Kupci a stavitelé (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Traders and Builders (1st edition) and the translation is 100% complete.
Other languages:
Trad c1 tile 02.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Traders And Builders C3 Tile X.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na jiná pravidla:
Kupci a stavitelé Kupci a stavitelé
Traders And Builders C2 Tile X.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude se jedna o hru z rodiny Carcassonne .Rule selection by design Spin-offs.png

Hlavní strana  > Carcassonne  > Kupci a stavitelé (původní edice)


Box TradersBuilders C1 Albi CZ.png

Albi
Box TradersBuilders1 C1 CZ.png

Mindok
Exclamation2.png

Tato stránka má zatím
nedokončený překlad!

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření kupci a stavitelé v původní edici (C1) byly přeloženy vydavatelstvím Albi do češtiny v roce 2003. Od roku 2007 byly pravidla publikovány vydavatelstvím Mindok které je vydalo znovu. V roce 2012 byly pravidla znovu vydány jako součást Big Box 4. V roce 2014 byly pravidla znovu vydány jako součást Big Box 5. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Kupci ve městech soupeří o rozdělení zboží. Stavitelé budují velkolepá města a navrhují obchodní cesty. Na loukách se pasou selátka a přinášejí vyšší výnosy sedlákům.

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

 • 24 nových kartiček krajiny (9 s vínem, 6 s obilím, 5 s látkou, 4 bez druhu zboží)
 • 20 žetonů zboží (9 x víno, 6 x obilí, 5 x látka) - položte vedle bodovací tabulky [1]
 • 6 figurek stavitelů v šesti barvách [2]
Figure Builders C1.png
 • 6 figurek selátek v šesti barvách [2]
Figure Pigs C1.png
 • 1 plátěný sáček [3]

Pravidla

Příprava hry  

24 nových kartiček krajiny zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Přiložení kartičky  

Kartičky se pokládají podle stejných pravidel: louka k louce, cesta k cestě, město k městu.
Nové kartičky a jejich bodování: [4]


Trad c1 tile 24.jpg

Most není křižovatka. Jedna cesta vede bez přerušení zleva doprava, druhá shora dolů. Louky jsou ovšem oddělené. Kartička má 4 louky.


Trad c1 tile 20.jpg

Jedna cesta končí ve městě, druhá u chaloupky. Kartička má 3 louky.


Trad c1 tile 23.jpg

Klášter dělí cestu na 3 ukončené úseky.


Trad c1 tile 01.jpg

Kartička má 3 oddělené části města.


Umístění figurky  

Hráč má kromě základních družiníků a velkého družiníka k dispozici stavitele a selátko. Obě figurky se chovají jako ostatní družiníci. Hráč je musí postavit na právě položenou kartičku krajiny. Na tuto kartičku již nelze umístit jinou figurku.

Stavitel

Figurka stavitele

Stavitele musí hráč umístit na právě přiloženou kartičku. [5] Stavitele může hráč umístit na cestu nebo do města. Stavitel hráči umožní dvojitý tah. Jak se dostane stavitel na cestu a jak vlastně vypadá dvojitý tah?


Efekt: Kdykoli hráč přiloží kartičku, která rozšiřuje [5] [6] [7] cestu nebo město, ve kterém má umístěného svého stavitele, může se obrátit dvakrát. [8] [9] Zde, po provedení obvyklých kroků rozmístění a bodování, [10] si hráč vytáhne další kamennou destičku, vhodně ji umístí a poté může nasadit dalšího následovníka a provést jakékoli potřebné bodování. [11]

1. Hráč postaví na cestu lupiče.
2. V příštím nebo některém dalším tahu umístí kartičku, která tuto cestu prodlužuje a na ni postaví stavitele.
3. Při příštím nebo některém dalším tahu umístí kartičku, která prodlužuje nebo uzavírá tuto cestu. IHNED si vezme ještě jednu kartičku a umístí ji na libovolné místo. Toto je dvojitý tah a lze jej provést pouze takto.

1) Umístit lupiče.
2) Umístit stavitele.
3a) prodloužit cestu a
3b) vzít si ještě jednu kartičku. Umístění je libovolné.

