Půlky

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Halflings and the translation is 100% complete.

Carcassonne Půlky - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Other languages:
Halfling 1 C2 Tile 09.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Halfling 2 C2 Tile 07.png
Halflings C1 Spielbox Tile 09.jpgPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Půlky Půlky
Halflings C1 Cundco Tile 07.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Úvod

Symbol Halflings1 C2.png
Symbol rozšíření Půlky I
Symbol Halflings2 C2.png
Symbol rozšíření Půlky II

Následující česká pravidla pro rozšíření Půlky Půlky v edici C2, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2020 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotných rozšířeních Půlky I a Půlky II naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Poprvé bylo toto rozšíření vydáno roku 2014 v původní edici (C1) jako Půlky Půlky.

Pro zobrazení pravidel nové ilustrace tohoto rozšíření Feature Crop Circle Universal C2.png přejděte do následující části.

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Půlky můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 24 polovičních kartiček krajiny ve tvaru trojúhelníku
Halflings C2 Features 01.png
Příklady nových půlených kartiček s různými částmi krajiny.
Halflings C2 Features 02.png
Toto rozšíření obsahuje 3 kartičky se symboly z 9. rozšíření Ovce a kopce Ovce a kopce a 1 kartičku s novým obrazcem k mini 7 Kruhy v obilí Kruhy v obilí.

Pravidla

Příprava hry  

Při první hře, všechny trojúhelníkové kartičky lícem dolů zamíchejte (včetně těch s prvky z jiných rozšíření). Každý hráč si vylosuje 3 trojúhelníkové kartičky, podívá se na ně a položí před sebe lícem dolů.

Pokud jste již „půlky“ hráli, můžete zkusit následující variantu: Na začátku hry položte všechny trojúhelníkové kartičky lícem nahoru a určete začínajícího hráče. Hráč, který je na řadě jako poslední, si vybere kartičku a položí ji před sebe lícem dolů. Zbývající hráči pokračují stejným způsobem proti směru hodinových ručiček, dokud si každý nevezme 3 kartičky. Zbývající trojúhelníkové kartičky se odloží zpět do krabice. Pokud chcete hrát s více trojúhelníkovými kartičkami, můžete tak učinit (v závislosti na počtu hráčů).

Půlky  

1. Přiložení trojúhelníkové kartičky

Místo tažení a přiložení standardní kartičky krajiny můžete přiložit jednu z trojúhelníkových kartiček, které máte ve své zásobě. Trojúhelníkovou kartičku lze přiložit dle všech obvyklých pravidel základní hry Carcassonne – myšleno tak, že alespoň jedna strana trojúhelníkové kartičky musí navazovat na ostatní kartičky krajiny na herním plánu. Pouze nelze navázat delší hranu trojúhelníkové kartičky na hranu běžné kartičky krajiny, k této straně je možné přiložit pouze druhou trojúhelníkovou kartičku s navazující krajinou.

Halflings C2 Tile Placement Examples 01 02.png
Příklad 1: Dva příklady jak lze přiložit trojúhelníkovou kartičku.


Halflings C2 Tile Placement Example 03.png
Příklad 2: Takto trojúhelníkovou kartičku přiložit nelze.

Konec hry [1]

Hra končí v okamžiku kdy je přiložena poslední běžná (nikoli trojúhelníková) kartička krajiny. Pokud někteří hráči mají trojúhelníkové kartičky stále před sebou, nemohou s nimi již hrát.

2. Umístění družiníka

Poté, co jste přiložili trojúhelníkovou kartičku, můžete na ni umístit družiníka podle běžných pravidel základní hry.

Družiníka lze na trojúhelníkovou kartičku umístit i v případě, že na vedlejší kartičce ve stejném poli již družiník stojí. [2]

Příklad: Dva družiníci mohou stát na dvou sousedních trojúhelníkových kartičkách.
3. Započítání bodů

Pokud přiložením trojúhelníkové kartičky dokončíte území, je vyhodnoceno podle všech obvyklých pravidel, s ohledem na obsazená čtvercová pole, nikoli na jednotlivé kartičky.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jak bychom měli při hodnocení cesty nebo města počítat dvě trojúhelníkové kartičky v jednom poli?

Odpověď: Trojúhelníkové kartičky se počítají jako jedeno obsazené pole - oblast (uvědomte si, že pole obsazené jednou nebo dvěma trojúhelníkovými kartičkami je srovnatelné s běžnou kartičkou krajiny). (1/2021)

Vyhodnocení cesty a města

Podle pravidel základní hry, nemohou dokončená města obsahovat mezery. To znamená, že nemohou obsahovat mezery čtvercového ani trojúhelníkového tvaru. Stejné pravidlo platí i pro cesty: Cesta s trojúhelníkovou mezerou bude rovněž považována za nedokončenou.

