User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale/ro

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale and the translation is 100% complete.

Translations of locales for JCZ in Romanian

{

 "@author": "NGC 54",
 "@jcz-version": "5.11.0",
 "@version": "0.4.1",
 "about": {
  "configuration-file": "Fișier de configurație",
  "jcloisterzone-game-engine": "Motorul Jocului JCloisterZone",
  "system-java-version": "Versiunea de sistem Java",
  "version": "versiune"
 },
 "bookmarks": {
  "description-end": "din bara laterală a vizualizării în ansamblu.",
  "description-start": "Nu ai nicio configurație de joc în lista favoritelor. Pentru a adăuga aici o configurație, mai întâi creează un joc și apoi folosește butonul",
  "nothing-saved": "Nimic salvat.",
  "setups-saved-to-file": "Configurații salvate în fișier",
  "title": "Favoritele mele"
 },
 "button": {
  "add": "Adaugă",
  "add-to-favorites": "Adaugă la favorite",
  "as-a-abbot": "Drept abate",
  "as-a-monk": "Drept călugăr",
  "buy": "Cumpără",
  "cancel": "Anulare",
  "change": "Schimbă",
  "clear-list": "curăță lista",
  "close": "Închide",
  "confirm": "Confirmă",
  "connect": "Conectează",
  "create": "Creează",
  "create-game": "Creează joc",
  "disconnect": "Deconectează-te",
  "grow-the-flock": "Crește turma",
  "hide-stats": "Ascunde statisticile",
  "join-game": "Alătură-te jocului",
  "load": "Încarcă",
  "load-setup-from-file": "Încarcă configurație din fișier",
  "may-deploy": "Există posibilitatea de a plasa",
  "must-remove": "Trebuie să elimine",
  "pass": "Omite",
  "play-again": "Joacă din nou",
  "play-online": "Joacă online",
  "plus-description": "Adaugă multiple întâmplări",
  "raise": "Crește",
  "remove": "Elimină",
  "remove-from-favorites": "Elimină din favorite",
  "reset": "Resetează",
  "resume": "Reia",
  "rules": "Reguli",
  "rules-1st-edition": "Reguli (prima ed.)",
  "save-to-file": "Salvează în fișier",
  "score-the-sheep": "Evaluează oile",
  "select": "Selectează",
  "sell": "Vinde",
  "set": "Setează",
  "show-stats": "Arată statistici",
  "start": "Începe",
  "undo": "Anulează"
 },
 "core-messages": {
  "choose": "Alege",
  "done": "Realizat",
  "game-engine-not-available": "Motorul jocului nu este disponibil.",
  "incomplete-features": "Teritorii nefinalizate",
  "no-core-set": "Niciun set de bază!",
  "offline": "Offline",
  "penalties": "Penalități",
  "show-available-only": "arată numai ceea ce este disponibil",
  "the-biggest-city": "Cel mai mare oraș",
  "the-longest-road": "Cel mai lung drum",
  "tiles": "Cartonașe",
  "used-time": "Timp folosit"
 },
 "expansion": {
  "abbey-and-mayor": "Abația și primarul",
  "basic": "Jocul de bază",
  "besiegers": "Asediatorii",
  "bridges-castles-and-bazaars": "Poduri, cetăți și bazaruri",
  "cathars": "Catarii",
  "corn-circles": "Cercuri în lan",
  "crop-circles-I": "Cercuri în lan I",
  "crop-circles-II": "Cercuri în lan II",
  "count": "Contele din Carcassonne",
  "cult": "Cultul",
  "cult-places": "Lăcașurile de cult",
  "darmstadt": "Darmstadt",
  "ferries": "Bacuri",
  "festival": "Festivalul",
  "flier": "Aparate de zbor",
  "goldmines": "Minele de aur",
  "gq11": "Miniextensia (GQ11)",
  "heretics-and-shrines": "Eretici și lăcașuri de cult",
  "hills-and-sheep": "Oi și dealuri",
  "inns-and-cathedrals": "Hanuri și catedrale",
  "king-and-robber": "Regele și cavalerul brigand",
  "labyrinth": "Labirintul",
  "mage-and-witch": "Magicianul și vrăjitoarea",
