User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale/cs

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale and the translation is 100% complete.

Translations of locales for JCZ in Czech

{

 "@author": "Peťul",
 "@jcz-version": "5.11.0",
 "@version": "0.4.1",
 "about": {
  "configuration-file": "Konfigurační soubor",
  "jcloisterzone-game-engine": "Herní engine JCloisterZone",
  "system-java-version": "Verze systému Java",
  "version": "verze"
 },
 "bookmarks": {
  "description-end": "v postranním panelu přehledu.",
  "description-start": "V seznamu oblíbených nemáte žádné nastavené hry. Nejprve vytvořte hru a poté klikněte na tlačítko",
  "nothing-saved": "Žádné uložené nastavení.",
  "setups-saved-to-file": "Nastavení uložena do souboru",
  "title": "Moje oblíbené"
 },
 "button": {
  "add": "Přidat",
  "add-to-favorites": "Přidat k oblíbeným",
  "as-a-abbot": "Jako opat",
  "as-a-monk": "Jako mnich",
  "buy": "Koupit",
  "cancel": "Zrušit",
  "change": "Změnit",
  "clear-list": "Vyprázdnit seznam",
  "close": "Zavřít",
  "confirm": "Potvrdit",
  "connect": "Připojit se",
  "create": "Vytvořit hru",
  "create-game": "Vytvořit hru",
  "disconnect": "Odpojit",
  "grow-the-flock": "Rozšíření stáda",
  "hide-stats": "Skrýt statistiky",
  "join-game": "Připojit se do hry",
  "load": "Načítání",
  "load-setup-from-file": "Načíst nastavení ze souboru",
  "may-deploy": "Může přiložit",
  "must-remove": "Musí odstranit",
  "pass": "Přenechat",
  "play-again": "Hrát znovu",
  "play-online": "Hrát online",
  "plus-description": "Přidat více instancí",
  "raise": "Navýšit",
  "remove": "Odstranit",
  "remove-from-favorites": "Odstranit z oblíbených",
  "reset": "Resetovat",
  "resume": "Pokračovat",
  "rules": "Pravidla",
  "rules-1st-edition": "Pravidla (1. vydání)",
  "save-to-file": "Uložit do souboru",
  "score-the-sheep": "Vyhodnocení stáda",
  "select": "Vyberte",
  "sell": "Prodat",
  "set": "Nastavit",
  "show-stats": "Zobrazit statistiky",
  "start": "Spustit hru",
  "undo": "vrátit zpět"
 },
 "core-messages": {
  "choose": "Vybrat",
  "done": "Hotovo",
  "game-engine-not-available": "Herní engine nebyl nalezen.",
  "incomplete-features": "Nedokončená území",
  "no-core-set": "Nevybrána žádná základní sada!",
  "offline": "Offline",
  "penalties": "Pokuty",
  "show-available-only": "Zobrazit pouze vybrané",
  "the-biggest-city": "Největší město",
  "the-longest-road": "Nejdelší cesta",
  "tiles": "Kartičky",
  "used-time": "Použitý čas"
 },
 "expansion": {
  "abbey-and-mayor": "Opatství a starosta",
  "basic": "Základní hra",
  "besiegers": "Obléhání",
  "bridges-castles-and-bazaars": "Mosty a hrady",
  "cathars": "Kataři",
  "corn-circles": "Kruhy v obilí",
  "crop-circles-I": "Kruhy v obilí I",
  "crop-circles-II": "Kruhy v obilí II",
  "count": "Hrabě z Carcassonne",
  "cult": "Kacíři",
  "cult-places": "Kacíři (6 kartiček)",
  "darmstadt": "Darmstadt",
  "ferries": "Přívozy",
  "festival": "Oslava",
  "flier": "Létající stroje",
  "goldmines": "Zlaté doly",
  "gq11": "Games Quarterly 11 (GQ11)",
  "heretics-and-shrines": "Kacíři (5 kartiček)",
  "hills-and-sheep": "Ovce a kopce",
  "inns-and-cathedrals": "Hostince a katedrály",
  "king-and-robber": "Král a loupeživý rytíř",
  "labyrinth": "Labyrint",
  "mage-and-witch": "Mág a čarodějnice",
