User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale/pl

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale and the translation is 100% complete.

Translations of locales for JCZ in Polish

{

 "@author": "Snearone",
 "@jcz-version": "5.11.0",
 "@version": "0.4.1",
 "about": {
  "configuration-file": "Plik konfiguracyjny",
  "jcloisterzone-game-engine": "Silnik gry JCloisterZone",
  "system-java-version": "Wersja systemowa Java",
  "version": "wersja"
 },
 "bookmarks": {
  "description-end": "przycisk na pasku bocznym.",
  "description-start": "Nie masz żadnej gry ustawionej na liście ulubionych. Aby dodać ustawienia tutaj, najpierw stwórz grę, a następnie użyj",
  "nothing-saved": "Nic nie jest zapisane.",
  "setups-saved-to-file": "Ustawienia zapisane do pliku",
  "title": "Ulubione"
 },
 "button": {
  "add": "Dodaj",
  "add-to-favorites": "Dodaj do ulubionych",
  "as-a-abbot": "jako Opat",
  "as-a-monk": "jako Mnich",
  "buy": "Kup",
  "cancel": "Anuluj",
  "change": "Zmień",
  "clear-list": "wyczyść listę",
  "close": "Zamknij",
  "confirm": "Potwierdź",
  "connect": "Połącz",
  "create": "Utwórz",
  "create-game": "Utwórz grę",
  "disconnect": "Rozłącz",
  "grow-the-flock": "Zwiększ stado",
  "hide-stats": "Ukryj statystyki",
  "join-game": "Dołącz do gry",
  "load": "Wczytaj",
  "load-setup-from-file": "Wczytaj ustawienia z pliku",
  "may-deploy": "Może dodać",
  "must-remove": "Musi usunąć",
  "pass": "Pasuj",
  "play-again": "Graj ponownie",
  "play-online": "Graj Online",
  "plus-description": "Dodaj więcej",
  "raise": "Podbij",
  "remove": "Usuń",
  "remove-from-favorites": "Usuń z ulubionych",
  "reset": "Zresetuj",
  "resume": "Wznów",
  "rules": "Zasady",
  "rules-1st-edition": "Zasady (C1)",
  "save-to-file": "Zapisz do pliku",
  "score-the-sheep": "Punktuj Owce",
  "select": "Wybierz",
  "sell": "Sprzedaj",
  "set": "Ustal",
  "show-stats": "Pokaż statystyki",
  "start": "Start",
  "undo": "Cofnij"
 },
 "core-messages": {
  "choose": "Wybierz",
  "done": "Gotowe",
  "game-engine-not-available": "Silnik gry niedostępny.",
  "incomplete-features": "Nieukończone obiekty",
  "no-core-set": "Brak gry podstawowej!",
  "offline": "Offline",
  "penalties": "Kary",
  "show-available-only": "Pokaż wyłącznie dostepne",
  "the-biggest-city": "Największe miasto",
  "the-longest-road": "Najdłuższa droga",
  "tiles": "Płytki",
  "used-time": "Wykorzystany czas"
 },
 "expansion": {
  "abbey-and-mayor": "Opactwo i burmistrz",
  "basic": "Gra podstawowa",
  "besiegers": "Oblężnicy",
  "bridges-castles-and-bazaars": "Mosty, zamki i bazary",
  "cathars": "Katarzy",
  "corn-circles": "Kręgi w zbożu",
  "crop-circles-I": "Kręgi w zbożu I",
  "crop-circles-II": "Kręgi w zbożu II",
  "count": "Hrabia z Carcassonne",
  "cult": "Kult",
  "cult-places": "Miejsca Kultu",
  "darmstadt": "Darmstadt",
  "ferries": "Promy",
  "festival": "Festiwal",
  "flier": "Maszyny latające",
  "goldmines": "Kopalnie złota",
  "gq11": "Mini dodatek (GQ11)",
  "heretics-and-shrines": "Heretyk i Siedziba kultu",
  "hills-and-sheep": "Wzgórza i owce",
  "inns-and-cathedrals": "Karczmy i katedry",
  "king-and-robber": "Król i Baron rabusiów",
  "labyrinth": "Labirynt",
  "mage-and-witch": "Mag i Wiedźma",
  "monasteries": "Klasztory",
  "princess-and-dragon": "Księżniczka i Smok",
