Městské brány (původní edice / vytiskni a hrej)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The City Gates (1st edition) and the translation is 100% complete.

Městské brány umožňují hráčům navázat cestu na město, vzniká tak úplně nové rozložení krajiny. Tím že městské brány zasahují až k hraně kartičky a umožňují aby další přiložená kartička s cestou navazovala na tuto bránu je možné snadněji dokončit části krajiny a louky mohou být více rozděleny.

Other languages:
CityGates C1 Tile 09.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Symbol CityGates C1.png

Městské brány umožňují hráčům navázat cestu na město, vzniká tak úplně nové rozložení krajiny. Tím že městské brány zasahují až k hraně kartičky a umožňují aby další přiložená kartička s cestou navazovala na tuto bránu je možné snadněji dokončit části krajiny a louky mohou být více rozděleny.

Úvod

Symbol CityGates C1.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Městské brány Městské brány v edici C1, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2015 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu. Pravidla byly původně pro fanouškovské rozšíření. Vytvořil je člen Carcassonne komunitních fór: PresetM (CarcF).

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Soubory s kartičkami a pravidly vydané HiG, se nacházejí na následujících stránkách:

 • Německá verze a anglický překlad na Carcassonne Central (pro přístup se prosím zaregistrujte):
http://www.carcassonnecentral.com
 • Německá verze na Carcassonne Forum (pro přístup se prosím zaregistrujte):
https://www.carcassonne-forum.de

Původní soubory fanouškovského rozšíření najdete zde:

 • Německé verze (pravidla a kartičky) na Carcassonne Forum (pro přístup se prosím zaregistrujte):
https://www.carcassonne-forum.de
 • Anglická verze (překlad pravidel) na Carcassonne Central (pro přístup se prosím zaregistrujte):
http://www.carcassonnecentral.com

Herní materiál

 • 24 kartiček krajiny s městskými bránami
Icon CityGates C1.png
mestská brána

Pravidla

Příprava hry  

Nové kartičky krajiny zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Městské brány  

Feat CityGates C1.png
1. Přiložení kartičky

Kartičky se přikládají podle základních pravidel hry Carcassonne. Přitom je však třeba mít na paměti následující:

Na hranu kartičky s městskou bránu, lze umístit pouze louku, nebo cestu.

Je také možné umístit jinou městskou bránu. V takovém případě nejsou obě města spojena do jednoho.

CityGates C1 Example 01.png
Příklad:

Na kartičce se 3 městskými branami jsou zobrazeny všechny možnosti přiložení:

 • 1 U levé brány byla postavena další městská brána, obě části města jsou ovšem odděleny.
 • 2 Dolní brána hraničí s loukou.
 • 3 Pravá brána hraničí s cestou.
2. Umístění družiníka

Pro umístění družiníka platí pravidla základní hry Carcassonne. Na městské brány na okraji kartičky nelze umístit družiníka. Na malé louky vedle městských bran však mohou být družiníci umístěni jako sedláci.

3. Započítání bodů

Hodnocení v průběhu hry taktéž zůstává stejné jako v základní hře Carcassonne. Je důležité vědět, že cesta je omezena také městskou bránou. To může vést k tomu, že se hotová cesta bude skládat pouze z 1 úseku.

Příklad: Na levé straně je proti cestě přiložena městská brána. Cesta je nyní hotová a čerený za ni získá 1 bod.
CityGates C1 TileExplain 01.png
Pro tuto kartičku krajiny se 4 městskými branami platí následující odlišné hodnocení: Pokud hráč po přiložení kartičky umístí do města družiníka, dojde k okamžitému vyhodnocení, protože město je uzavřené. Hráč obdrží 4 body a okamžitě si vezme svého družiníka zpět do své zásoby.
Závěrečné vyhodnocení

Městské brány nemají žádný vliv na závěrečné hodnocení.