  "monasteries": "Speciální kláštery",
  "princess-and-dragon": "Princezna a drak",
  "river": "Řeka",
  "river-I": "Řeka I",
  "river-II": "Řeka II",
  "russian-promos": "Ruské promo",
  "siege": "Obléhání / Kataři",
  "spiel-doch": "Spiel DOCH!",
  "tower": "Věž",
  "traders-and-builders": "Kupci a stavitelé",
  "tunnel": "Tunel",
  "under-the-big-top": "Cirkus",
  "watchtowers": "Strážní věže",
  "wind-roses": "Směrová růžice",
  "winter": "Zimní krajina"
 },
 "game": {
  "action": {
   "bazaar-buy-sell-the-tile-from-to": "Koupit/prodat kartičku od/do",
   "bazaar-choose-a-tile": "Vyberte si kartičku",
   "bazaar-choose-a-tile-and-your-bid": "Vyberte kartičku a svou nabídku",
   "bazaar-player-must-buy-sell-the-tile-from-to": "Hráč musí koupit/prodat kartičku od/do",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile": "Hráč si musí vybrat kartičku",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile-and-bid": "Hráč si musí vybrat kartičku a přihazovat",
   "bazaar-player-must-raise-bid-or-pass": "Hráč musí zvýšit nabídku nebo přenechat",
   "bazaar-raise-bid-or-pass": "Zvyšte nabídku nebo pasujte",
   "castle-player-is-allowed-to-place": "Hráč může přiložit",
   "castle-you-are-allowed-to-place": "Můžete přiložit",
   "coc-player-can-move-the-count": "Hráč může přesouvat hraběte",
   "coc-you-can-move-the-count": "Můžete přesunout hraběte",
   "crop-circles-choose-city": "na město",
   "crop-circles-choose-field": "na louku",
   "crop-circles-choose-one": "Zvol jedno. Každý hráč {deploy} nebo {remove} družiníka na/z {feature}.",
   "crop-circles-choose-road": "na cestu",
   "crop-circles-player-must-choose": "Hráč si musí vybrat: Každý hráč může umístit nebo musí odstranit družiníka na/z {feature}.",
   "crop-circles-player-must-return-meeple": "Hráč si musí odebrat jednoho svého družiníka.",
   "crop-circles-you-must-return-meeple": "Musíte odebrat jednoho svého družiníka.",
   "draw-a-tile": "Vezměte si kartičku",
   "ferries-place-a-ferry": "Umístěte přívoz",
   "ferries-player-can-move-ferries": "Hráč může přesunout přívozy",
   "ferries-player-must-place-a-ferry": "Hráč musí umístit přívoz",
   "ferries-you-can-move-ferries": "Můžete přesunout přívozy",
   "goldmines-place-a-gold-ingot": "Umístěte zlaté cihličky",
   "goldmines-player-must-place-a-gold-ingot": "Hráč musí umístit zlaté cihličky",
   "hills-and-player-must-choose-grow-or-score-plural": "Hráč se musí rozhodnout, zda bude rozšiřovat stádo nebo zažene ovce do ovčince za {points} bodů. | Hráč se musí rozhodnout, zda bude rozšiřovat stádo nebo zažene ovce do ovčince za {points} bod. | Hráč se musí rozhodnout, zda bude rozšiřovat stádo nebo zažene ovce do ovčince za {points} body. | Hráč se musí rozhodnout, zda bude rozšiřovat stádo nebo zažene ovce do ovčince za {points} bodů.",
   "hills-and-receive-points-plural": "Získáte 0 bodů | Získáte 1 bod | Získáte {points} body | Získáte {points} bodů",
   "hills-and-sheep-shepherd-fields-was-expanded": "Rozšířily jste louku s pastýřem.",
   "hills-and-sheep-tokens-left-plural": "Nezbývají žádné žetony | Zbývá 1 žeton | Zbývají {tokens} žetony | Zbývá {tokens} žetonů",
   "mage-and-witch-player-must-remove-mage-or-witch": "Hráč musí odstranit mága nebo čarodějnici",
   "mage-and-witch-remove-mage-or-witch": "Odstraňte mága nebo čarodějnici",