  "river": "Rzeka",
  "river-I": "Rzeka I",
  "river-II": "Rzeka II",
  "russian-promos": "Rosyjskie Baśnie",
  "siege": "Oblężenie",
  "spiel-doch": "Spiel Doch",
  "tower": "Wieża",
  "traders-and-builders": "Kupcy i Budowniczowie",
  "tunnel": "Tunel",
  "under-the-big-top": "Cyrk Objazdowy",
  "watchtowers": "Strażnice",
  "wind-roses": "Róża wiatrów",
  "winter": "Zima"
 },
 "game": {
  "action": {
   "bazaar-buy-sell-the-tile-from-to": "Kupno/sprzedaż płytki od/do",
   "bazaar-choose-a-tile": "Wybierz płytkę",
   "bazaar-choose-a-tile-and-your-bid": "Wybierz płytkę i swoją ofertę",
   "bazaar-player-must-buy-sell-the-tile-from-to": "Gracz musi kupić/sprzedać płytkę od/do",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile": "Gracz musi wybrać płytkę",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile-and-bid": "Gracz musi wybrać płytkę i swoją ofertę",
   "bazaar-player-must-raise-bid-or-pass": "Gracz może podnieść ofertę lub może spasować",
   "bazaar-raise-bid-or-pass": "Podnieść ofertę lub spasuj",
   "castle-player-is-allowed-to-place": "Gracz może umieścić'",
   "castle-you-are-allowed-to-place": "Możesz umieścić'",
   "coc-player-can-move-the-count": "Gracz możesz przesunąć Hrabiego",
   "coc-you-can-move-the-count": "Możesz przesunąć Hrabiego",
   "crop-circles-choose-city": "miasto",
   "crop-circles-choose-field": "pole",
   "crop-circles-choose-one": "Wybierz opcję dla wszystkich graczy. {deploy} lub {remove} podwładnego ze obiektu, w tym wypadku jest to {feature}.",
   "crop-circles-choose-road": "droga",
   "crop-circles-player-must-choose": "Wybierana jest opcja dla wszystkich graczy. {deploy} lub {remove} podwładnego ze obiektu, w tym wypadku jest to {feature}.",
   "crop-circles-player-must-return-meeple": "Gracz musi usunąć jednego ze swoich podwłądnych z planszy",
   "crop-circles-you-must-return-meeple": "Musisz usunąć jednego ze swoich podwładnych z planszy.",
   "draw-a-tile": "Losuj płytkę",
   "ferries-place-a-ferry": "Połóż Prom",
   "ferries-player-can-move-ferries": "Gracz może przemieścić Promy",
   "ferries-player-must-place-a-ferry": "Gracz musi położyć Prom",
   "ferries-you-can-move-ferries": "Możesz przemieścić Promy",
   "goldmines-place-a-gold-ingot": "Umieść sztabkę złota",
   "goldmines-player-must-place-a-gold-ingot": "Gracz musi umieścić sztabkę złota",
   "hills-and-player-must-choose-grow-or-score-plural": "Gracz musi wybrać, czy chce powiększać stado, czy otrzymać {points} punktów za owcę. | Gracz musi wybrać, czy chce powiększać stado, czy otrzymać {points} punkt za owcę. | Gracz musi wybrać, czy chce powiększać stado, czy otrzymać {points} punkty za owce. | Gracz musi wybrać, czy chce powiększać stado, czy otrzymać {points} punktów za owce.",
   "hills-and-receive-points-plural": "Otrzymaj 0 puntków | Otrzymaj 1 punkt | Otrzymaj {points} punkty | Otrzymaj {points} punktów",
   "hills-and-sheep-shepherd-fields-was-expanded": "Pole Pasterza zostało powiększone.",
   "hills-and-sheep-tokens-left-plural": "Brak żetonów | Pozostał 1 żeton | Pozostały {tokens} żetony | Pozostało {tokens} żetonów",
   "mage-and-witch-player-must-remove-mage-or-witch": "Gracz musi usunąć z planszy Wiedźmę lub Maga",
   "mage-and-witch-remove-mage-or-witch": "Usuń z planszy Wiedźmę lub Maga",
