Halflingen (Halflings)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Halflings and the translation is 100% complete.
Other languages:
Halfling 1 C2 Tile 09.png Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp. Halfling 2 C2 Tile 07.png
Halflings C1 Spielbox Tile 09.jpgLees de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
Halflingen (Halflings) Halflingen (Halflings)
Halflings C1 Cundco Tile 07.jpg
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Algemene informatie en opmerkingen

Stanstableau
Halflingen I markering
Halflingen II markering

Halflingen (Halflings) werd oorspronkelijk in 2020 uitgegeven door Hans im Glück.

Deze mini-uitbreiding bevat de tegels van twee mini-uitbreidingen die in 2014 werden uitgegeven. De tegels gemarkeerd met Symbol Halflings1 C2.png komen overeen met de versie die uitgegeven werd door het Spielbox magazine (www.spielboxshop.de), de tegels gemarkeerd met Symbol Halflings2 C2.png komen uit een andere versie die oorspronkelijk alleen exclusief verkrijgbaar was bij www.cundco.de.

De Halflingen 1e editie van deze mini-uitbreiding werd uitgegeven in 2014.

Deze uitbreiding is ontwikkeld voor het basisspel van Carcassonne. Alle basis spelregels zijn van kracht, aangevuld met de spelregels voor deze uitbreiding. Je kunt deze uitbreiding – op eigen risico – ook met andere uitbreidingen combineren, er zijn namelijk geen offciële regels voor deze combinaties.

Speelmateriaal

 • 24 nieuwe “halfgrote” driehoekige landtegels
Voorbeelden van de nieuwe halfgrote, driehoekige landtegels met verschillende projecten
Deze uitbreiding bevat 4 tegels met symbolen van Uitbr. 9 - Schapen en Heuvels Uitbr. 9 - Schapen en Heuvels en Mini #7 - De Graancirkels Mini #7 - De Graancirkels

Spelregels

Voorbereiding

Speel je deze uitbreiding voor het eerst, schud dan alle driehoekige tegels (behalve die met symbolen van andere uitbreidingen) gedekt door elkaar. Elke speler trekt 3 driehoekige tegels, bekijkt ze en legt ze gedekt voor zich neer.

Heb je deze uitbreiding al eerder gespeld, dan kun je deze versie spelen: Leg alle driehoekige tegels open op tafel. Bepaal welke speler gaat beginnen. De speler die als laatste aan de beurt is kiest een tegel en legt die gedekt voor zich neer. De rest van de spelers doet, tegen de klok in, hetzelfde totdat iedereen 3 tegels getrokken heeft. De resterende driehoekige tegels gaan terug in de doos. Als je wilt kun je (afhankelijk van het aantal spelers) ook met meer driehoekige tegels spelen.

Spelverloop

1. Landtegel leggen

In plaats van een gewone landtegel te trekken en aan te leggen kun je er ook voor kiezen om één van je driehoekige tegels aan te leggen. Het aanleggen van de halfgrote tegels volgt de spelregels van het basisspel van Carcassonne, wat betekent dat tenminste één zijde van de tegel het landschap van het speelveld van bestaande tegels moet voortzetten. De lange zijde van de driehoekige tegel mag nooit langs een normale tegel gelegd worden om het landschap voort te zetten. Je mag een halfgrote tegel echter wel naast een andere halfgrote tegel leggen mits het landschap doorloopt.

Voorbeeld 1: Twee voorbeelden van het aanleggen van een halfgrote tegel.
Voorbeeld 2: Een halfgrote tegel mag niet op deze manier worden aangelegd.

Einde van het spel [1]

Het spel eindigt direct aan het einde van de beurt waarin de laatste normale (niet halfgrote) landtegel is gelegd. Als spelers nog ongebruikte halfgrote tegels voor zich hebben liggen, mogen die niet meer aangelegd worden.

2. Een meeple zetten

Nadat je een halfgrote tegel hebt aangelegd, mag je volgens de spelregels van het basisspel een meeple op je tegel zetten.

Je mag ook een meeple zetten als er al een meeple op een aangrenzende halfgrote tegel staat. [2] [3]

Voorbeeld: Twee meeples mogen op twee aangrenzende driehoekige tegels staan.
3. Puntentelling afhandelen

Als je een project met halve tegels afbouwt, vindt de puntentelling volgens de gebruikelijke spelregels plaats maar wordt gekeken naar bezette vakken en niet naar individuele tegels. [4]

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Hoe moeten we bij de puntentelling van een stad of weg omgaan met een vak waar twee halflingen liggen?

Antwoord: De halflingen tellen als één bezet vak (plaats). [Merk op dat vakken die bezet worden door één of twee halflingen gelijkwaardig geacht worden aan een normale tegel. -ed.] (1/2021)

> Wegen en steden

Zoals in de spelregels van het bassispel staat vermeld, mogen afgebouwde steden geen gaten bevatten. In dit geval betekent dit dat ze noch vierkante, noch driehoekige gaten mogen bevatten. Voor wegen geldt dezefde regel: een weg met een driehoekig gat geldt als niet afgebouwd.