  "monasteries": "Mănăstiri",
  "princess-and-dragon": "Prințesa și dragonul",
  "river": "Râul",
  "river-I": "Râul I",
  "river-II": "Râul II",
  "russian-promos": "Promo-uri rusești",
  "siege": "Asediu",
  "spiel-doch": "Spiel Doch",
  "tower": "Turnul",
  "traders-and-builders": "Negustori și constructori",
  "tunnel": "Tunelul",
  "under-the-big-top": "În arena circului",
  "watchtowers": "Turnurile de veghe",
  "wind-roses": "Rozele vântului",
  "winter": "Iarnă"
 },
 "game": {
  "action": {
   "bazaar-buy-sell-the-tile-from-to": "Cumpără/Vine cartonașul de la/către",
   "bazaar-choose-a-tile": "Alege un cartonaș",
   "bazaar-choose-a-tile-and-your-bid": "Alege un cartonaș și numărul de puncte pe care îl oferi la licitație",
   "bazaar-player-must-buy-sell-the-tile-from-to": "Jucătorul trebuie să cumpere/vândă cartonașul de la/către",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile": "Jucătorul trebuie să aleagă un cartonaș",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile-and-bid": "Jucătorul trebuie să aleagă un cartonaș și să aleagă numărul de puncte pe care îl oferă la licitație",
   "bazaar-player-must-raise-bid-or-pass": "Jucătorul trebuie să crească numărul de puncte sau să spună pas",
   "bazaar-raise-bid-or-pass": "Crește numărul de puncte sau spune pas",
   "castle-player-is-allowed-to-place": "Jucătorul are voie să plaseze",
   "castle-you-are-allowed-to-place": "Ai voie să plasezi",
   "coc-player-can-move-the-count": "Jucătorul poate muta contele",
   "coc-you-can-move-the-count": "Poți muta contele",
   "crop-circles-choose-city": "un oraș",
   "crop-circles-choose-field": "un câmp",
   "crop-circles-choose-one": "Alege una. Fiecare jucător {deploy} sau {remove} un meeple pe/de pe {feature}.",
   "crop-circles-choose-road": "un drum",
   "crop-circles-player-must-choose": "Jucătorul trebuie să aleagă: Fiecare jucător are posibilitatea de a plasa sau elimina un meeple pe/de pe {feature}.",
   "crop-circles-player-must-return-meeple": "Jucătorul trebuie să înapoieze un meeple",
   "crop-circles-you-must-return-meeple": "Trebuie să îți iei înapoi unul dintre meepleșii tăi.",
   "draw-a-tile": "Trage un cartonaș",
   "ferries-place-a-ferry": "Plasează un bac",
   "ferries-player-can-move-ferries": "Jucătorul poate muta bacuri",
   "ferries-player-must-place-a-ferry": "Jucătorul trebuie să plaseze un bac",
   "ferries-you-can-move-ferries": "Poți muta bacuri",
   "goldmines-place-a-gold-ingot": "Plasează un lingou de aur",
   "goldmines-player-must-place-a-gold-ingot": "Jucătorul trebuie să plaseze un lingou de aur",
   "hills-and-player-must-choose-grow-or-score-plural": "Jucătorul trebuie să aleagă să crească turma sau să evalueze oile pentru 0 puncte. | Jucătorul trebuie să aleagă să crească turma sau să evalueze oi pentru {points} punct. | Jucătorul trebuie să aleagă să crească turma sau să evalueze oi pentru {points} puncte. | Jucătorul trebuie să aleagă să crească turma sau să evalueze oi pentru {points} de puncte.",
   "hills-and-receive-points-plural": "Primește 0 puncte | Primește 1 punct | Primește {points} puncte",
   "hills-and-sheep-shepherd-fields-was-expanded": "Câmpul oierului a fost extins.",
   "hills-and-sheep-tokens-left-plural": "Niciun jeton rămas | 1 jeton rămas | {tokens} jetoane rămase | {tokens} de jetoane rămase",
   "mage-and-witch-player-must-remove-mage-or-witch": "Jucătorul trebuie să elimine magicianul sau vrăjitoarea.",