Příklad 1: Toto „město“ s trojúhelníkovou mezeru je považováno za neúplné a není proto dokončené. Ve skutečnosti obrázek ukazuje 3 oddělená nedokončená města.
Příklad 2: Toto město obsahující trojúhelníkové kartičky je dokončeno a lze jej vyhodnotit. Neobsahuje žádné trojúhelníkové (ani čtvercové) mezery.

Vyhodnocení dokončeného města nebo cesty se provádí podle obvyklých pravidel, jedena nebo dvě trojúhelníkové kartičky v jednom čtvercovém poli se počítají jako jedena běžná kartička.

Příklad 3: Červený zahraje trojúhelníkovou kartičku a dokončí své město. Získá 8 bodů, protože dvě trojúhelníkové kartičky se počítají jako jedna běžná kartička. Při hodnocení se město počítá jako tři běžné kartičky a jeden erb.
Příklad 4: Modrý zahraje trojúhelníkovou kartičku a dokončí svou cestu. Získá 4 body, protože dvě trojúhelníkové kartičky se počítají jako jedna běžná kartička. Při hodnocení se cesta počítá jako čtyři běžné kartičky.
Vyhodnocení kláštera

Trojúhelníková kartička v okolí kláštera se počítá stejně jako běžná kartička krajiny (má hodnotu 1 bod a může na ni být i samotný klášter). Pro dokončení kláštera nemusí trojúhelníková kartička ke kartičce s klášterem přiléhat.

Pokud byly místo běžné kartičky krajiny přiloženy dvě trojúhelníkové kartičky, získáte stále pouze 1 bod. [3]

Příklad 5: Ve všech třech příkladech je klášter dokončen a hráč získá 9 bodů.
Závěrečné vyhodnocení
Klášter

Na konci hry za nedokončený klášter získáte 1 bod za kartičku s klášterem a 1 bod za každé obsazené sousední pole.

Halflings C2 Example 05.png
Příklad závěrečného vyhodnocení 1: Modrý získá za svůj klášter 6 bodů:
 • 1 bod za kartičku s klášterem (i když je pole zabrané dvěma trojúhelníkovými kartičkami).
 • 1 bod za každé obsazené sousední čtvercové pole, obsazené čtvercovými kartičkami.

Červený získá pro svůj klášter 5 bodů:

 • 1 bod za kartičku s klášterem.
 • 1 bod za každé obsazená sousední čtvercové pole bez ohledu na to, zda se v něm nachází 1 nebo 2 trojúhelníkové kartičky, nebo čtvercová kartička.
Louka

Hodnocení luk je ovlivněno trojúhelníkovými mezerami v krajině. Trojúhelníkové mezery přerušují kontinuitu louky a vymezují hranice. (1/2021)

Halflings C2 Clarification Field Scoring 01.png
Příklad závěrečného vyhodnocení 2: Družiníci zabírají dvě oddělená louky:
 • Červený a modrý mají společnou louku vlevo a oba získají 3 body.
 • Vpravo na louce je červený sám a získá 3 body.

Kartičky se symboly z dalších rozšíření  

Následující 3 kartičky se symboly z 9. rozšíření Ovce a kopce Ovce a kopce mají následující pravidla: Pravidla kartiček 1 a 2 lze použít bez dalšího herního materiálu. Pro použití ovcí na kartičce 3 potřebujete herní materiál z 9. rozšíření.

Halflings C2 Tile Features Hills And Sheep.png

1 Vinohrad | Pokud je dokončen klášter, získává jeho majitel navíc 3 body za každý vinohrad vyobrazený na kartičkách obklopujících klášter (čtvercové pole s klášterem a 8 polí okolo). [4]

2 Kopec | Pokud chcete přiložit trojúhelníkovou kartičku s kopcem, vezmete si standardní kartičku dle pravidel 9. rozšíření a umístíte ji pod kartičku s kopcem. Volné trojúhelníkové místo může být později vyplněno přiložením další trojúhelníkové kartičky. Kopec se počítá pro celé čtvercové pole, tím pádem také pro potenciální druhou trojúhelníkovou kartičku. Pokud máte svého družiníka umístěného na území s kopcem a při vyhodnocování se máte dělit s jiným hráčem, počítají se body ve váš prospěch.

3 Ovce | Za ovce na této kartičce získáte 3 body, pokud své stádo zaženete do ovčince. [5] Vlk nemůže tyto ovce zastrašit.


Kartička s obrazcem v obilí má svá vlastní pravidla, která se liší od pravidel minirozšíření Kruhy v obilí Kruhy v obilí.

Halflings C2 Tile Features Crop Circles.png

4 Obrazec „žolík“ | Kartičku přiložte běžným způsobem na herní plán. Poté určíte typ družiníka (rytíř, lupič nebo sedlák) a vyberete jednu z akcí, kterou všichni hráči (včetně vás) musí splnit. Začíná hráč po vaší levici.

Každý hráč buď...

