Kruhy v obilí

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Crop Circles (1st edition) and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎italiano • ‎čeština

Úvod

Kartičky rozšíření
Symbol rozšíření

Pravidla pro kruhy v obilí I a kruhy v obilí II jsou shodná.

V polích v okolí Carcassonne se objevují mysteriózní obrazce, které různými způsoby ovlivňují životy rytířů, sedláků či lupičů.

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Obsah

 • 6 kartiček krajiny s obrazci v obilí (Kruhy v obilí I)
 • 6 kartiček krajiny s obrazci v obilí (Kruhy v obilí II)

Pravidla hry

Příprava hry  

Nové kartičky krajiny zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Pravidla hry  

Pokud hráč táhne kartu s obrazcem v obilí, přiloží ji běžným způsobem do krajiny.
Poté může umístit běžným způsobem svoji figurku. Pokud dojde k uzavření některé části krajiny, tato se vyhodnotí. Kromě toho poté postupně každý hráč, počínaje hráčem po levici toho, který je na tahu, buď…

A) může umístit [1] jednu figurku ze své zásoby na část krajiny, kde již stojí alespoň jedna jeho figurka
     NEBO
B) musí vzít jednu figurku, která je již umístěna v krajině, zpět do své zásoby

Co je důležité:

 • Hráč, který je právě na tahu, musí nejdříve rozhodnout, kterou z akcí (A nebo B) budou všichni hráči provádět.
 • To, kterých figurek se akce bude týkat, určuje tažená kartička.
Obrazec „vidle“ - Akce se týká sedláků na loukách.
Obrazec „kyj“ - Akce se týká lupičů na cestách.
Obrazec „štít“ - Akce se týká rytířů ve městech.
 • Při akci A musí hráč vždy přidat svoji figurku tam, kde už se alespoň jedna jeho figurka stejného druhu nachází (sedláka k sedlákovi, lupiče k lupiči a rytíře k rytíři). [2]
 • Nemůže-li hráč tuto podmínku splnit, protože nemá v krajině žádnou figurku daného druhu, je přeskočen a akci dále provádí je hráč po jeho levici.
 • Hráč, který je právě na tahu, provede tuto akci navíc jako poslední. Poté je na tahu s běžným tahem další hráč. [3]
Příklad akce A)
 1. Červený táhne a umístí kartu s obrazcem "štít" a umístí na ni svou figurku. Vybere akci A. Každý hráč smí umísti jednoho svého rytíře (symbol štítu) k dalšímu svému rytíři v krajině.
 2. Zelený umístí svého rytíře ke dříve umístěnému rytíři.
 3. Modrý nemá v krajině žádného rytíře, nic nedělá.
 4. Červený umístí druhého rytíře k rytíři na právě umístěné kartě. Nesmí ho umístit do druhé části města na stejné kartičce, neboť v té žádného rytíře nemá. Mohl by také umístit rytíře do města vlevo nahoře.
Příklad akce B)
 1. Zelený táhne a umístí kartu s obrazcem "vidle" a umístí na ni svou figurku. Město se vyhodnotí, zelený dostane 6 bodů a vrátí si rytíře zpět do zásoby. Poté vybere akci B - každý hráč si musí vrátit zpět do zásoby jednoho sedláka (symbol vidlí).
 2. Modrý si vezme svého sedláka.
 3. Červený si vezme svého sedláka.
 4. Zelený nemá v krajině žádné sedláky - nemusí do své zásoby nic vracet.

Seznam kartiček

Kruhy v obilí I  

Celkem kartiček: 6

Crop C1 1 01.pngx1
Crop C1 1 02.pngx1
Crop C1 1 03.pngx1
Crop C1 1 04.pngx1
Crop C1 1 05.pngx1
Crop C1 1 06.pngx1 [4]

Kruhy v obilí II [5]

Celkem kartiček: 6 [6]

Crop C1 2 01.png x1
Crop C1 2 02.png x1
Crop C1 2 03.png x1
Crop C1 2 04.png x1
Crop C1 2 05.png x1
Crop C1 2 06.png x1

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek naleznete na této stránce.

 1. Icon World Black.png Všimněte si, že pravidla pro akci A jasně poukazují, že hráči se mohou rozhodnout, zda druhého družiníka umístí. Jinými slovy, hráč na tahu rozhodne, jaká akce se pomocí obrazce v obilí vykoná. Zda A) umístění nebo B) odebrání. Pokud hráč zvolí akci umístit, ostatní hráči mají při této akci možnost se rozhodnout zda svého družiníka umístí či nikoli. Pokud hráč v zásobě žádného družiníka nemá, je nucen zvolit „neumístit“ druhého družiníka. Pokud hráč na tahu zvolí akci odebrat, musí všichni hráči jednoho svého družiníka odebrat.
 2. Icon Open Book.png Každý družiník, kterého lze umístit do města, je považován za rytíře.
 3. Icon Open Book.png Po akci s obrazcem v obilí by měl aktivní hráč pokračovat v akcích čekajících v rámci jeho tahu. Jako je odebrání rytíře z obléhaného města pomocí klášteru (Kultovní místa, obléhání a tvořivost) nebo provedení druhé části dvojitého tahu (rozšíření 2 - Kupci a stavitelé). Po provedení všech nevyřízených akcí může pokračovat tah dalšího hráče.
 4. Icon Open Book.png Tři úseky cesty na této kartičce končí na křižovatce, i když na cestě nejsou žádné překážky. Se všemi křižovatkami se bez ohledu na ilustraci zachází stejně. Na této kartičce není jeden úsek cesty se třemi odbočkami. (5/2014)
 5. Icon Open Book.png Pole s obrazcem (žlutá oblast) jsou odlišná území, a proto oddělují části cest a luky. (1/2013)
 6. Icon World Black.png Tyto kartičky jsou obsaženy v rozšířeních Mini 1-6.