   "mage-and-witch-remove-mage-or-witch": "Elimină magicianul sau vrăjitoarea.",
   "monasteries-how-do-you-want-place-follower": "Cum vrei să plasezi meepleul pe mănăstirea specială?",
   "or": "sau",
   "place-the-tile": "Plasează cartonașul",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Jucătorul poate muta un meeple dintr-un cartier al orașului.",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Jucătorul poate muta un meeple dintr-un cartier al orașului înaintea evaluării finale.",
   "player-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Jucătorul poate muta un meeple din cartierul piață înaintea evaluării finale.",
   "player-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Jucătorul poate plasa un meeple într-un cartier al orașului.",
   "player-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Jucătorul poate plasa un meeple lângă unul deja prezent.",
   "player-may-place-an-abbey": "Jucătorul poate plasa o abație",
   "player-must-place-the-tile": "Jucătorul trebuie să plaseze cartonașul",
   "siege-player-can-escape-a-besieged-city": "Jucătorul poate scăpa dintr-un oraș asediat.",
   "siege-you-can-escape-a-besieged-city": "Poți evada dintr-un oraș asediat.",
   "skip-action": "Omite acțiunea",
   "tower-player-can-take-a-prisoner": "Jucătorul poate lua un prizonier",
   "tower-player-must-select-follower-for-exchange": "Jucătorul trebuie să selecteze un meeple pentru schimb",
   "tower-select-follower-for-exchange": "Selectează un meeple pentru schimb",
   "tower-you-can-take-a-prisoner": "Poți lua un prizonier",
   "waiting-for-player-confirmation": "Se așteaptă după confirmarea jucătorului.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Poți muta un meeple dintr-un cartier al orașului.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Poți muta un meeple dintr-un cartier al orașului înaintea evaluării finale.",
   "you-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Poți muta un meeple din cartierul piață înaintea evaluării finale.",
   "you-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Poți plasa un meeple într-un cartier al orașului.",
   "you-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Poți plasa un meeple lângă unul deja prezent.",
   "you-may-place-an-abbey": "Poți plasa o abație",
   "your-action": "acțiunea ta"
  },
  "element": {
   "abbey": "Abație",
   "abbot": "Abate",
   "barn": "Moșie",
   "big-follower": "Meeple mare",
   "big-top": "Cort de circ",
   "bridge": "Pod",
   "builder": "Constructor",
   "castle": "Cetate",
   "count": "Conte",
   "dragon": "Dragon",
   "fairy": "Zână",
   "ferry": "Bac",
   "gold": "Aur",
   "king": "Regele",
   "little-buildings": "Construcții mici",
   "mage": "Magician",
   "mayor": "Primar",
   "phantom": "Fantomă",
   "pig": "Porc",
   "obelisk": "Obelisc",
   "ringmaster": "Director de circ",
   "robber": "Cavalerul brigand",
   "shepherd": "Oier",
   "small-follower": "Meeple mic",
   "tower": "Turn",
   "traders": "Jetoane cu mărfuri",
   "tunnel": "Tunel",
   "wagon": "Căruță",
   "witch": "Vrăjitoare"
  },
  "feature": {
   "acrobats": "Artiști",
   "bazaar": "Bazar",
   "big-top": "Cort de circ",
   "castle": "Cetate",
   "castles": "Cetăți",
   "cathedral": "Catedrală",
   "church-bonus": "Bonus de la biserică",
   "cities": "Orașe",
   "city": "Oraș",
   "city-small": "Oraș mic",
   "coat-of-arms": "Blazon",
   "crop-circle": "Cerc în lan",
   "escape": "Evadare",
   "fairy": "Zână",