   "monasteries-how-do-you-want-place-follower": "Zdecyduj, jak chcesz umieścić podwładnego na specjalnym klasztorze.",
   "or": "lub",
   "place-the-tile": "Umieść płytkę",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Gracz może przenieść podwładnego z dzielnicy miasta",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Gracz może przenieść podwładnego z pałacu przed ostatecznym punktowaniem.",
   "player-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Gracz może przenieść podwładnego z targu przed ostatecznym punktowaniem.",
   "player-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Gracz może umieścić podwładnego w dzielnicy miasta.",
   "player-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Gracz może umieścić podwładnego obok innego już obecnego na planszy",
   "player-may-place-an-abbey": "Gracz może umieścić Opactwo",
   "player-must-place-the-tile": "Gracz musi umieścić płytkę",
   "siege-player-can-escape-a-besieged-city": "Gracz może uciec z oblężonego miasta.",
   "siege-you-can-escape-a-besieged-city": "Możesz uciec z oblężonego miasta.",
   "skip-action": "pomiń czynność",
   "tower-player-can-take-a-prisoner": "Gracz może wziąć zakładnika",
   "tower-player-must-select-follower-for-exchange": "Gracz musi wybrać zakładnika do wymiany",
   "tower-select-follower-for-exchange": "Wybierz zakładnika do wymiany",
   "tower-you-can-take-a-prisoner": "Możesz wziąć zakładnika",
   "waiting-for-player-confirmation": "Oczekiwanie na potwierdzenie przez gracza.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Możesz przenieść podwładnego z dzielnicy miasta.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Możesz przenieść podwładnego z pałacu przed ostatecznym punktowaniem.",
   "you-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Możesz przenieść podwładnego z targu przed ostatecznym punktowaniem.",
   "you-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Możesz umieścić podwładnego w dzielnicy miasta.",
   "you-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Możesz umieścić podwładnego obok innego już obecnego na planszy.",
   "you-may-place-an-abbey": "Możesz umieścić Opactwo",
   "your-action": "twoja czynność"
  },
  "element": {
   "abbey": "Opactwo",
   "abbot": "Opat",
   "barn": "Stodoła",
   "big-follower": "Duży podwłądny",
   "big-top": "Cyrk objazdowy",
   "bridge": "Most",
   "builder": "Budowniczy",
   "castle": "Zamek",
   "count": "Hrabia",
   "dragon": "Smok",
   "fairy": "Wróżka",
   "ferry": "Prom",
   "gold": "Złoto",
   "king": "Król",
   "little-buildings": "Mały budynek",
   "mage": "Mag",
   "mayor": "Burmistrz",
   "phantom": "Świta",
   "pig": "Świnia",
   "obelisk": "Obelisk",
   "ringmaster": "Dyrektor cyrku",
   "robber": "Baron Rabusiów",
   "shepherd": "Pasterz",
   "small-follower": "Zwykły podwłądny",
   "tower": "Wieża",
   "traders": "Towary",
   "tunnel": "Tunel",
   "wagon": "Wóz",
   "witch": "Wiedźma"
  },
  "feature": {
   "acrobats": "Akrobaci",
   "bazaar": "Bazar",
   "big-top": "Cyrk",
   "castle": "Zamek",
   "castles": "Zamki",
   "cathedral": "Katedra",
   "church-bonus": "Bonus kościelny",
   "cities": "Miasta",
   "city": "Miasto",
   "city-small": "Małe Miasto",
   "coat-of-arms": "Proporzec",
   "crop-circle": "Kręgi w zborzu",
   "escape": "Ucieknij",
   "fairy": "Wróżka",
   "farmers": "Chłopi",
