Kolo osudu (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Wheel of Fortune (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Kolo osudu (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

WOF C1 Starting Tile 01.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. WOF C1 Starting Tile 02.jpg
Toto samostatně hratelné rozšíření nebylo v jiných edicích vydáno.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Box WheelOfFortune C1 HiG.png
Hans im Glück

Úvod

Exclamation2.png

Přesný status této sady je obtížné definovat, byla vydána jako samostatná hra, ale také jako rozšíření. Znamená to, že obsahuje dostatek kartiček a figurek, aby mohla být použita místo základní hry, ale může být použita i spolu se základní hrou. Ti, kteří ji považují za samostatnou hru, mohou zvážit použití pouze 19 kartiček se symboly kola. Pravidla jsou shodná se základní hrou, s výjimkou těch, která jsou uvedeny níže.

WOF C1 Expansion Watermark.png
symbol hry/rozšíření

Následující česká pravidla pro hru/rozšíření Kolo osudu Kolo osudu v edici C1, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2014 jako součást Big Box 5 Big Box 5. Předcházející pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2009 jako součást samostatné hry. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotné hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Herní materiál

 • 72 kartiček krajiny, z nich 19 označených symbolem kola
 • 1 deska s Kolem osudu (4x4 kartičky) [1] [2] [3] [4]
 • 1 velké prasátko v růžové barvě
Figure BigPinkPig.png

Pravidla

Příprava hry  

Desku s kolem osudu položte doprostřed stolu. Prasátko umístěte na políčko „Štěstěna“ rypáčkem doprava. Tato deska slouží zároveň jako startovní kartička hry, ke které se přikládá první ale i další kartičky. Části krajiny, které jsou na ni znázorněny, se při bodování započítávají běžným způsobem.

Přiložení kartičky  

a) Hráč si musí vylosovat novou kartičku krajiny. Pokud je tažena kartička se symbolem kola osudu, provedou se odpovídající úkony (viz níže). [5] [6]

b) Hráč musí přiložit kartičku krajiny.

Umístění družiníka  

Pokud hráč ve svém tahu neumístí do hry žádného svého družiníka, může místo toho umístit družiníka na libovolné prázdné políčko s korunami na kole osudu. Na každém políčku s korunami může stát pouze jeden družiník.

WOF C1 Deploy Follower.png
Příklad: Umístění družiníka na kolo osudu.

Kartičky kola osudu

WOF C1 Tile Symbols.png
symboly kola osudu

Pokud si hráč vytáhne kartičku s barevným symbolem kola, vyloží si tuto kartičku před sebe. Pak pokračuje ve hře následujícími kroky:

1. Posune prasátko na kole osudu o udaný počet výsečí.
2. Provede akci uvedenou na kole osudu.
3. Přidělí body za družiníky umístěné na políčkách s korunami a vrátí je zpět hráčům.
4. Přiloží kartičku krajiny a umístí svého družiníka na tuto kartičku nebo na kolo osudu (provede svůj běžný tah).


1. Tah prasátkem

WOF C1 Move Pig.png
ikona ukazující směr pohybu prasátka

Hráč posune prasátko na kole osudu o tolik výsečí, kolik udává číslo na kartičce krajiny. Prasátko se pohybuje vždy po směru hodinových ručiček.


2. Akce na kole osudu [7]

Kolo osudu má 6 výsečí. V každé z nich je znázorněna jedna akce. Během tahu je aktivována jen ta výseč, na které se po svém pohybu zastaví prasátko. Štěstěna ovlivňuje jen hráče, který je právě na tahu. Všechny ostatní akce se týkají všech hráčů.

Scoring C1 WOF Fortune.png
Štěstěna
Hráč, který je na tahu, dostane okamžitě 3 body.
Scoring C1 WOF Tax.png
Daně
Všichni hráči dostanou body za všechny své rytíře (družiníky stojící ve městě): [8] za každého svého rytíře dostane hráč tolik bodů kolik je ve městě erbů plus kolik je ve městě jeho rytířů.
WOF C1 Perform Events Example 01.png
Příklad: Modrý dostane za každého rytíře 2 (modří rytíři) + 2 (erby) = 4 body, dohromady tedy 2 x 4 = 8 bodů.
Červený dostane 1 (červený rytíř) + 2 (erby) = 3 body.
Scoring C1 WOF Famine.png
Hladomor
Všichni hráči dostanou body za všechny své sedláky. [9] Každý sedlák přinese po 1 bodu za každé dokončené město hraničící resp. ležící na jeho louce [10] (počítání měst probíhá stejným způsobem, jako při závěrečném vyhodnocování sedláků). Zde nemají žádný vliv převahy na loukách. [11]
Scoring C1 WOF Storm.png
Bouře
Všichni hráči dostanou body za všechny družiníky ve své zásobě. Každý družiník, který se právě nachází v zásobě hráče, přinese 1 bod. [12]
Scoring C1 WOF Inquisition.png
Inkvizice
Všichni hráči dostanou body za všechny své mnichy. Každý mnich (družiník na klášteře) přinese hráči 2 body. [13]
Scoring C1 WOF Plague.png
Mor
Každý hráč si musí vzít zpět jednoho družiníka z krajiny do své zásoby. Nesmí si vzít družiníka z políčka s korunami na kole osudu. Hráč, který je na tahu, si vybírá družiníka jako první, po něm následují ostatní hráči po směru hodinových ručiček.


