Burgemeesters en Abdijen

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Abbey & Mayor and the translation is 100% complete.
Other languages:
Abbey And Mayor C2 Tile A.jpg Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Abbey And Mayor C1 Tile Abbey.jpgLees de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
Burgemeesters & Abdijen Burgemeesters & Abdijen
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Algemene informatie en opmerkingen

Markering

Burgemeesters & Abdijen werd oorspronkelijk in 2016 voor de Nieuwe Editie uitgegeven door Hans im Glück. De 1e Editie (Grote Uitbreiding #5) werd oorspronkelijk uitgegeven in 2007.

Deze uitbreiding introduceert een aantal nieuwe tegels, waaronder abdijtegels waarmee spelers gaten in het speelveld kunnen vullen. Daarnaast voegt zij ook speelstukken toe met bijzondere eigenschappen:

 • Burgemeester, een meeple die alleen in een stad gezet kan worden en een variable kracht heeft
 • Transportwagen, een meeple die na een puntentelling naar een ander project verzet mag worden
 • Herenboerderij, een bijzonder speelstuk dat tijdens het spel een puntentelling voor een weide kan veroorzaken

Speelmateriaal

 • 12 nieuwe landtegels
 • 6 abdijtegels
Abbey And Mayor C2 Feature Abbey Tile.png
 • 6 burgemeesters
Figure Mayors C2.png
 • 6 transportwagens
Figure Wagons C2.png
 • 6 herenboerderijen
Figure Barns C2.png

Nieuwe landtegels

De nieuwe landtegels worden op dezelfde manier aan het speelveld gelegd als bij het basisspel.

Laten we eerst enkele van de nieuwe tegels die je in deze uitbreiding tegenkomt uitleggen:

Abbey And Mayor C2 Feature Tile 01.png
Op deze tegel staan twee gescheiden stadsdelen. De stad met het schild eindigt na de brug in de onderste weide. Dat is van belang bij het tellen van de boeren.
Abbey And Mayor C2 Feature Tile 02.png
Op deze tegel staan twee aparte stadsdelen.
Abbey And Mayor C2 Feature Tile 03.png
De weg op deze tegel is niet onderbroken. Het bovenste wegdeel scheidt de twee weiden, het onderste niet. Dit is van belang bij het tellen van de boeren. [1]
Abbey And Mayor C2 Feature Tile 04.png
Deze weg eindigt in de weide.
Abbey And Mayor C2 Feature Tile 05A 05B.png
De wegen op deze tegels raken de stad waardoor er 3 gescheiden weidedelen ontstaan.
Abbey And Mayor C2 Feature Tile 06.png
De weg op deze tegel eindigt niet, maar gaat in 3 richtingen verder. [2]

Spelregels

Voorbereiding

Elke speler krijgt 1 abdijtegel. Speel je met minder dan 6 spelers, leg dan de overgebleven abdijtegels terug in de doos. Schud de nieuwe landtegels door die van het basisspel (en eventuele andere uitbreidingen) en leg ze zoals gebruikelijk gedkt in stapels op tafel. Elke speler krijgt nu nog de 3 speelstukken in zijn kleur: 1 burgemeester, 1 transportwagen en 1 herenboerderij. Hij legt die bij de andere meeples in zijn voorraad. [3]

Abdij

Abbey And Mayor C2 Feature Abbey Tile.png
1. Landtegel leggen

Wil de speler die aan de beurt is zijn abdij leggen, dan trekt hij aan het begin van zijn beurt geen tegel. In plaats daarvan legt hij zijn abdij aan het speelveld. Een abdij mag alleen gelegd worden op een plek waarvan alle 4 de zijden bezet zijn, met andere woorden, de abdij mag alleen gebruikt worden om een "gat" te vullen. Wat er op de 4 aangrenzende tegels staat (weiden, wegen, steden) maakt niet uit; de abdij past altijd. Als er geen "gat" is, mag de speler zijn abdij niet leggen.

Voorbeeld 1: Omdat aan alle 4 de zijden van het vrije vak tegels liggen, mag rood zijn abdij daar neerleggen.

Opmerking: Als één of meer spelers hun abdij nog niet hebben aangelegd als de laatste landtegel getrokken en gelegd is, dan mogen ze dat niet alsnog doen. [4]

2. Een meeple zetten

De abdij geldt als een klooster. De speler mag er een meeple op zetten als monnik. [5]

3. Puntentelling afhandelen

De abdij bouwt de projecten aan de vier aangrenzende zijden af. Tel na het leggen van de abdij (en het eventueel daar zetten van een monnik) de punten van alle daardoor afgebouwde projecten. [6]

Voorbeeld 2: Rood zet zijn meeple als monnik op de abdij. De weg met de blauwe meeple is afgebouwd. Blauw krijgt 3 punten.

De puntentelling voor de abdij zelf is zowel tijdens het spel als bij de eindtelling gelijk aan die van een klooster.

Burgemeester

Figure Mayor red.png
2. Een burgemeester zetten

De speler die aan de beurt is mag in plaats van een andere meeple zijn burgemeester op de zojuist aangelegde tegel zetten. [7] Een burgemeester mag uitsluitend in een stad waarin geen andere ridders, inclusief burgemeesters, staan [8] [9] [10] gezet worden. Alle overige spelregels die op meeples van toepassing zijn gelden ook voor burgemeesters.

