Zeměměřiči (vytiskni a hrej)

From Wikicarpedia
Revision as of 20:42, 22 May 2024 by NGC 54 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Carcassonne Zeměměřiči (vytiskni a hrej) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 01.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


V tomto minirozšíření se zeměměřiči pohybují po celém území kolem Carcassonne a znovu a znovu určují její hodnotu. Při plánování a čekání na správný okamžik pro získání bodů je důležité správné načasování.

Úvod

Symbol LandSurveyors C2.png
WICA symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření  Zeměměřiči v edici C2, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2020 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření neobsahuje žádné nové kartičky krajiny, součástí je sada bodovacích plánků, které upravují obvyklá pravidla pro hodnocení cest, měst a klášterů.

Bodovací plánky jsou uvedeny na poslední straně sady pravidel, která je k dispozici zde:

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Zeměměřiče můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Poznámka: Simulátor tohoto rozšíření najdete online na této stránce.

Herní materiál

 • 12 bodovacích plánků rozdělených na:
  • 5 bodovacích plánků pro město
Land Surveyors C2 City Scorings.png
 • 4 bodovací plánky pro cestu
Land Surveyors C2 Road Scorings.png
 • 3 bodovací plánky pro klášter
Land Surveyors C2 Monastery Scorings.png

Pravidla

Příprava hry  

Rozdělte bodovací plánky do 3 hromádek (města, cesty a kláštery) lícem nahoru. Každou hromádku zamíchejte a umístěte vedle sebe pod počítadlo bodů. Dále vezměte horní plánek z každé hromádky a položte ho vedle ní. Tyto tři plánky jsou aktuálně aktivní.

Land Surveyors C2 Scorings Setup.png
Příklad - Aktivní plánek (zleva) města, cesty a kláštera. Pro každý typ hodnocení uspořádejte následující:
 • 1 Hromada bodovacích plánků
 • 2 Aktivní plánek u hromádky

Pravidla hry  

Rozšíření má vliv pouze na fázi hodnocení. Krok 1. Přiložením kartičky a 2. Umístění družiníka proběhnou jako obvykle.

3. Započítání bodů

Pro každé ze tří území (město, cesta a klášter) je aktivní vždy 1 bodovací plánek. Během hodnocení dokončeného území vám bodovací plánky udávají kolik získáte bodů. Pokud hodnotíte více území, mají plánky vliv na všechny tyto území.

Po dokončení tahu, při kterém se hodnotilo alespoň jedno území, se všechny 3 bodovací plánky vezmou a dají dospodu dané hromádky. Poté z vrchu každé hromádky vezměte nový plánek a položte ho vedle ní (stává se aktivním plánkem). Pokud dokončíte neobsazené území, tak se bodovací plánky nemění.

Popis bodovacích plaků
Land Surveyors C2 Scoring Explanation 01.png
Občanská porota: V dokončeném městě se nebere ohled na početní převahu družiníků. Každý hráč, který má ve městě alespoň jednoho družiníka získává body.
Příklad 1: Červený dokončí město. Protože je na řadě plánek Občanská porota získá červený (má převahu družiníků) i modrý (s pouze jedním družiníkem) 14 bodů.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 02.png
Špatné sousedství: V dokončeném městě nedostanete za tuto část městaLand Surveyors C2 Semicircular City Segment.pngžádné body. [1]
Příklad 2: Díky plánku Špatné sousedství získá červený pouze 6 bodů. Za kartičky označené Land Surveyors C2 Symbol Cross v01.png nedostane žádné body.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 03.png
Land Surveyors C2 Scoring Explanation 04.png
Land Surveyors C2 Scoring Explanation 05.png
Land Surveyors C2 Scoring Explanation 06.png
Bohatství / chudoba: K bodům dokončeného města, cesty nebo kláštera přičtete +3 nebo odečtete -3 body. Protože je možné získat záporné body, může se stát, že se dostanete do záporných bodů.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 07.png
Obléhání: V dokončeném městě získáte za každý erb 1 bod navíc.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 08.png
Pouliční veletrh: Za dokončenou cestu získáte dvojnásobek bodů. [2]

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 09.png
Dálnice: Za uzavřenou cestu získáte 5 bodů nezávisle na její délce. [3]
Příklad 3: Červený dokončí dvě cesty. Protože je aktivní bodovací plánek Dálnice, obdrží jak červený, tak modrý za svou cestu po 5 bodech.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 10.png
Rolnické povstání: Z bodů dokončené cesty ztratíte po 1 bodu za každou farmu. Stáje nemají na hodnocení žádný vliv.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Co jsou farmy a stáje?

Odpověď: Jsou to malé ilustrace, které najdete na loukách nové edice Carcassonne:

Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslína jsou souhrnně označeny jako stáje.

Příklad 4: Kvůli rolnickému povstání získá červený za svou cestu pouze 4 body. Za kartičky cesty označené Land Surveyors C2 Symbol Cross v01.png nezíská žádné body.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 11.png
Poustevníkův klášter Z bodů dokončeného kláštera ztratíte po 1 bodu za každou z devíti kartiček, která obsahuje část města.
Příklad 5: Kvůli plánku Poustevníkův klášter získá červený za svůj klášter pouze 5 bodů (9 -4 body). Za každou kartičku označenou Land Surveyors C2 Symbol Cross v01.png nezíská žádné body.