Další pravidla:

 • Neexistuje řetězová reakce. Pokud hráč přiloží i druhou kartičku k cestě se stavitelem, nemůže si již vzít kartičku třetí.
 • Dokud je cesta otevřená, může hráč výše popsaný dvojitý tah opakovat. Stavitel stojí na svém místě tak dlouho, dokud cesta není uzavřena. Dojde-li k uzavření cesty, je vyhodnocena jako obvykle a lupič i stavitel se vrací k hráči.
 • Hráč může na obě kartičky dvojitého tahu stavět své figurky. Pokud tedy například přiložením první kartičky cestu uzavřel, může vráceného stavitele ihned umístit na druhou kartičku.
 • Na jedné cestě mohou stát stavitelé více hráčů.
 • Mezi lupičem a stavitelem může být libovolný počet kartiček.
 • Pokud je odstraněn z cesty poslední lupič, hráč vezme svého stavitele zpět do své zásoby. [6]
 • Vše, co platí pro cestu, platí stejným způsobem pro město. Jen v textu pravidel zaměníte slovo „cesta“ slovem „město“ a slovo „lupič“ slovem „rytíř“. [7]
 • Stavitele můžete postavit do města nebo na cestu, ale nikdy ne na louku ani na klášter. "ani na klášter" je doplněk v českých pravidlech.
 • Pro vlastnictví cesty (města) je rozhodující počet lupičů (rytířů). Stavitel se do počtu lupičů (rytířů) nepočítá. [8]
Hráč například může ...
1) Umístit lupiče.
2) Umístit stavitele.
3a) Cestu uzavřít a do části města na této kartičce postavit rytíře (cesta se nyní vyhodnotí a figurky lupiče a stavitele se vrací k hráči.)
3b) Položit druhou kartičku a na ni postavit stavitele.

Selátko

Figurka prasátka

Nasazení: Selátko lze umístit pouze na právě položenou kartičku a poté pouze na louku, která již obsahuje jeden z farmářů hráče.

 • Na jedné louce mohou být sedláci nebo selátka více hráčů.

Selátko se staví na louku a může přinést sedlákovi vyšší výnos z měst hraničících s touto loukou.

 • Hráč může postavit selátko pouze na louku, na které stojí již nejméně jeden jeho sedlák.
 • Selátko zůstává na svém místě až do konce hry. Při konečném hodnocení dostane hráč za každé město sousedící

s touto loukou 4 body namísto 3. Platí to však pouze tehdy, když tuto louku vlastní.

 • Pro vlastnictví louky je rozhodující počet sedláků. Selátko se do počtu sedláků nepočítá.

Efekt: Prase zvyšuje hodnotu měst pro farmáře.

Během konečného bodování získá hráč se svým prasátkem na farmě 4 místo 3 body za každé město na farmě. [9] To platí pouze v případě, že vlastník prasete má na farmě většinu (nebo je pro většinu nerozhodný); pokud hráč nezískává body za město, prase nic nepřidá. Stejně jako dříve určují vlastnictví farmy pouze zemědělci. Prase při výpočtu většiny nepočítá. [10] Pokud je poslední farmář majitele prasete odstraněn z farmy s prasetem, pak je prase také vráceno hráči. [11] Jinak prase zůstává na farmě, na kterou bylo nasazeno, až do konce hry.

Započítání bodů  

Uzavřené město se zbožím

Je-li dokončeno město, ve kterém je 1 nebo více druhů zboží, následuje toto: město je obvyklým způsobem vyhodnoceno. Hráč, který město dokončil, dostane za každý druh zboží (v tomto městě zobrazený) příslušný žeton zboží. Stává se tak kupcem tohoto zboží v daném městě. Přitom není podstatné, zda má v daném městě rytíře, dokonce ani není rozhodující, zda se ve městě nachází vůbec nějaký rytíř. [9]

Červený uzavřel město. Modrý dostane 10 bodů a červený dostane 2x obilí a 1x víno.
 • Token Wine C1.png
 • Token Wheat C1.png
 • Token Wheat C1.png

Závěrečné vyhodnocení [10]

Žetony zboží (přinášejí body navíc)

Hráč, který má na konci hry nejvíce žetonů s vínem, obdrží 10 bodů. To samé platí pro hráče s nejvyšším počtem žetonů obilí a látky. Má-li nejvyšší počet dva či více hráčů, obdrží po 10 bodech každý z nich.

 • Trad C1 blue meeple.png Body:
 • Trad C1 token score example a.png
 • Trad C1 red meeple.png Body:
 • Trad C1 token score example b.png
Příklad pro hru ve dvou: Modrý získal 20 bodů, červený 30 bodů.

Selátko na louce

Při konečném hodnocení dostane hráč za každé město sousedící s touto loukou 4 body namísto 3. Platí to však pouze tehdy, když tuto louku vlastní. Pro vlastnictví louky je rozhodující pouze počet sedláků.