3. Puntentelling afhandelen

De burgemeester van een speler is zo sterk als het aantal schilden in de stad waar hij staat. Als twee of meer spelers meeples in dezelfde stad hebben, is de telling als volgt:

 • Elke gewone meeple heeft kracht 1. [11]
 • Elke grote meeple [12] heeft kracht 2.
 • Elke burgemeester heeft een kracht die gelijk is aan het aantal schilden in de stad. Zijn er geen schilden, dan heeft de burgemeester kracht 0.

Bij de puntentelling van een stad telt elke speler de kracht van zijn meeples in de stad. De speler met de grootste kracht in de stad krijgt de punten. In geval van een gelijkspel krijgen alle betreffende spelers de punten.

De burgemeester heeft geen invloed op de waarde van de stad.

Na de puntentelling neemt iedere speler die een burgemeester in die stad had deze terug in voorraad.

Voorbeeld 1: De rode burgemeester heeft kracht 3 (3 schilden). De 2 blauwe meeples hebben samen een kracht van 2. Rood krijgt 20 punten, blauw niets.

Als er een stad zonder schilden met alleen een of meer burgemeesters wordt afgebouwd, heeft elke burgemeester kracht 0 en krijgen de spelers geen punten.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Blauw heeft een burgemeester in een stad zonder schilden. Geldt de stad als bezet? En zo ja, krijgt blauw punten als de stad geteld wordt?

Antwoord: De stad is bezet. De burgemeester heeft geen "kracht", dus telt alsof er geen meeple staat en krijgt dus geen punten.

Herenboerderij

Figure Barn red.png
2. Een herenboerderij zetten

In plaats van een meeple mag je ook een herenboerderij zetten. [13] Leg je een tegel waardoor een kruispunt ontstaat waaraan 4 tegels grenzen die een open weide vormen, dan mag je op dat kruispunt een herenboerderij zetten. Met andere woorden, de hoek van elke tegel waaruit het kruispunt bestaat mag alleen een weide zijn wil je hier een herenboerderij mogen zetten.

Je mag je herenboerderij op een weide zetten die al bezet is door boeren, maar niet op een weide waar al een andere herenboerderij staat. [14] Eenmaal gezet, blijft de herenboerderij tot het einde van het spel staan. [15]

Voorbeeld 1 - De 4 tegelhoeken zijn weiden: rood mag hier een herenboerderij zetten.
Voorbeeld 2 - De tegelhoeken van de onderste tegels bevatten stadsdelen: rood mag hier geen herenboerderij zetten.
3. Puntentelling afhandelen

TELLEN VAN BOEREN MET EEN HERENBOERDERIJ
Liggen er op de weide waar je je herenboerderij gezet hebt al boeren, dan worden deze direct geteld [16] op dezelfde manier als aan het einde van het spel. Dat betekent dat de speler(s) met de meeste boeren de gebruikelijke 3 punten per afbouwde stad krijgt/krijgen. Het maakt daarbij niet uit welke speler de herenboerderij gezet heeft die deze puntentelling veroorzaakte.

Daarna nemen de spelers de boeren die op die weide lagen terug in voorraad.

Voorbeeld 3: Rood zet zijn herenboerderij. Blauw krijgt 6 punten voor de 2 afgebouwde steden in dezelfde weide en neemt zijn boer terug in voorraad.

TELLEN VAN BOEREN DOOR HET VERBINDEN VAN WEIDEN
Op een weide die bezet wordt door een herenboerderij mogen GEEN boeren meer liggen. Legt een speler een tegel waardoor weiden met één of meer boeren verbonden worden met een weide die bezet wordt door een herenboerderij, dan worden wordt bij het afhandelen van de puntentelling in deze beurt de gecombineerde weide geteld (na 2. Een meeple zetten). De speler(s) met de meeste boeren in die weide krijgt/krijgen slechts 1 punt per afgebouwde stad.

Daarna nemen de spelers de boeren die op die weide lagen terug in voorraad.

Voorbeeld 4: De aangelegde tegel verbindt beide meeples met de weide van de herenboerderij. Rood and blauw krijgen ieder 2 punten voor de 2 afgebouwde steden en nemen de boeren terug in hun voorraad.
Eindtelling

Aan het einde van het spel krijgt een speler voor zijn herenboerderij 4 punten per afgebouwde stad aan die weide. Staan er meer herenboerderijen op 1 weide, dan krijgen al deze spelers het volle aantal punten.

Transportwagen

Figure Wagon red.png
2. Een transportwagen zetten

In plaats van een meeple mag je ook een transportwagen op de zojuist aangelegde tegel zetten. [17] Een transportwagen mag gezet worden waar de meeste meeples normaal ook gezet mogen worden (weg, stad, klooster, abdij [18]), maar nooit op een weide.

3. Puntentelling afhandelen

Bij het tellen van de punten van een project (weg, stad of klooster [18]) met een transportwagen, geldt deze als een gewone meeple.

Na de puntentelling mag de speler de transportwagen in zijn voorraad terugnemen of naar een direct aangrenzend onbezet, onafgebouwd project (weg, stad, klooster, enz. [18]). "Aangrenzend" betekent dat het project op dezelfde tegel ligt, of op een tegel die horizontaal, vertikaal of diagonaal aan de tegel waar de transportwagen stond grenst. [19] Zijn er geen projecten waar de transportwagen naartoe kan, dan neemt de speler zijn transportwagen terug in zijn voorraad.

Zijn er meerdere transportwagens bij de puntentelling betrokken, dan beslist elke betrokken speler of hij zijn transportwagen terugneemt of verplaatst, te beginnen met de speler die aan de beurt is en verder met de klok mee.

