Hostince a katedrály (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Inns and Cathedrals (1st edition) and the translation is 100% complete.
Inns C1 02.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Inns And Cathedrals C3 Tile Kb.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Hostince a katedrály Hostince a katedrály
Inns And Cathedrals C2 Tile Kb.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Krajina v okolí města Carcassonne se dále rozvíjí. Ve městech se staví mohutné katedrály. Po cestách se potulují lupiči a občerstvují se v nově postavených hostincích.

Úvod

Symbol InnsCathedrals C1C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály v edici C1, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2014 jako součást Big Box 5 Big Box 5. Předcházející pravidla publikovalo roku 2012 jako součást Big Box 4 Big Box 4 a roku 2007 jako součást samostatného rozšíření. Původně pravidla publikovalo vydavatelství Albi roku 2002 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

 • 18 kartiček s motivem krajiny (označených symbolem družiníka)
 • 6 bodových kartiček 50/100
Inns And Cathedrals C1 Scoring Tile 50.jpg Přední strana      Inns And Cathedrals C1 Scoring Tile 100.jpg Zadní strana
 • 8 družiníků pro šestého hráče [1] [2]
Figure Meeples8 grey.png
 • 6 velkých figurek družiníků (v šesti barvách)
Figure MeeplesLarge C1.png


Nové kartičky krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Inns C1 Cccc tile.png Tato kartička má 4 oddělené části města. Na louku uprostřed je možné umístit sedláka.
Inns C1 Frfr cloister.png Klášter dělí cestu na dvě části.
Sem nelze postavit lupiče Inns C1 Rcrc junction no place.png Křižovatka dělí cestu na dvě části.

Pravidla

Příprava hry

Nové kartičky krajiny zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Přiložení kartičky  

Kartičky se pokládají podle stejných pravidel: louka k louce, cesta k cestě, město k městu. Nové kartičky a jejich bodování: [3]

Hostinec leží na pravé části cesty.
Tato louka zde končí.
Pouze modrý získá body za cestu.

Umístění družiníka  

Místo umístění družiníka se hráč může rozhodnout umístit svého velkého družiníka. Tato figurka se počítá jako jeden družiník umísťuje se podle obvyklých pravidel. [4]

Při bodování se však v příslušné oblasti (na cestě, ve městě, na louce) počítá jako 2 základní družiníci.

Nezdvojnásobuje počet získaných bodů, pouze přináší do převahy sílu dvou běžných družiníků. S velkým družiníkem se zachází stejně jako se dvěma normálními družiníky. (Za dva družiníky ve městě, na cestě nebo na louce získá hráč body pouze jednou.) Jedinou funkcí velkého družiníka je získat rychleji převahu. Například v klášteře získá velký družiník stejný počet bodů jako základní družiník.

Po vyhodnocení se vrací k hráči a může být použita při příštím tahu. Pokud ji hráč umístí jako sedláka, zůstává na hrací ploše do konce hry jako ostatní sedláci.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Platí se za velkého družiníka dvojnásobné výkupné?

Odpověď: Ne, počítá se jako jeden základní družiník.

Bodování uzavřených cest, měst a klášterů

Uzavřená cesta s hostincem u jezera

Hostinec u jezera

Obsahuje 6 kartiček s Hostincem u jezera. [5]

Pokud se na uzavřené cestě nachází 1 nebo více hostinců, obdrží majitel uzavřené cesty po 2 bodech za každou kartičku/úsek cesty. Pokud však taková cesta není až do konce hry uzavřena, nedostane majitel žádné body! Hostinec ovlivňuje pouze úsek cesty, se kterým bezprostředně sousedí, nikoli všechny úseky na kartičce.

Modrý obdrží 6 bodů.
Modrý obdrží 6 bodů.
Modrý neobdrží žádné body, cesta není na konci hry uzavřená.
Katedrála

Uzavřené město s katedrálou

Obsahuje 2 kartičky s katedrálou.

Nachází-li se 1 či obě katedrály v uzavřeném městě, obdrží rytíř 3 body za každý díl města (= počet kartiček) a za každý erb. Pokud nebude město uzavřeno, nedostane žádné body!

Modrý dostane 24 bodů.
Město není uzavřeno, modrý nedostane žádné body.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Je možné umístit katedrálu do města jiného hráče?

Odpověď: Ano, je to možné. Je to užitečné zejména ke konci hry, kdy může velké město zbavit soupeře bodů. Totéž platí pro cesty s hostinci u jezera.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 18
Inns C1 01.jpg 1×
Inns C1 02.jpg 2×
 / K
Inns C1 03.jpg 1×
Inns C1 04.jpg 1×
Inns C1 05.jpg 1×
 / W
Inns C1 06.jpg 1×
Inns C1 07.jpg 1×
 / W
Inns C1 08.jpg 1×
Inns C1 09.jpg 1×
Inns C1 10.jpg 1×
 / W
Inns C1 11.jpg 1×
Inns C1 12.jpg 1×
 / W
Inns C1 13.jpg 1×
Symbol CarcassonneC.png 
Inns C1 14.jpg 1×
 / W
Inns C1 15.jpg 1×
 / W + Křižovatka
Inns C1 16.jpg 1×

Mezi samostatným vydáním od Albi a Mindoku (v Německu od Big Box 1 Big Box 1) je rozdíl (viz poznámka pod čarou): [3]

Inns C1 17 old junction.jpg  NEBO
Inns C1 17 new junction.jpg 1×
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 •  - označuje kartičky s novými ilustracemi tohoto rozšíření: Feature Inn C1.png / W | hostinec; Feature Cathedral C1.png / K | katedrála
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png
Celkem speciálních kartiček: 6
Inns And Cathedrals C1 Scoring Tile 50.jpg
Inns And Cathedrals C1 Scoring Tile 100.jpg 6×
Přední a zadní strana bodovacích kartiček

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V edicích Big Box 1 Big Box 1, je šestá sada figurek popsána jako součást základní hry.
 2. Výklad pravidel komunitou V tištěných pravidlech od Mindoku pro Big Box 4 Big Box 4 je chybně uvedený počet základních figurek. Správně má být: 48 figurek v 6 barvách.
 3. 3.0 3.1 Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V případě následující kartičky obsahuje vydání od Mindoku a v Německu Big Box 1 Big Box 1 (a novější výtisky 1. rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály) zřetelnější vykreslení křižovatky:
  Inns C1 17 old junction.jpg
  Albi
  Inns C1 17 new junction.jpg
  Mindok
  (Big Box 1)

  Výklad pravidel komunitou Původní pravidla a stejně tak pravidla v Big Box 1 Big Box 1 upozorňují, že lupič nesmí být umístěn na krátké cestě vedoucí z každého města na křižovatku. Na původní kartičce není vůbec jasné že cesta, která vede mezi městy, je přerušena křižovatkou. Nová kartička nám má zjevně připomenout, že křižovatky jsou považovány za konce cest. A toto pravidlo vám doporučujeme dodržovat i při hraní s původní kartičkou.

 4. Výklad pravidel komunitou Tyto dvě věty nebyly obsaženy v původních pravidlech a nabízejí dodatečná vysvětlení: Že velký družiník je pouze jako jeden základní družiník, i když se v průběhu bodování počítá jako dva; a že může být umístěn pouze místo normálního družiníka.
 5. Výklad pravidel komunitou Zde se hodí poukázat na to, že popis zřejmě vylučuje kartičku z Games Quarterly 11 Games Quarterly 11, která obsahuje něco, co vypadá jako hostinec, ale neobsahuje jezero.