A) ... může vzít jednoho družiníka ze své zásoby a umístit ho vedle jiného družiníka tohoto druhu na stejnou kartičku krajiny. [6]

NEBO

B) ... musí odebrat jednoho svého družiníka určeného typu z kartičky zpět do své zásoby.

Pokud hráč nemá žádného družiníka daného typu, akci A ani B neprovede.

Změny pravidel  

Oficiální pravidla pro trojúhelníkové kartičky se stala zdrojem velkých kontroverzí kvůli mnoha mezerám a závěrům, které jsou ponechány na čtenáři.

Pravidla z roku 2014 se zaměřují pouze na vysvětlení zvláštního případu pro kláštery, vůbec se nezmiňují o tom, jak se mají hodnotit cesty a města. Pravidla z roku 2020 pouze uvádějí, že dokončené cesty a města s trojúhelníkovými kartičkami se hodnotí podle běžných pravidel.

V roce 2014 vedl nedostatek informací o hodnocení cest a měst k výkladu, že by měly být hodnoceny podle zásady stanovené pro kláštery, tedy že dvě trojúhelníkové kartičky v jednom čtvercovém poli se počítají jako jedna kartička. Tento předpoklad by měl určité důsledky při posuzování pro kombinace s jinými rozšířeními, protože trojúhelníkové kartičky by v některých případech nebyly považovány za samostatné kartičky.

 • Hodnocení podle pravidel z roku 2014:
  • Cesta a města se vyhodnocují podle počtu čtvercových kartiček (2 trojúhelníkové kartičky se považují za 1 čtvercovou kartičku).
  • Kláštery jsou hodnoceny podle počtu obsazených čtvercových polí kartičkami (2 trojúhelníkové kartičky jsou považovány za 1 kartičku) - Kláštery mohou získat obvyklých 9 bodů.

Upřesnění z 10/2015 se dotklo hodnocení měst a cest (od této chvíle se bude každá trojúhelníková kartička posuzovat samostatně), ale mění způsob hodnocení klášterů, protože i u nich se bude každá kartička počítat samostatně. Kláštery by tak mohly získat až 18 bodů, protože na pole zabrané klášterem a 8 okolních polí byste mohli umístit až 18 trojúhelníkových kartiček. Tato upřesnění se týkala pouze některých kombinací s dalšími rozšířeními, pro ostatní ale poskytla určité náznaky jak řešit některá podobná rozšíření (pokud bylo potřeba i s použitím domácích pravidel). Představovalo to mnoho důsledků pro zvažování kombinací s jinými rozšířeními, protože trojúhelníkové kartičky by se nyní považovaly za jednotlivé kartičky (za jednotlivé kartičky se považovaly i dvojkartičky, což také přidalo další deformace do způsobu kombinování některých rozšíření).

 • Hodnocení území s upřesněním z 10/2015:
  • Cesty a města se hodnotí podle počtu jednotlivých kartiček (čtvercových, trojúhelníkových nebo dvojitých).
  • Kláštery jsou hodnoceny podle počtu jednotlivých kartiček (čtvercových, trojúhelníkových nebo dvojitých) - Kláštery mohou získat až 18 bodů.

Později v roce 2020 vyšla reedice rozšíření Půlky pro Carcassonne II s podobnými pravidly jako v roce 2014. Bylo zde stručně naznačeno, jak mají být hodnoceny cesty a města. Pravidla pro kláštery byla krokem zpět oproti upřesněním z 10/2015 a vrátila se k původním z roku 2014. Upřesnění z 10/2015 byla stále uplatňována s výjimkou hodnocení klášterů (a tedy v důsledku i německých hradů).

 • Hodnocení území s pravidly z roku 2020 + upřesnění z 10/2015:
  • Cesty a města se hodnotí podle počtu jednotlivých kartiček (čtvercových, trojúhelníkových nebo dvojitých).
  • Kláštery jsou hodnoceny podle počtu čtvercových polí obsazených kartičkami (čtvercové, trojúhelníkové nebo dvojité velikosti) - Kláštery mohou získat obvyklých 9 bodů.

V lednu roce 2021 byla poskytnuta nová objasnění. Tato upřesnění potvrdila, že předchozí upřesnění z 10/2015 jsou zastaralá a na hodnocení cest, měst a klášterů se vztahují stejné zásady. Proto by zásady stanovené v roce 2014 měly být použity univerzálně.

 • Vyhodnocení území s upřesněním z 1/2021:
  • Cesty a města se vyhodnocují podle počtu obsazených polí (2 trojúhelníkové kartičky se považují za 1 obsazené čtvercové pole).
  • Kláštery jsou hodnoceny podle čtvercových polí obsazených kartičkami (čtvercové, trojúhelníkové nebo dvojité) - kláštery mohou získat obvyklých 9 bodů.
  • Všechna rozšíření by navíc pro své mechaniky měly zohledňovat obsazená čtvercová pole: pohyb draka, dosah věže, letec, německý hrad...