Voorbeeld 1: Rood krijgt 3 punten voor de weg. Vervolgens mag hij zijn transportwagen naar het klooster rechts, of de stad onderin verplaatsen.
Voorbeeld 2: Rood krijgt 6 punten voor de afgebouwde stad en mag zijn transportwagen naar het klooster of naar de weg rechtsonder verplaatsen. Hij mag deze niet naar de afgebouwde weg linksboven of de (door blauw bezette) stad links onder verplaatsen.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Mag je in één beurt de transportwagen op een stad zetten, de punten tellen en dan de transportwagen weer verzetten naar een ander project? Of kun je alleen de transportwagen verzetten in plaats van een meeple te zetten?

Antwoord: De transportwagen kan alleen gezet worden in plaats van een gewone meeple. Als de stad onmiddellijk wordt afgebouwd, dan worden de punten geteld (transportwagen of "gewone" meeple maakt niet uit). Na de puntentelling mag de transportwagen verzet worden. Dat kan allemaal in één enkele beurt. [Verzetten van de transportwagen kan niet in plaats van het zetten van een meeple.]

Extra voorbeelden

De wagen kan naar elke willekeurige plaats gaan, behalve naar een veld. De wagen kan echter wel een veld oversteken om een niet-bezette tegel te bereiken op de tegel waar de wagen staat of op een aangrenzende tegel.

Het verplaatsen van de transportwagen hangt af van de locatie van de transportwagen binnen het project dat is voltooid en geteld. Het doelproject kan zich op dezelfde tegel bevinden of op een aangrenzende tegel. De transportwagen kan dus maximaal één tegel worden verzet.

De volgende voorbeelden illustreren de beweging van de transportwagen in verschillende scenario's.

Voorbeeld 1. Verzetten vanuit een afgebouwde stad

Nadat de stad afgebouwd en geteld is, gaat de transportwagen naar een aangrenzend project dat onbezet is en nog niet afgebouwd is.

In dit geval betekent "aangrenzend" een project op dezelfde tegel als de transportwagen of op een tegel die er diagonaal of loodrecht aan grenst.

Dit betekent dat de actieradius van de transportwagen beperkt is, omdat hij alleen naar dezelfde tegel kan bewegen of naar één van de tegels op de 8 vakken er omheen.

voorbeeld C2-1. Het gele kader toont de tegels binnen het bereik van de transportwagen.
 • 0 Tegel die net is aangelegd.
 • 1 De transportwagen kan naar elk van deze wegdelen op tegels binnen het bereik verzet worden omdat het onafgebouwde, onbezette projecten zijn.
 • 2 De transportwagen kan niet naar deze wegdelen op tegels die buiten het bereik liggen verzet worden, zelfs niet als het onafgebouwde, onbezette projecten zijn.
 • 3 De transportwagen kan naar deze onafgebouwde, onbezette abdij verzet worden omdat die binnen het bereik ligt.
 • 4 De transportwagen kan naar het onbezette klooster in de stad verzet worden omdat het binnen het bereik ligt.
 • 5 De transportwagen kan niet naar een van deze korte wegen verzet worden.
 • 6 De wagen kan naar dit onbezette stadsdeel dat binnen het bereik ligt verzet worden.
 • 7 De transportwagen kan niet naar deze weg omdat hij afgebouwd is en buiten het bereik ligt.
 • 8 De transportwagen kan niet naar dit klooster verzet worden omdat het buiten het bereik ligt, ook al is het onafgebouwd en onbezet.
Voorbeeld 2. Verzetten vanuit een afgebouwde stad

Nadat de stad afgebouwd en geteld is, wordt de transportwagen naar een aangrenzend project verzet dat onafgebouwd en onbezet moet zijn.

In dit geval betekent "aangrenzend" een project op dezelfde tegel als de transportwagen of op een tegel die er diagonaal of loodrecht aan grenst.

Dit betekent dat de actieradius van de transportwagen beperkt is, want hij kan alleen naar dezelfde tegel of naar één van de tegels op de 8 omliggende vakken verzet worden.

Voorbeeld C2-2. Het gele kader toont de tegels binnen het bereik van de transportwagen.
 • 0 Zojuist aangelegde tegel.
 • 1 De transportwagen kan naar elk van deze wegdelen op tegels binnen het bereik verzet worden, omdat omdat het onafgebouwde, onbezette wegen zijn.
 • 2 De transportwagen kan niet naar deze wegdelen op tegels die buiten het bereik liggen verzet worden, zelfs niet als het onafgebouwde, onbezette wegen zijn.
 • 3 De transportwagen kan niet naar dit wegdeel op een tegel binnen het bereik verzet worden omdat het project al afgebouwd is.
 • 4 De transportwagen kan niet naar dit wegdeel op een tegel binnen het bereik verzet worden omdat het project dan wel niet afgebouwd is maar wel bezet.
 • 5 De transportwagen kan niet naar dit wegdeel verzet worden omdat het buiten het bereik ligt en bij een afgebouwd project hoort.
 • 6 De transportwagen kan niet naar één van deze kloosters verzet worden omdat ze, hoewel onafgebouwd en onbezet, buiten het bereik liggen.

Afhankelijk van de positie van de transportwagen in de stad, verandert het actiebereik, zoals hieronder getoond.