3. Započítání bodů za družiníky na políčkách s korunami

Nyní se vyhodnotí políčka s korunami v právě aktivované výseči kola osudu. Družiníci na políčkách s korunami ve výsečích, přes které prasátko jen přešlo, se nebodují. Zůstávají na svém místě.

WOF C1 Score Follower 01.png
Pokud stojí jeden družiník sám ve výseči s jedním políčkem s korunami, dostane hráč 3 body.
WOF C1 Score Follower 02.png
Pokud stojí jeden družiník sám ve výseči se dvěma políčky s korunami, dostane hráč 6 bodů.
WOF C1 Score Follower 03.png
Pokud stojí dva družiníci ve výseči s dvěma políčky s korunami, dostane hráč za každého z nich 3 body (i když oba patří stejnému hráči).


4. Dokončení tahu přiložení kartičky krajiny

Nyní přiloží hráč svou kartičku podle pravidel a může na ni běžným způsobem umístit svého družiníka, nebo může umístit družiníka na libovolné políčko s korunami na kole osudu.


Domácí pravidla  

Domácí pravidla nebo varianty Nepoužívejte kolo osudu jako startovní, ale umístěte ho například vedle počítadla bodů. Zásadní výhodou tohoto postupu je zachování celistvosti hrací plochy, protože každý další viditelný prvek je alespoň částečně realistický. Můžete také zvážit že desku otočíte a použijete abstraktnější vzhled na zadní straně.


Seznam kartiček

Samostatná základní hra  

Celkem kartiček: 72
WOF C1 Tile 01.jpg 1×
 
WOF C1 Tile 02.jpg 2×
 
WOF C1 Tile 03.jpg 1×
 
WOF C1 Tile 04.jpg1×
 
WOF C1 Tile 05.jpg 2×
 
WOF C1 Tile 06.jpg 1×
 
WOF C1 Tile 07.jpg 2×
 / 1
WOF C1 Tile 08.jpg 2×
 
WOF C1 Tile 09.jpg 2×
 
WOF C1 Tile 10.jpg1×
 
WOF C1 Tile 11.jpg1×
 
WOF C1 Tile 12.jpg 2×
 
WOF C1 Tile 13.jpg 2×
 
WOF C1 Tile 14.jpg 2×
 
WOF C1 Tile 15.jpg 2×
 
WOF C1 Tile 16.jpg 1×
 
WOF C1 Tile 17.jpg 4×
 
WOF C1 Tile 18.jpg1×
 
WOF C1 Tile 19.jpg1×
 
WOF C1 Tile 20.jpg 2×
 
WOF C1 Tile 21.jpg1×
Feature Shed C1.png 
WOF C1 Tile 22.jpg 4×
 
WOF C1 Tile 23.jpg 2×
 
WOF C1 Tile 24.jpg 2×
Křižovatka
WOF C1 Tile 25.jpg1×
 
WOF C1 Tile 26.jpg 4×
Symbol CarcassonneC.png 
WOF C1 Tile 27.jpg 2×
Symbol CarcassonneC.png 
WOF C1 Tile 28.jpg 1×
Feature Shed C1.png 
WOF C1 Tile 30.jpg1×
Symbol CarcassonneC.png 
WOF C1 Tile 32.jpg 4×
Vesnice
WOF C1 Tile 33.jpg 1×
 / 1 + Vesnice
WOF C1 Tile 34.jpg1×
 / 1
WOF C1 Tile 29.jpg7×
 / 3× 1 / 2× 2 / 3
WOF C1 Tile 31.jpg8×
 / 3× 1 / 3× 2 / 2× 3
WOF C1 Starting Tile 01.jpg 1×
Startovní destička
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
 • Poznámky: [14]
  • Kartičky s podtrženým číslem se vyskytují v několika podobách, liší se pouze číslem v ikoně kola osudu.
  • Kartičky s číslem zvýrazněným kurzívou, mají původ v jiných rozšířeních.

Kartičky v Big Box 5 Big Box 5 [15]

Celkové rozložení v  Big Box 5:

 • Základní hra: 16 kartiček s číslovaným kolem, ale bez symbolu kola
  • Feat WoF1.png Feat WoF2.png Feat WoF3.png
WOF C1 Tile 07 no symbol.jpg2×
 / 2× 1
WOF C1 Tile 29 1 no symbol.jpg6×
 / 4× 1 / 2× 2 + Feature Shed C1.png 
WOF C1 Tile 31 1 no symbol.jpg7×
 / 2× 1 / 3× 2 / 2× 3
WOF C1 Tile 33 no symbol.jpg1×
 / 1 + Vesnice
 • Rozšíření kola osudu: 3 kartičky s číslovaným kolem a se symbolem kola
  • Feat WoF1.png Feat WoF2.png Feat WoF3.png
WOF C1 Tile 29.jpg2×
 / 2× 3
WOF C1 Tile 31.jpg2×
 / 2× 1
WOF C1 Tile 34.jpg1×
 / 1
 • Bez symbolu kola: 9x, všechny se symbolem rozšíření - (žádná z nich nepatří do standardní základní hry Carcassonne).
WOF C1 Tile 04.jpg1×
 