   "monasteries-how-do-you-want-place-follower": "Jak chcete umístit družiníka na speciální klášter?",
   "or": "nebo",
   "place-the-tile": "Přiložte kartičku",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Hráč může přesunout družiníka ze čtvrti ve městě Carcassonne.",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Před vyhodnocením území může hráč přesunout družiníka ze čtvrti města Carcassonne.",
   "player-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Hráč může přesunout družiníka z tržiště před vyhodnocením území.",
   "player-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Hráč může umístit družiníka do jedné ze 4 čtvrtí města Carcassonne.",
   "player-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Hráč může umístit družiníka vedle již stojícího na herním plánu.",
   "player-may-place-an-abbey": "Hráč může přiložit opatství",
   "player-must-place-the-tile": "Hráč musí přiložit kartičku",
   "siege-player-can-escape-a-besieged-city": "Hráč může uniknout z obléhaného města.",
   "siege-you-can-escape-a-besieged-city": "Můžete uniknout z obléhaného města.",
   "skip-action": "Přeskočit úkon",
   "tower-player-can-take-a-prisoner": "Hráč může vzít zajatce",
   "tower-player-must-select-follower-for-exchange": "Hráč si musí vybrat družiníka pro výměnu",
   "tower-select-follower-for-exchange": "Vyberte družiníka pro výměnu",
   "tower-you-can-take-a-prisoner": "Můžete vzít zajatce",
   "waiting-for-player-confirmation": "Čeká se na potvrzení hráče.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Můžete přesunout družiníka ze čtvrti ve městě Carcassonne.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Před vyhodnocením území můžete přesunout družiníka ze čtvrti města Carcassonne.",
   "you-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Před vyhodnocením území můžete přesunout družiníka ze čtvrti ve městě Carcassonne.",
   "you-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Družiníka můžete umístit do jedné ze 4 čtvrtí města Carcassonne.",
   "you-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Nového družiníka můžete umístit vedle již stojícího na herním plánu.",
   "you-may-place-an-abbey": "Můžete přiložit opatství",
   "your-action": "provedený úkon"
  },
  "element": {
   "abbey": "Opatství",
   "abbot": "Opat",
   "barn": "Statek",
   "big-follower": "Velký družiník",
   "big-top": "Šapitó",
   "bridge": "Most",
   "builder": "Stavitel",
   "castle": "Hrad",
   "count": "Hrabě",
   "dragon": "Drak",
   "fairy": "Víla",
   "ferry": "Přívoz",
   "gold": "Zlato",
   "king": "Král",
   "little-buildings": "Domy",
   "mage": "Mág",
   "mayor": "Starosta",
   "phantom": "Fantom",
   "pig": "Prasátko",
   "obelisk": "Obelisk",
   "ringmaster": "Ředitel",
   "robber": "Loupeživý rytíř",
   "shepherd": "Pastýř",
   "small-follower": "Normální družiník",
   "tower": "Věž",
   "traders": "Žetony zboží",
   "tunnel": "Tunel",
   "wagon": "Vůz",
   "witch": "Čarodějnice"
  },
  "feature": {
   "acrobats": "Artisté",
   "bazaar": "Bazar",
   "big-top": "Šapitó",
   "castle": "Hrad",
   "castles": "Hrady",
   "cathedral": "Katedrála",
   "church-bonus": "Církevní bonus",
   "cities": "Města",
   "city": "Město",
   "city-small": "Malé město",
   "coat-of-arms": "Erb",
   "crop-circle": "Kruhy v obilí",
