Základní hra (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Base game (1st edition) and the translation is 100% complete.
Base Game C1 Tile 10.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Base Game C3 Tile O.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Základní hra Základní hra
Base Game C2 Tile O.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Box BaseGame1 C1 Albi CZ.png

Albi
Box BaseGame3 C1 CZ.png

Mindok

Úvod

Symbol CarcassonneC.png
symbol hry

Následující česká pravidla pro základní hru v edici C1, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2014 jako součást samostatného rozšíření. Předcházející pravidla publikovalo roku 2014 jako součást  Big Box 5, roku 2012 jako součást  Big Box 4, roku 2011 jako součást Symbol CarcassonneC.png Jubilejního vydání a roku 2007 jako součást znovu vydané samostatné hry. Poprvé pravidla publikovalo vydavatelství Albi roku 2001 jako součást samostatné hry. [1] Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotné základní hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Důmyslná taktická stolní hra pro 2 - 5 hráčů od 8 let, jejímž autorem je Klaus-Jürgen Wrede.


Jihofrancouzské město Carcassonne je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od římských dob až po časy rytířů. Hráči se vydávají se svou družinou na cesty a louky, do měst a klášterů, aby hledali štěstí v okolí Carcassonne. Vzhled krajiny je v jejich rukou a strategické rozmístění družiníků, ať už sedláků, lupičů, mnichů nebo rytířů, určuje cestu k úspěchu.


Herní materiál

 • 72 kartiček [2] s motivem krajiny (včetně 1 startovní kartičky s tmavou zadní stranou). Na kartičkách jsou části měst a luk, úseky cest, křižovatky a kláštery.
Popis a vlastnosti kartiček:
A: rub startovní kartičky
B: klášter
C: část města
D: část louky
E: úsek cesty
F: křižovatka
 • 40 figurek v 6 barvách [3] [4]:
Družiníci v pěti barvách

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Příliš málo figurek - hrajeme špatně, nebo je jich opravdu příliš málo?

Odpověď:
Base Game C1 Meeples Footer Note 2.png
To je počet, který zamýšleli designéři. Určitý nedostatek figurek je zcela záměrný. Důležitým prvkem hry je právě naučit se svými figurkami šetřit.


Každá figurka může být postavena do hry jako rytíř, lupič, sedlák nebo mnich. Jedna figurka od každé barvy počítá body.

 • 1 počítadlo bodů
Zaznamenává aktuální stav bodů všech hráčů.
 • Pravidla hry [5]

Pravidla

Cíl hry

Hráči vykládají jeden po druhém kartičky s motivem krajiny. Vznikají cesty, města, louky a kláštery, na které mohou hráči umístit své figurky, aby sbírali body. Body se započítávají jak v průběhu hry, tak na jejím konci, a proto je vítěz znám až po závěrečném vyhodnocení.

Příprava hry  

Startovní kartičku položte doprostřed stolu. Ostatní kartičky zamíchejte a položte na stůl lícem dolů na několik hromádek tak, aby na ně všichni dobře dosáhli. Počítadlo bodů umístěte na okraj hrací plochy tak, aby bylo po ruce.

Počítadlo bodů

Každý hráč dostane 8 figurek jedné barvy. Jednu z nich postaví na počítadlo bodů, zbylých 7 má k dispozici. Nejmladší hráč rozhodne, kdo začne.

Nejmladší hráč rozhodne, kdo začne. [6]

Pravidla hry  

Hraje se po směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na tahu, provádí následující úkony, a to v uvedeném pořadí:

 1. Hráč si musí vzít a vyložit kartičku.
 2. Hráč může umístit svoji figurku, ale pouze na kartičku, kterou právě vyložil.
 3. Pokud vyložením kartičky vznikne uzavřená cesta, město nebo klášter, pak se okamžitě započítávají body.

Poté je na řadě další hráč.

1. Přiložení kartičky

Hráč si nejprve musí vzít kartičku z některé hromádky. Prohlédne si ji a ukáže ostatním (to proto, aby mu při vykládání případně mohli „dobře radit“). Pak kartičku vyloží, přičemž musí dodržet tato pravidla:

 • Nová kartička (u příkladů je červeně orámovaná) musí být jednou nebo více stranami přiložena k již vyloženým kartičkám. Nelze přikládat kartičky pouze rohem k sobě.
 • Části cest, luk a měst na sebe musí navazovat (kláštery na sebe nenavazují - mohou, ale nemusí být vedle sebe).
Takto například kartičku přiložit nelze.