   "festival": "Festiwal",
   "field": "Pole",
   "fields": "Pola",
   "flock": "Stado",
   "garden": "Ogród",
   "gardens": "Ogrody",
   "gold": "Złoto",
   "gold-ingots": "Sztabki złota",
   "hill": "Wzgórze",
   "inn": "Karczma",
   "king": "Król",
   "king-and-robber": "Król i Baron Rabusiów",
   "monasteries": "Klasztory",
   "monastery": "Klasztor",
   "pig-herd": "Stado świń",
   "portal": "Magiczna Ścieżka",
   "princess": "Księżniczka",
   "ringmaster": "Dyrektor Cyrku",
   "road": "Droga",
   "roads": "Drogi",
   "robber": "Baron Rabusiów",
   "sheep": "Owce",
   "shrine": "Siedziba Kultu",
   "shrines": "Siedziby Kultu",
   "siege": "Oblężenie",
   "special-monasteries": "Klasztory specjalne",
   "special-monastery": "Klasztor specjalny",
   "tower": "Wieża",
   "towers": "Wieże",
   "trade-goods": "Towary",
   "vineyard": "Winiarnia",
   "vodyanoy": "Utopiec",
   "watchtower": "Strażnica",
   "watchtowers": "Strażnice",
   "wind-rose": "Róża Wiatrów",
   "wind-roses": "Róże Wiatrów",
   "yaga-hut": "Hatka Baby Jagi"
  },
  "scoring": {
   "barn-connected": "połączona stodoła",
   "barn-placed": "położona stodoła",
   "challenged": "Wyzwanie",
   "empty": "puste",
   "feature-scored": "puntkowany obiekt",
   "incomplete": "Nieukończone",
   "turn-start": "start tury"
  },
  "tile-pack-dialog": {
   "disabled-show-remaining": "Gra została stworzona z opcją, która nie pozwala na wyświetlanie liczby pozostałych kamieni.",
   "game-tiles": "Płytki gry",
   "hidden-tiles-under-hill-plural": "Nie ma nieznanych płytek pod wzgórzem. | Nie zapomnij, że {count} nieznana płytka z listy jest ukryta pod wzgórzem. | Nie zapomnij, że {count} nieznane płytki z listy są ukryte pod wzgórzami. | Nie zapomnij, że {count} nieznanych płytek z listy jest ukrytych pod wzgórzami.",
   "remaining-tiles": "Pozostałe płytki",
   "tiles": "Płytki",
   "tiles-plural": "płytek | płytka | płytki | płytek"
  }
 },
 "game-setup": {
  "additional-elements": "Elementy dodatkowe",
  "altered-gameplay": "Zmienione zasady",
  "altered-scoring": "Zmieniona punktacja",
  "components": {
   "followers": "Podwładni",
   "neutral-figures": "Pionki neutralne",
   "rewards": "Bonusy",
   "tokens": "Żetony"
  },
  "create": {
   "click-to-assign": "kliknij, aby przydzielić",
   "local-player": "gracz lokalny",
   "name": "Nazwa",
   "open-slot": "Wolne miejsce",
   "remote-player": "gracz zdalny",
   "rename-player": "Zmień nazwę"
  },
  "game-element-box": {
   "mandatory-for-selected-tiles": "Obowiązkowe do wybranych płytek",
   "related-tiles-not-selected": "Nie wybrano powiązanych płytek."
  },
  "header": {
   "components": "Komponenty",
   "rules": "Zasady",
   "tiles": "Płytki",
   "timer": "Minutnik"
  },
  "open-game": {
   "assign-all-players-to-start": "Przydziel wszystkich graczy by zacząć",
   "hide-remaining-tiles-cheat-sheet": "Ukryj listę pozostałych płytek",
   "name": "Nazwa",
   "no-player-in-game": "Brak graczy",
   "options": "Opcje",
   "randomize-seating-order": "Losowa kolejność miejsc siedzących",
   "set-game-title": "Ustaw nazwe gry",
   "share-the-key": "Podziel się kluczem z innymi graczami, aby umożliwić im połączenie się z grą.",
   "untitled-game": "gra bez nazwy",
   "waiting-for-host-to-start-the-game": "Czekanie na rozpoczęcie gry przez gospodarza."