Voorbeeld C2-2.1. (Hetzelfde als vorig voorbeeld)
 • 0 Zojuist aangelegde tegel.
 • 1 De transportwagen kan naar elk van deze wegdelen op tegels binnen het bereik verzet worden omdat het onafgebouwde, onbezette projecten zijn.
 • 2 De transportwagen kan niet naar wegdelen binnen het bereik van deze wegen verzet omdat het afgebouwde of bezette projecten zijn.
Voorbeeld C2-2.2.
 • 0 Zojuist aangelegde tegel.
 • 1 De transportwagen kan naar elk van deze wegdelen op tegels binnen het bereik verzet worden, omdat het onafgebouwde, onbezette wegen zijn.
 • 2 De transportwagen kan niet naar wegdelen binnen het bereik van deze wegen verzet worden omdat ze bij afgebouwde of bezette wegen horen.
Voorbeeld C2-2.3.
 • 0 Zojuist aangelegde tegel.
 • 1 De transportwagen kan naar elk van deze wegdelen op tegels binnen het bereik verzet worden omdat ze bij onafgebouwde, onbezette wegen horen.
 • 2 De transportwagen kan niet naar wegdelen binnen het bereik van deze wegen verzet worden omdat ze bij afgebouwde of bezette wegen horen.
Voorbeeld C2-2.4.
 • 0 Zojuist aangelegde tegel.
 • 1 De transportwagen kan naar elk van deze wegdelen op tegels binnen bereik rijden omdat ze behoren tot onvoltooide onbezette wegen.
 • 2 De transportwagen kan niet naar wegdelen binnen het bereik van deze wegen verzet worden omdat ze bij afgebouwde of bezette wegen horen.
Voorbeeld C2-2.5.
 • 0 Zojuist aangelegde tegel.
 • 1 De transportwagen kan naar elk van deze wegdelen op tegels binnen bereik verzet worden omdat ze bij onafgebouwde, onbezette wegen horen.
 • 2 De transportwagen kan niet naar wegdelen binnen het bereik van deze wegen verzet worden omdat ze bij afgebouwde of bezette wegen horen.
Voorbeeld C2-2.6.
 • 0 Zojuist aangelegde tegel.
 • 1 De transportwagen kan naar elk van deze wegdelen op tegels binnen het bereik verzet worden omdat ze bij onafgebouwde, onbezette wegen horen.
 • 2 De transportwagen kan niet naar wegdelen binnen het bereik van deze wegen verzet worden omdat ze bij afgebouwde of bezette wegen horen.
Voorbeeld 3. Verzetten vanuit een afgebouwde stad

Nadat de stad afgebouwd en geteld is, wordt de transportwagen naar een aangrenzend project verzet dat onafgebouwd en onbezet moet zijn.

In dit geval betekent "aangrenzend" een project op dezelfde tegel als de transportwagen of op een tegel die er diagonaal of loodrecht aan grenst.

Dit betekent dat de actieradius van de transportwagen beperkt is, omdat hij alleen naar dezelfde tegel kan bewegen of naar één van de tegels op de 8 vakken er omheen.

Voorbeeld C2-3. Het gele kader geeft aan welke tegels binnen de actieradius van de transportwagen op de tegel rechtsonder vallen.
 • 0 Zojuist aangelegde tegel.
 • 1 De transportwagen kan naar elk van deze tegels binnen de actieradius verzet worden omdat ze bij onbezette wegen horen; twee ervan zijn verbonden met hetzelfde kruispunt dat de weg met de transportwagen afsluit en de andere ligt op een aangrenzende tegel gescheiden door een weide.
 • 2 De transportwagen kan niet naar deze onbezette stad verzet worden die de zojuist afgebouwde weg afsluit, omdat hij buiten de actieradius ligt.

Andere uitbreidingen

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over combinaties met andere Carcassone-uitbreidingen.

Algemene opmerkingen:

Uitbr. 2 - Kooplieden en BouwmeestersUitbr. 2 - Kooplieden en Bouwmeesters

Interpretatie uit de gemeenschap Als een speler een project afbouwt met een abdijtegel en zijn of haar bouwmeester staat op dat project, dan wordt dat project niet uitgebreid door de abdij (aangezien de abdij een apart project is), dus mag de speler geen extra tegel trekken (m.a.w. geen dubbele beurt).

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Als steden met handelswaren door het aanleggen van een abdijtegel afgebouwd worden, krijgt de speler die de abdijtegel aangelegd heeft dan zoals gebruikelijk de handelswarenfiches?

Antwoord: Ja, aangezien die speler de stad heeft afgebouwd.

Interpretatie uit de gemeenschap Als een speler zijn abdijtegel nog heeft, de laatste tegel trekt en die aan een project legt waarin hij of zij een bouwmeester heeft staan, mag hij of zij de abdijtegel nog leggen als tweede deel van de dubbele beurt.

Uitbr. 6 - Graaf, Koning en ConsortenUitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten

Interpretatie uit de gemeenschap De spelregel die het aanleggen van een klooster naast een reeds aangelegde cultusplaats (en omgekeerd) beperkt, geldt ook voor het aanleggen van abdijen.
Interpretatie uit de gemeenschap Een cultusplaats kan een een abdij uitdagen en omgekeerd, dit omdat een abdij ook een kloosterachtig gebouw is.

Mini #3 - De VeerbotenMini #3 - De Veerboten

Interpretatie uit de gemeenschap Door het aanleggen van een abdij kun je een weg wel afbouwen, maar wordt deze niet verlengd en dus mag de speler geen veerboot verleggen. [20]

De BelegeraarsDe Belegeraars / De KatharenDe Katharen / BelegeringBelegering

Interpretatie uit de gemeenschap Een ridder (m.a.w. een meeple) in een belegerde stad mag daaruit via een abdij ontsnappen, daar het een kloosterachtig gebouw is.