Pokud výjimečně nelze kartičku nikam přiložit, vyřaďte ji ze hry a hráč si vezme místo ní kartičku novou.

2. Umístění figurky

Poté, co hráč přiložil kartičku, může umístit svoji figurku. Musí však respektovat tato pravidla:

 • Umístit může vždy jen 1 figurku.
 • Může použít pouze figurku, kterou má u sebe k dispozici. (Nelze umístit figurku, kterou v daném tahu získal uzavřením města, cesty nebo kláštera zpět. Tuto figurku smí hráč použít až v následujícím tahu.)
 • Figurku může umístit pouze na právě přiloženou kartičku.
 • Musí se rozhodnout, na kterou část kartičky ji umístí: tj. jako...
lupiče na úsek cesty
rytíře do části města
mnicha do kláštera
sedláka na některou část louky (figurku položte na bok [7])
 • Pokud na nově vzniklých spojených částech města, úsecích cest nebo částech luk již stojí jakákoli figurka, byť vlastní, není možné tam postavit další. Pro ilustraci viz dva příklady:
Modrý může umístit pouze sedláka, protože ve spojených částech města již stojí červený rytíř.
Modrý může svou figurku umístit jako rytíře nebo lupiče nebo jako sedláka, ale pouze na malý kousek louky. Velká louka je již obsazena.

Pokud hráči v průběhu hry dojdou figurky, může jen přikládat kartičky. Ale nemějte obavy, figurky lze získat zpět.

Poznámka: Pokud je po přiložení kartičky dokončeno dříve neobsazené území, nemusí jej hráč obsazovat a získat body.

[8] Hráč může uzavřít město nebo cestu, aniž by ho obsadil a (například) umístit sedláka, pokud je louka neobsazená. Jinými slovy město nemusí být nutně obsazeno rytířem, který se o něj stará.

Získávání bodů z uzavřeného města.

Tím končí tah jednoho hráče a může hrát další.
Výjimka: Pokud vyložením kartičky vzniklo uzavřené město, cesta nebo klášter, okamžitě se započítají body.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Máme potíže s určením, kdy přiložená kartička představuje nové město nebo patří k městu, které se již staví.

Odpověď:
Base Game C1 Example Note 7.jpg
„Z rohu do rohu“ není spojení. Části území lze spojovat pouze na hranách. V uvedeném příkladu jsou v tuto chvíli dvě města.


 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme na kartičku s klášterem umístit družiníka na okolní louku?

Odpověď:
Base Game C1 Example Note 13.jpg
Ano! Pro louku obklopující klášter platí stejná pravidla jako pro jakoukoliv jinou louku. Vedle klášteru můžete umístit také sedláka. V takovém případě zůstává klášter po zbytek hry neobsazený (pokud není klášter obsazen pomocí tajné chodby nebo družiníkem z města Carcassonne).

3. Bodování uzavřených cest, měst a klášterů

Uzavřená cesta

Cesta je uzavřená tehdy, když ji na obou koncích uzavírá křižovatka, část města nebo klášter, případně když tvoří uzavřený kruh. Mezi těmito konci může být libovolný počet úseků.

Za tuto cestu dostane hráč, který na ní má svou figurku, tolik bodů, kolik má cesta úseků (= počet kartiček, které ji tvoří).

Červený získal 4 body.
Červený získal 3 body.


Tyto body, stejně jako ostatní, musí být ihned zaznamenány na počítadle bodů. (Počítadlo má 50 polí, která je možno projít vícekrát dokola, viz dále.)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme cestu ukončit stranou další kartičky s loukou?

Odpověď:
Base Game C1 Example Note 16.jpg
Ne, stejně jako všechny obvyklé kartičky krajiny musí úsek cesty na jiný úsek cesty navazovat na všech okrajích.


 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jak se hodnotí úseky cest mezi křižovatkami tvaru „T“? Jsou vodorovné úseky (na vrcholu písmene T) také konce, nebo se počítají jako rovné cesty, které je třeba dokončit jinde?

Odpověď:
Base Game C1 Example Note 17.jpg
Na každé křižovatce cesta končí bez ohledu na to, z jakého směru se na křižovatku dostane. Lupiči nemohou vjíždět ani do malých vesnic na křižovatkách. V uvedeném příkladu je každý lupič na své vlastní cestě.
Uzavřené město

Město je uzavřené, když je na všech stranách ohraničeno hradbami a nejsou v něm žádné mezery.
Město může mít libovolný počet částí.