Následující tabulka shrnuje vývoj pravidel a jejich důsledky.

Postupná aktualizace pravidel
Území Kartička zabírající pole Pravidla C1 z roku 2014 Vysvětlení z 10/2015 Pravidla C2 z roku 2020 Vysvětlení z 1/2021
Finální pravidla C1 Finální pravidla C2 a C3
Cesta / Město   Hodnocení za kartičku Hodnocení za kartičku Hodnocení za kartičku Hodnocení za obsazené pole
1 čtvercová kartička 1 kartička 1 kartička 1 kartička 1 kartička → 1 obsazené pole
1 trojúhelníková kartička 1 kartička (1) 1 kartička 1 kartička 1 kartička → 1 obsazené pole
2 trojúhelníkové kartičky 2 kartičky → počítány jako 1 kartička (1) 2 kartičky 2 kartičky 2 kartičky → 1 obsazené pole
Dvojkartička jako 1 kartička Neuvedeno (2) 1 kartička 1 kartička (3) 1 část kartičky → 1 obsazené pole (6)
Klášter   Hodnocení za obsazené pole hodnocení za kartičku Hodnocení za obsazené pole Hodnocení za obsazené pole
1 čtvercová kartička 1 kartička → 1 obsazené pole 1 kartička 1 kartička → 1 obsazené pole 1 kartička → 1 obsazené pole
1 trojúhelníková kartička 1 kartička → 1 obsazené pole 1 kartička (4) 1 kartička → 1 obsazené pole 1 kartička → 1 obsazené pole
2 trojúhelníkové kartičky 2 kartičky → 1 obsazené pole 2 kartičky (4) 2 kartičky → 1 obsazené pole 2 kartičky → 1 obsazené pole
Dvojkartička jako 1 kartička Neuvedeno (2) 1 kartička (4) 1 kartička → 1 nebo 2 obsazená pole (5) 1 část kartičky → 1 obsazené pole
 • Poznámky:
  • (1) Nemáme žádná jednoznačná pravidla a vysvětlení. Předpokládá se, že trojúhelníkové kartičky na stejné louce se počítají za 1 kartičku, jako úprava pravidel hodnocení pro kláštery. Může se jednat o důsledek chybné interpretace.
  • (2) Dvojkartičky byly vydány o rok později, takže v pravidlech z roku 2014 není žádné ujasnění o dvojkartičkách.
  • (3) Není zahrnuto v pravidlech, ale je sladěno s výkladem pravidel z roku 2020 a s vysvětleními z 10/2015.
  • (4) Trojúhelníkové kartičky a dvojkartičky se pro kláštery počítaly jako jednotlivé kartičky.
  • (5) Není zahrnuto v pravidlech, ale změna je v souladu s hodnocením klášterů podle obsazených polí - od roku 2020. Překonalo by to vyjasnění uvedené 10/2015.
  • (6) Výjimka platí pouze pro edici C2: Cesta u čtvrti města Lipska se počítají jako 1 kartička, i když prochází přes dvě pole.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Všeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Pokud se vedle trojúhelníkové mezery nachází trojúhelníková kartička, počítá se jako jedna kartička (jedno obsazené pole). Pokud jsou 2 trojúhelníkové kartičky vedle sebe a tvoří jeden čtverec, počítají se dohromady také jako jedna kartička (jedno obsazené pole). Tato zásada je důležitá při hodnocení klášteru, města, cesty, pohybu draka, umístění žetonu moru, pohybu letce atd. (10/2014; aktualizace 1/2021) [7]

Výklad pravidel komunitou Obecně bylo potvrzeno, že všechny mechaniky musí být implementovány s ohledem na čtvercová pole (plochy) odpovídající mřížce, hodnocení, rozsahy a trajektorie tak tento prostor zohledňují. Výsledkem je, že:

 • Kartičky se přikládají jednotlivě podle obvyklých pravidel (všechny akce, které se spustí při tažení nebo přiložení kartičky, se řídí obvyklými pravidly).
 • Figurky a žetony se umisťují na kartičky podle obvyklých pravidel.
 • Čtvercová mřížka je použita jako hlavní rámec pro určení sousedství, hodnocení území/bonusů/figurek, pohybů figurek/žetonů, akčních rozsahů a trajektorií. Pravidla zohledňující pravidelné čtvercové kartičky bude třeba interpretovat tak, že se týkají všech kartiček překrývajících určité čtvercové pole:
  • To představuje ekvivalent jedna ku jedné se čtvercovými kartičkami.
  • To se týká jedné nebo dvou trojúhelníkových kartiček ve čtvercovém poli, které budou považovány za jeden obsazené pole. Trojúhelníková kartička (trojúhelníkové kartičky) zabírající pole bude (budou) pro praktické účely považována (považovány) za jednu kartičku.
  • To platí i pro celou dvojkartičku, pokud některá z její poloviny zabírá dané čtvercové pole.
 • Figurky/žetony se umisťují s tvarem kartičky, ale jakýkoli pohyb se řídí čtvercovou mřížkou (drak, žetony blech).
 • Figurky/žetony/symboly které mají vliv na (čtvercovou) kartičku ovlivní všechny kartičky, které sdílejí/překrývají stejný čtvercové pole (drak, víla, žetony blech, budovy, kopce...).