Uitbr. 2 - Kooplieden en BouwmeestersUitbr. 2 - Kooplieden en Bouwmeesters

Interpretatie uit de gemeenschap Als je de meerderheid op een weide hebt waarin de herenboerderij gezet wordt, krijg je 1 extra punt per afgebouwde stad (4 punten totaal) als je varken in die weide staat. Verder, als je de meerderheid in een weide hebt die verbonden wordt met een weide die bezet is door een herenboerderij, krijg je ook 1 punt per afgebouwde stad extra (2 punten in totaal) als je varken in die weide staat.
Interpretatie uit de gemeenschap Je mag je varken op de tegel zetten die de weide met jouw boer met een herenboerderij verbindt. Na de puntentelling met je varken, neem je die terug in voorraad.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Mag het varken op een weide gezet worden die zojuist verbonden is met een weide met een herenboerderij, d.w.z. op de zojuist gelegde tegel (vóór de puntentelling)?

Antwoord: Ja, het varken mag op een al bezet project gezet worden [en de normale fase 2. Een meeple zetten vindt nog steeds plaats].

Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de JonkvrouwUitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw

Interpretatie uit de gemeenschap De draak vreet geen herenboerderij.
Interpretatie uit de gemeenschap De herenboerderij mag op een tegel met een vulkaan worden gezet.
Interpretatie uit de gemeenschap De fee kan niet bij een herenboerderij staan omdat de herenboerderij geen meeple is.
Interpretatie uit de gemeenschap De herenboerderij mag niet via een magische poort gezet worden.

Uitbr. 4 - De TorenUitbr. 4 - De Toren

Interpretatie uit de gemeenschap Een herenboerderij kan niet gevangengenomen worden door een toren.
Interpretatie uit de gemeenschap Een herenboerderij mag niet op een toren gezet worden.

Uitbr. 6 - Graaf, Koning en ConsortenUitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten

Interpretatie uit de gemeenschap Meeples uit de stadswijk kathedraal mogen naar een abdij verplaatst worden, aangezien een abdij dezelfde eigenschappen heeft als een klooster.
Interpretatie uit de gemeenschap De stad Carcassonne telst mee als stad bij de puntentelling voor een herenboerderij.
Interpretatie uit de gemeenschap De herenboerderij mag niet in de stad Carcassonne gezet worden.
Interpretatie uit de gemeenschap Als je door het zetten van een herenboerderij of het verbinden van weiden met een herenboerderij een puntentelling veroorzaakt waarbij je geen punten krijgt, mag je een meeple in de stad Carcassonne zetten.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Als ik een herenboerderij op een weide zet waarin een andere speler boeren heeft, waardoor hij of zij punten krijgt en ik niet, mag ik dan een meeple in de stad Carcassonne zetten?

Antwoord: Ja, dat mag. Alleen onmiddellijk verkregen punten hebben invloed. Het maakt niet uit dat de herenboerderij vrijwel zeker punten oplevert aan het einde van het spel.

Interpretatie uit de gemeenschap Als het zetten van een herenboerderij of het verbinden van weiden een puntentelling veroorzaakt, mogen er meeples vanuit de stadswijk markt van de stad Carcassonne naar die weide worden verplaatst. Tel zoals gebruikelijk de punten van die weide en alle betrokken spelers nemen hun boeren terug in hun voorraad. (Het maakt niet uit dat de herenboerderij vrijwel zeker punten oplevert aan het einde van het spel.)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Worden meeples uit de stadswijk markt alleen aan het einde van het spel gebruikt?

Antwoord: Dat is niet meer helemaal waar. Het zetten van de herenboerderij, eventueel gevolgd door een puntentelling van die weide, telt ook als een gelegenheid om een meeple uit de stad Carcassonne te verplaatsen. Omdat de puntentelling van weiden nu niet langer alleen bij het einde van het spel plaatsvindt, kunnen meeples uit de stadswijk markt eerder in het spel naar weiden verplaatst worden. Dit gebeurt direct na het zetten van de herenboerderij en vóórdat de puntentelling plaatsvindt. [Verbinden van een weide met een boer met een weide met een herenboerderij is logischerwijs een andere gelegenheid – Chris O.]

Interpretatie uit de gemeenschap Je mag een meeple uit de stadswijk markt naar een weide met een herenboerderij verplaatsen (en de punten tellen) als de puntentelling van een weide veroorzaakt wordt. (Dat kan aan het einde van het spel gebeuren of bij het verbinden van een weide zonder herenboerderij met een weide mét een herenboerderij.)

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Kan een meeple uit de stad Carcassonne verplaatst worden naar een weide met een herenboerderij?

Antwoord: Ja, de punten voor de boer worden onmiddellijk geteld en je krijgt slechts 1 punt per stad en blijft (belangrijk) niet op de weide voor de eindtelling. [Uiteraard is er om op deze manier een meeple te mogen zetten net als in de basisregels een veroorzaakte puntentelling nodig – dat kan aan het einde van het spel zijn of door het verbinden van een weide zonder herenboerderij met een weide die er wel een heeft – Chris O.]

Interpretatie uit de gemeenschap De kudde varkens [21] (uitbreiding De Rivier II) geldt alleen bij de puntentelling van boeren. Herenboerderijen krijgen geen extra punten voor de kudde varkens.

Uitbr. 8 - Bruggen, Burchten & BazaarsUitbr. 8 - Bruggen, Burchten & Bazaars

Interpretatie uit de gemeenschap Bij de puntentelling van een weide zijn zowel voor boeren als herenboerderijen burchten 1 punt extra waard.