Za uzavřené město získá hráč po dvou bodech za každou jeho část (= počet kartiček s částí města). Za každý erb získá navíc ještě 2 body.

Červený získal 8 bodů (3 části města a 1 erb).
Červený získal 8 bodů (4 části města, žádný erb).

Pokud obě části města leží na jedné kartičce (označené písmenem A), počítají se při bodování jako jedna část.

Co se stane, když na uzavřené cestě nebo v uzavřeném městě stojí více figurek?

Šikovným vykládáním kartiček může dojít k tomu, že na cestě je více lupičů, případně že ve městě je více rytířů.

V takovém případě získává body ten, kdo má početní převahu svých figurek. Je-li počet soupeřících figurek stejný, získávají oba hráči plný počet bodů.

Nová kartička spojila dříve samostatné části města.

Modrý a červený získávají oba plný počet bodů, čili po 10 bodech každý, protože mají ve městě každý jednu figurku.
Uzavřený klášter

Klášter je uzavřený tehdy, když je dokola obklopen 8 kartičkami. Hráč, který má v klášteře mnicha, získává okamžitě po uzavření 9 bodů (= za každou kartičku 1 bod, včetně kartičky, na které stojí).

Červený získal 9 bodů.
Návrat figurek k veliteli (hráči)

Po započítání bodů za uzavřenou cestu, město nebo klášter - a pouze tehdy - se lupiči, rytíři či mniši vracejí ke svému hráči. Ten je může od příštího tahu opět umístit kamkoliv v rámci pravidel.Je možné, aby hráč - velitel v jednom tahu umístil figurku, započítal body a vzal si figurku zpět. K tomu je třeba vždy v tomto pořadí: [9]

 1. Novou kartičkou uzavřít cestu, město nebo klášter.
 2. Umístit lupiče, rytíře nebo mnicha.
 3. Započítat body za uzavřenou cestu, uzavřené město nebo uzavřený klášter.
 4. Vzít si lupiče, rytíře nebo mnicha zpět.
Červený získal 4 body. [10]
Červený získal 3 body.


 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud si hráč vytáhne kartičku se dvěma částmi města a dokončí malé město, čímž získá 4 body, může poté v témže tahu umístit družiníka do nové části města?

Odpověď:
Base Game C1 Example Note 14.jpg
Hráč může ve svém tahu umístit pouze jednoho družiníka a to pouze jednou, přičemž k umístění musí dojít před jakýmkoli hodnocením. Pokud měl hráč již obsazené malé (nyní dokončené) město, může ihned po přiložení kartičky umístit druhého družiníka do druhé části města. Malé město se poté vyhodnotí a družiník se vrátí hráči. Pokud žádné město není obsazené, může se hráč rozhodnout, do kterého z obou městských částí svého družiníka umístí. Pokud je družiník umístěn do malého města, bude okamžitě vrácen a hráč získá čtyři body, ale družiník nemůže být znovu umístěn.
Louka

Louka se skládá z jedné nebo několika spojených částí louky. V průběhu hry se za louky nezapočítávaní body. Slouží pouze k umístnění sedláků. Za sedláky mohou hráči dostat body až při ukončení hry. Proto sedláci zůstávají po celou dobu hry na louce a nevracejí se ke svému hráči! [11]

Louky jsou od sebe odděleny cestami, městy nebo koncem vyložené krajiny. To je důležité při závěrečném vyhodnocení! [12] [13]

Všichni tři sedláci mají svou vlastní louku oddělenou cestou nebo městem.
Po vyložení nové kartičky se louky propojily.