   "farmers": "Țărani",
   "festival": "Festival",
   "field": "Câmp",
   "fields": "Câmpuri",
   "flock": "Turmă",
   "garden": "Grădină",
   "gardens": "Grădini",
   "gold": "Aur",
   "gold-ingots": "Lingouri de aur",
   "hill": "Deal",
   "inn": "Han",
   "king": "Regele",
   "king-and-robber": "Regele și cavalerul brigand",
   "monasteries": "Mănăstiri",
   "monastery": "Mănăstire",
   "pig-herd": "Turmă de porci",
   "portal": "Coridor fermecat",
   "princess": "Prințesă",
   "ringmaster": "Director de circ",
   "road": "Drum",
   "roads": "Drumuri",
   "robber": "Cavalerul brigand",
   "sheep": "Oi",
   "shrine": "Lăcaș de cult",
   "shrines": "Lăcașuri de cult",
   "siege": "Asediu",
   "special-monasteries": "Mănăstiri speciale",
   "special-monastery": "Mănăstire specială",
   "tower": "Turnul",
   "towers": "Turnuri",
   "trade-goods": "Jetoane cu mărfuri",
   "vineyard": "Vie",
   "vodyanoy": "Vodyanoy",
   "watchtower": "Turn de veghe",
   "watchtowers": "Turnuri de veghe",
   "wind-rose": "Roză a vântului",
   "wind-roses": "Rozele vântului",
   "yaga-hut": "Coliba lui Yaga"
  },
  "scoring": {
   "barn-connected": "moșie conectată",
   "barn-placed": "moșie plasată",
   "challenged": "provocat",
   "empty": "gol",
   "feature-scored": "teritoriu evaluat",
   "incomplete": "nefinalizat",
   "turn-start": "începutul turei"
  },
  "tile-pack-dialog": {
   "disabled-show-remaining": "Jocul a fost creat cu opțiunea care nu permite afișarea numărului cartonașelor rămase.",
   "game-tiles": "Cartonașe de joc",
   "hidden-tiles-under-hill-plural": "Nu există niciun cartonaș necunoscut sub deal. | Nu uita că 1 cartonaș necunoscut din listă este ascuns sub un deal. | Nu uita că {count} cartonașe necunoscute din listă sunt ascunse sub dealuri. | Nu uita că {count} de cartonașe necunoscute din listă sunt ascunse sub dealuri.",
   "remaining-tiles": "Cartonașe rămase",
   "tiles": "Cartonașe",
   "tiles-plural": "cartonașe | cartonaș | cartonașe | de cartonașe"
  }
 },
 "game-setup": {
  "additional-elements": "Elemente adiționale",
  "altered-gameplay": "Desfășurare a jocului alterată",
  "altered-scoring": "Evaluare alterată",
  "components": {
   "followers": "Meepleșii",
   "neutral-figures": "Pioni neutri",
   "rewards": "Recompense",
   "tokens": "Jetoane"
  },
  "create": {
   "click-to-assign": "apasă pentru a atribui",
   "local-player": "jucător local",
   "name": "Nume",
   "open-slot": "deschide locul",
   "remote-player": "jucător de la distanță",
   "rename-player": "Redenumește jucătorul"
  },
  "game-element-box": {
   "mandatory-for-selected-tiles": "Obligatoriu pentru cartonașele selectate",
   "related-tiles-not-selected": "Cartonașe asociate neselectate"
  },
  "header": {
   "components": "Componente",
   "rules": "Reguli",
   "tiles": "Cartonașe",
   "timer": "Cronometru"
  },
  "open-game": {
   "assign-all-players-to-start": "Atribuie toți jucători pentru a începe",
   "hide-remaining-tiles-cheat-sheet": "Ascunde fițuica cartonașelor rămase",
   "name": "Nume",
   "no-player-in-game": "Niciun jucător în joc",
   "options": "Opțiuni",
   "randomize-seating-order": "Fă aleatorie ordinea turelor jucătorilor",
   "set-game-title": "Setează titlul jocului",
   "share-the-key": "Împărtășește cheia cu alți jucători pentru a îi lăsa să se conecteze la joc.",
   "untitled-game": "joc fără titlu",
   "waiting-for-host-to-start-the-game": "Se așteaptă ca gazda să înceapă jocul."