Uitbr. 11 - Spoken, Spookslotten & KerkhovenUitbr. 11 - Spoken, Spookslotten & Kerkhoven

Interpretatie uit de gemeenschap De herenboerderij mag niet op een kruising met een mistbank worden gezet omdat mist weiden scheidt.

De BelegeraarsDe Belegeraars / De KatharenDe Katharen / BelegeringBelegering

Interpretatie uit de gemeenschap Een belegerde stad levert dubbele punten op als die in een weide met een herenboerderij ligt.

De Markten van LeipzigDe Markten van Leipzig

Interpretatie uit de gemeenschap De stad Leipzig geldt als stad voor de puntentelling van een herenboerderij.

Het FeestHet Feest

Interpretatie uit de gemeenschap De herenboerderij mag, vóór het einde van het spel, door een feesttegel worden verwijderd. (12/2014)

Samenvatting puntentelling

Puntentelling van weiden met een herenboerderij

PUNTENTELLING TIJDENS HET SPEL

1. Puntentelling van een weide bij het zetten van een herenboerderij

Als de boer de meerderheid heeft –

 • 3 punten per afgebouwde stad die aan de weide grenst
 • 4 punten per burcht die aan de weide grenst
 • (+1) punt per burcht of afgebouwde stad met varken (eigenaar neemt het varken terug in voorraad)
 • (+1) punten per burcht of afgebouwde stad met de tegel met de kudde varkens[21]
 • (x2) bij een belegerde stad

2. Puntentelling van een verbonden weide

Als de boer de meerderheid heeft –

 • 1 punt per afgebouwde stad die aan de weide grenst
 • 2 punten per burcht die aan de weide grenst
 • (+1) punt per burcht of afgebouwde stad met varken (de eigenaar neemt het varken terug in voorraad)
 • (+1) punt per burcht of afgebouwde stad met de tegel met de kudde varkens
 • (x2) bij een belegerde stad
PUNTENTELLING AAN HET EINDE VAN HET SPEL

Puntentelling van herenboerderijen

 • 4 punten per afgebouwde stad die aan de weide grenst
 • 5 punten per burcht die aan de weide grenst
 • (+0) punten per burcht of afgebouwde stad met de tegel met de kudde varkens (de kudde varkens heeft geen effect op herenboerderijen)
 • (x2) bij een belegerde stad

Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de JonkvrouwUitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw

Interpretatie uit de gemeenschap Beide speelstukken mogen magische poorten gebruiken. Je mag ze echter alleen op projecten zetten waar ze normaal gesproken ook mogen staan.
Interpretatie uit de gemeenschap Beide speelstukken kunnen opgevreten worden door de draak.
Interpretatie uit de gemeenschap Beide speelstukken kunnen verwijderd worden door een jonkvrouw.

Uitbr. 4 - De TorenUitbr. 4 - De Toren

Interpretatie uit de gemeenschap Beide speelstukken kunnen gevangengenomen worden door de toren.
Interpretatie uit de gemeenschap Geen van beide speelstukken mag op een toren gezet worden.

Uitbr. 6 - Graaf, Koning en ConsortenUitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten

Interpretatie uit de gemeenschap Beide speelstukken mogen in de stad Carcassonne gezet worden met deze beperkingen:

 • Een burgemeester mag alleen in de stadswijk "kasteel".
 • Een transportwagen mag in alle stadswijken behalve "markt".
Interpretatie uit de gemeenschap Nadat een transportwagen vanuit de stad Carcassonne naar een afgebouwd project is verzet mag die, na afloop van de puntentelling, indien mogelijk, naar een aangrenzend onbezet project verzet worden.

Uitbr. 8 - Bruggen, Burchten & BazaarsUitbr. 8 - Bruggen, Burchten & Bazaars

Interpretatie uit de gemeenschap Beide speelstukken mogen een op een burcht gezet worden. De burgemeester (nu de heer van deze burcht) kan echter geen punten krijgen voor de burcht omdat een burcht geen wapen heeft.
Interpretatie uit de gemeenschap Een transportwagen op een burcht mag na de puntentelling verzet worden naar een onafgebouwd project in het leengoed van de burcht.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Mag een transportwagen die op een burcht staat na de puntentelling naar een naburig onafgebouwd project verzet worden?

Antwoord: Ja, de transportwagen mag na de puntentelling naar een naburig onafgebouwd project verzet worden. (2/2021)

Mini #1 - De VliegtuigenMini #1 - De Vliegtuigen

Interpretatie uit de gemeenschap Een burgemeester mag gebruik maken van het vliegtuig. Hij mag echter alleen op een onafgebouwde stad landen. Als er geen onafgebouwde stad op de tegel staat waar de burgemeester landt, neemt de speler de burgemeester terug in voorraad. (2/2013)

De BelegeraarsDe Belegeraars / De KatharenDe Katharen / BelegeringBelegering

Interpretatie uit de gemeenschap Beide speelstukken kunnen, als ze in een belegerde stad staan, ontsnappen via een klooster of gelijkwaardig project zoals een abdij (hoewel het erg komisch zou zijn als de burgemeester achterbleef, zoals een kapitein die ondergaat met het schip).

Nieuwe tegels

Uitbr. 6 - Graaf, Koning en ConsortenUitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten

Interpretatie uit de gemeenschap De lengte van een weg met de rotonde-tegel (bijvoorbeeld voor de Roofriddertegel) is het totaal aantal tegels van de weg, niet de langste afstand tussen twee uiteinden. De weg heeft drie uiteinden die afgebouwd moeten worden, maar het resultaat is waarschijnlijk dat die groter is.