Pozor: Hráč, který vyložil novou kartičku, nemůže umístit sedláka, protože na louce už sedláci jsou.
Počítadlo bodů

Veškeré získané body si hráči zaznamenávají na počítadle bodů. Bodovací kartičky 50/100 pomohou jednoduše zjistit momentální bodový stav. (Počítadlo má 50 polí, která je možno projít vícekrát dokola.) Hráč, který na počítadle bodů má více než 50 bodů, tedy projde polem „0“, položí před sebe viditelně kartičku „50“ (z 1. rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály). [14] Pokud bude mít více než 100 bodů, tedy projde polem „0“ podruhé, obrátí kartičku nahoru číslem „100“. Při hře ve dvou hráčích může zřídka dojít k tomu, že hráč projde polem „0“ potřetí. Pak si vezme ještě jednu kartičku „50“ bodů. [15]

Kartičky 50/100 s bodovací značkou po 50 bodech.
Poznámka: Pokud dva družiníci jedné barvy obsadí cestu, město nebo louku, NEDÁVAJÍ v těchto případech dvojnásobek bodů. Počet družiníků (nebo v 1. rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály velikost družiníka) nemá žádný vliv na body, které hráč získá z cesty, města, kláštera nebo louky. Dva rytíři body nezdvojnásobují. Počet družiníků je důležitý pouze pro určení toho, kdo má početní převahu.
Hodnocení, v situaci kdy jsou dva družiníci ve stejném městě.

Konec hry  

Hra končí po tahu, ve kterém je vyložena poslední kartička.
Nyní následuje závěrečné vyhodnocení.

Závěrečné vyhodnocení

Vyhodnocení neuzavřených cest, měst a klášterů

Nejprve se započítají všechny neuzavřené cesty, města a kláštery. Za každého lupiče, rytíře či mnicha získá hráč po jednom bodu za každou kartičku, ze které se město, cesta nebo klášter skládá. I erb má teď hodnotu pouze 1 bodu.

Červený získal za neuzavřenou cestu 3 body. Žlutý získal 5 bodů za neuzavřený klášter.
Modrý získal 3 body za neuzavřené město (2 body za kartičky, 1 bod za erb). Zelený získal za nedokončené velké město 8 bodů. Černý nezískal nic, protože zelený má ve městě početní převahu rytířů.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Konečné bodování: úseky nedokončených cesty. Máme počítat 1 bod za družiníka nebo 1 bod za úsek cesty? Klášter: Neúplný klášter má hodnotu pouze 1 bodu: 1 bod za každou sousední kartičku (např. 5), nebo má neúplný klášter hodnotu pouze 1 bodu?

Odpověď:
Base Game C1 Example Note 29.jpg
Při závěrečném vyhodnocení získávají cesty přesně tolik bodů jako během hry, tj. 1 bod za každý úsek, cesty. V uvedeném příkladu získá modrý na konci hry čtyři body. Jedinou výjimkou v závěrečném hodnocení je cesta s hostincem z 1. rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály, která na konci hry nezískává vůbec žádné body. Klášter získává 1 bod za samotný klášter a 1 bod za každou sousední kartičku. Pokud klášter obklopuje pět kartiček, získává celkem 6 bodů.
Vyhodnocení sedláků na loukách

Každé uzavřené město, bez ohledu na velikost, přinese ještě 3 body. Komu? Teď přijdou na řadu louky. Je-li na louce jen 1 sedlák, je vlastníkem louky hráč, kterému sedlák patří. Je-li sedláků více, pak je vlastníkem louky ten, který má početní převahu sedláků. Při vyrovnaném stavu jsou vlastníky louky všichni hráči, kteří mají stejný nejvyšší počet sedláků na louce. Vlastník či vlastníci louky získávají po 3 bodech, a to za každé uzavřené město, které je na louce nebo s ní hraničí. [16] [17]

Modrý získal 9 bodů.
Modrý získal 6 bodů za dvě uzavřená města. Červený získal 3 body. Za neuzavřené město body nejsou.

Tiles are placed.png Očíslovaná pole značí pořadí, ve kterém byly kartičky položeny.

Červený vlastní velkou louku. Má převahu sedláků. Získal 6 bodů (3 body za město A a 3 body za město B). Modrý vlastní malou louku, získal tři body za město A.
Na velké louce mají červený a žlutý každý dva sedláky. Oba jsou tedy vlastníky louky, oba mají po 6 bodech (za dvě uzavřená města A a B). Modrý má 3 body za město A.

Takto se hodnotí louky, které hraničí s uzavřenými městy. Tím závěrečné hodnocení končí.

Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů. [18]

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Není nám jasné, zda nedokončené louky získávají body při závěrečném vyhodnocení.

Odpověď:
Base Game C1 Example Note 30.jpg
Většinu luk je téměř nemožné uzavřít nebo dokončit. Při jejich hodnocení jsou nejdůležitější dokončená města. Takže: dokončená města se počítají i na nedokončených loukách.