Výklad pravidel komunitou Při hodnocení dokončeného kláštera jsou zohledněna sousední pole: Všechna sousední pole musí být obsazeny bez ohledu na to, zda jde o čtvercovou, nebo o jedenu či dvě trojúhelníkové kartičky. Kolem kláštera se nesmí nacházet neobsazené sousední čtvercové pole. Stejný princip bude použit i u dalších podobných částí krajiny: všechny náboženské stavby (opatství, svatyně, japonské budovy, německé kláštery, holandsko-belgické kláštery, darmstadské kostely), zahrady a německé hrady.

Výklad pravidel komunitou Tato změna pravidel odkazující na čtvercovou mřížku znamená posun v objasnění pravidel. Kdykoli tak uvažujeme o sousední kartičce kolem časti krajiny, měli bychom počítat všechny kartičky umístěné do sousedních polí kolem tohoto časti krajiny. Je tam zahrnuto například hodnocení šapitó, umístění artisty, vyhodnocení strážní věže, dokončení lázeňského domu, uvěznění družiníka Vodníkem, vyhodnocení chaloupky baby Jagy (ačkoli již zohledňuje prázdná pole), bonus za darmstadský kostel a okolí hradu.

Výklad pravidel komunitou HiG v současné době neposkytne podrobná vysvětlení o kombinování půlek s dalšími rozšířeními. Kombinování Půlek s jinými rozšířeními se tak bude dít „na vlastní nebezpečí hráčů“. V takových případech bude nutné se dohodnout a případně použít domácí pravidla. Poslední upřesnění však poskytla základ pro důsledné řešení problémů nacházejících se v minulosti jak pro trojúhelníkové, tak pro dvojité kartičky.

Dále se podívejme se na některé kombinace při použití výše zmíněných zásad

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření) - Pohyb draka [8]

Výklad pravidel komunitou Drak se pohybuje po polích čtvercové mřížky tak, že má vliv na všechny kartičky překrývající polena které vstoupil.
Výklad pravidel komunitou Drak může jíst všechny zasažené figurky na jedné čtvercové kartičce, jedné nebo dvou trojúhelníkových kartičkách v jednom čtvercovém poli nebo celé dvojkartičce.

Halflings C2 Clarification Dragon Example 01 2021.jpg
Příklad: Drak při pohybu počítá čtvercová pole. Pohybuje se po konkrétních kartičkách, ovšem má vliv na všechny kartičky překrývající dané obsazené pole (jako v kroku 2). Může přelétnout také všechny trojúhelníkové mezery, které mu stojí v cestě (jako v kroku 4).

Princezna a drak (3. rozšíření)Princezna a drak (3. rozšíření) - Ochrana vílou [9]

Výklad pravidel komunitou Víla chrání kartičky, které překrývají pole a odpovídají akčnímu rozsahu draka. Víla tedy může chránit jednu čtvercovou kartičku, jednu nebo dvě trojúhelníkové kartičky v jednom čtvercovém poli nebo celou dvojkartičku.

Věž (4. rozšíření)Věž (4. rozšíření) - Dosah věže [8]

Výklad pravidel komunitou Pokud je v dosahu čtvercového pole věž, bude moci zajmout jednoho družiníka z kartiček, které toto pole překrývají. Věž tedy může zajmout jednoho družiníka umístěného na jedné čtvercové kartičce, jedné nebo dvou trojúhelníkových kartičkách na jednom čtvercovém poli nebo celé dvojkartičce.

Halflings C2 Clarification Tower Example 01 2021.jpg
Příklad: Obrázek pomocí různých barev ukazuje kartičky na které působí věž. Zeleně jsou označeny kartičky v rozsahu 1 a 2. Rozsah dosahu zohledňuje čtvercová pole. Věž může zachytit družiníky na kterékoli z kartiček překrývajících čtvercové pole v dosahu, bez ohledu na to, zda je pole obsazeno čtvercovou nebo jednou či dvěma trojúhelníkovými kartičkami (jako v tomto případě).

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření) - Přiložení opatství a vyhodnocení [10]

Výklad pravidel komunitou Opatství lze umístit, pokud je na jednom z jeho okrajů trojúhelníková kartička a to i v případě, že je na jednom z okrajů trojúhelníková mezera (viz vysvětlující obrázky níže). (3/2015)

Halflings C2 Clarification Example 01.jpg
Příklad 1: Opatství může být takto přiloženo v sousedství trojúhelníkové kartičky.
Halflings C2 Clarification Example 02.jpg
Příklad 2: Opatství lze přiložit i sem, i když sousedí s trojúhelníkovou mezerou.
Halflings C2 Clarification Example 03.jpg
Poznámka k příkladu 2: Přiložení opatství je povoleno, protože poloviční kartička zabírá pole normální kartičky krajiny a stávající mezera (označená jako pruhovaná plocha), se nepočítá.