Abbey And Mayor C2 Tile M.jpg

De TunnelDe Tunnel

Interpretatie uit de gemeenschap Als met de uitbreiding De Tunnel gespeeld wordt, geldt de weg met een tunnel als onderbroken. In dat geval staan er op de tegel twee nog niet verbonden tunnelingangen.

Abbey And Mayor C2 Tile L.jpg

Huisregels

Veelvoorkomende huisregel of -variant De transportwagen mag naar het volgende afgebouwde of onafgebouwd en onbezet project verzet worden. Daardoor kan hij over het speelveld naar onbezette projecten rijden. (Met dank aan viberunner)

Veelvoorkomende huisregel of -variant De burgemeester mag niet gevangengenomen worden door de toren. (Met dank aan viberunner)

Veelvoorkomende huisregel of -variant De transportwagen mag niet opgevreten worden door de draak of gevangengenomen worden door de toren. (Met dank aan viberunner)

Veelvoorkomende huisregel of -variant De burgemeester wordt plat neergelegd net als boeren zodat je gemakkelijker kunt zien welke steden een burgemeester hebben. (Met dank aan Joff)

Veelvoorkomende huisregel of -variant De tegel met de kudde varkens [21] levert een extra punt op per stad als er een herenboerderij op de weide staat.

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 12
Abbey And Mayor C2 Tile B.jpg ×1
Abbey And Mayor C2 Tile D.jpg ×1
(W)
Abbey And Mayor C2 Tile F.jpg ×1
(K)
Abbey And Mayor C2 Tile G.jpg ×1
Abbey And Mayor C2 Tile H.jpg ×1
(T)
Abbey And Mayor C2 Tile I.jpg ×1
Abbey And Mayor C2 Tile J.jpg ×1
Abbey And Mayor C2 Tile K.jpg ×1
(S)
Abbey And Mayor C2 Tile L.jpg ×1
Abbey And Mayor C2 Tile M.jpg ×1
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature Garden C2.png
T | Tuin
Feature Farmhouse C2.png
Feature Cows C2.png
Feature WaterTower C2.png
Opmerking: De kleine afbeeldingen van een koeienstal, een varkensstal en een ezelstal worden gezamenlijk aangeduid als schuren of stallen.
Totaal aantal bijzondere tegels: 6
Abbey And Mayor C2 Tile A.jpg ×6

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap De weg met de tunnel geldt wel als "onderbroken" als met de uitbreiding De Tunnel De Tunnel uit de 1e editie gespeeld wordt. Zie Andere uitbreidingen voor meer informatie.
 2. Officiële verheldering van de uitgever De weg moet in alle 3 de richtingen afgebouwd worden voordat de puntentelling plaatsvindt. Zie Overige uitbreidingen voor meer informatie over hoe dit samengaat met de roofriddertegel uit Uitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten Uitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten.
 3. Officiële verheldering van de uitgever Officiële status: De burgemeester en de transportwagen tellen als meeples en zijn onderhevig aan de normale regels voor het zetten ervan en ze tellen mee voor de meerderheid in een project. De herenboerderij is een speciaal speelstuk, geen meeple.
 4. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze alinea stond niet in de oorspronkelijke spelregels, maar is voor de duidelijkheid toegevoegd aangezien de spelregels hierover sinds de eerste editie gewijzigd zijn.

   Officiële verheldering van de uitgever Vraag: De spelregels die bij Big Box 2 en Big Box 3 zaten bevatten de volgende actie met betrekking tot aan het einde van het spel overgebleven abdijtegels:
  "Als één of meer spelers hun abdijtegel nog niet aangelegd hebben als de laatste landtegel getrokken en aangelegd is, dan mogen ze dat nu, indien mogelijk, alsnog doen. Met de klok mee, te beginnen bij de speler links van de speler die de laatste tegel heeft aangelegd. Hierna eindigt het spel."
  Is deze extra ronde met abdijtegels nog steeds van toepassing?

  Antwoord: Nee, deze extra spelregel is niet meer van toepassing. (2/2021)

  Deze spelregel maakte geen deel uit van de oorspronkelijke tekst maar was toegevoegd aan de Big Box 2 Big Box 2 van HiG en RGG (en vervolgens ook in Big Box 3 Big Box 3) maar was eigenlijk in tegenspraak met een eerdere FAQ (waarin stond dat de abdijtegels niet meer gelegd mochten worden na het trekken en aanleggen van de laatste landschapstegel). Er stond ook niets over in de spelregels van de nieuwe editie, waardoor verheldering noodzakelijk was.
  Als overigens bij de oude editie op deze manier een abdij werd gelegd, mocht men er zoals gebruikelijk een meeple op zetten. Als de abdij volledig omringd was en dus onmiddellijk was afgebouwd, werd de abdij geteld zoals bij een normale beurt. Daarna volgde de eindtelling. (5/2013)