Voorbeeld 1: Deze "stad" met een driehoekig gat is niet afgebouwd, aangezien een stad niet afgebouwd kan zijn als er een gat in zit. In feite staan er op de afbeelding 3 afzonderlijke onafgebouwde steden.
Voorbeeld 2: Deze stad met driehoekige tegels is afgebouwd en kan geteld worden. Er zitten geen driehoekige (of vierkante) gaten in.

Het tellen van een afgebouwde stad of weg volgt de gebruikelijke spelregels en elke driehoekige tegel telt mee als een normale tegel.

Voorbeeld 3: Rood legt een Halfling aan en bouwt zijn stad af. Hij krijgt 8 punten, aangezien de twee driehoekige tegels als één normale tegel geteld worden. Voor de puntentelling bestaat de stad uit drie normale tegels en 1 wapen.
Voorbeeld 4: Blauw legt een Halfling aan en bouwt zijn weg af. Hij krijgt 4 punten, aangezien de twee driehoekige tegels als één normale tegel geteld worden. Voor de puntentelling bestaat de weg uit vier normale tegels.

> Kloosters

Een driehoekige tegel die een klooster omringt wordt op dezelfde manier geteld als een normale landtegel (je krijgt er 1 punt voor en hij kan het klooster afbouwen). De driehoekige tegel hoeft niet aan de tegel met het klooster zelf te grenzen om het af te bouwen.

Als er twee driehoekige tegels gelegd zijn in plaats van een normale landtegel, krijg je toch maar 1 punt voor het bezette vak. [5]

Voorbeeld 5: In alle drie de voorbeelden is het klooster afgebouwd en krijg je 9 punten.
Eindtelling

> Kloosters

Aan het einde van het spel krijg je voor een onafgebouwd klooster 1 punt voor het bezette vak met de kloostertegel en 1 punt voor elk aangrenzend vak dat bezet is.

Eindtelling voorbeeld 1: Blauw krijgt 6 punten voor zijn klooster:
 • 1 punt voor het vak waar het klooster ligt, zelfs als hier twee driehoekige tegels liggen
 • 1 punt voor elk aangrenzend vak waar een vierkante tegel ligt
Rood krijgt 5 punten voor zijn klooster:
 • 1 punt voor het vak waar het klooster ligt
 • 1 punt voor elk aangrenzend vak ongeacht of er 1 of 2 driehoekige tegels, of een vierkante tegel ligt

> Weiden

Driehoekige gaten in het landschap hebben gevolgen voor de puntentelling voor weiden. Driehoekige gaten onderbreken de weide en vormen grenzen. (1/2021)

Eindtelling voorbeeld 2: De meeples bezetten twee afzonderlijke weiden:
 • Rood en blauw delen de linker weide en krijgen er elk 3 punten voor
 • Rood ligt alleen in de rechter weide en krijgt daar 3 punten voor

Tegels met symbolen van uitbreidingen

De volgende drie tegels hebben symbolen van de 9e uitbreiding Schapen en Heuvels Schapen en Heuvels waarvan de regels van toepassing zijn. De spelregels van tegel 1 en 2 kunnen zonder aanvullend speelmateriaal toegepast worden. Om de schapen op tegel 3 te kunnen gebruiken heb je speelmateriaal nodig dat bij de 9e uitbreiding zit.

Halflings C2 Tile Features Hills And Sheep.png

1 Wijngaard | Als een klooster wordt afgebouwd en geteld, krijgt de eigenaar 3 punten extra voor elke wijngaard die op de tegels in de omgeving van het klooster (de tegel met het klooster en de 8 vakken daaromheen) staat afgebeeld. [6]

2 Heuvel | Als je de driehoekige tegel met de heuvel wilt aanleggen, trek je volgens de spelregels van de 9e uitbreiding een gewone landtegel en schuift die onder de heuveltegel. Het open driehoekige vak kan later opgevuld worden door nog een halve tegel te leggen. De heuvel geldt voor het hele vak en dus ook voor een eventuele tweede driehoekige tegel. Als je een meeple hebt op een project met een heuvel, wordt een gelijkspel op dat project bij de puntentelling in jouw voordeel beslist.

3 Schapen | Je krijgt 3 punten voor de schapen op deze tegel als je jouw kudde naar de stal drijft. [7] Een wolf kan deze schapen niet wegjagen. [8]


De tegel waarop de graancirkel staat afgebeeld werkt anders dan de normale graancirkeltegels (zie Mini #7 - De Graancirkels Mini #7 - De Graancirkels).

Halflings C2 Tile Features Crop Circles.png

4 Graancirkel | Met de graancirkeltegel speel je een normale beurt. [9] Daarna bepaal je een soort meeple (ridder, struikrover of boer) en één van de volgende acties die alle spelers (inclusief jijzelf) moet uitvoeren, te beginnen met de speler links van jou:

Iedere speler... [10]

A) ... mag een meeple uit zijn voorraad nemen en die bij een andere eigen meeple van die soort op dezelfde landtegel zetten. [11]

OF

B) ... moet een van zijn eigen meeples van de gekozen soort van een landtegel verwijderen en terug in voorraad nemen.

