Katapult (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Catapult (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Katapult (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Catapult C1 Tile 06.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Toto rozšíření nebylo v dalších edicích publikováno.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Probíhá každoroční velký trh ve městě Carcassonne! Dorazili také potulní kejklíři a přivezli s sebou svoji nejnovější atrakci - gigantický katapult. S tím předvádějí různé kousky a vystřelují z něj všemožné věci. Ne vždy ale všechno vyjde tak, jak bylo naplánováno…

Úvod

Symbol Catapult C1.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Katapult Katapult v edici C1, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nelze hrát samostatně – budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními rozšířeními hry Carcassonne.


Novými prvky jsou:

 • Katapult
 • 4 různé akční žetony
 • Trhy

Herní materiál

 • 12 kartiček krajiny s trhem
 • 24 žetonů katapultu - 6 žetonů čtyř různých typů
 • 1 katapult ze dřeva
 • 1 měřítko

Pravidla

Příprava hry  

12 nových kartiček krajiny dobře zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Katapult a měřítko prozatím položte stranou. Každému hráči rozdejte jeden žeton katapultu od každého druhu, tedy tyto čtyři:

Přiložení kartičky  

Hra probíhá podle běžných pravidel. [1] [2]

Trh

Feature Fair C1.png
trh

Pokud některý z hráčů vytáhne a přiloží kartičku krajiny s trhem. [3] Kartičku s trhem hráč přiloží do krajiny stejně jako kteroukoli jinou kartičku a běžným způsobem provede celý svůj tah. Poté je hra přerušena a proběhne zvláštní kolo katapultu.

Hráč, který byl právě na tahu, si vybere jeden druh žetonu katapultu a tento žeton katapultem vystřelí. Poté všichni ostatní hráči, postupně, po směru hodinových ručiček, si vezmou tento stejný druh žetonu ze své zásoby a také jej vystřelí. Každý hráč má pouze jeden pokus.
Cat C1 Catapult.png
katapult

Efekty jednotlivých žetonů katapultu jsou popsány níže.

Po vyhodnocení kola katapultu si hráči vezmou vystřelené žetony katapultu zpět k sobě. Hra pak pokračuje běžným způsobem. Na tahu je hráč po levé ruce hráče, který přiložil kartičku krajiny s trhem.

Žetony katapultu

Dortová bitva – trefte figurky
Token Catapult KnockOut C1.png
žeton dortová bitva

Cílem je trefit figurky spoluhráčů, které jsou umístěny v krajině. [4] Pokud je figurka trefena (nemusí spadnout), musí si hráč, kterému figurka patří, vzít tuto figurku zpět do své zásoby. Pokud bylo trefeno více figurek, musí se vrátit zpět do zásob hráčů všechny. I pokud hráč trefil svoji vlastní figurku, musí si ji vzít zpět. Pokud je žetonem posunuta jedna figurka tak, že se dotkne další figurky, musejí se vrátit zpět k hráčům obě. Možná je i řetězová reakce.


Svádění – vyměňte figurky
Token Catapult Seduction C1.png
žeton svádění

Efekt tohoto žetonu se uplatní pouze ve chvíli, kdy zůstane ležet tak, že se dotýká alespoň jedné z kartiček již umístěné v krajině. [5] Pokud se žeton po dopadu nedotýká žádné z kartiček umístěných v krajině, vezme si ho hráč ihned zpět k sobě. Pokud se žeton dotýká některé z kartiček krajiny, zjistěte, která figurka stojí nejblíže tomuto žetonu. [6] [7] [8] V případě pochybností o tom, která figurka je nejblíže, použijte měřítko. Hráč, který žeton vystřelil, může tuto figurku vrátit zpět do zásoby hráči, kterému patří a na stejné místo postavit vlastní figurku. Tuto figurku může buď vzít ze svojí zásoby nebo může vzít i kteroukoli z těch, která již stojí v krajině. [9] Vyměněný družiník se vrátí do zásoby svému hráči.