 5. Officiële verheldering van de uitgever Als de abdijtegel gelegd is, kan een meeple niet naast de abdij (als ridder bijvoorbeeld) gezet worden, aangezien de abdij de volledige tegel in beslag neemt. De omgeving is geen stad. De meeple op deze tegel is dus een monnik.
 6. Interpretatie uit de gemeenschap Abdijen bouwen steden en wegen af, maar maken zelf geen deel uit van die projecten. Let daarop bij de puntentelling van steded die door een abdij zijn afgebouwd en ook bij de telling van weiden.
  Voorbeeld: Stel dat een stad afgebouwd is door een abdij en een naastgelegen weide grenst alleen aan de abdij. In dit geval krijgt de weide geen punten voor die stad, aangezien er geen direct contact mee is.
 7. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat de burgemeester eigenlijk ook een meeple is. In de oorspronkelijke spelregels staat "meeple", maar bedoelt "gewone meeple", en houdt er dus alleen rekening mee dat de uitbreiding in combinatie met het basisspel gespeeld wordt. Deze zin is navenant aangepast om ook andere meeples te omvatten.
 8. Officiële verheldering van de uitgever Iedere meeple, inclusief de burgemeester, die in een stad gezet wordt, wordt als ridder beschouwd.
 9. Officiële verheldering van de uitgever Deze zin is bijgewerkt. De oorspronkelijke formulering kan tot de interpretatie leiden dat burgemeesters die in een stad gezet worden geen ridders zijn: "Een burgemeester mag alleen in een stad gezet worden die geen ridders of burgemeesters bevat."
 10. Officiële verheldering van de uitgever De burgemeester kan niet in een stad gezet worden waar al een transportwagen staat. Beiden zijn meeples (volgens de definitie in de spelregels), dus wordt de stad al bezet door de transportwagen.
 11. Interpretatie uit de gemeenschap Behalve de grote meeple en de burgemeester, hebben alle andere hier niet genoemde meeples kracht 1, net als de gewone meeple: de transportwagen, de circusdirecteur (Uitbr. 10 - Het Circus Uitbr. 10 - Het Circus), (Uitbr. 11 - Spoken, Spookslotten & Kerkhoven Uitbr. 11 - Spoken, Spookslotten & Kerkhoven) en het fantoom (De Volgeling De Volgeling).
 12. Officiële verheldering van de uitgever Een meeple die geïntroduceerd werd in Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen.
 13. Officiële verheldering van de uitgever De herenboerderij is geen meeple.
 14. Interpretatie uit de gemeenschap Weiden met een herenboerderij kunnen verbonden raken waardoor weiden met meer dan één herenboerderij ontstaan.
 15. Officiële verheldering van de uitgever De herenboerderij kan echter wel verwijderd worden door een festivaltegel. Zie Andere uitbreidingen voor meer informatie.
 16. Officiële verheldering van de uitgever Het woord "direct" betekent hier dat de puntentelling van deze boeren tijdens de normale puntentellingfase plaatsvindt waarna ze verwijderd worden (dit in tegenstelling tot op de weide blijven tot het einde van het spel). Het zetten van de herenboerderij veroorzaakt geen onderbreking van het spel voor een aparte puntentellingsfase voor de boeren. Derhalve vindt de normale "hout verplaatsen" fase van de beurt plaats voordat de puntentelling van de boeren plaatsvindt. (10/2012)
 17. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat de transportwagen ook een meeple is. In de spelregels wordt het woord "meeple" gebruikt maar ze bedoelen "gewone meeple", alsof de uitbreiding alleen in combinatie met het basisspel gespeeld wordt.
 18. 18.0 18.1 18.2 Interpretatie uit de gemeenschap Deze lijst zou uitgebreid moeten worden met alle beschikbare te bezetten projecten met uitzondering van weiden en tuinen (alleen geldig voor abten):
 19. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De spelregels voor de transportwagen weken in Uitbr. 5 - Burgemeesters & Abdijen Uitbr. 5 - Burgemeesters & Abdijen C1 als volgt af:
  1. Aangrenzend: De transportwagen mocht alleen naar een onbezet, onafgebouwd project verplaatst worden dat door middel van een weg of een gedeeld oppervlak/rand/muur verbonden was:
   • Toegestaan:
    • Van een weg naar een weg via een kruising
    • Van een weg naar een bezetbaar project en omgekeerd: stad (via poort), klooster (of vergelijkbaar project zoals een abdij), enz.
    • Van en stand naar een naastgelegen abdij en omgekeerd
    • Van een stad naar een daarbinnengelegen klooster en omgekeerd
   • Niet toegestaan:
    • Twee steden met elkaar rakende muren of punten op dezelfde of een naastgelegen tegel.
    • Twee steden die met "korte wegen" met elkaar verbonden zijn waar geen meeple gezet kan worden.
    • Twee steden met een kruisende brug die niet via wegen aan elkaar verbonden zijn.
    • Twee wegen die door een project (elke plek op een tegel die door een meeple bezet kan worden of een actie veroorzaakt) gescheiden worden.
    • Een weg die een stadsmuur raakt zonder poort.
    • Een weg die door een stad heen gaat door een tunnel of erover heen gaat via een brug.
  2. Plaatsing: de transportwagen mocht op elke tegel van het gekozen onbezette, onafgebouwde project gezet worden. U vindt enkele voorbeelden ter illustratie van de verandering van de regels hier
 20. Interpretatie uit de gemeenschap Deze verduidelijking volgt dezelfde redenering als de interactie van de abdij en de bouwmeester.
 21. 21.0 21.1 21.2 Interpretatie uit de gemeenschap In de Engelse spelregels wordt dit project het "varkenshok" genoemd. Wij gebruiken kudde varkens om consistent te blijven met Carcassonne I, mede ook om verwarring te voorkomen met de varkensstal die in Carcassonne II geïntroduceerd is en die bij bepaalde uitbreidingen zoals De Markten van Leipzig De Markten van Leipzig of De Tolbeambten De Tolbeambten punten opleveren.
  Kudde varkens in De Rivier II
  Varkensstal