Als een speler geen meeples van de aangegeven soort heeft, kan hij noch A, noch B uitvoeren.

Gewijzigde spelregels

De spelregels voor de Halflingen zijn een bron van controverse geworden dankzij de vele gaten en conclusies die aan de spelers zijn overgelaten.

De spelregels geven alleen uitleg over het speciale geval van de kloosters. De spelregels uit 2014 vermelden niet eens hoe wegen en steden geteld moeten worden terwijl de spelregels uit 2020 slechts aangeven dat afgebouwde wegen en steden met driehoekige tegels volgens de gebruikelijke spelregels geteld worden.

Het gebrek aan informatie over de telling van wegen en steden leidde in 2014 tot de interpretatie dat ze volgens hetzelfde principe als bij de kloosters vermeld stond geteld moesten worden waarbij twee driehoekige tegels in hetzelfde vierkante vak als één tegel geteld werden. Deze aanname kan gevolgen hebben bij het combineren met andere uitbreidingen aangezien driehoekige tegels in sommige gevallen niet als afzonderlijke tegels gezien zouden worden.

 • Puntentelling van projecten met de spelregels uit 2014:
  • Wegen en steden worden geteld op basis van het aantal vierkante tegels (2 driehoekige tegels tellen voor 1 vierkante tegel)
  • Kloosters worden geteld op basis van de vierkante vakken met tegels (2 driehoekige tegels tellen voor 1 vierkante tegel) - Kloosters leveren maximaal 9 punten op

De verhelderingen uit 10/2015 hadden gevolgen voor de puntentelling van steden en wegen (elke driehoekige tegel zou vanaf dan apart meegeteld worden), maar verandert hoe kloosters geteld moeten worden aangezien elke tegel ook bij kloosters apart mee zou tellen. Een klooster zou dan tot wel 18 punten op kunnen leveren aangezien je zoveel Halflingen in de vakken die bezet wordt door het klooster en de 8 aangrenzende vakken kunt proppen. Deze verhelderingen hadden betrekking op de combinatie met sommige, maar niet alle, andere uitbreidingen en leverden wel hints op om naar analogie ook andere aan te pakken (waar nodig aangevuld met huisregels). Ze zouden nu ook behoorlijke gevolgen hebben bij de combinatie met andere uitbreidingen aangezien de driehoekige tegels nu als afzonderlijke tegels zouden gelden. (Dubbele tegels gelden immers ook als afzonderlijke tegels, waarmee ook aanvullende aanpassing aan de manier waarop sommige uitbreidingen samenwerken nodig was).

 • Puntentelling van projecten met de verhelderingen van 10/2015:
  • Wegen en steden worden geteld op basis van het aantal afzonderlijke tegels (vierkant, driehoekig of dubbel)
  • Kloosters worden geteld op basis van het aantal afzonderlijke tegels (vierkant, driehoekig of dubbel) - Kloosters leveren maximaal 18 punten op

De heruitgave van Halflingen voor Carcassonne II, later in 2020, bevatte spelregels die vergelijkbaar waren met die uit 2014. Er was een korte uitleg hoe wegen en steden geteld moesten worden en de spelregels voor de kloosters deden een stap terug ten opzichte van de verheldering uit 10/2015, terug naar de oorspronkelijke uit 2014. De verhelderingen uit 10/2015 waren nog steeds van toepassing met uitzondering van de puntentelling van kloosters (en derhalve analoog hieraan ook van Duitse burchten).

 • Puntentelling van projecten met de spelregels van 2020 + verhelderingen van 10/2015:
  • Wegen en steden worden geteld op basis van het aantal afzonderlijke tegels (vierkant, driehoekig, dubbel)
  • Kloosters worden geteld op basis van het aantal vierkante vakken met tegels (vierkant, driehoekig of dubbel) - Kloosters leveren maximaal 9 punten op

In 1/2021 werd een nieuwe set verhelderingen beschikbaar gesteld die bevestigde dat de eerdere verhelderingen uit 10/2015 achterhaald waren en dat dezelfde principes van toepassing zijn op de puntentelling van wegen, steden en kloosters. De principes uit 2014 horen dus algemeen toegepast te worden.

 • Puntentelling van projecten met de verhelderingen van 1/2021:
  • Wegen en steden worden geteld op basis van het aantal bezette vakken (2 driehoekige tegels gelden als 1 bezet vierkant vak)
  • Kloosters worden geteld op basis van het aantal vierkante vakken met tegels (vierkant, driehoekig of dubbel) - Kloosters leveren maximaal 9 punten op
  • Aanvullend dienen alle uitbreidingen in hun spelmechanismes te kijken naar bezette vakken: verzetten van de draak, bereik van de toren, vliegtuigen, Duitse burchten...

De volgende tabel geeft een samenvatting van de ontwikkeling van de spelregels en de consequenties daarvan.