  },
  "removed-elements": "Wykluczone elementy",
  "rules": {
   "acrobats-description": "Możliwość umieszczenia akrobatów na polu artystów cyrkowych.",
   "acrobats-disabled": "Nie wybrano płytek z polem akrobatów.",
   "bazaar-description": "Płytki terenu są licytowane po pojawieniu się bazaru.",
   "bazaar-disabled": "Nie wybrano płytek z bazarem.",
   "cathedral-description": "Ukończone miasto z katedrą ×3 zamiast ×2, brak punktów na koniec gry.",
   "cathedral-disabled": "Nie wybrano płytek z katedrą.",
   "escape-description": "Ucieczka możliwa poprzez przyległy klasztor.",
   "escape-disabled": "Nie wybrano płytek z oblężeniem.",
   "farmers-description": "Możliwość umieszczenia chłopów na polach.",
   "festival-description": "Festiwal pozwala na usunięcie z planszy własnego podwładnego.",
   "festival-disabled": "Nie wybrano płytek z festiwalem.",
   "gameplay-variants": "Warianty zasad",
   "garden-description": "Możliwość umieszczenia na nim opata.",
   "garden-disabled": "Nie wybrano Opata.",
   "hill-description": "Wzgórze rozstrzyga remis. Powodóje wykluczenie z gry jednej płytki.",
   "hill-disabled": "Nie wybrano płytek ze wzgórzem.",
   "inn-description": "Ukończona droga z karczmą ×2, brak punktów na koniec gry.",
   "inn-disabled": "Nie wybrano płytek z karczmą.",
   "optional-game-mechanics": "Mechaniki gry",
   "pig-herd-description": "Dodatkowe punkty dla chłopów.",
   "pig-herd-disabled": "Nie wybrano płytek ze stadem świń.",
   "portal-description": "Za pośrednictwem magicznej ścieżki podwładny może być umieszczony na dowolonej płytce.",
   "portal-disabled": "Nie wybrano płytek z magiczną ścieżką.",
   "princess-description": "Księżnczka pozwala na usunięcie podwładnego z miasta.",
   "princess-disabled": "Nie wybrano płytek z księżniczką",
   "scoring-variants": "Warianty punktacji",
   "shrine-description": "Miejsca kultu konkurują z klasztorami.",
   "shrine-disabled": "Nie wybrano płytek z miejscem kultu.",
   "siege-description": "Oblężone miasta są mniej punktowane.",
   "siege-disabled": "Nie wybrano płytek z oblężeniem.",
   "starting-tiles-configuration": "Konfiguracja startowa",
   "starting-tiles-different-configuration": "Niektóre z roszerzeń pozwalają na alternatywną konfiguracje startową.",
   "vineyard-description": "Dodatkowe punkty do klasztorów.",
   "vineyard-disabled": "Nie wybrano płytek z winiarnią."
  },
  "selected-tiles": "Wybrane płytki",
  "tiles": {
   "core-sets": "Gra podstawowa",
   "fan-expansions": "Fanowskie rozszerzenia",
   "major-expansions": "Duże rozszerzenia",
   "minor-expansions": "Małe rozszerzenia",
   "promos": "Promocyjne"
  },
  "timer": {
   "at-game-start-set-timer-to": "Stan początkowy licznika:",
   "disable-limits": "wyłącz limity",
   "do-nothing": "nic nie rób",
   "each-turn-increase-timer-by": "Co runde zwiększ czas o:",
   "enable-limits": "włącz limity",
   "player-time-limit": "Limit czasu gracza",
   "unlimited-time": "nielimitowany czas",
   "when-time-is-over": "Gdy czas dobiegnie do końca"
  },
  "title": "Ustawienia gry",
  "variant": {
   "barn-placement": {
    "description": "Stodoła {} być umieszczona na polu zawierającym inną stodołę.",
    "not-occupied": "nie może",
    "occupied": "może"
   },
   "bazaar-no-auction": {
    "description": "Brak licytacji, gracze kolejno wybierają po jednej płtyce."
   },
   "coc-final-scoring": {
    "any-district": "nie jest ograniczone (C1)",
    "description": "Przenoszenie podwładnych z Miasta Carcassonne przed końcową punktacją {}.",
    "market-only": "jest dozwolone wyłącznie z targu (C2)"
   },
   "count-move": {
    "by-player": "zgodnie z wolą gracza",
    "clockwise": "zgodnie ze wskazówkami zegara",
    "description": "Gdy podwładny jest wysyłany do Miasta Carcassonne, Hrabia porusza się {}.",
    "follow-meeple": "do tej samej dzielnicy co podwładny"
   },
   "dragon-move": {
    "after-scoring": "po punktacji",
    "before-scoring": "przed punktacją",
    "description": "Ruch smoka następuję {}."