  },
  "removed-elements": "Elemente eliminate",
  "rules": {
   "acrobats-description": "Plasarea unui meeple ca artist pe un loc pentru artiști.",
   "acrobats-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu loc pentru artiști în joc.",
   "bazaar-description": "Sunt licitate cartonașe de teren când bazarul intră în joc.",
   "bazaar-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu bazar în joc.",
   "cathedral-description": "Orașele finalizate cu catedrală ×3 în loc de ×2, niciun punct în timpul evaluării finale.",
   "cathedral-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu catedrală în joc.",
   "escape-description": "Evadare permisă prin intermediul unei mănăstiri învecinate.",
   "escape-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu asediu în joc.",
   "farmers-description": "Jucătorilor le este permis să plaseze meepleși pe câmpuri.",
   "festival-description": "Cu un cartonaș cu festival poți să îți iei înapoi unul dintre proprii tăi pioni în loc de a plasa unul.",
   "festival-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu festival în joc.",
   "gameplay-variants": "Variante de desfășurare a jocului",
   "garden-description": "Poate fi ocupat(ă) de un abate.",
   "garden-disabled": "Abatele nu este selectat.",
   "hill-description": "Folosit pentru a întrerupe situațiile de egalitate la majoritate. În plus, ascunde un cartonaș aleatoriu sub el.",
   "hill-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu deal în joc.",
   "inn-description": "Drumurile finalizate cu han ×2, niciun punct în timpul evaluării finale.",
   "inn-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu han în joc.",
   "optional-game-mechanics": "Mecanici de joc opționale",
   "pig-herd-description": "Valorează drept porc adițional pe câmp (țăranii primesc mai multe puncte).",
   "pig-herd-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu tumră de porci în joc.",
   "portal-description": "Printr-un coridor fermecat, un meeple poate fi plasat pe oricare cartonaș.",
   "portal-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu coridor fermecat în joc",
   "princess-description": "Prințesa poate îndepărta un cavaler dintr-un oraș.",
   "princess-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu prințesă în joc.",
   "scoring-variants": "Variante de evaluare",
   "shrine-description": "Un lăcaș de cult plasat lângă o mănăstire concurează pentru cine termină primul teritoriul (cel pe locul doi nu primește puncte).",
   "shrine-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu lăcaș de cult în joc.",
   "siege-description": "Orașele asediate sunt mai puțin valoroase.",
   "siege-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu asediu în joc.",
   "starting-tiles-configuration": "Configurația cartonașului/cartonașelor de pornire",
   "starting-tiles-different-configuration": "Unele extensii oferă configurații de pornire alternative.",
   "vineyard-description": "Puncte adiționale pentru mănăstire învecinată.",
   "vineyard-disabled": "Nu există niciun cartonaș cu vie în joc."
  },
  "selected-tiles": "Cartonașe selectate",
  "tiles": {
   "core-sets": "Seturi de bază",
   "fan-expansions": "Extensii de fani",
   "major-expansions": "Extensii majore",
   "minor-expansions": "Extensii minore",
   "promos": "Promo-uri"
  },
  "timer": {
   "at-game-start-set-timer-to": "La începutul jocului, setează cronometrul la",
   "disable-limits": "dezactivează limite",
   "do-nothing": "fă nimic",
   "each-turn-increase-timer-by": "Fiecare tură mărește cronometrul la",
   "enable-limits": "activează limite",
   "player-time-limit": "Limita de timp a jucătorului",
   "unlimited-time": "timp nelimitat",
   "when-time-is-over": "Atunci când timpul s-a terminat"
  },
  "title": "Configurarea jocului",
  "variant": {
   "barn-placement": {
    "description": "Moșia {} fi plasată pe un câmp deja ocupat de altă moșie.",
    "not-occupied": "nu poate",
    "occupied": "poate"
   },
   "bazaar-no-auction": {
    "description": "Fără licitație la bazar. Fiecare jucător alege pur și simplu un cartonaș."
   },
   "coc-final-scoring": {
    "any-district": "nu este limitată (C1)",
    "description": "Mutarea meepleșilor din Orașul Carcassonne înaintea evaluării finale {}.",
    "market-only": "este permisă numai din cartierul piață (C2)"
   },
   "count-move": {
    "by-player": "de jucător",
    "clockwise": "în sensul acelor de ceasornic în următorul cartier",
    "description": "Atunci când este plasat un meeple în Orașul C., contele este apoi mutat {}.",
    "follow-meeple": "în oricare cartier ca meepleul"
   },
   "dragon-move": {
    "after-scoring": "după evaluare",
    "before-scoring": "înaintea evaluării",
    "description": "Mutarea dragonului areloc {}."