Bijgewerkte spelregels
Project Tegel die een vak bezet C1 spelregels uit 2014 Verhelderingen uit 10/2015 C2 spelregels uit 2020 Verhelderingen uit 1/2021
Definitieve C1 spelregels Definitieve C2/C3 spelregels
Weg / Stad   Geteld per tegel Geteld per tegel Geteld per tegel Geteld per bezet vak
1 vierkante tegel 1 tegel 1 tegel 1 tegel 1 tegel → 1 bezet vak
1 driehoekige tegel 1 tegel (1) 1 tegel 1 tegel 1 tegel → 1 bezet vak
2 driehoekige tegels 2 tegels → geldt als 1 tegel (1) 2 tegels 2 tegels 2 tegels → 1 bezet vak
1 deel van dubbele tegel n.v.t. (2) 1 tegel 1 tegel (3) 1 tegeldeel → 1 bezet vak (6)
Klooster   Tellen per bezet vak Tellen per tegel Tellen per bezet vak Tellen per bezet vak
1 vierkante tegel 1 tegel → 1 bezet vak 1 tegel 1 tegel → 1 bezet vak 1 tegel → 1 bezet vak
1 driehoekige tegel 1 tegel → 1 bezet vak 1 tegel (4) 1 tegel → 1 bezet vak 1 tegel → 1 bezet vak
2 driehoekige tegels 2 tegels → 1 bezet vak 2 tegels (4) 2 tegels → 1 bezet vak 2 tegels → 1 bezet vak
1 deel van dubbele tegel n.v.t. (2) 1 tegel (4) 1 tegel → 1 of 2 bezet(te) vak(ken) (5) 1 tegeldeel → 1 bezet vak
 • Noten:
  • (1) Er was geen expliciete vermelding in de spelregels. Aangenomen werd dat driehoekige tegels die in hetzelfde vak lagen, net als bij de puntentelling voor kloosters, voor 1 tegel telden. Dit kan het resultaat zijn van een verkeerde interpretatie.
  • (2) Dubbele tegels werden pas een jaar later uitgegeven en dus is er in de spelregels van 2014 niet in voorzien.
  • (3) Wordt in de spelregels niet behandeld, maar in lijn met de interpretatie van de spelregels van 2020 en de verheldering van 10/2015.
  • (4) Driehoekige en dubbele tegels werden bij kloosters als afzonderlijke tegels geteld.
  • (5) Wordt in de spelregels niet behandeld, maar deze wijziging komt overeen met het tellen van een klooster per bezet vak uit 2020. Hiermee wordt de verheldering van 10/2015 deels tenietgedaan.
  • (6) Uitzondering alleen voor C2: Wegen op Leipzig-tegels worden als 1 tegel geteld, zelfs als die zich over twee vakken uitstrekt.

Andere uitbreidingen

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over combinaties met andere Carcassone-uitbreidingen.

Algemene overwegingen:

Interpretatie uit de gemeenschap Als een Halfling-tegel naast een driehoekig gat ligt, telt de Halfling-tegel voor één tegel (één bezet vak). Als twee Halfling-tegels samen een vierkant vormen, tellen ze ook als één enkele tegel (één bezet vak). Dit is van belang bij het tellen van kloosters, steden, wegen, de jacht van de Onbekend speelstuk draak, het leggen van Pest-fiches, vliegen met Vliegtuigen, enz. (10/2014; bijgewerkt 1/2021) [12]

Interpretatie uit de gemeenschap Als algemene spelregel werd bevestigd dat alle mechanismes toegepast moeten worden met inachtneming van een raster van vierkante vakken, dus dat puntentellingen en bereiken rekening houden met dergelijke vakken. Als gevolg hiervan:

 • Worden tegels afzonderlijk aangelegd volgens de gebruikelijke spelregels (alle effecten die veroorzaakt worden door het trekken of aanleggen van de tegel volgen de gebruikelijke spelregels).
 • Speelstukken en fiches worden volgens de gebruikelijke spelregels gezet.
 • Het raster van vierkante vakken wordt als referentiekader gebruikt bij het bepalen van omliggend zijn, puntentelling voor project/bonus/speelstuk, verplaatsen van speelstukken/fiches, bereik van acties en vliegbanen. De spelregels die betrekking hebben op normale vierkante tegels moeten gelezen worden alsof ze effect hebben op alle tegels in een specifiek vierkant vak:
  • Daarmee zijn ze één-op-één gelijkwaardig aan vierkante tegels.
  • Dit heeft effect op één of twee driehoekige tegels in een vierkant vak die daarmee als één bezet vak worden gezien. Om praktische redenen word(t)(en) de driehoekige tegel(s) die het vak bezet(ten) als één tegel gezien.
  • Dit heeft ook effect op een dubbele tegel als één van beide helften een bepaald vierkant vak bezet.
 • Het zetten van speelstukken of leggen van fiches gaat op basis van tegels, maar alle verplaatsingen volgen het raster van vierkanten (draak, vlooienfiches)
 • Speelstukken/fiches/symbolen die gevolgen hebben voor een (vierkante) tegel hebben dat effect op alle tegels die hetzelfde vierkante vak delen/overlappen (draak, fee, vlooienfiches, kleine gebouwen, heuvels...)