   },
   "espace-variant": {
    "any-tile": "dowolną płytką",
    "description": "Klasztor sąsiaduje z {} oblężonego miasta.",
    "siege-tile": "płytką oblężenia"
   },
   "fairy-placement": {
    "description": "Wróżka jest umieszczana {}.",
    "next-follower": "obok podwładnego",
    "on-tile": "na płytce"
   },
   "festival-return": {
    "description": "Gracz może zdjąć z planszy {}.",
    "follower": "wyłącznie swoich podwładnych",
    "meeple": "swoje dowolne pionki"
   },
   "gq11-pig-herd": {
    "description": "Płytka z polem z rozszerzenia Game Quarterly {}.",
    "nothing": "zawiera zwykłe pole",
    "pig": "zawiera stado świń"
   },
   "hill-tiebreaker": {
    "at-least-one-follower": "co najmniej jeden podwładny",
    "description": "Rozstrzyganie remisu: {} na wzgórzu.",
    "number-of-followers": "ilość podwładnych"
   },
   "keep-monasteries": {
    "description": "Klasztory specjalne {}.",
    "keep": "są dodane dodatkowo",
    "replace": "zastępują zwykłe klasztory"
   },
   "king-and-robber-scoring": {
    "10/20": "na koniec gry 10 punktów za posiadanie zetonu",
    "15/40": "na koniec gry 15/40 za posiadanie jednego/dwóch żetonów",
    "continuously": "zliczana podczas trwania rozgrywki",
    "default": "na koniec gry 1 punkt za każdy ukończony obiekt",
    "description": "Punktacja: {}."
   },
   "labyrinth-variant": {
    "advanced": "zaawansowanej",
    "basic": "podstawowej",
    "description": "Labirynt w werji: {}"
   },
   "little-buildings-scoring": {
    "1/1/1": "1/1/1",
    "3/2/1": "3/2/1",
    "description": "Punktacja za wieżę/dom/szope :{}."
   },
   "more-tunnel-tokens": {
    "1/1": "1/1",
    "2/1": "2/1",
    "3/2": "3/2",
    "description": "Rozdziel po {} zestawy żetonów tunelu przy grze dwu/trzy osobowej."
   },
   "princess-action": {
    "description": "Księżniczka {} usunąć podwładnego z miasta.",
    "may": "może",
    "must": "musi"
   },
   "tiny-city-scoring": {
    "2": "2 punkty",
    "4": "4 punkty",
    "description": "Punktacja za dwupłytkowe miasto: {}"
   },
   "tunnelize-other-expansions": {
    "description": "Zastosuj zasadę tunelu na płytkach z innych rozszerzeń zawierających tunele."
   },
   "wagon-move": {
    "C1": "połączonym obiekcie (skrzyżowanie lub droga do/z miasta/klasztoru) (C1)",
    "C2": "przyległej płytce (C2)",
    "description": "Po punktacji wóz może być umieszczony na: {}"
   }
  }
 },
 "index": {
  "automatic-updates-linux-only": "Automatyczne aktualizacje są obecnie obsługiwane tylko na platformie Linux. Proszę pobrać nową wersję bezpośrednio i zaktualizować ręcznie",
  "local": {
   "continue-with-recently-saved-games": "kontynuując ostatnio zapisną grę",
   "create-directly-from": "Utwórz nową grę",
   "load-game": "Wczytaj grę",
   "my-favorites": "bezpośrednio z ulubionych",
   "new-game": "Nowa gra",
   "title": "Gry prywatne"
  },
  "new-version-available": "Nowa wersja JCloisterZone jest już dostępna.",
  "online": {
   "abandon-game": "Porzuć grę",
   "connected-to": "Połączono z {0}",
   "game-id": "Klucz",
   "games-in-progress": "Gry w toku",
   "join-game": "Dołącz do gry",
   "no-random-discovery": "oznacza to brak możliwości odkrycia przypadkowych graczy",
   "online-storage-description": "Opuszczając grę online zachowuje się ona niedokończona w tle. Możesz do niej powrócić z tej listy kiedy tylko zechcesz.",
   "paste-a-game-key": "Wklej klucz do gry dostarczony przez gospodarza",
   "private-games-only": "Obecnie obsługiwane są tylko gry prywatne.",
   "remove-unfinished-game-confirmation": "Czy chcesz trwale usunąć niedokończoną grę ze swojej listy?",
   "title": "Gry na serwerze publicznym",
   "you-have-no-game-in-progress": "Nie masz żadnej gry w toku."