   },
   "espace-variant": {
    "any-tile": "oricare cartonaș",
    "description": "Mănăstirea trebuie plasată adiacentă cu {} al unui oraș asediat pentru a evada.",
    "siege-tile": "un cartonaș cu asediu"
   },
   "fairy-placement": {
    "description": "Zâna este plasată {}.",
    "next-follower": "lângă un meeple",
    "on-tile": "pe un cartonaș"
   },
   "festival-return": {
    "description": "Jucătorul are posibilitatea de a înapoia unul dintre proprii săi {}.",
    "follower": "meepleși",
    "meeple": "pioni de jucător"
   },
   "gq11-pig-herd": {
    "description": "Cartonașul cu câmp din extensia Game Quarterly 11 {}.",
    "nothing": "este pur și simplu câmp gol",
    "pig": "conține o turmă de porci"
   },
   "hill-tiebreaker": {
    "at-least-one-follower": "cel puțin un meeple",
    "description": "Metodă de întrerupere a situației de egalitate la majoritate: {} pe dealuri.",
    "number-of-followers": "numărul de meepleși de pe"
   },
   "keep-monasteries": {
    "description": "Mănăstirile speciale {}.",
    "keep": "sunt pur și simplu adăugate",
    "replace": "înlocuiesc mănăstirile originale"
   },
   "king-and-robber-scoring": {
    "10/20": "10 puncte / fiecare carte la sfârșitul jocului",
    "15/40": "15/40 pte pentru deținerea unei/ambelor cărți la sfârșitul jocului",
    "continuously": "1 punct pentru fiecare teritoriu finalizat în timpul jocului",
    "default": "1 punct pentru fiecare teritoriu finalizat la sfârșitul jocului",
    "description": "Încasează câte {}."
   },
   "labyrinth-variant": {
    "advanced": "avansată",
    "basic": "simplă",
    "description": "Joacă varianta {} a labirintului"
   },
   "little-buildings-scoring": {
    "1/1/1": "1/1/1",
    "3/2/1": "3/2/1",
    "description": "Atribuie {} puncte pentru turn/casă/șopron."
   },
   "more-tunnel-tokens": {
    "1/1": "1/1",
    "2/1": "2/1",
    "3/2": "3/2",
    "description": "Distribuie {} seturi de jetoane fiecărui jucător într-un joc în doi/trei."
   },
   "princess-action": {
    "description": "Prințesa {} un cavaler dintr-un oraș.",
    "may": "are posibilitatea de a îndepărta",
    "must": "trebuie să îndepărteze"
   },
   "tiny-city-scoring": {
    "2": "2 puncte",
    "4": "4 puncte",
    "description": "Orașul mic este evaluat pentru {}."
   },
   "tunnelize-other-expansions": {
    "description": "Aplică regula tunelului pe cartonașele din alte extensii cu tuneluri reprezentate."
   },
   "wagon-move": {
    "C1": "conectat (răscruce de drum sau drum ce duce către un oraș sau o mănăstire) (prima ed.)",
    "C2": "teritoriu de pe același cartonaș sau unul adiacent (a doua ed.)",
    "description": "După ce este evaluată, căruța poate fi mutată pe un teritoriu adiacent nefinalizat și neocupat. Adiacent înseamnă: {}"
   }
  }
 },
 "index": {
  "automatic-updates-linux-only": "Actualizările automate sunt momentan suportate numai pe platforma Linux. Te rugăm să descarci versiunea nouă direct și să actualizezi manual.",
  "local": {
   "continue-with-recently-saved-games": "Continuă cu jocurile salvate recent",
   "create-directly-from": "Creează un joc nou direct din",
   "load-game": "Încarcă joc",
   "my-favorites": "favoritele mele",
   "new-game": "Joc nou",
   "title": "Jocuri găzduite de jucător"
  },
  "new-version-available": "Este disponibilă o nouă versiune de JCloisterZone.",
  "online": {
   "abandon-game": "Abandonează jocul",
   "connected-to": "Conectat la {0}",
   "game-id": "ID-ul jocului",
   "games-in-progress": "Jocuri în curs de jucare",
   "join-game": "Alătură-te unui joc",
   "no-random-discovery": "asta înseamnă că nu se pot descoperi jucători aleatorii",
   "online-storage-description": "Părăsirea jocului online doar menține jocul neîncheiat în fundal. Poți să îi te alături oricând dorești din această listă.",
   "paste-a-game-key": "Lipește o cheie de joc furnizată de o gazdă",
   "private-games-only": "Deocamdată sunt suportate numai jocuri private.",
   "remove-unfinished-game-confirmation": "Vrei să elimini permanent jocul neîncheiat din lista ta?",
   "title": "Jocuri găzduite pe servere publice",
   "you-have-no-game-in-progress": "Nu ai niciun joc în curs de jucare."
