Mág a čarodějnice

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mage and Witch and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Mág a čarodějnice


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření (mini 5) mág a čarodějnice v nové edici (C2) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2017 a vydány jako součást Big Box 6. V roce 2020 byly pravidla znovu vydány v novém vydání Big Box 6. V roce 2021 byly v třetí edici (C3) vydány jako součást Big Box 7. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření v nové edici a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření bylo poprvé vydáno v roce 2012 pro původní edici, známou pod zkratkou C1.

V okolí Carcassonne se pohybují lidé s nadáním k magii. Magie se ovšem dá využívat různými způsoby. Zatímco moudrý mág obyčejným lidem pomáhá, zlomyslná čarodějnice jim škodí.

Herní materiál

 • 8 nových kartiček krajiny se symbolem mága
Kartička se symbolem mága
 • 1 dřevěná figurka mága ve fialové barvě
Figure Mage.png
 • 1 dřevěná figurka čarodějnice v oranžové barvě
Figure Witch.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky se symbolem mága zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Obě magické figurky mějte po ruce.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Logo MageWitch C2.png
Pokud si vytáhnete kartičku se symbolem mága, přiložte ji obvyklým způsobem na herní plán. Před tím, než budete pokračovat v kroku 2. Umístění družiníka musíte uvést do hry (na začátku) nebo přemístit (pokud již jsou ve hře) mága nebo čarodějnici. Umístěte jednu z těchto dvou figurek buď na část nedokončené cesty, nebo na část nedokončeného města. [1] [2] Mág a čarodějnice nesmějí stát na stejné cestě nebo ve stejném městě. Poté můžete běžným způsobem umístit svoji figurku. [3] [4]

Pozor: Po přiložení kartičky se symbolem mága musíte nasadit nebo přemístěna jednu z magických figurek. Není-li to možné (není-li zrovna v krajině žádná nedokončená cesta či město), musíte jednu magickou figurku z herního plánu odstranit.

Zvláštní případ: Pokud se po přiložení některé kartičky krajiny ocitnou mág a čarodějnice na stejné cestě nebo ve stejném městě, musí hráč, který je právě na tahu, nejdříve jednu z magických figurek přesunout. [5] Tento přesun proběhne ještě před započítáváním bodů na konci tahu. [6]

2. Umístění družiníka

Na kartičky se symbolem mága můžete běžným způsobem umístit družiníka.

3. Započítání bodů

Dokončíte-li cestu nebo město, kde stojí některá z magických figurek, boduje se následujícím způsobem:

 • Mág přináší 1 bod navíc za každý úsek právě dokončené cesty nebo díl právě dokončeného města.
 • Čarodějnice půlí body (zaokrouhlujte nahoru) za právě dokončenou cestu nebo město.

Magickou figurku po vyhodnocení cesty nebo města vraťte zpět vedle herního plánu. Může se vrátit zpět na herní plán pomocí další kartičky se symbolem mága.

Příklad 1: Červený dokončí město. Podle běžných pravidel by město mělo hodnotu 20 bodů (8 kartiček + 2 erby po 2 bodech). Ve městě je mág a město je složeno z 8 kartiček, přináší tedy 8 bodů navíc. Červený a modrý získají každý 28 bodů.
Příklad 2: Červený dokončí zároveň dvě cesty. Cesta modrého se skládá z 5 kartiček, ale modrý dostane jen 3 body (polovina z 5, zaokrouhlená nahoru), neboť na cestě je čarodějnice. Cesta červeného se skládá ze 3 kartiček a přinese 6 bodů, neboť je na ní mág.
Závěrečné vyhodnocení magických figurek

Na konci hry při závěrečném vyhodnocení ovlivňují mág a čarodějnice počet získaných bodů úplně stejným způsobem jako v průběhu hry.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol InnsCathedrals C1C2.png Hostince a katedrály

 • Při hodnocení cesty s hostincem nebo města s katedrálou, v nichž je přítomna také čarodějnice, nejprve přičtěte dodatečné body za hostinec nebo katedrálu, až poté tento součet snižte na polovinu. [7]
 • Neuzavřené cesty s hostincem běžně na konci hry přinášejí 0 bodů. Pokud se v nich nachází Mág, přinášejí 1 bod za každou kartičku.
 • Podobné je to s neuzavřenými městy s katedrálou. Pokud se v nich nachází Mág, přinášejí 1 bod za každou kartičku. Erby ve městě ale žádné body nepřinesou.

Seznam kartiček

Edice C3  

Celkem kartiček: 8
Mage And Witch C3 Tile B.png 1× 
Mage And Witch C3 Tile C.png 1× 
Mage And Witch C3 Tile D.png 1× 
Mage And Witch C3 Tile E.png 1× 
Mage And Witch C3 Tile F.png 1× 
Mage And Witch C3 Tile G.png 1× 
Mage And Witch C3 Tile H.png 1× 
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Edice C2  

Celkem kartiček: 8
Mage Witch C2 Tile B.jpg 1× 
Mage Witch C2 Tile C.jpg 1× 
Mage Witch C2 Tile D.jpg 1× 
Mage Witch C2 Tile E.jpg 1× 
Mage Witch C2 Tile F.jpg 1× 
Mage Witch C2 Tile G.jpg 1× 
Mage Witch C2 Tile H.jpg 1× 
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou To znamená, že pokud dokončíte cestu nebo město obsahující kartičkou se symbolem mága, nemůžete již na tato území umístit magickou figurku (území již není nedokončené). Přiložením kartičky bylo území dokončeno dříve, než na něj bylo možné umístit magickou figurku.
 2. Výklad pravidel komunitou Pokud jsou splněny omezení uvedená v pravidlech lze magické figurky umístit na libovolnou kartičku herního plánu (včetně právě přiložené kartičky).
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud se již mág nebo čarodějnice nacházejí na některé kartičce herního plánu a je přiložena kartička se symbolem mága, musí být jedna magická figurka přesunuta do jiného území. (5/2014)
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tedy: 1) Pokud není ve hře ani jedna figurka, umístíte jednu do hry. 2) Pokud jsou ve hře obě magické figurky, přesunete jednu z nich na jiné území. 3) Pokud je ve hře pouze jedna figurka, vyberete si jednu z nich k přesunu - můžete přesunout buď figurku, která je již ve hře, nebo figurku, která začala tah mimo herní plán. Ve všech těchto situacích si můžete vybrat, zda pohnete mágem nebo čarodějnicí. (aktualizováno 5/2014; opraveno 3/2020)
 5. Výklad pravidel komunitou Vybranou magickou figurku je třeba přesunout na jinou nedokončenou cestu nebo město na libovolnou kartičku hrací plochy (může být umístěna na stejnou kartičku, ale jinou část krajiny). Pokud není přesun možný, odloží se magická figurka stranou.
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato poslední věta není součástí německých pravidel pro Big Box 7 (v českých pravidlech od Mindoku zůstala zachována). Její znění může vést k nepochopení pořadí tahů. Někteří čtenáři si mohou pravidla vyložit tak, že pohyb jedné kouzelné figurky (pokud obě skončí na stejném území), může být proveden až těsně před fází 3. Započítání bodů. Tento úkon by měla správně proběhnout ještě ve fázi 1. Přiložení kartičky.
 7. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Big Box 6 ani Big Box 7 (v3.0) od Mindoku není toto dodatečné vysvětlení uvedeno. Bylo přidáno z návodu pro Big Box 4 a Big Box 7 (v3.0) od HiG. V návodu Big Box 6 od HiG byl tento text zařazen do hlavního textu.