  },
  "release-notes": "Informacje o wersji",
  "update-to": "Aktualizacja do {version}"
 },
 "join-game": {
  "connect-to-remote-host": "Połącz się ze zdalnym hostem z utworzoną grą.",
  "description": "Gra na zdalnym hoście musi być w fazie wyboru kolorów.",
  "host": "Host",
  "title": "Dołącz do gry zdalnej"
 },
 "menu": {
  "about": "Informacje",
  "exit": "Wyjdź",
  "farm-hints": "Podpowiedźi pól",
  "game": "Gra",
  "help": "Pomoc",
  "join-game": "Dołącz do gry",
  "leave-game": "Opuść grę",
  "load-game": "Wczytaj grę",
  "new-game": "Nowa gra",
  "playonline-connect": "Graj online",
  "playonline-disconnect": "Rozłącz",
  "rotate": "Obrócić",
  "rules": "Zasady",
  "save-game": "Zapisz grę",
  "session": "Sesja",
  "settings": "Ustawienia",
  "show-game-setup": "Konfiguracja gry",
  "tiles": "Płytki",
  "toggle-history": "Historia ruchów",
  "undo": "Cofnij",
  "zoom-in": "Przbliż",
  "zoom-out": "Oddal"
 },
 "settings": {
  "add-ons": {
   "add-on-already-installed": "Dodatek {id} jest już zainstalowany. Jeśli chcesz go ponownie zainstalować, najpierw go usuń.",
   "add-on-url": "adres url dodatku",
   "artwork-not-found-internet-connection-is-needed": "Nie można zlokalizować lub pobrać dodatku z domyślną grafiką. Aby go pobrać, konieczne jest połączenie z internetem.",
   "drag-add-on-here-or-click-here": "Przeciągnij tutaj dodatek (plik .jca) lub kliknij aby go wybrać.",
   "finish-or-leave-game-to-make-changes": "Proszę najpierw zakończyć lub opuścić grę, aby dokonać zmian tutaj.",
   "install-add-on": "Zainstaluj dodatek",
   "installation-is-not-allowed-during-game": "Instalowanie lub usuwanie dodatków jest zabronione podczas trwania rozgrywki.",
   "installed-add-ons": "Zainstalowane dodatki",
   "invalid-add-on-multiple-folders-in-root": "Niewłaściwy dodatek: pakiet musi zawierać tylko jeden folder w katalogu głównym",
   "look-at-jcz-for-add-ons": "Więcej dodatków dostępne na: {link}",
   "please-check-connectivity-and-restart-app": "Sprawdź połączenie z internetem i zrestartuj aplikację, aby spróbować ponownie.",
   "title": "Dodatki"
  },
  "appearance": {
   "artworks": "Edycje / dodatki",
   "artworks-description": "Dodatkowe rozszereznia mogą być wprowadzone przy pomocy rozszerzeń.",
   "illustrated-by": "(ilustrowane przeez {0})",
   "theme": "Motyw",
   "theme-dark": "Ciemny",
   "theme-light": "Jasny",
   "title": "Wygląd"
  },
  "engine": {
   "engine-path-not-exists": "Nie można zlokalizować silnika gry (plik {path} nie istnieje lub nie może być odczytany)",
   "unable-to-spawn-game-engine": "Nie można uruchomić silnika gry. Szczegóły:"
  },
  "game-interface": {
   "active-player-indication": "Wskaźniki tury aktywnego gracza",
   "always-enabled": "zawsze włączone",
   "beep": "Dźwięk",
   "beep-description": "Sygnalizacja tury dźwiękiem (lub gdy wymagane jest wykonanie czynności podczas ruchu innego gracza).",
   "colored-background-in-right-sidebar": "kolorowe tło w prawym pasku bocznym",
   "enable-beep": "Włącz dźwięk",
   "language": "Język",
   "multiple-indicators-are-allowed": "Dopuszcza się stosowanie wielu wskaźników.",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-field": "tylko wtedy, gdy podwłądny były umies na polu",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-tower": "tylko wtedy, gdy podwłądny były umiesczony na Wieży",
   "player-list": "Lista graczy",
   "player-list-active-on-top": "Utrzymuj aktywnego gracza zawsze na szczycie",
   "player-list-description": "Możesz włączyć rotację listy graczy (prawy pasek boczny).",
   "player-list-local-on-top": "Utrzymuj lokalnego gracza zawsze na szczycie",
   "player-list-no-rotate": "Bez rotacji",
   "title": "Interfejs gry",