Střelecká soutěž – trefte kartičku s trhem
Token Catapult TargetHurling C1.png
žeton střelecká soutěž

Tímto žetonem zkouší všichni hráč trefit kartičku krajiny s trhem, která byla právě vytažena a umístěna do krajiny (spustila toto kolo katapultu). Kdo trefí svůj žeton nejblíže této kartičky s trhem, získá 5 bodů. [6] Pokud máte pochybnosti, který žeton leží blíže, použijte měřítko. Pokud je nejblíže více žetonů zároveň, získají 5 bodů všichni hráči, jejichž žetony jsou nejblíže.


Chytání – jeden střílí, druhý chytá
Token Catapult Catch C1.png
žeton chytání

Ten, kdo střílí, si vezme katapult a umístí měřítko na stůl mezi sebe a spoluhráče po levé ruce. Pak zkusí vystřelit žeton alespoň na úroveň měřítka nebo dále. Jeho spoluhráč po levé ruce zkusí tento žeton chytit. Jeden z hráčů (střelec nebo chytající) vždy získá 5 bodů. Mohou nastat následující situace:

Cat C1 Catch example.png

Pravidla chytání:

 • Případ A: Chytil. Chytač získává 5 bodů
 • Případ B: Nechytil - dost daleko. Střelec získá 5 bodů
 • Případ C: Nechytil - ne dost daleko. Chytač získá 5 bodů
 • Případ D: Dotknul se, ale nechytil. Střelec získá 5 bodů

Pak střílí ten, kdo chytal a chytá hráč po jeho levé ruce. Takto se akce opakujte, dokud všichni hráči neměli možnost být střelcem a chytačem.

Nové kartičky krajiny [10]  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček a žetonů.

Catapult C1 Tile 08.jpg
Kartička má 2 oddělené louky. K jakékoli hraně této kartičky lze přiložit pouze louku, včetně hran ke kterým zasahuje žlutý povrch. [11]
Catapult C1 Tile 11.jpg
Na této kartičce je pouze jedna průchozí cesta.
Catapult C1 Tile 12.jpg
Louku může oddělovat pouze žlutý podklad trhu, stožár louku nerozděluje.

Domácí pravidla  

Domácí pravidla nebo varianty Opomeňte všechna obvyklá pravidla katapultu a místo toho okamžitě udělte 5 bodů každému hráči, který si vytáhne kartičku s trhem a umístil na ni družiníka. Musí jím být pouze normální družiník - velký družiník, starosta nebo vůz se nepočítají. (přispěl Johngee)

Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 12
Catapult C1 Tile 01.jpg 1×
 
Catapult C1 Tile 02.jpg 1×
 
Catapult C1 Tile 03.jpg 1×
 
Catapult C1 Tile 04.jpg 1×
 
Catapult C1 Tile 05.jpg 1×
 
Catapult C1 Tile 06.jpg 1×
 
Catapult C1 Tile 07.jpg 1×
 
Catapult C1 Tile 08.jpg 1×
 + Symbol CarcassonneC.png + Popis
Catapult C1 Tile 09.jpg 1×
 
Catapult C1 Tile 10.jpg 1×
 
Catapult C1 Tile 11.jpg 1×
 + Popis
Catapult C1 Tile 12.jpg 1×
 + Popis
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feature Fair C1.png | trh
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png
Celkem žetonů: 24