  },
  "release-notes": "Note despre lansare",
  "update-to": "Actualizare la {version}"
 },
 "join-game": {
  "connect-to-remote-host": "Conectează-te la gazda de la distanță cu jocul creat.",
  "description": "Jocul gazdei de la distanță trebuie să fie în faza alegerii culorilor.",
  "host": "Gazdă",
  "title": "Alătură-te jocului de la distanță"
 },
 "menu": {
  "about": "Despre",
  "exit": "Ieși",
  "farm-hints": "Indicii pentru câmpuri",
  "game": "Joc",
  "help": "Ajutor",
  "join-game": "Alătură-te jocului",
  "leave-game": "Părăsește jocul",
  "load-game": "Încarcă joc / Configurează",
  "new-game": "Joc nou",
  "playonline-connect": "Joacă online",
  "playonline-disconnect": "Deconectează-te",
  "rotate": "Rotește",
  "rules": "Reguli",
  "save-game": "Salvează jocul",
  "session": "Sesiune",
  "settings": "Setări",
  "show-game-setup": "Arată configurația jocului",
  "tiles": "Cartonașe",
  "toggle-history": "Comută istoricul",
  "undo": "Anulează",
  "zoom-in": "Mărește",
  "zoom-out": "Micșorează"
 },
 "settings": {
  "add-ons": {
   "add-on-already-installed": "Add-on-ul {id} este deja instalat. Dacă vrei să îl reinstalezi, te rugăm ca mai întâi să îl eliminați.",
   "add-on-url": "URL-ul add-on-ului",
   "artwork-not-found-internet-connection-is-needed": "Nu se poate localiza sau descărca add-on-ul ca design implicit. Este necesară conexiune la Internet la prima rulare pentru a îl descărca.",
   "drag-add-on-here-or-click-here": "Trage add-on-ul aici (fișier .jca) sau apasă aici pentru a îl selecta.",
   "finish-or-leave-game-to-make-changes": "Te rugăm ca mai întâi să închei sau să părăsești jocul pentru a face schimbări aici.",
   "install-add-on": "Instalează add-on-ul",
   "installation-is-not-allowed-during-game": "Instalarea nu este permisă în timpul jocului.",
   "installed-add-ons": "Add-on-uri instalate",
   "invalid-add-on-multiple-folders-in-root": "Add-on-ul invalid: pachectul trebuie să conțină singurul director din rădăcină",
   "look-at-jcz-for-add-ons": "Obține de la {link} add-on-uri disponibile.",
   "please-check-connectivity-and-restart-app": "Te rugăm să îți verifici conexiuna și repornește aplicația pentru a îl încerca din nou.",
   "title": "Add-on-uri"
  },
  "appearance": {
   "artworks": "Designuri",
   "artworks-description": "Se pot furniza designuri adiționale de către add-on-uri.",
   "illustrated-by": "(ilustrat de {0})",
   "theme": "Temă",
   "theme-dark": "Întunecată",
   "theme-light": "Deschisă",
   "title": "Aspect"
  },
  "engine": {
   "engine-path-not-exists": " Nu se poate localiza motorul jocului (fișierul {path} nu există sau nu poate fi citit)",
   "unable-to-spawn-game-engine": "Nu se poate invoca motorul jocului. Detalii:"
  },
  "game-interface": {
   "active-player-indication": "Indicator cu jucătorul activ",
   "always-enabled": "activată mereu",
   "beep": "Bip",
   "beep-description": "Bip când este tura ta (sau când este necesar să acționezi în tura unui adversar).",
   "colored-background-in-right-sidebar": "fundal colorat în bara laterală din dreapta",
   "enable-beep": "Activează bip",
   "language": "Limbă",
   "multiple-indicators-are-allowed": "Multiple indicatoare sunt permise.",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-field": "numai când a fost plasat un meeple pe un câmp",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-tower": "numai când a fost plasat un meeple pe un turn",
   "player-list": "Lista jucătorilor",
   "player-list-active-on-top": "Menține mereu sus jucătorul activ",
   "player-list-description": "Poți activa rotirea listei jucătorilor (bara laterală din dreapta).",
   "player-list-local-on-top": "Menține mereu sus jucătorul local",
   "player-list-no-rotate": "Fără rotație",
   "title": "Interfața jocului",