WOF C1 Tile 10.jpg1×
 
WOF C1 Tile 11.jpg1×
 
WOF C1 Tile 18.jpg1×
 
WOF C1 Tile 19.jpg1×
 
WOF C1 Tile 21.jpg1×
Feature Shed C1.png 
WOF C1 Tile 22.jpg1×
 
WOF C1 Tile 25.jpg1×
 
WOF C1 Tile 30.jpg1×
Symbol CarcassonneC.png 
WOF C1 Starting Tile 02.jpg 1×
Startovní destička
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Ukončují okraj kola osudu cestu? Odpověď: Ano, cesta končí/začíná na okraji kola osudu. (10/2015)
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Drak může létat po vnějším okraji desky s kolem osudu, po územích vyobrazených za běžných kartičkách a žere na nich všechny družiníky. Na družiníky umístěné na samotném kole osudu se drak nedostane. Tato poznámka představuje významnou změnu oproti předchozím objasněním. (10/2012)
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Na území kolem kola osudu lze umístit družiníky, mohou se tam dostat například pomocí tajné chodby (3. rozšíření Princezna a drak Princezna a drak), nebo létajícího stroje (mini 1 Létající stroje Létající stroje). (1/2013)
 4. Výklad pravidel komunitou Vzhledem k novým pravidlům ohledně pohybu draka a umístění družiníků na území mimo kolo osudu se zdá, že mor se také může šířit po územích na vnější straně kola osudu. Toto pravidlo je ovšem neoficiální. (1/2013)
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V tištěných pravidlech Big Box 5 Big Box 5 od Mindoku je v této části návodu chybná formulace: „Pokud si hráč vytáhne kartičku se symbolem kola osudu, tuto běžným způsobem přiloží do krajiny a poté provede tomu odpovídající úkony (viz dále).“ V dalších částech pravidel je již správně uvedeno že nejprve se provedou úkony kola osudu a až poté se kartička přiloží.
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Všimněte si, že ikona kola osudu přeruší první fázi tahu (tažení a přiložení kartičky krajiny). Událost kolo osudu tedy nastane dříve, než se začne uvažovat o přiložení kartiček. I v případě, že kartičku nelze přiložit a je nakonec odhozena, proběhne událost kola osudu. (10/2014)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V Big Box 5 Big Box 5: Se nachází jazykově nezávislé kolo osudu, to vyžadovalo vytvoření průvodce ikonami pro hráče.WOF C1 Perform Events Summary CZ.png
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Každý družiník, který je umístěn ve městě, včetně starosty nebo vozu, je považován za rytíře.
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Statek nedostává bodové ohodnocení za Hladomor. Statek není družiník, není tedy sedlák. (5/2013)
 10. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Další bonusové body se udělují také za prasátka, stáda prasat a hrady. (potvrzeno 5/2013)
 11. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta se poprvé objevila v pravidlech Big Box 5 Big Box 5, představuje změnu oproti předchozím pravidlům. Dříve mohl body získat pouze hráč, který měl na louce převahu. (12/2014)
 12. Výklad pravidel komunitou Družiníci soupeře zajatí věží nejsou součástí zásoby hráče (jsou pouze umístěni před hráčem). Zajatí družiníci se proto nepočítají pro úkon Bouře.
 13. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Kacíři nedostávají žádné body. Kultovní místa a všechny ostatní náboženské stavby (kláštery, opatství...) se posuzují stejně, ale body se udělují za roli družiníka. Mniši jsou pouze v klášterech, opatstvích, německých klášterech, holandsko-belgických klášterech, japonských budovách a darmstadských kostelech.
 14. Výklad pravidel komunitou Podle původního popisu hry: Carcassonne: Kolo osudu je plnohodnotnou náhradou základní hry Carcassonne a zároveň rozšířením původní základní hry. Obsahuje 72 kartiček, které se skládají z 63 kartiček vydaných v původní základní hře, 6 kartiček z 1. rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály, 1 z 2. rozšíření Kupci a stavitelé Kupci a stavitelé a 2 z Král a loupeživý rytíř Král a loupeživý rytíř.
 15. Výklad pravidel komunitou V Big Box 5 Big Box 5 nemají všechny kartičky kola osudu symbol kola. Big Box 5 Big Box 5 obsahuje i (plnou) základní hru, všechny kartičky, které byly mezi oběma sadami stejné (bez číslovaných symbolů kola), nemají symbol kola, i když mají číslovaný symbol kola. Pokud hrajete základní hru, hráči mají pokyn ignorovat očíslované symboly kola. Jediné kartičky se symbolem kola jsou ty, které jsou zcela odlišné od kartiček v základní hře, i když některé z nich nemají očíslovaný symbol kola.