   "escape": "Uniknout",
   "fairy": "Víla",
   "farmers": "Sedláci",
   "festival": "Oslava",
   "field": "Louka",
   "fields": "Louky",
   "flock": "Stádo",
   "garden": "Zahrada",
   "gardens": "Zahrady",
   "gold": "Zlaté cihličky",
   "gold-ingots": "Zlaté cihličky",
   "hill": "Kopec",
   "inn": "Hostinec",
   "king": "Král",
   "king-and-robber": "Král a loupeživý rytíř",
   "monasteries": "Kláštery",
   "monastery": "Klášter",
   "pig-herd": "Stádo prasat",
   "portal": "Tajná chodba",
   "princess": "Princezna",
   "ringmaster": "Ředitel",
   "road": "Cesta",
   "roads": "Cesty",
   "robber": "Zbojník",
   "sheep": "Ovce",
   "shrine": "Svatyní",
   "shrines": "Svatyně",
   "siege": "Obléhání",
   "special-monasteries": "Speciální kláštery",
   "special-monastery": "Speciální klášter",
   "tower": "Věž",
   "towers": "Věže",
   "trade-goods": "Žetony zboží",
   "vineyard": "Vinice",
   "vodyanoy": "Vinohrady",
   "watchtower": "Strážní věž",
   "watchtowers": "Strážní věže",
   "wind-rose": "Větrná růžice",
   "wind-roses": "Větrné růžice",
   "yaga-hut": "Chaloupka baby Yagy"
  },
  "scoring": {
   "barn-connected": "připojen statek",
   "barn-placed": "umístění statku",
   "challenged": "vyzve",
   "empty": "prázdný",
   "feature-scored": "území vyhodnoceno",
   "incomplete": "nedokončené",
   "turn-start": "otočit startovní kartičku"
  },
  "tile-pack-dialog": {
   "disabled-show-remaining": "Hra byla nastavena, aby neumožňovala zobrazit zbývající počet kartiček.",
   "game-tiles": "Kartičky ke hře",
   "hidden-tiles-under-hill-plural": "Pod kopcem není žádná kartička. | Nezapomeňte, že pod kopcem se skrývá 1 neznámá kartička ze seznamu. | Nezapomeňte, že pod kopcem se skrývají {count} neznámé kartičky ze seznamu. | Nezapomeňte, že pod kopcem se skrývá {count} neznámých kartiček ze seznamu.",
   "remaining-tiles": "Zbývající kartičky",
   "tiles": "Kartičky",
   "tiles-plural": "kartiček | kartička | kartičky | kartiček"
  }
 },
 "game-setup": {
  "additional-elements": "Další prvky",
  "altered-gameplay": "Změněná hratelnost",
  "altered-scoring": "Změněné hodnocení",
  "components": {
   "followers": "Figurky hráče",
   "neutral-figures": "Neutrální figurky",
   "rewards": "Odměny",
   "tokens": "Žetony"
  },
  "create": {
   "click-to-assign": "Kliknutím přidáte hráče",
   "local-player": "místní hráč",
   "name": "Jméno",
   "open-slot": "Volná pozice",
   "remote-player": "vzdálený hráč",
   "rename-player": "Přejmenovat hráče"
  },
  "game-element-box": {
   "mandatory-for-selected-tiles": "Povinné pro vybrané kartičky",
   "related-tiles-not-selected": "Nebyly vybrány související kartičky"
  },
  "header": {
   "components": "Komponenty",
   "rules": "Pravidla",
   "tiles": "Kartičky",
   "timer": "Časovač"
  },
  "open-game": {
   "assign-all-players-to-start": "Přiřaďte všechny hráče a spusťte hru",
   "hide-remaining-tiles-cheat-sheet": "Skrýt zbývající kartičky",
   "name": "Název",
   "no-player-in-game": "Žádný hráč ve hře",
   "options": "Možnosti",
   "randomize-seating-order": "Náhodné pořadí hráčů",
   "set-game-title": "Nastavte název hry",
   "share-the-key": "Nasdílejte kód hry ostatním hráčům, aby se mohli připojit ke hře.",
   "untitled-game": "nepojmenovaná hra",
   "waiting-for-host-to-start-the-game": "Čeká se, až hostitel spustí hru."
