Mág a čarodějnice

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mage and Witch and the translation is 100% complete.
Other languages:


Hlavní strana > Minirozšíření druhé edice

Úvod

Symbol rozšíření
Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra.

V okolí Carcassonne se pohybují lidé s nadáním k magii. Magie se ovšem dá využívat různými způsoby.
Zatímco moudrý mág obyčejným lidem pomáhá, zlomyslná čarodějnice jim škodí.

Rozšíření nelze použít samostatně, pouze dohromady se základní verzí hry CARCASSONNE. V platnosti zůstávají všechna pravidla základní verze! Je také možné i libovolné propojení tohoto rozšíření s dalšími rozšířeními.

Herní materiál

 • 8 nových kartiček krajiny se symbolem mága
Kartička se symbolem mága
 • 1 dřevěná figurka mága ve fialové barvě
Figure Mage.png
 • 1 dřevěná figurka čarodějnice v oranžové barvě
Figure Witch.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky se symbolem mága zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Obě magické figurky mějte po ruce.

Pravidla hry  

1. Přiložení kartičky

Logo MageWitch C2.png
Pokud si vytáhnete kartičku se symbolem mága, přiložte ji obvyklým způsobem na herní plán. Před tím, než budete pokračovat v kroku 2. Umístění družiníka musíte uvést do hry (na začátku) nebo přemístit (pokud již jsou ve hře) mága nebo čarodějnici. Umístěte jednu z těchto dvou figurek buď na část nedokončené cesty, nebo na část nedokončeného města. [1] [2] Mág a čarodějnice nesmějí stát na stejné cestě nebo ve stejném městě. Poté můžete běžným způsobem umístit svoji figurku. [3] [4]

Důležité: Po přiložení kartičky se symbolem mága musíte nasadit nebo přemístěna jednu z magických figurek. Není-li to možné (není-li zrovna v krajině žádná nedostavěná cesta či město), musíte jednu magickou figurku z krajiny odstranit.

Zvláštní případ: Pokud se po přiložení některé kartičky krajiny ocitnou mág a čarodějnice na stejné cestě nebo ve stejném městě, musí hráč, který je právě na tahu, nejdříve jednu z magických figurek přesunout. Tento přesun proběhne ještě před započítáváním bodů na konci tahu.

2. Umístění družiníka

Na kartičky se symbolem mága můžete běžným způsobem umístit družiníka.

3. Započítání bodů

Dokončíte-li cestu nebo město, kde stojí některá z magických figurek, boduje se následujícím způsobem:

 • Mág přináší 1 bod navíc za každý úsek právě dokončené cesty nebo díl právě dokončeného města.
 • Čarodějnice půlí body (zaokrouhlujte nahoru) za právě dokončenou cestu nebo město.

Magickou figurku po vyhodnocení cesty nebo města vraťte zpět vedle herního plánu. Může se vrátit zpět do krajiny pomocí další kartičky se symbolem mága.

Příklad 1: Červený dokončil město. Podle běžných pravidel by město mělo hodnotu 20 bodů (8 kartiček + 2 erby po 2 bodech). Ve městě je mág a město je složeno z 8 kartiček, přináší tedy 8 bodů navíc. Červený a modrý získají každý 28 bodů.
Příklad 2: Červený dokončil zároveň dvě cesty. Cesta modrého se skládá z 5 kartiček, ale modrý dostane jen 3 body (polovina z 5, zaokrouhlená nahoru), neboť na cestě je čarodějnice. Cesta červeného se skládá ze 3 kartiček a přinese 6 bodů, neboť je na ní mág.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry při závěrečném vyhodnocení ovlivňují mág a čarodějnice počet získaných bodů úplně stejným způsobem jako v průběhu hry.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol InnsCathedrals C1C2.png Hostince a katedrály

 • Při hodnocení cesty s hostincem nebo města s katedrálou, v nichž je přítomna také čarodějnice, nejprve přičtěte dodatečné body za hostinec nebo katedrálu, až poté tento součet snižte na polovinu. [5]
 • Neuzavřené cesty s hostincem běžně na konci hry přinášejí 0 bodů. Pokud se v nich nachází Mág, přinášejí 1 bod za každou kartičku.
 • Podobné je to s neuzavřenými městy s katedrálou. Pokud se v nich nachází Mág, přinášejí 1 bod za každou kartičku. Erby ve městě ale žádné body nepřinesou.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 8

Mage Witch C2 Tile A.jpg 1x
 
Mage Witch C2 Tile B.jpg 1x
 
Mage Witch C2 Tile C.jpg 1x
(T)
Mage Witch C2 Tile D.jpg 1x
 
Mage Witch C2 Tile E.jpg 1x
(G)
Mage Witch C2 Tile F.jpg 1x
 
Mage Witch C2 Tile G.jpg 1x
 
Mage Witch C2 Tile H.jpg 1x
(B)

Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Feature Garden C2.png
G | zahrada
Feature Farmhouse C2.png
B | farma
Feature WaterTower C2.png
T | vodárenská věž

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon World Black.png To znamená, že pokud dokončíte cestu nebo město obsahující kartičkou se symbolem mága, nemůžete již na tato území umístit magickou figurku (území již není nedokončené). Přiložením kartičky bylo území dokončeno dříve, než na něj bylo možné umístit magickou figurku.
 2. Icon World Black.png Pokud jsou splněny omezení uvedená v pravidlech lze magické figurky umístit na libovolnou kartičku herního plánu (včetně právě přiložené kartičky).
 3. Icon Open Book.png Pokud se již mág nebo čarodějnice nacházejí na některé kartičce a musejí se přesunout z důvodu přiložení kartičky se symbolem mága, musí být magická figurka přesunuta do jiného území. (5/2014)
 4. Icon Open Book.png Tedy: 1) Pokud není ve hře ani jedna figurka, umístíte jednu do hry. 2) Pokud jsou ve hře obě magické figurky, přesunete jednu z nich na jiné území. 3) Pokud je ve hře pouze jedna figurka, vyberete si jednu z nich k přesunu - můžete přesunout buď figurku, která je již ve hře, nebo figurku, která začala tah mimo herní plán. Ve všech těchto situacích si můžete vybrat, zda pohnete mágem, nebo čarodějnicí. (aktualizováno 5/2014; opraveno 3/2020)
 5. Icon Double Arrow Black.png Toto dodatečné vysvětlení pravidel pochází z Big Box 4 a Big Box 7 (Big Box v3.0) vydání pravidel. Ve vydání pravidel Big Box 6 byl zařazen do hlavního textu.