Interpretatie uit de gemeenschap Zowel voor het bepalen of een klooster is afgebouwd als voor de puntentelling, kijken we naar de omliggende vakken: alle omliggende vakken moeten bezet zijn, of dat nu door een vierkante tegel is of door één of twee Halfling-tegels. Er mogen dus geen onbezette omliggende vierkante vakken zijn. Deze benadering wordt bij wijze van extrapolatie ook gehanteerd voor projecten die op kloosters lijken: alle kloosterachtige gebouwen (abdijen, cultusplaatsen, Japanse gebouwen, Duitse kloosters, Nederlandse & Belgische kloosters, Darmstadt-kerken), tuinen en Duitse burchten.

Interpretatie uit de gemeenschap Deze geometrische verandering van tegels impliceert een verschuiving en telkens wanneer we met omringende tegels te maken hebben, moeten we rekening houden met alle tegels die op het aangrenzende vak rond dat project gepropt liggen. Daaronder vallen, bijvoorbeeld, de circustelling, het zetten van artiesten, de wachttorentelling, het afbouwen van badhuizen, meeple strikken door de Vodyanoy-tegel, de puntentelling van Baba Yaga's Hut (hoewel die al rekening houdt met lege vakken), de bonus voor de Darmstadt-kerk alsmede het leengoed van burchten.

Interpretatie uit de gemeenschap HiG geeft tot op heden geen gedetailleerde verhelderingen over de interacties met de Halflingen. Halflingen combineren met andere uitbreidingen is dus "op eigen risico van de spelers". In dergelijke gevallen zullen er dus huisregels moeten worden afgesproken die kunnen worden toegepast. De meest recente verhelderingen bieden echter een goede basis om de kwesties uit het verleden met zowel driehoekige als dubbele tegels op een consistente manier op te lossen.

Laten we eens naar een aantal combinaties kijken waarbij de hierboven uitgelegde principes worden toegepast:

Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de JonkvrouwUitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw - De Draak gaat op jacht! [13]

Interpretatie uit de gemeenschap De draak beweegt volgens het raster van vierkante vakken en heeft invloed op alle tegels die het vak waarop hij staat overlappen.
Interpretatie uit de gemeenschap De draak vreet alle getroffen speelstukken op een vierkante tegel, één of twee driehoekige tegels in hetzelfde vierkante vak of de volledige dubbele tegel.

Voorbeeld: De draak beweegt en telt daarbij vierkante vakken. Hij landt op specifieke tegels, maar heeft ook effect op alle tegels die het vak waar hij staat overlappen (zoals in stap 2). Hij slaat onderweg driehoekige gaten over (zoals in stap 4).

Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de JonkvrouwUitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw - Fee bescherming [14]

Interpretatie uit de gemeenschap De fee beschermt de tegels die het vak waar ze staat overlappen net zoals de actieradius van de draak. De fee kan dus één vierkante tegel, één of twee driehoekige tegels in hetzelfde vierkante vak of een volledige dubbele tegel beschermen.

Uitbr. 4 - De TorenUitbr. 4 - De Toren - Bereik van de toren [13]

Interpretatie uit de gemeenschap Als een vierkant vak binnen bereik ligt, mag de toren een meeple gevangen nemen op de tegels die dit vak overlappen. De toren kan dus een meeple gevangen nemen die op een vierkante tegel staat, op één of twee driehoekige tegels of op een volledige dubbele tegel.

Voorbeeld: De afbeelding laat zien welke tegels geraakt worden door de toren door met verschillende kleuren groen aan te geven welke tegels bij een bereik van 1 of 2 geraakt worden. Het bereik houdt rekening met vierkante vakken. De toren mag meeples gevangen nemen van elk van de tegels die de binnen bereik vallende vierkante vakken overlappen, ongeacht of dat vak bezet wordt door een vierkante tegel of door 1 of twee driehoekige tegels, zoals hier het geval is.

Uitbr. 5 - Burgemeesters & AbdijenUitbr. 5 - Burgemeesters & Abdijen - Deel 1: Abdij leggen en tellen [15]

Interpretatie uit de gemeenschap Een abdij mag gelegd worden als er aan één van de zijden een halve tegel ligt, zelfs als er een driehoekig gat aan een van de zijden is. Zie de verhelderende afbeeldingen hieronder. (3/2015)

Voorbeeld 1: De abdij mag hier gelegd worden, aangrenzend aan een zijde van een halve tegel
Voorbeeld 2: Ook hier mag de abdij gelegd worden, zelfs als er naast de aangrenzende halve tegel een gat is opengelaten
Opmerking bij voorbeeld 2: het leggen van de abdij is toegestaan omdat de halve tegel het vak van een gewone landtegel bezet en het bestaande gat, gearceerd aangegeven, niet meetelt

Interpretatie uit de gemeenschap Abdijen horen de officiële spelregels voor de puntentelling voor kloosters te volgen.