  },
  "removed-elements": "Odebrané prvky",
  "rules": {
   "acrobats-description": "Umístění družiníka jako artisty na Cvičiště artistů.",
   "acrobats-disabled": "Ve hře není žádná kartička se Cvičištěm artistů.",
   "bazaar-description": "K dražbě kartiček krajiny dochází až v okamžiku kdy do hry vstoupí bazar.",
   "bazaar-disabled": "Ve hře není žádná kartička s bazarem.",
   "cathedral-description": "Dokončená města s katedrálou se hodnotí 3 body za kartičku a při závěrečném hodnocení nezískáte žádné body.",
   "cathedral-disabled": "Ve hře není žádná kartička s katedrálou.",
   "escape-description": "Útěk je možný přes sousední klášter.",
   "escape-disabled": "Ve hře není žádná kartička s katary/obléhateli.",
   "farmers-description": "Hráči mohou umístit družiníka na louku.",
   "festival-description": "Pomocí kartičky s oslavou můžete jednu ze svých figurek na herním plánu vrátit zpět do své zásoby.",
   "festival-disabled": "Ve hře není žádná kartička s oslavou.",
   "gameplay-variants": "Volitelná pravidla hry",
   "garden-description": "Může být obsazen opatem.",
   "garden-disabled": "Opat není vybrán.",
   "hill-description": "Využívá se při remíze a při přikládání na herní plán pod sebe skryje náhodnou kartičku.",
   "hill-disabled": "Ve hře není žádná kartička s kopcem.",
   "inn-description": "Dokončené cesty s hostincem se hodnotí 2 body za kartičku a při závěrečném hodnocení nezískáte žádné body.",
   "inn-disabled": "Ve hře není žádná kartička s hostincem.",
   "optional-game-mechanics": "Volitelné herní mechaniky",
   "pig-herd-description": "Počítá se jako další prasátko na louce (sedláci získají body navíc).",
   "pig-herd-disabled": "Ve hře není žádná kartička se stádem prasat.",
   "portal-description": "Prostřednictvím tajné chodby lze družiníka umístit na jakoukoli kartičku.",
   "portal-disabled": "Ve hře není žádná kartička s tajnou chodbou.",
   "princess-description": "Princezna může odstranit rytíře z města.",
   "princess-disabled": "Ve hře není žádná kartička s princeznou.",
   "scoring-variants": "Volitelná hodnocení",
   "shrine-description": "Při umístění svatyně vedle kláštera dochází k souboji o vliv, kdo dokončí území jako první, vítězí.",
   "shrine-disabled": "Ve hře není žádná kartička se Svatyní.",
   "siege-description": "Obléhaná města mají menší hodnotu.",
   "siege-disabled": "Ve hře není žádná kartička s obléhateli.",
   "starting-tiles-configuration": "Rozložení startovních kartiček",
   "starting-tiles-different-configuration": "Některá rozšíření umožňují alternativní počáteční rozložení.",
   "vineyard-description": "Body navíc pro dokončený klášter.",
   "vineyard-disabled": "Ve hře není žádná kartička s vinohradem."
  },
  "selected-tiles": "Vybrané kartičky",
  "tiles": {
   "core-sets": "Základní sady",
   "fan-expansions": "Fanouškovská rozšíření",
   "major-expansions": "Velká rozšíření",
   "minor-expansions": "Malá rozšíření",
   "promos": "Promo rozšíření"
  },
  "timer": {
   "at-game-start-set-timer-to": "Celkový čas na začátku hry:",
   "disable-limits": "Vypnout časový limit",
   "do-nothing": "nestane se nic",
   "each-turn-increase-timer-by": "Každý tah navýší čas o:",
   "enable-limits": "Zapnout časový limit",
   "player-time-limit": "Časový limit hráče",
   "unlimited-time": "Neomezený čas",
   "when-time-is-over": "Pokud čas vyprší"
  },
  "title": "Nastavení hry",
  "variant": {
   "barn-placement": {
    "description": "Statek {} být umístěn na louce, která je již obsazená jiným statkem.",
    "not-occupied": "nemůže",
    "occupied": "může"
   },
   "bazaar-no-auction": {
    "description": "Varianta bez dražby. Každý hráč si jen vybere kartičku."
   },
   "coc-final-scoring": {
    "any-district": "není omezeno (1. vydání)",
    "description": "Přesouvání družiníků z města Carcassonne před závěrečným vyhodnocením {}.",
    "market-only": "je povoleno pouze z tržiště (2. vydání)"
   },
   "count-move": {
    "by-player": "podle hráče",
    "clockwise": "do další čtvrti po směru hodinových ručiček",
    "description": "Pokud je do města Carcassonne umístěn družiník, přesouvá se hrabě {}.",
    "follow-meeple": "do stejné čtvrti jako umístěný družiník"
   },
   "dragon-move": {
    "after-scoring": "po hodnocení",
    "before-scoring": "před hodnocením",
    "description": "Pohyb draka nastává {}."