Výklad pravidel komunitou Opatství by se měla řídit oficiálními pravidly definovanými pro hodnocení klášterů.

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření) - Umístění statku [8]

Výklad pravidel komunitou Statek lze umístit na průsečík čtyř čtvercových polí, které jsou zcela obsazeny rohy luk. V žádném ze čtyř rohů nesmí být mezera. (1/2021)

Halflings C2 Clarification Barn Example 01 2021.jpg
Příklady se čtvercovými a trojúhelníkovými kartičkami:
 • A: V tomto případě může být statek umístěn.
 • B: V těchto případech nelze statek umístit.

Výklad pravidel komunitou V rozích mohou být umístěny čtvercové kartičky, jedna nebo dvě trojúhelníkové kartičky nebo dvojkartičky.

 • Podívejte se na následující příklady možných rozložení trojúhelníkových kartiček a dvojkartiček (viz Německé hrady Německé hrady a Trhy v Lipsku Trhy v Lipsku). (4/2016; aktualizováno 1/2021)
Halflings C2 Clarification Barn Example 02 2021.jpg
Příklady s trojúhelníkovými kartičkami a dvojkartičkami (jejich delší strana):
 • A: V těchto případech lze statek umístit.
 • B: V těchto případech nelze statek umístit.
Halflings C2 Clarification Barn Example 03 2021.jpg
Příklady s trojúhelníkovými kartičkami a dvojkartičkami (jejich kratší strana):
 • A: V těchto případech lze statek umístit.
 • B: V těchto případech nelze statek umístit.
 • Poznámky: Upřesnění týkající se trojúhelníkových kartiček a dvojkartiček z 1/2021 v určitých případech ruší původní požadavek na křížení čtyř kartiček pro umístění statku definovaný původně pro čtvercové kartičky. Nakonec, bez ohledu na geometrii kartiček, lze statek umístit pouze na průsečík zcela obsazený kartičkami, stejně jako kdyby tam byly čtyři pravidelné čtvercové kartičky.

Opatství a starosta (5. rozšíření)Opatství a starosta (5. rozšíření) - Vyhodnocení statku [11]

Výklad pravidel komunitou Statek lze umístit pouze na křížení kartiček bez mezer (trojúhelníkových nebo čtvercových), statek se tak umísťuje pouze na jednu louku a je vyhodnocen jako obvykle.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)Král, hrabě a řeka (6. rozšíření) - Vyhodnocení svatyně [12]

Výklad pravidel komunitou Svatyně by se měly v zájmu jednotnosti řídit oficiálními pravidly definovanými pro vyhodnocení klášterů.

Mosty a hrady (8. rozšíření)Mosty a hrady (8. rozšíření) - Umístění mostu [13]

Výklad pravidel komunitou Most lze umístit na kartičku, pokud bude stát na louce. Toto pravidlo lze převést na pole obsazené dvěma trojúhelníkovými kartičkami (ale ne pouze jednou trojúhelníkovou kartičku). Most by se počítal jako jeden úsek cesty.

Létající stroje (mini 1)Létající stroje (mini 1) - Vzdálenost a umístění letce [8]

Výklad pravidel komunitou Letec svou trajektorii a vzdálenost vypočítává podle čtvercové mřížky. Po určení cílového prostoru může letec obsadit libovolné nedokončené území na libovolné kartičce překrývající dané pole. Letec si tedy může vybrat území na jedné čtvercové kartičce, jedné nebo dvou trojúhelníkových kartičkách v jednom čtvercovém poli nebo celé dvojkartičce.

Halflings C2 Flier Straight Example 01.jpg
Příklad 1: Tento obrázek ukazuje, jak se při výpočtu vzdálenosti letce pro horizontální trajektorii zohledňují čtvercové kartičky a mezery. Tento příklad se řídí oficiálními pravidly.
Halflings C2 Flier Straight Example 02 2021.jpg
Příklad 2: Tento obrázek ukazuje, jak může letec po horizontální trajektorii přistát na libovolné čtvercové nebo trojúhelníkové kartičce zabírající dané pole.
Halflings C2 Flier Diagonal Example 01 2021.jpg
Příklad 3: Tento obrázek ukazuje, jak může letec po diagonální trajektorii přistát na libovolné čtvercové nebo trojúhelníkové kartičce zabírající dané pole na danou vzdálenost.
Halflings C2 Flier Diagonal Example 02.jpg
Příklad 4: Tento obrázek ukazuje, jak může letec po diagonální trajektorii přistát na libovolné čtvercové nebo trojúhelníkové kartičce zabírající dané pole na danou vzdálenost.
Halflings C2 Flier Diagonal Example 03.jpg
Příklad 5: Tento obrázek ukazuje, jak může letec po diagonální trajektorii přistát na libovolné čtvercové nebo trojúhelníkové kartičce zabírající dané pole na danou vzdálenost.