Uitbr. 5 - Burgemeesters & AbdijenUitbr. 5 - Burgemeesters & Abdijen - Deel 2: Herenboerderij zetten [13]

Interpretatie uit de gemeenschap Een herenboerderij mag op een kruising van vier vierkante vakken die volledig bezet zijn door weiden gezet worden. Er mogen geen gaten in de vier hoeken zijn. (1/2021)

Voorbeelden met vierkante en driehoekige tegels:
 • A: In dit geval kan de herenboerderij wel gezet worden
 • B: In deze gevallen kan de herenboerderij niet gezet worden

Interpretatie uit de gemeenschap De hoeken mogen bezet worden door vierkante tegels, één of twee driehoekige tegels of dubbele tegels.

Voorbeelden met driehoekige en (de lange zijde van) dubbele tegels:
 • A: In deze gevallen mag een herenboerderij gezet worden
 • B: In deze gevallen mag GEEN herenboerderij gezet worden
Voorbeelden met driehoekige en (de korte zijde van) dubbele tegels:
 • A: In deze gevallen mag een herenboerderij gezet worden
 • B: In deze gevallen mag GEEN herenboerderij gezet worden
 • Opmerking: De verhelderingen over driehoekige en dubbele tegels van 1/2021 hebben, in bepaalde gevallen, voorrang op het oorspronkelijke vereiste van een kruispunt van vier tegels om een herenboerderij te mogen zetten zoals oorspronkelijk gedefinieerd voor vierkante tegels. Uiteindelijk mag, ongeacht de vorm van de tegels, een herenboerderij alleen gezet worden op een kruising die volledig bezet wordt door tegels, net als wanneer er vier normale vierkante tegels zouden liggen.

Uitbr. 5 - Burgemeesters & AbdijenUitbr. 5 - Burgemeesters & Abdijen - Deel 3: Puntentelling van de herenboerderij [16]

Interpretatie uit de gemeenschap Een herenboerderij kan alleen gezet worden op een kruising zonder gaten (driehoekig of vierkant) waardoor de herenboerderij in één weide gezet wordt en de puntentelling zoals gebruikelijk plaatsvindt.

Uitbr. 6 - Graaf, Koning en ConsortenUitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten - Puntentelling van cultusplaatsen [17]

Interpretatie uit de gemeenschap Met het oog op de consistentie dienen cultusplaatsen de officiële regels zoals die bepaald zijn voor de puntentelling van kloosters te volgen.

Uitbr. 8 - Bruggen, Burchten & BazaarsUitbr. 8 - Bruggen, Burchten & Bazaars - Bruggen bouwen [18]

Interpretatie uit de gemeenschap Een brug mag op een tegel geplaatst worden mits hij op weiden staat. Dit vertaalt zich naar een vak dat bezet wordt door twee driehoekige tegels (maar niet met slechts één driehoekige tegel). De brug telt als één wegdeel.

Mini #1 - De VliegtuigenMini #1 - De Vliegtuigen - Vliegafstand en landing [13]

Interpretatie uit de gemeenschap Het vliegtuig volgt het raster van vierkante vakken om zijn baan en afstand te bepalen. Zodra bekend is om welke vierkant vak het gaat, mag de meeple op elk onafgebouwd project op één van de tegels die dat vak overlapt gezet worden. Er kan dus gekozen worden voor een project op een vierkante tegel, één of twee driehoekige tegels in hetzelfde vierkante vak of de volledige dubbele tegel.

Voorbeeld 1: Deze afbeelding laat zien hoe met vierkante tegels en gaten wordt omgegaan bij het bepalen van de vliegafstand voor een horizontale vlucht. Dit voorbeeld volgt de officiële spelregels.
Voorbeeld 2: Deze afbeelding laat zien hoe het vliegtuig op een vierkante of driehoekige tegel kan landen dat een bepaald vak bezet bij een horizontale vlucht.
Voorbeeld 3: Deze afbeelding laat zien hoe het vliegtuig op een vierkante of driehoekige tegel kan landen dat een bepaald vak bezet bij een gegeven vliegafstand en een diagonale vlucht.
Voorbeeld 4: Deze afbeelding laat zien hoe het vliegtuig op een vierkante of driehoekige tegel kan landen dat een bepaald vak bezet bij een gegeven vliegafstand en een diagonale vlucht.
Voorbeeld 5: Deze afbeelding laat zien hoe het vliegtuig op een vierkante of driehoekige tegel kan landen dat een bepaald vak bezet bij een gegeven vliegafstand en een diagonale vlucht.

Kloosters in DuitslandKloosters in Duitsland / Kloosters in Nederland & BelgiëKloosters in Nederland & België / Japanse GebouwenJapanse Gebouwen - Puntentelling voor een abt

Interpretatie uit de gemeenschap Bijzondere kloosters nemen voor de puntentelling bezette vierkante vakken in beschouwing, ongeacht de tegels waarmee die bezet zijn. [19]

Voorbeeld: Rood krijgt 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8 punten voor zijn/haar abt:
 • 1 punt voor de kloostertegel
 • 2 punten voor de vertikale kolom boven de kloostertegel (1 punt voor elk bezet vak)
 • 2 punten voor de vertikale kolom onder de kloostertegel (1 punt voor elk bezet vak, waarvan één met een driehoekige tegel)
 • 2 punten van de horizontale rij links van de kloostertegel (1 punt voor elk bezet vak, waarvan er één bezet wordt door twee driehoekige tegels)
 • 1 punt van de horizontale rij rechts van de kloostertegel (1 punt voor het vak dat bezet wordt door één enkele driehoekige tegel)

Burchten in DuitslandBurchten in Duitsland - Afbouwen van Duitse burchten [20]

Interpretatie uit de gemeenschap Een Duitse burcht is 2 punten waard voor de tegel met de Duitse burcht plus 1 punt per omliggend bezet vak (ongeacht of ze bezet worden door vierkante of driehoekige tegels). De puntentelling neemt alle bezette vakken in beschouwing.