 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Získám na konci hry body za louku, která je zcela uzavřená cestou a nemá žádná přilehlá města? Pokud ano, jak?

Odpověď:
Base Game C1 Example Note 31.jpg
Tyto louky jsou hodnoceny úplně stejně jako každá jiná louka, tedy 3 body za každé dokončené město. V tomto případě to dělá celkem 0 bodů. Sedlák přesto nemůže louku opustit.

Příklad vyhodnocení sedláků na loukách

Zde přidáváme příklad vyhodnocení postavení sedláků na loukách.

Dávejte pozor, kde přesně jsou hranice jednotlivých luk. Louky od sebe oddělují cesty, města (pokud nejsou uvnitř louky) a také okraje krajiny postavené z kartiček.

* Louka 1: Vlastníkem louky je modrý. S loukou hraničí 2 uzavřená města (A a B). Za každé uzavřené město (bez ohledu na jeho velikost) dostane modrý 3 body. Modrý tedy dostane 6 bodů.

* Louka 2: Tuto louku vlastní společně červený a modrý, neboť na ní mají po jednom sedlákovi. Na louce jsou celkem 3 uzavřená města (A, B a C). Modrý a červený dostanou 9 bodů.

Pozor: Města A a B přinášejí zároveň po 3 bodech modrému za louku 1 a po třech bodech modrému a červenému za louku 2. Modrému tedy přinese každé z těchto měst celkem 6 bodů. Město vlevo dole není uzavřené, proto žádné body nepřináší.

* Louka 3: Vlastníkem této louky je žlutý, protože na ní má více sedláků než černý. Za 4 města hraničící s touto loukou dostane žlutý 12 bodů.

Domácí pravidla  

 • Hráči rozhodnou libovolným způsobem kdo začne hru - například hodem třemi družiníky. Hráč, který jako první „hodí“ stojícího družiníka, rozhoduje o tom, kdo začne hru. (přispěl Joff)
 • Určení prvního hráče: každý hráč si vytáhne z pytlíku kartičku a ten který si vytáhl kartičku s největším počtem úseků cest (0 až 4), hraje jako první. Pokud je počet cest nerozhodný, losuje se znovu, dokud někdo nevyhraje. (přispěl michael)
 • Další kartičku si hráč vezme ihned po skončení svého tahu, aby měl čas přemýšlet o umístění a vyhnul se analytickému ochromení.
 • Hráči hrají se třemi kartičkami v ruce. Opatství se počítá jako součást zásoby hráče. Hráč zahraje svůj tah, včetně stavitele a poté si doberte znovu do tří kartiček. Tyto kartičky mohou být pro ostatní hráče viditelné nebo skryté. (přispěl DavidP a youtch)
 • Při použití sáčku na kartičky lze do něj vložit i původní startovní kartičku a kartičky které nelze v průběhu hry přiložit, lze také vrátit zpět do sáčku (nikoli že se odloží stranou). (přispěl dwhitworth)
 • Křižovatky se stromy nebo keři neukončují cestu, pouze domy. Stavba cesty je díky tomu mnohem dynamičtější. (přispěl Tobias)
 • Pokud je kartička jedinou kartičkou, která může v průběhu hry dokončit území, může ji hráč na tahu ostatním hráčům nabídnout ke „koupi“ tak, že nabídnou body a při „koupi“ si je odečtou, nebo nabídnou opatství atd. (přispěl Deatheux)
 • Pokud přiložíte kartičku podle obvyklých pravidel a vyplníte mezeru v krajině, získáte další tah. Tímto jsou hráči motivováni k zaplňování mezer v krajině i když z přiložené kartičky nezískají žádnou výhodu (neplatí pro kartičku opatství). (přispěl viberunner)
 • Nedokončené části krajiny na konci hry nepřinášejí žádné body. (přispěl metoth)
 • Okraje stolu omezují hrací plochu. Hráč tedy nesmí přiložit kartičku za okraj stolu nebo posunout hrací plochu, aby mohl přiložit kartičku, která by jinak byla mimo okrajem stolu. (metoth přispěl podnětem a SkullOne upozornil, že se jedná o oficiální pravidlo z Lovců a sběračů)
 • Okraj hrací plochy uzavírá navazující část krajiny, stejně jako opatství. (přispěl PreGy)
 • Na počítadle bodů použijte místo počítacího družiníka barevné hrací kostky. Začněte s šestkou nahoře. Když s kodtkou ujedete jedno kolo, otočte ji na číslo 1 (abyste označili, že ujela jedno kolo). Na první pohled tak uvidíte, který hráč má kolik kol a kdo je před kým. Při použití počítadla se 100 políčky je také na první pohled snazší určit něčí počet bodů. (přispěl Carcking)


