépe se však hraje se všemi šesti kartičkami dohromady. [8]

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 9 (8 + 1 s obrazcem v obilí)
MageWitch C1-01.png  1x
MageWitch C1-02.png  1x
MageWitch C1-03.png  1x
MageWitch C1-04.png  1x
MageWitch C1-05.png  1x
MageWitch C1-06.png  1x
MageWitch C1-07.png  1x
MageWitch C1-08.png  1x
MageWitchCC C1-09.png  1x

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou To znamená, že pokud dokončíte cestu nebo město obsahující kartičkou se symbolem mága, nemůžete již na tato území umístit magickou figurku (území již není nedokončené). Přiložením kartičky bylo území dokončeno dříve, než na něj bylo možné umístit magickou figurku.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud se již mág nebo čarodějnice nacházejí na některé kartičce herního plánu a je přiložena kartička se symbolem mága, musí být jedna magická figurka přesunuta do jiného území. (5/2014)
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tedy: 1) Pokud není ve hře ani jedna figurka, umístíte jednu do hry. 2) Pokud jsou ve hře obě magické figurky, přesunete jednu z nich na jiné území. 3) Pokud je ve hře pouze jedna figurka, vyberete si jednu z nich k přesunu - můžete přesunout buď figurku, která je již ve hře, nebo figurku, která začala tah mimo herní plán. Ve všech těchto situacích si můžete vybrat, zda pohnete mágem nebo čarodějnicí. (aktualizováno 5/2014; opraveno 3/2020)
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Poslední část této věty pochází z pravidel vydaných RGG.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta pochází z pravidel vydaných RGG.
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Toto dodatečné upřesnění pochází z pravidel Big Box 4 od HiG. Česká pravidla od Mindoku toto dodatečné vysvětlení neobsahují ani v Big Box 4.
 7. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Toto dodatečné upřesnění pochází z pravidel Big Box 4 od HiG. Česká pravidla od Mindoku toto dodatečné vysvětlení neobsahují ani v Big Box 4.
 8. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že kartičky s obrazcem v obilí obsažené v Mini 1-6 se liší od kartiček které byly vydány samostatně (tato verze je nazývána „Kruhy v obilí I“).