   },
   "espace-variant": {
    "any-tile": "jakékoli kartičky obléhaného města",
    "description": "Aby klášter umožnil útěk z obléhaného města musí být umístěn v sousedství {}.",
    "siege-tile": "kartičky s obléhateli"
   },
   "fairy-placement": {
    "description": "Víla stojí {}.",
    "next-follower": "vedle družiníka",
    "on-tile": "na kartičce"
   },
   "festival-return": {
    "description": "Hráč může vrátit jednu svoji vlastní {}.",
    "follower": "jakoukoli figurku",
    "meeple": "figurku družiníka"
   },
   "gq11-pig-herd": {
    "description": "Kartička s loukou z rozšíření Game Quarterly 11 {}.",
    "nothing": "je jen prázdná louka",
    "pig": "obsahuje stádo prasat"
   },
   "hill-tiebreaker": {
    "at-least-one-follower": "alespoň jeden družiník",
    "description": "V případě remízy rozhoduje {} na kopcích.",
    "number-of-followers": "počet družiníku"
   },
   "keep-monasteries": {
    "description": "Speciální kláštery {}.",
    "keep": "přidají se k původním klášterům",
    "replace": "nahradí původní kláštery"
   },
   "king-and-robber-scoring": {
    "10/20": "10 bodů za každou kartičku na konci hry",
    "15/40": "15/40 bodu za jednu nebo obě kartičky na konci hry",
    "continuously": "1 bod za každé dokončené území v průběhu hry",
    "default": "1 bod za každé dokončené území na konci hry",
    "description": "Získejte {}."
   },
   "labyrinth-variant": {
    "advanced": "pokročilou",
    "basic": "základní",
    "description": "Hrát s {} variantu pravidel labyrintu"
   },
   "little-buildings-scoring": {
    "1/1/1": "1/1/1",
    "3/2/1": "3/2/1",
    "description": "Domy se hodnotí za {} bod pro věž/dům/kůlnu."
   },
   "more-tunnel-tokens": {
    "1/1": "1/1",
    "2/1": "2/1",
    "3/2": "3/2",
    "description": "Přidělit {} sad žetonů každému hráči při hře ve dvou/třech."
   },
   "princess-action": {
    "description": "Princezna {} odstranit rytíře z města.",
    "may": "může",
    "must": "musí"
   },
   "tiny-city-scoring": {
    "2": "2 body",
    "4": "4 body",
    "description": "Malé město se hodnotí za {}"
   },
   "tunnelize-other-expansions": {
    "description": "Použít pravidla tunelu na kartičky s vyobrazenými tunely i v jiných rozšířeních."
   },
   "wagon-move": {
    "C1": "které přímo navazuje na cestou, město nebo klášter (1. vydání)",
    "C2": "na stejné nebo sousední kartičce (2. vydání)",
    "description": "Po vyhodnocení území se vůz může přesunut na sousední neobsazené a ​​nedokončené území {}."
   }
  }
 },
 "index": {
  "automatic-updates-linux-only": "Automatické aktualizace jsou aktuálně podporovány pouze na platformě Linux.",
  "local": {
   "continue-with-recently-saved-games": "Pokračujte v nedávno uložených hrách",
   "create-directly-from": "Vytvořte novou hru přímo z adresáře ",
   "load-game": "Nahrát hru",
   "my-favorites": "Moje oblíbené",
   "new-game": "Nová hra",
   "title": "Hry na tomto počítači"
  },
  "new-version-available": "Nová verze JCloisterZone připravena ke stažení.",
  "online": {
   "abandon-game": "Opustit hru",
   "connected-to": "Připojeno k {0}",
   "game-id": "Kód hry",
   "games-in-progress": "Probíhající hry",
   "join-game": "Připojit se do hry",
   "no-random-discovery": "Nespustíte žádné hry vytvořené jinými hráči",
   "online-storage-description": "Pokud opustíte online hru, nedokončená hra zůstane rozháraná na serveru a můžete ji dokončit později.",
   "paste-a-game-key": "Vložte kód hry poskytnutý hostitelem",
   "private-games-only": "Nyní můžete hrát pouze hry na tomto počítači.",
   "remove-unfinished-game-confirmation": "Chcete trvale odstranit nedokončenou hru ze svého seznamu?",
   "title": "Hry pro připojení na veřejném serveru",
   "you-have-no-game-in-progress": "Nemáte rozehranou žádnou hru."