Použití stolu  

Řada dotazů směřuje na pravidla týkající se samotné hrací plochy, včetně toho, co se stane, když se dosáhne jejího okraje. Případně zda se ke hře musí použít stůl. Následující vysvětlení jsou od Georga Wilda z HiG. (5/2013):

 • Okraj stolu je hranicí pro hru, pokud se (jak je uvedeno v pravidlech) používá stůl.
 • V pravidlech je uvedeno, že startovní kartička se umisťuje doprostřed stolu. Pokud by se všechny kartičky posunuly, aby bylo více místa, startovní kartička by již tak nebyla uprostřed. Úplné posunutí kartiček tedy v zásadě není povoleno. Navíc při ručním posunu všech kartiček může dojít k prohození kartiček a figurek na herním plánu.
 • Přidání druhé desky je možné, pokud je k první přidána deska vhodné výšky. Pokud je stůl rozšířen (jako v případě přídavného panelu), ujistěte se, že kartičky a figurky na herním plánu nekloužou.
 • Hra na podlaze: Pravidla to technicky neumožňují, protože podle nich se první kartička umisťuje doprostřed stolu. Pokud není možné použít stůl, není hra na podlaze zakázána. Pokud se použije podlaha, musí být kartičky umístěny tak, aby byly všechny kartičky viditelné pro všechny hráče. Kartičky nelze umístit pod pohovku, skříňku, poličku apod.
 • Obecně je důležité, aby se všichni hráči před hrou dohodli na způsobu hry:
  • Stůl - standardní
  • Stůl - s „celkovým posunem“ kartiček
  • Stůl - s rozšířením
  • Podlaha
 • Pokračujte v poctivé hře a nehrajte záměrně nefér vůči ostatním hráčům.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 72 [19]
Base Game C1 Tile 01.jpg 1×
 
Base Game C1 Tile 02.jpg 3×
Base Game C1 Tile 03.jpg 1×
Base Game C1 Tile 04.jpg 2×
 
Base Game C1 Tile 05.jpg 1×
Base Game C1 Tile 06.jpg 3×
Base Game C1 Tile 07.jpg 2×
 
Base Game C1 Tile 08.jpg 2×
Base Game C1 Tile 09.jpg 3×
Base Game C1 Tile 10.jpg 2×
 
Base Game C1 Tile 11.jpg 3×
Base Game C1 Tile 12.jpg 2×
Base Game C1 Tile 13.jpg 1×
 