Nové kartičky krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

CityGates C1 TileExplain 02.png
Tunel cestu na této kartičce nepřerušuje. Nahoře cesta louku dělí, dole nikoliv. [1]
CityGates C1 TileExplain 04.png
Na této kartičce dělí nepřerušená cesta louku dole i nahoře, ale město pod velkým mostem rozdělené není.
CityGates C1 TileExplain 03.png
Na této kartičce se nacházejí dvě oddělené části města. Levá a pravá část města je propojena přes městský nadchod.
CityGates C1 TileExplain 05.png
Na této kartičce se nacházejí dvě oddělené části města. Část města s erbem a městským nadchodem také sousedí s loukou dole, což má svůj význam při vyhodnocení sedláků. Na louku mezi městy je možné umístit sedláka.
CityGates C1 TileExplain 06.png
Klášter ve městě: Na tuto kartičku je možné družiníka umístit jako obvykle do města nebo na louku, ale také nově na klášter jako mnicha.
CityGates C1 TileExplain 01.png
Na této kartičce se zachází celé město. Kartičce se v průběhu hry hodnotí speciálním způsobem (viz výše).

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Kupci a stavitelé (2. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pokud hráč uzavře jeden z konců cesty městskou bránou a má na cestě svého stavitele, nedochází tak k rozšíření cesty a hráč nezíská dvojitý tah. [2]

Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Opatství může být také přiloženo vedle městské brány. Vůz může při přesunu projet městskou bránou, pokud u ní není louka.

Mosty a hrady (8. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Mosty z tohoto rozšíření lze použít také v kombinaci s městskými branami. Městské brány se počítají jako kus cesty. Následující příklady ukazují použití mostu:

CityGates C1 Example 03.png
Příklad 1: Modrý přiloží kartičku s městskou bránou a umístí na ni družiníka. Nyní může na loukách sousední kartičky postavit most, který začíná u městské brány a vede přes město.
Napravo od tohoto mostu by mohla být přiložena cesta nebo další městská brána, nebo by mohl být postaven nový most na louce.
CityGates C1 Example 04.png
Příklad 2: Červený právě umístil označenou kartičku a postavil na ni most. Most vede přes louku a červený spojil městskou bránu se svou cestou na pravé kartičce. Cesta je nyní dokončena a červený získává 2 body.

Ovce a kopce (9. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pastýř může být také umístěn na malých částech louky vedle městských bran.

Nové kartičky krajiny

Tunel

Výklad pravidel komunitou Pokud používáte žetony tunelů z rozšíření Tunel, pak je zobrazená cesta na kartičce s tunelem skutečně přerušená a úseky se nemusí nikdy setkat.

CityGates C1 Tile 20.png

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 24
CityGates C1 Tile 01.png 1×
 
CityGates C1 Tile 02.png 1×
 + Popis
CityGates C1 Tile 03.png 1×
 + Popis
CityGates C1 Tile 04.png 1×
 
CityGates C1 Tile 05.png 1×
 
CityGates C1 Tile 06.png 1×
 
CityGates C1 Tile 07.png 1×
 
CityGates C1 Tile 08.png 1×
 + Symbol CarcassonneC.png 
CityGates C1 Tile 09.png 1×
 
CityGates C1 Tile 10.png 1×
 
CityGates C1 Tile 11.png 1×
 
CityGates C1 Tile 12.png 1×
 
CityGates C1 Tile 13.png 1×
 
CityGates C1 Tile 14.png 1×
 + Feature Shed C1.png 
CityGates C1 Tile 15.png 1×
 + Popis
CityGates C1 Tile 16.png 1×
 
CityGates C1 Tile 17.png 1×
 
CityGates C1 Tile 18.png 1×
 
CityGates C1 Tile 19.png 1×
 + Feature Shed C1.png 
CityGates C1 Tile 20.png 1×
 + 2× Symbol The Tunnel.png + Popis
CityGates C1 Tile 21.png 1×
 
CityGates C1 Tile 22.png 1×
 
CityGates C1 Tile 23.png 1×
 + Popis
CityGates C1 Tile 24.png 1×
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feat CityGates C1.png | městská brána
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud hrajete s rozšířením  Tunel, mohou být ovlivněny úseky cest na této kartičce (více v části kombinace s dalšími rozšířeními).
 2. Výklad pravidel komunitou Tento případ je podobný jako ukončení cesty se stavitelem opatstvím (viz. 5. rozšíření  Opatství a starosta).