Modrý vlastní louku. Protože na ní má své selátko, dostane za každé město po 4 bodech. Takže získává 8 bodů.
Červený louku nevlastní, protože na ní nemá většinu sedláků. Nedostane žádné body.

Dvojitý tah  

Akce, které se dějí jen JEDNOU

Akce, které se mohou nebo musí stát DVAKRÁT

 • Vytažení a přiložení kartičky krajiny (povinné)
 • Provedení akcí speciálních symbolů na kartičce (povinné)
 • Umístění družiníka, figurky nebo žetonu
 • Vyhodnocení (pokud je dokončeno jeden nebo více území)
 • Výměna vězňů (může být více než dvakrát) (rozšíření 4 - Věž)
 • Odstranění rytíře z obléhaného města (Obléhání - Kataři)

Domácí pravidla  

Hráči mohou pokračovat v přikládání dalších kartiček, pokud rozšiřují své město/cestu, kde mají umístěného svého stavitele. (@Diminuendo)

Aby se zboží dostalo do souladu s relativním hodnocením krále a loupeživého rytíře (rozšíření. 6 - Král, hrabě a řeka), hráč s převahou již nezíská 10 bodů. Namísto toho získá na konci hry, po započtení luk a nedokončených území, ale před započtením jakýchkoli jiných výsledků, například výsledků krále a loupeživého rytíře, bonus 10 % (nebo 10 bodů, podle toho, která hodnota je vyšší) k celkovým bodům. Navíc každý hráč, který nezíská převahu, může získat 2 body za každý žeton, který vlastní. (@kissybooboo)

Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 24
Trad c1 tile 01.jpg 1× 
Trad c1 tile 02.jpg 1× 
Trad c1 tile 03.jpg 1× 
Trad c1 tile 04.jpg 1× 
Trad c1 tile 05.jpg 1× 
Trad c1 tile 06.jpg 1× 
Trad c1 tile 07.jpg 1× 
Trad c1 tile 08.jpg 1× 
Trad c1 tile 09.jpg 1× 
Trad c1 tile 10.jpg 1× 
Trad c1 tile 11.jpg 1× 
Trad c1 tile 12.jpg 1× 
Trad c1 tile 13.jpg 1× 
Trad c1 tile 14.jpg 1× 
Trad c1 tile 15.jpg 1× 
Trad c1 tile 16.jpg 1× 
Trad c1 tile 17.jpg 1× 
Trad c1 tile 18.jpg 1× 
Trad c1 tile 19.jpg 1× 
Trad c1 tile 20.jpg 1× 
Trad c1 tile 21.jpg 1× 
Trad c1 tile 22.jpg 1× 
Trad c1 tile 23.jpg 1× 
Trad c1 tile 24.jpg 1× 
Celkem žetonů: 20
Token Wine C1.png 9× 
Token Wheat C1.png 6× 
Token Cloth C1.png 5× 

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.


 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Plátěný sáček není součástí Big Box a proto je v seznamu vynechán. Původní vysvětlení použití plátěného sáčku je následující: Z technických důvodů mohou mít kartičky základní hra a rozšíření mírně odlišné barvy. Pokud by tomu tak bylo, mohou být kartičky vytaženy ze sáčku.
 2. 2.0 2.1 Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V původní pravidlech je napsáno: „12 nových figurek v 6 barvách (pro každého hráče stavitel a selátko)“. V pravidlech Big Box již stavitel a selátko nejsou považováni za družiníky, což má pro jejich použití velký počet důsledků. Toto pravidlo také mění vydání RGG vydání Big Box.
 3. Výklad pravidel komunitou Ne všechny verze jsou dodávány s plátěným sáčkem.
 4. Výklad pravidel komunitouVšimněte si, že na druhé kartičce cesta končí u domu; nejedná se o hostinec (není zde jezero).
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta není v českých návodech.
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato odrážka není v českých pravidlech.

  Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V návodu Big Box od RGG je toto pravidlo obsaženo v části Princezna a drak.

 7. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tento bod je pouze v českých návodech.
 8. Výklad pravidel komunitou Jak bylo uvedeno výše, stavitel není považován za družiníka, pro počítání převahy se nepočítá.
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud je město se zbožím dokončeno přiložením kartičky opatství (Opatství a starosta), jsou žetony zboží přiděleny hráči který položil kartičku opatství? Odpověď: Ano, když hráč dokončil město.
 10. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V anglickém návodu od RGG pro Big Box 1 byl sedlák červeného hráče zobrazen jako stojící.