  },
  "release-notes": "Poznámky k vydání",
  "update-to": "Aktualizovat na {version}"
 },
 "join-game": {
  "connect-to-remote-host": "Připojit se ke vzdálenému hostiteli s vytvořenou hrou.",
  "description": "Hra vzdáleného hostitele musí být ve fázi výběru barvy hráče.",
  "host": "Hostitel",
  "title": "Připojit se do hry na dálku"
 },
 "menu": {
  "about": "O aplikaci",
  "exit": "Ukončit",
  "farm-hints": "Zvýraznit louky",
  "game": "Hra",
  "help": "Pomoc",
  "join-game": "Připojit se do hry",
  "leave-game": "Opustit hru",
  "load-game": "Načíst hru / Nastavení",
  "new-game": "Nová hra",
  "playonline-connect": "Hrát online",
  "playonline-disconnect": "Odpojit se",
  "rotate": "Otočit",
  "rules": "Pravidla",
  "save-game": "Uložit hru",
  "session": "Akce",
  "settings": "Nastavení",
  "show-game-setup": "Zobrazit nastavení hry",
  "tiles": "Kartičky ve hře",
  "toggle-history": "Skrýt/zobrazit historii",
  "undo": "Krok zpět",
  "zoom-in": "Přiblížit",
  "zoom-out": "Oddálit"
 },
 "settings": {
  "add-ons": {
   "add-on-already-installed": "Doplněk {id} je již nainstalován. Pokud jej chcete nainstalovat znovu, nejprve jej odstraňte.",
   "add-on-url": "Adresa URL grafiky kartiček",
   "artwork-not-found-internet-connection-is-needed": "Nelze najít nebo stáhnout doplněk s výchozí grafikou kartiček.",
   "drag-add-on-here-or-click-here": "Přetáhněte doplněk sem (soubor .jca) nebo jej vyberte kliknutím sem.",
   "finish-or-leave-game-to-make-changes": "Chcete-li provést změny, nejprve dokončete nebo opusťte hru.",
   "install-add-on": "Nainstalujte doplněk",
   "installation-is-not-allowed-during-game": "Instalace není v průběhu spuštěné hry povolena.",
   "installed-add-ons": "Nainstalované doplňky",
   "invalid-add-on-multiple-folders-in-root": "Neplatný doplněk: balíček musí obsahovat v kořenovém adresáři pouze jednu složku.",
   "look-at-jcz-for-add-ons": "Dostupné doplňky najdete na stránce {link}.",
   "please-check-connectivity-and-restart-app": "Zkontrolujte své připojení, případně restartujte aplikaci a zkuste to znovu.",
   "title": "Doplňky"
  },
  "appearance": {
   "artworks": "Grafika kartiček",
   "artworks-description": "Další ilustrace mohou být přidány pomocí doplňků.",
   "illustrated-by": "(ilustroval {0})",
   "theme": "Téma",
   "theme-dark": "Tmavé",
   "theme-light": "Světlé",
   "title": "Vzhled"
  },
  "engine": {
   "engine-path-not-exists": " Nelze najít herní engine (soubor {path} nebyl nalezen nebo se nedá načíst).",
   "unable-to-spawn-game-engine": "Nelze spustit herní engine."
  },
  "game-interface": {
   "active-player-indication": "Zvýraznění hráče na tahu",
   "always-enabled": "Potvrdit každý úkon",
   "beep": "Pípnutí",
   "beep-description": "Pípnutí nastane v okamžiku kdy jste na tahu (nebo pokud je v tahu soupeře vyžadován váš úkon).",
   "colored-background-in-right-sidebar": "Barevné pozadí v pravém postranním panelu",
   "enable-beep": "Povolit pípnutí",
   "language": "Jazyk",
   "multiple-indicators-are-allowed": "Povolit prvky zvýrazňující hráče na tahu.",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-field": "Potvrdit pouze pokud byl družiník umístěn na louku",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-tower": "Potvrdit pouze pokud byl družiník umístěn na věž",
   "player-list": "Seznam hráčů",
   "player-list-active-on-top": "Hráč na tahu vždy nahoře",
   "player-list-description": "Můžete povolit rotaci seznamu hráčů (pravý postranní panel).",
   "player-list-local-on-top": "Místní hráč vždy nahoře",
   "player-list-no-rotate": "Bez rotace",
   "title": "Rozhraní hry",
   "triangle-in-top-bar": "Barevný trojúhelník v horní liště",
   "turn-confirmation": "Potvrzení úkonů",
   "turn-confirmation-description": "Potvrzení umožňuje hráči vrátit zpět provedený úkon předtím, než je aktivita předána dalšímu hráči. Děje se tak před vyhodnocením nebo např. v průběhu tahu soupeře při pohybu vozu apod."