Land Surveyors C2 Scoring Explanation 12.png
Poutní cesta: K bodům dokončeného kláštera získáte 1 bod navíc za každou kartičku s úsekem cesty obklopující klášter.
Příklad 6: Díky poutní cestě získá červený za svůj klášter 15 bodů (9 +6 bodů). Za každou kartičku označenou Land Surveyors C2 Symbol Check v01.png získá 1 bod navíc.
Závěrečné vyhodnocení

Bodovací plánky nemají po skončení hry na závěrečné vyhodnocení žádný vliv. [4]

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Pravidla tohoto rozšíření zohledňují pouze území základní hry. Původním záměrem bylo upravit základní pravidla převahy a upravit hodnocení území. Důsledkem toho jsou některé kartičky hodnoceny odlišně, nebo dokonce může být změněna celková hodnota území.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Při kombinaci tohoto rozšíření s ostatními rozšířeními bereme v úvahu následující skutečnosti, pokud vydavatel neposkytne další vysvětlení:

 • V případě hodnocení území jsou bodovací plánky jako první použity pro úpravu bodové hodnoty území, je tak dodržen původní záměr úpravy základního hodnocení území. To znamená, že bodovací plánky uvedené dále by měly být použity před jakýmkoli jiným prvkem upravujícím bodovou hodnotu území (např. hostince a katedrály), ale ne pře bonusy použitými navrch (např. Mág nebo trhy v Lipsku):
  • Občanská porota: upravuje převahu na území. Bude použita jako první.
  • Dálnice / Špatné sousedství: upravuje počet kartiček, které se počítají při hodnocení. Upravený počet kartiček se zohlední při jakémkoli dalším dodatečně použitém prvku upravujícím bodovou hodnotu nebo bonusu zahrnujícím body za kartičku.
   • Cesty: Německé katedrály a hostince (body navíc za mág, body navíc za čtvrť kolářů ve městě Lipsku a body navíc za sázkové žetony nejsou ovlivněny, tyto prvky používají původní počet kartiček).
   • Města: Obléhání / Kataři a katedrály (body navíc za mága a body navíc za sázkové žetony nejsou ovlivněny, používá se původní počet kartiček). [5]
  • Obléhání / Pouliční veletrh / Rolnické povstání / Poustevníkův klášter / Poutní cesta: upravují počet bodů získaných za kartičku nebo symbol. Případný prvek upravující bodování nebo bonus se uplatní dodatečně jako obvykle.
 • Následující bodovací se použijí spolu s dalšími bonusovými prvky (například budovami), protože upravují bodovou hodnotu území, jakmile je provedeno hodnocení za kartičku:
  • Bohatství / chudoba: poskytují bonus nebo postih k obvyklému počtu bodů za dané území.
 • Bodovací plánky pro klášter platí pro všechny náboženské stavby: kláštery, opatství, svatyně, německé kláštery, holandsko-belgické kláštery, japonské budovy a darmstadtské kostely. Německé katedrály nebo zahrady se nepočítají.
 • Družiník umístěný jako převor na speciálním klášteře nebude ovlivněn žádným bodovacím plánkem kláštera, pokud bude odstraněn a hodnocen na začátku fáze 2. Umístění družiníka, protože toto území není hodnoceno po dokončení ve fázi 3. Započítání bodů.

Seznam bodovacích plánků

Celkem kartiček: 12
Land Surveyors C2 Scoring Tile 01.png 1×
Land Surveyors C2 Scoring Tile 02.png 1×
Land Surveyors C2 Scoring Tile 03.png 1×
Land Surveyors C2 Scoring Tile 04.png 1×
Land Surveyors C2 Scoring Tile 05.png 1×
Land Surveyors C2 Scoring Tile 06.png 1×
Land Surveyors C2 Scoring Tile 07.png 1×
Land Surveyors C2 Scoring Tile 08.png 1×
Land Surveyors C2 Scoring Tile 09.png 1×
Land Surveyors C2 Scoring Tile 10.png 1×
Land Surveyors C2 Scoring Tile 11.png 1×
Land Surveyors C2 Scoring Tile 12.png 1×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Bodovací plánek Špatné sousedství má vliv na počet kartiček. Družiníci umístění na kartičkách které se do hodnocení nezapočítávají, se ale stále započítávají do početní převahy.
 2. Výklad pravidel komunitou Na bodovacím plánku Pouliční veletrh je zobrazeno „x2“ namísto běžné kartičky s cestou, za kterou získáte „+1“. U tohoto bodovacího plánku je upřednostňován druhý formát, úprava se vztahuje pouze na některé kartičky. Formát „x2“ je však přímočařejší pro označení bodu „+1“, který se týká všech kartiček.
 3. Výklad pravidel komunitou Bodovací plánek Dálnice má vliv na počet kartiček. Na délce cesty nezáleží, bude hodnocena jako cesta z pěti kartiček. Tento bodovací plánek má dvojí vlastnost, protože může zvýšit nebo snížit skutečnou bodovou hodnotu cesty.
 4. Výklad pravidel komunitou Pravidla HiG se výslovně nezmiňují o závěrečném vyhodnocení, ale zmiňují se pouze o hodnocení dokončených území během tahů hráčů.
 5. Výklad pravidel komunitou Kartičky, které se nezapočítávají do počtu kartiček pro základní hodnocení města, se jako obvykle započítávají pro bonusová hodnocení, za německé katedrály nebo hodnocení hradů. Jakékoli figurky nebo žetony umístěné na těchto kartičkách se počítají jako obvykle: družiníci, speciální figurky, neutrální figurky a žetony, nebo budovy.