Voorbeeld: Deze Duitse burcht levert 12 punten op:
 • 2 punten voor de tegel met de Duitse burcht
 • 1 punt voor elk aangrenzend bezet vak

Kleine GebouwenKleine Gebouwen - Gebied waarop het Kleine gebouw effect heeft [21]

Interpretatie uit de gemeenschap Een klein gebouw heeft effect op alle tegels die het vak waar deze op ligt overlappen. Deze overweging volgt uit het feit dat twee driehoekige tegels bij de puntentelling als één enkele tegel worden geteld.

De PestDe Pest - Verspreiding van de pest [22]

Interpretatie uit de gemeenschap Vlooienfiches die op een tegel liggen hebben invloed op het hele vierkante vak waar ze liggen.
Interpretatie uit de gemeenschap Vlooienfiches worden volgens het raster van vierkanten verplaatst, onafhankelijk van de tegels waarmee elk vierkant vak belegd is. [23]

Voorbeeld: Op deze afbeelding zie je een met groen aangegeven aaneengesloten uitbraakgebied. Driehoekige gaten doorbreken die niet en beide driehoekige tegels in een vierkant worden getroffen door het vloooienfiche dat op één van beide gelegd wordt (het vlooienfiche treft het hele vierkante vak).

Tegelverdeling

Aantal tegels: 24 halve tegels

Halflingen I

Totaal aantal tegels: 12 halve
Halfling 1 C2 Tile 01.png ×1
Halfling 1 C2 Tile 02.png ×1
Halfling 1 C2 Tile 03.png ×1
Halfling 1 C2 Tile 04.png ×1
Halfling 1 C2 Tile 05.png ×1
Halfling 1 C2 Tile 06.png ×1
Halfling 1 C2 Tile 07.png ×1
(W)
Halfling 1 C2 Tile 08.png ×1
Halfling 1 C2 Tile 09.png ×1
Halfling 1 C2 Tile 10.png ×1
Halfling 1 C2 Tile 11.png ×1
Halfling 1 C2 Tile 12.png ×1
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature WaterTower C2.png

Halflingen II

Totaal aantal tegels: 12 halve
Halfling 2 C2 Tile 01.png ×1
Halfling 2 C2 Tile 02.png ×1
Halfling 2 C2 Tile 03.png ×1
Halfling 2 C2 Tile 05.png ×1
Halfling 2 C2 Tile 06.png ×1
Halfling 2 C2 Tile 07.png ×1
Halfling 2 C2 Tile 08.png ×1
Halfling 2 C2 Tile 09.png ×1
Halfling 2 C2 Tile 10.png ×1
Halfling 2 C2 Tile 11.png ×1
(W)
Halfling 2 C2 Tile 12.png ×1
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature WaterTower C2.png