   "triangle-in-top-bar": "trójkąt w górnym pasku",
   "turn-confirmation": "Potwierdzenie ruchu",
   "turn-confirmation-description": "Potwierdzenie pozwala graczowi cofnąć wykonane czynności przed przekazaniem ruchu kolejnemu graczowi. Dzieje się to przed zdobyciem punktów lub np. w trakcie tury przeciwnika, gdy porusza się wozem, itp. Włącz wyraźne potwierdzenie…"
  },
  "java": {
   "change-in-settings": "Zmień to w: {settings}.",
   "description": "Pomimo, że klient JCloisterZone jest czystą aplikacją natywną, Java jest wymagana do uruchomienia silnika gry. Innymi słowy, aby zagrać w grę.",
   "download-java": "Pobierz Jave",
   "java-executable": "Program wykonywalny Java",
   "java-is-not-installed": "Java nie zainstalowana!",
   "java-is-outdated": "Java jest nieaktualna!",
   "java-is-required": "Java jest wymagana do rozpoczęcia gry.",
   "java-path-is-not-valid": "Ręcznie skonfigurowana ścieżka Javy jest nieprawidłowa.",
   "java-version-found": "Do rozpoczęcia gry wymagana jest Java 11 lub wyższa (znaleziono {version}).",
   "select-manually": "Lub wybierz odpowiednią Javę ręcznie w: {settings}.",
   "selected": "Wybrano: {0}",
   "title": "Java",
   "unable-to-find-java": "Java nie może zostać zlokalizowana.",
   "using-system-default": "Użycie domyślnych ustawień systemu.",
   "verify": "Jeśli Java jest już zainstalowana, sprawdź czy jest dodana do ścieżki systemowej lub wybierz plik binarny Javy ręcznie w: {settings}.",
   "version": "Wersja Java {0}",
   "warning-file-is-not-java-binary": "Plik nie wygląda jak binarny plik Java.",
   "warning-java-not-found": "Java nie znaleziona.",
   "you-may-set-path": "Możesz ręcznie ustawić ścieżkę do {0}"
  },
  "player": {
   "nickname": "Nazwa",
   "nickname-description": "Nazwa używana gdy gracz dołącza do gry.",
   "none": "Brak",
   "preferred-color": "Preferowany kolor",
   "preferred-color-description": "Automatycznie wybieraj kolor po dołączeniu do gry.",
   "title": "Gracz"
  },
  "title": "Ustawienia"
 },
 "tile-set": {
  "abbey-and-mayor-description": "Każdy gracz może również umieścić płytke Opactwa ze swojego zapasu.",
  "abbey-and-mayor-release": "Piąte duże rozszerzenie wydane w 2007 roku.",
  "base-game-description": "Można grać płytkami z zasadami 1 edycji lub 2 edycji (np. ogrody). Można to wybrać w drugim kroku ustawień gry.",
  "bridges-castles-and-bazaars-release": "Ósme duże rozszerzenie wydane w 2010 roku. (Szóste duże rozszerzenie Hrabia, Król i Rzeka jest podzielone na pojedyncze małe moduły. Siódme, Katapulta, jest oczywiście pominięte).",
  "darmstadt-release": "Wydane w 2014 roku.",
  "gq11-release": "Wydany w magazynie Games Quarterly w 2006 roku.",
  "hills-and-sheep-release": "Dziewiąte duże rozszerzenie wydane w 2014 roku.",
  "inns-and-cathedrals-release": "Pierwsze duże rozszerzenie dla Carcassonne wydane w 2002 roku.",
  "king-and-robber-release": "Pierwotnie wydany w 2003 roku jako część Król i Zwiadowca. Później włączony do szóstego dużego rozszerzenia: Hrabia, Król i Rzeka (2007)",
  "labyrinth-release": "Wydany w 2016 roku.",
  "princess-and-dragon-release": "Trzecie duże rozszerzenie wydane w 2005 roku.",
  "river-I-release": "Wydana w 2001 roku.",
  "river-II-release": "Rzeka II została wydana w 2006 roku, zawarta jest w szóstym dużym rozszerzeniu Hrabia, Król i Rzeka.",
  "russian-promos-2013-title": "Płytki z 2013 roku",
  "russian-promos-2016-title": "Płytki z 2016 roku",
  "tower-release": "Czwarte duże rozszerzenie wydane w 2006 roku.",
  "traders-and-builders-release": "Drugie duże rozszerzenie wydane w 2003 roku.",
  "winter-edition-description": "Zawiera grę podstawową rozszerzoną o dodatkowe 12 płytek z Edycji Zimowej."
 }

}