Německé klášteryNěmecké kláštery / Holandsko-belgické klášteryHolandsko-belgické kláštery / Japonské budovyJaponské budovy

Výklad pravidel komunitou Speciální klášter by měl při svém vyhodnocení počítat obsazená čtvercová pole bez ohledu na to, jaké kartičky se v nich nacházejí. [14]

Halflings C2 Clarification Monasteries Example 01 2021.jpg
Příklad: Červený získá 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8 bodů z vyhodnocení svého převora:
 • 1 bod za kartičku s klášterem.
 • 2 body ze svislého sloupce nad kartičkou s klášterem (1 bod za každé obsazené pole).
 • 2 body ze svislého sloupce pod kartičkou s klášterem (1 bod za každé obsazené pole, z toho jeden bod za trojúhelníkovou kartičku).
 • 2 body z vodorovnou řadu vlevo od kartičky s klášterem (1 bod za každé obsazené pole, z toho jeden bod za dvě trojúhelníkové kartičky).
 • 1 bod z vodorovnou řadu napravo od kartičky s klášterem (1 bod za pole obsazené jednou trojúhelníkovou kartičkou).

Německé hradyNěmecké hrady - Dokončení německého hradu [15]

Výklad pravidel komunitou Německý hrad má hodnotu 2 bodů za kartičku plus 1 bod za každé obsazené okolní pole (bez ohledu na to, zda v nich jsou čtvercové nebo trojúhelníkové kartičky). Při hodnocení se zohledňují obsazená pole.

Halflings C2 Clarification German Castles Example 01.jpg
Příklad: Tento německý hrad získá 12 bodů:
 • 2 body za kartičku s německým hradem.
 • 1 bod za každé obsazené pole v okolí.

DomyDomy - Dokončené území s budovou [16]

Výklad pravidel komunitou Budova má vliv na všechny kartičky, které překrývají pole, na němž je umístěna. Tato úvaha vychází ze skutečnosti, že dvě trojúhelníkové kartičky se při hodnocení počítají jako jedna kartička.

MorMor - Šíření moru [17]

Výklad pravidel komunitou Žetony blech umístěné na kartičce mají vliv na celé čtvercové pole.
Výklad pravidel komunitou Žetony blech se šíří podle čtvercové mřížky nezávisle na kartičkách, které zabírají jednotlivá čtvercová pole. [18]

Halflings C2 Clarification Plague Example 01 2021.jpg
Příklad: Na tomto obrázku je zeleně znázorněna souvislá oblast ohniska. Trojúhelníkové mezery nenarušují její spojitost a na obě trojúhelníkové kartičky ve čtvercovém poli má vliv žeton blechy umístěný na jedné z nich (žeton blechy má vliv na celý čtvercové pole).

Seznam trojúhelníkových kartiček

Celkem kartiček: 24 půlek

Půlky I  

Celkem kartiček: 12
Halfling 1 C2 Tile 01.png 1×
Halfling 1 C2 Tile 02.png 1×
Halfling 1 C2 Tile 03.png 1×
Halfling 1 C2 Tile 04.png 1×
Symbol CarcassonneC.png
Halfling 1 C2 Tile 05.png 1×
Halfling 1 C2 Tile 06.png 1×
Halfling 1 C2 Tile 07.png 1×
(T)
Halfling 1 C2 Tile 08.png 1×
Halfling 1 C2 Tile 09.png 1×
Halfling 1 C2 Tile 10.png 1×
Halfling 1 C2 Tile 11.png 1×
Halfling 1 C2 Tile 12.png 1×
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Půlky II  

Celkem kartiček: 12
Halfling 2 C2 Tile 01.png 1×
 / W
Halfling 2 C2 Tile 02.png 1×
 / S
Halfling 2 C2 Tile 03.png 1×
 / H
Halfling 2 C2 Tile 04.png 1×
 