  },
  "java": {
   "change-in-settings": "Úpravu provedete v {settings}.",
   "description": "Klient JCloisterZone je čistě Java aplikace, ke spuštění proto potřebuje herní engine Java.",
   "download-java": "Odkaz ke stažení Javy",
   "java-executable": "Tento soubor Java je možné spustit",
   "java-is-not-installed": "Java není nainstalována!",
   "java-is-outdated": "Java je zastaralá!",
   "java-is-required": "Ke spuštění hry je vyžadována Java.",
   "java-path-is-not-valid": "Vaše ručně nastavená cesta k Java není platná.",
   "java-version-found": "Ke spuštění hry je vyžadována Java 11 nebo vyšší (nalezena {version}).",
   "select-manually": "Nebo vyberte správný soubor Java ručně v {settings}.",
   "selected": "Vybráno: {0}",
   "title": "Java",
   "unable-to-find-java": "Ve vašem systému nebyla nalezena Java.",
   "using-system-default": "Použít výchozí nastavení systému.",
   "verify": "Pokud máte Javu již nainstalovanou, zkontrolujte zda je přidána do vaší systémové cesty, nebo vyberte Java soubor ručně v {settings}.",
   "version": "Nainstalována Java verze {0}",
   "warning-file-is-not-java-binary": "Soubor neodpovídá binárnímu souboru Java.",
   "warning-java-not-found": "Java nenalezena.",
   "you-may-set-path": "Pokud Javu nelze spustit můžete ji nastavit ručně na {0}."
  },
  "player": {
   "nickname": "Přezdívka",
   "nickname-description": "Vaše přezdívka používaná při on-line hře.",
   "none": "Žádná",
   "preferred-color": "Preferovaná barva",
   "preferred-color-description": "Barva se přidá automaticky po připojení ke hře.",
   "title": "Hráč"
  },
  "title": "Nastavení"
 },
 "tile-set": {
  "abbey-and-mayor-description": "Každý hráč má ve své zásobě také kartičku opatství, kterou může přiložit.",
  "abbey-and-mayor-release": "Páté velké rozšíření vydané v roce 2007.",
  "base-game-description": "Kartičky můžete hrát s pravidly 1. vydání nebo 2. vydání (např. zahrady).",
  "bridges-castles-and-bazaars-release": "Osmé velké rozšíření vydané v roce 2010.",
  "darmstadt-release": "Původně vydáno v roce 2014.",
  "gq11-release": "Původně vydáno v časopise Games Quarterly v roce 2006.",
  "hills-and-sheep-release": "Deváté velké rozšíření vydané v roce 2014.",
  "inns-and-cathedrals-release": "První velké rozšíření pro Carcassonne vydané v roce 2002.",
  "king-and-robber-release": "Původně vydáno v roce 2003 jako součást balíčku Král a zvěd.",
  "labyrinth-release": "Původně vydáno v roce 2016.",
  "princess-and-dragon-release": "Třetí velké rozšíření vydané v roce 2005.",
  "river-I-release": "Řeka I je mini rozšíření vydané v roce 2001.",
  "river-II-release": "Řeka II byla vydána v roce 2006 a nyní je obsažena v šestém hlavním rozšíření Král, hrabě a řeka",
  "russian-promos-2013-title": "Kartička z roku 2013",
  "russian-promos-2016-title": "Kartička z roku 2016",
  "tower-release": "Čtvrté velké rozšíření vydané v roce 2006.",
  "traders-and-builders-release": "Druhé velké rozšíření vydané v roce 2003.",
  "winter-edition-description": "Základní sada ze spin-offu Zimní edice."
 }

}