Base Game C1 Tile 14.jpg 5×
Base Game C1 Tile 15.jpg 3×
Base Game C1 Tile 16.jpg 4×
(ST)
Base Game C1 Tile 17.jpg 3×
Base Game C1 Tile 18.jpg 3×
Base Game C1 Tile 19.jpg 4×
Symbol CarcassonneC.png 
Base Game C1 Tile 20.jpg 2×
Symbol CarcassonneC.png 
Base Game C1 Tile 21.jpg 9×
Feature Shed C1.png 
Base Game C1 Tile 22.jpg 8×
Feature Shed C1.png 
Base Game C1 Tile 23.jpg 4×
Vesnice
Base Game C1 Tile 24.jpg 1×
Vesnice
Vysvětlivky
 • (ST) - označuje startovní kartičku (s tmavým rubem)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Jako výchozí text pro přepis pravidel na této stránce byl použit tištěný návod od Mindoku pro  Big Box 4. Má nejpřesnější korekturu první edice.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V tištěném návodu Albi a prvních verzích návodů od Mindoku se používal výraz "karta".
 3. Výklad pravidel komunitou Tento počet není uveden v pravidlech HiG u  Big Box 1,  Big Box 2,  Big Box 3 a německých i českých pravidlech  Big Box 4. Šestý hráč (šedý) je zde uveden přímo v základní hře, nikoli v pravidlech pro Hostince a katedrály Hostince a katedrály. Pravidla jsou tak přehlednější. Big Box 5 přidává navíc fialové a růžové družiníky pro až 8 hráčů. Družiníky v dalších barvách lze získat online.
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V tištěném návodu  Big Box 4 od Mindoku je uveden chybný počet figurek. Správně má být „48 figurek v 5 barvách“.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V prvních verzích tištěných pravidel Albi a Mindoku se ještě psal dodatek "v češtině a slovenštině".
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Anglická tištěná pravidla od RGG uvádějí, že hráči se mezi sebou rozhodnou, kdo bude začínajícím hráčem a pravidla ZMG uvádějí obě možnosti.
 7. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Neplést s "Umístěním na bok" díky rozšíření Německé kláštery. V pravidlech nové edice se již používá přesnější fráze a to že se figurka pouze položí.
 8. Výklad pravidel komunitou Pokud dokončíte neobsazené území, není pro vás povinné na něj umísťovat družiníka. Pokud umístíte družiníka a obsadíte právě dokončené území, získáte za něj body (a družiníka ihned odstraníte). V opačném případě za toto území body nezískáte.
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V rámečku si všimněte, že části krajiny jsou považovány za dokončené v okamžiku přiložení kartičky, ačkoli k umístění družiníků a hodnocení dochází až poté. To je důležité při hře s letajícími stroji letajícími stroji.
 10. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V prvních tištěných pravidlech od Albi a Mindoku se město ze dvou kartiček mělo počítat za 2 body. Podle pravidel pro Jubilejní edici a Big Box 4 by se již takováto město mělo hodnotit za 4 body. V návodech je také následující poznámka: "Podle starších pravidel získal hráč za malé město pouze 2 body. Po dohodě hráčů je možné hrát i tuto variantu, ale autor hry se přiklání k variantě 4 body." V pravidlech Big Box 5 je již pouze příklad že takovéto město se hodnotí za 4 body.
 11. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V kombinaci s některými dalšími rozšířeními (Oslava Oslava, Princezna a drak Princezna a drak, atd.) je možné vrácení sedláka hráči zpět do jeho zásoby. (12/2014)
 12. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Velikost louky může být omezena nejrůznějšími překážkami, které nelze obejít - například cestami, městy, řekami nebo okrajem herního plánu. Může se určitě stát, že louka pokrývá téměř celý herní plán a pravděpodobně budou existovat louky, které zůstanou otevřené až do konce hry.
  Kraje louky
 13. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Úseky řek také oddělují louky. (08/2014)
 14. Výklad pravidel komunitou Dříve bylo doporučeno figurku na počítadle, která dosáhne opět prvního pole - 0, položit.
 15. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla Big Box 4 mají rozdíl oproti dříve vydaným pravidlům. Tato část má nyní vlastní oddíl a popis bodových kartiček, které byly dříve považovány za součást 1. rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály.
 16. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Popisuje takzvanou metodu hodnocení luk "třetí edice", která je v současnosti akceptována všemi vydavateli pro všechny verze hry Carcassonne.
 17. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jaké jsou rozdíly oproti pravidlům prvního vydání, kdy Carcassonne vyhrálo hru roku? Odpověď: Bodování luk nebylo z pohledu samotných luk (jako je tomu nyní) ale spíše z pohledu měst. U každého města jste museli zkontrolovat, kolik sedláků jednotlivých barev s ním sousedí - bez ohledu na to, z jaké je strany. Hráč, který měl početní převahu sousedících sedláků zásobujících město, za něj získal čtyři body. Každé město jako takové by bylo hodnoceno pouze jednou. Podle starých pravidel by modrý jako jediný získal body, protože dva jeho sedláci zásobují města, i když jsou na různých loukách. Žlutý má pouze jednoho sedláka sousedícího s městem a domů odchází s prázdnou. Podle nových pravidel získávají body oba sedláci; a po posledních změnách pravidel získává modrý body dokonce dvakrát.
  Hodnocení louky - rozdíly mezi edicemi
 18. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla HiG ani Mindoku neobsahují žádné pokyny, co dělat v případě remízy. V pravidlech RGG je uvedeno, že se hráči při remíze „radují ze společného vítězství“. V pravidlech ZMG je uvedeno: „V případě remízy si zahrajte další hru, abyste určili vítěze!“.
 19. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Big Box 5 Big Box 5 obsahuje těchto 72 kartiček se standardní zadní stranou a samostatnou startovní kartičku. V základní sadě Big Box 5 Big Box 5 je tak další kartička s částí města a rovnou cestou.