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Žlutý povrch kolem trhu ukončíuje cestou. Tím se poněkud liší od křižovatek nebo křoví, vůz proto nemůže přejet přes trh na druhou stranu. (upraveno 10/2013)
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Rozděluje žlutý povrch (zelenou) louku na dvě části (kartička s klášterem a kartička se dvěma protilehlými částmi města)? Odpověď: Pokud je (zelená) louka oddělená, je trhem rozdělena.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může vůz „projet“ přes trh, respektive rozděluje vůbec trh cestu? Odpověď: Trh je prvek, takže jím vůz nemůže projet. (upraveno 10/2013)
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Herní plán obsahuje běžné kartičky a „startovní kartičky“. To znamená, že družiníci na kartičkách školy, města Carcassonne a kola osudu mohou být zasaženi a odstraněni. Speciální figurky, jako Hrabě nebo Učitel, zůstávají na svém místě. Družiníci na počítadle bodů se odebírají, jelikož by pak nebyl přehled o počtu bodů. Počítadlo bodů v tomto případě nepatří k hernímu plánu. (10/2012)
  Výklad pravidel komunitou To se týká i kartiček města Lipska. Žeton dortová bitva může mít vliv i na družiníky uvnitř i vně město Carcassonne, kola osudu a město Lipsko. Totéž platí pro družiníky umístěné na kartičkách školy. Speciální figurky a neutrální figurky na těchto kartičkách zůstávají nedotčeny.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech RGG je přidáno upřesnění že: „Pokud sklouzne z herního plánu, nemá žádný účinek!“
 6. 6.0 6.1 Výklad pravidel komunitou Všechny figurky nebo žetony, které žeton při dopadu posunul nebo je převrhl, by se měly před provedením tohoto úkonu vrátit na původní místo.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Herní plán obsahuje běžné kartičky a „startovní kartičky“. To znamená, že družiníci na kartičkách školy, města Carcassonne a kola osudu mohou být zasaženi a odstraněni. Speciální figurky, jako Hrabě nebo Učitel, zůstávají na svém místě. Družiníci na počítadle bodů se odebírají, jelikož by pak nebyl přehled o počtu bodů. Počítadlo bodů v tomto případě nepatří k hernímu plánu. (10/2012)
  Výklad pravidel komunitou Týká se ti i kartiček města Lipska. Žeton dortová bitva může mít vliv na družiníky uvnitř i vně město Carcassonne, kolo osudu a město Lipsko. Totéž platí pro družiníky umístěné na kartičkách školy. Speciální figurky a neutrální figurky na těchto kartičkách zůstanou nedotčeny.
 8. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech RGG je dodatečné omezení, které říká, že hráči by měli určit, který žeton soupeře je nejblíže. Pravidla HiG tento požadavek neobsahují. Tento rozpor může být způsoben chybným překladem.
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Které figurky mohou být vyměněny během „Svádění“? Odpověď: Vyměnit lze pouze družiníka, který je nejblíže žetonu. Nezáleží na tom, zda je družiník váš nebo soupeře. Určený družiník může být vyměněn s některým z vašich družiníků. Družiníky, které lze takto vyměnit, jsou: Vůz lze například vyměnit za normálního družiníka. (11/2014; aktualizováno 07/2020; znovu 12/2023)
  Výklad pravidel komunitou Tyto často kladené dotazy HiG byly aktualizovány tak, aby zahrnovaly družiníky, kteří nebyli původně uvedeni (fantom, ředitel, strážný, opat). Mějte na paměti, že družiník, který nahrazuje označeného, musí být platný pro cílové území. To platí zejména pro družiníky s omezením umístění (opati, starostové, vozy) a části krajiny jako zahrady.
 10. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Následující popis kartiček není součástí tištěných pravidel.
 11. Výklad pravidel komunitou Žlutý povrch pod trhem rozděluje na kartičkách louky.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: V rozšíření Katapult je kartička s klášterem a trhem. Na této kartičce se žlutá zem táhne tak, že se dotýká 2 okrajů kartičky. Je zřejmé, že tento prvek rozděluje louku na dvě části. Jaký typ okraje lze přiložit na okraje, kterých se dotýká žlutý povrch? Pouze okraje louky, nebo může u žlutého povrch končit cesta.

  Odpověď: K těmto okrajům lze přiložit pouze louku. (5/2014)