Halfling 2 C2 Tile 05.png 1×
Halfling 2 C2 Tile 06.png 1×
Halfling 2 C2 Tile 07.png 1×
Halfling 2 C2 Tile 08.png 1×
Halfling 2 C2 Tile 09.png 1×
Halfling 2 C2 Tile 10.png 1×
Halfling 2 C2 Tile 11.png 1×
(T)
Halfling 2 C2 Tile 12.png 1×
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tato část je součástí pravidel od HiG z roku 2014, v novějších pravidlech z roku 2020 se nenachází.
 2. Výklad pravidel komunitou Tato poznámka naznačuje, že trojúhelníkové kartičky nejsou na sobě závislé, i když zabírají stejné čtvercové pole.
 3. Výklad pravidel komunitou Kláštery se hodnotí s ohledem na to, zda jsou obsazeny všechna místa kolem kartičky s klášterem. Počet kartiček zabírající jedno čtvercové pole je irelevantní. To také znamená, že dokončený klášter získá během hry vždy 9 bodů.
 4. Výklad pravidel komunitou Znění bylo aktualizováno tak, aby zahrnovalo případy vyplývající z přiložení trojúhelníkové kartičky. Původní znění se zmiňovalo pouze o 8 přilehlých kartičkách a předpokládalo pravidla pouze pro čtvercové kartičky: „Pokud je klášter dokončován a hodnocen, získává jeho majitel 3 body navíc za každý vinohrad vyobrazený na 8 kartičkách obklopujících klášter.“ U půlených kartiček může být sousedních kartiček až 16. Protože lze navíc umístit poloviční kartičku s klášterem a vedle další s vinohradem, společně do stejného pole, znamená to, že vinohrady mohou být nejen na kartičkách na sousedních polí, ale také na stejném poli jako klášter. Pravidla by měla se všemi těmito případy počítat.
  Halflings C2 Vineyard Example 01.jpg
  Příklad 1: Modrý má družiníka umístěného na trojúhelníkové kartičce s klášterem, která sdílí čtvercové pole s trojúhelníkovou kartičkou s vinohradem. Modrý získá 12 bodů (9 za klášter a 3 za vinohrady).
  Halflings C2 Vineyard Example 02.jpg
  Příklad 2: Modrý má družiníka umístěného na trojúhelníkové kartičce s klášterem, trojúhelníková kartička s vinohradem je v sousedním poli. Modrý získá 12 bodů (9 za klášter a 3 za vinohrad).
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Ovce na kartičce se počítá jako „stálý“ žeton ovce. Počítají se pokaždé, když nějaký pastýř hodnotí své ovce na přidružené louce. (11/2014)
 6. Výklad pravidel komunitou Družiník musí být umístěn vedle jednoho z vašich družiníků, tj. na stejném území a na stejné kartičce.
 7. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Po několika změnách opět platí původní vysvětlení z 10/2014. Jak je uvedeno u data 1/2021 je objasnění z 10/2015 nyní zastaralé.
  • Objasnění z 10/2015 jsou k přečtení na stránce o trojúhelníkových kartičkách pro původní edici.
  • Objasnění z 1/2021 jsou k přečtení na Carcassonne Central:
  http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?topic=5021.0
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 Výklad pravidel komunitou Objasnění z 1/2021 které se týkalo této kombinace, je v rozporu s objasněním z 10/2015.
 9. Výklad pravidel komunitou Objasnění z 1/2021 se touto kombinací výslovně nezabývalo, proto jsou v tomto případě použity uvedené obecné zásady, aby byly v souladu s účinkem draka.
 10. Výklad pravidel komunitou Jedná se o úpravu pravidel pro hodnocení klášterů a upřesnění pro umístění opatství se sousedními trojúhelníkovými kartičkami.
 11. Výklad pravidel komunitou Je to důsledek umístění statku, který je uveden v objasněních z roku 1/2021. Upřesnění z 10/2015 připouštělo trojúhelníkové mezery v místě křížení se statkem. To způsobilo určité problémy s návazností luk, které byly posledními upřesněními odstraněny.
 12. Výklad pravidel komunitou Jedná se o úpravu pravidel podle hodnocení klášterů.
 13. Výklad pravidel komunitou Jedná se o úpravu obecných zásad. Pro tuto kombinaci nemáme žádné oficiální vysvětlení.
 14. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Trojúhelníková kartička nahrazuje běžnou kartičku krajiny. Jedna trojúhelníková mezera na herním plánu tedy nezastaví řádek nebo sloupec při hodnocení speciálního kláštera. Řadu nebo sloupec přeruší pouze úplná čtvercová mezera. (3/2015)
 15. Výklad pravidel komunitou Nemáme žádná oficiální vysvětlení, jak hodnotit německé hrady. Jedná se o úpravu hodnocení s ohledem na hodnocení klášterů.
 16. Výklad pravidel komunitou Nemáme žádné oficiální vysvětlení pro kombinaci budov s půlkami, kromě obecných úvah.
 17. Výklad pravidel komunitou Po vysvětleních z 10/2015 nemáme žádná jednoznačná vysvětlení o šíření moru. Použitý přístup kombinuje přístupy pro draka a německé kláštery.
 18. Výklad pravidel komunitou Vzhledem k vysvětlení poskytnutém pro německé kláštery se zdá být zřejmé, že jedna trojúhelníková mezera by nezabránila šíření moru tímto směrem, protože přítomnost poloviční kartičky se stále počítá jako plná kartička bez oficiální mezery. (3/2015)