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Officiële verheldering van de uitgever Dit gedeelte stond wel in de spelregels uit 2014 maar is in de spelregels van 2020 weggelaten.
 2. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze zin is een vertaling van de Duitse spelregels. De Engelse vertaling van HiG had een afwijkende betekenis, waarschijnlijk een vergissing: "Je mag ook een meeple op een aangrenzende driehoekige tegel zetten als er al een staat."
 3. Interpretatie uit de gemeenschap Deze opmerking geeft aan dat driehoekige tegels onafhankelijk zijn, ook al bevinden ze zich in dezelfde vierkante vak.
 4. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze zin is gebaseerd op de Duitse bewoording aangevuld met de verheldering van 1/2021.
  De Engelse versie heeft een andere betekenis, mogelijk door een vergissing: "Als je een project afbouwt door een halve tegel te leggen, worden de punten volgens de spelregels van het basisspel geteld."
 5. Interpretatie uit de gemeenschap De puntentelling van kloosters is derhalve gebaseerd op de vakken die bezet worden door de kloostertegel en door tegels (1 of 2) in de omliggende vakken. Het aantal tegels dat zo'n vak bezet doet niet terzake. Dit betekent dat je voor een klooster dat tijdens het spel afgebouwd wordt altijd 9 punten krijgt.
 6. Interpretatie uit de gemeenschap De bewoording is aangepast om de gevallen te omvatten die ontstaan zijn door de introductie van de halve tegels. In de oorspronkelijke bewoording wordt alleen gesproken van de 8 omliggende tegels, waarmee alleen spelregels voor vierkante tegels worden aangenomen: "Als een klooster wordt afgebouwd en geteld, krijgt de eigenaar 3 punten extra voor elke wijngaard die op de 8 tegels die het klooster omringen staat afgebeeld." Met de halve tegels kunnen er wel 16 aangrenzende tegels zijn. Bovendien, aangezien er ook een halve tegel is met een klooster en één met met een wijngaard die in hetzelfde vak gelegd kunnen worden, kan een wijngaard zich niet alleen op tegels in de omliggende vakken bevinden, maar ook op een tegel in hetzelfde vak als het klooster. De spelregels dienen met al deze gevallen rekening te houden.
  Voorbeeld 1: Blauw telt dit klooster op een driehoekige tegel die een vierkant vak deelt met een andere driehoekige tegel met een wijngaard. Blue krijgt 12 punten (9 voor het klooster en 3 voor de wijngaard).
  Voorbeeld 2: Blauw telt dit klooster op een driehoekige tegel met een wijngaard op een tegel in een omliggend vak. Blauw krijgt 9 punten (9 voor het klooster en 3 voor de wijngaard).
 7. Officiële verheldering van de uitgever De schapen op de tegel tellen elke keer dat een herder op de betreffende weide zijn schapen telt mee als "permanente" schaapfiches. (11/2014)
 8. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers We vervangen deze zin met een vertaling uit de Duitse versie. De Engelse bewoording is wat misleidend: "Een wolf kan je kudde niet uiteenjagen."
 9. Interpretatie uit de gemeenschap Voor de duidelijkheid gebruiken we een vertaling van de Duitse spelregels. De Engelse bewoording is als volgt: "Leg de driehoekige graancirkeltegel volgens de spelregels aan."
 10. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers We hebben een vertaling van de Duitse spelregels gebruikt. De Engelse spelregels bevatten een foutieve vertaling waarin staat:
  "Iedere speler moet ofwel ...
  A) ... een meeple uit zijn voorraad nemen en die naast een andere eigen meeple van deze soort op dezelfde landtegel zetten.
  OFWEL
  B) ... een van zijn eigen meeples van de gekozen soort van een landtegel verwijderen en terug in voorraad nemen."
 11. Interpretatie uit de gemeenschap De meeple moet bij een eigen meeple, dus op hetzelfde project op dezelfde tegel, gezet worden.
 12. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Na verschillende wijzigingen gelden de oorspronkelijke verhelderingen uit 10/2014 weer. De verhelderingen uit 10/2015 zijn nu verouderd zoals aangegeven in 1/2021.
  http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?topic=5021.0

 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 Template:Iconworld De verhelderingen uit 1/2021 dekken deze combinatie en de discrepantie met de verhelderingen uit 10/2015.
 14. Interpretatie uit de gemeenschap De verhelderingen uit 1/2021 dekken deze combinatie niet expliciet, dus passen we in dit geval het algemene principe toe om consistent te zijn met de werking van de draak.
 15. Interpretatie uit de gemeenschap Dit is een aangepaste versie van de spelregels voor de puntentelling van kloosters en de verhelderingen die gegeven zijn voor het leggen van abdijen met aangrenzende driehoekige tegels.
 16. Interpretatie uit de gemeenschap Dit is een gevolg van het zetten van de herenboerderij zoals aangegeven in de verhelderingen van 1/2021. De verhelderingen van 10/2015 stonden driehoekige gaten bij de kruising met een herenboerderij toe. De problemen die dit veroorzaakte met het doorlopen van de weide, zijn met de meest recente verhelderingen weggenomen.
 17. Interpretatie uit de gemeenschap Dit is een aangepaste versie van de puntentelling voor kloosters.
 18. Interpretatie uit de gemeenschap Dit is een aangepaste versie van de algemene principes. Er is geen expliciete verheldering voor deze combinatie.
 19. Officiële verheldering van de uitgever Een driehoekige tegel neemt de plaats in van een normale landschapstegel. Een driehoekig gat (gat van een halve tegel) in het speelveld onderbreekt de rij of kolom dus niet bij de puntentelling van Duitse en Nederlandse/Belgische kloosters. Alleen een gat van een volledige normale landschapstegel onderbreekt de rij of kolom. (3/2015)
  Interpretatie uit de gemeenschap Deze verheldering geldt ook voor Japanse gebouwen.
 20. Interpretatie uit de gemeenschap Er zijn geen expliciete verhelderingen over de puntentelling van Duitse burchten. Dit is een aanpassing van de puntentelling, rekening houdend met de puntentelling voor kloosters.
 21. Interpretatie uit de gemeenschap Er is geen officiële verheldering voor de interactie van Kleine Gebouwen met Halflingen buiten de gegeven algemene overwegingen.
 22. Interpretatie uit de gemeenschap Er zijn geen expliciete verhelderingen over de verspreiding van de pest na de verhelderingen van 10/2015. De toegepaste benadering combineert die van de draak en die van Duitse kloosters.
 23. Interpretatie uit de gemeenschap Gegeven de verhelderingen voor Duitse kloosters, lijkt het voor de hand te liggen dat een enkel driehoekig gat de verspreiding van de pest in die richting niet tegenhoudt, aangezien de aanwezigheid van de halfling nog steeds als een volledige tegel geldt en officieel geen gat is. (3/2015)