   "triangle-in-top-bar": "triunghi în bara de sus",
   "turn-confirmation": "Confirmarea turei",
   "turn-confirmation-description": "Confirmarea îi permite jucătorului să anuleze acțiunile efectuate înainte ca activitatea să treacă la un jucător următor. Se întâmplă înainte de evaluare sau de ex. în timpul turei unui adversar când muți căruța etc. Activează confirmarea explicită…"
  },
  "java": {
   "change-in-settings": "Schimbă asta în {settings}.",
   "description": "Deși clientul JCloisterZone este aplicație pur nativă, Java este necesar pentru a rula motorul jocului. Cu alte cuvinte, pentru a juca un joc.",
   "download-java": "Descarcă Java",
   "java-executable": "Executabil Java",
   "java-is-not-installed": "Java nu este instalat!",
   "java-is-outdated": "Java este învechit!",
   "java-is-required": "Java este necesar pentru a începe un joc.",
   "java-path-is-not-valid": "Calea ta Java configrată manual nu este validă.",
   "java-version-found": "Java 11 sau mai mult este necesar (s-a găsit {version}) pentru a începe un joc.",
   "select-manually": "Sau selectează java adecvat în {settings}.",
   "selected": "Selectat: {0}",
   "title": "Java",
   "unable-to-find-java": "Nu se poate localiza Java în sistemul tău.",
   "using-system-default": "Se folosește setarea prestabilită a sistemului.",
   "verify": "Dacă Java este deja instalat, verifică dacă Java este adăugat în calea ta a sistemului sau selectează binarul java manual în {settings}.",
   "version": "Versiuna Java {0}",
   "warning-file-is-not-java-binary": "Fișierul nu arată ca un binar Java.",
   "warning-java-not-found": "Java negăsit.",
   "you-may-set-path": "Poți seta manual calea la {0}"
  },
  "player": {
   "nickname": "Poreclă",
   "nickname-description": "Poreclă folosită când jucătorul este atribuit unui joc.",
   "none": "Niciuna",
   "preferred-color": "Culoare preferată",
   "preferred-color-description": "Ia automat o culoare după alăturarea la joc.",
   "title": "Jucători"
  },
  "title": "Setări"
 },
 "tile-set": {
  "abbey-and-mayor-description": "Fiecare jucător poate plasa și un cartonaș cu abație din rezerva sa.",
  "abbey-and-mayor-release": "A cincea extensie majoră lansată în 2007.",
  "base-game-description": "Poți juca cartonașele cu regulile primei ediții sau regulile noii ediții (de ex. grădinile). Asta se poate selecta în al doilea pas al configurării jocului.",
  "bridges-castles-and-bazaars-release": "A opta extensie majoră lansată în 2010. (A șasea extensie majoră, „Contele, regele și vasalii”, este divizată în mici module individuale. A șaptea, „Catapulta”, este desigur omisă)",
  "darmstadt-release": "Lansat original în 2014.",
  "gq11-release": "Lansată original în revista Games Quarterly în 2006.",
  "hills-and-sheep-release": "A noua extensie majoră lansată în 2014.",
  "inns-and-cathedrals-release": "Prima extensie majoră pentru Carcassonne lansată în 2002.",
  "king-and-robber-release": "Lansat original în 2003 ca parte a Regele și iscoada. Mai târziu inclus în a șasea extensie majoră: Contele, regele și vasalii (2007)",
  "labyrinth-release": "Lansat original în 2016.",
  "princess-and-dragon-release": "A treia extensie majoră lansată în 2005.",
  "river-I-release": "Râul I este o miniextensie lansată în 2001.",
  "river-II-release": "Râul II a fost lansat în 2006, iar acum este conținut în a șasea extensie majoră, „Contele, regele și vasalii”.",
  "russian-promos-2013-title": "Cartonașele din 2013",
  "russian-promos-2016-title": "Cartonașele din 2016",
  "tower-release": "A patra extensie majoră lansată în 2006.",
  "traders-and-builders-release": "A doua extensie majoră lansată în 2003",
  "winter-edition-description": "Set simplu din spin-off-ul Ediția de iarnă. Conține jocul de bază extins cu 12 cartonașe adiționale."
 }

}